OMXS30 - Historiska kurser på årsbasis
Sök:

OMXS30 – Historiska kurser på årsbasis

Stockholmsbörsens 30 största bolags utveckling från 1986

OMXS30-index består utav de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm och återspeglar därför väl hur stockholmsbörsen rör sig. Här finner du de historiska kurserna för OMXS30 från 1986 till och med 2015.

Datakälla: Nasdaq OMX Nordic

Sammansättningen av indexet görs första handelsdagarna i Januari och Juli varje år, med grund i handelsomsättningen under det senaste halvåret. För att minska rörligheten av aktier som inkluderas och exkluderas i indexet så appliceras en tröghetsregel som De tröghetsreglerna innebär kort sagt att det krävs att en icke indexaktie rankas bland de 15 mest omsatta aktierna för att inkluderas i indexet. På samma sätt måste en indexaktie ligga utanför topp 45 i omsättning för att exkluderas ur indexet.

Historiska kurser

År Stängningskurs Förändring
2015 1 446,82 -1,21%
2014 1464.55 9,87%
2013 1332,95 20,66%
2012 1104,73 11,83%
2011 987,85 -14,51%
2010 1155,57 21,42%
2009 951,72 43,69%
2008 662,33 -38,75%
2007 1081,44 -5,74%
2006 1147,27 19,51%
2005 960,01 29,40%
2004 741,88 16,59%
2003 636,29 29,01%
2002 493,2 -41,74%
2001 846,49 -19,85%
2000 1056,11 -11,92%
1999 1198,97 70,96%
1998 701,31 16,94%
1997 599,71 27,79%
1996 469,29 38,86%
1995 337,96 18,83%
1994 284,4 3,43%
1993 274,98 53,08%
1992 179,63 7,64%
1991 166,88 11,01%
1990 150,33 -27,27%
1989 206,69 30,60%
1988 159,63 51,81%
1987 105,15 -16,67%
1986 126,18
1986-09-30 125,00

Relaterade artiklar


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera