Grundläggande värdering av aktier enligt fundamental analys
Sök:

Grundläggande värdering av aktier enligt fundamental analys

Nedanstående krönika är väldigt bra för grundläggande värdering av en aktie. Den publicerades av Peter Benson Avanzas tidning Placera Nu den 2007-10-02:

KRÖNIKA: Ibland hör läsare av sig och frågar hur man rent konkret gör för att värdera en aktie. Som ett delsvar på denna omöjliga frågan kommer är en kort manual över hur jag ofta gör.

Rubriken här ovan är med flit lite provokativ och ska inte tas på stort allvar. Däremot är jag allvarlig med att tabellen här nedan ger en komplett bild av hur jag kan tänkas göra en snabb värdering av en relativt okomplicerad aktie. Som ett konkret exempel har jag valt H&M.

Värderingsmanualen har bara 10 steg och för att gå igenom dem är det egentligen bara en delårsrapport som är absolut nödvändigt. Och lite sunt förnuft.

1. Omsättning. Räkna ut omsättningen för de senaste 12 månaderna. Se upp med stora förvärv eller avyttringar. Bedöm tillväxten det närmaste året och räkna ut en omsättningsprognos i kronor. Exempel: På rullande 12 månader omsätter H&M 75 miljarder kronor. Vi gissar på 15 procent tillväxt vilket ger en omsättning på 86 miljarder kronor.

2. Långsiktig rörelsemarginal. Bedöm vad som är en långsiktigt rimlig genomsnittlig lönsamhet givet bolagets verksamhet och historik. Uttrycks som rörelsemarginal i procent. Detta har alltid karaktären av ¿bästa gissning¿ men är ändå analysens kanske enskilt viktigaste steg. För vissa bolag kan man justera för avskrivningar på tillgångar som inte kräver framtida återinvesteringar. Ungefär som goodwill. Exempel: I H&M kan man relativt enkelt jämföra historiskt. I år verkar marginalen landa på 22-23 procent vilket är i nivå med fjolåret. Över en elvaårsperiod ligger dock snittet strax under 18 procent. Vi hugger till med 20 procent långsiktigt.

3. Rörelseresultat. Enkelt. Multiplicera omsättningen med rörelsemarginalen. Exempel: För H&M blir det normaliserade rörelseresultatet 17,2 miljarder kronor.

4. Vinst, på skuldfri bas. Hur stor är vinsten utan hänsyn taget till skulder eller pengar i kassan? Det är helt enkelt rörelseresultatet minus lämplig skattesats. Exempel: H&M kommer betala cirka 30 procent i skatt. Vinsten på skuldfri bas blir då 12 miljarder.

5. Välj p/e-tal. Vad är ett rimligt p/e-tal för det här bolaget på skuldfri bas? I dagens ränte- och börsläge kan man ha p/e 15 som något slags bas att utgå ifrån. Litet bolag motiverar lägre multipel. Snabbväxande bolag motiverar högre multipel. Risknivån måste också noga beaktas. Och märk väl att detta utgår från ”normaliserad” lönsamhet och på skuldfri bas. exempel: H&M är kanske börsens finaste bolag om man väger samman tillväxt, storlek, historik, kvalitet med mera. P/e 25 på skuldfri bas är inget överpris. Det är ju en siffra som snabbt faller med tillväxten.

6. Rörelsens värde. Enkelt. Multiplicera vinsten i punkt 4 med p/e-talet i punkt 5. Exempel: För H&M kan rörelsen värderas till 300 miljarder kronor.

7. Justera för nettoskuld m m. Aktien i ett rörelsedrivande bolag bestäms förenklat av rörelsens värde (se punkt 6) samt övriga skulder och tillgångar. Förutom reda pengar kan det handla om förlustavdrag, tilläggsköpeskillingar, aktier, fastigheter m m. Exempel: H&M hör återigen till de enkla bolagen med en kassa på 17 miljarder kronor och noll skulder. Det blir alltså en pluspost på 17 miljarder.

8. Aktiens värde. Rörelsens värde inklusive justering för nettoskuld m m ger aktiernas totala värde. Dividera med antalet aktier och du får ett eget motiverat värde per aktie. Exempel: Rörelsens värde 300 miljarder plus kassan 17 miljarder ger 317 miljarder för hela härligheten. Dividerat med antalet H&M-aktier blir det 383 kronor per aktie.

9. Leta felkällor. Har vi räknat allvarligt fel? De stora felkällorna är punkten 2 och 5. Punkten 2 får vi aldrig facit på eftersom mätperioden är evigheten men man är skyldig att göra en bästa gissning. Punkten 5 bör egentligen styras mest av räntan samt bolagets tillväxt och risk men på kort sikt har börshumöret utslagsröst. Exempel: Kruxet med just H&M är att punkterna 2 och 5 hänger ihop. Så länge affärsmodellen går bra kommer lönsamheten vara hög och med en tillväxt som motiverar en hög multipel. I annat fall är fallhöjden enorm.

10. Köp eller sälj? Är potentialen tillräckligt stor för att motivera ett köp? Här måste mycket annat än bara relationen börskurs och motiverad kurs vägas in. Hur värderas jämförbara aktier? Hur ser din portfölj i övrigt ut? Finns det andra relevanta värderingsfaktorer att beakta, exempelvis utdelning? Exempel: Skillnaden mellan motiverat värde 383 kronor och aktuell kurs 403 kronor är svagt negativ. Fast det kan ändå bli ett köpbeslut för ett tillväxtbolag som H&M. Fortsätter tillväxten så kommer ju, allt annat lika, det motiverade värdet stiga i takt med tillväxten. Under tiden får man en generös direktavkastning på 4 procent.

Givetvis finns det hundra andra sätt att värdera en aktie och väldigt många brukar landa i ungefär samma resultat förutsatt att man gör samma antaganden och kvalitativa bedömningar. Exemplet H&M är valt för att bolaget är ovanligt rent och okomplicerat. Inga förvärv eller avyttringar, stabil intjäning, en enkel och över tid konstant affärsmodell och en extremt ren balansräkning gör värderingsjobbet relativt enkelt. Huruvida man ska köpa eller sälja aktien är desto svårare. Kvalitet ska kosta men på de här nivåerna finns det ganska mycket nedsida att väga in. Vi har ingen åsikt den här gången.

Relaterade inlägg:


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

2 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Jäkligt intressant! Har precis börjat lära mig om aktier och analys, er sida blir en värdefull kunskapskälla för mig!

  En annan sid som är bra och jag som gärna tipsar om är http://www.tekniskanalys24.se

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael
 2. Vit pil

  Jag har mina egna kriterier:

  1) Säkerhetsmarginal på minst 50%.
  2) Positiv utveckling årsresultatsmässigt år för år.

  Har du dessa två så har du en fundamentalt hälsosam investering. Sedan finns det ju alltid risk att man har att göra med bolag med röttägg till ledamöter. Samt röttägg till VD.

  Anledningen att du vill ha säkerhetsmarginalen är för att du vill ju gärna få något för mindre än vad det faktiskt är värt vid en eventuell likvidering av bolagets tillgångar.

  Anledningen att du vill att årsresultatet ska vara ständigt på uppåtgång är för att du vill ha ett kvalitetsbolag i portföljen.

  Det viktigaste är dock hur mycket bolaget behåller i eget fast kapital varje år.

  Sedan vill man ju gärna veta om du får valuta för de pengarna du låter bolaget återinvestera åt dig årligen. Skulle du kunna investera pengarna till bättre ränta årligen än vad bolaget ger dig, då är det bättre att bolaget betalar ut pengarna i en utdelning.

  Själv brukar jag följa regeln att kan jag inte få minst 30% årligen i utdelning (innan skatt) på mina aktier så är jag inte intresserad rent kassaflödesmässigt.

  Men har bolaget där emot ett uppåtgående årsresultat varje år men är kraftigt undervärderat så hoppar jag in med ett köp just pågrund av att bolaget har bra säkerhetsmarginal men även hälsosamt kassaflöde.

  Varför hoppar jag in då? Uppenbart, när börsen väl har kommit ifrån sin deprimerade syn på bolaget(som bara existerar för att folk tror på alla andra och inte pågrund av att bolaget fundamentalt går dåligt) så kommer aktien att stiga igen och jag kan sälja av dyrt och med en god vinst. Om jag vill.

  De som kan teknisk analys förstår köp och säljtryck (även kallat köp och säljvolym). Har du en efterfrågan på 200 aktier och det finns endast 100 till försäljning så ökar priset. Enkel logik.

  Bakvänt, har du ett säljtryck på 200 aktie och det bara är 100 aktier i efterfrågan så faller priset. Också logiskt. Precis som all annan handel i världen.

  Så köp när alla säljer och sälj när alla köper. Ju större efterfrågan, ju bättre för dig som sitter på degen (aktierna):).

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.