AFGX - Affärsvärldens generalindex historik för 1901 - 2017
Sök:

AFGX – Affärsvärldens generalindex historik för 1901 – 2017

Data och historik på årsbasis för den svenska börsen

Nedan finner du data och historik för Affärsvärldens generalindex, även kallat OMXAFGX. Det är ett index för ett stort antal företag på den svenska börsen inklusive utdelningar som man har mätt sedan början av 1900-talet.

AFGX-indexet är ett av Sveriges äldsta börsindex och startades redan 1937 när tidningen Affärsvärlden startades. Det betyder att alla kurser från 1901 till 1937 är rekonstruerade med enskilda aktiers dåvarande börskurser. Indexet är ganska brett och mäter den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Det gör att AFGX-indexet är väldigt lämpligt för att approximera den svenska börsens historik med. Jag själv brukar använda den för att se hur Stockholmsbörsen har gått i olika tidsperioder.

Indexet är även förmögenhetsviktat vilket innebär att man tar hänsyn till varje aktie i förhållande till dess börsvärde. Den 1 februari ändrades AFGX-indexet genom att man flyttade fram basvärdet, det vill säga värdet 100, från 1979-12-30 till 1995-12-29.

Historisk avkastning för Affärsvärldens generalindex AFGX 1901 – 2017

Nedan finner du den historiska avkastningen för AFGX från 1901 till och med 2017, samt den årliga förändringen. Om du vill se indexet med en högre upplösning och på dagsbasis, rekommenderar jag Affärsvärldens sida för sitt generalindex. Tyvärr kan man av någon anledning inte längre ladda ner historik där.

Datum Stägningskurs Förändring
2017-12-29 550,61 6,27 %
2016-12-30 518,12 5,63 %
2015-12-30 490,46 6.77 %
2014-12-30 459,36 12,02%
2013-12-30 410,07 23,37%
2012-12-28 332,39 11,89%
2011-12-30 297,06 -16,47%
2010-12-30 355,65 23,15%
2009-12-30 288,8 46,41%
2008-12-30 197,25 -42,05%
2007-12-28 340,408 -6,82%
2006-12-29 365,3203 24,50%
2005-12-30 293,4297 32,64%
2004-12-30 221,226 17,45%
2003-12-30 188,3615 29,74%
2002-12-30 145,1866 -37,27%
2001-12-28 231,4294 -16,67%
2000-12-29 277,7174 -12,20%
1999-12-30 316,3171 65,92%
1998-12-30 190,6464 10,57%
1997-12-30 172,4137 24,95%
1996-12-30 137,9851 37,99%
1995-12-29 100 18,01%
1994-12-30 84,7369 4,85%
1993-12-30 80,8196 53,72%
1992-12-30 52,5751 -0,55%
1991-12-30 52,8644 5,47%
1990-12-28 50,1208 -31,06%
1989-12-29 72,7059 24,47%
1988-12-30 58,4108 51,88%
1987-12-30 38,4581 -7,87%
1986-12-30 41,7415 51,04%
1985-12-30 27,6352 25,46%
1984-12-28 22,0269 -11,15%
1983-12-30 24,7911 65,75%
1982-12-30 14,9565 35,00%
1981-12-30 11,0791 56,85%
1980-12-30 7,0634 22,60%
1979-12-28 5,7613 -0,50%
1978-12-28 5,7902 16,19%
1977-12-28 4,9836 -16,18%
1976-12-28 5,9457 1,28%
1975-12-28 5,8708 28,99%
1974-12-28 4,5515 -1,86%
1973-12-28 4,6379 -0,25%
1972-12-28 4,6494 10,25%
1971-12-28 4,2173 21,39%
1970-12-28 3,4741 -22,59%
1969-12-28 4,4881 2,50%
1968-12-28 4,3786 34,04%
1967-12-28 3,2667 3,66%
1966-12-28 3,1515 -22,74%
1965-12-28 4,079 7,44%
1964-12-28 3,7967 16,22%
1963-12-28 3,2667 23,80%
1962-12-28 2,6387 -8,40%
1961-12-28 2,8807 -0,60%
1960-12-28 2,898 0,60%
1959-12-28 2,8807 42,86%
1958-12-28 2,0165 15,90%
1957-12-28 1,7399 2,37%
1956-12-28 1,6996 -2,00%
1955-12-28 1,7342 -6,52%
1954-12-28 1,8552 33,07%
1953-12-28 1,3942 12,55%
1952-12-28 1,2387 -15,35%
1951-12-28 1,4634 17,59%
1950-12-30 1,2445 24,14%
1949-12-28 1,0025 8,07%
1948-12-30 0,9276 -8,52%
1947-12-30 1,014 -7,37%
1946-12-30 1,0947 11,11%
1945-12-30 0,9852 4,91%
1944-12-30 0,9391 10,13%
1943-12-30 0,8527 5,72%
1942-12-30 0,8066 9,37%
1941-12-30 0,7375 13,29%
1940-12-30 0,651 15,30%
1939-12-30 0,5646 -28,99%
1938-12-30 0,7951 4,55%
1937-12-30 0,7605 -3,65%
1936-12-30 0,7893 44,22%
1935-12-30 0,5473 7,95%
1934-12-30 0,507 27,55%
1933-12-30 0,3975 13,12%
1932-12-30 0,3514 -27,40%
1931-12-30 0,484 -40,00%
1930-12-30 0,8066 -14,64%
1929-12-30 0,9449 -9,39%
1928-12-30 1,0428 16,77%
1927-12-30 0,893 16,53%
1926-12-30 0,7663 9,93%
1925-12-30 0,6971 14,15%
1924-12-30 0,6107 11,58%
1923-12-30 0,5473 -8,66%
1922-12-30 0,5992 -8,77%
1921-12-30 0,6568 -27,85%
1920-12-30 0,9103 -21,00%
1919-12-30 1,1523 -19,35%
1918-12-30 1,4288 8,30%
1917-12-30 1,3193 35,49%
1916-12-30 0,9737 25,19%
1915-12-30 0,7778 23,85%
1914-12-30 0,628 -31,01%
1913-12-30 0,9103 -7,60%
1912-12-30 0,9852 5,56%
1911-12-30 0,9333 47,28%
1910-12-30 0,6337 17,01%
1909-12-30 0,5416 49,20%
1908-12-30 0,363 -13,69%
1907-12-30 0,4206 14,08%
1906-12-30 0,3687 23,06%
1905-12-30 0,2996 85,74%
1904-12-30 0,1613 3,66%
1903-12-30 0,1556 0,00%
1902-12-30 0,1556 0,00%
1901-12-30 0,1556

Relaterade artiklar