Lars Ohly vill höja skatten – 3 frågor att ställa sig…

Läste kort på SVT:s hemsida om att Vänsterpartiet och Lars Ohly vill höja skatten för 75%(!) av Sveriges befolkning. Han motiverar det med att han tror att de flesta är villiga att betala för högre välfärd. Föga förvånande tycker jag att han är helt ute och cyklar – denna gången mer än vanligt – särskilt för sitt eget bästa. Hur ska han gå till val på högre skatter för större delen av befolkningen?

Det intressanta i sammanhanget är att vända sig innåt och titta på det ur hans perspektiv – vad är det han ser som inte jag ser? Uppenbarligen så lever vi i samma land – ser ungefär samma saker och drar två helt olika slutsatser?

Jag förstår verkligen inte… däremot vill jag verkligen bjuda in till reflektion över följande tre frågor in innan beslut av ekonomisk karaktär:

  • Vad är jag ser som ingen annan ser? (vad är min ”orättvisa fördel” gentemot andra)
  • Vad är det andra ser som inte jag ser? (vad är det jag missar, eller vad är det som gör att andra säljer och jag köper (eller tvärtom))
  • Vad är det min hjärna gör just nu för att lura mig? (ofta använder vi känslor för att fatta beslut istället för att skapa oss en helhet i form av logik OCH känsla – dvs vilka försvarsmekanismer är det som är aktiverade just nu – t.ex. rädsla för skulder, rädsla för investera, behov av trygghet etc.)

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök