Jämförelse av gratisfonderna Avanza Zero, Nordnet Superfonden och SBAB Fri

En analys av de tre svenska avgiftsfria indexfonderna

Jämförelse av gratisfonderna Avanza Zero, Nordnet Superfonden och SBAB Fri

Nordnet hakar idag på tåget med en avgiftsfri fond som följer den svenska börsen. Nu är de i gott sällskap med Avanza Zero och SBAB Fri. Då kan det vara på sin plats med en kort jämförelse.

Det enda som man egentligen behöver veta är att det här är bra fonder som inte kostar några avgifter. Något slarvigt kan man säga att om du ser Aktuellt kl. 2100 och de säger: ”idag har börsen gått upp 1 %” så har dessa fonder gått upp motsvarande procent. Det vill säga att dessa tre fonder är så kallade indexfonder – de följer ett genomsnitt av de största svenska bolagen.

Skillnaden mellan dessa är som tabellen nedan visar väldigt marginell. Den stora grejen är att alla dessa tre fonderna är bättre än jämförbara aktivt förvaltade Sverige-fonder om man tittar över tid. En aktivt förvaltad fond har nämligen väldigt svårt att över tid slå en passivt förvaltad fond. Dock bygger resonemanget också på att om du investerar i de här fonderna, så får du ha ett perspektiv på minst 5-8 år.

Avanza Zero Nordnet Superfonden SBAB Fri
Totala avgifter (TER%) 0 % 0 % 0 %
Jämförelseindex SIX30RX NASDAQ
OMXSBGI
 OMXS30
Riskprofil (skala 1-7) 6 / 7  6 / 7  6 / 7
Utdelning Nej  Nej  Nej
Minsta insättning 100 kr   [ej tillgänglig]  200
Maximalt insättning per gång 25 000 kr  100 000 kr  25 000 kr
ISIN-kod SE0001718388  SE0002756973 [ej tillgänglig]
Morningstar 4 stjärnor  3 stjärnor   [ej tillgänglig]
PPM-nr: 734491  653030
Startdatum: 2006-05-22  2014-07-04  2013-04-08
Sharpekvot: 0.69  0.65  [ej tillgänglig]
Antal företag i fonden 30 st  70 st  29 st

Data per idag den 140704 kl. 19:35.

Sammanfattning

Min egentliga åsikt är att det här är tre fonder som är i det närmaste indentiska. Avanza är äldst i gamet och därför också den absolut största fonden sett till förmögenhet. Om vi gräver ner oss i detaljer så försöker de olika fonderna följa lite olika index och dessa kan man sammanfatta i korthet:

  • OMXS30 – Mäter omsättningen på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Läs mer här.
  • SIX30RX – Är samma som ovanstående OMXS30 fast inräknat med utdelningar. (Fonderna lämnar inga utdelningar, utan återinvesterar dem i fonden direkt).
  • Nasdaq OMXSBGI – Är ett annorlunda index än de två ovan eftersom det tar hänsyn till mer än dubbelt så många företag (ca 70 st) som också är fördelade efter omsättning och storlek. – Läs mer om indexet här.

Jag har länge investerat i Avanza Zero, samtidigt tycker jag att Nordnets alternativ är väldigt spännande framförallt för att de har ett lite annorlunda index. Den generella tumregeln är desto fler företag ju bättre. Sedan lider de även lite av historiken då fonden inte är nystartad utan man har bytt namn och villkor för sin gamla fond Nordnet Aktieindex Sverige. Den största nackdelen är att fonden SBAB Fri bara handlas via SBAB som har betydligt färre kunder än t.ex. Nordnet och Avanza vilket gör den mindre tillgänglig.

Relaterade inlägg:

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök