Jämförelse av de svenska bankernas USA-fonder

Den bästa svenska USA-fonden

Jämförelse av de svenska bankernas USA-fonder

Att aktivt förvaltade inte slår indexfonder över tid är inget nytt för dig som följer bloggen. I den här artikeln har jag roat mig med att jämföra de 10 vanligaste USA-fonderna som går att köpa i Sverige och jämfört dem med varandra och index över de senaste 10 åren.

I jämförelsen har jag försökt utgå från storbankernas (Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB) USA-fonder samt så har jag kompletterat med några egna favoriter:

 • AMF Nordamerika
 • Danske Invest USA
 • Handelsbanken Amerikafond
 • Handelsbanken MSCI USA
 • Nordea North America Fund
 • SEB Nordamerikafond
 • SEB USA Indexfond
 • SPP Aktiefond USA
 • Swedbank Robur Amerikafond
 • Swedbank Robur Indexfond USA
 • Vanguard Total Stock Market (VTI)

Fonderna som är markerade met fetstil ovan är indexfonder med låga avgifter. Det är fonder som ska följa det amerikanska indexet, de övriga är aktivt förvaltade fonder där någon är anställd med syfte att slå index över tid. I tabellen nedan har jag även lagt in ett genomsnittligt amerikanskt index som baserar sig på MSCI USA Net och  S&P 500 Net Total Return Index. Du kan klicka på bilden för att göra den större:

150522-usa-fonder-stor

I bilden har jag markerat index och inom parentes för varje fond har jag angett differensen mot index. De vita fälten visar år då fonderna antingen inte fanns eller att det inte har varit möjligt att hitta någon statistik.

Bästa USA-fonden enligt mig: SPP Aktiefond USA

Jag har i tidigare artiklar, bl.a. ”De bästa indexfonderna för 2015” påstått att SPP Aktiefond USA är en av de bästa fonderna med exponering mot den amerikanska marknaden. Bilden ovan visar samma sak. Fonden är ganska jämt belägen runt index, ofta med mindre än 0.2 % marginal – vilket också är förklarligt med tanke på att avgiften är 0.2 %. Den följer resonemanget kring index-fonder – den kommer aldrig att över tid gå bättre än index, men den kommer ej heller att gå väldigt mycket sämre.

150522-usa-fonder-spp

Dollarkursen spelar en stor roll för avkastningen

Man skulle kunna hävda att Vanguard VTI (USD) egentligen är den bästa fonden, men jag vågar inte riktigt säga det. Anledningen är att den till skillnad från de andra räknas i USD. Jag har även gjort en variant där jag har räknat om den till SEK och då ser man att den inte är lika bra. Det här kastar också ljus på hur mycket dollarkursen spelar in.

Den amerikanska börsen avkastade nämligen förra året bara ca 12.6 % men inräknat valutakursen så var avkastningen mot den amerikanska börsen i kronor, hela 37.5 %. En ganska väsentlig skillnad och något som jag tror att det flesta som köper fonder missar. Det är inte så vanligt att tänka att man spekulerar nästan lika mycket i valutaparet USDSEK som i den underliggande marknaden. Det här är också utmaningen med t.ex. RikaTillsammans-portföljen, men jag håller på med research till en valutasäkringsartikel.

150522-usa-fonder-vit

Handelsbanken Amerikafond – en på riktigt aktivt förvaltad fond

Den här fondens utveckling var också ganska intressant, särskilt om vi tittar på bilden nedan:

150522-usa-fonder-handelsbanken2

Det visar på svårigheterna med en aktivt förvaltad fond. Utvecklingen har periodvis varit riktigt bra, men sen undrar man – vad hände 2011 och 2014? Jag vill ändå ge förvaltaren cred för att försöka vara aktiv – ibland går det och ibland går det inte. Jämför med t.ex. de fonder som tar betalt som att de är aktiva, men sedan är passiva – t.ex. Allemansfonden hos Swedbank som jag skrev om iförrgår.

Skiljer ganska mycket mellan bästa och sämsta

Tittar vi på värdet av 100 kr efter 7 år (period: 2007-2014, då flest fonder har data) så är det ganska stor skillnad på resultaten:

150522-linje

Index efter 7 år ger 188.79 kr och närmast ligger SPP Aktiefond USA med 187.50 kr – väldigt, väldigt nära. Sämst är Vanguard VTI (SEK) med 160.31 kr (på grund av valuta) och AMF Nordamerika fond med 167.25 kr. Det är en skillnad på nästan på 12.8 % vilket i min värld är ganska mycket på en relativt kort period.

Slutsats

Jag påstår att de viktigaste slutsatserna man kan dra från ovan är:

 • Över tid är indexfonderna bättre än de aktivt förvaltade fonderna
 • Aktivt förvaltade fonder kan ha bra år, men enskilda dåliga år drar ner totalresultatet
 • För amerikanska fonder så spelar valutakursen minst lika stor roll som underliggande marknaden

Ska man således välja en USA-fond som man långsiktigt (minst fem år) vill ha i sin portfölj så skulle jag gått på SPP Aktiefond USA och Vanguard VTI.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök