Läsarfråga: Varför bara inte köpa Avanza Zero?

Ett resonemang kring att inte lägga alla äggen i samma korg.

Läsarfråga: Varför bara inte köpa Avanza Zero?

Fick den här riktigt bra frågan via Facebook från Ludvig för ett tag sedan med hänvisning till min artikel ”En bra portfölj för nybörjaren som vill bygga en pengamaskin”:

Kommenterade din artikel förut idag ang vilka indexfonder man ska spara i som nybörjare. En tanke som slår mig som verkligen är nybörjare är att: Varför inte lägga alla pengar i till exempel Avanza zero som är helt avgiftsfri? Varför köpa så många olika fonder med avgifter om ändå Avanza zero är gratis. Är svaret att köpa olika indexfonder för att fonderna ska följa olika index?

Ja, det handlar om att följa olika index och därmed minska risken. Genom att precis som du skriver, följa olika index, så diversifierar man genom att man inte lägger alla äggen i samma korg.

Avanza Zero som tillsammans med Nordnet Superfonden Sverige (samma typ av fond) är två fonder som framförallt följer den svenska börsen (eller indexet). Det har historiskt sätt varit bra, eftersom den svenska börsen är en liten börs som har gått väldigt bra över tid. Liten börs både i form av att det bara är 30 bolag som räknas och liten i form av mängden kapital.

Nackdelen med den svenska börsen är att eftersom den är så liten så svänger den mycket (den har en hög volatilitet). Det vill säga den går upp mycket när det går bra och den går ner mycket när den är dålig. Jag brukar som en tumregel räkna den svenska börsen som att den ger i genomsnitt 8 % med en standardavvikelse på ca ±20 %. Det betyder något förenklat ett bra år (inte extraordinärt) så kan den svenska börsen hamna på mellan 8 % till +28 % och ett dåligt år mellan -12 % och + 8 %. Det är en ganska stort spann mellan -12 % och +28 %.

Genom att man köper fler fonder så får man större index – t.ex. USA-indexet, Europa-indexet och det globala indexet. Eftersom dessa index är större så svänger de mindre samtidigt som de ger en marginellt lägre genomsnittlig avkastning. Det ger att risken i form av volatilitet mätt i form av standardavvikelse blir lägre. Om du tittar i den här artikeln där jag analyserar nybörjarportföljen, så syns det tydligt hur de olika indexfonderna bidrar med olika komponenter som gör att risken minskar.

Ett exempel på det här är en av mina portföljer som jag har på Avanza där utvecklingen i år ser ut som följer:

avanza-korrelation

 

Där man tydligt kan se att min portfölj inte korrelerar (exakt följer) stockholmsindexet OMX Stockholm 30 – vilket det hade gjort om jag bara hade haft Avanza Zero. Det som har framförallt har ”räddat” utvecklingen i den här portföljen är just exponeringen mot andra index än bara det svenska. Så det enkla svaret är att du får en lägre risk i portföljen genom att diversifiera mot olika index och för mig är det värt med den lilla extra kostnaden som de andra indexfonderna ger.

Är där något mer som man skulle kunna lägga till i svaret till Ludvig?

Uppdatering 140810 17:34

I kommentarerna påpekade Tobias mycket riktigt att en bättre jämförelse vore med SIX30RX-indexet som inkluderar utdelningar. Då blir skillnaden betydligt mindre än i förra exemplet, men mer rättvisande. Det visar också på strategin styrka/svaghet – det minskar mindre när index faller (t.ex. augusti) men ökar också mindre när index ökar (t.ex. juni).

tjp-vs-sixrx

Relaterade inlägg

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök