Internränta och internräntemetoden
Sök:

Internränta och internräntemetoden

Beräkning av en internrränta för en investering (eng: internal rate of return)

Den här artikeln publicerades 2008-05-10 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Internräntemetoden syftar till att undersöka lönsamheten hos ett investeringsalternativ och fungerar som underlag vid bedömningen av vilket investeringsalternativ som är bäst. Metoden går ut på att bestämma vid vilken räntesats nuvärdet av avkastningen från investeringen är lika med noll.

Denna räntesats kallas för internränta och uttrycker den årliga avkastning som investeringsalternativet ger på det satsade kapitalet.

Internränta kan beräknas med nedanstående formel:

där:

 • Initial investering står för den totala kostnaden för investeringen vid startögonblicket.
 • Årlig avkastning är det årliga kassaflödet som investeringen genererar
 • n = är antalet år som investeringen löper över. T.ex. 1,2,3…20 år
 • Internräntan är nyckeltalet vi är ute efter
 • slutvärde är investeringens avyttringsvärde år 20 i vårt exempel

Internräntan är alltså alltid en beräknad ränta. En viss sammanblandning med begreppet kalkylränta förekommer. ”Vi räknar med en internränta av 20%”, eller liknande uttalanden är inte ovanliga. Man räknar alltså inte med en internränta, man beräknar den.

Det är en praktisk metod för att räkna t.ex. årsmedelavkastningen för en investering som avkastar ojämnt över tid. Man kan med lätthet använda den i Excel där alla beräkningar sker automatiskt. Det man gör då är att:

 • I kolumn A anger du initiala investeringen i form av ett minus, t.ex. -100 kr
 • I följande kolumner t.ex. B-X anger du avkastningen per år
 • I sista kolumnen anger du formeln: =IR(A1:X1)

Den sista kolumnen räknar då ut internräntan i procent för investeringen (kolumnerna).

Internräntemetoden kritiseras ofta i litteraturen, men studier visar att det är en mycket vanlig metod, beroende på att den ger ett svar som är lätt att värdera. Om en kalkyl ger en internränta av 20 % är det för de flesta ganska enkelt att bilda sig en uppfattning om lönsamheten i projektet mot bakgrund av kännedom om låneräntor, branschlönsamhetstal eller andra investeringsalternativ.

Relaterade länkar på denna bloggen:

Källor:


Den här artikeln publicerades 2008-05-10 klockan 20:06 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Data, statistik och historiska kurser.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
Kommentarer sparas inte just nu. Vi håller precis på just nu (201125 kl. 22:30 och 24 timmar framåt) att flytta hela RikaTillsammans till en ny server och ny version av bloggen. Under den här perioden kommer vi inte kunna hantera nya kommentarer. Så återkom gärna imorgon till en ny och fin RikaTillsammans-hemsida. 🙂

Kommentera

Endast en kommentar till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan!

  Jag försökte komma in på de ”relaterade länkar på denna bloggen”-länkarna som du har i detta inlägg men lyckas tyvärr inte. Kan du guida mig vad jag gör för fel tack?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Atefeh