Lag #14: Lagen om att vara rak, kortfattad och tydlig

Lag #14: Lagen om att vara rak, kortfattad och tydlig

Den fjortonde lagen i Swanson’s hemliga VD-manual handlar om att alltid sträva efter att vara rak, tydlig och klar i sin kommunikation. Jag kan verkligen relatera till detta, då en av de första sakerna jag fick lära mig av mina mentorer var – lämna ALDRIG en text på mer än en halv A4-sida om du vill få den läst.

På samma sätt kan jag ibland reagera på stora pappershögar och fina rapporter. Då är det ofta något som döljer sig i botten av informationen. Att lämna många sidor är nämligen en beprövad teknik för att något skall hamna under radarn och sedan hoppar det upp och biter en – eftersom ”det stod ju i materialet”. Det ger dock inga pluspoäng någonstans.

Strive for brevity and clarity in oral and written reports

It takes longer to write cleanly and crisply. It shows respect for the time of others when you do.

Learn to type with your thumbs on a Blackberry-like device. That will really discipline you to use shorter sentences and shorter words.

As you grow in position and assume roles of increasing responsibility and complexity, you truly appreciate those who communicate with brevity and clarity. Ther emails, notes and reports will be read! Conversely, and sadly, good ideas in hard-to-open packages wrapped with complicated bows may be overlooked.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök