Hyra ut en bostadsrätt i andra hand
Sök:

Hyra ut en bostadsrätt i andra hand

Svårare för en styrelse att neka en andrahandsuthyrning sedan 1 juli 2014

Den här artikeln publicerades 2015-05-05 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Min vän Alex ställde en ganska intressant fråga – om bostadspriserna faller och man har en bostadsrätt. Kan man övervintra genom att hyra ut den i andrahand? Kan en styrelse neka en sådan andrahandsuthyrning?

Frågan löd i sin helhet som följer:

Ett prisfall innebär inte särskilt mycket om man har möjlighet att bo kvar. Vad säger du om oss som äger bostadsrätter och hyr ut i andra hand – sömnlösa nätter eftersom man är i beroendeställning till Brf-förening eller sitta lugnt i båten?

Ett skräckscenario är ju om man binder lånen, föreningen godkänner inte ytterligare en period andrahandsuthyrning och man tvingas sälja…

Jag tycker att den här frågan är spännande framförallt utifrån perspektivet att där är många som har en åsikt i frågan och få som vet hur det egentligen ligger till – särskilt med förra årets lagändring. Jag själv hade också fel faktiskt tills jag kollade upp det med mina kontakter och använde lite google-fu.

Uthyrning av en bostadsrätt i andrahand styrs av lagen 7 kap. 10 § bostadsrättslagen (BRL). Den säger att:

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Det här känner de flesta till. Men vad de flesta inte känner till är 11 § i samma lag:

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Det betyder att om styrelsen inte ger tillstånd till en andrahandsuthyrning, så kan man gå till hyresnämnden och överklaga.

Reglerna blev mer generösa 1 juli 2014

Eftersom bostadsmarknaden i Sverige är ganska dysfunktionell så ändrade regeringen reglerna den 1 juli 2014. En av ändringarna (SFS 2014:319) var att man strök ”beaktningsvärda skäl” i 11 § och ersatte det med bara ”skäl”. Innebörden blev således att det blev enklare att få tillstånd till att hyra ut i andrahand. Det här är något jag misstänker att många styrelser har missat och lever kvar i den gamla lydelsen.

Så här skriver hyresnämnden själv på sin hemsida:

En skillnad är att bostadsrättshavare inte behöver ha ”beaktansvärda skäl”. I stället räcker det att han eller hon har ”skäl” att upplåta i andra hand. Det handlar alltså om en generösare bedömning.

Som exempel kan nämnas att bostadsrättshavaren kan ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand till en närstående person eller upplåta en lägenhet som han eller hon har köpt för att bosätta sig i vid sin pensionering. Bostadsrättshavaren kan också ha rätt att upplåta sin lägenhet om den tillfälligtvis är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. I så fall kan man normalt sett få upplåta sin lägenhet under högst ett år.

Särskilt den här meningen är intressant:

Bostadsrättshavaren kan också ha rätt att upplåta sin lägenhet om den tillfälligtvis är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder.

Det betyder att om ens bostadsrätt är svårsåld för att den har fallit i pris och man behöver övervintra i den – så kan det var skäl nog för att få tillåtelse till att hyra ut den i andrahand.

Skäl för att tillåta en andrahandsuthyrning

Andra skäl som historiskt har tillåtits är de av tillfällig karaktär, såsom:

 • Studier på annan ort
 • Provsammanboende
 • Tillfälligt arbete på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Ålder eller sjukdom

I ändringarna utvidgades även skäl till – om jag förstått det rätt – uthyrning till närstående. I en intervju i SvD säger Anne Bratt Norrevik, chef för hyresnämnden i Stockholm följande:

Ger lagen utrymme att köpa bostadsrätt för att hyra ut till släkting?

– Ja, det bör i regel vara möjligt att få tillstånd att upplåta lägenhet till en närstående. Som förälder kan man alltså köpa till sina barn, förutsatt att man blir medlem i föreningen, svarar Anne Bratt Norrevik.

Kan man hyra ut till någon helt annan i väntan på att släktingen behöver lägenheten?

– Det är inte otänkbart. Men det beror på hur långt fram i tiden det ligger, till exempel låter det inte rimligt om barnen ska flytta dit om ”tio år”, men kanske om ”ett par år”.

En ganska intressant kommentar är också på frågan om andrahandsuthyrning vid utlandsvistelse – t.ex. 6 månader över vinterhalvåret:

– Förut har vi inte alltid varit så generösa, om det inte fanns medicinska skäl, men nu får vi tänka ett varv till när fallen ska prövas.

När kan bostadsrättsföreningen avslå?

I lagtexten står det uttryckligen:

Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Om man istället tittar på när både bostadsrättsföreningen och hyresnämnden kan avslå så handlar det främst om:

 • Att syftet är en tydlig spekulation
 • Att det inte ligger i föreningens intresse

Det senare är gäller i synnerhet när det handlar om mindre föreningar. En bostadsrättsförening bygger på att medlemmarna hjälps åt med verksamheten och i en mindre förening med många som vill hyra ut i andra hand kan föreningen bli lidande. Detta är något som tas in i hyresnämndens prövning.

Föreningen har rätt att ta ut avgift

Om man hyr ut sin bostadsrätt i andrahand så har föreningen sedan förra året rätt att ta ut en avgift på höst 10 % av prisbasbeloppet som i skrivande stund 44 500 kr för 2015. Det innebär alltså 4 450 kr per år, eller ca 371 kr per månad. För att få ta ut avgiften måste detta finnas med i föreningens stadgar. Syftet med avgiften är att täcka administrationen kring andrahandsuthyrningen samt det bortfall som det innebär när en bostadsrättshavare inte bor i huset.

Hur mycket har man rätt att ta ut i avgift?

Hyresnämnden skriver vidare på sin hemsida:

Den kostnadsbaserade hyran får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostad och driftskostnad.

Så här skriver Regeringen på sin hemsida angående kapitalkostnaden:

Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Om bostaden nyligen köpts kan köpeskillingen ge en god indikation om marknadsvärdet. Ett riktvärde för avkastningsräntan är att fyra procent för närvarande är en acceptabel nivå. Beräkningen är inte kopplad till uthyrarens faktiska lånekostnader. Frågan om bostaden är belånad eller inte saknar därför betydelse för hur hög hyra som får tas ut.

När det gäller driftskostnaderna skriver de:

Med driftskostnaden avses kostnader som uthyraren har för att inneha bostaden i det skick den hyrs ut. Sådana kostnader kan t.ex. vara avgift till bostadsrättsförening, slitage av möbler eller kostnader för el och bredband. Det är de faktiska kostnaderna som ska ersättas.

Räkneexempel

Om jag då tar en valfri bostadsrätt här i Malmö från Hemnet så ser förutsättningarna ut som följer:

 • Pris: 1 995 000 kr
 • Boarea: 70 kvm
 • Avgift/mån: 3 957 kr/mån
 • Driftskostnad: 4 800 kr/år

Det ger då följande beräkning:

1 995 000 kr * 0.04 / 12 + 3 957 kr/mån + 4 800 kr/12 = 11 007 kr/mån

Om hyran bestämts till 10 000 kr per månad, har hyresvärden ingen möjlighet att begära höjning hos hyresnämnden. Om hyran i stället bestämts till 13 000 kr, kan hyresgästen begära en sänkning av hyran hos hyresnämnden. Hyresnämnden ska då sänka hyran i den mån den påtagligt överstiger 11 007 kr.

Slutsats

Det bästa är ju naturligtvis att göra upp i godo – och få det skriftligt – med styrelsen i din bostadsrättsförening. Eftersom jag fortfarande bara är ingenjör och inte jurist rekommenderar jag att kolla upp det här med hyresnämnden eller en bostadsjurist.

Min åsikt är dock, efter att både ha pratat med folk och gjort en hel del research, att man inte ska ta en styrelses beslut för en absolut sanning. Särskilt sedan förra året är nämligen reglerna betydligt generösare och till din fördel.


Den här artikeln publicerades 2015-05-05 klockan 01:30 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Läsarfrågor.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

31 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Utan beaktansvärda skäl får man hyra ut sin bostadsrätt i högst två år i praktiken.
  Det hjälper inte att vända sig till Hyresnämnden, om bostadsrättsföreningen har i
  deras stadgar att inte tillåta att hyra ut lägenheter längre än i två år, så hjälper det inte..
  Har själv blev tvungen att sälja min bostadsrätt.
  Jag sålde lägenheten i april 2017.
  Och jag har vunnit 2 000 000 SEK, och sover nu gott om nätterna.
  Bor nu i ett småhus i Stockholms län , och utan skulder.
  MVH,
  Lena.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Lena
 2. Vit pil

  Hej, sitter och läser ang. andrahandsuthyrning och tycker det verkar vara en bra investering.
  Jag räknar med ett köp på ca 3.000.000
  Får jag som kostnad räkna 3% låneränta (över 8 år på 3.000.000) + amo + månadsavgift + el + TV/bredband + möblering ??
  Hur mycket anses man kunna lägga på genom att möblera lägenheten ?
  Baserat på dessa siffror, vad skulle jag kunna begära i månads hyra ??

  Tack för ditt nyhetsbrev
  Kul att du är så positiv till Better globe där jag är med.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  De Caderon
 3. Vit pil

  Föreningen själv kan besluta om fri uthyrning. I föreningar där det gjorts, skickar medlemmen bara in en anmälan om vem som hyr, från när till när, upplysningsvis. Dock är detta ovanligt. Exempel på en förening som har detta, är fastigheten på Lästmakargatan 12 i Stockholm. Genom denna bestämmelse har värdet på lägenheterna i denna förening stigit dramatiskt i jämförelse med föreningar i samma område. Redan förra året såldes lägenheter för 111 000 :- per m2. Mäklaren sålde med följande text: ”Föreningen godkänner andrahandsuthyrning, perfekt som investering eller för utlandssvensken”. Enligt obekräftad uppgift har det lett till att 70% av lägenheterna står uthyrda – det ska dock erinras om att denna uppgift är just obekräftad.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Investeraren36
  1. Vit pil

   Korrigering: Lästmakargatan 18, ej 12.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Investeraren36
  2. Vit pil

   Hej

   Kan föreningen i ett senare lägga besluta att ta bort möjlighet till fri andrahandsuthyrning tex genom styrelse eller stämmobeslut.

   Ett sådant beslut skulle på ett dramatiskt sätt påverka möjligheten att utnyttja bostadsrätten.

   Har för mig tt det finns en huvudregel att stämma inte får fatta beslut som på ett avgörande sätt påverkar enskilda eller grupper av bostadsrättsinnehavare.

   Jan-Erik

   0
   Gravatar ikon för användaren
   arskortguldsj
 4. Vit pil

  Hej,

  Jag köpte ett lägenheter bostadrätt kostar 1530000, men jag ska jobba i Japan för ett år. Avgift ät 4100kr/mån

  Jag undra hur mycket jag kan tänka på hyra om jag vill hyra ut som andra hand ?

  153000* 0.04/12 + 4100 = 10200kr

  Är det rätt ?

  Men jag lästa på andra hemsidan ,

  http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

  Man kan bara lägga 10% på avgift . Då bli 4510kr. Vilken är rätt?

  Stor tack !

  Mvh

  Chris

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Chris
  1. Vit pil

   Jag vet tyvärr inte, jag skulle kolla med hyresnämnden då de är de som avgör eventuella tvister. Blocket kan också vara bra att jämföra med för att hitta något slags marknadspris.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Du får lagligt ta ut månadsavgiften + upp till 10-15% om det är möblerat + kapitalkostnaden på marknadsvärdet. 4% räntekostnad är dock kanske lite på gränsen i nuläget skulle jag tro, men fråga för all del hyresnämnden vilken % de godtar idag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan H
  3. Vit pil

   PS Glöm inte att betala skatt på intäkten om det blir över 40.000kr/kalenderår.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan H
  4. Vit pil

   Tror du mistolkade nåt. (?)
   Allt jag hittar på den sidan som passar din fråge är något om en avgift som förenigen kan ta av dig om du vil hyra ut.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   sandaniele
 5. Vit pil

  Hej!

  Jag undrar en sak, jag bor hemma tillsammans med mina föräldrar och funderar på att köpa en lägenhet. Men jag behöver inte flytta in än utan vill hyra ut den.. Skulle min anledning vara tillräckligt godtagbar ifall jag sa; Jag ska flytta ihop med min tjej om ett par år då hon har pluggat färdigt? Hon kommer börja plugga i Augusti och är troligtvis klar om 3-4 år.

  Då tänkte jag ifall jag kunde köpa en lägenhet redan nu och hyra ut den så länge.. Skulle jag få ett godkännande på detta?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kahin
 6. Vit pil

  Hej, har försökt suga åt med all fantastisk info här på sidan, men ställer mej/och er frågan: Hur kan det vara intressant att hyra ut i andra hand med dom små påslagen. Då är ju AIRB&B rena rama ockret. Eftersom alla annonserar där med namn och adress måste det ju vara guld för den skattmas eller liknande som gillar enkla pengar.
  ÄR det verkligen i lag förbjudet att hyra ut i ”vinningssyfte”?? – Varför skulle man annars hyra ut ?? Det går ju ut över dom som bara MÅSTE få nånstans att bo… fattar inte riktigt. Måste vara fel i systemet

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ing.Calderon
 7. Vit pil

  Jo, men sen kommer väl möblering, som jag vill minnas kan, dra upp priset med 15% om det är fullt möblerat å så. Om inte annat så kan man ju hyra möbler och inkludera kostnader för dem + liten riskpremie, eftersom det då är faktiska kostnader. Värt att kolla med en jurist.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Uffe
  1. Vit pil

   Om du formellt hyr ut omöblerat (0% påslag) och hyresgästen väljer att hyra och betala för möbler, så funkar det. Däremot blir det mest en service till hyrestagaren och ingen vinst till dig i det scenariot, såvida du nu inte råkar ha ett företag som hyr ut möbler och betalar skatt på vinst.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan H
 8. Vit pil

  Hej Jan
  Din uträkning av en rimlig hyresnivå är sannolikt inte riktigt korrekt idag. Då lagförslaget skrevs beräknades avkastningsräntan till 4 procent. Det beror på att den räknas fram genom att ta Riksbankens referensränta plus ett par (2) procent. Vid den tidpunkten var referensräntan omkring 2 procent vilket gav en avkastningsränta på 4 procent. Idag är referensräntan 0 vilket ger en avkastningsränta på 2 procent. Du får därför dra av 3 325 kronor i din beräkning av en rimlig månadshyra.
  Det faktablad du hänvisade till på regeringens hemsida var från 2013 vilket nog förklarar den högre procentsatsen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karin
  1. Vit pil

   Det där är lite lurigt, för tex bostadsbidrag utgår också från en ränta på just 4%, men där ska man definitivt inte justera för att det idag är betydligt lägre räntor som gäller. Så antar du eller har du verifierat att en lägre ränta ska användas?

   Själv har jag många uthyrningar så har haft möjlighet att kringå (läs blankt strunta i) de nya reglerna som tycks vara ett beställningsjobb enbart för att kunna ta ut högre hyror i Sthlms innerstad. I merparten av resten av Sverige så ger de nya reglerna betydligt lägre hyresnivå än den tidigare regeln med ”paritet med allmännyttans hyror på orten” vilket är fullständigt ologiskt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan H
  2. Vit pil

   Till Stefan H angående avkastningsränta på bostadsrätter. Det är vad som lärs ut när man läser fastighetsrätt på Stockholms universitet. Så vid en prövning i hyresnämnden finns nog en stor risk att de anser att 4 procent idag är för högt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Karin
  3. Vit pil

   Intressant att detta lärs ut som fakta på universitet.

   För något år sedan kontaktade jag själv relevanta myndigheter om hur den nya lagen skulle tolkas, då den är ytterst ihålig med massor med motsägelser och gränsfall som inte iaktas. Det framkom då att hela lagen är ett hastverk som inte ens myndigheterna vågar uttala sig om hur den ska tolkas. Man fick helt enkelt vänta på rättsfall och se hur eventuella dommar skulle falla.

   Så en fråga du borde ställa till din lärare är, är det hens egen personliga tolkning eller har det nu hunnit komma rättsfall som vägleder?

   I vilket fall, om vi antar att räntan är variabel, så har SLR under 2015 så långt pendlat mellan 0,19-0,80%. Att ändra en månadshyra en gång i veckan är som du säkert förstår helt orimligt. Som praxis används vanligen SLR från 30/11 året innan (0,90%) och vanligen tillåts räntor (tex vid lån till eget bolag) avvika 2-3%, dvs jag kan svårligen se att hyresnämnden i så fall skulle invända mot en ränta på 3,90% i dagsläget. För 2016 har staten dessutom själv meddelat att de kommer använda en SLR på minst 1,25% för skatteberäkning på ISK. Med stöd av det torde det vara rimligt att motivera minst 4,25% i ränta för hyresnämnden från nästa år.

   I vilket fall är den nya lagen en skräplag som hör hemma i soptunnan. Tex innebär den att endast avsevärt lägre hyror än allmännyttans bruksvärdeshyror får tas ut i majoriteten av Sverige. Att privata hyresvärdar skulle vara tvugna att hålla hyror långt under dem som allmännyttan klarar att hyra ut för är fullständigt absurt. Det ger definitivt inte fler bostäder totalt sätt.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan H
 9. Vit pil

  Hur ser det ut om man tex hyr ut lägenheten möblerad – då kan man ta extra betalt för att lägenheten är möblerad vilket ger en möjlighet till att få in mer i hyra utan att bryta mot lagen?
  Vad händer om jag låter den kommande hyresgästen köpa in sig på 1% av lägenheten och genom detta blir minoritetsägare – då är det ej i andrahand, eller?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Ja, hyresnämnden (som är en domstol) godkänner vanligen påslag för möblerat på 15%.

   Kan också vara värt att påpeka här att den nya lagen om hur mycket man får ta betalt bara gäller 1 uthyrning. Dvs man kan inte köpa på sig 5 lägenheter och hyra ut för de priserna. För uthyrning 2 och därefter är det de vanliga hyreslagarna som gäller (dvs avgiften + eventuellt 15%).

   Ang att sälja 1% till sin hyresgäst tror jag inte kommer fungera, då BRFen måste godkänna en ny ägare. Så ger de inte lov till uthyrning så ger de knappast tillåtelse för dig att komma runt deras beslut. Vanligen är det också bättre för grannsämjan att försöka diskutera och komma överens. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan H
 10. Vit pil

  Håller med om att det är förbjudet att hyra ut i andra hand i spekulativt syfte,
  men det är väldigt svårt för styrelsen att kunna bevisa att så är fallet.
  Tex är det förbjudet att köra över hastighetsgränsen pga risken
  för olyckor, ändå så är det mer regel att folk kör för fort än undantag.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 11. Vit pil

  Jag funderar på att ta jobb i Stockholm och veckopendling från Skåne. En tanke är då att hyra ut lägenheten över helgerna via ex airbnb. Vad skulle en förening säga om ett sådant upplägg?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  JoacimF
  1. Vit pil

   Finns det en marknad för sånt och är det praktiskt lösbart?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 12. Vit pil

  I en del bostadsrättsföreningar finns stadgar som säger att en inte har rätt att ta ut mer i hyra av den som hyr i andra hand än vad en själv betalar i månadsavgift så det får en ju också vara uppmärksam på.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ajohan
  1. Vit pil

   Hmmm…. det skulle jag kolla upp med hyresnämnden. Jag har för mig att man i Sverige inte kan avtala bort villkor som ges av lagen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Hej Jan!

  Lustigt att man från regeringens håll vill att fler skall kunna hyra ut sin bostadsrätt som ett led i att mätta bostadsmarknadens slukande käftar. Är det inte just detta som leder till spekulation och högre priser på våra bostadsrätter? Jag sitter själv med i styrelsen i en bostadsrättsförening och kan lätt inse några av konsekvenserna som denna lagändring kan ge upphov till:

  • Folk börjar köpa på spekulation (Får man inte sålt kan man alltid hyra ut med vinst)
  • Vem skall ta ansvar för föreningen om alla (extremfall) väljer att hyra ut sina bostäder?
  • Hur kul är det att inte veta vilka grannar man har från månad till annan?

  Jag tror att många faktiskt köper sin bostad av just den anledningen att det är ett ”tryggare” boende.

  Grundproblemet till hela denna bostadskarusell är att det byggs för lite av både hyresrätter och bostadsrätter (främst i storstäderna). Vems fel är det, jo det stavas POLITIKER som inte vågar ta ANSVAR!!!

  Ärligt talat tror jag att politikerna har målat in sig i ett hörn som man inte kommer ur utan att bli rejält kladdiga.

  Med vänlig hälsning
  Mikael

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   BRFen kan ju även fortsättningsvis hindra försäljning till personer som uppenbart inte ska bo där själva.

   Dessutom, eventuella hyresgäster måste ju sköta sig, annars kan ägaren förlora sin bostadsrätt.

   Så om BRFen godkänt ägaren och eventuell hyresgäst sköter sig, hur stort är då problemet egentligen? Varken i en villa eller i ett hyreshus har man någon som helst kontroll över vem som flyttar in bredvid.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan H
  2. Vit pil

   1. I vilken utsträckning är detta ett problem för äganderätter där den möjligheten alltid funnits?
   2. Medlemmarna, precis som i vilken förening som helst.
   3. Du har ändå rätt magra möjligheter att styra vem som skall bli din granne, i alla fall om du inte äger marken.

   Folk kanske köper fastighet av samma anledning (att få tryggare boende), men där finns egentligen inte så mycket att sätta emot ifall grannen väljer att hyra ut till kreti och pleti.

   Notera dock att oavsett upplåtelseform så finns det krav på att man sköter sig. Gör man eller ens gäst inte det kan man råka illa ut (exakt vad som händer beror på upplåtelseform).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
  3. Vit pil

   Jag kan dela din uppfattning, dock är ju fortfarande andrahandsuthyrning i spekulationssyfte förbjudet. Fall två med att om alla skulle hyra ut, då har föreningen fortfarande rätt att neka eftersom det inte ligger i föreningens intresse. Den tredje punkten tror jag inte lagstiftningen tar hänsyn till.

   Ja, jag delar din uppfattning att de som borde sköta sitt jobb – politikerna – inte gör det särskilt väl just nu. Fast å andra sidan, vi har de politiker som vi förtjänar…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  4. Vit pil

   Stefan H: ”Dessutom, eventuella hyresgäster måste ju sköta sig, annars kan ägaren förlora sin bostadsrätt.”
   Om du menar att man kan bli av med sin bostadsrätt/lägenhet för att den som hyr i andra hand inte sköter sig stämmer inte. Just detta diskuterades på Plus för ett par veckor sedan. Där sitter man som förstahandskontraktsinnehavare säkert…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jens
  5. Vit pil

   Ja, det kan nog stämma till viss mån, men jag skulle gissa att man som i mehavare av bostadsrätten är skyldig att hålla efter sin hyresgäst. Det kan ju liksom inte vara OK att störa grannarna hur som helst med den magra ursäkten att det är någon annan än bostadsrättsinnehavaren som stör – jämför med ifall man ställer till med fest och stör grannarna så kan man inte fortsätta störa med motiveringen att värden minsann är tyst (snarare tvärtom).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.