Varför tycker alla att MLM är skit?

Varför tycker alla att MLM är skit?

Fördomar, fördelar, nackdelar likheter och skillnader mellan MLM och pyramidspel...
Varför tycker alla att MLM är skit?

Den här artikeln skrev jag 2008, det finns en nyare från 2013 på samma tema här »

Första gången någon berättade om MLM (referensmarknadsföring, nätverksmarknadsföring – kärt barn har många namn) så var det första som ploppade upp i mitt huvud – PYRAMIDSPEL!

Därefter kom de andra tankarna:

 • jag vill inte tjäna pengar på mina kompisar
 • jag vill inte bli lurad
 • jag kommer att bli blåst
 • det är ändå något som inte fungerar
 • etc

Det  intressanta i sammanhanget var att jag aldrig någonsin hade kommit i kontakt med konceptet tidigare, inte varit på någon presentation, kände ingen som var med i det eller ens hade läst om det i en bok eller på nätet. Hur kunde jag ha så många förutfattade meningar?

Eftersom jag har lovat mig själv att vara öppen för nya saker som jag inte förstår började jag att sätta mig in i det, läsa böcker och på hemsidor. Eftersom jag vet att flera av mina vänner reagerade likadant bestämde jag mig för att försöka skriva ett inlägg och ge en mer nyanserad bild av det och några handfasta tips på hur man faktiskt kan skilja på ett legalt MLM-företag och ett pyramidspel.

Vad MLM är

I grunden kan man säga att MLM är direktförsäljning av produkter och tjänster via rekommendation av oberoende representanter. I utbyte mot din personliga rekommendation och försäljningsaktivitet, får du som oberoende säljare, provision på din försäljning. Den stora skillnanden mot klassiska företag eller klassisk försäljning är att du inte har en butik och den sålda produkten marknadsförs inte i media eller i tidningar.

Vidare har du som representant för företaget även möjlighet att skaffa dina egna återförsäljare och distributörer som också säljer företagets produkter. Du blir då din återförsäljares återförsäljare – eller som det i MLM-sammanhang kallas för sponsor. Denna återförsäljare som du har skaffat hamnar då i det som kallas för din ”downline”. Som återförsäljare till dessa återförsäljare, sponsor, får du provision på en del av deras försäljning.

På samma sätt bildar din sponsor, hans sponsor och dennes sponsor din upline. Din upline, upp till en viss nivå, får provision på din försäljning precis som du får provision på den försäljning som din downline gör (ner till en viss nivå).

Jag personlige har ofta svårt att se skillnanden på detta, vanlig återförsäljning eller ett multi-tier-affiliate program som börjar dyka upp på nätet. Det är ju sällan någon som tänker på att affiliate-program får betalt per försäljning – vilket är ju definitionen på provision. Tyvärr är ofta detta även samma personer som sedan skriver att det inte är MLM etc – vad är det för farligt med att kalla saker för dessa rätta namn?

Vad MLM INTE är:

Ett MLM-koncept är INTE samma sak som ett pyramidspel. Visst får sponsorn en del av provisionen som genereras från downlinen, men den stora skillnaden är att i ett legalt MLM-företag så är produkten eller tjänsten proportionerligt till värdet på investeringen.

Ett pyramidspel, är å andra sidan, bara överföringen av pengar från en nivå till en högre nivå i pyramiden. Där överförs inget av värde till personen som för in pengar i systemet. Det handlar alltså om att föra in pengar i pyramiden för att få rätten att få pengar från lägre nivåer i pyramiden. Det är därför pyramidspel är illegala i de flesta länder – precis som de borde vara.

De är alltså inget annat än en oproduktiv verksamhet som för pengar från en nivå upp till nästa nivå. Det är också därför positionen i pyramiden är så viktig eftersom det är bara de som får in några större mängder av pengar. Därför kollapsar ALLTID dessa pyramider förr eller senare förrän personer på alla nivåer får sina pengar – det krävs ju hela tiden tillskott av nya pengar…

Klassiker på detta konceptet är email som säger att du ska sätta in 100 kr och skicka dem till personen i toppen på listan i emailet.  Du tar då bort personen från toppen av listan och sätter dig själv underst. Så småningom kommer du ju att få pengar eftersom du hamnar överst i listan… yeah right… spring fort, långt och länge om du ser sådant…

Det som är lite klurigare att upptäcka är pyramidspel som är utklädda till legala MLM-företag. Detta är program där det finns en produkt eller tjänst som säljs. Det som ofta kännetecknar sådana program är att priset på produkten eller tjänsten ofta är långt mycket lägre än priset för att delta i systemet. Du betalar alltså höga avgifter för att få vara med i systemet och produkten eller tjänsten är bara med för att täcka upp. Dessa system är inte heller lagliga.

Nu när vi har gått genom vad MLM är och inte är så kan vi titta på fördelar och nackdelar med MLM som affärsmodell och du kan själv bestämma om det är något för dig.

Fördelarna med MLM som affärsmodell

1. Låga kostnader för att starta din egen verksamhet

Den vanligaste invändningen som jag har upplevt folk har mot att starta ett eget företag är att de inte har en produkt eller en tjänst att sälja. Hade de bara haft en produkt eller varit tillräckligt duktiga på något så hade de startat eget.

MLM-företag tillhandahåller denna produkt eller tjänst för en låg kostnad. Du behöver inte heller ha examen, någon speciell utbildning eller bakgrund – du kan starta när du vill från en dag till en annan.

Rent ekonomiskt sätt är det en väldigt låg kostnad att starta din egen MLM-verksamhet i förhållande till att starta andra typer av bolag eller franchise-verksamheter. Kostnaderna varierar från program till program men per definition skall det vara på en sådan rimlig nivå att vem som helst kan börja med dem. Varför skulle man som producent av en vara eller tjänst ha en hög startkostnad som avskräcker folk från att våga??

2. MLM-företaget producerar och levererar dina produkter till slutkunden

Du säljer ofta en färdig produkt som din samarbetspartner levererar till slutkunden – du som återförsäljare behöver aldrig ha ett lager eller oroa dig för något annat än att genomföra försäljningen.

3. Du väljer själv när du vill jobba – frihet och flexibel arbetstid

När man börjar sin egen verksamhet – oavsett om det är en MLM-verksamhet, egen firma eller franchise så väljer du själv när, var och hur du vill jobba. Du har ingen som står över dig – annat än kravet att du bara får betalt när du gör något.

Man kan alltså börja med en verksamhet vid sidan av sitt ordinarie jobb,  på kväller eller helger. Är du hemma-fru eller hemma-man kan man göra det medan barnen är borta. Du kan ta semester när du vill och du kan stanna hemma utan att behöva fråga någon om lov.

4. Möjlighet att arbeta hemifrån

Du behöver inte ha lokal eller kontor för att arbeta vilket ofta kräver långa och dyra kontrakt. Du kan arbeta hemifrån utan problem.

5. Kan köras på deltid

På grund av MLM-inkomstens natur kan du tjäna bra med pengar på att köra en MLM-verksamhet på rätt sätt på deltid.

6. Där finns en hävstångseffekt

Precis som jag använder bankens pengar som hävstång för mina investeringar så kan du i en MLM-verksamhet använda dig av hävstångs-effekter. I detta fallet syftar jag på hävstång i form av att du kan få betalt i all oändlighet för en initial insats.

Detta fungerar eftersom du får betalt för både det arbete du lägger ner och den försäljning som din downline gör. Så länge din downline arbetar och säljer kommer du få en provision på deras arbete. Ditt jobb som sponsor är således att skapa en driven och motiverad downline så att den fortsätter att jobba av sig själv. Hjälp-till-självhälp – eftersom de tjänar pengar på samma sätt som du gör – det handlar alltså inte om något ”utnyttjande” av någon. Det intressanta att komma ihåg är att du inte tjänar mycket pengar förrän din downline tjänar mycket pengar.

Detta sista påståendet är det som jag går igång mest på – att jag har ett stort intresse i att hjälpa min downline att bli framgångsrik. Om de blir framgångsrika så kommer jag också att bli framgångsrik. Det är för mig en verkligen win-win situation – eftersom kunderna också skall vara nöjda (annars återkommer de ju inte d’oh) så är det egentligen en riktig win-win-win-situation.

8. Fungerande och beprövade affärsplaner och marknadsplaner

När man ska starta en verksamhet frågar alla efter en affärsidé, affärsplan och marknadsplan. Är man ny på detta så tar det oerhört mycket tid, kraft och energi att sätta sig in i. Man kan iof. även köpa in tjänsten för dyra pengar… :) Fördelen med MLM är att du får beprövade och fungerande planer för hur du kan driva din verksamhet. Anledningen till att du får detta gratis – läs fördel nummer 7 igen…

9. Fördefinierade system

På samma sätt behöver du inte uppfinna om hjulet när det gäller system för rekrytering, utbildning eller utveckling av din downline. Dessa strukturer ska finnas hos företaget som du representerar. Det betyder att du återigen bara behöver fokusera på din försäljning.

10. Du lär dig att sälja

För mig är försäljning en av de viktigaste egenskaperna som vi människor borde besitta och jobba aktivt med – vi jobbar ju med försäljning varje dag. Vi försöker sälja in saker till våra barn, våra respektive och våra vänner hela tiden – vare sig det handlar om att göra något, vad som skall ätas till middag, vilken semester vi ska åka på etc.

Det är för mig väldigt sorgligt att folk generellt i Sverige har en så negativ syn på försäljning som de har. Särskilt när försäljning är det som driver runt alla företag oavsett bransch. Dessutom är försäljning en förutsättning för att vi ska kunna köpa saker. Läs mer…

11. Personlig växt och utveckling

Detta är egentligen den största och bäst fördelen och varför jag rekommenderar den för många av mina vänner. I själva grunden för försäljning ligger faktumet att du kommer i kontakt med många olika personer med vitt skilda bakgrunder. Du får pröva på att leda människor som du inte har några maktmedel över – den svåraste formen av ledarskap – vissa beskriver det som att valla en flock av katter… :)

Du får dessutom möjlighet att hjälpa andra människor att bli framgångsrika – vilket är min starkaste drivkraft.

Nackdelarna med MLM som affärsmodell

1. Risken att förarga och alienera en ”het marknad”

MLM-företag brukar tipsa om att man ska börja din försäljning och marknadsföring mot den heta marknad som du har i din närhet, nämligen dina vänner, bekanta, föräldrar, kollegor, grannar etc.

Din sponsor kommer med all sannolikhet att fråga dig om att göra en lista med de 100st personer som ingår i ditt nätverk och be dig att kontakta dem för att berätta om ditt MLM-program.

Reaktionerna till en sådan aktion är ofta väldigt olika – dina nära vänner eller din familj kommer förmodligen tycka att du är galen, dum i huvudet och skratta åt dig för att sedan inte gå med. Andra som du inte känner så väl kan vara avvisande, vissa rentav fientliga till ditt förslag. Vissa MLM-bloggare på nätet har till och med skrivit att vissa personer undviker att gå på samma sida av gatan som dem. Det betyder alltså att du måste ha lite av teflon-hud för att klara dig i branschen – sådant måste kunna rinna av dig. Dock är det precis som med all annan försäljning.

En annan stor rädsla, som fortfarande är en rädsla hos mig, är om mina nära vänner gå med i ett av programmen och sedan förlorar pengar. Nära relationer har förstörts på grund av sådana situationer.

Vissa företag försöker då t.ex. att bara jobba med ”kalla marknader” det vill säga där du jobbar över internet och du inte behöver känna dem du gör affärer med. Jag personligen tycker att detta är lika illa – jag vill ju inte att någon ska råka illa ut oavsett om jag känner honom eller inte.

En kommentar jag vill lägga in här är – oavsett vilken försäljning du jobbar med så kommer du att råka ut för personer som är avvisande, arga eller inte vill ha med dig att göra överhuvudtaget. Fråga vilken säljare som helst – jag själv har i mitt företag råkat ut för VD:ar som skällt ut mig, andra som inte velat träffa mig och typer som har sett mig som hot mot dem istället för som någon som kommer med möjligheter. Det kan man tyvärr inte undvika.

2. Det tar tid, energi och motivation

Det räcker alltså inte bara med att du måste rekrytera din direkta downline, du måste även hjälpa dem och se till att de aktivt rekryterar och hjälper sin egen downline. Detta är superviktigt att komma ihåg – det är så du mäter din framgång i denna branschen.

Det är alltså viktigt att förstå att bygga en MLM-verksamhet är som att bygga vilken verksamhet som helst. Det är ett maratonlopp – inte ett 100-meters lopp och därmed inte en get-rcih-quick-metod. Om du dock  får betalt för detta maratonloppet resten av livet – är det inte värt det då?

Du måste därför planera och jobba med att motivera dig själv. I den bästa av världar hjälper din upline dig att hålla fokus men det kommer ändå alltid ner till dig att hålla motivationen uppe. Förvänta dig inte att någon annan gör det för dig. Där finns nämligen alldeles för många andra motiverade människor för din sponsor att lägga sin tid på.

3.  Ekonomisk commitment

Det är ganska sannolikt att du kommer behöva göra ett commitment i form av att köpa ett visst antal produkter varje månad för att fortsätta kunna fortsätta ditt deltagande i systemet. Var noga med att förstå vad som krävs av dig som medlem.

Innan du går in i det – var helt säker på att det är en produkt som genuint intresserar dig. Det går inte att hålla på med det bara för pengarnas skull – inte om man ska bli riktigt framgångsrik. Om du bara köper produkten för att lägga den på hög – leta efter ett annat företag som har en produkt som du faktiskt kan stå för och själv använda.

Vem är bäst lämpad för MLM?

Av ovanstående (långa) inlägg bör det tydligt framgå att detär en person som kan starta av sig själv och leda andra. På samma sätt – är du en person som behöver någon annan för att du ska göra saker så är sannolikt inte MLM något för dig.

Du behöver vara en aktiv försäljare och rekryterare och så fort du har en egen downline så måste du konstant vara i kontakt med den för att ge dem stöd, support, vägledning och guidning – helt enkelt ett gott ledarskap.

Om du ska kunna ta på dig denna rollen så måste du känna dig OK i situationer som handlar om att handskas med människor. Du måste kunna eller vilja lära dig att kommunicera på ett effektivt sätt. Sunt förnuft är ofta att desto mer social och utåtriktad du är – desto roligare kommer du att tycka att det är. På samma sätt gäller omvänt.

Slutligen, MLM är ett personligt sätt att sälja. Du måste använda dig själv och din egen övertygelse för att få med dig folk på båten. Det är därför superviktigt, jag betonar det igen, superviktigt att du verkligen står till 110% bakom programmet som du är med i. Låna inte ut ditt namn eller rekommendation till något som du inte är genuint intresserad av. Även om du kan lura din downline ett tag så håller det inte i längden och då når du aldrig det stora genombrottet.

Det som dock är nästan ännu viktigare – kompromissa inte med dig själv och din egen självkänsla eller självrespekt för något som du inte tror på. Då ljuger du, inte bara för din downline, men även för dig själv. I längden kan du aldrig köpa tillbaka den självrespekt du en gång förlorat – oavsett belopp.

Lycka till och jag hoppas att detta inlägget har varit dig behjälpligt!

Relaterade etiketter och ämnen

hävstång, mlm, nätverksmarknadsföring, välgörenhet

Kommentera

25 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej!
  Ville bara tacka för detta inlägget! Mycket väl sammanfattat och lättförståeligt!
  Skulle jag få använda inlägget som referens för befintlig och framtida downline i informativt syfte, för de som är osäkra?
  Med vänlig hälsning, Pontus

  PS, om någon söker ett företag de kan lita på, med stark, ambitiös och målmedveten företagsledare (själv från fältet), välkommen in på min sida och läs mer om honom och våra produkter.

  Gravatar ikon för användaren
  Pontus Adolfsson
 2. Vit pil

  Jag tror att du missade ta upp den viktigaste nackdelen. I alla fall enligt mitt tycke. Det finns en anledning till varför MLM och pyramidspel sätts i samma fack vilket du glömt att ta upp. Nämligen för att MLM oftast bygger på att man ska ”värva” nya kunder till organisationen och att det i sig blir den viktigaste källan för att tjäna pengar.

  Om vi säger att varje person bör ha 10 nya ambassadörer under sig så blir det matematiskt så att när marknaden är mättad så är det 10 gånger fler som inte lyckas värva nya jämfört med antalet som befinner sig i organisationen.

  Traditionella marknadsföringsmodeller som t ex att äga en McDonalds har inte alls samma ”last sucker” twist inbyggd i affärsmodellen. Det är i alla fall varför jag ogillar MLM-modellen.

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Njae… Det stämmer inte riktigt och är enligt mig en ganska vanlig missuppfattning. Så blir det när i ”dåliga” företag där fokus hamnar på att värva ”säljare” – i bra företag så är fokus på slutkunden och inte på att värva säljare. För mig är det första varningsflaggan nämligen – att man får bonus eller betalt för att värva säljare. Så bör det enligt mig inte vara nämligen. Om vi tittar på t.ex. Better Globe som jag arbetar i där har vi i dagsläget nästan 10 000 kunder i Sverige och mindre än 40 aktiva ambassadörer eftersom vi fokuserar på slutkunden.

   Att marknaden dock kan bli mättad, det stämmer i ett teoretiskt resonemang. Men det är ju inte unikt för MLM-företag. Det är ju bara att köra förbi en rastplats med både McDonalds och Burger King. Vete tusan om jag hade satt upp Max i anslutning till en sådan själv.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej!
  Mycket intressant och bra beskriven artikel. Sanningen är att var 5;e svensk kommer att jobba i direktförsäljningsföretag i framtiden då det har visat sig att det är ett förträffligt sätt att sälja varor på, som också blir billigare då fler mellanhänder försvinner. Och ett sätt att faktiskt få ett arbete.
  Om man prövar så vet man i alla fall om man känner för arbetssättet.
  Det är verkligen många fördomar kring detta och det är det vi får tampas med vi som arbetar med produkter i direkthandel. Tanken med detta sätt att sälja har ju sitt ursprung i att man ger människor möjlighet att j pröva att jobba som egenföretagare men där man inte behöver tänka ut affärsidén själv, man behöver inte heller ha något lager och ej heller stå för dyra lokalkostnader. Helt enkelt en genial idé och en möjlighet att få ett jobb. ( Tänk om alla arbetslösa människor förstod vilka möjligheter som finns för dem som vill)
  Många tror ju att det är jobb som sköter sig av sig själv men det är förstås ett engagemang och ett intresse man måste ha och framför allt det viktigaste av allt, Man måste tycka om produkterna, annars går det inte att sälja dem. Men det är ett jobb som alla andra man måst anstränga sig lite och planera och man måste betala skatt när man får lönen. Dessutom är du ditt eget varumärke så du måste kunna stå för det du säger och göra det på ett ödmjukt sätt.

  Själv driver jag mitt företagande inom Hälsa och Hudvård och det är verkligen en gåva att få hjälpa andra människor till bättre hälsa både från in och utsidan.
  Precis som vi tipsar vänner mm om filmer vi sett, trevliga restauranger ,bra bilar mm så gör man ju detsamma inom direktförsäljning, skillnaden är att man får betalt för att man berättar om vilka möjligheter som finns.
  Jag brukar alltid trycka på att det är viktigt att en person känner tillit till mig som berättar om något så viktigt som den egna hälsan. Det är med respekt för människors olika behov, det måste man vara medveten om. Det är det som man utbildar sig i dvs att lyssna på kunden och att ge dem den bästa supporten man bara ha,

  Jag satsar en hel del på mina ”säljare” som får stöd och utbildning kring hela arbetssättet och ger support och peppning. Detta ska man inte glömma att om man vill komma vidare så innebär det att man behöver stötta andra som vill jobba likadant som jag själv.
  När man ska välja företag man vill jobba med så är det ju fler viktiga saker precis som när man tar en vanlig anställning. Dvs att man kollar företagets löneplan, om det är solitt eller om det är andra andelsägare med, hur supporten är, var kundtjänst finns, tillgängligheten att jobba världsomfattande om man vill det , pensionsplanen mm. Precis samma saker som vid en vanlig anställning. Så det är ju inte man bara ramlar över utan att ha en tanke bakom.

  Är du bara en vanlig nöjd kund så är det själva produkten du måste gilla och du ska framför allt titta på om den ger dig något resultat och inte heller vara rädd att fråga den som berättat om produkten för dig. För det är därför vi finns till för att ge dig den bästa service som går. En nöjd kund kommer alltid att berätta bra saker för andra människor.
  så tänk på det att du kan ”skvallra dig till framgång” !

  Gravatar ikon för användaren
  Susanne Barkvik
 4. Vit pil

  Jag är väldigt intresserad av MLM (och jag vet fler i min omgivning) och försöker sätta mig in i denna affärsmodell så mycket jag kan. Av den anledningen fann jag denna artikel oerhört lärorik! Fantastiskt bra skrivet. Dock undrar jag en sak: hur hittar jag dessa typer av företag som erbjuder dessa möjligheter? Jag skulle vilja ha ett större utbud av förslag på företag för att jämföra olika produkter innan jag bestämmer mig för att köra med ett, men vet inte vart eller hur man letar. Förslag?

  Tack!
  Johan

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hej Johan!
   Titta på direkthandelsföreningens medlessida. Där hittar du väldigt mycket om alla företag som finns representerade i denna förening. Mycket matnyttigt och lärorikt. Bra samlat.
   http://www.direkthandeln.org/BizPart.aspx?tabId=1
   Själv jobbar jag i det tyska företaget PM International som finns i 40 länder, däribland Sverige. 22 år på marknaden och 12 år i Sverige. Kosttillskott, hudvård och Sport är de stora områdena vi arbetar med.
   Så välkommen att ställa frågor som du vill veta lite mer.
   Med vänlig hälsning
   susanne

   Gravatar ikon för användaren
   Susanne Barkvik
  2. Vit pil

   Det finns massor av mlm företag, jag jobbar själv för det mlm företaget jag tror på.

   Viktigt är att du gör din egen research och litar på din egen magkänsla.

   Efter att jag läst din artikel blev jag så glad och lyrisk att jag skrev detta på min fb

   ”Hittade en intressant artikel!

   Vill jag sluta jobba?Absolut inte!
   Jag älskar alla mina projekt både vinstdrivande som ideellt arbete, jag ser allt som kul och lärorikt och gör det med passion, det är jobb för mig.
   Se allt som kul , spännande och med nyfikenhet! Det skall kännas lätt i maggropen!

   Jag e stolt företagare och ser multi lever marketing som min motor att nå mina drömmar.

   Vi har hittat vår samarbetspartner som vi tror på, vi älskar produkterna och möjligheten.
   Vi har ca 200 produkter i vårt sortiment

   Har vi testat alla produkterna själva än, nej det har vi inte.
   Vi har ett 30 tal produkter som vi testat och älskar, det är också dessa produkter som vi bygger vår affärsverksamhet på.

   Finns det något alla kommer kunna gilla och testa? Absolut ✌kommer alla att jobba med detta? Absolut inte!

   Är mlm något för alla att testa jobba med, absolut inte!

   Kan alla jobba med Mlm?Absolut!
   Detta är ett jobb som alla andra🌞
   Är det enkelt att starta?Absolut!
   Är det lätt? Absolut om du jobbar för att skapa kunder , precis som i vilket företag som helst!
   Jobbar du får du, jobbar du inte får du inte, enkel mattematik.
   Inget kommer gratis.

   Vill du ha allting enkelt och serverat? Var anställd!

   Vill du uppfylla och ha något mer? du känner att du har det bra men att något saknas?
   Börja jobba med en passiv inkomst.
   Jag vill inte vänta på mitt oranga kuvert vilket jag redan vet kommer vara en tråkig läsning💸💸

   Passiv inkomst, vad är det?
   Pension är en sådan inkomst.
   Finns flera passiva möjligheter.
   Det är det jag skapar för både mig själv och andra.

   Jag tänker så här , det kommer bli kul att jobba med mlm, skapa nya kontakter , kunder, kollegor, vänner, familj världen över.

   Senaste nyförvärvet till företaget är en fantastisk kille från africa som först ville ha hjälp av mig då jag sitter som ordförande i epilepsi föreningen i skåne.

   Nu är han min kollega till vårt mlm företag✌wifi och internet gör detta möjligt👍 hade jag kunnat skapa detta gratis innan utan vårt fantastiska internet? Nej det hade jag inte.

   Globalisering för mig är jobba smart i en global värld!

   Vill du veta mer om multi lever marketing om globalt företagande, vill du veta mer hur du kan skapa dig själv en passiv inkomst.
   Joina ett mlm företag du tror och vill satsa på.
   Kolla produkterna kolla företaget du vill jobba med, kolla affärsmöjligheter, affärsplanen, känns det som ett stabilt företag och du gillar produkterna.
   Jobba hårt och smart.
   Behöver du vara smartast i klassen för att göra det? Absolut inte!

   Gör som en av mina gurus säger.
   ”Enjoy the ride and learn as you go”
   RB

   Sista ! Dröm större än du någonsin tidigare gjort!!!!

   Gravatar ikon för användaren
   Christian Schönefeld
 5. Vit pil

  Ja det bara dräller av produkter på marknaden som är så mycket bättre än det som finns i de vanliga affärerna. Undrar varför jag aldrig hittar några bra? Finns inte en chans att en massa folk ska tjäna pengar på att sälja något som ingen behöver. Detta är bara för att lura lättlurade. Finns flera exempel på div. bluff & båg MLM projekt. Så var lite mer kritisk!
  Med vänlig hälsning
  Arne

  Gravatar ikon för användaren
  Arne
  1. Vit pil

   Det är ju verkligen något att se ur betraktarens ögon. Jag själv köper några produkter som jag själv gillar. Gillar man inte det så behöver man ju inte köpa det. Sedan tycker jag att det alltid är viktigt att bilda sig en egen uppfattning, för om man avdömmer allt så missar man även de grejer som faktiskt är bra. Ta t.ex. Herbalife som jag själv köper, men inte jobbar med, och som sponsrar t.ex. hela Real Madrid.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Jag är precis på väg ut genom dörren med 2 barn men här kommer lite kort info, om du vill höra mer så berättar jag mer än gärna med mig då detta är helt grymt :)
  Detta företaget blir bara bättre och bättre!! Får jag fråga vart du bor? Då det enklaste är att få det berättat live. Det är en reseklubb i MLM-form och de växer med 10 000 medlemmar i veckan i just nu 25 länder worldwide och ca 10st länder håller på att registreras nu och under 2014 :) Det finns inga hidden costs eller bindningstider eller uppsägningstider och du som medlem behöver inte ”köpa” något för att få en inkomst. Jag bor i Göteborg och träffar varje vecka ca 150 personer varav hälften är nya och hälften är representanter och jag träffar därmed människor varje vecka som tjänar pengar, har fått sin BMW bonus på mindre än ett år etc etc. Min mamma är också med och då hon älskar att resa är hon helt lyrisk över att hon nu kan åka på ännu fler resor och samtidigt få en inkomst på det. Hon ser det som ett ”pensionsspar” :)

  Gravatar ikon för användaren
  Joanna
  1. Vit pil

   Hej Thobias,
   Jag kollade lite på din produkt ASEA.. När du går in i ett Nätverksföretag ska du ta reda på följande:

   Hur väljer man nätverksföretag?
   – Hur stor är industrin?
   – Hur är framtidsutsikterna?

   Produkten
   – Vill folk ha den?
   – Är det något du själv tycker om och använder?

   Kompensationsplan
   – Hur stor andel av omsättning betalas ut i provision?
   – Hur enkelt är det att gå plus?

   Ägare
   – Har de tidigare success?

   Ledarna
   – bakgrund och kompetens
   – styrelsen

   Kultur
   – Tycker du om och följer du den?

   Träning och support
   – Events, veckomöten

   Timing
   – Har de bra framtidsutsikter?
   (Det MLM som jag verkar i var tillväxten from januari 2013 tom idag 170 % mer än under 2012.

   Social proof
   Har du fått några utmärkelser eller priser?

   Så är din produkt något som alla vill ha?
   Min produkt vill i alla fall 95% ha, kvinnor som män – nämligen resor. Hur många MLM företag har resor som produkt?? Hur många är verksamma inom hälsokost, skönhet, kosttillskott?? Förstår du vart jag vill komma?

   Resor omsatte 2012 USD 6,8 billjoner (1 biljon = tusen miljarder) vilket är 9 % av global BNP.

   Vart bor du?

   Mvh Joanna

   Gravatar ikon för användaren
   Joanna
 7. Vit pil

  Hej

  Ville bara tacka för en super bra artikel som jag kommer ha mycket nytta av.

  Sjäv är jag helt ny i MLM svängen och kollar runt lite för att se om man kan få lite tips och trix för hur man ska lyckas och hur man ska kunna kommma i kontakt med rätt personer.

  Jag har fått ären att vara bland de första i Sverige som får vara med i förlanseringen av en produkt från ASEA. Men har lite svårt att hitta det perfekta teamet att jobba med för att få bästa resultat. Hur hittar man de rätta personerna?

  MVH

  Thobias

  Gravatar ikon för användaren
  Thobias
 8. Vit pil

  Tack för en superbra artikel.
  Jag har precis flyttat till London, söker jobb, hittade Herbalife, blev skeptisk, började läsa på, detta gav mig väldigt mycket nyttig information.

  Gravatar ikon för användaren
  Marcus
 9. Vit pil

  Tack för din kommentar! :)

  Jag håller med, det som många missar är ju att till skillnad från MLM så är de flesta andra företag, otroligt pyramiduppbyggda:

  VD => Försäljningschef => Distriktschefer => säljare…

  //jan

  Gravatar ikon för användaren
  madwax
 10. Vit pil

  En mycket bra artikel, och oftast handlar det om okunskap, och rädsla för att ”det okända”. De flesta läser på forum eller i tidningen en artikel om något pyramidspel, för det är ju det man läser om i tidningen. Sedan tror man allt är olagligt och man är rädd för att bli lurad.
  MLM skapades på 50-talet, och blev ”godkänd” 1979 i amerikansk domstol, så MLM är lagligt, fungerar och ett otroligt trevlig sätt att arbeta, där man skapar något tillsammans med många andra människor.
  Tack för en mycket objektiv beskrivning….

  /Mikael

  Gravatar ikon för användaren
  Mikael
 11. Vit pil

  Det finns en faktor som jag inte ser i artikeln och som måste vara avgörande för hur framgångsrikt programmet blir för en individ: Hur tidigt man kommer in i hierarkin.

  Är man först in har man allt att tjäna, medan är man sist in finns inget utrymme kvar för att själv skapa en downline. Alltså måste det vara av intresse att hitta nya program som inte redan är översålda och som alla känner till.

  Det gör ju att ”produkten” som sådan blir sämre ju längre tid som går. Lämplig analogi med produktlivscykeln?

  /Joel

  Gravatar ikon för användaren
  Joel
 12. Vit pil

  Visst är det som så att MLM är en möjlighet för många att skaffa sig ett liv med mer Tid-Pengar-Frihet, men för alla kanske det inte är så lätt att veta hur man skall göra. Tur då att det finns MLM Hjälp att få!

  Gravatar ikon för användaren
  Katharina Bjelke
 13. Vit pil

  Intressant artikel, dock bör tilläggas att många MLM företag startar utan att ha någon gångbar produkt eller tjänst utvecklad.
  Det pratas då om den globala marknaden och dess omsättning, vilket ju inte är intressant om företaget inte har någon del i den.

  Då går det ut på att skaffa medlemmar och downline.
  Sen ska allt komma igång.
  Vilket det ofta inte gör.

  Gravatar ikon för användaren
  Ralph
 14. Vit pil

  Team work är enda vägen till stor succé. Men rätt folk krävs också. Det är klurigt att bygga något bra, men inte omöjligt.

  Kom att tänka på det: Kan du ha ett team med olika färdigheter så kan man gemensamt nå långt i MLM också. Behöver ju inte vara så att man blir utesluten bara för att man är introvert heller. Allt beror på upplägget. Som i det mesta här i livet.

  Gravatar ikon för användaren
  Mathias
 15. Vit pil

  Tack för en jättebra kommentar!

  Jag håller med till fullo i många områden – jag kommer att skriva mer under tiden. En idé som vi kör här bakom bloggen är att vi är flera med olika personligheter för att komplettera varandra.

  Jag är t.ex. duktig på att sälja och leda, några andra bra på utbildning och underhåll. Delar man på det – som i vilket annat företag som helst – behöver man inte vara bäst på alla områden.

  Teamwork – därför – hur vi kan bli rika tillsammans! :)

  Gravatar ikon för användaren
  madwax
 16. Vit pil

  Jag var under 2 år av mitt liv en Herbalife distributör och tjänade pengar på det. Mina upplevelser av att vara med i ett MLM bolag som Herbalife var att man var tvungen att vara självgående (fastän att det fanns utbildningar som min ”upline” hela tiden rekommenderade mig att gå på).

  I Herbalife så kan du efter en viss omsättning gå från distributör till Supervisor stadie om man vill (man kan köpa sig till det stadiet direkt också om man så vill). På Supervisor stadiet måste du kunna leda folk (din ”downline”). Suger du i ämnet ”ledarskap” så är det kört. Oavsett vad Herbalifes förespråkare Jim Rohn säger. Jag är helt säker på att folk har olika talanger. Vissa är naturligt duktiga på att starta saker, andra är mycket talangfulla ledare, andra är mycket talangfulla siffermänniskor etc. Vad jag vill ha sagt är att ska du gå med i MLM så är det en förutsättning att du är en person som gillar att sälja, gillar att ha med folk att göra (customer service ut i fingerspetsarna är A och O. Har du det inte så bör du tänka om. Seriöst talat) samt gillar att leda folk (utan ledarskaps glädje kommer du inte längre än till bottenskrapet. Det är verklighetens faktum). Eftersom fåtalet klarar sig i alla grenarna så får man välja litegranna hur man ska gå tillväga för att fälla elefanten som man säger.

  1) Om jag är en glad ledare, hur kan jag snabbt avancera till ledare utan trubblet med det som kommer först?
  2) Om jag är en säljare, kör på.
  3) Om jag gillar att ta hand om kunder, kör på.
  4) Om jag är introvert, ge upp direkt. Satsa på något annat som bolagsförvärv eller liknande.

  Nyckelordet för att lyckas i MLM är: extrovert personlighet. Med risk att låta hemsk: är du introvert så är det nästintill omöjligt att ta hem MLM spelet. Jag säger detta inte av arrogans. Jag vet vad som krävs om man vill vara med i MLM spelet under en längre tid och med mer pengar i fickan i slutänden (inte mindre). Jag har varit där (i 2 hela år).

  Jag uppmuntrar dock de extroverta, säljglada och lednings passionerade personerna att ta för sig. Det finns fina, enkla pengar i MLM. Ingen snack om saken.

  En annan term som inte är MLM men som fungerar rätt mycket som MLM är ”dropshipping”. Du säljer en produkt, ett bolag levererar direkt till kundens dörr och mellanskillnaden åker i din ficka och den skattar du på som säljintäkt. Simpelt upplägg. Nästan bättre med ”dropshipping” eftersom du är då din egen herre. Du kan ta det hela i din takt.

  MLM ger dig faktiskt en viss press (din ”upline” ger dig den kontinuerliga pressen att sälja, sälja och åter sälja. Det kan jag absolut lova). MLM i sig är bra eftersom de bästa MLM bolagen utbildar dig i en massa affärsämnen oftast. Men talang i sig, det lär man sig inte, det är något man föds med. Det är min fulla tro.

  Gravatar ikon för användaren
  Mathias