Delta i börsintroduktionen av John Mattson AB
Sök:

Tips med kort deadline: teckna John Mattson

Tips om att göra en kort spekulation på börsintroduktionen av John Mattson AB

Tips med kort deadline: teckna John Mattson

Jag är ju inget stort fan av direktinvesteringar i aktier eftersom man i princip alltid har oddsen emot sig. Dock uppstår det ibland situationer på marknaden där sannolikheten är väldigt hög för ett positivt utfall. Efter samma tips från flera olika håll kommer därför ett förslag för en kort spekulation för den aktiva lekhinken. Det handlar om att delta i börsintroduktionen av fastighetsbolaget John Mattsson. Tyvärr är deadline redan idag vid midnatt på Nordnet. Sorry för den korta deadlinen!

Under årens lopp har jag kommit med några liknande tips där förutsättningarna är goda som t.ex. Internationella Engelska skolan, Ambea och FM Mattson. Det här är en likadan spekulation som jag anser vara hyggligt säker. Det handlar om ett välskött bolag som ska börsnoteras och där framförallt många stora och kända investerare går in samtidigt. Att göra den här spekulationen är att ta rygg på dem. Dock köper de aktien långsiktigt, medan mitt förslag på spekulation är att teckna sig för börsintroduktionen och sedan sälja på samma dag. Med stor sannolikhet kommer aktien att öka i värde på grund av rabatt vid introduktionen och överteckning. Även Dagens Industri skriver att når man sitt substansvärde på 105 kr är det dags att ta hem en snabb vinst. Jag kommer att sälja den 5 juni – oavsett – eftersom det är det som spekulationen går ut på.

Istället för att skriva en egen analys så har jag valt att – med tillstånd – kopiera in delar av den analysen som har gjorts av ett par vänner till mig på Goda Tider AB. De driver ett nyhetsbrev som tar upp just sådana här situationer som är relativt säkra. Det kostar 1 500 kr per år vilket är relativt billigt jämfört med många andra liknande nyhetsbrev eller prenumerationer. Om du är intresserad av det och liknande tips som det här i framtiden, gör en intresseanmälan nedan. Du blir kontaktad med mer info och kan därefter väja om du vill prenumerera.

Jag vill bara påminna om:

 • Den här spekulationen är inte riskfri – du kan förlora pengar på den
 • Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument.
 • Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
 • RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans.

I övrigt:

 • Det här är inte en ersättning för långsiktigt sparande, det är en kort spekulation i aktiva hinken som vi vet på fredag om den fungerade eller ej.
 • Det är inte säkert att du får tilldelning även om du tecknar
 • Jag kommer också teckna mig för att försöka få tilldelning
 • Ingen ersättning har utgått för artikeln, men jag får en liten ersättning om du blir kund på Nordnet eller tecknar dig för Goda Tiders nyhetsbrev.

Praktisk info: delta i börsintroduktionen så här

Läs först och främst på själv. Om du bestämmer dig för att delta så kan du göra det via följande sätt:

Nordnet
Om du är kund på Nordnet så gör du det enklast genom följande sida (direktlänk) eller 1) logga in och 2) klicka på ”Min depå” och därefter Nyintroduktioner IPO och därefter följa instruktionerna. Om du inte är kund på Nordnet, använd gärna min sponsrade länk (annonslänk). Om du inte har pengar på ditt konto så kan du föra över pengar via Swish direkt. 
Avanza
Avanza är inte officiellt med i den här emissionen och därför rekommenderar jag att bli kund på Nordnet (annonslänk). Så här svarade Avanzas kundtjänst till mig idag: ”Våra kunder kommer dessvärre inte kunna teckna sig i John Mattssons nyintroduktion. Detta är bestämt av bolaget och deras rådgivare så har man frågor kring detta så måste vi hänvisa direkt till dem.”. Däremot har de gett andra besked när andra läsare har kontaktat dem. Det verkar således väldigt oklart om det ens går att göra via Avanza.
Handelsbanken
Du kan göra det via din internetbank eller genom att lämna in papper. Här finns mer info på Handelsbankens hemsida.
Carnegie
Om du är kund på Carnegie kan du delta via deras kundtjänst.

Sammanfattning

Nedanstående information är klipp och klistrad från Goda Tiders Nyhetsbrev, Privata Affärer (Marcus Hernhag), John Mattsons hemsida, prospektet för börsintroduktionen, SvD Börsplus, Affärsvärlden, Dagens Industri och andra källor jag bedömer tillförlitliga. Jag kan dock inte garantera informationen.

— START COPY PASTE —

John Mattson Fastighetsföretagen AB är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 lägenheter. Hyresfastigheter har lägst risk av alla fastighetstyper. John Mattsons hus har generellt bra läge på Lidingö som i sin tur anses vara en av de mest attraktiva stadsdelarna i Stockholm. Flera stora institutioner vill köpa en klar majoritet av aktierna. Fastighetsbolagen har haft en positiv trend på Stockholmsbörsen under 2019. Detta är några starka argument för att detta bör bli en av de börsintroduktioner med klart lägst risk de sista två åren.

Bakgrund John Mattson

John Mattson var en framgångsrik byggherre i Stockholm under många år. Han sålde sen sitt byggföretag för att istället satsa på att utveckla och förvalta sitt eget fastighetsbestånd koncentrerat till Lidingö. Hans barn driver verksamheten idag och en stor anledning till börsintroduktionen sägs vara att de vill underlätta nästa generationsskifte.

“John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1 000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer.”

Siv Malmgren, VD John Mattson

Framtida mål för John Mattson

Framöver avser John Mattson att fortsätta med sin strategi att förvalta och förädla existerande fastighetsbestånd, samt utöka beståndet genom förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt, i syfte att öka intjäning och substansvärde samt nyttjande av skalfördelar och organisationens kompetens.

Finansiella mål

Genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie med minst 10 procent, inklusive värdeöverföringar, över en konjunkturcykel. Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minst 10 procent över en konjunkturcykel. Värdet av John Mattsons fastigheter ska vid utgången av 2023 minst uppgå till 10 mdkr. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2019 uppgick till 6,1 mdkr.

Räknat på teckningskursen 90 kronor kommer John Mattson få ett börsvärde på strax över 3 miljarder kronor.  De kommer att sälja 49,5% av de befintliga aktierna om övertilldelningen utnyttjas till fullo vilket är sannolikt. Ett antal större institutioner köper aktier för 910 Mkr, vilket motsvarar drygt 60% av aktierna som säljs. Det innebär att övriga institutioner och allmänheten kan dela på aktier för cirka 600 Mkr.

Fördelar med John Mattson

På lång sikt har John Mattson mycket goda utsikter att bli en utmärkt placering. Når de sina finansiella mål bör aktien kunna dubblas på 4-5 år. Fastighetsbolagen har generellt haft en mycket stark trend på börsen sista halvåret. Den främsta källan till detta är sänkta ränteförväntningar och räntebanor kommande år.

Listan över ankarinvesterare (de som köper 60% av aktierna) är mycket stark:

 • Första AP-fonden,
 • Länsförsäkringar Fonder,
 • Carnegie Fonder,
 • Prior & Nilsson,
 • Fidelity och
 • Tagehus Holding AB.

När så många starka och meriterade institutioner vill köpa in sig i samma bolag är det i regel en mycket god idé att ta rygg på dem. Det är extremt sällan som man på kort sikt förlorar pengar på en dylik följa-John-manöver. Hyresfastigheter har klart lägst risk bland de olika fastighetsklasserna. Det är dessutom stor brist på hyreslägenheter i Stockholm.

John Mattson har en mycket låg belåningsgrad (ca 41%) jämfört med de flesta andra noterade fastighetsbolag. Detta minskar risken och ger bolaget extra bra kreditvillkor hos bankerna. De kan också relativt enkelt låna pengar om de vill genomföra någon större investering.

Lidingö anses vara en av de mesta attraktiva stadsdelarna i Stockholm och detta lär inte förändras under överskådlig tid. Det talar väl för John Mattson som just nu har alla sina hus på Lidingö. Bolaget noteras direkt på Stockholmsbörsen huvudlista. Aktier anses generellt vara säkrare att investera i än de som finns på de mindre listorna som First North. Carnegie som håller i börsintroduktionen brukar sällan misslyckas. Det innebär att deras introduktioner nästan alltid får en positiv start på börsen.

Kombinationen hyfsat stor tilldelning (= 600 Mkr), att aktien inte finns på Avanzas teckningslista (det går dock att teckna den hos Avanza i alla fall vilket beskrivs nedan) och deppigt börsklimat ökar chansen att få mer än minitilldelningen. Har ni gott om likvider i portföljen kan det därmed troligen vara en god idé att teckna för 30-90 tkr istället för miniposten på drygt 11 tkr.

Nackdelar

Begränsad uppsida. Familjen som äger  John Mattson idag har ingen anledning att rea ut sina aktier. Normalt får även välskötta kvalitetsbolag som John Matsson ge lite rabatt vid börsintroduktion.Storleken på denna rabatt brukar dock vara proportionell mot kvaliteten på bolaget och intresset från institutionerna att vilja teckna. Då båda dessa faktorer är höga gissar vi att rabatten är ganska låg, gissningsvis runt max 5-10%. Det innebär att den kortsiktiga vinsten vid handelsstart troligen också blir begränsad. Vi gissar på en uppgång runt 4-8% under första handelsdagen.

Börsen har varit ganska deppig sista månaden med en nedgång för index runt 10%. Ett dylikt klimat är ofta negativt för börsintroduktioner. För John Mattsons del tror vi att risken för nedgång är mycket liten men däremot blir sannolikt den troliga och kortsiktiga vinsten klart lägre än vad den skulle blivit om börsen varit på gott humör. 

Slutsats

Fördelarna är mycket starkare än de marginella nackdelarna. Vi anser att John Mattson kan vara intressant att äga på både kort och lång sikt. Vi sätter risken till 6 på både kort och lång sikt (= 90% vinstchans, 10% förlustrisk).

— SLUT COPY PASTE —

Vill du få fler liknande tips i framtiden?

Om du vill få fler liknande tips till din mejl i framtiden. Gör en intresseanmälan för Goda Tiders nyhetsbrev:

Ledsen att det blev så kort deadline, men ibland överstiger ambitionen kompetensen. Tyvärr är det dock inte ovanligt att många möjligheter kommer med kort varsel och då gäller det vara ombytt till matchen.


Den här artikeln publicerades 2019-06-03 klockan 13:01 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Köpa och investera i fastigheter, Tips för din privatekonomi.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

45 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Tack för tippset om John M, väldigt uppskattat. Tecknade mig för 550 fick 60. Sålde för 101 vilket känns toppen. Vore intressant att veta vad kriterierna för tilldelning är. Förstår att många parametrar spelar in men vad kan man som småsparare göra för öka chansen för tilldelning?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 2. Vit pil

  Sålde för 102 kr, +600 kr, Räcker till en skumpa ikväll :-) (fick 50 ansökte om 300)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Göran
 3. Vit pil

  Tack för tipset! 550kr plus, vilket – som du skrev i en annan kommentar – får ses som helt okej för några minuters jobb. Synd bara att det inte blev fler än 50st tilldelade… Kul när du kommer med den här typen av tips! Jag ser gärna fler liknande i framtiden :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Tack och kul att det ändå var en hel del av oss som tjänade några hundralappar. Lite ”rika tillsammans” på riktigt! 👍😎

   Jag kommer absolut återkomma med fler sådana här tips när tillfällena dyker upp. Tyvärr är det inte så ofta som man gärna skulle önskat. Jag skriver ju ofta bara om dessa tillfällen när det är typ straffspark med en målvakt med förbundna ögon eftersom jag vill vara säker på att det går hem. Om man vill ha fler möjligheter (som innebär lite sämre sannolikheter, kanske mer 60/40 mot gårdagens 95/5) så rekommenderar jag en intreseanmälan för Goda Tiders nyhetsbrev (sponsrad länk). De brukar komma med ca 10 liknande tips om året, medan jag kommer med typ ett.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Jag var nära att haka på men tvekade så det inte gick via isk. Har aldrig använt KF eller AD. Hur mycket jobb o krångel är det med deklarationen sedan? Vad finns det för fallgropar? Vill ju kunna göra så i framtiden.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anna
 5. Vit pil

  Sålde på 100, lätta 500kr och veckans mat intjänad med några klick. Tack för tipset Jan! :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Robin
 6. Vit pil

  Tack för tipset! Fick 50 och är himla nöjd med timpengen. Frågan är vad jag gör nu med pengarna på mitt sprillans nya Nordnetkonto :D Ännu fler käcka tips, någon?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karin
  1. Vit pil

   Det kostar ju inget, så behåll det för framtiden tänker jag. Ofta kommer ju sådana här tillfällen igen och då kan man ofta teckna på både Avanza och Nordnet.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Ansökte om 610, fick 60.

  Sålde vid 103.+14,4%. Tack för tipset!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  JS
 8. Vit pil

  Fick också 50. Ansökte om 140.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christopher
 9. Vit pil

  Jag sålde på 12% upp! Tack RiksTillsammans!!!!!! <3

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anna
 10. Vit pil

  Hur mycket tilldelning fick ni?
  Ansökte om 320 men fick 50, dvs 16%. Tråkigt att man inte fick mer med tanken på att den gick 10% i öppning. Men bättre lite än inget antar jag. Tack för tipsen!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Markus Eriksson
 11. Vit pil

  Dagens Industri bekräftar ett stort intresse:

  Fastighetsbolaget John Mattsons har stängt teckningsboken i förtid efter att ha sett ett mycket starkt intresse inför onsdagens börsintroduktion, enligt nyhetsbyrån Bloomberg. Det starka teckningsintresset i John Mattson kom särskilt från pensionsfonder och även från långsiktiga internationella investerare, uppgav källor för Bloomberg på tisdagen.

  Totalt erbjöd bolaget 16,7 miljoner aktier till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor till en fast kurs om 90 kronor per aktie, enligt prospekt. Sex investerare ska ha förbundit sig till aktier om 910 miljoner kronor, enligt nyhetsbyrån.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Vad innebär i förtid? Jag skickade in ett köp igårkväll vid 20 tiden. Var det för sent då tro?

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Rickard Olsson
   1. Vit pil

    Jag ser nu att jag fått 50 aktier tilldelade på min KF. Tecknade runt 21-22 på kvällen.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Olof
  2. Vit pil

   Jag har också fått 50 stycken! Första gången jag gör något sånt här så väldigt spänd nu.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Amanda
  3. Vit pil

   Jag blev också tilldelad 50st

   0
   Gravatar ikon för användaren
   sybariten
  4. Vit pil

   Jag fick också 50 st, verkar som det är standardtilldelningen. Ska bli spännande att se vad kursen blir när börsen öppnar om ett par minuter. 👍😎

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  5. Vit pil

   Sålde på 99.50, inte så mycket pengar med tanke på den lilla tilldelningen men ändå ca 500 kr. Inte fy skam för några minuters jobb (=bra timlön 😎 )

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Av någon anledning fick jag 60 st. Sålde också av allt på 99.50. Stort Tack Jan :)

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Martin
   2. Vit pil

    Samma här! Det var roligt att testa detta och som du säger bra minutlön ändå ;) Tack för tipset och en superbra blogg och podd Jan (och Caroline)!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Amanda
 12. Vit pil

  En jättedum fråga kanske, men har inte så stor erfarenhet av försäljning av aktier. Hur gör du när du ska sälja innehavet, du skriver att du kommer att sälja halva eller hela innehavet på morgonen (den första halvtimmen?), men du väntar väl tills du ser att kursen går upp. Eller säljer du i blindo direkt vid öppning??

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Linnéa
  1. Vit pil

   Finns inga dumma frågor! :-) Jag säljer enligt din definition ”i blindo”. Min spekulation går ut på att vi kommer sen uppgång redan i samband med att börsen öppnar. Aktiekurser går sällan linjärt, utan de mer ”hoppar” vid öppning. Så vi kommer att se vad den öppnar på när vi säljer. Men om den skulle vara under teckningskursen så kommer jag ändå sälja, även om det innebär en förlust, eftersom då hade jag fel. Det är ingen långsiktig investering jag vill sitta med. Hoppas det blev tydligare.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Kan man ställa in att försäljningen ska ske redan nu eller måste man vänta tills börsen öppnar den 5/6. Har fattat det som att det först då man får veta om man ens fick några aktier men jag är orolig för att jag kommer att ha svårt att ta mig ifrån ett möte på jobbet och sälja precis när börsen öppnar.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Amanda
 13. Vit pil

  Fick precis meddelande om att avgiften för Pacific Precious höjs till 1 %. Vad rekommenderar du att man gör? Byta till annan fond eller sitta kvar?

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
  1. Vit pil

   Jan skrev kort om detta i gårdagens blog: https://rikatillsammans.se/halla-i-pengarna-eller-unna-sig/

   ”PS. I lördags gick det ut ett pressmeddelande att förvaltaren av guldfonden Pacific Precious, som jag rekommenderat för guldexponeringen, slutar i protest mot att fondbolaget höjde avgifterna. Eric ska ju komma som gäst till podden om ett par veckor och det är ju självklart något att prata om.

   Jag behöver kolla upp det lite mer noggrant, men som det ser ut nu kommer följande förändringar göras i portföljen. På Nordnet (annonslänk)byter jag sannolikt till den börshandlade fonden ”ETFS Physical Swiss Gold (GZUR)”. Eric själv rekommenderar ”ETFS Physical Gold (VZLD)”. Det enklaste är att söka på kortnamnen inom parentes. På Avanza (annonslänk) har jag tyvärr just nu inget bra alternativ och väntar på svar från dem. Eric själv rekommenderar ”Guld Ava” i brist på annat. Återkommer där. DS.”

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Peter
 14. Vit pil

  Hej!

  Hur fungerar det här nu igen?

  Rekommenderas det att man tecknar från flera olika depåer (aktiedepå/KF-konton) för att maximera möjligheten att få tilldelning eller hur gör ni?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas Melin
 15. Vit pil

  Tack för tipset. Jag hade i och för sig tecknat i vilket fall som helst.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor
  1. Vit pil

   Vad kul, bara det är ju en kvalitetsstämpel! 👍😎

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Hi. is it possible for non Swedish residents to join? I am based in Norway.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas
  1. Vit pil

   Jag vet tyvärr inte. Kolla med Nordnets kundtjänst.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Spännande! Dock ingenting för mig.

  Om du har tid. Skriv gärna lite i efterhand hur det gick. Gärna med någon bild så man kan få sig en uppfattning.
  Lycka till.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Absolut. Det kommer jag göra. Jag har tecknat mig för 880 st aktier, så vi får se hur det går.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 18. Vit pil

  Går det att spekulera i eventuell kurs under dagen? Dvs. kan man räkna med att (om det går vägen) aktien stiger till åtminstone 110kr/aktie eller är det för optimistiskt?

  Mvh

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Robin
  1. Vit pil

   Jag tror att det är viktigt att inte bli girig. Går den över 100 kr så är jag sjukt nöjd. Det är inte varje dag man kan göra mer än 10 procent på en hyfsad säker spekulation.

   Min erfarenhet är att man oftast ser största rörelse de 30 första minuterna när börsen öppnar och de sista 30 minuterna innan den stänger.

   Jag kommer nog sälja av hälften direkt när den öppnar och sista hälften i slutet av dagen. Alternativet är att jag sälja allt vid öppning. När börsen stänger kommer jag däremot ha gjort av med allt.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Kunde också läst artikeln noggrannare.. Fann mitt svar ”105kr” ovan.

   Mvh

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin
 19. Vit pil

  Hej! Ska man använda ISK eller aktiedepå?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Amanda
  1. Vit pil

   Börsintroduktionen är tyvärr inte godkänd för ISK. Man kan se på Nordnet vilka kontotyper som är tillgängliga. Jag har tecknat via en vanlig aktiedepå.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Om man tecknar via AF konto, sätter in pengar. Men om man får ingen tilldelning och sen vill flytta pengar tillbaka till bankkonto eller till ISK. Påverkar det på nåt sätt när det är dags för deklaration (K4)?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Abbe
   2. Vit pil

    Via Handelsbanken fungerar ISK denna gång.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Fredrik
   3. Vit pil

    Oj, det visste jag inte. Tack för att du delade med dig.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   4. Vit pil

    Varför inte KF med tanke på skatten?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Andreas
  2. Vit pil

   Hur kommer det sig att man kan teckna på ISK på vissa banker, men inte andra? Hur ska man veta vad som gäller?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Mackan

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.