Klyscha eller inte? – Att tänka i möjligheter istället för problem…

Jag har så här under julhelgen hunnit läsa om några böcker, bl.a.

  • Rich Dad, Poor Dad av Robert Kiyosaki, samt
  • Salomos Principer av Per Winblad

och så har jag pratat en hel del med en av mina mentorer samt sett filmen The Secret. Något som har återkommit i alla böckerna och samtalen – men som jag inte riktigt har reflekterat över förrän nu är hur ALLA – utan undantag – betonar tankens kraft.

Robert Kiyosaki skriver att hans rike far alltid blev arg på honom när han fokuserade på problem genom att säga:

Det har jag inte råd med.

Istället skulle han säga/tänka:

Hur ska jag göra för att få råd med det här.

För det fokuserade hjärnan att börja arbeta istället för att stänga av. När jag läser Per Winblads bok så skriver han:

Den som vill leva ett framgångsrikt liv behöver vara vaksam över sina tankar.

Enligt både Kiyosaki, Winblad och mina mentorer så är det våra tankar som styr våra handlingar och formar vårt liv och vår framtid. För att knyta an till ett känt ordspråk – som du sår får du skörda – så jämför de våra tankar med frön som vi sår i jorden. Sår vi rosor, får vi skörda rosor. Sår vi ogräs, får vi skörda ogräs. Winblad skriver även:

Våra tankar kan liknas vid ett tveeggat svärd – de kan ldea oss till ett liv iyfllt av glädje och rikedom och hälsa eller till ett liv i misär och elände. Tänker vi på framgång skapar vi den kraft som behvös för att vi ska lyckas. Tror vi att vi inte kommer att lyckas förverkligas den tanken.

Den onde drabbas av det han fruktar, den rättfärdiges önskan blir uppfylld.

Ett möjlighetstänkande flyttar fokus och uppmärksamheten från ”Vad är det som är fel?” till ”Vad är det vi önskar och hur vill vi ha det?” Återigen för att citera Winblad:

När en människa är nere, verkar allt gå galet. När hon är uppåt verkar allt gå bra! Våra tankar styr våra känslo. När saker som får oss att känna oss negativa eller nere så sker det inte av sig självt. Det är hur vi reagerar på det sätt vilket vi tänker på som är avgörande.

Om vi tänker olyckliga tankar kommer vi att känna oss olyckliga och tänker vi lyckliga tankar kommer vi att känna oss lyckliga.

/…/

En vis mans tankar gör att han handlar rätt och en dåres tankar får honom att handla fel. Vi kan styra våra tankar i rätt riktning förutsatt att vi ger akt på hur vi tänker. Att ändra sitt sätt att tänka sker inte över en natt. Det kräver självdisciplin att bygga upp ett möjlighetstänkande men det är mödan värt. Det ger ett tillstånd av inre styrka som tillför oss kraft och energi.

Jag tror inte att det är en tillfällighet att de flesta framgångsrika människor tänker enligt ovanstående. Men jag förstår att det samtidigt både låter som en klyscha samtidigt som det kan vara kontroversiellt. Klyschan ligger i att det finns många ordspråk som ”berättar” ovanstånde. Några exempel är:

Är glaset tomt eller halvfullt?
Som du sår får du skörda.

Men jag tror i grunden att detta verkligen är något som skiljer rika människor från fattiga eller från medelklassen. Det är sättet att se på saker. Medan många säger att det är omöjligt, det går inte, det är för riskfyllt etc så ser de rika möjligheten. Ibland kan nästan tycka att likheterna mellan böckerna och mina mentorer är skrämmande lika.

Rike far i Rich Dad säger:

What you think is real is your reality.

Mina mentorer säger:

Det är när jag får ett nej som det roliga börjar.

Ett problem är en möjlighet att tjäna pengar.

Mats Qviberg:

Den som är optimist har roligare och oftare rätt.

John D. Rockefeller:

Jag har alltid försökt vända varje katastrof till en möjlighet.

Det finns många fler exempel – ovan är bara för att nämna några. Idag så känner jag att jag har tagit steget och börjat tänka lite mer i möjligheter än i problem – men jag är fortfarande inte där. Det kan jag känna ibland när jag pratar med folk eller läser om saker – att jag ser problemen innan jag ser möjligheten. Jag hoppas att det är som Per Winblad skriver – det är inget man gör över en natt, men jag tror det är oerhört viktigt om man har den strävan som jag har.

Jag har svårt att tänka mig att detta är en tillfällighet – det är alldeles för många framgångsrika människor som säger samma sak för att det bara ska vara slump.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök