Personlig utveckling och finansiell beteendevetenskap | Sida 6 av 13
Sök:

Personlig utveckling | Arkiv sid 6 av 13

Alla artiklarna och de bästa tipsen om "Personlig utveckling" i kronologisk ordning

Coaching, coachande ledarskap och 80-talisterna

- Tankar kring ledarskap, coaching, psykologi och 80-talisterna...

Coaching är ett av flera verktyg som framtidens ledare måste behärska, särskilt i denna tid när de nya generationerna, 80- och 90-talisterna är på väg in i arbetslivet. Det är en generation som inte ser på arbetslivet som tidigare. I många fall är de centrerade kring sitt eget ego och sin egen framgång. För att locka och behålla dessa talanger tror jag att en viss form av coaching-kompetens kan vara nyckeln till framgång.

Läs hela artikeln

Skapa utrymme för arbete i din kalender

- Har du också planerat din dag, arbetat, kommit hem och insett att inget blev gjort?

Har du också planerat din dag, arbetat, kommit hem och insett att inget blev gjort? [..] Denna strategi går ut på att planera och schemalägga de stora arbetsuppgifterna i block där du kan arbeta ostört. Det är inte en slump att vi brukar hänvisa till Pareto-principen som säger att 80% av jobbet blir gjort på 20% av tiden…

Läs hela artikeln

Känslan överlägsen logiken

- Varför vi gör som vi gör och hur vi kan göra det bättre - Antony Robbins på TED Talks

Varför vi gör som vi gör och hur vi kan göra det bättre – Antony Robbins på TED Talks
Min fru är väldigt förtjust i att titta på några av världens största tänkare och deras 20 minuters seminarier som finns på TED.com.

Läs hela artikeln

Lag #13: Lagen om att skapa värde

Den trettonde lagen i Swanson’s hemliga VD-manual handlar också om att vara någon som bidrar med beständigt värde. Den lyder fritt översatt som: Erfarenheten visar att det är de som pratar mest övertygande och med mest kunskap som slutar med att genomföra den ålagda uppgiften. Likt Swanson skriver nedan är det ett tveeggat svärd. Å ena sidan betyder det att […]

Läs hela artikeln

Vägval lönlöst utan mål

- Resonemang kring mål och resultat kan hämtas från sagans värld

Resonemang kring mål och resultat kan hämtas från sagans värld. [..] Kan du vara snäll att tala om för mig vilken väg jag bör välja för att komma härifrån?
-Det beror förstås på var du önskar att gå, sade katten.

Läs hela artikeln
Sida 6 av 13