Inledning – anledningen till varför jag tycker det är viktigt med en god privatekonomi

Inledning – anledningen till varför jag tycker det är viktigt med en god privatekonomi

För ett par år sedan började jag på en fantastisk resa. Den började med ett frö om att jag inte ville gå i mina föräldrars fotspår. De flyttade från f.d. Tjeckoslovakien till Sverige i början av 80-talet och skapade sig ett gott liv. Jag och min bror led ingen brist när vi växte upp, vi hade det bra samtidigt som diskussioner vid matbordet liknade många av mina kompisars och deras föräldrars. Dessa diskussioner präglades av en viss oro för framtiden och en sorts brist när det gällde tid och pengar. Även om det inte gick nöd på oss, hade vi inte de pengar eller den tid vi hade velat ha, om vi hade fått önska fritt.

I skrivande stund, december 2008, pågår finanskrisen för fullt och ämnet ekonomi är mer aktuellt än någonsin. Vid många middagsbord diskuteras återigen ekonomi och framtiden, ofta med ett inslag av oro och rädsla – vad händer om jag blir uppsagd? kommer vi att ha råd med boendet? vad kan vi spara in på? hur kommer det att gå? hur ska vi kunna betala våra räkningar? kommer vi att kunna hitta ett nytt jobb?

Vi svenskar vi älskar vår trygghet och i den snabbt ändrande världen som vi lever i gäller inte längre samma regler som förut. Som alla föräldrar ville mina att jag skulle få ett bra liv, deras lösning på problemet – likt många andra svenskars, inkl. våra regeringars (oavsett socialdemokrater eller moderater) är utbildning. Resonemanget bygger på ett tänk som var aktuellt i mitten av förra seklet(!).

I korthet går det ut på:

  1. var duktig på högstadiet så att du får ett bra betyg,
  2. har du ett bra betyg från högstadiet, kommer du in på en bra gymnasieskola,
  3. var duktig på gymnasiet så att du får ett bra betyg, för
  4. har du ett bra betyg från gymnasiet så kommer du in på en bra universitetsutbildning,
  5. var duktig på universitetet så att du får ett bra betyg, för
  6. har du en bra universitetsutbildning så kommer du att få ett bra jobb, för
  7. om du har ett bra jobb så kan du leva ett gott liv.

I kapitlet om myter kommer jag visa att vi idag lever i en värld där detta resonemang inte längre stämmer. Det mest intressanta med resonemanget ovan är att fråga sig vad som ligger bakom det. Varför resonerar de flesta, särskilt i Sverige, som ovan? Vad är det vi vill uppnå?

I några enstaka fall är det en passion för ett yrke. I den absoluta majoriteten av fall, är det inte den där fantastiska tjänsten vi är ute efter. Jag påstår att det snarare är trygghet vi är ute efter. Vi svenskar älskar trygghet över nästan allt annat. Det är olika för olika människor, det kan vara trygghet att kunna betala sina räkningar, trygghet att bli omhändertagen om man förlorar jobbet, trygghet inte vara sjuk, trygghet att inte behöva vara ensam etc.

För mina föräldrar handlade det mycket om trygghet att inte ha några skulder, trygghet att kunna ge oss barn en bra uppväxt och trygghet att ha ett jobb. Min far arbetade mycket, stressade och dog i förtid av hjärtinfarkt året efter att han fyllt 50. Jag var helt inne på samma spår – jag var duktig i grundskolan, gick ut med bäst betyg i klassen, kom in i en elitklass på gymnasiet och sökte sedan efter en lämplig universitetsutbildning. De flesta sa att civilingenjörsutbildningen med inriktning på Teknisk Fysik var den svåraste utbildningen – naturligtvis var det den jag valde.

Någonstans längs vägen frågade jag mig själv – är detta verkligen vägen att gå? Vill jag leva det livet som majoriteten av svenskar lever? Mitt svar blev efter 6 månaders funderande ett nej. Jag ville pröva något annat – i värsta fall kunde jag alltid gå tillbaka till det livet. Jag försökte att se på det som att låna någons glasögon och se på världen genom dem ett tag, passade de inte kunde jag lämna tillbaka dem. Det är också det förhållningssättet jag vill bjuda in dig till att ha när du läser denna bloggen.

Min resa började som nästan enbart en ekonomisk resa. Jag satte upp målet att jag ville bli så rik att jag inte behövde oroa mig för pengar – det som jag idag kallar ekonomisk frihet. Idag är det ett underordnat mål. Ekonomin är snarare det som ska göra det möjligt för mig att leva det livet jag vill. Ett liv där jag lever i min vision om att hjälpa andra att växa, vara generös och lämna jorden som en betydligt bättre plats än den var när jag kom dit.

Idag vill jag hjälpa människor att ta sig till ställen dit de inte hade tagit sig utan min hjälp. En god ekonomi är för mig frihet – frihet att inte behöva arbeta för pengar, utan arbeta för att bidra, bygga relationer och skapa värde som blir beständigt. Jag tror även att det är den ultimata tryggheten – friheten att inte vara beroende av någon annan. Att inte behöva oroa sig för om nästa kvartalsrapport kommer innebära varsel eller inte. Friheten att välja vad man vill arbeta med, friheten och möjligheten att vara närvarande när barnen växer upp, friheten att inte behöva oroa sig för pensionen.

Med frihet menar jag även de två andra friheterna såsom kroppslig frihet och andlig frihet. [1] Kroppslig frihet handlar om att ha en frisk kropp, inte vara sjuk och ha möjlighet att fysiskt göra det man önskar. Andlig frihet handlar om att vara fri i tanken, ha åsikter, känslor och välbefinnande.

Min passion ligger i den ekonomiska friheten, av flera anledningar. Den första och förmodligen den största anledningen är att det är ett område jag förstår mig på, samtidigt som den passar min logiska personlighet (sedan ska man inte underskatta 5 år på teknisk högskola, är det något man lär sig där så är det att räkna) samtidigt som det är väldigt lätt att mäta resultat i pengar.

Resonemanget bakom de tre friheterna är att om får ett genombrott i det ena, kommer med största sannolikhet även ett genombrott i de andra områdena. Du kan jämföra detta med om du t.ex. varit riktigt kär – helt plötsligt ter sig alla andra problem krympa i storlek. Jag tror att nyckeln till framgång i de olika områdena i livet handlar om att få ett stort genombrott i något av det. Denna bloggen handlar om konkreta verktyg och stöd med målet att skapa genombrott i omårdet ekonomi.

Dessutom anser jag att livet är alldeles för kort för att vi inte ska kunna leva vår dröm – utan begränsande tankar om att vi inte har råd, inte har tid eller möjlighet. Jag vet att det dessutom är möjligt. Jag är inte framme vid resans slut, men jag har träffat många som lever fantastiska liv. Dessutom har jag haft förmånen att vissa av dem har tagit mig under sina vingar, vilket gör att jag på nära håll haft möjligheten och förmånen att lära av dem. Idag lever jag i mångt och mycket ett fantastiskt liv och jag önskar dig det samma. Denna bloggen innehåller många av guldkornen från min resa än så länge, och jag hoppas att du också kan få samma användning av dem som jag har fått!

Referenser:
[1] Charlie Söderberg, ”Ett Rikare Liv”, Forum

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök