Lag #02: Lagen om att sätta igång något…

Lag #02: Lagen om att sätta igång något…

Den andra lagen i den ”hemliga” VD-handboken av Swanson är lagen som säger att det är lättare att starta ett projekt än att avsluta det. Så här skriver han om lag nummer två i sin bok:

It is easier to get into something than to get out of something

One should not be timid about committing, but one should commit only when one has a clear sense of goals and means. Invariably, it is more complicated and potentially more costly to undo an action already under way tha to change a decision before it is acted upon.

This principle has specific meaning in many fields, including the transition of engineering solutions to manufacuting, something I have experienced first-hand during the transition to production of extremely complicated and exacting government elecotronic systems.

By involving all elements of the team – including manufacturing – early in the design process, producibility will be built in. Designing in quality is a lot more effective than inspecting – or testing – it in later. Customers understand this acutely. Get your suppliers on board, too.

Put another way: remember your first speeding ticket? It was so easy to exceed the limit, but there would have been so much less pain in the long run if you hade just observed good process – and the speed limit.

Jag som arbetar en hel del i mjukvarubranschen ser tendenserna idag som går mot mer och mer testning och kvalitetssäkring direkt i början av processen. Det roliga i situationen är att här läser man det som en sanning från den tillverkande industrin, där det har funnits i 50 år, medan vi i den ”nya” mjukvaruindustrin ser detta som ett helt nytt grepp. Människan har svårt att lära sig från andras misstag… :)

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök