Insikt: Vissa människor ritar små cirklar andra ritar stora…

Igår såg jag och min sambo filmen 10.000 BC som handlar om D’Leh, en neandertal som ger sig ut på jakt för att rädda sin stam och sin älskade. I mångt och mycket en ganska adekvat film, med några ljuspunkter. Jag brukar säga att man kan lära sig från alla situationer – även de mest oväntade, igår var en sådan.

Under en scen i filmen när D’Leh får berättat för sig om sin far säger hans vän:

A good man, draws a circle around himself and cares for those within. His woman, his children.

Other men draw a larger circle and bring within their brothers and sisters.

Some men, have a great destiny. They must draw around themselves a circle that encloses many, many more.

/…/

You must decide for yourself, whether you are as well.

Detta är något som jag finner för väldigt sant – det är bara upp till oss själva att välja vilken cirkel vi vill rita. Det viktiga i sammanhanget, är som alltid, att inte lägga någon värdering i huruvida en större cirkel är bättre än en liten cirkel eller vice versa. Det är ointressant, i mina ögon. Vad det handlar om är att välja en cirkel i vilken man är i integritet kring.

I den följande diskussionen med min sambo handlade det mycket om att det är intressant att se i sin omgivning vilka människor som ritar vilka cirklar. I min person ligger att rita stora cirklar som innefattar många – följden med detta är att jag får stora nätverk med få intima relationer.

Detta kan leda konflikter med människor som ritar mindre cirklar eftersom jag inte prioriterar vissa människor lika mycket som de som ritar mindre cirklar. Jag försöker och ser ofta till vad som är bäst för de flesta snarare än för den enskilda individen. T.ex. jag kan prioritera jobbet framför familjen, jag ser till att ordna större träffar där många människor möts istället för möten på tu man hand, jag gillar får stora arrangemang än många små etc.

Det som nu blir möjligt med denna insikten är att försöka få en större förståelse och ha detta som ytterligare ett verktyg att använda när man relaterar till andra människor för att se deras behov och mina egna behov.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök