Lag #13: Lagen om att skapa värde

Lag #13: Lagen om att skapa värde

Den trettonde lagen i Swanson’s hemliga VD-manual handlar också om att vara någon som bidrar med beständigt värde. Den lyder fritt översatt som:

Erfarenheten visar att det är de som pratar mest övertygande och med mest kunskap som slutar med att genomföra den ålagda uppgiften.

Likt Swanson skriver nedan är det ett tveeggat svärd. Å ena sidan betyder det att om du vet vad du pratar om så får du ofta möjligheten att visa dig och skapa ditt värde. Den andra sidan är att pratar du för mycket om ämnen som du inte har kunskap om – så kommer du också sluta med uppgiften på ditt bord. Det handlar om att stora möjligheter finns tillhands – om du inte bara gör det utav bara farten…

Practice shows that those who speak the most knowingly and confidently often end up with the assignment to get the job done

Here again, the key is to be a contributor of substance. If you speak up when you are knowledgeable on a particular subject, you will inspire the  confidence of your management and you gillet assignments that will allow you to demonstrate your worth. However,  if you speak up when you are not knowledgeable, you may well sign on for an assigment you can’t handle.

This is a great example of how a willingness to volunteer, coupled with a ”no fear” attitutude (slight exagerration, but you know what I mean), got me some great assignments. But beware, there is a huge downside to volunteering if  you are just ”winging” it!

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök