Affärsvärldens generalindex (AFGX) inkl. utdelningar 1901-2018
Sök:

AFGX – Affärsvärldens generalindex historik för 1901 – 2019

Data och historik på årsbasis för den svenska börsen

Nedan finner du data och historik för Affärsvärldens generalindex, även kallat OMXAFGX. Det är ett index för ett stort antal företag på den svenska börsen inklusive utdelningar som man har mätt sedan början av 1900-talet.

AFGX-indexet är ett av Sveriges äldsta börsindex och startades redan 1937 när tidningen Affärsvärlden startades. Det betyder att alla kurser från 1901 till 1937 är rekonstruerade med enskilda aktiers dåvarande börskurser. Indexet är ganska brett och mäter den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen. Det gör att AFGX-indexet är väldigt lämpligt för att approximera den svenska börsens historik med. Jag själv brukar använda den för att se hur Stockholmsbörsen har gått i olika tidsperioder.

Indexet är även förmögenhetsviktat vilket innebär att man tar hänsyn till varje aktie i förhållande till dess börsvärde. Den 1 februari ändrades AFGX-indexet genom att man flyttade fram basvärdet, det vill säga värdet 100, från 1979-12-30 till 1995-12-29.

Historisk avkastning för Affärsvärldens generalindex AFGX 1901 – 2019

Nedan finner du den historiska avkastningen för AFGX från 1901 till och med 2018, samt den årliga förändringen. Om du vill se indexet med en högre upplösning och på dagsbasis, rekommenderar jag Affärsvärldens sida för sitt generalindex. Tyvärr kan man av någon anledning inte längre ladda ner historik där.

Datum Stägningskurs Förändring
2019-12-21 662,30 30,85 %
2018-12-28 506,14 -8,08 %
2017-12-29 550,61 6,27 %
2016-12-30 518,12 5,63 %
2015-12-30 490,46 6.77 %
2014-12-30 459,36 12,02%
2013-12-30 410,07 23,37%
2012-12-28 332,39 11,89%
2011-12-30 297,06 -16,47%
2010-12-30 355,65 23,15%
2009-12-30 288,8 46,41%
2008-12-30 197,25 -42,05%
2007-12-28 340,408 -6,82%
2006-12-29 365,3203 24,50%
2005-12-30 293,4297 32,64%
2004-12-30 221,226 17,45%
2003-12-30 188,3615 29,74%
2002-12-30 145,1866 -37,27%
2001-12-28 231,4294 -16,67%
2000-12-29 277,7174 -12,20%
1999-12-30 316,3171 65,92%
1998-12-30 190,6464 10,57%
1997-12-30 172,4137 24,95%
1996-12-30 137,9851 37,99%
1995-12-29 100 18,01%
1994-12-30 84,7369 4,85%
1993-12-30 80,8196 53,72%
1992-12-30 52,5751 -0,55%
1991-12-30 52,8644 5,47%
1990-12-28 50,1208 -31,06%
1989-12-29 72,7059 24,47%
1988-12-30 58,4108 51,88%
1987-12-30 38,4581 -7,87%
1986-12-30 41,7415 51,04%
1985-12-30 27,6352 25,46%
1984-12-28 22,0269 -11,15%
1983-12-30 24,7911 65,75%
1982-12-30 14,9565 35,00%
1981-12-30 11,0791 56,85%
1980-12-30 7,0634 22,60%
1979-12-28 5,7613 -0,50%
1978-12-28 5,7902 16,19%
1977-12-28 4,9836 -16,18%
1976-12-28 5,9457 1,28%
1975-12-28 5,8708 28,99%
1974-12-28 4,5515 -1,86%
1973-12-28 4,6379 -0,25%
1972-12-28 4,6494 10,25%
1971-12-28 4,2173 21,39%
1970-12-28 3,4741 -22,59%
1969-12-28 4,4881 2,50%
1968-12-28 4,3786 34,04%
1967-12-28 3,2667 3,66%
1966-12-28 3,1515 -22,74%
1965-12-28 4,079 7,44%
1964-12-28 3,7967 16,22%
1963-12-28 3,2667 23,80%
1962-12-28 2,6387 -8,40%
1961-12-28 2,8807 -0,60%
1960-12-28 2,898 0,60%
1959-12-28 2,8807 42,86%
1958-12-28 2,0165 15,90%
1957-12-28 1,7399 2,37%
1956-12-28 1,6996 -2,00%
1955-12-28 1,7342 -6,52%
1954-12-28 1,8552 33,07%
1953-12-28 1,3942 12,55%
1952-12-28 1,2387 -15,35%
1951-12-28 1,4634 17,59%
1950-12-30 1,2445 24,14%
1949-12-28 1,0025 8,07%
1948-12-30 0,9276 -8,52%
1947-12-30 1,014 -7,37%
1946-12-30 1,0947 11,11%
1945-12-30 0,9852 4,91%
1944-12-30 0,9391 10,13%
1943-12-30 0,8527 5,72%
1942-12-30 0,8066 9,37%
1941-12-30 0,7375 13,29%
1940-12-30 0,651 15,30%
1939-12-30 0,5646 -28,99%
1938-12-30 0,7951 4,55%
1937-12-30 0,7605 -3,65%
1936-12-30 0,7893 44,22%
1935-12-30 0,5473 7,95%
1934-12-30 0,507 27,55%
1933-12-30 0,3975 13,12%
1932-12-30 0,3514 -27,40%
1931-12-30 0,484 -40,00%
1930-12-30 0,8066 -14,64%
1929-12-30 0,9449 -9,39%
1928-12-30 1,0428 16,77%
1927-12-30 0,893 16,53%
1926-12-30 0,7663 9,93%
1925-12-30 0,6971 14,15%
1924-12-30 0,6107 11,58%
1923-12-30 0,5473 -8,66%
1922-12-30 0,5992 -8,77%
1921-12-30 0,6568 -27,85%
1920-12-30 0,9103 -21,00%
1919-12-30 1,1523 -19,35%
1918-12-30 1,4288 8,30%
1917-12-30 1,3193 35,49%
1916-12-30 0,9737 25,19%
1915-12-30 0,7778 23,85%
1914-12-30 0,628 -31,01%
1913-12-30 0,9103 -7,60%
1912-12-30 0,9852 5,56%
1911-12-30 0,9333 47,28%
1910-12-30 0,6337 17,01%
1909-12-30 0,5416 49,20%
1908-12-30 0,363 -13,69%
1907-12-30 0,4206 14,08%
1906-12-30 0,3687 23,06%
1905-12-30 0,2996 85,74%
1904-12-30 0,1613 3,66%
1903-12-30 0,1556 0,00%
1902-12-30 0,1556 0,00%
1901-12-30 0,1556

Relaterade artiklar


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.