Låt oss hjälpas åt: Feedback på portföljerna 2020

Förhandsförslag på portföljerna inför söndagens ombalanseringsavsnitt

Kan jag be om din feedback? De senaste dagarna har arbetet med portföljerna för 2020 pågått. Då det är svårt att ändra i inspelat podd/vlogg-avsnitt skulle jag vilja ge dig en förhandstitt och be om din hjälp. Vad tänker du spontant om dessa portföljförslag?

Den kommande söndagens artikel ”Ombalansering 2020” är kulmen på de senaste fyra veckornas arbete. Först hade vi artikeln om ”Fyra-hinkarna”, sedan ”Bästa fonderna 2020”, därefter ”Hur gick portföljerna 2019?”. Tanken är att ”Ombalansering 2020” ska knyta ihop säcken genom att använda insikterna och lärdomarna från dessa tidigare artiklarna.

På söndag kommer den ordinarie artikeln med Excel-mall, slutgiltigt förslag, steg-för-steg-instruktioner och allt. Det här är ett sätt för dig som tycker det är kul att kika bakom kulisserna och dessutom ett sätt för mig att kvalitetssäkra jobbet. Det är lätt att stirra sig hemmablind.

OBS! Du som använder en fondrobot som LYSA kommer inte behöva göra någonting till följd av varken den här artikeln eller den på söndag. Du är redan färdig. ??

Jag vet att det är väldigt många av er läsare som är väldigt insatta och jag skulle gärna vilja din feedback på portföljerna innan jag och Caroline spelar in avsnittet på torsdag. Det är lätt att ändra i en artikel, men svårt att ändra i en inspelad podd och vlogg. Dessutom känner jag ett ansvar då det är många av er som följer våra portföljer. Inte minst 20 000+ människor på Shareville. Man vill liksom inte att det ska bli fel. ?

Nu är det i och för sig inga mastodontändringar som görs, men det är ändå lite större ändringar än på länge. Därför är jag sjukt tacksam för din kommentar nedan. Det här är ett av de tillfällen vi verkligen kan hjälpas åt att bli rika tillsammans. ?

Tack på förhand,
Jan Bolmeson
Uppdaterad: 2020-01-16 kl. 22:07

Förändringar i antaganden för alla portföljerna

Jag har det här året tänkt göra följande ändringar baserat på tidigare erfarenheter och feedback från er läsare. I grunden kan man säga att det handlar om att få portföljerna att mer gå i linje med det globala marknadsviktade börsindexet. Det som forskningen säger ger bäst odds.

Förenkling – inga varianter av portföljerna, bara en enda rekommenderad per typ
Förra året föreslog jag tre varianter av både Nybörjar- och Globala barnportföljen. En förenklad, en rekommenderad och avancerad. Det som skiljde var antalet fonder. Det här året jag har valt att skippa dessa varianter och vi kör bara på en enda version – den rekommenderade. 
Ökning av mängden guld på bekostnad av aktier från 5 % till 10 %
Efter att ha läst en hel del rapporter (här), en examensuppsats från Handelshögskolan i Umeå, jämfört med riksbankens guldinnehav (10,7 %) och jämfört med t.ex. Ray Dalios All-weather portfolio så har jag bestämt mig för att öka andelen guld från 5 procent till 10 % på bekostnad av aktier. Jag tänker att gillar man inte det så kan man skippa den delen. 
Minskat exponeringen mot Sverige
När jag räknade om vår portfölj som 100 % aktier så insåg jag att vi hade en alldeles för stor exponering mot Sverige med uppemot 28 %. Jag har sänkt den drastiskt till ca 16 % omräknat till en 100 % aktieportfölj. Det är fortfarande mer än 1 % som det är enligt det globala börsvärdet. Men jag tycker att det är motiverat med en exponering mot Sverige. Det ligger nu i paritet med LYSAS 18 %. 
Mindre antal fonder
Alla portföljerna består idag av färre antal fonder. Det gör det dessutom enklare att månadspara i portföljerna. Jag har även försökt hålla andelarna så jämna som möjligt om 5 %-enheter. 
Behållt överexponeringen mot Asien och tillväxtmarknader
Jag har räknat om exponeringen mot Asien och tillväxtmarknaderna och låtit den landa på ca 16 % i en 100 % aktier-portfölj. Det är i linje med en rekommendation som gjordes till norska regeringen av en professor vid Duke University. 
Minskat exponeringen mot småbolag 
Jag noterade att vi hade en stor exponering mot småbolag (ca 27 %) och jag har valt att minska den till att ligga i linje med LYSA och MSCI World-indexen. 

Sedan är det mindre omviktningar mellan fonderna också, men det syns nedan. Sammanfattningsvis är min upplevelse att portföljförslagen är ”tightare”, mer lika LYSAs fördelning och MSCI All-Country Indexet.

Aktiedelen i portföljen

Jag blev inspirerad av fondroboten LYSAs tankesätt kring att göra en 100 % aktier-portfölj och sedan bara vikta ned den till när man vill ha med räntor i portföljerna. Det gör det också mycket enklare att jämföra portföljen med andra fonder och index. Så här ser den ut i översiktsbild:

Förslag på RikaTillsammans 100 % Aktier - Basen för aktiedelen för de andra portföljerna
Förslag på RikaTillsammans 100 % Aktier – Basen för aktiedelen för de andra portföljerna

Nedan följer en tabell som visar fördelningen per region:

Region/Typ MSCI World MSCI World ACWI Vår 2019
portfölj
Lysas portfölj Vår 2020
portfölj
Afrika & Mellanöstern 0,1% 0,7% 0,6% 1,4% 1,2 %
Asien exkl. Japan 1,7% 10,2% 11,3% 10,5% 10,6%
Australien och Nya Zeeland 2,3% 2,1% 1,2% 1,7% 1,7%
Japan 8,0% 7,7% 4,4% 6,3% 6,0%
Latinamerika 0,1% 2,2% 0,7% 1,7% 1,6%
Nordamerika 66,7% 57,9% 39,3% 41,3% 47,5%
Sverige 0,8% 0,8% 28,7% 18,2% 15,2%
Västeuropa exkl. Sverige 20,2% 17,9% 13,6% 18,1% 15,4%
Östeuropa 0,0% 0,5% 0,2% 0,8% 0,8%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
   
Varav fördelning enligt storlek på bolag per börsvärde  
Stora bolag 85,8% 81,8% 58,0% 72.0% 73,2%
Medelstora bolag 14,2% 18,0% 27,0% 21.0% 20,9%
Små bolag 0,0% 0,2% 15,0% 7,0% 5,0%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Det skiljer alltså ganska mycket från vår portfölj 2019, men inte jättemycket från LYSAs portfölj och inte särskilt mycket från MSCI World ACWI. I simuleringar beter sig portföljerna i princip identiskt. Nedanstående visar hur de tre portföljerna utvecklats sedan januari 2014.

Jämförelse av RikaTillsammans 100 % aktier och Lysa 100 % aktier
Notera den i princip identiska utvecklingen. Skillnaden i årsmedelavkastning är 13.1 % vs 13.8 % över en 5 års period. Standardavvikelsen är 11.71 % vs 11.88 %. Maximal nedgång är -13.96 vs 13.90.

Nedan följer några jämförelsetal för perioden januari 2014 – december 2019, det vill säga de senaste 6 åren.

  LYSA 100 % aktier RikaTillsammans 100 % aktier
Årsmedelavkastning 13,12 % 13,83 %
Standardavvikelse 11,88 % 11,71 %
Maximal nedgång -13,96 % -13,90 %
Sharpe-kvot 1,03 1,09
Korrelation med USA-börsen 0,77 0,76
Värde av 10 000 kr 20 951 kr 21 749 kr

Det är så identiskt som det kan bli i mina ögon. Jag tror inte ens att det är realistiskt att försöka förklara skillnaden.

Förslag på Globala barnportföljen 2020

Om vi börjar med globala barnportföljen med störst aktieexponering, så är mitt förslag som följer:

Förslag på Globala barnportföljen 2020 - version 3
Version 3.

Hälften av portföljen ligger i den breda globalfonden och vi har bara ökat på marginellt med de avvikelserna vi vill göra från MSCI World-indexet. Som bekant är ju MSCI World-indexet snedfördelat med tanke på tillväxtmarknader.

Följande varianter kan göras:

  • På Avanza behöver man byta Xetra Gold mot Guld AVA
  • På Avanza kan man byta ut Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära mot Avanza Emerging Markets

Efter ett par iterationer med er läsare så är jag väldigt nöjd med den här portföljen. Den består av totalt 7 fonder vilket är hanterligt och lätt att månadsspara i. Det verkar som att vi har enats om att Länsförsäkringar Global Indexnära är bättre än Avanza Global till följd av att den här marginellt billigare och finns på både Nordnet och Avanza. I räntedelen gör vi det enkelt för oss med en stabil bas i form av Spiltan Räntefond Sverige. Vi har ökat guldet eftersom det har en korrelation på 0.07 (=i princip ingen korrelation) med det globala börsindexet.

Om vi baktestar portföljen mellan 2014 och 2019 så ser resultaten ut som följer:

  LYSA 100 % aktier LYSA 80 % aktier / 10 % räntor + 10 % guld Globala barnportföljen 2020 
Årsmedelavkastning 13.12 % 11.85 % 12,44 %
Standardavvikelse (risk) 11,88 % 9,86 % 9,71 %
Maximal nedgång -13,96 % -11,73 % -11,64 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 1.03 1.10  1.17
Korrelation med USA-börsen 0,77 0,71 0,71
Värde av 10 000 kr 20 951 kr 19 577 kr 20 203 kr
Value-at-risk (5 %) -5,63 % -4,69 % -4,54 %

Föga förvånansvärt ger 100 % aktier högst avkastning till högst risk. Värt att notera är att den riskjusterade avkastningen i form av Sharpe-kvot är högst för globala barnportföljen och ganska mycket högre än en 100 % aktier-portfölj. För mig är det ett viktigare nyckeltal än vad det blev i absolutbelopp. Återigen visar det att det är inte så stor skillnad på att köra vår modellportfölj eller köra fondroboten hos LYSA och lägga till 10 % guld vid sidan av.

Om du är intresserad av en mycket större analys, så har jag lagt upp en komplett Excel-fil i Patreon-biblioteket som vi har. Läs mer om Patreon här.

En Monte Carlo-simulering innebär att vi statistiskt simulerar en portfölj 30 år framåt i tiden 10 000 gånger. Därefter tittar man på utfallet och kan säga något om framtiden med olika statistiska säkerheter. Självklart innehåller det mängder av osäkerheter och det bygger på den historiska utvecklingens statistiska faktorer. Men eftersom vi tar mer än 20 års historik så får vi med både IT-bubblan och Finanskrisen vilket ger en mer realistisk bild än att bara simulera på det senaste (extraordinära) decenniet. Jag har utgått från att startkapitalet är 50 000 kr eftersom det ligger nära medianportföljen hos Avanza. Det är även räknat på ett månatligt sparande om 1 000 kr och en inflation på ca 2 %.

Så här blev utfallet från Simuleringen:

Utfall från Monte Carlo-simulering av Globala Barnportföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 4 % 7,8 % 11,5 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -42,8 % -30,0 % -22,4 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -51,4 % -34,5 % -24,8 %

Nedanstående information tycker jag egentligen är minst lika intressant. Den visar sannolikheten för en viss årsmedelavkastning per sparhorisont.

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 71,4 % 87,5 % 96,7 % 98,2 %
Sannolikhet för >= 2.5 % 71,4 % 78,7 % 85,8 % 90,1 %
Sannolikhet för >= 5.0 % 66,5 % 67,1 % 72,7 % 78,9 %
Sannolikhet för >= 7.5 % 61,7 % 53,8 % 54,6 % 54,4 %

Nedan följer de äldre versionerna som föranledde den här varianten ovan.

Förslag på Nybörjarportföljen 2020

För nästa portfölj, nybörjarportföljen, ser mitt förslag ut som följer:

Version 3 av Nybörjarportföljen 2020
Version 3 av Nybörjarportföljen 2020

Uppdatering 2020-01-16 kl. 20:56. Här följer version 3 av Nybörjarportföljen. Ändringar sedan tidigare – mer fokus på förenkling, mer säkra räntor med vikt i Sverige och Spiltans Räntefond Sverige. Förenklingen gjorde även att avgiften kom ned med nästan 30 % från 0.32 % till 0.22 %. Jag gillar även att räntedelen är mer lik föregående års räntetrippel då den omräknat skulle bli: 63/13/13/13 mellan räntefonderna.

Följande varianter går att göra:

  • På Avanza behöver man byta Xetra Gold mot Guld AVA
  • På Avanza kan man byta ut Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära mot Avanza Emerging Markets

Om vi analyserar den här portföljen historiskt så ser värdena ut som följer mellan januari 2015 och december 2019:

  LYSA 60 % aktier / 40 % / 0 % guld Nybörjarportföljen 2020 LYSA 50 % aktier / 40 % / 10 % guld
Årsmedelavkastning 7,52% 7,69 % 7,29 %
Standardavvikelse (risk) 8,08 % 6,94 % 7,19 %
Maximal nedgång -9,22 % -7,80 % -7,93 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 0,81 0,95  0,87
Korrelation med USA-börsen 0,74 % 0,66  0,64
Värde av 10 000 kr 14 371 kr 14 481 kr 14 219 kr
Value-at-risk (5 %) -3,73 % -3,37 % -3,89 %

Värt att notera ovan är att värdena är väldigt snarlika men att guldet gör portföljen bättre i form av minskad risk och ökad riskjusterad avkastning. Om vi istället till framgent genom att göra en Monte Carlo-simulering så får vi följande värden. På grund av jag saknar 10 års historik på en del av fonderna (då de inte funnits så länge) har jag behövt approximera portföljen. Eftersom portföljen ligger ganska nära LYSAs portfölj och dessutom många kommer att använda LYSA tycker jag att det är ett rimligt antagande.

En Monte Carlo-simulering enligt samma antaganden som för Globala barnportföljen ger följande resultat:

Utfall från Monte Carlo-simulering av Nybörjarportföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 4,7 % 6,8 % 8,9 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -20,0 % -14,5 % -9,8 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -26,3 % -18,2 % -13,3 %

Om vi tittar på sannolikheterna för olika avkastningar per sparhorisont så ser de ut som följer:

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont för Nybörjarportföljen 2020.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 85,4 % 95,1% 99,0% 99,9%
Sannolikhet för >= 2.5 % 66,3% 86,0% 93,5% 98,4%
Sannolikhet för >= 5.0 % 66,3% 64,0% 73,7% 81,7%
Sannolikhet för >= 7.5 % 42,7% 44,3% 41,2% 36,9%

Nedan följer arbetskopiorna på ändringarna till följd av kommentarerna på sidan.

Förslag på Försiktiga portföljen 2020

Nytt för i år är en försiktig portfölj att passa i Bufferthinken:

Förslag på Försiktiga portföljen för 2020 - version 3
Version 3.

Det här är en ny portfölj för i år då jag har saknat ett alternativ till Bufferthinken. Tanken bygger på en variant av räntetrippeln som har sin bas i en lågrisk räntefond i form Spiltan Räntefond Sverige för att sedan komplettera med några räntefonder med en lite högre risk. Eftersom tidshorisonten är 1-3 år lägger vi även på lite aktier. För att öka enkelheten och minska antalet fonder har vi valt SPP Aktiefond Global då den inkluderar en exponering mot Asien. Det vi missar är en exponering mot Sverige men det får vara en OK avvägning i dagsläget.

Precis som tidigare bör följande tas i beaktande:

  • På Avanza behöver man byta Xetra Gold mot Guld AVA

Om vi tittar på historisk utveckling av den här portföljen så ser den ut som följer mellan januari 2015 och december 2019:

  LYSA 20 % aktier / 80 % / 0 % guld LYSA 20 % aktier / 75 % / 5 % guld Försiktiga portföljen 2020
Årsmedelavkastning 3,67 % 4,03 % 4,15 %
Standardavvikelse (risk) 3,53 % 3,80 % 3,14 %
Maximal nedgång -4,1 % -3,78 % -3,54 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 0,74 0,79 0,98
Korrelation med USA-börsen 0,56 0,47 0,6
Värde av 10 000 kr 11 972 kr 12 187 kr 12 254 kr
Value-at-risk (5 %) -1,56 % -1,6 % -1,44 %

Vi ser precis samma tendenser som i de föregående portföljerna. Portföljerna är väldigt jämna och guld gör det lite bättre. Om vi tittar på MonteCarlo-simulering framåt ser det ut som följer:

Utfall från Monte Carlo-simulering av Försiktiga portföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 4.26 % 5.0 % 5.8 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -3,74 % -2,86 % -2,23 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -6,4 % -4,33 % -3,50 %

Sannolikheterna för olika avkastningar ser ut som följer:

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont för Försiktiga portföljen 2020.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 95,3% 100,0% 100,0% 100,0%
Sannolikhet för >= 2.5 % 86,2% 96,7% 99,7% 100,0%
Sannolikhet för >= 5.0 % 48,5% 49,8% 50,3% 50,7%
Sannolikhet för >= 7.5 % 24,0% 4,9% 1,0% 0%

Jag måste säga att det här resultatet överraskade mig. Får fundera och återkomma.

Nedan följer de äldre versionerna:

Förslag på RikaTillsammans-portföljen 2020

Nedan följer ett förslag på RikaTillsammans för det kommande året:

Förslag på RikaTillsammans-portföljen 2020 - version 3
Förslag till mellanriskhinken med 25 % aktier, 25 % korta räntor, 25 % långa räntor och 25 % guld. Avgift: 0.21%, KIID: 3.85, Medelduration: 10 år.

I år är framförallt den här portföljen kraftigt förenklad. Vi går från 20 fonder ner till 13 fonder 7 fonder. Precis som tidigare nämnt är jag lite osäker på räntefonderna då det är svårt att få en överblick. Så här har jag resonerat i de olika delarna:

Aktiedelen
En kraftig förenkling genom att gå ner till bara 3 2 fonder. Försöker så långt som möjligt hålla samma fördelning som i de andra portföljerna. KIID-risken i den här delen är 5.1. 
Korta räntefonder
Jag har i år lagt mycket fokus på att komma ner i risk i den här delen. Efter er feedback kör vi bara i Svenska kronor och lägger till en tydlig kontantdel. Ja, jag inser att det är dumt med att ha kontanter i ett ISK då man betalar skatt (ca 0.4 % till staten). Men det är bättre än en penningmarknadsfond där jag både går back OCH betalar skatt. Vill man så kan man ju lägga det på ett sparkonto utanför, men då får man fel utveckling i alla grafer och nyckeltal på Avanza/Nordnet.
Om det tar emot så kan man lägga in det i Spiltan fonden men då tar man en högre risk än vad som är avsett. Det är ju tyvärr inte jag som har hittat på att Permenentportföljen ska ha 25 % ”cash” i form av 3 månader penningmarknadsfonder. I ett recesionsscenario tar jag man ju gärna den kostnaden på 0,4 % tänker jag.
Men ja, jag håller med om att det skriker ”dum i huvudet” i hela kroppen. Men det är ju det som är tricket att bortse från om man har gjort rätt enligt strategin.
Långa räntefonder
Den här delen har också fått en ordentlig översyn framförallt genom att ha koll på durationen. Den ligger nu 19 år vilket är i linje med teorin för permanent portföljen. Trots att den här delen är räntefonder så är risken hög, 4,1 av 7. En procents räntehöjning kommer göra att den här delen går -21 procent och vice versa. Tyvärr finns det inga svenska räntefonder med dessa löptider. AMF Räntefond lång kvalar inte in i närheten då den har en löptid på mindre än 8 år. 
Jag tror inte man ska förenkla den här delen mer. 
Guld
Baserat på er feedback om förenkling till en fond. 

Tittar vi på en uppföljning av hur ovan har gått så ser det ut som följer. Det är dock inte helt exakt eftersom jag inte har data för de tre långa räntefonderna. Jag har därför ersatt den med den amerikanska fonden iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Det är det närmsta jag kan komma. Men den tar t.ex. inte hänsyn till valutaeffekten de senaste åren. Men oavsett vilket så ger den hyfsad approximation tänker jag.

Backtest av RikaTillsammans-portföljen 2020 för perioden januari 2009 – december 2019
  RikaTillsammans-portföljen 2020
Årsmedelavkastning 6,8 %
Standardavvikelse (risk) 6,41 %
Maximal nedgång -6,84 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 0,99
Korrelation med USA-börsen -0,13
Värde av 10 000 kr 20 690
Value-at-risk (5 %) -2,32

Om vi tittar på MonteCarlo-simuleringen framåt så ser den ut som följer:

Utfall från Monte Carlo-simulering av RikaTillsammans-portföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 5,34 % 6,80 % 8,34 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -8,76 % -6,59 % -5,30 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -12,6 % -9,9 % -7,26 %

Spontant måste jag säga att jag blev lite förvånad av dessa värden då jag tycker att avkastningen och risken är lite väl hög. Men den går i linje med den amerikanska versionen så siffrorna är korrekta. Om vi tittar på sannolikheterna för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont så ser det ut som följer:

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont för RikaTillsammans-portföljen 2020.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 90,9% 99,4% 100,0% 100,0%
Sannolikhet för >= 2.5 % 73,4% 93,5% 98,5% 99,9%
Sannolikhet för >= 5.0 % 64,3% 73,6% 81,7% 90,1%
Sannolikhet för >= 7.5 % 46,0% 41,7% 38,3% 31,9%

Något som jag tycker är fascinerande med den här portföljen är faktiskt de låga korrelationerna mellan tillgångsslagen:

  SEB Sverige indexfond SPP Aktiefond Global MSCI ACWI Guld (XAUSEK) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Spiltan Rantefond Sverige Inflation
SEB Sverige indexfond 0.78 -0.18 -0.32 0.25 0.04
SPP Aktiefond Global MSCI ACWI 0.78 -0.07 -0.31 0.24 0.03
Guld (XAUSEK) -0.18 -0.07 0.30 0.10 0.04
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF -0.32 -0.31 0.30 -0.11 -0.16
Spiltan Rantefond Sverige 0.25 0.24 0.10 -0.11 0.33
Inflation 0.04 0.03 0.04 -0.16 0.33

Nedan följer de versioner till följd av er feedback.

Kom gärna med feedback!

Som sagt, det här är work-in-progess och jag tar gärna emot dina tankar och din feedback. ??

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök