Så här blir du rik | Arkiv med de bästa artiklarna | Sida 26 av 26
Sök:

Så blir du rik | Arkiv sid 26 av 26

Alla artiklarna och de bästa tipsen om "Så blir du rik" i kronologisk ordning

Passiv respektive aktiv – utgift alt. inkomst

Genomgående på bloggen kommer jag att hänvisa till termerna definierade nedan. För att förstå mitt tankesätt och min strategi är det viktigt att veta hur jag definierar dessa termer: Passiva inkomster – sådana jag strävar efter att maximera Passiva utgifter – sådana jag strävar efter att eliminera Aktiva inkomster – sådana jag strävar efter att inte vara beroende av Aktiva […]

Läs hela artikeln
Sida 26 av 26