Artiklar med data, statistik och historiska kurser | Artikelarkiv | Sida 4 av 4
Sök:

Data, statistik och historiska kurser | Arkiv sid 4 av 4

Alla artiklarna och de bästa tipsen om "Data, statistik och historiska kurser" i kronologisk ordning

25.000 SEK / månad är snittlönen för en heltidare…

Iförrgår skrev jag här om de fattigaste och rikaste kommunerna i Sverige – här kommer en prognos över hur inkomsterna för alla inkomsttagare förväntas att se ut under 2008. Det finns sju miljoner inkomsttagare i Sverige och i den siffran ingår heltids-, deltidsanställda samt pensionärer. Genomsnittsinkomsten för en heltidsarbetande ligger på 25.000 SEK i månaden. En överväldigande majoritet av de […]

Läs hela artikeln

Medianportföljen under 2007 var 20.000 kronor

Läste precis i Sunt Förnuft, april 2008, att medianportföljen (det mittersta värdet) i aktier var under 2007 – 20.000 SEK. Medelportföljen var på 293.000 SEK – skillnaden på 273.000 SEK mellan median och medelportföljen beror på 5% av den svenska befolkningen äger 79% av aktieförmögenheten. Mer om medel- och medianvärde nedan (saxat från SCB): Medelvärde eller median? Både medelvärde och […]

Läs hela artikeln

Internränta och internräntemetoden

- Beräkning av en internrränta för en investering (eng: internal rate of return)

Internräntemetoden syftar till att undersöka lönsamheten hos ett investeringsalternativ och fungerar som underlag vid bedömningen av vilket investeringsalternativ som är bäst. Metoden går ut på att bestämma vid vilken räntesats nuvärdet av avkastningen från investeringen är lika med noll. Denna räntesats kallas för internränta och uttrycker den årliga avkastning som investeringsalternativet ger på det satsade kapitalet. Internränta kan beräknas med […]

Läs hela artikeln
Sida 4 av 4