Stockholmsbörsens utveckling mellan 1901 och 2020 (OMXAFGX)

Nedan finner du data och historik för Affärsvärldens generalindex, även kallat OMXAFGX eller bara AFGX. Det är ett index som väl representerar Stockholmsbörsen med ett stort antal företag. Eftersom det inkluderar utdelningar, börjar 1901 är det mest rättvist för jämförelser för den svenska börsen.

AFGX-indexet är ett av Sveriges äldsta börsindex och startades redan 1937 när tidningen Affärsvärlden startades. Det betyder att alla kurser från 1901 till 1937 är rekonstruerade med enskilda aktiers dåvarande börskurser. Indexet är ganska brett och mäter den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Det gör att AFGX-indexet är väldigt lämpligt för att approximera den svenska börsens historik med. Jag själv brukar använda den för att se hur Stockholmsbörsen har gått i olika tidsperioder.

Indexet är även förmögenhetsviktat vilket innebär att man tar hänsyn till varje aktie i förhållande till dess börsvärde. Den 1 februari ändrades AFGX-indexet genom att man flyttade fram basvärdet, det vill säga värdet 100, från 1979-12-30 till 1995-12-29.

Nedan finner du den historiska avkastningen för AFGX från 1901 till och med 2019, samt den årliga förändringen. Om du vill se indexet med en högre upplösning och på dagsbasis, rekommenderar jag Affärsvärldens sida för sitt generalindex. Tyvärr kan man av någon anledning inte längre ladda ner historik där.

Fonder som följer indexet

Det finns mig veterligen ingen fond som följer exakt det här indexet, men den som ligger närmast är:

  • SEB Hållbar Sverige Indexnära

Om du har tips eller förslag på någon annan fond, kommentera gärna.

Lite statistik för indexet

Nedan följer en sammanställning av datan i tabellen nedan.

[Kommer inom kort]

Data från och med 1901

Nedan har du stängningskurser och den årliga förändringen mellan 1901 och nu.

Datum Stängningskurs Förändring (%)
2020-12-30 744,19 13,12 %
2019-12-30 657,89 29,98 %
2018-12-28 506,14 -8,08 %
2017-12-29 550,61 6,19 %
2016-12-30 518,52 5,72 %
2015-12-30 490,46 6,77 %
2014-12-30 459,36 12,02 %
2013-12-30 410,07 23,37 %
2012-12-28 332,39 11,89 %
2011-12-30 297,06 -16,47 %
2010-12-30 355,65 23,15 %
2009-12-30 288,80 46,41 %
2008-12-30 197,25 -42,05 %
2007-12-28 340,41 -6,82 %
2006-12-29 365,32 24,50 %
2005-12-30 293,43 32,64 %
2004-12-30 221,23 17,45 %
2003-12-30 188,36 29,74 %
2002-12-30 145,19 -37,27 %
2001-12-28 231,43 -16,67 %
2000-12-29 277,72 -12,20 %
1999-12-30 316,32 65,92 %
1998-12-30 190,65 10,57 %
1997-12-30 172,41 24,95 %
1996-12-30 137,99 37,99 %
1995-12-29 100,00 18,01 %
1994-12-30 84,74 4,85 %
1993-12-30 80,82 53,72 %
1992-12-30 52,58 -0,55 %
1991-12-30 52,86 5,47 %
1990-12-28 50,12 -31,06 %
1989-12-29 72,71 24,47 %
1988-12-30 58,41 51,88 %
1987-12-30 38,46 -7,87 %
1986-12-30 41,74 51,04 %
1985-12-30 27,64 25,46 %
1984-12-28 22,03 -11,15 %
1983-12-30 24,79 65,75 %
1982-12-30 14,96 35,00 %
1981-12-30 11,08 56,85 %
1980-12-30 7,06 22,60 %
1979-12-28 5,76 -0,50 %
1978-12-28 5,79 16,19 %
1977-12-28 4,98 -16,18 %
1976-12-28 5,95 1,28 %
1975-12-28 5,87 28,99 %
1974-12-28 4,55 -1,86 %
1973-12-28 4,64 -0,25 %
1972-12-28 4,65 10,25 %
1971-12-28 4,22 21,39 %
1970-12-28 3,47 -22,59 %
1969-12-28 4,49 2,50 %
1968-12-28 4,38 34,04 %
1967-12-28 3,27 3,66 %
1966-12-28 3,15 -22,74 %
1965-12-28 4,08 7,44 %
1964-12-28 3,80 16,22 %
1963-12-28 3,27 23,80 %
1962-12-28 2,64 -8,40 %
1961-12-28 2,88 -0,60 %
1960-12-28 2,90 0,60 %
1959-12-28 2,88 42,86 %
1958-12-28 2,02 15,90 %
1957-12-28 1,74 2,37 %
1956-12-28 1,70 -2,00 %
1955-12-28 1,73 -6,52 %
1954-12-28 1,86 33,07 %
1953-12-28 1,39 12,55 %
1952-12-28 1,24 -15,35 %
1951-12-28 1,46 17,59 %
1950-12-30 1,24 24,14 %
1949-12-28 1,00 8,07 %
1948-12-30 0,93 -8,52 %
1947-12-30 1,01 -7,37 %
1946-12-30 1,09 11,11 %
1945-12-30 0,99 4,91 %
1944-12-30 0,94 10,13 %
1943-12-30 0,85 5,72 %
1942-12-30 0,81 9,37 %
1941-12-30 0,74 13,29 %
1940-12-30 0,65 15,30 %
1939-12-30 0,56 -28,99 %
1938-12-30 0,80 4,55 %
1937-12-30 0,76 -3,65 %
1936-12-30 0,79 44,22 %
1935-12-30 0,55 7,95 %
1934-12-30 0,51 27,55 %
1933-12-30 0,40 13,12 %
1932-12-30 0,35 -27,40 %
1931-12-30 0,48 -40,00 %
1930-12-30 0,81 -14,64 %
1929-12-30 0,94 -9,39 %
1928-12-30 1,04 16,77 %
1927-12-30 0,89 16,53 %
1926-12-30 0,77 9,93 %
1925-12-30 0,70 14,15 %
1924-12-30 0,61 11,58 %
1923-12-30 0,55 -8,66 %
1922-12-30 0,60 -8,77 %
1921-12-30 0,66 -27,85 %
1920-12-30 0,91 -21,00 %
1919-12-30 1,15 -19,35 %
1918-12-30 1,43 8,30 %
1917-12-30 1,32 35,49 %
1916-12-30 0,97 25,19 %
1915-12-30 0,78 23,85 %
1914-12-30 0,63 -31,01 %
1913-12-30 0,91 -7,60 %
1912-12-30 0,99 5,56 %
1911-12-30 0,93 47,28 %
1910-12-30 0,63 17,01 %
1909-12-30 0,54 49,20 %
1908-12-30 0,36 -13,69 %
1907-12-30 0,42 14,08 %
1906-12-30 0,37 23,06 %
1905-12-30 0,30 85,74 %
1904-12-30 0,16 3,66 %
1903-12-30 0,16 0,00 %
1902-12-30 0,16 0,00 %
1901-12-30 0,16 0,00 %

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

4 kommentarer finns till denna artikel:

  1. Det skulle vara superintressant att titta lite närmare på denna långa dataserie, helst på dagsbasis. Vet du var man kan få tag i det?
    /Anders

    Gravatar för användaren
    Anders

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök