Våra ämnen och kategorier
Sök:

Våra ämnen och kategorier

En översikt över de ämnen och kategorier som vi poddar och bloggar om...

Vårt mål är att hjälpa dig att ta din privatekonomi och ditt sparande i t.ex. fonder till nästa nivå. Det här är de olika ämnena som vi poddar och bloggar om.

Nedan hittar du en översikt och länkar till alla arkiven och introduktionen till respektive ämne och kategori:


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera