Personlig utveckling och finansiell beteendevetenskap | Arkiv

Personlig utveckling | Arkiv sid 7 av 14

Alla artiklarna och de bästa tipsen om "Personlig utveckling" i kronologisk ordning

Tankar om Anthony Robbins bok ”Notes from a friend”

Innan jul lovade jag mig själv att jag skulle ägna en del av julen till att läsa några av de många böcker, som ligger och (tyvärr) börjat samla damm på min tomma tv-bänk. Såhär på juldagen har jag faktiskt redan hunnit genom tre böcker – Per H Börjessons – ”Så kan alla svenskar bli miljonärer”, Mats-Erik Nilsson ”Den hemliga kocken” […]

Läs hela artikeln

Lag #12: Lagen om att ditt värde ligger i ditt bidrag

Den tolfte lagen i Swanson’s ”Unwritten rules of management” handlar om att chefen har anställt dig för att han eller hon tror att du kommer att bidra till gruppen. Det är därför ytterst viktigt att du inte är blyg, vågar tala för dig och promotar dina idéer och tankar. Don’t be timid: speak up, express yourself and promote your ideas. […]

Läs hela artikeln

Lag #11: Lagen om att bekräfta andras åtaganden skriftligen

Den elfte lagen i Swanson’s ”Unwritten rules of management” handlar om kommunikation. Många gånger tror vi att vi har kommunicerat bra när vi egentligen bara har informerat. Ett bra sätt att få feedback på huruvida ens instruktion har tagits emot eller ej, är att be mottagaren återberätta instruktionen. Bekräfta instruktionen med dina egna ord och se till att få en […]

Läs hela artikeln

Lag #10: Lagen om att bestämma sig och agera

Den tionde lagen i Swanson’s ”Unwritten rules of management” handlar också delvis om uthållighet och ihärdighet. Den handlar om att inte vara passiv, eller bara reagera och framförallt om att inte bara att anta. Anta inte att saker blir gjorda bara för att du har satt igång dem, följ upp att alla är med och det som är sagt blir […]

Läs hela artikeln

Lag #09: Lagen om uthålliget, gör dig inte känd som en bra igångsättare och dålig avslutare

Den nionde lagen i Swanson’s ”Unwritten rules of management” tar vikten av uthållighet och att slutföra saker. Uthålligt och viljan att gå ”the extra mile” är en av nycklarna till excellens, vilket stöds av många andra ordspråk som t.ex. att 80% av skillnaden görs på de sista 20%:en. Samtidigt påpekar han vikten av av att aldrig säga ”aldrig” som är […]

Läs hela artikeln

Lag #08: Lagen om att göra ditt bästa, redan från början

Den åttonde lagen i Swanson’s ”Unwritten rules of management” handlar om att hur triviala och meningslösa dina tidiga uppgifter är, gör ditt absolut bästa för att lösa dem. Din namnteckning kommer för alltid vara kopplad till dessa uppgifter och du kan bara tjäna på att skapa bra relationer med dina närmsta chefer. However menial and trivial your early assignments may […]

Läs hela artikeln

Lag #07: Lagen om ständig utvärdering

Den sjunde lagen i Swanson’s ”Unwritten rules of management” handlar om att konstant utvärdera att de erhållna nyttigheter i ett projekt är precis de som de bör vara. Undvik Newton’s lag om att till varje aktion finns en lika stor aktion riktad i motsatt riktning. Constantly review developments to make sure that the actual benefits are what they were supposed […]

Läs hela artikeln
Sida 7 av 14