Lag 1/21 – Lagen om orsak och verkan

Den första lagen i Brian Tracys serie om de 21 absolut obrytbara lagarna kring pengar är lagen om orsak och verkan.

Denna lagen baseras sig på Newtons lag om orsak och verkan – allt som sker har en orsak. Detta innebär även att ingenting sker av en slump. Den säger alltså att vi lever i en värld som lyder under lagar och inte slumpen även det ibland kan te sig vara slumpen då vi inte känner till den direkta eller indirekta orsaken.

Med vårt ekonomiska perspektiv säger den alltså, något som i mångas öron är kontroversiellt – den säger att vår ekonomiska situation, lycka eller olycka, rikedom eller fattigdom är ett direkt resultat av de handlingar vi har gjort eller inte har gjort – oavsett vad vi tycker om det eller ej.

Det innebär också att om du vill uppnå ett mål och du sedan börjar göra saker, säga saker och tänka saker som tar dig mot detta mål så kommer du att förr eller senare också nå detta mål. Det första steget är alltså att bestämma sig och vara, göra, tänka och säga.

Om vi alltså utgår från att ekonomisk frihet, ekonomiskt oberoende eller rikdom är en effekt/verkan av vissa människors göranden, varanden, säganden och tänkanden så är det för dig att bara kopiera dessa och du kommer att uppnå samma resultat som dessa människorna har uppnått. Orsak leder till verkan.

Den andra viktiga följden av denna lagen är att dina tankar är orsaker och dina handlingar är effekterna av ditt tänkande. Din tanke är det viktigaste verktyget du har eftersom det är den som är kreativ och skapar dina resultat. Alla resultat du har i ditt liv, alla saker, alla relationer och alla dina åstadkommanden är direkta effekter av ditt tänkande eller attraktionen av ditt tänkande.

Den dagen du börjar ändra ditt tänkande kommer du också få helt nya effekter och resultat – och det bästa av allt är att ditt tänkande kan du ändra från en sekund till en annan. Detta är också det grunden

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök