Amerikansk historisk inflation från 1976 på årsbasis
Sök:

Amerikansk historisk inflation från 1976 på årsbasis

Årliga slutvärden för US Consumer Price Index

Nedan följer den amerikanska inflationen i form av prisindex.

US Consumer Price Index, end-year value
2015 0,74%
2014 0,72%
2013 1,51%
2012 1,76%
2011 3,02%
2010 1,43%
2009 2,82%
2008 -0,02%
2007 4,11%
2006 2,52%
2005 3,34%
2004 3,34%
2003 2,04%
2002 2,48%
2001 1,60%
2000 3,44%
1999 2,68%
1998 1,61%
1997 1,70%
1996 3,38%
1995 2,53%
1994 2,60%
1993 2,81%
1992 2,97%
1991 2,98%
1990 6,25%
1989 4,64%
1988 4,41%
1987 4,33%
1986 1,19%
1985 3,79%
1984 4,04%
1983 3,79%
1982 3,83%
1981 8,91%
1980 12,35%
1979 13,25%
1978 8,99%
1977 6,68%
1976 5,04%

 


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera