Tips med kort deadline: teckna John Mattson

Tips om att göra en kort spekulation på börsintroduktionen av John Mattson AB

Tips med kort deadline: teckna John Mattson

Jag är ju inget stort fan av direktinvesteringar i aktier eftersom man i princip alltid har oddsen emot sig. Dock uppstår det ibland situationer på marknaden där sannolikheten är väldigt hög för ett positivt utfall. Efter samma tips från flera olika håll kommer därför ett förslag för en kort spekulation för den aktiva lekhinken. Det handlar om att delta i börsintroduktionen av fastighetsbolaget John Mattsson. Tyvärr är deadline redan idag vid midnatt på Nordnet. Sorry för den korta deadlinen!

Under årens lopp har jag kommit med några liknande tips där förutsättningarna är goda som t.ex. Internationella Engelska skolan, Ambea och FM Mattson. Det här är en likadan spekulation som jag anser vara hyggligt säker. Det handlar om ett välskött bolag som ska börsnoteras och där framförallt många stora och kända investerare går in samtidigt. Att göra den här spekulationen är att ta rygg på dem. Dock köper de aktien långsiktigt, medan mitt förslag på spekulation är att teckna sig för börsintroduktionen och sedan sälja på samma dag. Med stor sannolikhet kommer aktien att öka i värde på grund av rabatt vid introduktionen och överteckning. Även Dagens Industri skriver att når man sitt substansvärde på 105 kr är det dags att ta hem en snabb vinst. Jag kommer att sälja den 5 juni – oavsett – eftersom det är det som spekulationen går ut på.

Istället för att skriva en egen analys så har jag valt att – med tillstånd – kopiera in delar av den analysen som har gjorts av ett par vänner till mig på Goda Tider AB. De driver ett nyhetsbrev som tar upp just sådana här situationer som är relativt säkra. Det kostar 1 500 kr per år vilket är relativt billigt jämfört med många andra liknande nyhetsbrev eller prenumerationer. Om du är intresserad av det och liknande tips som det här i framtiden, gör en intresseanmälan nedan. Du blir kontaktad med mer info och kan därefter väja om du vill prenumerera.

Jag vill bara påminna om:

 • Den här spekulationen är inte riskfri – du kan förlora pengar på den
 • Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument.
 • Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
 • RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans.

I övrigt:

 • Det här är inte en ersättning för långsiktigt sparande, det är en kort spekulation i aktiva hinken som vi vet på fredag om den fungerade eller ej.
 • Det är inte säkert att du får tilldelning även om du tecknar
 • Jag kommer också teckna mig för att försöka få tilldelning
 • Ingen ersättning har utgått för artikeln, men jag får en liten ersättning om du blir kund på Nordnet eller tecknar dig för Goda Tiders nyhetsbrev.

Praktisk info: delta i börsintroduktionen så här

Läs först och främst på själv. Om du bestämmer dig för att delta så kan du göra det via följande sätt:

Nordnet
Om du är kund på Nordnet så gör du det enklast genom följande sida (direktlänk) eller 1) logga in och 2) klicka på ”Min depå” och därefter Nyintroduktioner IPO och därefter följa instruktionerna. Om du inte är kund på Nordnet, använd gärna min sponsrade länk (annonslänk). Om du inte har pengar på ditt konto så kan du föra över pengar via Swish direkt. 
Avanza
Avanza är inte officiellt med i den här emissionen och därför rekommenderar jag att bli kund på Nordnet (annonslänk). Så här svarade Avanzas kundtjänst till mig idag: ”Våra kunder kommer dessvärre inte kunna teckna sig i John Mattssons nyintroduktion. Detta är bestämt av bolaget och deras rådgivare så har man frågor kring detta så måste vi hänvisa direkt till dem.”. Däremot har de gett andra besked när andra läsare har kontaktat dem. Det verkar således väldigt oklart om det ens går att göra via Avanza.
Handelsbanken
Du kan göra det via din internetbank eller genom att lämna in papper. Här finns mer info på Handelsbankens hemsida.
Carnegie
Om du är kund på Carnegie kan du delta via deras kundtjänst.

Sammanfattning

Nedanstående information är klipp och klistrad från Goda Tiders Nyhetsbrev, Privata Affärer (Marcus Hernhag), John Mattsons hemsida, prospektet för börsintroduktionen, SvD Börsplus, Affärsvärlden, Dagens Industri och andra källor jag bedömer tillförlitliga. Jag kan dock inte garantera informationen.

— START COPY PASTE —

John Mattson Fastighetsföretagen AB är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 lägenheter. Hyresfastigheter har lägst risk av alla fastighetstyper. John Mattsons hus har generellt bra läge på Lidingö som i sin tur anses vara en av de mest attraktiva stadsdelarna i Stockholm. Flera stora institutioner vill köpa en klar majoritet av aktierna. Fastighetsbolagen har haft en positiv trend på Stockholmsbörsen under 2019. Detta är några starka argument för att detta bör bli en av de börsintroduktioner med klart lägst risk de sista två åren.

Bakgrund John Mattson

John Mattson var en framgångsrik byggherre i Stockholm under många år. Han sålde sen sitt byggföretag för att istället satsa på att utveckla och förvalta sitt eget fastighetsbestånd koncentrerat till Lidingö. Hans barn driver verksamheten idag och en stor anledning till börsintroduktionen sägs vara att de vill underlätta nästa generationsskifte.

“John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1 000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer.”

Siv Malmgren, VD John Mattson

Framtida mål för John Mattson

Framöver avser John Mattson att fortsätta med sin strategi att förvalta och förädla existerande fastighetsbestånd, samt utöka beståndet genom förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt, i syfte att öka intjäning och substansvärde samt nyttjande av skalfördelar och organisationens kompetens.

Finansiella mål

Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie med minst 10 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel. Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel. Värdet av John Mattsons fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 mdkr. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2019 uppgick till 6,1 mdkr.

Räknat på teckningskursen 90 kronor kommer John Mattson få ett börsvärde på strax över 3 miljarder kronor.  De kommer att sälja 49,5% av de befintliga aktierna om övertilldelningen utnyttjas till fullo vilket är sannolikt. Ett antal större institutioner köper aktier för 910 Mkr, vilket motsvarar drygt 60% av aktierna som säljs. Det innebär att övriga institutioner och allmänheten kan dela på aktier för cirka 600 Mkr.

Fördelar med John Mattson

På lång sikt har John Mattson mycket goda utsikter att bli en utmärkt placering. Når de sina finansiella mål bör aktien kunna dubblas på 4-5 år. Fastighetsbolagen har generellt haft en mycket stark trend på börsen sista halvåret. Den främsta källan till detta är sänkta ränteförväntningar och räntebanor kommande år.

Listan över ankarinvesterare (de som köper 60% av aktierna) är mycket stark:

 • Första AP-fonden,
 • Länsförsäkringar Fonder,
 • Carnegie Fonder,
 • Prior & Nilsson,
 • Fidelity och
 • Tagehus Holding AB.

När så många starka och meriterade institutioner vill köpa in sig i samma bolag är det i regel en mycket god idé att ta rygg på dem. Det är extremt sällan som man på kort sikt förlorar pengar på en dylik följa-John-manöver. Hyresfastigheter har klart lägst risk bland de olika fastighetsklasserna. Det är dessutom stor brist på hyreslägenheter i Stockholm.

John Mattson har en mycket låg belåningsgrad (ca 41%) jämfört med de flesta andra noterade fastighetsbolag. Detta minskar risken och ger bolaget extra bra kreditvillkor hos bankerna. De kan också relativt enkelt låna pengar om de vill genomföra någon större investering.

Lidingö anses vara en av de mesta attraktiva stadsdelarna i Stockholm och detta lär inte förändras under överskådlig tid. Det talar väl för John Mattson som just nu har alla sina hus på Lidingö. Bolaget noteras direkt på Stockholmsbörsen huvudlista. Aktier anses generellt vara säkrare att investera i än de som finns på de mindre listorna som First North. Carnegie som håller i börsintroduktionen brukar sällan misslyckas. Det innebär att deras introduktioner nästan alltid får en positiv start på börsen.

Kombinationen hyfsat stor tilldelning (= 600 Mkr), att aktien inte finns på Avanzas teckningslista (det går dock att teckna den hos Avanza i alla fall vilket beskrivs nedan) och deppigt börsklimat ökar chansen att få mer än minitilldelningen. Har ni gott om likvider i portföljen kan det därmed troligen vara en god idé att teckna för 30-90 tkr istället för miniposten på drygt 11 tkr.

Nackdelar

Begränsad uppsida. Familjen som äger  John Mattson idag har ingen anledning att rea ut sina aktier. Normalt får även välskötta kvalitetsbolag som John Matsson ge lite rabatt vid börsintroduktion.Storleken på denna rabatt brukar dock vara proportionell mot kvaliteten på bolaget och intresset från institutionerna att vilja teckna. Då båda dessa faktorer är höga gissar vi att rabatten är ganska låg, gissningsvis runt max 5-10%. Det innebär att den kortsiktiga vinsten vid handelsstart troligen också blir begränsad. Vi gissar på en uppgång runt 4-8% under första handelsdagen.

Börsen har varit ganska deppig sista månaden med en nedgång för index runt 10%. Ett dylikt klimat är ofta negativt för börsintroduktioner. För John Mattsons del tror vi att risken för nedgång är mycket liten men däremot blir sannolikt den troliga och kortsiktiga vinsten klart lägre än vad den skulle blivit om börsen varit på gott humör. 

Slutsats

Fördelarna är mycket starkare än de marginella nackdelarna. Vi anser att John Mattson kan vara intressant att äga på både kort och lång sikt. Vi sätter risken till 6 på både kort och lång sikt (= 90% vinstchans, 10% förlustrisk).

— SLUT COPY PASTE —

Vill du få fler liknande tips i framtiden?

Om du vill få fler liknande tips till din mejl i framtiden. Gör en intresseanmälan för Goda Tiders nyhetsbrev:

Ledsen att det blev så kort deadline, men ibland överstiger ambitionen kompetensen. Tyvärr är det dock inte ovanligt att många möjligheter kommer med kort varsel och då gäller det vara ombytt till matchen.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök