Låt oss hjälpas åt: Feedback på portföljerna 2020
Sök:

Låt oss hjälpas åt: Feedback på portföljerna 2020

Förhandsförslag på portföljerna inför söndagens ombalanseringsavsnitt

Kan jag be om din feedback? De senaste dagarna har arbetet med portföljerna för 2020 pågått. Då det är svårt att ändra i inspelat podd/vlogg-avsnitt skulle jag vilja ge dig en förhandstitt och be om din hjälp. Vad tänker du spontant om dessa portföljförslag?

Den kommande söndagens artikel ”Ombalansering 2020” är kulmen på de senaste fyra veckornas arbete. Först hade vi artikeln om ”Fyra-hinkarna”, sedan ”Bästa fonderna 2020”, därefter ”Hur gick portföljerna 2019?”. Tanken är att ”Ombalansering 2020” ska knyta ihop säcken genom att använda insikterna och lärdomarna från dessa tidigare artiklarna.

På söndag kommer den ordinarie artikeln med Excel-mall, slutgiltigt förslag, steg-för-steg-instruktioner och allt. Det här är ett sätt för dig som tycker det är kul att kika bakom kulisserna och dessutom ett sätt för mig att kvalitetssäkra jobbet. Det är lätt att stirra sig hemmablind.

OBS! Du som använder en fondrobot som LYSA kommer inte behöva göra någonting till följd av varken den här artikeln eller den på söndag. Du är redan färdig. 👍😎

Jag vet att det är väldigt många av er läsare som är väldigt insatta och jag skulle gärna vilja din feedback på portföljerna innan jag och Caroline spelar in avsnittet på torsdag. Det är lätt att ändra i en artikel, men svårt att ändra i en inspelad podd och vlogg. Dessutom känner jag ett ansvar då det är många av er som följer våra portföljer. Inte minst 20 000+ människor på Shareville. Man vill liksom inte att det ska bli fel. 🙄

Nu är det i och för sig inga mastodontändringar som görs, men det är ändå lite större ändringar än på länge. Därför är jag sjukt tacksam för din kommentar nedan. Det här är ett av de tillfällen vi verkligen kan hjälpas åt att bli rika tillsammans. 🙏

Tack på förhand,
Jan Bolmeson
Uppdaterad: 2020-01-16 kl. 22:07

Förändringar i antaganden för alla portföljerna

Jag har det här året tänkt göra följande ändringar baserat på tidigare erfarenheter och feedback från er läsare. I grunden kan man säga att det handlar om att få portföljerna att mer gå i linje med det globala marknadsviktade börsindexet. Det som forskningen säger ger bäst odds.

Förenkling – inga varianter av portföljerna, bara en enda rekommenderad per typ
Förra året föreslog jag tre varianter av både Nybörjar- och Globala barnportföljen. En förenklad, en rekommenderad och avancerad. Det som skiljde var antalet fonder. Det här året jag har valt att skippa dessa varianter och vi kör bara på en enda version – den rekommenderade. 
Ökning av mängden guld på bekostnad av aktier från 5 % till 10 %
Efter att ha läst en hel del rapporter (här), en examensuppsats från Handelshögskolan i Umeå, jämfört med riksbankens guldinnehav (10,7 %) och jämfört med t.ex. Ray Dalios All-weather portfolio så har jag bestämt mig för att öka andelen guld från 5 procent till 10 % på bekostnad av aktier. Jag tänker att gillar man inte det så kan man skippa den delen. 
Minskat exponeringen mot Sverige
När jag räknade om vår portfölj som 100 % aktier så insåg jag att vi hade en alldeles för stor exponering mot Sverige med uppemot 28 %. Jag har sänkt den drastiskt till ca 16 % omräknat till en 100 % aktieportfölj. Det är fortfarande mer än 1 % som det är enligt det globala börsvärdet. Men jag tycker att det är motiverat med en exponering mot Sverige. Det ligger nu i paritet med LYSAS 18 %. 
Mindre antal fonder
Alla portföljerna består idag av färre antal fonder. Det gör det dessutom enklare att månadspara i portföljerna. Jag har även försökt hålla andelarna så jämna som möjligt om 5 %-enheter. 
Behållt överexponeringen mot Asien och tillväxtmarknader
Jag har räknat om exponeringen mot Asien och tillväxtmarknaderna och låtit den landa på ca 16 % i en 100 % aktier-portfölj. Det är i linje med en rekommendation som gjordes till norska regeringen av en professor vid Duke University. 
Minskat exponeringen mot småbolag 
Jag noterade att vi hade en stor exponering mot småbolag (ca 27 %) och jag har valt att minska den till att ligga i linje med LYSA och MSCI World-indexen. 

Sedan är det mindre omviktningar mellan fonderna också, men det syns nedan. Sammanfattningsvis är min upplevelse att portföljförslagen är ”tightare”, mer lika LYSAs fördelning och MSCI All-Country Indexet.

Aktiedelen i portföljen

Jag blev inspirerad av fondroboten LYSAs tankesätt kring att göra en 100 % aktier-portfölj och sedan bara vikta ned den till när man vill ha med räntor i portföljerna. Det gör det också mycket enklare att jämföra portföljen med andra fonder och index. Så här ser den ut i översiktsbild:

Förslag på RikaTillsammans 100 % Aktier - Basen för aktiedelen för de andra portföljerna
Förslag på RikaTillsammans 100 % Aktier – Basen för aktiedelen för de andra portföljerna

Nedan följer en tabell som visar fördelningen per region:

Region/Typ MSCI World MSCI World ACWI Vår 2019
portfölj
Lysas portfölj Vår 2020
portfölj
Afrika & Mellanöstern 0,1% 0,7% 0,6% 1,4% 1,2 %
Asien exkl. Japan 1,7% 10,2% 11,3% 10,5% 10,6%
Australien och Nya Zeeland 2,3% 2,1% 1,2% 1,7% 1,7%
Japan 8,0% 7,7% 4,4% 6,3% 6,0%
Latinamerika 0,1% 2,2% 0,7% 1,7% 1,6%
Nordamerika 66,7% 57,9% 39,3% 41,3% 47,5%
Sverige 0,8% 0,8% 28,7% 18,2% 15,2%
Västeuropa exkl. Sverige 20,2% 17,9% 13,6% 18,1% 15,4%
Östeuropa 0,0% 0,5% 0,2% 0,8% 0,8%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
   
Varav fördelning enligt storlek på bolag per börsvärde  
Stora bolag 85,8% 81,8% 58,0% 72.0% 73,2%
Medelstora bolag 14,2% 18,0% 27,0% 21.0% 20,9%
Små bolag 0,0% 0,2% 15,0% 7,0% 5,0%
Summa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Det skiljer alltså ganska mycket från vår portfölj 2019, men inte jättemycket från LYSAs portfölj och inte särskilt mycket från MSCI World ACWI. I simuleringar beter sig portföljerna i princip identiskt. Nedanstående visar hur de tre portföljerna utvecklats sedan januari 2014.

Jämförelse av RikaTillsammans 100 % aktier och Lysa 100 % aktier
Notera den i princip identiska utvecklingen. Skillnaden i årsmedelavkastning är 13.1 % vs 13.8 % över en 5 års period. Standardavvikelsen är 11.71 % vs 11.88 %. Maximal nedgång är -13.96 vs 13.90.

Nedan följer några jämförelsetal för perioden januari 2014 – december 2019, det vill säga de senaste 6 åren.

  LYSA 100 % aktier RikaTillsammans 100 % aktier
Årsmedelavkastning 13,12 % 13,83 %
Standardavvikelse 11,88 % 11,71 %
Maximal nedgång -13,96 % -13,90 %
Sharpe-kvot 1,03 1,09
Korrelation med USA-börsen 0,77 0,76
Värde av 10 000 kr 20 951 kr 21 749 kr

Det är så identiskt som det kan bli i mina ögon. Jag tror inte ens att det är realistiskt att försöka förklara skillnaden.

Förslag på Globala barnportföljen 2020

Om vi börjar med globala barnportföljen med störst aktieexponering, så är mitt förslag som följer:

Förslag på Globala barnportföljen 2020 - version 3
Version 3.

Hälften av portföljen ligger i den breda globalfonden och vi har bara ökat på marginellt med de avvikelserna vi vill göra från MSCI World-indexet. Som bekant är ju MSCI World-indexet snedfördelat med tanke på tillväxtmarknader.

Följande varianter kan göras:

 • På Avanza behöver man byta Xetra Gold mot Guld AVA
 • På Avanza kan man byta ut Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära mot Avanza Emerging Markets

Efter ett par iterationer med er läsare så är jag väldigt nöjd med den här portföljen. Den består av totalt 7 fonder vilket är hanterligt och lätt att månadsspara i. Det verkar som att vi har enats om att Länsförsäkringar Global Indexnära är bättre än Avanza Global till följd av att den här marginellt billigare och finns på både Nordnet och Avanza. I räntedelen gör vi det enkelt för oss med en stabil bas i form av Spiltan Räntefond Sverige. Vi har ökat guldet eftersom det har en korrelation på 0.07 (=i princip ingen korrelation) med det globala börsindexet.

Om vi baktestar portföljen mellan 2014 och 2019 så ser resultaten ut som följer:

  LYSA 100 % aktier LYSA 80 % aktier / 10 % räntor + 10 % guld Globala barnportföljen 2020 
Årsmedelavkastning 13.12 % 11.85 % 12,44 %
Standardavvikelse (risk) 11,88 % 9,86 % 9,71 %
Maximal nedgång -13,96 % -11,73 % -11,64 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 1.03 1.10  1.17
Korrelation med USA-börsen 0,77 0,71 0,71
Värde av 10 000 kr 20 951 kr 19 577 kr 20 203 kr
Value-at-risk (5 %) -5,63 % -4,69 % -4,54 %

Föga förvånansvärt ger 100 % aktier högst avkastning till högst risk. Värt att notera är att den riskjusterade avkastningen i form av Sharpe-kvot är högst för globala barnportföljen och ganska mycket högre än en 100 % aktier-portfölj. För mig är det ett viktigare nyckeltal än vad det blev i absolutbelopp. Återigen visar det att det är inte så stor skillnad på att köra vår modellportfölj eller köra fondroboten hos LYSA och lägga till 10 % guld vid sidan av.

Om du är intresserad av en mycket större analys, så har jag lagt upp en komplett Excel-fil i Patreon-biblioteket som vi har. Läs mer om Patreon här.

En Monte Carlo-simulering innebär att vi statistiskt simulerar en portfölj 30 år framåt i tiden 10 000 gånger. Därefter tittar man på utfallet och kan säga något om framtiden med olika statistiska säkerheter. Självklart innehåller det mängder av osäkerheter och det bygger på den historiska utvecklingens statistiska faktorer. Men eftersom vi tar mer än 20 års historik så får vi med både IT-bubblan och Finanskrisen vilket ger en mer realistisk bild än att bara simulera på det senaste (extraordinära) decenniet. Jag har utgått från att startkapitalet är 50 000 kr eftersom det ligger nära medianportföljen hos Avanza. Det är även räknat på ett månatligt sparande om 1 000 kr och en inflation på ca 2 %.

Så här blev utfallet från Simuleringen:

Utfall från Monte Carlo-simulering av Globala Barnportföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 4 % 7,8 % 11,5 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -42,8 % -30,0 % -22,4 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -51,4 % -34,5 % -24,8 %

Nedanstående information tycker jag egentligen är minst lika intressant. Den visar sannolikheten för en viss årsmedelavkastning per sparhorisont.

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 71,4 % 87,5 % 96,7 % 98,2 %
Sannolikhet för >= 2.5 % 71,4 % 78,7 % 85,8 % 90,1 %
Sannolikhet för >= 5.0 % 66,5 % 67,1 % 72,7 % 78,9 %
Sannolikhet för >= 7.5 % 61,7 % 53,8 % 54,6 % 54,4 %

Nedan följer de äldre versionerna som föranledde den här varianten ovan.

Förslag på Nybörjarportföljen 2020

För nästa portfölj, nybörjarportföljen, ser mitt förslag ut som följer:

Version 3 av Nybörjarportföljen 2020
Version 3 av Nybörjarportföljen 2020

Uppdatering 2020-01-16 kl. 20:56. Här följer version 3 av Nybörjarportföljen. Ändringar sedan tidigare – mer fokus på förenkling, mer säkra räntor med vikt i Sverige och Spiltans Räntefond Sverige. Förenklingen gjorde även att avgiften kom ned med nästan 30 % från 0.32 % till 0.22 %. Jag gillar även att räntedelen är mer lik föregående års räntetrippel då den omräknat skulle bli: 63/13/13/13 mellan räntefonderna.

Följande varianter går att göra:

 • På Avanza behöver man byta Xetra Gold mot Guld AVA
 • På Avanza kan man byta ut Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära mot Avanza Emerging Markets

Om vi analyserar den här portföljen historiskt så ser värdena ut som följer mellan januari 2015 och december 2019:

  LYSA 60 % aktier / 40 % / 0 % guld Nybörjarportföljen 2020 LYSA 50 % aktier / 40 % / 10 % guld
Årsmedelavkastning 7,52% 7,69 % 7,29 %
Standardavvikelse (risk) 8,08 % 6,94 % 7,19 %
Maximal nedgång -9,22 % -7,80 % -7,93 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 0,81 0,95  0,87
Korrelation med USA-börsen 0,74 % 0,66  0,64
Värde av 10 000 kr 14 371 kr 14 481 kr 14 219 kr
Value-at-risk (5 %) -3,73 % -3,37 % -3,89 %

Värt att notera ovan är att värdena är väldigt snarlika men att guldet gör portföljen bättre i form av minskad risk och ökad riskjusterad avkastning. Om vi istället till framgent genom att göra en Monte Carlo-simulering så får vi följande värden. På grund av jag saknar 10 års historik på en del av fonderna (då de inte funnits så länge) har jag behövt approximera portföljen. Eftersom portföljen ligger ganska nära LYSAs portfölj och dessutom många kommer att använda LYSA tycker jag att det är ett rimligt antagande.

En Monte Carlo-simulering enligt samma antaganden som för Globala barnportföljen ger följande resultat:

Utfall från Monte Carlo-simulering av Nybörjarportföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 4,7 % 6,8 % 8,9 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -20,0 % -14,5 % -9,8 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -26,3 % -18,2 % -13,3 %

Om vi tittar på sannolikheterna för olika avkastningar per sparhorisont så ser de ut som följer:

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont för Nybörjarportföljen 2020.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 85,4 % 95,1% 99,0% 99,9%
Sannolikhet för >= 2.5 % 66,3% 86,0% 93,5% 98,4%
Sannolikhet för >= 5.0 % 66,3% 64,0% 73,7% 81,7%
Sannolikhet för >= 7.5 % 42,7% 44,3% 41,2% 36,9%

Nedan följer arbetskopiorna på ändringarna till följd av kommentarerna på sidan.

Förslag på Försiktiga portföljen 2020

Nytt för i år är en försiktig portfölj att passa i Bufferthinken:

Förslag på Försiktiga portföljen för 2020 - version 3
Version 3.

Det här är en ny portfölj för i år då jag har saknat ett alternativ till Bufferthinken. Tanken bygger på en variant av räntetrippeln som har sin bas i en lågrisk räntefond i form Spiltan Räntefond Sverige för att sedan komplettera med några räntefonder med en lite högre risk. Eftersom tidshorisonten är 1-3 år lägger vi även på lite aktier. För att öka enkelheten och minska antalet fonder har vi valt SPP Aktiefond Global då den inkluderar en exponering mot Asien. Det vi missar är en exponering mot Sverige men det får vara en OK avvägning i dagsläget.

Precis som tidigare bör följande tas i beaktande:

 • På Avanza behöver man byta Xetra Gold mot Guld AVA

Om vi tittar på historisk utveckling av den här portföljen så ser den ut som följer mellan januari 2015 och december 2019:

  LYSA 20 % aktier / 80 % / 0 % guld LYSA 20 % aktier / 75 % / 5 % guld Försiktiga portföljen 2020
Årsmedelavkastning 3,67 % 4,03 % 4,15 %
Standardavvikelse (risk) 3,53 % 3,80 % 3,14 %
Maximal nedgång -4,1 % -3,78 % -3,54 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 0,74 0,79 0,98
Korrelation med USA-börsen 0,56 0,47 0,6
Värde av 10 000 kr 11 972 kr 12 187 kr 12 254 kr
Value-at-risk (5 %) -1,56 % -1,6 % -1,44 %

Vi ser precis samma tendenser som i de föregående portföljerna. Portföljerna är väldigt jämna och guld gör det lite bättre. Om vi tittar på MonteCarlo-simulering framåt ser det ut som följer:

Utfall från Monte Carlo-simulering av Försiktiga portföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 4.26 % 5.0 % 5.8 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -3,74 % -2,86 % -2,23 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -6,4 % -4,33 % -3,50 %

Sannolikheterna för olika avkastningar ser ut som följer:

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont för Försiktiga portföljen 2020.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 95,3% 100,0% 100,0% 100,0%
Sannolikhet för >= 2.5 % 86,2% 96,7% 99,7% 100,0%
Sannolikhet för >= 5.0 % 48,5% 49,8% 50,3% 50,7%
Sannolikhet för >= 7.5 % 24,0% 4,9% 1,0% 0%

Jag måste säga att det här resultatet överraskade mig. Får fundera och återkomma.

Nedan följer de äldre versionerna:

Förslag på RikaTillsammans-portföljen 2020

Nedan följer ett förslag på RikaTillsammans för det kommande året:

Förslag på RikaTillsammans-portföljen 2020 - version 3
Förslag till mellanriskhinken med 25 % aktier, 25 % korta räntor, 25 % långa räntor och 25 % guld. Avgift: 0.21%, KIID: 3.85, Medelduration: 10 år.

I år är framförallt den här portföljen kraftigt förenklad. Vi går från 20 fonder ner till 13 fonder 7 fonder. Precis som tidigare nämnt är jag lite osäker på räntefonderna då det är svårt att få en överblick. Så här har jag resonerat i de olika delarna:

Aktiedelen
En kraftig förenkling genom att gå ner till bara 3 2 fonder. Försöker så långt som möjligt hålla samma fördelning som i de andra portföljerna. KIID-risken i den här delen är 5.1. 
Korta räntefonder
Jag har i år lagt mycket fokus på att komma ner i risk i den här delen. Efter er feedback kör vi bara i Svenska kronor och lägger till en tydlig kontantdel. Ja, jag inser att det är dumt med att ha kontanter i ett ISK då man betalar skatt (ca 0.4 % till staten). Men det är bättre än en penningmarknadsfond där jag både går back OCH betalar skatt. Vill man så kan man ju lägga det på ett sparkonto utanför, men då får man fel utveckling i alla grafer och nyckeltal på Avanza/Nordnet.
Om det tar emot så kan man lägga in det i Spiltan fonden men då tar man en högre risk än vad som är avsett. Det är ju tyvärr inte jag som har hittat på att Permenentportföljen ska ha 25 % ”cash” i form av 3 månader penningmarknadsfonder. I ett recesionsscenario tar jag man ju gärna den kostnaden på 0,4 % tänker jag.
Men ja, jag håller med om att det skriker ”dum i huvudet” i hela kroppen. Men det är ju det som är tricket att bortse från om man har gjort rätt enligt strategin.
Långa räntefonder
Den här delen har också fått en ordentlig översyn framförallt genom att ha koll på durationen. Den ligger nu 19 år vilket är i linje med teorin för permanent portföljen. Trots att den här delen är räntefonder så är risken hög, 4,1 av 7. En procents räntehöjning kommer göra att den här delen går -21 procent och vice versa. Tyvärr finns det inga svenska räntefonder med dessa löptider. AMF Räntefond lång kvalar inte in i närheten då den har en löptid på mindre än 8 år. 
Jag tror inte man ska förenkla den här delen mer. 
Guld
Baserat på er feedback om förenkling till en fond. 

Tittar vi på en uppföljning av hur ovan har gått så ser det ut som följer. Det är dock inte helt exakt eftersom jag inte har data för de tre långa räntefonderna. Jag har därför ersatt den med den amerikanska fonden iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Det är det närmsta jag kan komma. Men den tar t.ex. inte hänsyn till valutaeffekten de senaste åren. Men oavsett vilket så ger den hyfsad approximation tänker jag.

Backtest av RikaTillsammans-portföljen 2020 för perioden januari 2009 – december 2019
  RikaTillsammans-portföljen 2020
Årsmedelavkastning 6,8 %
Standardavvikelse (risk) 6,41 %
Maximal nedgång -6,84 %
Sharpe-kvot (riskjusterad avkastning) 0,99
Korrelation med USA-börsen -0,13
Värde av 10 000 kr 20 690
Value-at-risk (5 %) -2,32

Om vi tittar på MonteCarlo-simuleringen framåt så ser den ut som följer:

Utfall från Monte Carlo-simulering av RikaTillsammans-portföljen 2020
  10 % sämsta utfallen Medelutfallet 10 % bästa utfallen
Årsmedelavkastning 5,34 % 6,80 % 8,34 %
Maximal nedgång (inkl. månadsspar) -8,76 % -6,59 % -5,30 %
Maximal nedgång (exkl. månadsspar) -12,6 % -9,9 % -7,26 %

Spontant måste jag säga att jag blev lite förvånad av dessa värden då jag tycker att avkastningen och risken är lite väl hög. Men den går i linje med den amerikanska versionen så siffrorna är korrekta. Om vi tittar på sannolikheterna för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont så ser det ut som följer:

Sannolikheten för olika årsmedelavkastningar per sparhorisont för RikaTillsammans-portföljen 2020.
  1 år 5 år 10 år 20 år
Sannolikhet att du går plus (>= 0 %) 90,9% 99,4% 100,0% 100,0%
Sannolikhet för >= 2.5 % 73,4% 93,5% 98,5% 99,9%
Sannolikhet för >= 5.0 % 64,3% 73,6% 81,7% 90,1%
Sannolikhet för >= 7.5 % 46,0% 41,7% 38,3% 31,9%

Något som jag tycker är fascinerande med den här portföljen är faktiskt de låga korrelationerna mellan tillgångsslagen:

  SEB Sverige indexfond SPP Aktiefond Global MSCI ACWI Guld (XAUSEK) iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Spiltan Rantefond Sverige Inflation
SEB Sverige indexfond 0.78 -0.18 -0.32 0.25 0.04
SPP Aktiefond Global MSCI ACWI 0.78 -0.07 -0.31 0.24 0.03
Guld (XAUSEK) -0.18 -0.07 0.30 0.10 0.04
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF -0.32 -0.31 0.30 -0.11 -0.16
Spiltan Rantefond Sverige 0.25 0.24 0.10 -0.11 0.33
Inflation 0.04 0.03 0.04 -0.16 0.33

Nedan följer de versioner till följd av er feedback.

Kom gärna med feedback!

Som sagt, det här är work-in-progess och jag tar gärna emot dina tankar och din feedback. 👍🙏


Den här artikeln publicerades 2020-01-14 klockan 21:18 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Globala barnportföljen, Indexfonder, Nybörjarportföljen, RikaTillsammans-portföljen.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

327 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej! Har funderat över hur det är tänkt med att köpa guld på avanza? Guld AVA som måste köpas för dem med avanza är ju ingen fond, så den går alltså inte att automatisera i ett månadssparande. Det blir dessutom en courtage avgift på den för varje köp som skulle bli enormt över tid om det skall köpas månadsvis så att säga? Hur är det tänkt, eller har jag missat något?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Philip Ahlmark
  1. Vit pil

   Hej Philip!

   Tyvärr så har inte Avanza några bra produkter för just guld nu, men Guld AVA är det minst dåliga alternativet.
   Om man så gärna vill ha guld i en portfölj på Avanza så är det den som gäller, se isåfall till att köpa lite större positioner för att minska courtaget när du väl köper.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 2. Vit pil

  Hej!
  Jag följer inte riktigt logiken med 10% räntor i globala barnportföljen. Eftersom sparhorisonten är 10+ år och man skall spara 10% i aktier för varje år så borde investeringar vara 100% aktier. Det är för övrigt samma logik som stora pensionsbolagen använder. AP7 ligger 100% i aktier fram tills man fyller 56 år.

  Hälsn,

  Alexander

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Alexander
 3. Vit pil

  Hej,
  Gör en sen ombalansering av min globala barnportfölj (tjänstepension) på Nordnet, men jag kan/får inte/fattar inte hur jag ska köpa Xetra Gold. Någon som haft samma problem? Om jag nu inte kan köpa denna, vilka alternativ bör jag överväga? Alla tips mottages tacksamt.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anna
 4. Vit pil

  Hejsan,
  Sitter idag på ett långsiktigt pensionssparande på Avanza, 50-50% av kapitalet på Avanza zero och Spiltan Aktiefond investmentbolag.
  har även precis startat ett långsiktigt sparande hos lysa.
  Tanken med båda dessa sparanden är pensionssparande.

  Nu undrar jag om jag ska sälja och investera mina fonder från avanza till lysa, eller om jag ska låta de vara kvar och enbart börja spara i lysa.

  En ytterligare parameter är att detta kapital eventuellt skulle kunna användas som kontantinsats till framtida bostadsköp. Är det en rimlig tanke eller ska jag spara till detta separat?

  Hoppas mina frågor framgår.
  Tack på förhand!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Michael
 5. Vit pil

  Hej Jan!

  Angående Globala Barnportföljen.

  Var har vi inte långa räntefonder i en sån pass långsiktig portfölj? (ex AMF lång).

  Jag tror själv på att lägga in Asien i portföljen men är det inte som du säger att spekulera om framtiden? Bör inte tonvikten läggas mer på en global index fond istället?

  Tack för en bra artikel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tomas Werlin
  1. Vit pil

   Hej Tomas!

   Jag skulle säga att räntefonder hör inte alls hemma på en sådan lång portfölj, men om man väl ska ha någon räntefond just nu så är det just korta som kan avkasta något, om ränta vänder upp en bra bit så kan det börja bli intressant att investera i långa räntor igen!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
   1. Vit pil

    Tack för input. Mina tankar är att fördelningen bör stå över lång tid 20-30år+. Då bör man väl inte behöva ta hänsyn till rådande ränteläge i dag utan ska stå tidens tand?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tomas Werlin
   2. Vit pil

    Om du har tankar på att ombalansera varje år så kan du då byta ut korta räntefonden när väl långa kommer börja avkasta igen, just nu finns det ingen anledning att investera i långa räntefonder då dessa avkastar noll eller till och med minus för tillfället.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström
 6. Vit pil

  Hej,
  Tack för ytterligare ett års inspiration för sparande och portfölj. Men bör i framtiden inte alternativet med hållbara fonder vara standarden och den andra versionen ”alternativet”?

  Med vänlig hälsning
  Tomas

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  tomas a
 7. Vit pil

  Hej,
  Hur ska man tänka med guld i en tjänstepension? Verkar inte gå att handla föreslagna alternativ.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
  1. Vit pil

   Om det inte går, då är rekommendationen att skippa det.

   Ett alternativ är att ta det i en annan del av ekonomin, eftersom det till syvende och sist ändå är en helhet där pensionen är en del av flera.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Om jag hade valt Lysa hade jag kört allt i hållbara portföljen.
  80% öhman global hållbar index marknad
  20% öhman Sverige hållbar indrx marknad.
  Det är riktigt bra fördelning långsiktigt.
  Smidigt att göra det själv.
  80% Spp global plus
  20% global Sverige plus
  Om man vill slippa ombalansering för den lilla delen Sverige då är det bara smidigt med global fonden100%.
  Mvh. Filip

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Filip
 9. Vit pil

  Det här med LYSA… Om de går i konkurs, hur stor risk är det egentligen att man blir av med alla sina pengar? Jag vet att de har investerarskydd, skydd av klientmedel etc… men om de skulle gå i konkurs så hur fasen får jag kontroll över mina konton/fonder etc.? Risken att de går i konkurs lär ju vara avsevärt högre än exempelvis Avanza.

  7+
  Gravatar ikon för användaren
  Adam
  1. Vit pil

   Detta står på Lysas hemsida under Din Säkerhet:

   ”DU ÄGER DINA TILLGÅNGAR
   Dina pengar investeras i fonder som är avskilda från Lysa och vid en eventuell konkurs har du rätt till hela din investering.”

   https://lysa.se/din-sakerhet/

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Christopher
 10. Vit pil

  Anledningen varför guld går upp under en börskrasch historiskt är ju på grund utav alla aktiva investerare som köper guldet, går ur marknaden osv. De har möjligtvis ingen egentlig strategi, och antagligen inte överpresterar index på lång sikt. Så man satsar på att folk beter sig på det sättet i framtiden. Vilket de antagligen kommer göra. Det enda som avgör avkastningen är utbud/efterfrågan. Det innebär att det är en spekulation. Man antar att man kommer kunna sälja guldet till ett högre pris än man köpte, i det här fallet en aktiv investerare, kanske en som får panik. Därefter köper man aktiefonder/räntefonder med dom pengarna (ombalansering).

  Det går under definitionen av en spekulation:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Speculation

  Medans med aktiefonder äger aktier som har utdelningar (dividend yield) med ca 1,87% avkastning, från vinster, och skydd mot inflation, pga av ändringar i pris på tjänster/produkter från företag, så 2% avkastning till. Och sedan 3% GDP tillväxt. Då är det inte bara utbud och efterfrågan som det är med guld.

  Visst det innebär att man kommer förlora massa pengar under börskrascher och recessioner, men även när man är på -50% så äger man fortfarande en del av företagen, med utdelningar, och så äger man en del av GDP tillväxten och skydd mot inflationen som kommer.

  ”It’s the business I look at, looking at the price is not investing” – Warren Buffett

  Jag tror att det är en bättre ide att ta ut en del av sina pengar ur marknaden istället för att köpa guld, t.o.m utan ombalansering. Om man vill minska volatiliteten. Bara ha så mycket på ett sparkonto som man behöver. Visst man missar att tjäna pengar på folk som har panik eller är aktiva investerare, men om tillräckligt många börjar lägga in guld i deras portföljer med ombalansering kommer det ändå inte vara lika attraktivt. Warren Buffett vad jag vet har mycket pengar kontant, utanför marknaden. Och de 10% short term treasuries i portföljen för hans fru är pengar som är avseddas att användas under en börskrasch.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  AEN
 11. Vit pil

  Hej Jan!

  Har precis börjat investera och vill ha ett mer defensivt sparande på ca 3-5 års sikt och ett där jag tar större risk i hopp om högre avkastning och har en längre sparhorisont (10 år+ ). Ponera att jag väljer att ha både nybörjarportföljen och den globala barnportföljen, är det då ett problem att vissa fonder eller räntor finns i båda portföljerna?

  Är det bättre med att diversifiera med olika fonder i de olika portföljerna eller är riskspridningen tillräckligt stor genom andelen räntor och guld i portföljerna. Förstår att du inte får ge personliga råd men skulle vara intressant att höra ditt resonemang om hur man som nybörjare bör tänka kring detta. Avser att månadsspara 1000 kr mer kortsiktigt och 1000 på längre sikt
  Mvh Gustav

  0
  Gravatar ikon för användaren
  gustavnorin
  1. Vit pil

   Nej, det är inte ett problem att det är samma fonder som återkommer i båda portföljerna.

   Du vinner nämligen ingenting på att t.ex. välja Länsförsäkringar Global Indexnära i den ena och Avanza Global i den andra då dessa till 99 % investerar i exakt samma underliggande bolag. Då skulle man behöva välja en helt annan typ av fond som t.ex. en småbolagsfond, men då har du helt plötsligt ändrat hela dynamiken i portföljen.

   Riskspridningen i portföljerna är tillräckligt stor och de fungerar utmärkt oavsett storleken på belopp.

   Lycka till med ditt sparande!

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Varför har du själv Jan både LF Global index nära och Avanza Global 50/50? Det räcker med 100% LF Global index då du har konto även på Nordnet ochdu gillar den mer lite billigare och lite bättre hållbarhet. Nu ska vi inte vara elaka. Jag säger grattis till dina nya portföljer då vi tänker lika till 98%. Jag vet att du vill optimera portföljen till 100% då du går på historik och simulerar allt i minsta detalj. Men skillnader är ganska små i avkastning för att det ska vara värt den tid, anstängning du lägger på. Jag gjurde samma sak själv i många år då jag blandade alla möjliga index själv men problemet var att jag var aldrig nöjd med % fördelning i portföljen. Hur än man gör tänker man i efter hand att jag kunde gjort det bättre om jag hade 30% i Sverige, eller varför inte 30% i tillväxtmarknad index. Men nästa dag tycker jag så här vid börskrasch mår jag bättre att köra 100% Global index som är tåligt och lättare stå ut med det om portföljen backar 33% som det gjorde 2008 än om den backar 55% om jag kör med småbolag Sverige och tillväxtmarknad i 50% av portföljen som jag tror att den skulle ge mig maximal avkastning långsiktigt på 20-25 årssikt. Då har jag tittat historisk om jag håller mig till 100% Global index långsiktigt och kortsiktigt sparkonto kommer jag sitta ganska lugnt i båten med automatisk månadssparande. Därför har jag bestämt mig stark att hålla mig till min portfölj och stå ut med det. Då loggar jag sällan i portföljen men har koll på det och då jag inser till 100% att LF Global index är billigare med 0.06% efter alla avgifter och avdrag kommer jag byta allt till den på en gång. Tackar för det info och önskar dig allt väl och din familj.
    Mvh. Jack

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
 12. Vit pil

  Hej! Nu när din portfölj är så lik LYSA:s, finns det någon idé att fortsätta spara halva kapitalet hos LYSA och halva i globala barnportföljen? Kändes mer befogat när de skiljde sig åt mer.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karoline
  1. Vit pil

   Nej, inte egentligen. Det är ju därför jag brukar rekommendera LYSAs portfölj. 🤣

   Typ den enda punkten som vi skiljer oss på just nu är guldet.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hehe tack för svar! Får se om man kör 50/50 eller bara LYSA då helt enkelt :P
    Ser fram emot dagens avsnitt!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Karoline
   2. Vit pil

    ja och priset väl? lysa är marginellt dyrare. något som har stor inverkan på mycket lång sikt särskilt om man pensionssparar

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Sanne Wall
   3. Vit pil

    Jämför vi 100 % aktier hos LYSA och i vårt portföljförslag är så är skillnaden 0.27 mot Lysas 0.39. Det vill säga att det skiljer 12 baspunkter.

    Spelar det roll på 25 år? Absolut. Men om jag inte minns fel så är det en skillnad på mindre än 2.5 % i slutresultat. Över en 25 års period är det i mina ögon försumbart i förhållande till mervärdet LYSA erbjuder. Men jag vet att inte alla håller med om det, och då kan man köra på vår portfölj. 👍

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   4. Vit pil

    Vad skulle Lysa gör mer värde för mig långsiktigt om jag kör 100% Avanza Global/LF Global index med automatisk månadssparande? Kräver varken tid eller ombalansering eller någon koll. Varför skulle Lysa göra mer värde för mig och dubbel avgift bara för att man blandar lite andra smala index med global index som i slutändan blir ungeför samma sak. Om jag vill ha blandfond finns det Swedbank access mix fond 50% aktier/50% räntefond för 0.29% i avg. Om jag vill mer aktier i bland fond finns det Amf balansfond 70/30 0.41% avg. Om jag vill ha generationsfond finns der Spp generationsfond 70 eller 80 tal för 0.42% i avg. Det finns många alternativ likt Lysa för ungeför samma avg. Kortsiktigt sparkonto. Det finns allt för max 0.45% i avg då är det bara välja vad man vill ha. Lycka till.
    Mvh. Jack

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
   5. Vit pil

    Nope, om du inte upplever att Lysa skapar något mervärde, då ska du ju självklart inte välja det. Jag har bara en annan uppfattning. 👍

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Tar upp frågan i dagens artikel om ombalansering med hänvisning till flera studier. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Ang Xetra Gold (4GLD) kunde den inte handlas med på Nordnet för ett tag sedan. öppnad igen för handel?
  Jag har använt mig av The Perth Mint (Perth, Australien) när det gäller guldköp. Tror kanske de liknar lite det Bullion Vault du rekommenderar. Man kan ha konto och köpa antingen andelar i tackor (pool allocated) eller köpa egna helt allokerade tackor. För småsparare finns möjlighet att öppna ”konto” där man köper metall per viktenhet utan specifik allokering. Man kan dock när man vill köpa ut metallen fysiskt och få hem det. Har dock själv ingen koll på om det finns några ”cons” annat än att Australien ligger mycket långt bort…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Olof Malmberg
  1. Vit pil

   Går det att köpa hos Perth Mint nu? Jag försökte för något år sedan men då gick det inte för utländska investerare. Kul att det går.

   Jag börjar mer och mer dock luta åt att sluta rekommendera Bullion Vault och The Perth Mint, inte för att de är dåliga, men för att jag tycker att Xetra Gold (4GLD) har spottat upp sig. Den är dessutom enklare att handla eftersom den finns på Nordnet och den största fördelen av alla du får in den inom de svenska skatteskalen ISK och KF. På BullionVault/Perth Mint betalar vi 30 % skatt på vinsten vilket kan bli en ansenlig summa mot ca 0,45 % i år. Det är en sjukt stor skillnad.

   Däremot kan man alltid hålla lite på BV/Perth Mint som försäkring till zombie-apokalypsen och ha konto utomlands, men då är det en rational som man behöver betala för.

   PS. Ja, det går att lägga köporder på 4GLD.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  angående guld i allmänhet så vill jag tipsa om senaste avsnittet av outsiders. de brukar vara lite bäsiga, men de gör bra program ibland.

  guldet avkastar ingenting i sig själv men har ett konstant värde och är därför en dålig investering eller inte en investering alls enligt vissa, snarare en värdebevarare men priset i förhållande till mängden valuta ska vara 1:1 enligt micke. när centralbankerna pumpar ut mängder med pengar i systemet så ökar mängden valuta men guldpriset har inte justerats upp än. han och anna tror att vi är inne i en korrektionsfas.

  ”Hur mycket av världens valuta behövs för att köpa allt världens guld? ju mer valuta det finns, ju mer valuta behövs för att köpa upp allt guld, ibland faller guldet i glömska och priset glider ifrån valutan, men i tider av stress justeras priset tillbaka till 1:1 förhållandet.”

  lite så snackar han, jag vet inte vad som är sant och inte, men intressant.

  https://twitter.com/TureMasing/status/1218048723495813120
  skippa skitsnacket, spola till 11:07, kolla bilden på twitter också

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  P
 15. Vit pil

  Jag gillar verkligen Er filosofi att investera tryggt och hållbart, även om jag känner att det tar lite lång tid att uppnå den ekonomiska frihet jag söker. Själv använder jag Er 3 hinkar princip på Lysa och det fungerar bra för mig. Men för att snabba på min tillväxt och som ett komplement till mina investeringar har jag en tid provat ett riskfritt alternativ där jag använder ett genialt arbitragesystem som stadigt ger ca 6-8 % avkastning, VARJE MÅNAD! Det ger mig en bra stadig tillväxt och kan varmt rekommenderas för den som är sugen på att prova en alternativ sparform mot enbart tryggheten i fonder mm.

  Mvh//Stefan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Stefan
  1. Vit pil

   Jag strök länken i din kommentar då jag inte vill rekommendera något som ska ge 225 % avkastning per år och där 10 000 kr på 10 år förväntas bli 35 000 000 kr. I min värld är det mer av en lottsedel än en forskningsbaserad investeringsstrategi som det är mitt mål att vi diskuterar i den här tråden.

   6+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Kommer man klara kraven för Nordnets 0,89% lån med den nya rikatilsammans portföljen? Blir inte guld delen för stor?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pär
  1. Vit pil

   Sannolikt blir både den och globalfondsdelen för stor. Men man kan dela upp den i Wisdom-treefonderna GZUR och VZLD. Det kan hänga att även Spiltan Räntefond behöver minskas till 10 % och globalfonden likaså.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Jag undrar lite över de globala indexfonderna. Exempelvis Länsförsäkringar Global Indexnära som du Jan tycker är den bästa globala indexfonden men vad jag hittar och kan läsa om den känns den likt Avanza Global rätt tveksam ur hållbarhetssynpunkt. Jämför man mot SPP Global Plus A så är ju den ljusår bättre. Och i ett långsiktigt perspektiv kan allafall jag tycka att man ska ha hållbara fonder, så min fråga är egentligen, varför inte den fonden över Länsförsäkringar Global Indexnära?
  I övrigt tack för en grymt bra blogg!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Tobbe
  1. Vit pil

   Jag ska försöka mig på att göra förslag på hållbara fonder till de olika delarna. Håller med om att SPP Global Plus högst sannolikt kommer vara förstahandsvalet. 👍

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Bra Jan.

    Jag hoppas du skulle kunna ta fram en ”hållbara globalbarnportföljen” då det vore av stort intresse för mig. Jag funderar lite på vad döttrarna skall tänka om 10-15 år om det är så att jag fortsätter att investera deras pengar (barnbidraget) icke-hållbart. Jag har gjort ett eget försök men jag är inte så bra på att analysera exakt vad som händer med fördelningarna mellan regioner, branscher, bolagsstorlekar, riskspridning osv, men det kanske du kan kolla på! Avgifterna blir ju dock lite högre, SPP global plus A som jag har som basfond till exempel, men jag tänker att avkastning kanske inte är allt. Jag måste kunna stå för mina (deras!) investeringar i framtiden.

    MVH Björn

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Björn Nygren
  2. Vit pil

   Klart det går alltid diskutera här varför välja den men inte. Det finns global fonder för alla från 0.11% i avg till 0.50% i avg. Då är det upp till var och en att välja densom man tycker bäst om. Dem som har bättre hållbarhet får man bätala dubbel avg då dem är duktiga på att ta dubbelt så betalt om dem exkluderar 600 företag i från index. Finns några med riktigt bra hållbarhet som Spp Global plus. Amf aktiefond global. Öhman hållbar etisk global marknad men då är avg mellan 0.45% – 0.50% plus avbränning källskatt 15% på det hela. Själv gillar jag också investera i mer moraliska företag men inte betala 0.50% i avg. Tycker inte dem ska vara dyrare än max 0.25-0,30% i avg. Den dag när det händer flyttar jag allt till dem. Lycka till.
   Mvh. Jack

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jack
 18. Vit pil

  ”Det verkar som att vi har enats om att Länsförsäkringar Global Indexnära är bättre än Avanza Global till följd av att den här marginellt billigare och finns på både Nordnet och Avanza.”

  Hur kan LFGI vara biligare än Avanza Global?
  Var jämförelsen diskuterat i ett tidigare avsnitt?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Radu Pavel
  1. Vit pil

   Ja, det har diskuterats flitigt på bloggen sedan jag skrev om det för drygt två veckor sedan. Kolla AENs kommentar här i tråden. Han har räknat mer exakt på det än vad jag har. I korthet beror det på den interna beskattningar på utdelningar från USA. Avanza Global betalar 30 % skatt och LFGI 15 % skatt, det slår på någon tiondel vilket gör att Avanza Global blir högst marginellt (någon baspunkt) dyrare i totalen än vad LFGI är.

   Men det är ju som en diskussioner i detaljer för nördar som oss. I praktiken är båda två riktigt bra fonder som jag har pengar i. Varför LFGI blir vald i portföljerna är för att den finns även på Nordnet.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 19. Vit pil

  Härligt med en enklare Rika Tillsammans-portfölj! Jag hoppade på den i somras men tvingades välja försiktigt bland ETF:erna pga courtaget. Men efter den här förenklingen blir ju min variant mycket lik den rekommenderade varianten, så jag ser det som att Jan och Caroline har börjat härma mig ;)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
  1. Vit pil

   Schh… vi kom överens om att inte prata om det högt på bloggen… 🤣🤣🤣

   5+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  En liten sidenoteoch fråga till rikatillsammansportföljen.

  Någon som har lite data på hur en 50% aktie 50% guld portfölj har presterat under åren?

  50% räntepapper i dagsläget är faktiskt något som jag tänker på, ja jag vet, spekulation är inte bra men att ha dagsläget i tankarna är inte fel.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias
  1. Vit pil

   Tobias, skrev du inte tidigare att du kör på index som en bas men vill spetsa till det för att få lite mer ”krut” i det hela? Och bara 10 minuter senare tänker du på att sänka risken med 50% räntepapper på grund av dagsläget.

   Om du vill sänka risken vad är poängen med att satsa på spetsfonder? Det är lite som att köpa en sportbil med några extra hästkrafter men inte köra fortare än 50 km/h.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
   1. Vit pil

    Absolut skrev jag så, men det var i två olika poster om olika tillgångsslag.

    Aktier – Här spetsar jag gärna till det.
    Räntor – Här är jag mer osäker, dels är kunskapen begränsad i området men även finns det en baskunskap om vad som sker med ev räntehöjning, dvs jag funderar på om att skippa eller helt sänka räntedelen.

    Dvs inte samma sak, inte samma område, därav två poster med 10 minuters mellanrum som du själv nämner.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tobias
   2. Vit pil

    Nu har jag reflekterat lite till det du skrev och kanske missförstod jag vad du egentligen frågade, för mig är posterna separata frågor som inte nödvändigtvis måste vara beroende på varandra.

    MEN om du menar att det är ologiskt att spetsa till fonder i en defensiv portfölj så förstår jag dig bättre.
    Jag vill pilla på aktiedelen för att jag är intresserad av fondbiten, hur den kan ”optimeras” osv. Utöver det så tar jag gärna en defensiv portfölj där aktiedelen producerar 55 km/h istället för 50 km/h, med risken för viltolyckor ökandes någon % :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tobias
   3. Vit pil

    Det kanske går att optimera eller komplettera indexfonder utan att öka risken nämnvärt. Men mina branch- och spetsfonder har jag i en egen liten portfölj där jag kan jag pilla fritt efter egen förmåga, och där har jag inga räntor. Om jag vill justera risken i de andra portföljerna (med indexfonder) gör jag det genom att ändra andelen räntor – inte genom att krydda dem med fonder med högre risk. Den enkla orsaken är att på detta sätt blir det mycket lättare att ha koll på rätt risknivå i de olika portföljerna.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Tale
  2. Vit pil

   Tobias – körde en analys på en 50 % guld (XAUSEK) och 50 % aktier (SIXRX) för perioden Januari 1996 till och med december 2019. Jämförelseportföljen är 100 % SIXRX.

   CAGR: 10,71 % mot 11,66 % för SIXRX (100 %)
   Sharpe: 0.75 mot 0.57
   Bästa år: +38,6 vs 69.7 %
   Sämsta år: -16,5 % vs -39 %

   Således bättre riskjusterad avkastning, lägre maximal nedgång men marginellt lägre årsmedelavkastning.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Jan, ok, ja det ser onekligen ut som om det blir en ok krockkudde med 50% guld, men å andra sidan så agerar nog räntor en mer effektiv kudde, enligt vad siffrorna antyder i alla fall.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias
  4. Vit pil

   Jag kollade lite snabbt och jämförde en approximering av nybörjarportföljen mot en med samma aktiefördelning men 50% Guld istället för räntorna.

   Guldportföljen har haft lite högre avkastning (1-1,5%/år) på bekostnad av ökad volatilitet och lite djupare och längre nedgångar. Den har några som ligger mellan 20-30% medan nybörjarportföljens ligger på 10-20%.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
  5. Vit pil

   Tobias, allt beror på vilken tidsperiod man kollar. Jämför med man t.ex. 2007-01 till och med 2019-12 så ger en 50/50 aktier/guld-portfölj bättre CAGR avkastning (10,25 %) mot en 100 % aktier (8,61%) till i princip 30 % lägre risk…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 21. Vit pil

  Tack för ett otroligt bra jobb, känns mera behändigt i år och lättare att se logiken bakom fördelningen i portföljerna, även om jag inte i alla fall håller med så ser jag i alla fall tydligt hur du tänkt, mycket bra. Jag har dock en grundläggande fråga:

  Varför eftersträvar du att följa fördelningen för hur värdlsindex ser ut i aktiedelen? Visst är det så att Sverige är en väldigt liten del av värdlsekonomin men du har ett antal fördelar med att vikta mera mot Sverige jämfört med att ha en så stor andel i en global fond med stora bolag:
  1) Lägre korrelation i dina aktieinvesteringar.
  2) Lägre avgift (Nordnet superfonden/Avanza zero kombinerat med en svensk småbolagsfond).
  3) Högre beta värde = högre avkastning (antar att risken skrämmer här?).
  4) Ingen valutarisk.
  5) Lägre utländsk källskatt.

  Det känns för mig som om man får en portfölj med bättre korrelation samt högre avkastning genom att ha mera än 15-16% svenska aktier i portföljen.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Nilsson
  1. Vit pil

   Håller med resonemanget att jag med vill spetsa till aktiedelen i portfölj, förstår indexresonemanget men det finns mer att hämta och det är inte jättesvårt så länge man bara undviker att byta stup i kvarten. Ja risken ökar med spetsigare fonder och individuella marknader och att inget egentligen säger att historiken upprepar sig med utveckling år efter år osv.

   Jag kör på index som en bas, men spetsar till det för att få lite mer ”krut” i det hela.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias
  2. Vit pil

   Hej Daniel.
   Angående valutarisk det har du nästan lika mycket även om du investerar i Sveriges indexfond. Oftast är det globala exportbolag som säljer i Eur och Usd. Det är bara att du inte ser det på samma sätt. Angående Sveriges gratis indexfonder är jag nästan säker på att dem kommer slå bred global index på 15 årssikt. Det hade varit lönsamast att välja bara en gratis Sverige index fond. Det är lite högre risk långsiktigt men det kostar minst 0.4% extra i avg välja köra globalt. Klart det kostar oss i avkastning att köra lite lägre risk och globalt sparande. Men Avanza redovisning av portföljerna visar att alla hade klarat sig mycket bätyre om vi hade valt 100% Avanza Zero. Det är bredare, billigare, gratis, bättre än majoriteten av alla Avanza småsparare portföljen. Det är samma sak på Nordnet. Bara Nordnet vill inte redovisa det. Om alla hade valt gratis fond hade bankerna gått i konkurs. Lycka till. Men 50% Global index
   50% Sverige gratis index
   Klarar man sig riktigt bra långsiktigt.

   Mvh. Jacke

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jack
  3. Vit pil

   Jag kan delvis hålla med, problemet är att vi hamnar farligt nära spekulation och tro om framtiden. Jag själv har ibland funderat på att om jag skulle maximera risk/avkastning (inom rimliga gränser och inte gå bananas) så skulle man ju kört Spiltan Aktiefond Investmentbolag och det gamla SIXRXFIIF-indexet. Det har presterat överlägset bäst av alla index jag har tittat på. Problemet som jag fastnar är: ”Hur kan jag vara säker på att det kommer vara så även i framtiden?”

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag håller med dig Jan till 100% att Spiltan aktiefond investementbolag är något riktigt bra om man vill ta högre risk och ev maximera sin avkastning. Jag kan tänka mig att även om den går sämre än historisk kommer den inte underprestera breda Sveriges index och fonden Seb Sverige index långsiktigt. Om man ska titta historisk är den världens bästa fond. Riktigt billigt och stor möjlighet till högre avkastning. Men global spridning skapar lugn och ro.
    Mvh. Jack

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
   2. Vit pil

    Hej,

    Från 2013 Juni till idag så har Spiltan Investmentbolag tjänat ca. 186%, medans Global indexnära 164%. Under samma period så har USA Indexnära ca 215%.

    Jämför man bara USA Indexnära med Spiltan Investmentbolag, över längst tidsperiod så är det ca 314 vs. 326%. Så USA Index kanske är en vinnare om man vill maximera avkastning, om man inte vill sluta med index-investering? Visst, Spiltan invest har haft mest avkastning men jämfört med USA index investering verkar det lite mer ”bananas”.

    Mvh

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Aen
   3. Vit pil

    Håller med, lite som korrelationen mellan den amerikanska börsen och smörpriset i Bangladesh i kombination med antalet får på Nya Zeeland eller hur det nu var. 😁

    Jag kommer återkomma med en jämförelse i samband med en artikel mest som en kul grej. Jag har nämligen fått tag på dagshistorik från 1996 för SIXRXFIIF och Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Ska bli kul att kolla närmare på nyckeltalen.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Jag kanske är korkad nu men jag förstår verkligen inte Vf Jan och Carro inte bara lägger vars 950 lax på vars ett sparkonto och lever livet. Hur mycket pengar behöver man på kort sikt egentligen? Framförallt med de inkomsterna som hushållet drar in. Resten bör ju rimligtvis ligga i aktier. Miljonbelopp i räntepapper men negativ avkastning är väl att spekulera i nedgång om något?
  Men Jan känner sig själv. Han vet att han inte kan hålla sig ifrån säljknappen när aktiekurserna går rakt ner i källaren så han gör väl rätt i slutändan.
  Gult ljus på marknaden, förra året när vi var ner 20%, den veckans avsnitt borde väl hetat ”sälj hunden, belåna huset, köpa aktier för allt vad du orkar” istället blev det gult ljus. Stoppa alla insättningar, se över din risk, säkra hem dina pengar……
  Hur många sålde ut sig efter det avsnittet? Jag fortsatte köpa, men man visste inte alls om man gjorde rätt eller vem man kunde lita på.

  Förutom det. Jäkligt bra artikel detta. Och intressanta diskussioner här i tråden

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Lacke77
  1. Vit pil

   Tack för din även om jag inte riktigt förstår den.

   Ja, det är ingen hemlighet att 100 % aktier är det absolut bästa på lång sikt. Vill man tjäna mest pengar så är det som man ska ha givet att man har risktoleransen och är en av få som inte gör beteendemässiga misstag. Jag vet av historien att jag inte är en av dem. Studier visar att den absoluta majoriteten av småsparare inte heller tillhör den gruppen.

   Jag gjorde heller ingen korrigering förra året i samband med avsnittet eftersom jag har en strategi som har höjd för det. Men min upplevelse, som återigen styrks av studier, är att de flesta ligger fel i risk och det var det som var min poäng – om än otydlig – i det avsnittet.

   Grejen är också att man inte kan utvärdera hur bra ett beslut är baserat på utkomsten då utkomsten har med mer att göra än själva beslutet – t.ex. tur.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    förlåt lät lite spydigt såg jag nu. inte så jag menade. kanske jag är
    naiv. marknaden verkar så bombsäker på lång sikt. genomsnittet kommer vara över nollan med 95% sannolikhet om 10 år osv. jag upplever det som att det är räntorna som håller den största risken på lång sikt. jag kan inte i mitt liv förstå varför man skulle behöva sälja om man lever för under 100% av sin lön. jag kan inte förstå varför man skulle sälja om man har en inkomst överhuvudtaget. varje månad så sparar vi ju. vi kommer förmodligen ALDRiG behöva röra kapitalet. iaf inte så länge vi arbetar. det handlar inte ens om riskbenägenhet väl eller om att tjäna
    maximalt med pengar. att säkra upp mer än ett par årslöner blir bara löjligt
    väl?
    ok ditt jobb är lite mer osäkert jan än vad många andras är, du är inte anställd. du kanske inte är medlem i någon akassa osv. försöker bara förstå här. bra att du står upp för vad du tror på. och tack för att du svarade

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    lacke77
   2. Vit pil

    Hej Jan
    Har svarat många gånger men sällan fått något svar
    Dom som får svar är dom som tänker som du
    Tror du verkligen du är bäst på allt själv
    Själv har varit Aktie ägare i 46 år även i Företag jag jobbat man måste
    inse att det är erfarenhet och resultatet som räknas
    VH
    LASSE

    6+
    Gravatar ikon för användaren
    Lasse
   3. Vit pil

    Håller med dig och resonerar liknande, vet man med sig att man behöver en krockkudde för att inte tappa fattningen när det dippar 30-40-50% eller för den delen mer, så är det bättre att dela upp det i portföljer.

    Portföljer som man kan sedan följa utvecklingen på- på ett överskådligt sätt.

    Jag hade gladeligen haft det mindsettet att jag inte brydde mig om stora dippar och istället bara pumpat in mer medel. Jag är inte sådan, har redan varit med om 2008 års dipp och grämde mig över droppen och tiden det tog att återhämta det tappade kapitalet.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tobias
   4. Vit pil

    Lasse, men helt ärligt bara lägg ner. Du verkar ha fastnat i någon form av vendetta mot någon som inte slår tillbaka.

    Håller du inte med Jan, säg det då, det räcker gott. Att börja prata om psykisk ohälsa och anklaga om personliga påhopp är bara lågt.

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Tobias
  2. Vit pil

   @lacke77 / @Lasse – jag sitter absolut inte på någon sanning. Tvärtom.

   Jag presenterar däremot ett antal modellportföljer varje år som följs av väldigt många människor och det är ett stort förtroende som jag inte tar för givet. I dessa diskussioner behöver jag ta höjd för att de flesta kommer att få panik, de flesta kommer inte palla att köpa på botten och de kommer rusa mot utgångarna. Jag tror vi är överens om att det är så den genomsnittliga spararen reagerar.

   Den som inte tror mig kan ju korsköra Fondbolagens föreningsdata om inflöden och utflöden i förhållande till föregående månads utveckling. I princip perfekt negativ korrelation. Ni är kanske undantagen som bekräftar regeln, den där 1 procenten som inte får panik, har 46 års erfarenhet och så vidare. Då är det klart att ni inte ska följa en strategi som tar höjd för att man får panik. Det är ju dumt.

   Det är därför jag ibland inte svarar på kommentarerna för att vi diskuterar helt olika saker. Jag behöver ju bara ta mig själv som exempel, jag är 39 år, enligt din utsaga Lasse så började du investera flera år innan jag ens var född och mer än 20 år innan jag köpte min första aktie. Det vore väl konstigt om du inte hade lärt dig något under den tiden och kunde kapitalisera på det. Det finns ju ett värde med ålder, erfarenhet och många misstag i bagaget.

   Men det stora misstaget jag upplever att ni två gör i den här tråden är att ni applicerar er egen kompetens på andra. Bara för att ni tycker att det är lätt så tycker inte andra det. Bara för att ni inte kommer att få panik så betyder det inte att andra inte kommer att få det. Det är t.ex. misstagen som Arne ”Kavastu” Talving och många andra riktigt duktiga människor gör. Jag har gjort det här misstaget fler gånger än jag kan räkna och jag blir kontinuerligt påmind om det. För att göra det än värre så handlar många gånger inte ens om kompetens eller portföljteori utan om disciplin, personliga värderingar, drivkrafter och annat som är både svårt att sätta fingret på och kvantifiera – och än svårare för andra att kopiera.

   Egentligen är det ju som så att väldigt få av er som har kommentarer om portföljsammansättningen i den här tråden är ju målgruppen för portföljerna, för bloggen eller fondrobot som LYSA. Jag är sjukt tacksam för att ni är här, utmanar, får mig att hålla mig på tårna och bidrar till att förfina och förbättra.

   Vi kan absolut ha en diskussion för oss 15 nördar mellan om allt från momentum-strategier, taktisk och strategisk tillgångsallokering, analys av felvärderade aktier (som faktiskt finns) och så vidare. Men då hade bloggen varken varit störst i Sverige eller gått i linje med min vision om att hjälpa vanliga människor till ett bättre sparande.

   Krasst sagt – för er kommer det att gå bra ekonomiskt oavsett vad jag skriver på bloggen. På många sätt är ni redan ekonomiskt hemma eller kommer bli det på sikt. Bidraget jag kan ge/försöka ge till er är litet bortom bekräftelse av er egen färdighet. Men så är det inte för de resterande läsarna. Det är dem det är mitt mål att hjälpa. Att då rekommendera enskilda aktier, marknadstajming och andra sådana saker vore direkt oansvarigt i min mening eftersom det har noll stöd i forskningen och kräver en exekvering som är få förunnad.

   Så tack än en gång för att ni kommenterar, bidrar och hjälper till och jag kommer fortsatt inte hålla med, inte för att du/ni har fel, men för att det inte går i linje med att hjälpa den vanliga ointresserade spararen som varken har intresset, tiden, kompetensen eller engagemanget som ni har. 🙏

   Jan

   25+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Word. Bra skrivet Jan.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Patrik
   2. Vit pil

    faktiskt bra skrivet Jan. du har en bra poäng. många människor ser upp till dig och litar på dig, även jag. det är bra att du är lite försiktig. du ska inte behöva bemöta en massa skitsnack från sånna som mig och lars egentligen. vi kanske inte är din målgrupp helt enkelt. hur som helst, starkt att du ens orkar bemöta. det var en risk att gå ut och be om feedback men tycker du hanterar det bra. helt rätt där med inflödena och utflödena också. jag hörde i avanzapodden. i dippen 2018 var insättningarna rekordlåga och 2019 på ATH var insättningarna rekordhöga.
    det är rätt som du säger. bloggen är störst i Sverige av en anledning!

    4+
    Gravatar ikon för användaren
    lacke77
   3. Vit pil

    Hej Jan
    Tack för detta brev Alla tänker ju inte lika Jag blickar framåt
    inte bakåt i tiden Jag tror på marknader som är undervärderade
    Lycka till på Söndag
    Många vänlig Hälsningar
    LASSE

    4+
    Gravatar ikon för användaren
    Lasse
   4. Vit pil

    Hej Jan
    Vi är några Aktiekompisar sitter och diskuterar ditt inlägg
    du låter arg med dina personlig påhopp Själv är jag
    Pensonär får frågor om jag vill tala om Aktier på
    Pensonärs Träffar Sedan Lennart Stinsen dog
    Jag får inte ge några råd på grund av min utbildning
    Du ger ju inga råd men tänker man inte som du tycker då är det fel
    Sluta med personlig påhopp så mår du nog bättre psykiskt
    Många Vänliga Hälsningar
    LASSE

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Lasse
   5. Vit pil

    Jag är ledsen att du tolkade det som ett personligt påhopp. Det var verkligen inte menat som så. Jag hoppas att det inte är fler som tolkar det så.

    Vi har bara väldigt olika åsikt på grund av att vi har två helt olika ingångsvärden. Jag respekterar att du har din strategi med enskilda aktieinvesteringar och en annan tro. Till syvende sist kommer det ner till att vi sannolikt svarar olika på frågorna:

    1. Kan jag hitta felvärderade investeringar och aktier?
    2. Kan jag tajma marknadens svängningar bättre än andra?

    Jag säger nej, nej och det leder till mina rekommendationer. Om man svarar annorlunda då leder det följaktligen till helt andra val, beslut, investeringsstrategi och filosofi.

    Du får väldigt gärna komma med ett eget förslag på portfölj som fungerar för den ointresserade genomsnittssvensken som bara vill sätt igång en portfölj och sedan glömma den i ett eller flera år. Jag diskuterar gärna förslag som är bättre än mina och har en bas i forskning, statistik och odds. 👍

    7+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Såg nu att du dessutom skrivit:

   Jag tror på marknader som är undervärderade

   Det är ju här vi har diametralt olika syn. Du skriver att du tror på marknader som är undervärderade. Jag gör inte det eftersom det inte finns någon studie som jag har hittat som stödjer det antagandet. Om du har någon så får du gärna skicka över den för jag är genuint intresserad. En av de största fällorna jag är rädd för nämligen ”confirmation bias”.

   Som småsparare behöver man ju autentiskt svara på dessa frågorna för sig själv.

   1. Tror jag på att det finns undervärderade marknader/investeringar?
   2. Har jag förmågan att identifiera dessa?

   Min tror är nej. Eller snarare så här. 6 av 1000 människor har den förmågan. 25 år av min egen investeringshistorik visar att jag inte har den förmågan konsekvent (även om jag slagit index varje år sedan 2015). Därför är mina svar nej, nej. Sedan tar jag det vidare och tänker att av 1 000 läsare så kommer inte heller 994 ha den förmågan och då behöver man investera på ett sätt som inte kräver den förmågan.

   Är alla överens om det här? Nej. Vi är inte överens om det, men inte heller professionella förvaltare – det är ju bara kolla min debattartikel i Realtid i fredags på samma tema:

   Inte ens nobelpristagare är överens om effektiva marknadshypotesen stämmer. Sedan är det ju till och med som så att rent matematiskt så kan inte den genomsnittlige investeraren vara bättre än index eftersom då har man ju uppenbarligen räknat fel på genomsnittet… 👍😎

   5+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hej Jan
    Min idol på Tväxtmarknaden är Anders Borg gamle Finansministern
    han har ofta rätt
    Svenska tillväxt 1.- 2 % pe tal 15-20 Övriga Europa ungefär som Sverge
    USA tillväxt ca 2% pe tal 17-21
    Asien tillväxt ca 5-10 % pe tal 8-10
    Östeuropa tillväxt ca 2-4 % pe tal ca 7
    När det gäller Svenska Investmenbolag går bättre än annat
    beror det mycket på substansrabatten ex Investor 20% 1 kr för 80 öre
    min tro är att tillväxtmarknaderna växer mycket fortare
    Jag kopierar lite Anders Borg
    VH
    Lasse

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Lasse
   2. Vit pil

    Intressant. Hur ser portföljen ut rent konkret i fonder och aktier?

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 23. Vit pil

  Amundi är en mycket skicklig indexförvaltare och lägger stort fokus på sin förvaltningsprocess så att kunderna t.om. skall kunna få lite meravkastning i förhållande till index. Tracking Error har legat på 0,11% (Länsförsäkringar har 0,30%. Något som är intressant att veta men inget vi fäster någon vikt vid. Småspararguidens anmärkning).

  Är det något som kompenserar den 0.06% i avg fördel Avanza Global.
  Vad säger du Jan?
  Mvh. Jack

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Jag vill verkligen påpeka att jag tycker att Avanza Global är en riktigt bra fond som jag själv har pengar i. Det känns som att diskussionen om avgiften ibland verkar större än den är.

   Jag fäster absolut vikt vid tracking-error då det är ett viktigt nyckeltal då man väljer indexfond. Man vill ju inte ha en indexfond som inte följer sitt index.

   Men i det här fallet skulle jag misstänka att felet beror på ESG-urvalet som Länsförsäkringar har. De väljer bort bolag i förhållande till sin hållbarhetspolicy. Det lilla jag har fått fram om Amundi-fonden så gör den inte det.

   I mitt fall så gillar jag hållbarhet så för mig är det ett plus vilket innebär att jag är okej med ett något högre tracking-error givet att jag har rätt i antagandet om ESG-urvalet (som inte är verifierat).

   Sedan behöver man komma ihåg att även Länsförsäkringarfonden är inte en ren Länsförsäkringarfond, den förvaltas ju av en Blackrock-förvaltare. Men som sagt, vi är sjukt djupt nere i kaninhålet nu. 👍😎

   Men det får man unna sig vid midnatt som fredagsmys. 🤣

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tackar för det ärliga svaret Jan. Det är 2 riktigt bra billiga indexfonder med minimal skillnad i hållbarhet och avkastning. Jag har bägge då jag har LF Global index i tjänstepension. Gillar själv hållbarhet. Det som är tråkiga med den att så fort hållbarheten är bättre och det dem gör bara exkluderar slänger bort 400 st företag i från index höjer dem avg upp till 0.5% i total avg plus även i dem har du 15% källskatt förbränning. Varför har inte Spp Global plus eller Öhman hållbar etisk global marknad en avg på 0.20%? Varför ta dubbel avg då dem bara slänger ut en del oetiska företag i från index? Det är ett sätt att tjäna 0.30% i avg bli lite mer hållbar. Hållbart ska inte vara så mycket dyrare då det är inte mycket mer jobb att driva ett sådant index fond. Så tycker jag. Ha det så bra Jan.
    Mvh. Jack

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
  2. Vit pil

   Det är inte Avanza Globals tracking error då den har en högre avgift än den underliggande fonden (som säger att de har 0,11)? Jag undrar om LF verkligen har en tracking error på 0,3%. Även om det står i deras fonds halvårsberättelse (de kallar det aktiv risk). Det är samma siffra oavsett om det är 1,2, 3, 5 år osv. Bäst vore kanske om någon räknar ut den själv för respektive fond.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Aen
 24. Vit pil

  Hej Jan och läsare,

  Är i början utav min privatekonomi resa och försöker lära mig, läst igenom alla kommentarer. Mycket intressant. Har följt din blog nu i två år och är tacksam för att jag hittade den såpass tidigt i livet (24 år gammal nu).

  Men hänger inte helt med på ”valutarisken” som verkar återkomma titt som tätt i kommentarerna främst, även varför styrkan i en valuta spelar in (exempelvis att svenska kronan är så svag nu.)

  Kan någon förklara den lite mer ingående, gärna med ett exempel på när den blir till respektive emot ens fördel.

  Övrigt: Du (Jan) älskar ju teknik och appar. När kommer Rikatillsammans appen, den saknar jag. Det hade varit pricken över i:et.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Caesar
  1. Vit pil

   Tack Caesar och grattis till ditt privatekonomiska intresse vid din ålder. När du typ är i min ålder om 15 år så kommer du vara så sjukt långt fram och före typ alla andra. Hoppas att du har firat!

   Problemet med valutarisken låter förenklat så här. En valuta kan röra sig +/- 10 procent utan större problem ett enskilt år. Förra året gick t.ex. USDSEK-kursen upp med 6 %.

   Det betyder att om Länsförsäkringar Global indexnära inte hade haft en avkastning på 0 procent i USD så hade den i SEK gått upp med 6 %. Det betyder att vi förra året fick i Sverige en extra skjuts tack vare att kronan försvagades.

   På samma sätt kan t.ex. LF-fonden gå upp 6 procent i USD men om SEK sjunker med 6 % så kommer avkastningen vara noll. När det gäller aktier är den här risken/möjligheten helt okej.

   Problemet kommer med räntefonder som bara rör sig ca +/- 1-2 procent. Man köper dessa för att de ska vara en krockkudde i portföljen och då vill man ha en låg risk på svängningarna (=volatiliteten).

   Om man då har en räntefond i en annan valuta som USD, så kan vi få samma effekt på den som på LF-fonden. Räntefonden går +1 % i USD vilket är normalt för en räntefond, men eftersom SEK backade med -6 % så blir nettoresultatet -5 % istället. En räntefond som backar -5 % är varken en krockkude, hängslen eller livrem. Det som skulle skydda en var helt plötsligt borta.

   Därför gillar man inte valutarisk i samband med investeringar som ska vara av låg risk. Valutan ändrar nämligen helt och hållet investeringens beteende i portföljen.

   Hoppas att det blev lite klarar. 👍

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Frågan som jag kämpar med är, vilken valuta bör man ha i krockkudden. SEK för att man bor i Sverige eller en blandning av de större valutorna som används för prissättning av produkter och råvaror?
    Svaret blir väl som vanligt en mix?

    PS. Om en USD räntefond går upp 1% och SEK går ner 6% så har den fonden stigit 7% räknat i SEK.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Kalle2
   2. Vit pil

    Tack för svar, då är jag med på banan!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Caesar
 25. Vit pil

  Kommentarsrekord? :)

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Kalle2
  1. Vit pil

   Ja, det är det. I alla fall på antalet dagar. Tydligen en engagerande fråga det här. 👍😂

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 26. Vit pil

  Hej Jan.
  Varför har du kvar Avanza Global som billigaste global indexfond och i bästa fonder 2020? Du har räknat på det att den är 0.06% lite dyrare än LF Global indexnära. Men Avanza Global är fortfarande riktigt bra billig fond. Bara undrar?
  Mvh. Jack

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   För mycket jobb med söndagens avsnitt och har inte hunnit uppdatera artikeln än…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Jag blir nyfiken på att veta mer om det här:

  När läget och prognosen nu närmsta 12 månaderna ser ut som den gör?

  👍
  Är det något du vet Jan som vi inte vet? Tror du på prognoserna om börskrasch? Då borde vi flytta 70% av portföljen till ränte fonder och guld! Jag skriver alvar nu.
  Mvh. Jack

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Absolut inte – tvärtom. Jag vet att jag inte vet. Tittar man på studier så säger dessa att det dessutom är bättre att singla slant än att tro på experter och analytiker. Det är därför jag gör samma hela tiden oavsett klimat och har en strategi som har tagit höjd för det. Över tid kommer det statistiskt att slå majoriteten av alla småsparare, proffs och fondförvaltare. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Fast du skrev ju följande i en annan kommentar till denna artikel Jan:

    ”Ja, jag drar med flit ner risken. Kanske lite spekulativt men vi är på väldigt höga värderingsnivåer och det spelar roll när man köper saker. På sätt och vis så börjar jag i portföljerna ta höjd för att marknaden kommer att vända. Kanske inte så mycket i att förutsäga marknaden som att skapa ett skydd för att undvika de värsta beteendemisstagen som följer med en vändning i marknaden.”

    Låter i mina öron som att någon trillat dit och försöker tajma, för kommer du höja risken igen om något år om värderingsnivåerna hamnar lägre? Då är det ju tajming. Om du inte höjer risken igen och det istället är en permanent förändring så är det ju fel argument du framför i den citerade kommentaren. Vi kan alla trilla dit, försöker bara hjälpa till att identifiera tankefällan. :)

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Martin
  2. Vit pil

   Hmm… ja, kanske är jag i diket.

   Jag tänker snarare på det att jag skaffar mig en hemförsäkring, inte för att jag nödvändigtvis tror att det kommer att börja brinna eller utgår från att det aldrig kommer att brinna, utan snarare för att det är värt den kostnaden försäkringen kostar för att ha den i utifall att…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 28. Vit pil

  Jag tycker att portföljerna ser ok ut men det bör nog understrykas ordentligt att har man inte upplevt ngt krasch tidigare så ska man nog fundera en extra gång på hur risktålig man egentligen är.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Simon
  1. Vit pil

   Så talar en man med egen erfarenhet. Kan inte nog poängtera vikten av det som du skriver. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  Bara en kort fråga. Varför har ”förenkling” blivit nyckelordet i den här portföljen, där ombalansering kanske sker en gång per år?
  Riskspridning borde väl också vägas in?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Johnny Magnusson
  1. Vit pil

   Absolut. Men att tex överlappa skapar inget mervärde. Självklart finns det inget egensyfte i enkelhet allena.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 30. Vit pil

  Är det rätt tänkt att man kan ersätta Guld AVA med Handelsbanken Realräntefond om man inte vill ha guld?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael
  1. Vit pil

   Njae. Jag skulle nog ökat andelen aktier i så fall. Det kommer vara min rekommendation på söndag om man väljer att skippa gulddelen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Min ambition är att hålla ner risken och då vill jag ogärna öka aktieandelen. Är det bättre att välja Spiltan Räntefond Sverige då istället för Handelsbanken Realräntefond?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Mikael
  2. Vit pil

   Ja, det är absolut ett bra alternativ.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 31. Vit pil

  Hej, tack för allt arbete du lägger ner. Följer med stort intresse. Har en fråga som förmodligen har ställts förut upprepade gånger med frågar ändå:

  Om man sparar regelbundet (månadsvis) samt har en sparhorisont på ca 10-30 år, vad ser du då som anledning till att inte köra 100/0? Förstår givetvis poängen med att ha räntor, då delvis som ett skydd vid nedgång på aktiemarknaden. För närvarande kör jag 100/0, med motivieringen att det inte gör mig något alls om börsen kraschar med 30-50%, det enda som händer då är att jag under en tid (månader, år) köper på mig aktierfondandelar billigare. Historiskt går ju börsen ändå uppåt så att säga (även om det så klart inte finns något som garanterar detta för alltid). Sen när jag framöver börjar närma mig pensionsålder kommer jag växla över till att även inkludera räntefonder för att ”skydda” kapitalet.

  Av samma anledning gillar jag AP7 Såfa i PPM, vilket väl t.o.m ger en hävstångseffekt under ett visst åldersspann.

  Vänliga hälsningar,
  Mattias

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Mattias
  1. Vit pil

   Ja, matematiskt är det korrekt och något som förespråkas av många i kommentarerna. 👍

   Min invändning är mest känslomässig eftersom jag har faktiskt upplevt två krascher på de nivåerna. Jag var inte särskilt stursk då och ingen jag känner var det heller. Jag tror (och forskning visar) att de flesta överskattar sin risktolerans och förmåga att hålla sig till planen.

   AP7 SÅFA är ett undantag i det här resonemanget där jag också rekommenderar all-in. Anledningen är att du kan inte ta ut pengarna innan du är 61 även om du skulle vilja. De hindrar dig regelmässigt från att göra dumma misstag. Något som t.ex. inte LYSA, Avanza eller Nordnet kan göra.

   Ibland har jag funderat på en tjänst där man verkligen låste pengarna på den tidshorisont som folk har sagt och sedan inte tillät dem ta ut innan den gått ut. Det finns dock en bra scen i filmen ”The Big Short” hur det uppskattades när den ena fondförvaltaren stängde sin fond för uttag… Då var det dessutom en av världens bästa investerare Joel Greenblatt – författaren till boken ”The Magic Formula” som gick bananas, stämde och hotade fondförvaltaren… Just sayin…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för bra svar :)

    Ja, det kokar väl i slutändan ner till disciplin antar jag. Dock har jag inte (än) upplevt någon krasch själv får jag väl faktiskt erkänna. Dock ser jag mitt långsiktiga sparande som helt avskilt från den vardagliga ekonomin/sparandet, så jag hoppas på att hålla mig kall även när stora nedgångar kommer. Detta är väl dock inget som går att genreralisera kring utan påverkas av personliget, ekonomisk stabilitet m.m m.m. Kommer då som nu försöka tänka att jag kan köpa billigare så att säga, när nedgången väl kommer.

    Det jag arbetar på för närvarande är om jag ska låta LYSA hantera min 100/0-strategi eller försöka själv genom egna fondval. LYSA inser jag är bättre på många sätt, om än inte roligare :O

    Kör för närvarande följande som barnspar vilket har fungerat relativt bra:

    Avanza Global 35%
    SPP Global Index 30%
    Avanza Emerging Markets 5%
    Swedbank Asien Index 5%
    AMF Småbolag 5%
    SEB Sverige Index 10%
    Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%

    tack igen för lysande arbete!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Mattias
   2. Vit pil

    Hej Jan
    Jag har upplevt många upp och nergångar under mina
    46 år som Aktiesparare Aktier är alltid bäst över tiden
    allt sparande över 5 år skall ligga i Aktier Fastigheter eller Skog
    Oblgationer kan nog va bra när räntan är hög och på väg ner
    då går det att tjäna pengar men inte på 0 % ränta
    VH
    LASSE

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Lasse
  2. Vit pil

   Mattias: Ett tips är att SEB Sverige Index och Spiltan Aktiefond Investmentbolag innehåller en hel del medel och små bolag så en småbolagsfond är inte nödvändigt om man inte vill vikta ganska mycket mot småbolag. Gör en portfölj på morningstar och använd deras xray funktion så kan du se bolagsfördelningen för hela portföljen.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas A
  3. Vit pil

   Med räntor runt noll tror jag allt förändras. Kan vi använda oss av tidigare kunskap när läget är så radikalt annorlunda denna gång?
   Kanske Eric Strands förslag på 50% aktier och 50% guld inte är så dumt.
   Det skall verkligen bli intressant och se hur RT-portföljen fungerar vid en recension, samtidigt som räntorna är rekordlåga. Guld får nog dra ett stort lass då…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Willy
   1. Vit pil

    @Willy: Amerikanska styrräntan ligger ju på nästan 2% så FED kan ju absolut sänka räntorna vilket skulle få dom amerikanska obligationsfonderna att öka i värde. Sen vet vi inte hur SEK reagerar mot USD och EUR. Man brukar ju säga att när USA hostar blir Sverige förkylt så det kan mycket väl bli så att SEK får stryk. Inte omöjligt att både långräntorna och guldet absorberar stöten i RT portföljen. Risk off brukar ju innebära svag SEK och risk on det motsatta. Just nu råder risk on och det har vi märkt lite på kronan. Vi får se hur det blir. Jag behåller nog en jämn fördelning mellan SEK, USD och EUR i RT portföljen.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jonas
 32. Vit pil

  Hej,
  En praktisk fråga… hur gör ni rent praktiskt enklast när ni omfördelar fonder i er ISK i Avanza på befintligt kapital? Räknar ni om andelar i excel och sen byter fonder eller säljer/köper.

  För månadssparet är det ju enkelt att fördela om % men i befintligt lite mer jobb.

  /Klas

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Klas
  1. Vit pil

   Ja, det kommer en excelmall på söndag. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Jag använder ett excelark för att räkna ut målsumman per fond och sedan försöker jag använda avanzas bytesfunktion så mycket som möjligt. Då har jag minimalt med pengar utanför börsen samtidigt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas A
 33. Vit pil

  Hej Jan.
  Riktigt bra jobbat och kör på den här upplägget. Lycka till.
  Mvh. Jack

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
 34. Vit pil

  Tack återigen för ett lysande inlägg! Gillar verkligen det här upplägget där du tar in feedback och löpande ändrar i föreslagna upplägg osv. Har kommit på några frågor dock:

  Varför sådan ”fixering” vid räntefonder och ingen notering om att ett räntebärande sparkonto kan vara ett alternativ? Jag har i princip inga räntefonder just på grund av deras generellt låga avkastning (som dessutom är ännu värre om man har dem på ett ISK). Det är också en av anledningarna till att jag inte kör med Lysa då de envisas med räntefonder (går ju så klart göra en ”halv-Lysa” genom att köra 100% aktier där och sedan på sidan av spara X% på konton om man så vill). Visst, på sikt lär de ju börja ge höger avkastning än nu och det är väl något man får fundera på vid varje ombalansering (1-2 gånger/år), men just nu ser jag ingen anledning att spara i räntefonder.
  Är det någon egentlig skillnad på Avanza Emerging Markets och Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära? Tänker dels på vilka sektorer/marknader de investerar, men även beträffande avgifter (framför allt om man tänker på diskussionerna kring Avanza Global/LF Global indexnära där den förstnämnda ser billigare ut på pappret men har högre beskattning på vissa utdelningar).
  Jag är fortsatt delad kring det här med guld. Om man inte önskar ha det, vad bör man ersätta guldet med i de tre portföljerna Barnportföljen, Nybörjarportföljen samt den Försiktiga Portföljen?
  Jag vill minnas att Guld AVA inte förespråkats här på bloggen tidigare – är det ens lönt att köpa den?
  Om man likt mig har Avanza Global, bör man då ersätta den med Länsförsäkringar Global Indexnära i samband med ombalanseringen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Adam
  1. Vit pil

   Ser att mina frågor inte verkar ha delats upp såsom jag skrev dem. Gör ett försök till (samma frågor som ovan, men förhoppningsvis tydligare uppdelade nu):

   1)Varför sådan ”fixering” vid räntefonder och ingen notering om att ett räntebärande sparkonto kan vara ett alternativ? Jag har i princip inga räntefonder just på grund av deras generellt låga avkastning (som dessutom är ännu värre om man har dem på ett ISK). Det är också en av anledningarna till att jag inte kör med Lysa då de envisas med räntefonder (går ju så klart göra en ”halv-Lysa” genom att köra 100% aktier där och sedan på sidan av spara X% på konton om man så vill). Visst, på sikt lär de ju börja ge höger avkastning än nu och det är väl något man får fundera på vid varje ombalansering (1-2 gånger/år), men just nu ser jag ingen anledning att spara i räntefonder.

   2)Är det någon egentlig skillnad på Avanza Emerging Markets och Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära? Tänker dels på vilka sektorer/marknader de investerar, men även beträffande avgifter (framför allt om man tänker på diskussionerna kring Avanza Global/LF Global indexnära där den förstnämnda ser billigare ut på pappret men har högre beskattning på vissa utdelningar).

   3)Jag är fortsatt delad kring det här med guld. Om man inte önskar ha det, vad bör man ersätta guldet med i de tre portföljerna Barnportföljen, Nybörjarportföljen samt den Försiktiga Portföljen?

   4)Jag vill minnas att Guld AVA inte förespråkats här på bloggen tidigare – är det ens lönt att köpa den?

   5)Om man likt mig har Avanza Global, bör man då ersätta den med Länsförsäkringar Global Indexnära i samband med ombalanseringen?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Adam
  2. Vit pil

   Enkelt. Janne har miljonbelopp som han vill placera på kort sikt. Sparkonton täcker bara upp till 950 000kr. Han skulle bli tvungen att öppna en hiskelig massa sparkonton. Det blir svåröverskådligt

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Kaj
   1. Vit pil

    Det där låter långsökt. Jag tvivlar starkt på att han struntar i att skriva om saker bara för att det inte applicerar på honom.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Adam
  3. Vit pil
   1. Jag tror återigen att det är en skillnad i målsättning och vi diskuterar från olika ståndpunkter. Jag har ingen målsättning att jag måste tjäna pengar på mina räntefonder på kort sikt för jag är inte ute efter att maximera avkastningen. Därav tar jag inte hänsyn till den faktorn. Jag använder räntefonder för att balansera risken i aktiedelen.

   Om man inte håller med om det antagandet som du inte verkar göra så blir det ju också helt naturligt att välja två helt olika strategier. Jag är nöjd om mina räntefonder gör 1 procent om året nominellt. That’s it. Det räcker gott och väl för att nå de mål jag har och för att infria de löften jag ger om portföljerna. Det är därför jag räknar 7 % på 100 % aktier och 1 % på 100 % räntor i årsmedelavkastning.

   Jag har också en annan tes som många inte håller med om som låter: ”När du har vunnit spelet, sluta spela.” Det vill säga att jag ser ingen poäng i att maximera avkastning i absoluta tal bortom den summa som man behöver i livet för att kunna ha den livsstilen som man önskar.

   Det är en följd av observationer från människor med mycket pengar som är mer framgångsrika än mig. De försöker inte och har aldrig försökt maximera avkastningen, något som jag upplever i princip alla småsparare försöker göra.

   Det andra sättet blir då att som många försöker skriva här i kommentarstråden om att tajma marknaden på ett eller annat sätt. Det finns alla möjliga rationaliseringar men det är fortfarande en förutsägelse om framtiden och alla studier visar att dessa är mer fel än de är rätt. Den genomsnittliga förutsägelsen är rätt i 48 % av fallen. Det är alltså bättre för mig att singla slant och fatta beslut på det än att lyssna på expert. Jag tror inte på att det går.

   Återigen är det något som inte alla håller med om. Det är helt okej, men det gör ju också att vi bygger portföljerna helt olika. Jag vill ha en strategi och portföljer som fungerar OAVSETT vad som händer på marknaden och jag hanterar risk annorlunda än genom att försöka göra om tillgångsfördelningen. Det tenderar t.ex. enligt Daniel Kahneman kosta 1-2 % om året i årsmedelavkastning som är sjukt mycket pengar.

   1. Jag upplever Avanza Emerging Markets och Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära som ekvivalenta när jag kollar. Har inte dykt ner i beskattningen då jag tycker att det är som med LFGI och Avanza Global vi pratar baspunkter och det är inte där slaget kommer att stå.
   2. Det kommer förslag på vad man ska göra istället i morgondagens artikel. Det är lite olika från portfölj till portfölj.

   3. Det stämmer att jag inte är ett stort fan, men det finns tyvärr inte så många andra alternativ. I min värld är det minst dåligt men jag rekommenderar 4GLD i 10 fall av 10.

   4. Återigen vi pratar skillnader på baspunktsnivå. Det är en sådan marginell skillnad att för mig är den helt irrelevant. Men återigen det beror på vad man värderar – jag har värderar inte ”lägst avgift” över allt annat, bara en hel del. 👍😎 Rent konkret har jag både LFGI och Avanza Global på Avanza. Faktiskt till och med 50-50.

   @Kaj – förstår tyvärr inte din kommentar eller vad den var ett svar på.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jan, jag tror att du missförstod min första fråga. Det handlar inte om att maximera avkastningen på något sätt (jag ser både räntefonder och sparkonto som en form av krockkudde som snarare ska hjälpa till att behålla en del av den avkastning som aktierna gett). Men, jag ser ändå sparkonto som ett högst rimligt alternativ till räntefonder. Det jag finner lite märkligt är att du inte ens (knappt i alla fall) nämner det som ett rimligt alternativ. Det kanske finns en orsak till det, men jag har inte sett en sådan förklaring tror jag. :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Adam
 35. Vit pil

  Tycker detta blev utmärkt. Verkligen bra jobbet Jan! Kloka kommentarer, kloka resonemang och kloka justeringar. Resultatet blev mycket enklare och samtidigt av samma höga kvalitet. Jag förstår precis varför portföljerna blev som de blev och kan verkligen hålla med om de flesta funderingar som ligger bakom dem. Även om jag själv kommer avvika lite här och där. ;P

  Kan också hålla med med en kommentar som jag läste. Namnet ”Nybörjarportfölj” kan verkligen uppfattas som en aning missvisande. En kanske lite okunnig ny sparare kan lätt tro att det är den portföljen som hen borde ha. Bara på grund av namnet.. och sedan blir avskräckt av komplexiteten. En lysa-portfölj eller en (förenklad) barnportfölj med anpassat risk skulle förmodligen passa en sådan nysparare mycket bättre.

  Mellanrisk-portfölj, Balans-portfölj eller sådant vore kanske ett bättre namn. Samtidigt är namnet kanske det minst viktiga. Nybörjarportföljen har sitt syfte och det finns gott om argument och förklaringar varför den finns med i listan och hur den ser ut.

  Ser fram emot poddcasten. ;)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Adde
 36. Vit pil

  Hej Jan
  Det är roligt läsa alla Kommentarer många är jättebra Jag tycker
  dina förslag också är bra men kan inte förstå varför du skall ha en massa
  Räntepapper när räntan är 0% stiger räntan så sjunker dessutom lång räntapper
  Jag har haft ränt Obligationer förr när räntan var hög och på väg ner
  Jag gillar Spiltan Investmenbolag pluss några andra Svenska (obs ej Storbankernas) oav sett avgift
  Global Fonder Letar jag mycket i USA utan hänsyn till Index Favorit ex MS Global opportunity
  Lägg dessa i KF så slipper du strul med USA skatter
  På asien väljer jag ofta USA förvaltare ex MS asia opporttunity
  Fick jag välja Svenskt skulle det Bli 7 AP aktiv men det går bara på PPM
  Aktie sparandet skall alltid vara långsiktigt själv har jag sparat i Aktier i 46 år
  Lycka till Jan jag gillar dina inlägg
  VH
  LASSE

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Lasse
 37. Vit pil

  Hej Jan. Varför har Lysa.se i hållbara portföljen
  80% Global indexfond
  20% Sverige indexfond
  Vad är det som är inte så bra med den och varför kan du inte kopiera det i dina portföljer? Så brukar se ut äveni TP fond försäkringar entre lösning.
  Varför skulle vi göra det bättre själva fördelning i guld/räntor och annorlunda % region fördelning?
  Kortsiktiga pengar ska finnas på sparkonto. Långsiktigt 100% aktiefond. Kolla bara vilken tid du lägger på att bara lägga några % hit och dit.
  Mvh. Jack

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Jack , har du varit med om en 30%/40%50% krasch/nedgång ?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   MoneyM
   1. Vit pil

    Om du har 40% av portföljen i Isk ränte fond kommer du tappa minst 50% i avkastning på 10 år jämfört om du hade det i en global indexfond. Du får värde minskning 20% bara i inflation plus isk avg plus ingen avkastning på det. Det behövs ingen börskrasch där. Det är något som du får på köpet på 10 årssikt. Lycka till.
    Mvh. Jack

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
   2. Vit pil

    Såna nedgångar kommer inte att vara i framtiden för att världen ser annorlunda ut nu än då,korrigeringar på 10 max 15 % men inte mer ,förresten efter en större nedgång kommer en kraftigt uppgång ,det är bara att spara kontinuerligt och långsiktigt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Erwin
   3. Vit pil

    Klassiskt citat att fundera på: ”Mer pengar har förlorats till de fyra orden ”This time it is different” än till några andra ord i historien”…

    Exakt så här lät det för 20 år sedan.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 38. Vit pil

  Hej Jan.
  Har varit på lysa.se och testat välja hållbara portföljen. Då får jag efter alla svar 100% aktiefond. Då är fördelningen.

  80% Global index fond.
  20% Sverige index fond.

  Jätte smidigt utan krångel. Det kan man kopiera själv. Så brukar även TP entre lösningar se ut långsiktigt.
  Varför väljer du själv att avvika i från den enkla smidiga i dina portföljer?
  Varför skulle du och jag göra det bättre än Lysa och alla andra pensions proffs som sätter portföljen långsiktigt? Det är ändå proffs som jobbar där!? Ingen av dem har varken guld eller räntefond fram till 55-59 år? Smidigt.
  Mvh. Jack

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  jack
 39. Vit pil

  Hej igen Jan!

  Läst ver 3 nu och alla kommentarer (så mycket man lär sig :) – ver 3 ser super bra ut i alla portföljerna 😀👍

  Två frågor bara:

  1) Vad är fördelen med att köra LF Global och lite LF tillväxtmarknader i Globala Barn/Nybörjare portföljerna istället för att bara köra SPP Global som i Försiktiga portföljen? Ger inte SPP samma exponering som de två LF mixade? Vad är skillnaden? Skulle ju kunna vara ytterligare en förenkling.

  2) Jag saknar fortfarande ett bra svar på varför det inte är ett alternativ med Pacific Precious för guld exponering istället för ”pappers” Guld Aza certifikat när PP innehåller åtminstone riktiga tillgångar OCH går att månadsspara i ?
  Visst högre avgift i år jämfört med ifjor men certifikat kan både avskräcka småsparare så man helt avstår från guldexponering, och att köpa certifikat drar ju courtage som kan bli rätt många % vid mindre belopp. Jag förstår inte helt din aversion sedan Eric Strand lämnade. Om Eric kommer med en ny bättre fond senare (som han antytt) så kan man ju byta till det senare.
  Snälla kan du förklara?

  Med vänlig hälsning,

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  JFB
 40. Vit pil

  Hej Jan, jag tycker att om man ska vikta mot Sverige så tycker jag att den delen bör tas proportionell från MSCI ACWI, dvs 11,6% av viktningen till Sverige kommer från tillväxtmarknader och resten från global indexnära. Kanske t.o.m. samma sak om man viktar mot småbolag. Annars så gör du mer än bara viktar mot Sverige. Då är man även medveten vad man gör.

  Dvs 15 * 0,16 från Tillväxtmarknader och 15 * 0,84 från Global Indexnära. Då skulle det bli följande:

  75,8% Global Indexnära
  15% Sverige Index + Investmentbolag
  9,2% Tillväxtmarknader

  Och om du vill avrunda så är det bäst att avrunda till 76%, 15% och 9%.

  Mvh

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Aen
  1. Vit pil

   Oj oj, menar 15 * 0,116 från Tillväxtmarknader och 15 * 0,884 från Global Indexnära.

   Då blir det 13,26% från Global och 1,74% Tillväxtmarknader.

   75,14‬% Global Indexnära
   15% Sverige Index + Investmentbolag
   9,86% Tillväxtmarknader

   Avrundat så blir det

   75% Global Indexnära
   15% Sverige Index + Investmentbolag
   10% Tillväxtmarknader

   Mvh

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Aen
 41. Vit pil

  Så, efter ytterligare ett par timmars jobb har jag kompletterat alla portföljerna med statistik både på historisk faktisk utveckling och framtida förväntad utveckling via en Monte Carlo-simulering per portfölj. Håll till godo! 👍

  9+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Det är ju toppen! Säg nu bara, visar de reell avkastning?!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
 42. Vit pil

  Vad menar Jan med ”kontanter 10%” i Rikatillsammansportföljen? Ska man ha 15% i Spilans korträntefond och 10% någon annanstans?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
  1. Vit pil

   Ja, som ett saldo på depån. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    @Jan: Är du seriös? Ej investerat saldo på ISK-depån och betala skatt på det?

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jonas
   2. Vit pil

    Ja, det blir en kostnad på ca 0,4 %. Jag är medveten om det. Men det är bättre än en penningmarknadsfond där jag både går back OCH betalar skatt. Vill man så kan man ju lägga det på ett sparkonto utanför, men då får man fel utveckling i alla grafer och nyckeltal på Avanza/Nordnet.

    Om det tar emot så kan man lägga in det i Spiltan fonden men då tar man en högre risk än vad som är avsett.

    Det är ju tyvärr inte jag som har hittat på att Permenentportföljen ska ha 25 % ”cash” i form av 3 månader penningmarknadsfonder. I ett recesionsscenario tar jag man ju gärna den kostnaden på 0,4 % tänker jag.

    Men ja, jag håller med om att det skriker ”dum i huvudet” i hela kroppen. Men det är ju det som är tricket att bortse från om man har gjort rätt enligt strategin.

    En betydligt värre sak som tar emot ännu mer personligen är de 25 % i räntefonder med en 20+ årig duration. En procents räntehöjning kommer innebär -20 % som lägst i den delen… Just saying… 🤓🤦‍♂️

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Men du kanske har rätt. Det är att göra det svårt för sig och vi kanske borde sänka den eller ta bort den? Vad tänker du?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag skulle snarare säga att det är en kostnad på över 2% tack vare inflationen :(. Jag tänker att antingen har man allt i Spiltans Räntefond (SEK) eller så har man allt på sparkonto hos en nischbank ifall man nu vill eliminera den eventuella valutarisken. Då blir det lättare att hålla koll på utvecklingen av ”cash” delen. Spiltans räntefond har dom senaste 5 åren ändå gett en genomsnittlig årsnettoavkastning på 0,9-1,0% efter att ISK-skatten är betald. Vill man introducera lite valutarisk kan man ju välja att ha lite penningsmarknadsfonder i USD som ändå ger hyfsat bra ränta.

    Dom långa räntefonderna är lite lurigare ja. Tycker att det tar emot att ha sådana i EUR. Känns som att den enda centralbanken som har marginal att sänka räntan och påverka avkastningen på långa obligationer är väl FED.

    Slutsats:
    Jag är lika tveksam som du ang. konstruktionen av räntedelen i den nya versionen av RT-portföljen men jag kommer definitivt inte att ha ”cash” i SEK liggandes på ISK.
    Guld-delen kommer jag att ha i både Wisdom-ETF och Xetra mest för att reducera emittent-risken. :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jonas
   2. Vit pil

    Kan man inte ha kontanterna på sitt vanliga depåkonto och sedan få ut graf över de gemensamt?

    Jag tror man gör sig en otjänst om man skippar de långa räntorna. Framförallt de amerikanska. När aktiemarknaden rasar kommer Fed sänka.
    Om räntorna höjs kommer det göras i ett sammanhang där aktiemarknaden går toppen.

    I de flesta fall. Det finns såklart episoder med korrelation mellan aktier och obligationer. Men då har vi ju ytterligare andra tillgångar som förhoppningsvis går bra ju.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    ML
   3. Vit pil

    Vet inte Vf grafen är intressant överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Den är bara till för att jämföra sig med andra.
    Kontanter är bra men de ska ju definitivt inte ligga på isk.
    Klart man kan ha en rikatillsammansportfölj med 1000kr på Shareville i demonstrativt syfte. För att visa utvecklingen. Men den verkliga portföljen bör ju ligga utspridd i både isk, depå och på nischbank

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Ärland
 43. Vit pil

  Hej! Undrar varför AMF räntefond lång är en så liten del (5%) av nybörjarportföljen när Spiltan räntefond är en så stor (25%). AMF räntefond lång har väl tidigare varit en favorit med störst andel av räntefonderna och är väl tänkt att vara något av en motvikt till aktiefonderna?
  Vänligen, Fredrik

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 44. Vit pil

  Så! Nu ligger version 3 uppe av alla portföljerna. 👍

  Du kan bläddra bland de tidigare versionerna i galleriet under förslaget. Så vad säger vi- blev det en förbättring eller en försämring?

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Klart mycket bättre! För en sådan enkel som mig är det fortfarande krångligt. Så när det gäller din smak är den riktigt bra och mycket enklare än förr. Ävan jag själv har blivit så påvärkad av dig att jag ändrar i alla Isk från Avanza Global till bästa global index fonden 100% LF Global indexnära. Bra jobbat. 🙌👏🙏🤗.
   Mvh. Jack

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jack
  2. Vit pil

   Fint! Tycker v3 är bästa alternativet för alla portföljer.

   RT v3: behövs båda Euro bonds? Osäker vad skillnaden är så kanske är motiverat.

   Försiktiga v3: Vad tror du om att köra en ”räntetrippel” fördelning för de korta/företags-räntorna? Dvs typ 50/30/20 inom det tillgångslaget.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
   1. Vit pil

    Tack Patrik. 👍🙏

    RT v3. Ja, jag tror det. De har väldigt olika löptid:
    iShares € Govt Bond 15-30yr -> medelduration: 17 år
    Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ -> medelduration: 27 år

    Tillsammans får vi 22 som känns bättre än någon av extremerna.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 45. Vit pil

  Då har jag uppdaterat Nybörjarportföljen och RikaTillsammansportföljen till version 3 utifrån mycket av er feedback. Jag har även lagt till de gamla versionerna under så att man kan jämföra. 👍

  Återkommer med Globala barnportföljen och Försiktiga portföljen under kvällen.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Håller helt med om att det är ett problem. Förr kunde ju räntor lätt ge 3 – 5 procent utan något större problem. Problemet vi har nu är att vi dessutom har höga värderingar på aktier. Såg någon siffra att den förväntade avkastningen för en 60/40 portfölj utan månadssparande de kommande 10 åren låg på typ 1 procent. Ingen jättekul läsning…

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Intressant. Framtiden är som alltid oviss. Dagens nivå är ju just dagens nivå. Antar att vi 1990 (runt 14%?) kunde gjort samma analys och fått helt annat förväntat resultat. Frågan är vilken slutsats vi ska dra av allt det? Inga räntor alls i nuläget kanske, förrän det börjar ändra på sig?

    Det här baseras väl på att räntorna är huggna i sten och inte kommer att ändras framöver? Ser vi en krasch 2020 för aktier, stiger väl räntorna, eller är något annorlunda denna gången?

    För egen del har jag kört med RT-portföljen sedan ca 3+ år, och enligt Nordnet har långa räntor och guldet totalt gett mig en avkastning på + 28.87%. Har ombalanserat när något tillgångsslag hoppat upp över 10%, men max en gång i halvåret.

    Har jag bara haft jävla tur med timingen? Buyandhold säljer också sin egna variant, vilket kan eller kanske inte kan påverka artikeln ovan :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Andreas Hermansson
 46. Vit pil

  Jag har fortfarande svårt att förstå varför man skulle vilja köpa räntefonder (med risk och avgift) istället för att låsa ”Krockkudden”-andelen i sparkonton?

  Vad jag förstått finns inga prognoser på att räntefonder skulle öka närmsta året. Räntan går upp från minus till noll = räntefonder går ner.

  Jag kör istället så här:
  – Buffert + det den aktuella mellanhinken skulle ha i räntefonder istället till Payex 1,3% sparkonto 12 månader
  – QLiro 0.85% rörlig ränta för den månadsdelen som skulle gått in i räntefonder, om prognosen ändras så kan man enkelt köpa fonder för pengarna.

  Jag vet att det går emot filosofin att ”inte förutspå marknaden”, men om man tittar på AMF på 5 år tillbaka så har en kombo av lång och kort räntefond resulterat i 0.96% / år efter avgift före skatt.

  Tittar man på Spiltan senaste 5 åren: 1,29% / år efter avgift före skatt.

  Sparkonto ger – beroende på lås/räntefond – liknande avkastning men har NOLL risk. Jag kan inte riktigt räkna ut skatt på ISK/AF vs skatt på ränta från sparkontot, det kanske någon här kan hjälpa till med.

  Jag vet att det finns en artikel om räntefonder vs sparkonto här, men jag tycker fortfarande det är otydligt VARFÖR man borde välja det ena eller det andra på både lång och kort sikt. Varför ni förespråkar räntefonder i portföljen när man ändå ombalanserar en gång/år? När läget och prognosen nu närmsta 12 månaderna ser ut som den gör? Eller har jag missat något?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Jag håller med dig Andreas. Jag personligen använder mig inte av räntefonder utan använder mig av sparkonton, just med den anledningen du skriver att risken är lägre än räntefonder men avkastningen likartad. I dessa tider är det så liten avkastning på denna typ av investering så att jaga denna lilla extra avkastning för större risk ser jag som en onödig risk. Dessutom är inte det primära målet för denna typ av investering avkastning, utan det primära målet är att det ska fungera som krockkudde.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Sensini
   1. Vit pil

    Det är nog främst av psykologiska skäl.

    Du slipper se siffran -30% för portföljen vid krasch, istället ser du ex -15%. Många skulle sälja av hela sin portföljen vid -30%, och på så sätt förlora pengar.

    Sen är det rätt skönt att ha saker samlat på en plats, speciellt om man kör många portföljer.

    4+
    Gravatar ikon för användaren
    Patrik
   2. Vit pil

    Spiltan räntefond Sverige steg 2019 med 1,95% helt överlägsen alla sparkonto med insättningsgaranti ,fondens ränterisk är nästan noll p.g.av den korta löptiden,ingen kredit eller valutarisk heller,framtida avkastning förväntas vara varje år över 1%.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Erwin
  2. Vit pil

   Jag blir nyfiken på att veta mer om det här:

   När läget och prognosen nu närmsta 12 månaderna ser ut som den gör?

   👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Vad jag förstår så finns inga planer hos Riksbanken på att sänka räntan eftersom den redan är minus. Den ska istället höjas till 0, inte sant? Det gäller även USAs riksbank vad jag förstått, bedömningen om huruvida den ska höjas eller sänkas går isär något, men är sannolikt mindre volatil information än börsprognoser, förutsatt att ingen total ekonomisk meltdown sker.

    Enligt (bland annat) er egen artikel om räntefonder så minskar dessa i värde i.o.m. att räntan går upp. Det bekräftas av att de år som t.ex. Splitan ökade mest i värde (över vad ett låst sparkonto kan prestera) så sänktes räntan av riksbanken. Men även inkluderar de bästa åren (av de senaste 5) så har räntefonderna knappt presterar ett dugg bättre än vad ett vanligt sparkonto gjort, med fördelen för sparkontot att det inte finns någon risk inblandad.

    ”Prognosen” är baserad på att om inte räntan sänks närmaste 12 månaderna så bör det istället vara mer effektivt – både ur riskperspektiv, men även att den faktiska skillnaden i avkastning är ganska liten – så bör det vara bättre att använda låst sparkonto för den aktuella sparpotten så länge räntan är låg och sen börja investera i räntefonder när det finns lite ”headroom” att sänka räntan (även om det kanske inte sker direkt).

    Det är därför jag ställde frågan: Är detta resonemanget fel? I vilket fall så är poängen (i form av feedback) att jag inte lyckas förstå varför det skulle vara bättre att välja räntefonder jfrt med ett sparkonto, och att jag skulle önska få en utläggning om det som alternativ i krockkudden. Jag är bara en glad amatör med Google och podcasts som verktyg, jag läser den här bloggen för att jag vill veta mer, och den uppskattas kopiöst :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Andreas
   2. Vit pil

    Ja, det kan mycket väl bli så här. Det kan också bli totalt motsatt.

    Bara för att belysa en annan ståndpunkt. Man har t.ex. sagt att räntan ska höjas ända sedan 2009. Riksbanken har haft fel så många gånger att det har blivit ett skämt med den så kallade ”riksigelkotten”. En studie som tittade på nobelpristagare, professorer och ekonomer i Wall Street Journal som skulle förutsäga räntan (upp, ned, oförändrad) hade rätt i 23 % av fallen vilket är sämre än att gissa då det hade gett rätt i 33 % åtminstone. En annan studie visade att man inte kunde förklara en rörelse på börsen i 75 % i efterhand. En annan studie från 2017 visade att experter och analytiker i genomsnitt hade rätt i 48 % av fallet, två tredjedelar hade rätt i 40 % av fallet hade under 50 % rätt och så vidare.

    Det är därför jag inte idag ger någonting för experter som uttalar sig. Det kan vara underhållande, vissa gör en klokare eller skapar samtalsämnen men jag skulle aldrig någonsin placera mina pengar enligt deras råd. Statistiskt är det bättre att gissa själv. Sedan är det värt att komma ihåg att analytikers jobb är att skapa klick och det säljer inte att säga som jag gör: ”börsen kommer med 95 % sannolikhet hamna i intervallet -28 % till +50 % och över en 10 års period har du över 90 % sannolikhet till en positiv avkastning.

    Så ja, du kan chansa på du har rätt. Har du otur så får du rätt. Då kommer du dessutom hamna i en situation som jag gjorde vilket ger en övertro på ens egna förmåga och plötsligt tro att det är skicklighet när det kanske bara var tur.

    Jag är inte så kritisk som det kanske låter, jag är bara mån om att folk ska sluta tro på experter som enligt alla studier har visat sig inte vara bättre än om man själv hade singlat slant. Hur ”compelling” deras råd och analyser än är.

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 47. Vit pil

  LF global har 0.22% total avgift på avanza, och 0.20% på nordnet. Har fonderna olika priser? Spiltan invest kostar 0.25% på avanza, och 0.20% på nordnet. Visar nordnet inte den totala avgiften, eller är det billigare på nordnet?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  David
  1. Vit pil

   Nordnet visar ej total avg. Det vad du har på Avanza är rätt. Nordnet ligger lite efter med det uppdateringen.
   Mvh. Jack

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jack
   1. Vit pil

    Tack för snabb svar. Då stannar jag kvar på avanza. Jag har missat det där med att LF global är bättre än Avanza global. Är det säkert att det är så? Tänker själv nu ombalansera min portfölj till 100% global, för att jag har svårt med fördelningen.

    Tror ni Jan gör en video om det här? Ska jag avvakta eller köra all-in på LF global redan nu?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    David
  2. Vit pil

   Jag har gjort så i kväll att jag kommer flytta allt i från Avanza Global till samma fördelning 100% i LF Global indexnära. Då är det några miljonär vi pratar om. Allt på en gång. Lycka till.
   Mvh. Jack

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jack
   1. Vit pil

    Jack vad tänker du om att den fonden inte innehåller tillväxtmarknader och småbolag?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Lars
  3. Vit pil

   Fonden har samma kurs oavsett var du köper andelar i ,för 1000kr t.ex. du får samma antal andelar oavsett fondbolag,avgiften är helt oviktigt. i detta fall.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erwin
 48. Vit pil

  Nybörjarportföljen innehåller i förslaget 50 % aktier, 40 % räntor och 10 % guld.

  Syftet med räntor och guldet är att vara en krockkudde.

  Ursprungligen grundar denna portfölj sig på den klassiska 60/40-portföljen där 60 % är aktier och 40 % är räntor (läs krockkudde).

  Är det inte mer rimligt att nybörjarportföljen då ska innehålla 60 % aktier, 30 % räntor och 10 % guld. Dvs att gulden tar över en del av räntorna istället för aktierna i och med att räntor och guldet har samma funktion?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Sensini
  1. Vit pil

   Jag har varit inne på samma funderingar. Om man jämför med globalportföljen blir andelen aktier i ”60/40”-portföljen oproportionerligt liten på grund av guld.
   55/35/10 skulle kunna vara en rimlig ”kompromiss” för att inte förlora alltför mycket i avkastning.

   I den försiktiga portföljen (20/80) däremot har konstigt nog endast räntor ersatts med guld – andelen aktier är fortfarande 20%. Något okonsekvent kan man tycka.

   Sen vet jag inte hur Jan har kommit fram till att öka andelen guld med hela 100% sen förra året. Handlar det om psykologi eller matematik? Utifrån tajmingen kan jag misstänka att konjunktursläget och oron i världspolitiken kan ha spelat en viss roll i den här dynamiken.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
 49. Vit pil

  Räntor är jättesvårt, givet de låga marginalerna. Jag vet bara en som klarar det År efter År. Lars Lönnkvist på Spiltan, om vi nu skall diskutera fondval. Detta får jag säkert äta upp😉

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
  1. Vit pil

   Absolut rätt ,han kommer att klara i framtiden oxo inflödet i spiltan räntefonder är ,,enormt,, .

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erwin
 50. Vit pil

  Hej!
  Två saker jag inte hänger med på: Varför är andelen längre räntor så liten (10 %) i nybörjarportföljen till förmån för högräntefonder (20 % totalt för Spiltan Högränte och IKC)? Och varför har realräntefonderna försvunnit?
  Vänligen,
  Fredrik

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Bra kommentar. Ska se över fördelningen dessa två. Realräntorna togs bort då de har samma funktion som guldet som ökade tänker jag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Håller med. Skulle nog tagit bort spiltan högräntefond och satt 10% var i Amf fonderna. Alternativt 20/20 med endast spiltan räntefond och en av amf räntefond. Om nu portföljen ska vara billig, långsiktig och dämpa fall.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
 51. Vit pil

  Ja, jag vet att ränteförändringar driver avkastningen på obligationer och att du kan tjäna även på negativa räntor men då behöver du vara aktiv ränteplacerare.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
 52. Vit pil

  Min kommentar är relaterat till ”försiktiga” portföljen och räntor. Att ta valutarisk på räntor är vådligt,givet den låga avkastningen på ränteplaceringar. Den jag tar är US obligationer, då US har positiva räntor. Alltså, enligt min mening, Ta bort globala räntor.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar. Det är nog rätt tänkt. Ska fundera lite till på det. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 53. Vit pil

  Tjena, stort tack för allt arbete! Har haft din ”Rikatillsammans portfölj” ett par år nu.
  Men i år är den slaktad rejält på fonder, och hittar ingen riktigt förklaring till varför?

  Som jag ser det ersätter SPP aktiefond global följande: AMF Aktiefond Europa, DNB Global Indeks, Länsförsäkringar tillväxt, Spiltan Aktiefond investmentbolag, SPP Aktiefond USA och Swedbank Robur Access Asien.
  Visst är det enklare, men blir inte risken lägre och högre diversifiering med tidigare års fonder? (tror dom är från 2019, kanske någon från 2018 och 2017)

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Ja, det är en ganska hård förenkling enligt principen ”kill your darlings”. Det finns amerikanska varianter med endast fyra fonder, en för varje del, men dit vågar jag ännu inte gå.

   Jag upplever att bidraget från att ha fler fonder är försumbart (då aktiedelen dessutom bara är 25 % av helheten). T.ex. att köra flera fonder i aktiedelen istället för SPP-fonden kommer ge fler underliggande bolag, men det kommer inte bidra tänker jag.

   Den korta räntedelen är slaktad på grund av att jag vill hålla valutan i SEK och hålla det närmare ”cash” som det pratas om i ursprungsmodellen för permanent portföljen.

   Det är inga problem att tjoffa in mer fonder om man tycker det är kul. Jag har ju inte facit. :-) Mitt mål är att erbjuda ett genomarbetat förslag som håller och som jag själv är villig att placera ganska mycket pengar i.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för svaret, då är jag med! Fortsätter nog med tidigare layout istället. Korta räntor har jag inga av, utan enbart ”cash”/sparkonto för den delen också, enligt tidigare rekommendationer :)

    Stort tack för allt arbete du lägger ner, det gör verkligen skillnad och i slutändan mitt liv bättre!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Andreas
  2. Vit pil

   Anledningen: förenkla

   För egentligen bör ju aktiedelen (25% av RT-portföljen) vara kopia på den första aktieindex-portföljen som skrivs om i början av artikeln.

   Denna portfölj är mest komplicerade så frågan är om det var rätt att förenkla just denna. De övriga portföljerna tycker jag kan vara förenklade.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
   1. Vit pil

    Den blir en kopia ganska exakt i regionfördelning faktiskt.

    • SPP Aktiefond Global = ca 88 %Länsförsäkringar Global Indexnära + 12 % Länsförsäkringar Tillväxtmarknad.

    Det diffar lite i storleken på företag men det får man ta tänker jag. Det är ju inget som hindrar från att räkna om det och välja en större andel fonder.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   2. Vit pil

    Oj såg nu att Jan redan svarat. Så blir det när man kommenterar direkt från mailen..

    Ja de amerikanska originalet är ju bara 4 så visst går det.. :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Patrik
 54. Vit pil

  Jan.
  Är du 100% säker att Avanza Global är dyrare än LF Global index? Vad är total avg i Avanza Global respektive LF Global index? Fickdu drt bekräftat i från Avanza? Tack.
  Mvh. Jack

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Utdelningarna i Avanza Global beskattas med 30% (säte i Luxemburg) och med 15% i LF Global (säte i Sverige). Slutsatsen blev att Avanza Global är marginellt dyrare. Minns ej exakta siffror men finns på bloggen någonstans :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
  2. Vit pil

   Inte Jan, men ja, Avanza Global är dyrare än LF Global Indexnära med 100% sannolikhet. Det är på grund utav beskattningen av USA utdelningar med 30% jämfört med 15%. Med en dividend yield på 1,87% så har LF Global Indexnära en avkastning som är ca 0,17% högre, vilket innebär att avgiften är ca 0.05% lägre för LF.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Aen
   1. Vit pil

    Menade ca 0,06% billigare i procentenheter. Även om LF Global Indexnära är billigare betyder det inte att den kommer prestera bättre, även om den nu gjort det. Den fonden väljer bort fler företag därav namnet indexnära. Men just nu är den bättre. Vet inte varför Jan fortsätter kalla Avanza Global billigast.

    Mvh

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Aen
   2. Vit pil

    Tack Aen för uträkningen.

    Det är svårt att jämföra vilken som är bäst och billigast så detta blir en väldigt teoretisk diskussion om några enstaka punkter. Man får nog vänta ytterligare ett par år innan man kan observera detta tydligt.

    Tittar man i grafen ser man att Avanza Global är några punkter efter LF Global. 8 punkter skiljer sen 1 sep 2018 till 11 Jan 2020, när ni tittar kommer ni säkert se något annat. Detta kan på många olika orsaker, framförallt att innehaven är något olika men även petitesser som att NAV beräknas vid olika tidpunkter på dygnet

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Kalle2
  3. Vit pil

   Vet inte varför Jan fortsätter kalla Avanza Global billigast.

   För att jag ibland har otur när jag tänker… 🤣

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack!
    Då är det möjligt att jag göra 100% byte till LF Global index! Små skillnad i avg men ändå är det billigare 0.06%. Den som avkastar bäst om 10 år är ingen som vet. Men det bilr ganska jämn kamp långsiktigt.
    Mvh. Jack

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
 55. Vit pil

  Hej Jan,

  Stort tack för det arbete ni gör. Mycket bra vägledning och inspiration för oss alla.
  Lycka till med inspelningen idag, jag ser framot att titta och lyssna på Söndag!

  Jag håller med dig om att räntor är det svåra i dessa sammanhang men är tvärtemot ditt resonemang rörande valutarisk. När man har en stor andel räntor (+25% kanske) i en portfölj ska man inte sitta med bara SEK. Åtminstone bredda med lite EUR och USD…

  Men det kanske bara är jag som tycker så? Man brukar ju förespråka diversifiering? :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kalle2
  1. Vit pil

   Nej, jag håller med om valutarisk/möjlighet. Förra året gav det ju +6 %. Men jag tänker att vi får mycket av valutarisken redan genom globalfonden. Mer än 99 % handlas ju i en annan valuta än SEK.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 56. Vit pil

  Hej! Jag tycker det är synd att de förenklade portföljerna försvinner, tror att många uppskattar dem. Särskilt som tillgångsslag är viktigast för avkastningen och inte enskilda fonder. Därför känns det både krångligt och onödigt att ha många fonder och även guld i portföljerna.
  I övrigt tack för en bra blogg!

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Tobiass
  1. Vit pil

   Det är just därför vi bör fokusera på tillgångsslag och inte exakta fonder. Då kan man välja sina egna fonder som passar in.

   Enklaste lösningen för nybörjare och de som vill hålla det enkelt är att använda Lysa, punkt slut. Jan har själv 50% av sitt kapital i Lysa om jag minns rätt.

   Guld är ett tillgångsslag och Jans portföljer innefattar guld eftersom det enligt tester med historisk data bevisat att det kan öka medelavkastningen men framför allt minska risken. I teorin bör dessa portföljer alltså gå lite bättre men framför allt stabilare än en liknande fördelning på Lysa (eftersom Lysa saknar guld). Baserat på historien. Ingen kan spå framtiden.

   Antingen håller man med eller så håller man inte med.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
 57. Vit pil

  Hej,
  Jag har följt RikaTillsammans portföljen och funderat över delen med korta räntefonder. Jag förtår inte varför det är bra med fonder i andra valutor i denna delen. Jag ser att du nu har förenklat men det finns fortfarande en valutarisk kvar. Är inte denna dels uppgift att skydda värdet i portföljen vid resession? Med valutarisken så finns ju risken att denna delen ändå sjunker når börsen backar. Jag har valt att bara ha Spiltan räntefond Sverige för de korta räntefonderna men du får gärna utveckla varför du har fler fonder här? Du nämnde i senaste avsnittet att Spiltan har extremt hög sharp kvot så det bör väl inte behövas ur ett differentieringsperspektiv?

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carl-Johan
  1. Vit pil

   Du har helt rätt. De åkte i version 3. Jag har uppdaterat artikeln ovan. Tack för feedbacken.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 58. Vit pil

  Hej,

  Hur köper man guld?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik Jakobsson
  1. Vit pil

   Via fonden ”Xetra Gold” på Nordnet (sök: 4GLD i sökfältet) eller Guld AVA på Avanza.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Finns det något bra alternativ på nordnet som funkar i en pensionsförsäkring? Verkar inte kunna handla med Xetra Gold”. Vad ska man sikta in sig på

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Patrik
   2. Vit pil

    Inte mig veterligen tyvärr. Om det inte går med guldet, då är rekommendationen att skippa det.

    Ett alternativ är att ta det i en annan del av ekonomin, eftersom det till syvende och sist ändå är en helhet där pensionen är en del av flera.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 59. Vit pil

  Hej.
  Hur kommer det sig att varken Lysa eller någon annan fondrobot inte har 10% guld i portföljen när den är så bra som du säger Jan? Vad har dem missat? Guld minskar risken och ökar lite avkastning historisk. Varför inte 20% guld i portföljen när den är så bra?
  Mvh

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Jag tycker ju LYSA gör fel som inte har guld. Det har jag varit tydlig med.

   Om jag ska dessutom ska gissa, förmodligen av anledningarna du ser i den här tråden. Det ifrågasätts och är kontroversiellt. LYSA försöker ju vara en tjänst för många och då får man inte sticka ut – eller rättare sagt, man blir inte belönad för att sticka ut.

   Anledningen till att inte ha för mycket guld är för att då blir avkastningen sämre. Det handlar om att ha tillräckligt med guld för att avväga risken mot aktier. Det finns en sådan optimal siffra för varje tidsperiod historiskt. Men det har vi inte så mycket glädje av framgent därav en avvägning som man tror ger bäst odds.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ok men själv kommer jag aldrig ha guld och ränte fond i portföljen. Tillväxtmarknad och Svenska småbolag ok. Men här pratar vi om små marginaler. Det vet du lika väl som jag Jan. Dina följare här som majoriteten av dem inte kan, vet inte vad är Isk, vad är aktie fond, ränte fond eller Etf är omöjligt kopiera dina portföljer med 5-10% guld, 5-10% Sverige index, massa ränte fonder, lite global småbolag, global index fond . Blir svårt då många sparar inga stora summor pengar månadsvis att få det till smidigt automatisk, speciellt guld. Det som är snidigast Lysa eller Global indexfond kombinera med kort ränte fond beroende sparhorisont. Eller kortsiktigt sparkonto.
    Mvh. Jack

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
 60. Vit pil

  Hej! Tack för en fantastisk blogg och podd, ni gör det så mycket enklare att spara för någon som mig som inte har tid eller kunskap att ta reda på allt själv. En fråga, om man har Nordnet och inte orkar flytta alla fonder dit, vad köper man istället för Xetra Gold? Kan inte hitta den där.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rebecka
  1. Vit pil

   Allt sådant kommer på söndag (eller står i artikeln om ovan om man läser noga. 👍🤓)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 61. Vit pil

  Först och främst – Tack för ert enorma arbete!
  Jag har tyvärr ingen feedback att komma med när det gäller ombalanseringen, men däremot en liten tanke. Jag som nybörjare blir lite förvirrad när ni benämner hinkarna olika. Ena stunden heter dem tex. ”mellanrisk-hinken” andra något annat. Ni pratar om Barnportföljen, nybörjarportföljen osv. När jag hittade hit 2018 pratade ni om den aggresiva portföljen och det var den som kändes aktuell för mig. Nu blir det svårt för mig att hänga med i svängarna då den inte nämns alls längre. Är det måhända densamma som Barnportföljen?

  Vänliga hälsningar
  M

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Camomilla Aleborg
  1. Vit pil

   Tack för feedbacken!

   Jag, vi kommer att se över det under året och jag ska försöka förtydliga i söndagens avsnitt. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 62. Vit pil

  Grymt jobbat med portföljerna och tack för en bra blogg! Här kommer några tankar från mig. Har inte fact-checkat allt, så ta det för vad det är. Provtänker lite jag med ;)

  10% guld i nybörjarportföljen känns klockrent! Portföljen passar ju i mellanriskhinken som ska skydda mot inflation, och där känns guld klockrent. Däremot kanske man kan tänka sig fördelningen 55/35/10? Dvs ca 90% 60/40 portfölj och 10% guld. Däremot undrar jag om 80% aktier i globala portföljen blir en för liten motor för >10 års horisont? Jag kör 85/10/5 och har funderat på att sänka andelen räntor så att det blir 90/5/5.

  Högrisk-/företagsräntefonderna förstår jag inte riktigt hur det beter sig, och undviker dem därmed (princip: köp inget som du inte förstår). I vilket klimat trivs de bäst? Korrelerar de inte starkt med börsen? Är det en ”motorbroms”? Vilket syfte fyller de i portföljerna? Och vilken duration på företagsräntorna motsvarar >20 år för statspapper i rikatillsammansportföljen? Beter de sig på liknande sätt? Jag förstår inte och undviker dem därmed, men jag kanske har missat nåt. Du får gärna utveckla syftet med dem :)

  I rikatillsammansportföljen förstår jag inte riktigt syftet med att ersätta guld med råvarufonden och ädelmetallfonden. Dels verkar råvarufonden innehålla ca 40% olja och gas, vilket jag inte vill äga. Fondens index innehåller också mycket industrimetaller. Utöver hållbarhetsaspekten så bör väl olja och industrimetaller vara dyra i goda tider? Goda tider borde väl medföra stor efterfrågan på råvarorna? Så ska väl inte guld-delen bete sig? Jag gissar att ett liknande motargument gäller för ädelmetallfonden, gissar att den innehåller palladium och platina. Jag tycker mig minnas att Erik Strand har sagt att priset för dessa påverkas av hur många benisn- och dieselbilar som säljs eftersom Pt och Pd används i respektive katalysatorer. Om man vill spekulara så kanske en silver-etf är bättre? Den liknar väl guld mer? Kanske 20% guld och 5% silver i rikatillsammans om man vill spekulera (men det ska man ju göra i lekhinken!).

  Råvarufondens index hittar du här:
  https://borsrum.handelsbanken.se/Handelsbankens-Index/Ravaruindex/SHB-Commodity-Index/

  Det var som sagt lite provtänkande från min sida, det är nog marginella skillnader. Bra jobbat och kul initiativ med att bjuda in till feedback. Modigt!

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas B
  1. Vit pil

   Råkade skicka nästan samma kommentar två ggr, det såg ut som att det inte funkade först :S Sorry! Bortse från den första..

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas B
  2. Vit pil

   Upplever att jag har svårt att argumentera mot vilket innebär att du sannolikt har rätt. 👍😂

   Ja, kommer förmodligen ta bort råvarudelen, det handlade ju mest om lite spridning och att gå lite på All-Weather tänket men då blandar vi äpplen och päron. Den spekulationen kan absolut göras i lekhinken. Tack. Det gör portföljen dessutom enklare.

   Förmodligen samma resonemang på företagsdelen för att få lite spridning från statspapprena. Får fundera lite på den.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Tog bort råvarufonden och den ändra ädelmetallfonden i version 3 av RikaTillsammans-portföljen. Tack.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Guld sektionen:
    Är till 100% med på att råvarufonden inte platsar i tänket, den delen skall direkt in i guld delen.
    Men jag kan se tjusningen i metallfonden då den ändå är 50% guld med tillägget av accelerator på Palladium, Platinum och silver.

    Ja det är lite mer spekulation i dessa ämnen och de är mer volatila och inte negativt korrelerade till börsen som guld är, risken ökar absolut med de där 50% av de 7.5% men det avgör dock därmed bara 3.75% av totala portföljen.

    Räntor:
    Korta och långa, här har jag inte mycket att återkoppla med pga för dålig kunskap om ämnet.

    Aktier:
    Tror personligen jag gör en lite egen variant lite spetsigare men billiga fonder.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tobias
 63. Vit pil

  Jan.
  Värför rek Avanza Global om man är Avanza kund och man bör ha den om du är 100% säker att den blir dyrare än LF Global indexnära i total avg? Det blir naturligt för mig att jag kommer byta det till 100% LF Global indexnära. Väntar att få det bekräftat även från småspararguiden. Tackar.
  Mvh. Jack

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  jack
  1. Vit pil

   Har inte rekat Avanza Global ovan, eller har jag missat något?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Du skriver att Avanza Global är billigaste global index fond! Man bör välja den om man är Avanza kund. Är du 100% säkeratt den är dyrare än LF Global index?
    Mv. Jack

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
 64. Vit pil

  Hej Jan!
  Kul att du vill involvera dina följer i den här frågan. Super då det verkar som att just ”Ombalansering 2020” verkar vara ett efterlängtad avsnitt. Keep up the good work!

  Jag tror jag lyckats hitta ett litet copy-paste fel i artikeln då det står att Nybörjarportföljen är en variant till den passiva hinken (I bildtexten ovan och under). Antar det borde vara till mellanriskhinken.

  Mvh, FN

  0
  Gravatar ikon för användaren
  FN
  1. Vit pil

   Stämmer, ändras i nästa version. Tack.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 65. Vit pil

  Hej Jan och Caroline,
  Tack för en superbra podd, tack vare den har jag 2019 lagt in globala barnportföljen i mitt tjänstepensionsspar på Avanza och känner mig trygg med den. Nu till ombalanseringen skulle jag verkligen uppskatta om det fanns ett grönt alternativ till varje fond som inte är det som givet förslag nu. ’Givetvis förstår jag att det kan vara merkostnader med dessa men eftersom det ändå är ett långsiktigt sparande, i mitt fall 10 år och uppåt, så är jag väldigt angelägen om att mitt sparande är så klimatsmart som det går 2020 och framåt.
  Eva

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  eva linger
  1. Vit pil

   Ja, jag kommer försöka göra det. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 66. Vit pil

  Grymt jobbat med portföljerna och med bloggen! Här kommer några kommentarer från min sida. Kan inte påstå att jag är lika påläst som dig, och har inte hunnit läsa alla kommentarer (89 nu! Grymt!). Så ta det för vad det är. Jag provtänker lite jag med ;)

  10% guld i mellanriskportföljen tycker jag är klockrent. Den passar ju i nybörjarportföljen eftersom den är i mellanriskhinken där huvudsyftet är att skydda mot inflation enligt 4-hinkar avsnittet. Däremot har jag själv fördelningen 55/45/10. Min tanke är 90% 60/40 portfölj och 10% guld. 10% guld känns som en tillräckligt stor del av portföljen för att det ska ge någon effekt. När dessutom riksbanken har ~10% guld i sin reserv känns det som en motiverad siffra (men jag har inte läst på särskilt mycket om portföljkonstruktion). Globala portföljen är jag dock mer tveksam till fördelningen. Bara 80% aktier i motorn? Är det verkligen lämpligt för tidshorisont >10 år? Jag har själv en tendens att ta för låg risk, men 4-hinkar principen hjälper mig att se att jag behöver högre risk med min sparhorisont. Jag vill därför inte dra ner aktiedelen för mycket i den globala portföljen. Jag har fördelningen 85/10/5, har även övervägt en 90/5/5 fördelning.

  Jag undrar också vad motiveringen till företags-/högrisk-räntefonderna är. Jag har svårt att förstå mig på dem, och undviker dem därmed (princip: köp inget som du inte förstår). Är de en motorbroms? I vilket klimat trivs företagsräntor? Jag har som sagt ökat andelen aktier i nybörjarportföljen istället. I rikatillsammans undviker jag dem också, vilken duration på företagsfonder motsvarar >20 års duration på statspapper? Beter de sig likadant? Jag vet inte, och har inte läst någon djupare motivering för att inkludera företagsobligationer och undviker dem därmed.

  När det kommer till rikatillsammansportföljen undrar jag om råvarufonden beter sig som guld? Jag kommer att undvika den. Har inte kollat upp innehållet men antar att den innehåller industrimetaller, t.ex. koppar. Borde inte såna råvaror korrelera med börsen? Jag tänker att när industrin går bra behövs så behövs råvaror och de blir dyra. Det är väl inte den funktionen som guldet ska ha? Man vill väl ha en negativ korrelation mot börsen? Har som sagt inte kollat så djupt så du får fact-checka mig här. Sen antar jag också att råvarorna innehåller olja, vilket jag inte vill äga (princip: hållbart sparande). Även ädelmetallfonden förstår jag inte och undviker att köpa. Har inte kollat upp innehållet men antar att den har platina och palladium. Har för mig att Erik Strand nämnde nånstans att priset på Pt och Pd går upp när bensin- respektive dieselbilsförsäljningen går upp eftersom dessa metaller används i respektive katalysatorer. Om det stämmer bör väl priset på Pt och Pd gå upp i goda tider när folk har råd att köpa nya bilar och det behövs mycket katalysatorer, dvs de fungerar annorlunda jämfört med guld . Vill man lägga in en spekulation i guld-delen kanske man istället kan lägga till silver? T.ex. 20% guld och 5% silver i rikatillsammansportföljen. Kommer inte ihåg vad Harry Brown skrev om silver, och ett argument emot är väl att det också används mycket inom industrin.

  Tack för en bra blogg och ett kul initiativ att be om feedback!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Tack för din feedback! Jag håller med. Jag har uppdaterat RikaTillsammans-portföljen till en version 3 nu som är förenklad och mer ”ren”.

   Angående 90/10-portföljen. Man skulle kunna skippa räntedelen och köra 90/0/10 där istället. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 67. Vit pil

  Hej Jan!

  Skulle gärna se att du pratar lite om eventuella risker med räntefonder som innehåller företagsobligationer.

  Mvh Willy

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Willy
  1. Vit pil

   Absolut. Det kommer nog under våren. Gjorde det lite i Bästa fonderna 2020-avsnittet kring ”Varning för högräntefonder”. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 68. Vit pil

  @Jan: Vad tror du om ”iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF” som ett komplement till räntedelen i samtliga portföljer egentligen. Löptid på ca. 8 år och kupong på 2,45%. Skulle inte den passa in i RikaTillsammans-portföljen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Toni
  1. Vit pil

   👍 Var en av de sista fonderna som åkte tillsammans med

   • SPP Global Företagsobligation PLUS
   • iShares Global High Yield Corp Bond
   • iShares Global Corp Bond

   På statsobligationssidan var det dessa som åkte sist:

   • Vanguard USD Treasury Bond
   • Vanguard EUR Eurozone Government Bond

   Fem riktigt bra fonder så jag var lite ledsen inom bords när jag strök dem (och längtade till avancerade varianten med dubbelt så många fonder så att de skulle få vara med. 😁

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 69. Vit pil

  Hej Jan.

  Jag har tänkt att sätta upp (på Avanza), tre portföljer: RT-portföljen som får agera Mellanriskhink, Nybörjarportföljen som passiv hink, samt försiktiga portföljen som bufferthink. Nu till min fråga:
  Ska dessa tre nystartade portföljer registreras på ISK-konto eller aktie&fondkonto på Avanza?

  Tack för superbra jobb!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jens
  1. Vit pil

   Jag skulle rekommendera ISK för alla tre.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
   1. Vit pil

    Håller med Patrik. 👍

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 70. Vit pil

  Hej Jan.
  Om jag ägde rikatillsammans bloggen hade jag gjort det enkelt för mig.

  Fondrobot Lysa för dem som vill ha det helt automatisk blandat med ränte fonder och lite dyrare.

  Dem som vill ha det helt automatisk lite billigare.
  100% Global index fond långsiktigt. Kortsiktigt sparkonto eller kort räntefond kombinera med Global indexfond likt Ap7 Såfa.

  Dem som vill ha det lite krångligare och vara egen fond robot och få det lite billigare än Lysa.

  Avanza kund.

  Avanza Global 70%
  Avanza Zero 15%
  Avanza EM 15%

  Nordnet kund.

  LF Global index 70%
  Nordnet Superfonden Sverige 15%
  LF tillväxtm index 15%
  Sparkonto kortsiktigt.

  Mvh. Jack

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  jack
  1. Vit pil

   Om jag egde rikatillsammans bloggen hade jag gjort enkellt för mig.

   Fond robor Lysa för dem som vill ha det helt automatisk blandat med ränte fonder och lite dyrare.

   Dem som vill ha det helt automatisk lite billigare.
   100% Global index fond långsiktigt. Kortsiktigt sparkonto eller kort räntefond kombinera med Global indexfond likt Ap7 Såfa.

   Exakt så som jag själv tänker. För de flesta är LYSA det bästa de kan välja. Typ för alla som inte kommenterar eller har en åsikt i den här tråden som de argumenterar för. 👍😂

   Avanza Global 70%
   Avanza Zero 15%
   Avanza EM 15%

   Dina två förslag är bättre än 90 % av allt jag har sett och skulle gladeligen tagit det. Med tanke på att bara typ 15 % av befolkningen äger aktier så är den bättre än typ 99 % av allt jag har sett. Det visar ju artikeln häromdagen också. Så, ja två riktigt bra portföljer och hade de flesta dessa, så skulle de sannolikt vara bättre off än vad de har idag.

   Med ovan sagt. Jag är själv Avanza-kund men de första två håller jag inte med om. Jag skulle valt LF Global på grund av den är billigare och mer hållbar. Avanza Zero byter den mot SEB Sverige Index vilken dag i veckan på grund av att hela SIXRX-indexet tenderar prestera bättre än SIX30RX-indexet trots den högre avgiften på gonden. Avanza EM, håller helt med.

   LF Global index 70%
   Nordnet Superfonden Sverige 15%
   LF tillväxtm index 15%

   Samma resonemang som förut kring Nordnet Superfonden Sverige – även om den är bättre än Avanza Zero.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hej Jan.
    Håller med dig om Sveriges fond men jag valde gratis då det är ändå inte så stor del av portföljen. Angående Avanza Global väntar jag även på småspararguiden alla svar på frågor i från Amundi och Avanza. Om det visar sig att dem har samma avgift kommer jag byta till 100% LF Global indexnära samma dag. Det tjänar Avanza på då det blir mer i avg som går till dem. Ha det bra.
    Mvh. Jack

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
 71. Vit pil

  Hej Jan!

  Det mesta gillar jag i uppdateringen men det finns några negativa saker.

  Positiva:
  Gillar förenklingen med att försöka få ner fondantalet. Också snyggt att ha samma proportion mellan aktiefonderna och skala. Anpassningen till att ha 5% som minsta byggsten från det första förslaget var bra.
  Att öka i tillväxtmarknader gillar jag också.
  Förändringarna verkar överlag ge ett lite stabilare golv på bekostnad av något lägre avkastning.

  Att minska i Sverige och småbolag är ju mer en filosofisk fråga.
  Tror man på Storlek som en faktor med äkta riskpremium? Jag gör det lite smått i alla fall och viktar upp lite, framförallt i de portföljer med lägre andel aktier.

  Att ha en viss home bias med högre vikt i Sverige har några olika argument.
  Det ena är psykologiskt. De flesta som investerar har en kraftig home bias. Om det går bättre för egna landet så kan det vara jobbigt att se omgivningen dra ifrån. Med lite home bias är man i alla fall med på tåget lite grann.
  Det andra är i främst relaterat till inflation och valutakurser. Det blir viktigt framförallt om man är i uttagssfas och ska ta ut löpande eller har en kortare tidshorisont. Då spelar dessa två faktorer ganska stor roll. En ökad exponering mot hemlandet hjälper i alla fall till viss del med detta.

  Negativt
  Räntedelarna. Det blir rörigt och många fonder.
  Tyvärr fungerade inte mitt Morningstar log in så jag kunde inte kolla överlappet.

  Men framförallt, varför så mycket företagsobligationer?
  Jag kan förstå att man vill försöka öka avkastningen från den i dagsläget svaga räntemarknaden och går man på marknadskapitalisering så är de en stor andel. Men får vi verkligen betalt för risken och vad är funktionen i portföljen?!

  Det verkar gå att ifrågasätta om det finns någon kreditriskpremium. Enligt Larry Swedroes resonemang
  https://www.etf.com/sections/index-investor-corner/swedroe-are-corp-bonds-worth-risk?nopaging=1
  är de ju en sorts blandtillgång med drag av både räntor och aktier. Då verkar det bättre att helt enkelt öka aktiedelen något om man vill öka avkastningen.

  De har en klart högre korrelation till börsen än statspapper. Jag har inte data så långt tillbaka men korrelationen med globalt index ligger på 0,35 – 0,6 undefär jämfört med 0,1 till negativ för statspapper. Spiltan räntefond Sverige och AMF lång klarar sig bättre, tidvis riktigt bra.

  Om de ska användas som broms så verkar de inte riktigt fundera så bra. Och du har ju själv varnat på bloggen kring det här, att det gäller att veta vad man får.

  Jag skulle förespråka en förenkling. Att t.ex. välja att köra bara intermediär duration, t.ex. AMF lång + AMF mix. Eller om man vill blanda lite är säkert Spiltan räntefond Sverige bra. Då får man ändå en hel del exponering mot företagsobligationer.

  Realräntor verkar lite lurigt och bero på vad de faktiskt får för ränta när de auktioneras ut, jämfört med icke inflationssäkrade papper.

  det verkar ju nu finnas en fond för långa amerikanska statspapper som jag är väldigt intresserad av men den är så ny. Någon annan som kikat?
  Nordea 1 – Long Duration US Bd BP SEK

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  ML
  1. Vit pil

   Räntedelarna. Det blir rörigt och många fonder.

   Haha, då skulle du ha sett det igårkväl… 😂

   Tyvärr fungerade inte mitt Morningstar log in så jag kunde inte kolla överlappet.

   Jag får tyvärr inte Morningstarsfunktion att fungera för räntefonder. Får du det? Det är en av anledningarna till att jag tycker att det är så svårt.

   Men framförallt, varför så mycket företagsobligationer?

   Jag kan förstå att man vill försöka öka avkastningen från den i dagsläget svaga räntemarknaden och går man på marknadskapitalisering så är de en stor andel. Men får vi verkligen betalt för risken och vad är funktionen i portföljen?!
   […]
   De har en klart högre korrelation till börsen än statspapper. Jag har inte data så långt tillbaka men korrelationen med globalt index ligger på 0,35 – 0,6 undefär jämfört med 0,1 till negativ för statspapper. Spiltan räntefond Sverige och AMF lång klarar sig bättre, tidvis riktigt bra.

   Vi kan kanske hjälpas åt med data. Vad skulle du behöva?

   Jag tänker så här i t.ex. NB-portföljen. Då har vi 20 % (=50 % av räntedelen) i Spiltan Räntefond Sverige och IKC Avkastningsfond. Det är två fonder med i princip den lägsta risken och korta durationer. Det tänker jag är själva bromsen och krockkudden. De har i princip alltid haft grymma Sharpe-kvoter på över 2. När jag tittade på Spiltans räntekänslighetstabell för ett år sedan så påverkades den minimalt av en räntehöjning. Så var resonemanget kring dessa.

   Spiltans Högräntefond är som den är, fortfarande en KIID-2:a trots att den är en högräntefond, alla utländska ligger ju på 3-4. AMF Räntefond Lång är vi överens om och Mix för att jag inte hittade någon bra annan fond mot utländska statspapper.

   Men ja, kanske borde man ha en annan bas med svenska statspapper, men det känns ju också oattraktivt. Alternativt då att öka Spiltan Räntefond Sverige.

   Om de ska användas som broms så verkar de inte riktigt fundera så bra. Och du har ju själv varnat på bloggen kring det här, att det gäller att veta vad man får.

   Jag skulle förespråka en förenkling. Att t.ex. välja att köra bara intermediär duration, t.ex. AMF lång + AMF mix. Eller om man vill blanda lite är säkert Spiltan räntefond Sverige bra. Då får man ändå en hel del exponering mot företagsobligationer.

   Ja, riktigt bra förslag. Just nu har jag inga bra argument mot det. 👍🙏

   Realräntor verkar lite lurigt och bero på vad de faktiskt får för ränta när de auktioneras ut, jämfört med icke inflationssäkrade papper.

   Jag valde att skippa dem med tanke på att guldet har samma funktion i portföljen.

   det verkar ju nu finnas en fond för långa amerikanska statspapper som jag är väldigt intresserad av men den är så ny. Någon annan som kikat?
   Nordea 1 – Long Duration US Bd BP SEK

   Nope, har du en duration / avgift på den?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Räntefonder är ju för svårt för mig. Jag hämtade månadsdata från Avanza för de räntefonder du pratade om och den företagsobligationsfond jag hittade med längst historik och körde korrelation mot Globalfond i Portfoliovisualizer.
    Om du vet var man kan hitta månadsdata för olika tillgångar som går längre tillbaka i tiden vore det kul att ha.

    Jag har aldrig provat Morningstar för räntefonder, så det kanske inte går som du säger.

    Hur ska man bedöma kreditrisken? I USA har mängden (totala marknaden) företagsobligationer ökat rejält sedan finanskrisen, Och nästan all ökning är företag med BBB rating. Låter riskfyllt. Men hur är det i Sverige? Det kanske fungerar annorlunda här?

    Nordea Long Duration US Bd har enl Morningstar en modifierad duration på 18,2 år, 50% i AAA och 50% i AA ratade amerikanska stats- och myndighetspapper.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    ML
   2. Vit pil

    Avgiften 0,89% varav förvaltningsavg 0,6

    0
    Gravatar ikon för användaren
    ML
   3. Vit pil

    0.89% och 18 år i nuläget (kan variera 10-30 år) i 50/50 AAA/AA.

    ”Fonden investerar främst i obligationer utfärdade av offentliga myndigheter i USA. Mer specifikt investerar förvaltarna minst två tredjedelar av fondens totala tillgångar i räntepapper som är utfärdade av offentliga myndigheter i USA. Fonden investerar också minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i räntepapper med kreditbetyget AAA/Aaa eller lägre, men inte lägre än BBB-/Baa3, eller motsvarande. Fondens modifierade duration är mellan 10 och 30 år. Fonden kan även investera i amerikanska företagsobligationer. Den främsta valutaexponeringen är till basvalutan, men fonden kan även vara exponerad (genom investeringar eller kontanter) mot andra valutor.”

    https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P0001HY4X&programid=0000000000

    0
    Gravatar ikon för användaren
    JFB
  2. Vit pil

   ML – är du med på Patreon? Jag har delat en hel del data där. Annars kan vi byta lite data utanför.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 72. Vit pil

  Efter att ha funderat och räknat lite idag så kommer nu mitt förslag på en 100% aktieportfölj.

  Avanza Global – 64%
  Handelsbanken Småbolag – 8%
  Spiltan Investmentbolag – 10%
  SEB Sverige Indexfond – 8%
  Avanza Emerging Markets – 5%
  Swedbank Access Asien – 5%

  Påminner mycket om er rekommendation, men jag har gjort några justeringar som jag tror kommer vara fördelaktiga.
  1) Ett par procent Handelsbanken Småbolag flyttat till globalfonden. Småbolag är lite för dyr för min smak och jag når 5% småbolag iaf.
  2) Några procent vardera ifrån tillväxt och Sverige index flyttat till Spiltan Investmentbolag. Denna fond är en av mina favoriten så vill gärna ha minst 10% här.
  3) Dela tillväxtfonden och lägg hälften i Swedbank Access Asien. Jag tror mer på asien än tex mellanösten och sydamerika.

  Nedanstående statistik känns bra för mig.
  * Total avgift – 0,20%
  * Sverige – 18,09%
  * Asien exkl Japan – 9,83%
  * Stora bolag – 70,79%
  * Medelstora bolag – 24,23 %
  * Små bolag – 4,98%
  * Stora svenska bolag – 7,16%
  * Medelstora svenska bolag – 8,95%
  * Små svenska bolag – 1,97 %

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Inget att invända, är ju mer som du skriver en nyansskillnad. Jag gillar ju också Spiltan Aktiefond Investmentbolag och tog med tungt hjärta bort den. Den lär dyka upp i min egen stora portfölj utanför Shareville (varianten med mycket gott och blandat 😂).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 73. Vit pil

  Hej Jan.
  Jag har tänkt på en sak att din Globala barn portfölj är mycket högre risk än min 100% Avanza Global långsiktigt. Det är så här du har 10% guld är högrisk 7/7. Du har 10% räntefonder som tappar mer än 2% varje år i inflation. Du har Sveriges fond 10% som är risk 6/7 och är mycket högre risk än global index. Du har10% tillväxtmarknad index som är högrisk 6/7. Sedan har du småbolag Globalt som varierar mer och högre risk. Själv känner jag mig mer trygg och tålig i Global index fond 100% än i din global blandning som ökar kostnader och risken i pprtföljen ocheventuellt lite högre avkastning långsiktigt. Sedan när vi vet att 100% aktier ger mer än 80% som i global barn portföljen. Din portfölj även med 80% aktier och 10% Guld och 10% räntor kommer troligtvis variera mer i avkastning mer ojämnt. En global indexfond är tåligaste och bredaste sparform inom aktiefonder. Synpunkter? Annars allt väl till dig och din familj och riktigt bra jobb med bloggen.
  Mvh. Jack

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Fast det är ju inte sant. Man måste se det som en helhet.
   Att lägga till saker som har hög volatilitet men lägre korrelation minskar totala volatiliteten. Det är ju därför du investerar i en global fond, istället för i ett land. Eller i 20 aktier istället för 2.

   Jans portfölj har förvisso lägre maximal avkastning över 15 år, men nästan samma i genomsnitt med mycket högre golv, lägre volatilitet och mindre djupa och långa nedgångar.
   Det är själva poängen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
  2. Vit pil

   Du kan inte räkna risk genom att slå ihop KIID egentligen.

   Eftersom guld ofta går upp när aktier går ner så hjälper guldet till att minska risken för aktierna.

   Räntefonderna fungerar som bromsar för att minska de högsta topparna och lägsta dalarna och skapa en jämnare kurva.

   Vissa år går västvärlden bättre än utvecklingsländerna, vissa år tvärtom. Ibland går småbolag bättre än stora bolag, ibland sämre.

   När tillgångar med hög volatilitet drar å exakt samma håll så ökar risken — men oftast åt lite olika håll och då minskar risken.

   Det är anledningen till att Jan har med guld, tillväxt, småbolag och räntor i portföljerna och inte bara globalt index (rätta mig om jag har fel Jan) :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
   1. Vit pil

    Hej.
    Avvika i från global index är att höja risken i portföljen och eventuell lite högre avkastning. Att övervika Sveriges index är att tro på historik och att den ska ge mer än global index. Fast Sveriges index är högrisk index. Samma tillväxtmarknad index är högrisk index men det borde ge lite mer långsiktigt. Samma sak småbolag höjer också risken och tror att den ska ge lite mer som historisk. Guld vill jag inte ha då jag tror på aktier långsiktigt och är positiv till aktie investeringar. Ränte fond bromsar portföljen långsiktigt och bara kostar i avkastning. Det har jag på sparkonto. Tillväxtmarknad och Sverige småbolag index gillar jag i portföljen som skulle kuna ge mer värde långsiktigt.
    Mvh. Jack

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jack
  3. Vit pil

   Jag kommer inte hinna fördjupa mig i det här innan avsnittet, men jag körde kort en enkel Monte Carlo-simulering med den datan som jag redan hade sedan tidigare. Jag jämförde två portföljer:

   • a) 80 % SIXRX + 10 % spiltan räntefonder + 10 % guld
   • b) 90 % SIXRX + 10 % spiltan räntefonder + 0 % guld

   Utfall:

   • a) Med 10 % guld: Årsmedelavkastning: 5.75 % (CAGR), max dd: -56.63 % i 10 percentilen
   • b) Utan guld: Årsmedelavkastning: 4.88 % (CAGR), max dd: -66,82 % i 10 percentilen

   Resultatet återkommer när jag testar olika kombinationer och i alla percentilerna. Guldet ökar medelavkastningen och minskar risken. 👍

   Här är en dataserie med guldpriset i svenska kronor per oz sedan 1995 för den som vill testa själv och verifiera resultatet.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 74. Vit pil

  Hej Jan, tack för en fantastisk blogg som lärt mig otroligt mycket om sparande. Jag har en kanske lite korkad fråga men som jag förstår det väljer du att introducera mer guld och sänker aktiedelen i ett par portföljer som en ytterligare krockkudde för en eventuell nedgång på marknaden. Min fråga är varför man inte istället går ur marknaden eller sätter 100% i guld/räntor? Kan du utveckla tanken med guldet? Är det få en eventuellt nedgång att vara bättre än index?

  Tack återigen för en härlig blogg!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johannes
  1. Vit pil

   Tanken med portföljerna är att inte röra dem mer än 1-2 ggr per år för ombalansering.

   Det finns intressanta aktiva strategier som hoppar in och ut ur tillgångsklasser baserat på marknadstrender. Dessa strategier ger historiskt sätt högre avkastning till lägre risk. Men det är rätt så avancerat. :)

   Exempel på detta:
   https://borslabbet.se/global-trendfoljning

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Patrik
 75. Vit pil

  Hej Jan,

  Rekommenderar du att man säljer allt innehav i globala barnportföljen och nybörjarportföljen på Nordnet och investerar genom lysa istället?

  Vänligen
  Daniel

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Ja, för den absolut majoriteten av sparare är det ett betydligt bättre alternativ. Som syns ovan är besparingen knapp 0.1 % på att göra det själv och då har vi inte ens tagit hänsyn till tidsbesparingen. Det kostar alltså 100 kr per 100 000 kr investerat kapital att använda en fondrobot, men du får 1) en lika bra/bättre portfölj, 2) automatiska ombalanseringar, 3) automatiskt fondval, 4) automatisk fördelning av månadssparande och möjlighet till automatiska uttag.

   Dessutom blir det enklare att balansera om mellan hinkarna eftersom det bara är en ”intern överföring”.

   Använd gärna vår sponsrade länk till fondroboten LYSA (annonslänk) som vi rekommenderar. Den är billigast och bäst.

   Återkom gärna om du har följdfrågor. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 76. Vit pil

  Jan,

  Med samtliga förenklingar i RT-portföljen.

  Oavsett så är det ingen portfölj att månadsspara i, men har du räknat på vad vad minsta möjliga totalbelopp för ”engångsinsättningar” borde vara ?

  Sen ytterligare en sak som skulle kunna förenkla aktiedelen.
  Stryk tillväxtmarknader och för att kompensera detta så byt LF global till SPP Global A.
  Blir väl någon punkt dyrare men skulle ytterligare förenkla portföljen.

  Man kan i så fall komma ner från 13 till 8 fonder( om man även applicerar dina resonemang om ytterligare förenklingar )

  Vad sägs ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan
  1. Vit pil

   Bra idé. Ska fundera på SPP-bytet. Inte omöjligt då det är en så pass liten andel. Hänger dock inte med på fler förenklingar i RT-portföljen.

   Sedan tänker jag att det inte gör något att man inte kan månadsspara i fonderna i RT-portföljen då den har en väldigt tydlig ”CASH”-del enligt teorin. Så det gör inget att man lägger pengar på hög under 12 månader faktiskt. Tvärtom är det kanske vad man borde göra eftersom vi faktiskt har valt att köra korta räntefonder i det som borde vara kontanter… 🤔

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Med förenklingarna syftar jag på ditt resonemang om att lägga alla korta räntefonder i Spiltan räntefond Sverige och samtliga råvaror i en Guld-ETF. Applicerar man dessa + SPP-bytet är vi faktiskt nere i 8 fonder.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Håkan
  2. Vit pil

   Om man vill komma ner till 0,25% i courtage när man köper en Europeisk ETF behöver man köpa för ca 3600 SEK. Om man förenklar till en guldfond och en långräntefond blir det ca 14500 kr i minsta engångsinsättning.

   Men ett sätt att rebalansera löpande ät ju att köpa den fjärdedel av portföljen som är värd minst varje gång man sätter in. Då går det ju med lite lägre belopp.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
  3. Vit pil

   Kolla gärna nu på version 3. Har förenklat den i mångt och mycket i linje med dina förslag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 77. Vit pil

  Hej Jan.
  Vi tycker alla lite olika här och det är naturligt. Sedan tycker jag inte det är något fel om man avviker lite i från dina portföljer. Det är också naturligt. Då ingen av Oss vet idag vad är det som går bäst långsiktigt är viktigast hålla sig till en portfölj med max 0.40% i avg och inte sälja i panik. Sedan om man gör det själv eller låter Lysa göra får man avgöra själv. Det vad vi vet historisk är det 100% aktier som ger bäst avkastning långsiktigt med automatisk månadssparande. Det vad vi vet är också om du avviker i från Global index fond höjer du risken och kanske ökar lite avkastning. Men det är på marginalen om du har ändå 70-80% i Globalindex. Dem resterande 20% påvärkar inte så mycket slut avkastning. Sama sak om du har 10% guld och 90% Global index vid nedgång på 40% blir du inte myndre ledsen och dem 10% Gold kommer inte göra dig så mycket mer glad eller10% i ränte fonder. Man måste vara bestämd och veta att börsen går upp/ned och mer upp än ned långsiktigt. Även om du har nybörjar portföljen kommer du ändå sälja vid större nedgång om du inte har gjort det klart för dig att börsen varierar kraftigt ibland. Det viktiga är här välja billigt och låya det vara i fred. Hur vi fördelar i marginalen är ganska oviktigt. Hur än vi väljer kommer vi få mycket bättre risk spridning än snittet småsparar kunder på Avanza, Nordnet och andra banker. Även en sådan smal 100% Avanza Zero slår nästan snitt kunden i riskspridning hos Avanza. Det är inte bättre hos andra aktörer. Riktigt bra jobbat av dig och din fru. Tummen upp 👏🥇🤗.
  Mvh. Jack

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Tack Jack för din fina kommentar. Håller med till 100 %. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 78. Vit pil

  I förslag till Globala barnportföljen 2020 föreslås 5% Spiltan högräntefond. Den fonden har 0,75% i avgift (0,94% totalt avgift). Är inte det extremt hög avgift. Särskilt för en räntefond?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Johan A
 79. Vit pil

  Kraftig underrepresentation av Nordamerika, trist. ;)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pär
  1. Vit pil

   Man kan alltid lägga till Avanza USA eller SPP USA och en MAGA-keps om man känner för det. 👍😂

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hur många procent får man för kepsen? :D

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Pär
 80. Vit pil

  Utsäkta valfri fel ord: det skall var om istället för hur!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pia
 81. Vit pil

  Spontant undrar jag hur portföljerna passar en person som är mellan 55 och 65 år?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Pia
  1. Vit pil

   Alldeles utmärkt då de beror på tidshorisont från idag och framåt.

   • 0 – 1 år – bankkonto med insättningsgaranti
   • 2 – 4 år – försiktiga portföljen
   • 5 – 10 år – nybörjarportföljen eller rikatillsammansportföljen
   • 10 år eller mer – globala barnportföljen

   Så tänker jag, så det beror inte så mycket på hur gammal man är. 👍

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för svar Jan, jättekul och intressant att lyssna och kolla på riketillsammans-podden på you-tub🙂

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Pia
   2. Vit pil

    Innebär det här tänket också att du anser att det är mindre viktigt att skifta fördelningen mellan aktier och räntor i de olika portföljerna? Tidigare har du ju talat om att man ska ha ungefär lika mycket aktier som sin ålder, och ju äldre man blir så går man över mer och mer till räntor? Har du skippat det tänket nu eller gäller det fortfarande?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Johanna Mörtberg
  2. Vit pil

   @Johanna – det gäller fortfarande när man summerar alla hinkarna som att kontrollera att man ligger någorlunda rätt i total risk. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    @Jan, tack för åldersrelaterat svar! :D Då hänger jag med. Jag önskar verkligen att jag fått alla dina spartips när jag var i 20-årsåldern, då hade jag verkligen haft möjlighet att påverka min framtida ekonomi och pension. (Dina spartips borde ingå i gymnasieutbildningen på nåt sätt.) Jag och maken hörde dig på radio när du var i Morgonpasset för ett par år sedan, och det har betytt mycket för oss och vårt sparande att du så generöst delar dina spartips. Som 47-åring tror jag att jag fortfarande kan förbättra min ekonomi avsevärt tack vare dig. :D Keep it up!

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Johanna Mörtberg
 82. Vit pil

  Ser ganska bra ut, men jag skulle ändra några saker:
  1) Guld anser jag inte hör hemma i en nybörjarportfölj eller i en aggressiv portfölj. Däremot tycker jag den har en verkligt bra plats i en defensiv portfölj. Du verkar dock göra bedömningen att guld agerar mera som aktier. Det är mera volativt än fonder, sämre avkastning än fonder, finns ingen bra fond att investera i med fysiskt backat guld på alla banker, kräver i många fall valutaväxling osv. Därför anser jag att en portfölj med namnet nybörjarportfölj inte bör ha något guld alls.

  2) Jag har kollat korrelation och avkastning för handelsbanken gl småbolag index. Jag anser att korrelationen mot de större globala fonderna är alltför stor. Bättre i så fall att öka exponeringen mot sverige som har lägre avgift, lägre korrelation och bättre avkastning än den fonden.

  3) Ser att du dragit ner andelen aktier på din nybörjarportfölj (60/40) portfölj till 50% aktier. Det här känns helt fel med tanke på att de flesta numera rekommenderar 65-70% aktier istället för 60%. Jag skulle rekommendera att du tar bort guldet från den och ersätter det med aktier istället och sedan skapar en 60/40 portfölj som innehåller 60% aktier och 10% guld för de lite mera avancerade. Själv har jag 65% aktier och 10% guld i min portfölj.

  4) Jag tycker du ska försöka hålla dig till minst 10% av en och samma värdepapper istället för att hålla på och smådutta med 2.5/5% (möjligtvis med undantag för rika tillsammans portföljen som kan anses som en mera avancerad portfölj som gemene man inte kommer ge sig på). Skillnaden kommer vara minimal i avkastning/riskspridning medan det bara ökar administrationen vilket gör att det blir svårare att hålla portföljfördelningen.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Nilsson
  1. Vit pil

   Tack Daniel för en kommentar där min spontana tanke var: ”Du har fel!” 👍😂

   Det vill säga precis en sådan kommentar som utmanar en och får en att tänka till. Tack.

   Här är mina spontana tankar:

   1) Ja, jag tycker att Guld riskjusterar aktiedelen och är värd det extra strulet. Det är okorrelerat med aktier och tenderar gå upp i över 90 % av alla fall då aktier går ner. Kanske lite spekulativt, men jag tror att vi kommer vara glada för guldet när det skakar till och att värdet överväger nackdelen det agerar som sänke fram tills dess. Det finns många studier som stödjer den här tesen. Kan lista dem vid senare tillfälle, men ett bra ställe att läsa på är uppsatsen från Umeå Universitet, framförallt referenserna i den.

   2) Bra tanke. Var/Hur kollade du korrelationen? Jag har egentligen inget bra argument mot det förutom att 1) global/sverige fonder tenderar undervikta mot Sverige och 2) småbolag går över en 10 års period med 70 % sannolikhet bättre än storbolag (faktorinvestering). Det är så jag har motiverat det. Kanske felaktigt.

   3) Ja, jag drar med flit ner risken. Kanske lite spekulativt men vi är på väldigt höga värderingsnivåer och det spelar roll när man köper saker. På sätt och vis så börjar jag i portföljerna ta höjd för att marknaden kommer att vända. Kanske inte så mycket i att förutsäga marknaden som att skapa ett skydd för att undvika de värsta beteendemisstagen som följer med en vändning i marknaden.

   4) Håller till stor del med eller har åtminstone svårt att argumentera emot. 👍😂

   Tack än en gång för en värdefull kommentar!

   Jan

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    1) Jag håller med dig i att guld är värdefullt i en portfölj med mycket aktier, så jag kan på sätt och vis köpa att man vill ha lite i en aggressiv portfölj, speciellt med tanke på att denna bör man förvänta sig svänger kraftigt. Då jag själv har 100% aktier i mitt pensionssparande så skulle jag vara mycket intresserad av en jämförelse här mellan en 100% aktier kontra 80% aktier, 5% korta räntor, 5% långa räntor 10% guld i en portfölj på runt 10-30 års sikt.

    Jag gillar att ha guld i portföljen och jag har ju själv 65% aktier, 10% långa räntor, 15% bank konto (korta räntor) samt 10% guld. Jag ser bara de alternativ som finns idag som mindre attraktiva samt att nybörjade riskerar att se en väldigt volatil tillgång som kanske går ner och riskerar att sälja av den delen.

    Har själv haft Xetra gold ett tag nu (sedan innan den blev omöjlig att köpa på Nordnet, lyckligtvis är ju det problemet ur världen nu ;) ) och jag stör mig alltid på ombalanseringen av den då den har en courtage avgift samt växlingsavgift till Euro. AVA GOLD gillar jag inte på grund av att det inte är fysiskt backat.

    Jag har själv hjälpt ett antal personer gå igenom sina investeringar, och just guld är något jag aldrig skulle rekommendera till en nybörjare. Helst vill man kunna peka på en enstaka fond eller möjligtvis två och be dem investera där (jag brukar peka på en globalfond och en Sverige fond och be dem investera/månadsspara 50/50). Blir det för krångligt ger de upp och låter bli att investera alls. Skulle jag peka på din nybörjarportfölj skulle de med största sannolikhet också tycka att den var för krånglig.

    2) Jag har egentligen inte gjort något mera avancerat än att jämföra graferna på Avanza/morningstar för fonderna och kommit fram till att Handelsbanken Gl Småbolag har underpresterat LF global indexnära och korrelationen är väldigt stor. Att småbolag överpresterar (har ett högre beta värde) håller jag med om, och därför jag rekommenderar att köpa en Sverigefond istället då den jämfört med en globalfond innehåller just småbolag. Kanske ännu bättre att köpa svenska småbolag i så fall, men då kommer man upp en del i avgift igen (AMF Småbolag Sverige med 0.4% avgift till exempel). Tänker man logiskt så är nog investerare som har globala indexfonder ganska lika oavsett om det är ”småbolag” eller stora bolag medan svenska småbolag inte alls är samma typ av investerare och därför agerar annorlunda.

    3) Jag har förståelse för att du vill skydda dina läsare vid en eventuell nedgång. Men skulle du ge samma rekommendation för 3 år sedan? Kommer du säga att samma fördelning är bra om 3 år om det inte kommer någon nedgång inom denna tid? Tajma marknaden, ta höjd för övervärderingar – vilket av dem är det du gör?

    4) Jag vet känslan, har själv varit där… Den där vill jag ha.. och så den… och så den… ;)

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel Nilsson
 83. Vit pil

  Tack för superjobb, kul att du frågar läsare och vill ha diskussion.

  Gillar att anpassar portföljerna mer mot till hinkarna. Tror det är en bra utgångspunkt.

  Om du tror på Lysas och MSCI World ACWI fördelning tycker jag du kan köra på det. Tycker isåfall även du kan göra en ”pro forma” för 100% aktier och en för 100% räntor. Sen väljer du ut ett antal fonder (minsta möjliga) som byggklossar. Tycker du kan fokusera mer på tillgången (ex aktier: småbolag, eller räntor: långa) och procenten än den exakta fonden.

  Att diskutera exakt vilka fonder är mer smaksak och beror på var man har sitt sparande, vissa har Avanza, vissa Nordnet, vissa vill inte ha guld, vissa vill spara hållbart. Hellre att det blir lättare med några baspunkter högre avgift men att du får in fler svenskar till ett sparande än att de tappar intresse för att det blir för komplex.

  I princip skulle jag lagt upp ditt ”system” i fyra punkter.

  1: 4-hinkar (bufferthink (sparkonto), lågrisk (övre buffert), mellanrisk, högrisk, med lek-hinken som bonus-hink)
  2: Pro-forma för för 100% aktier och 100% räntor
  3: Procentuell fördelning av formel enligt mål (som resulterar i de olika portföljerna (låg, mellan och hög risk))
  4: Fondförslag som passar portföljerna

  Håller med kommentaren om att du egentligen kan köra 10% aktier/hög risk per år som du tänkt låta pengarna vara – dvs under ett år 0/100, ett år 10/90, två år 20/80, tio år 100/0.

  Du kan såklart ge exempel på vilka fördelningar och fonder som som passar i dina lågrisk, mellanrisk och högrisk hinkar. Exempelvis lågrisk 10/90, mellanrisk 50/50, högrisk 90/10. Skulle nog hålla RikaTillsammans-portföljen utanför hinkarna eller i mellanrisk som ett mer avancerat alternativ.

  Bra du rekommenderar Lysa då de faktiskt är mer för nybörjare eller de som inte är så intresserade av att ombalansera. Egentligen är det väldigt lätt att fördela för de olika hinkarna: övre buffert/lågrisk: 10/90, mellanrisk 50/50, högrisk 90/10.

  Sen rekommenderar jag att bör ser över namnen på portföljerna. Nybörjarportföljen känns inte så nybörjarvänlig. Globala barnportföljen kan lika gärna kunna heta pensionsportföljen då det är den huvudsakliga du rekommenderar för långtidssparande. Kanske döpa om både hinkarna och portföljerna till lågrisk, mellanrisk och högrisk?

  RikaTillsammans-portföljen är ju lite speciell, den baserar sig på permanent portfolio, och är väl den portfölj som passar bäst för FIRE, då den bör ha lägst risk till högst avkastning. Det är den fonden som har namnet från bloggen men tyvärr den som är mest komplex för nybörjare. Ray Dalios All Weather är ju ett alternativ i framtiden då den har lägre risk än Permanent Portfolio (fördelning 30% aktier, 40% långa räntor (20+), 15% medellånga räntor, 7.5% guld och 7.5% råvaror).

  Sen förstår jag inte riktigt poängen med att minska långa räntor på flera ställen. Är inte poängen att de ska dämpa fallet i en krasch? De går upp när börsen går ner. Nu har du med högräntefonder som riskerar falla med börsen. Tänker ifall tanken är att dessa portföljer ska hålla i 10+ år och inte uppdateras varje år efter hur marknaden är…

  Tycker det är ok att du kör 12,5% osv inte måste hålla dig till 5% klossar. Kanske undvika 2.5% då det kräver rätt högt månadssparande.

  Det är lugnt om du inte hinner klart till söndag :)

  /Patrik

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
  1. Vit pil

   👍😎

   Tack för din utförliga kommentar Patrik!

   Jag håller helt och hållet med. Jag tänker att det är precis i den riktningen vi borde gå då det är naturliga nästa steg. Typ:

   • Lågriskhinken -> lågriskportföljen 20/80
   • Mellanriskhinken -> mellanriskportföljen 50/50 alt. rikatillsammans-portföljen
   • Hög riskhinken -> högriskportföljen 90/10

   Att det är lite spretigt är ju att det är en inkrementell utveckling över åren. Vi lanserade ju inte Fyra-hinkar-tänket förrän avsnitt #47, typ fyra år efter de första portföljerna. Tänker att det kanske är målet för i år att göra det skiftet.

   Sedan har jag en fundering på ”All-Weather” vs ”Permanent Portfolio”. Jag har varit inne på att köra en variant av Dalios portfölj men jag kan inte förklara riktigt logiskt, men det skriker i mig att lägga 40 % i långa räntor med löptider på över 20 år i dagens miljö med typ minusräntor. Det är kanske att försöka spekulera i framtiden som jag brukar invända mot och att jag trillar i samma fälla. Dessutom känns guldet med 7.5 % som en undervikt. Det handlar väl egentligen om tillit till portföljen.

   Sedan har jag för mig att hela poängen med den varianten av All-weather måste belånas för att få helt rätt på avkastningen. Jag är helt enkelt för osäker på Dalios modell för att våga ta steget och omvandla Permanent Portföljen till en All-weather. Hur tänker du/ni där?

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Grymt jobb med detta Jan! Angående namngivning av portföljer så tycker jag risknamnen (t.ex. ”Mellanriskportföljen”) inte blir så mycket tydligare än de andra. Hur ska man värdera en mellanrisk? Jag föreslår: 1-årsportföljen, 5-årsportföljen, 10-årsportföljen för de vanliga. Ger en bra indikation om vad de syftar till.

    4+
    Gravatar ikon för användaren
    Gabriel
   2. Vit pil

    Tack. Jag ser ”All-Weather” som en defensiv version av ”Permanent Portfolio”. Finns även ”Golden Butterfly” som är en offensiv variant (den tar med småbolag, och gör om fördelningen till 20×5). Oavsett vilken tycker jag dessa passar i mellanrisk-hinken.

    Poängen med en sådan portfölj är ju egentligen att man inte ska spekulera och justera hela tiden — dock är vi i en unik situation nu där räntor är väldigt låga så det inte finns så mycket att ta ifrån för att stimulera ekonomin ifall börsen faller. Höjs räntorna och börsen går bra så bör ju portföljen fortsätta gå med plus, för att sedan kunna dämpa ett fall bättre. Sänks de ännu mer och vi får en krasch då man hoppas att guldet blinkar till. :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Patrik
   3. Vit pil

    Gabriel: Risken baserar sig på KIID skalan där 1-2 låg, 3-4 mellan, 5-7 hög.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Patrik
   4. Vit pil

    …sorry skulle vara 1-2 låg, 3-5 medel, 6-7 hög. Dock kan man nog inte gå rakt av på hur Avanza bedömer dem, för isåfall skulle 100% global aktieindex vara medelrisk då den har KIID 5. :)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Patrik
 84. Vit pil

  Jag har inte hunnit läsa allt ännu, men tillåt mig komma med ett par spontana kommentarer. Skriver jag dem nu så hinner jag inte ändra mig…

  Din fördelning liknar nu LYSA väldigt mycket. Spännande att följa några år framåt vem som lyckas bäst. Jag hejar på dig!

  Är Nybörjarportföljen rätt namn? Risken är kanske att ej initierade föräldrar väljer denna portfölj för sitt barnsparande. Barnen är ju ändå nybörjare.

  Tack för ett mycket gott arbete. Och än en gång. Mina synpunkter denna gång skall ses som diskussionsinlägg mer än som en genomarbetad synpunkter.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor
 85. Vit pil

  Hej! Ser enkelt och bra ut. Jag kommer banta ner fran de avancerade forslagen fran forra aret! En fraga: ar forsiktiga portfoljen tilltankt for bufferthinken..?
  Tack for ert grymma arbete!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Max
 86. Vit pil

  Hej Jan! Bra initiativ att låta oss påverka! Tack! Jag investerar både i Globala barnportföljen, Nybörjar portföljen och i Rika tillsammans portföljen.

  Förenklingen – ja, bra!

  Guld till 10% – ja, bra! Jag skulle dock vilja ha en lite bättre förklaring till de av oss som har en del hos Avanza som inte kan/bör flyttas – varför är ”pappers guld” GULD AVA egentligen bättre än Pacific Precious? Svårt att månadsspara i certifikat med småbelopp utan att courtaget äter upp för mycket och för mig känns det tryggare med mix av ädelmetaller som delvis fysiskt innehav och delvis aktier – än ett pappers certifikat. Visst PP har höjt avgiften men det kanske ändå är det minst dåliga alternativet för månadssparande av småbelopp. Är man på Nordnet så är det väl ok att man inte kan månadsspara när man åtminstone kan köpa ETFer med fysiskt guld.

  Mindre Sverige – ja, för en en sänkning men vi måste också tänka på att SEK är sanslöst svag i nuläget. Alltså ökar valutarisken. Själv känner jag mer för en 20% än 16-18% men det är kanske hårklyveri.

  Behålla Asien/EM – ja, bra! Speciellt nu när värderingen på EM börserna är betydligt lägre. En del förvaltare förordar att öka exponering mot EM och dra ner i USA där värderingarna är mycket höga.

  Mindre småbolag – ja, det lät väl högt, så bra att dra ner. Småbolag drabbas nog också hårdare i en ev. lågkonjunktur. Å andra sidan är värderingarna generellt sett lägre (pga högre risk) vilket kan begränsa fallhöjden.

  Aktieandelen i portföljen – spontant känner jag att USA är väl högt. Jag vet att det redan är under viktat men 47% i Trump land, mmm, spontant kändes 40% andelen under 2019 bättre. Lite mer Sverige (20%?) och lite mer Europa (20%?). Europa är trots allt en större marknad befolkningsmässigt om än inte en större börsmarknad än USA.

  Räntesidan av portföljerna – helt enigt, det är ett riktigt härke att bena ut vad man ska göra för att dels vara säker och dels få någon avkastning. Tack alla centralbanker för det! :) Eftersom detta är krockkudden så skulle jag nog vilja hålla durationen nere mer (litar inte riktigt på risk mått). Jag är även lite rädd för fonder med företagsobligationer av ”investment grade”, speciellt med längre durationer. Det är väldigt mycket av företagsobligationsmarknaden som är BBB eller t.o.m. BBB- i nuläget dvs. lägsta pinnhålet på ”investment grade”. Vid en nedgradering av ett företag och dess obligationer (tex. i en avkylande ekonomi) innebär det att fonderna måste sälja av dem (är ju inte investment grade längre) och då blir det inga bra priser när alla ska sälja. Förenklat så skulle jag vilja öka Spiltan Räntefond och dra ner IKC och Spiltan högräntefond i de portföljerna där det är rätt mycket räntor.

  Globala barnportföljen – jag köper den! Kanske jag lägger in 5% Europa, ökar någon av Sverigefonderna med ytterligare 5% enl. valutarisks resonemanget ovan, samt kanske ökar Tillväxtmarknad med 5% (denna portföljen är ju på lång sikt och då bör ju tillväxtmarknader gå bättre, och de är relativt lågt värderade i nuläget. Dessa 15% skulle jag ta från LF Global. Räntedelen är inte mycket att orda om.

  Nybörjarportföljen – återigen jag köper den! Samma resonemang att jag kanske velat få in lite Europa 5% tex, lite mer Sverige totalt 15%. Här skulle jag INTE vilja ha mer Tillväxtmarknad eftersom denna portföljen är på lite kortare sikt där tillväxtmarknader kan vara volatila och handelskrig kanske spelar en roll fortfarande inom en 5-7 år.
  På räntesidan, jag skulle vilja flytta 5% vardera från IKC och Spiltan högräntefond till Spiltan Räntefond enl. resonemanget ovan. Skulle kännas som en säkrare krockkudde.

  Försiktiga portföljen – uppskattar denna eftersom jag kommer att behöva den under 2020. återigen jag köper den! Aktiedelen är inte mycket att orda om.
  Räntedelen, enl. resonemanget ovan, jag skulle vilja flytta 5% vardera från IKC och Spiltan högräntefond till Spiltan Räntefond som då blir 35%. Kanske, kanske, eftersom denna är på kort sikt, att ta bort AMF Räntefond mix (undvika valutarisk) och lägga de ytterligare 10%en i Spiltan Räntefond som då skulle bli hela 45%, men då kanske man skulle fundera på att dela upp det på två olika korträntefonder för att inte lägga för många ägg i Spiltan påsen, men jag vet inte vilken fond som skulle vara bättre/lika bra.

  Rika tillsammans portföljen – tack för förenklingen! Det har varit ett litet helsike att sätta upp den enligt 2019 modellen, men det har gått och det är rätt lätt att ställa om till denna.
  Min största farhåga med denna är valutarisken eftersom den ursprungliga portföljen inte hade så mycket valutarisk. Det orsakas ju mest av att långräntorna måste vara utländska eftersom det inte finns så långa durationer i Sverige. Å ena sidan om man tar in AMF lång så följer man inte durationen mot ursprungsportföljen, å andra sidan så tar man en valutarisk på ytterligare 25% som inte heller är med i ursprungsporföljen (som jag förstår det). Fast mellan hötapparna!
  Aktiedelen – ser bra ut, ev. om jag trycker in 5% Europa och ökar Sverige till 5% för att vara mer åt hemma marknaden (jmf. Valutarisk).
  Korträntor – känns bra, även med de US/EU korträntorna eftersom det är statsobligationer (inga/låga nedgraderingsrisker).
  Långräntor – jag hade nog sovit bättre att plocka in AMF lång och ta bort de amerikanska långa företags obligationerna. Den senare innehåller ju både företagsrisk OCH valutarisk som jag ser det. Då tar jag hellre risken att AMF lång inte riktigt lever upp till durationskravet.
  Guld och råvaror – tveksam till Handelsbanken råvarufond som ju bara investerar i ett index, som kanske inte riktigt fungerar i de situationer som guld ska göra (dvs. vid större kriser och inflation). Jag hade nog hellre förenklat och lagt in de 2.5%en i Guld eller WisdomTree.

  Hoppas det hjälper dig i någon mån att sätta portföljerna till på torsdag. Du gör utan tvekan ett mammutjobb! Stort tack!!!
  Oavsett var du landar så är jag mycket tacksam och gör gladeligen mina egna personliga anpassningar!

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  JFB
 87. Vit pil

  Hej Jan,

  Gillar att du förenklar rikatillsammansportföljen och gör den mer överskådlig, men ökar inte risken då den tunnas ut och blir mer nischad?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias
  1. Vit pil

   Min förhoppning är verkligen att den inte ska bli det utan att den här varianten ligger närmare filosofin. Men det är ju så svårt när man inte kan ta mallen rakt av för amerikanska sparare på grund av att vi har SEK som valuta och inte kommer åt alla fonderna. Jag är dock betydligt mer nöjd med den långa räntefondsdelen än något år tidigare. De korta räntorna kan man diskutera – egentligen så ska det ju vara ”cash”.

   Ja, någon läsare klokare än mig kanske kan kommentera. Men jag tycker det är tillräckligt bra för att våga sätta ett sjusiffrigt belopp i den för året. Eller så saknar sjukdomsinsikt. 😁😎

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Hej Jan,

    Är det inte bättre att ersätta Spiltans korta räntefond med cash på nischkonto som ger en nettoränta på ca. 0,6% per år och utan risk för en negativ utveckling vid räntehöjning?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Toni
   2. Vit pil

    Ja jag förstår hur du resonerar, jag gillar ordning och reda och gillar ”känslomässigt” denna mer än förra varianten. Ryggar rakt av på Guld, långa och korta räntor. Min enda invändning är aktiesektionen egentligen som jag behåller som den är med undantag för småbolag som mergas in i globalpotten.

    Gillar SEF allt för mycket just nu.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Tobias
   3. Vit pil

    Men glöm inte att ”Cash” i investeringssammanhang = 3 månaders statsskuldväxlar.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    ML
 88. Vit pil

  Jag tycker om tanken på ett förslag på 100% aktier och en 100 % ränta så får man sen balansera själv där emellan – du har ju ändå samma fonder i portföljerna!
  Jag verkar vara den enda som tyckte det var bra med 3 olika komplexa alternativ förra året – vi är ju alla olika och kommit olika långt i vårt sparande! Men om du har en portfölj på 100% aktier, då kan ju den kom i 3 varianter med olika många fonder, och samma för ränte delen. Börja med ränte trippel och ge sen mer komplexa varianter bestående av fler olika fonder.
  Guld kan sen ligga utanför som en 5-10% av ditt totala sparande.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  CB
  1. Vit pil

   Ja, det är inte omöjligt att jag återkommer med ett sådant förslag vid sidan om, har en sådan ”hemlig” portfölj med många av mina favoritfonder från Bästa fonder-artikeln med. bl.a. hållbara fonder såsom Proethos, SPPs PLUS-fonder m.m. 👍😂

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 89. Vit pil

  Hej! Jag använder mig av Globala barnportföljen hos Avanza och vill fortsätta göra det. Hur ska jag ändra om %-satserna om jag vill ha Xetra gold, separat hos Nordnet? Jag vill alltså lyfta ut 10% guld till Nordnet. Var det också så att det inte gick att månadsspara i Xetra gold? I så fall handlar det ju om en engångsinsättning och att ibland fylla på med lagom stor summa hos Nordnet. Hur ska mina %-fördelningar för alla fonder bli hos Avanza utan 10% guld?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan A
  1. Vit pil

   Du kan köra Guld AVA hos Avanza. Det är det bästa alternativet där. Jag tjatar på Avanza om att införa dem också, men har inte fått något svar.

   Annars kan du göra som du skriver. Tyvärr går det inte att månadsspara i Xetra Gold eller någon annan av de ETF:erna.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    1) Om jag jag väljer bort guldet ur Globala barnportföljen. Hur räknar jag om % satserna? Då har jag kvar 90% utan 10% guld som jag ska fördela om och bli mina nya 100% i sparande hos Avanza utan guld. T ex LF Global ligger nu som 55%. Hur många %-enheter ska jag höja de 55% och även på övriga innehav för att sprida ut de 10% med guld jag plockar ur?
    2) Är Guld AVA hos Avanza också en s.k ETF, d v s månadssparande går ej?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Johan A
   2. Vit pil

    Mailade avanza om guld etf:er för någon vecka sedan. Fick detta som svar : ”Vi håller på att arbeta på att utöka erbjudandet. Kan tyvärr inte ge något exakt information när eller vilka men det kommer med största sannolikhet dyka upp mer inom denna kategori nu under våren.”

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Niklas
  2. Vit pil

   Du får dela varje del med 0.9. T ex för den globala indexfonden med 55 % blir 55 /0.9 = 61 % (lite avrundat). På samma sätt gör du med resterande delar. Se till att summan av alla delar blir 100 %. Jag fick det att gå ihop om 5 %-delarna görs om till 5.6 % samt 10 %-delen till 11 %.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias Hall
 90. Vit pil

  Hej
  Jag roade mig med att göra en egen analys av innehållet i portföljen och ser att jag inte får samma siffror på fördelning av bolagsstorlekar. Speciell medelstora skiljer sig en del. Datan kommer ifrån Morningstar.

  Namn Andel Stora Medelstora Små

  Länsförsäkringar Global 62,50 84,00 16,00 0,00
  Handelsbanken Småbolag 10,00 1,20 62,70 36,10
  SEB Sverige Indexfond 10,00 49,10 33,40 17,50
  Spiltan Investmentbolag 5,00 30,30 63,40 6,30

  Länsförsäkringar Tillväxtmrkd 12,50 84,50 14,40 1,20

  100,00 69,61 24,58 5,83

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Jaha resultatet blev inte alls som förhandsgranskningen där jag hade gjort en snygg tabell.
   Slutsatsen är iaf:
   Stora: 69,61
   Medel: 24,58
   Små: 5,83

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas
   1. Vit pil

    Tack, ja kommentarerna tillåter tyvärr inte html-taggar.

    Konstigt att du inte får samma. Efter viktning, men innan normalisering:

    Andel / Fond / Stora / Mellan / Små

    • 11,8 % – Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära / 79,6 / 7,6 / 1,1
    • 8,5 % – SEB Sverige Indexfond / 41,6 / 28,2 / 14,9
    • 4,9 % – Spiltan Aktiefond Investmentbolag / 29,9 / 65,1 / 6,2
    • 9,7 % – Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK / 1,1 / 56,4 / 34,9
    • 60,5 % – Länsförsäkringar Global Indexnära / 81,3 / 10,3 / 0

    Totalt ger det efter normalisering:

    • Stora bolag: 73,2
    • Medelstora bolag: 20,9
    • Små bolag: 5,8

    Kan du se var det blir fel? En felkälla kan vara att jag använder Morningstars X-ray-verktyg för analysen och inte räknar på fonderna direkt.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Hej Jan. Går inte att svara på ditt senaste inlägg så svarar på mitt gamla och hoppas du se det.

   Ok det är där skillnaden ligger då jag utgått direkt på fonderna. Ta Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära som exempel.

   12,5% av portföljen, men under xray: 11,8%
   84,5% stora bolag, men under xray: 30,5+25,3+23,8 = 79.6%

   Kan du(eller någon annan) ge en förklaring till varför siffrorna i fondens beskrivning och i xray skiljer sig åt?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas
 91. Vit pil

  som glad amatör tycker jag nog det ser mycket bättre ut i år jämfört med förra året. det var totalt förvirrande förra året om du frågar mig. alldeles för många alternativ.

  Om vi brainstormar lite så tänker jag så här: eller ”så här jobbar jag”
  jag tycker inte att man bör förringa skatteeffekterna på lång sikt. Aktier bör vi placera i ISK och räntor på aktie/fonddepå.
  guldet förväntas väl på på lång sikt egentligen bara hålla jämna steg med inflationen så det hamnar väl lite i gränslandet där var man ska placera den tillgången.

  Jag tycker att du ska förenkla din strategi ytterligare i framtiden Jan, det är för mycket komplexitet med så många olika portföljer.

  jag tycker egentligen bara att du bör redovisa två portföljer här på bloggen.
  en 100% aktieportfölj som vi lägger i ett ISK och en 100% ränteportfölj som vi lägger i en depå.
  För mig personligen så upplever jag att det blir mycket lättare att jobba så här.

  risken är lättbalanserad i excel mellan aktier/räntor/guld.

  den där mentala bokföringen som 4 hinkar medför, det köper jag inte. du har själv erkänt i ”12 misstag som vi gör och har gjort i vårt sparande” att mental bokföring ÄR ett misstag och därför har jag själv valt att försöka jobba mig så långt bort från det som möjligt.

  Jag förstår, man har olika konton för olika syften osv men personligen har jag strukturerat det som så att jag har flyttat alla mina lite större målsparanden (bil, resa, lyxkonsumtion osv) till lysa. summorna där är oftast mindre än 100 000 kr. men som jag sparar ihop sakta under flera år.
  där lägger jag 10% i aktier för varje år jag kan låta pengarna vara. och kan reglera ner risken lätt ju närmare målet jag kommer. iomed att summorna är små kan jag bortse från de ökade kostnaderna och skatteeffekterna som det medför.

  Men utanför lysa där majoriteten av min ekonomi ligger spelar kostnaderna en större roll. Jag har gjort det så enkelt jag bara kan med endast två portföljer.
  en aktieportfölj för långsiktigt sparande och en ränteportfölj för mer kortsiktigt sparande. jag tycker inte man ska stirra sig blind på volatiliteten på en enskild portfölj. aktier är lika volatila OAVSETT om du har 20% aktier/60% aktier eller 100% aktier.

  min aktieportfölj håller jag även mycket enkel. jag försöker replikera 80% MSCI ACWI + 20% SIXRX så nära jag kan (och så billigt jag kan). large, mid och small cap.

  Räntepegarna för kort sikt viktas om löpande efter behov.
  (detta är till för min löpande ekonomi och mina levnadskostnader/buffert)

  sparkonto 0% – ränta för pengar jag använder direkt/samma månad
  sparkonto 0.8% – ränta för pengar med ett par dagars varsel upp till 1 år.
  kortränta – pengar med 1-2 års varsel
  långränta – pengar med 2-3 års varsel
  företagsobligationer – för pengar kanske med uppemot 5 års varsel

  här behöver jag lägga ner mer jobb på diversifieringen i olika valutor tex. ska ägna 2020 åt att forska mer på hur man bör jobba lite mer effektivt med räntebenet.

  Guld har jag inte alls introducerat än men är ganska OK med tanken att jag bör ha en 5-10% av min totala ekonomi i guld. och jag lär köpa guld inom en 2-3 års period förmodligen och behålla resten av livet. behöver lära mig mer först.

  lite så här jobbar jag om någon orkade läsa ända hit. och det är mitt förslag även för kanske några av er andra också inför framtiden.

  Ni gör ett fantastiskt jobb med bloggen Jan och Caroline, tack för det!

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Palle
  1. Vit pil

   Tack Palle för din kommentar! 🙏

   Jag hänger med på hur du tänker och resonerar. Det låter som att du har hittat ett sätt som fungerar bra för dig och det är det absolut viktigaste när det gäller ens sparande. Sedan tror jag att du och jag skulle kunna ha en bra diskussion över ett glas vin men utifrån den feedbacken jag ser hos läsare tror jag tyvärr att den ökade komplexiteten med fyra-hinkar portföljen är nödvändig.

   Långt ifrån alla är så kunniga som du. Jag tror att du tyvärr underskattar din egen kompetens i förhållande till andra – det är ju bara att kolla hur folk investerar i allmänhet för att bli mörkrädd. Så i mina ögon är du långt ifrån en amatör. Sedan tror jag i och för sig att om vi bara grupperade dina olika sparkonton och portföljer så tror jag inte vi skulle hamna så långt ifrån fyra-hinkar-principen. 👍😎

   Tack än en gång!
   Jan

   PS. Kan verkligen tipsa om att lägga till lite guld för att balansera upp risken. Tror det kommer göra skillnad framgent. Kolla in Xetra Golds hemsida som är riktigt bra. DS.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    jag har lärt mig allt av mästaren, alltså dig haha så jag tror vi hade kommit bra överens för vi tänker ganska lika bara att vi grupperar pengarna lite annorlunda.
    det är väl lika mycket en mental bokföring från min sida iofs när jag tänker efter.

    tycker din strategi är optimal för lysa. att bara sätta upp 3 portföljer med 3 olika risknivåer. mycket enkelt och lättöverskådligt. men att göra det själv upplever jag att det blir för mycket att balansera. då tycker jag det är lättare att bara gruppera ihop alla aktier i ett ISK och alla räntor i en depå. och sen balansera pengarna mellan dessa två kontona bara.
    jag har precis som du valt att ha en ganska stabil bas av räntor så att jag ska känna mig trygg när det blåser. om jag vet att jag har x antal 100 000 i räntor eller pengar för de kommande 5 åren säkrade så kan jag känna mig trygg med att aktiedelen svänger till.
    Jag tycker nog det är viktigare att bygga upp tryggheten i räntor först innan man börjar bege sig längre ut på riskskalan. Men det är ju rent teoretiskt fel eftersom man egentligen ska ta maximal risk så tidigt som möjligt för att sen trappa ner.

    att jag kallar mig glad amatör beror mycket på att jag inte har så mycket pengar att leka med än :) det är lätt att sitta och vara kaxig med småväxel i portföljen. har nog i sparat 15 år. men inte alls optimalt förrän jag började följa denna bloggen. och har även haft en del kostnader längst med vägen (bortförklaringar)

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Palle
 92. Vit pil

  Hej Jan, Länsförsäkringar Global Indexnära har åtminstone 0,1719652% högre avkastning än Avanza Global på grund utav skatteffekterna. Då de skiljer med 0,11 % i avgift har Global Indexnära en avgift som är 0,0619652% lägre. Räknat med en dividend yield på 1,87%. När utdelningarna från USA är större eller spelar större roll för avkastningen kommer LF Global Indexnära prestera ännu bättre.

  Mellan start av Avanza Global 08-27-2018 och 01-13-2020 så hade Länsförsäkringar Global Indexnära en avkastning som var 0,77‬% högre.

  Konstigt nog presterade Avanza Emerging Markets med +11,66% jämfört med +13,19% från LF Tillväxtmarknader Idxnära. Vad kan det bero på? Till skillnad från LF’s globala fond mot Avanzas globala, så har Emerging markets lägre avgift.

  Mvh

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Aen
  1. Vit pil

   Tack för att du har räknat genom det. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 93. Vit pil

  SPP Aktiefond Global is the way to go!
  Följer breda MSCI World ACWI inkl Asien & Tillväxtmarknader.
  Diversifierat och klart, bara att stoppa långt ned i byrålådan med ett automatiskt månadssparande och kanske ta en titt efter sisådär 10+ år.

  Mvh, Jocke

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Joakim
  1. Vit pil

   Gillar det där du tänker och säger Jocke! Så underbart enkelt!

   Synd jag inte riktigt vågar..

   Undrar vad Jan tänker om ditt upplägg?!

   Mvh Emanuel

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Emanuel Johansson
  2. Vit pil

   Ja, det skulle fungera att byta ut Länsförsäkringar Aktiefond Global mot SPP Aktiefond Global och därmed ta bort Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära. Det blir 2 baspunkters högre kostnad, men det är ju försumbart. Dessutom blir vi av med en fond vilket förenklar… 👍

   Det som jag tänker är argument mot det är att folk på Avanza kommer förmodligen vilja ha Avanza Global och byter du Avanza Global mot SPP Aktiefond Global så förlorar du tillväxtmarknadseffekten.

   Klurigt det här… Vad tycker du som läser?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Nördade mig ner i jämförelsen nu. Skillnaden blir större än jag trodde. För det första ger en portfölj med SPP-fonden som bas en mindre exponering mot Asien och Tillväxtmarknaderna och en högre mot USA, Japan och Västeuropa. Sedan kommer den högst sannolikt exponera mot färre antal bolag.

   Det kommer högst sannolikt bli den basen jag har föreslagit ovan med Länsförsäkringar-fonden. Dessutom blir det enklare att byta ut Avanza Global rakt av mot LF Global.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för bra texter mm

    Jag har hälften LF global och hälften Spp global, just för att få lite tillväxtländer. Förra la jag dock till Robur Asien, så jag har inte räknat på hur mycket Asien det blir totalt. Och jag la förra året även till HB småbolag som ju innehåller lite Asien och övriga tillväxtländer.

    Detta med att räkna ihop procenten från flera fonder i förhållande till hela portföljen är något jag inte förstår hur man gör. Det hoppas jag någon skulle kunna skapa en enkel guide för som kan ligga på bloggen.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Martin
  4. Vit pil

   Med det sagt – om jag bara fick spara i en enda fond, då är SPP Aktiefond Global den absolut hetaste kandidaten. Håller helt och hållet med. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  5. Vit pil

   Typ som jag tänker dock att jag valt en etisk , Handelsbanken Global Index Criteria , som är 0,1 % dyrare . Men eftersom jag ska gå i pension om 8 år så hinner nog inte den tiondelen sabba så mycket

   Berra

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Bertil
 94. Vit pil

  Bra antaganden! Jag uppskattar att du ser hur mycket överviktat Sverige varit i portföljerna. Fortfarande onödigt krångligt med så många fonder.

  Den försiktiga portföljen verkar alldeles för krånglig för att passa i en bufferthink. Här har du verkligen applicerat allt du lärt dig om räntefonder på en och samma gång 😉.

  Jag har själv utsatt en del av min buffert för risk och har då Spiltan Högräntefond och AMF Räntefond Lång. Det jag märkte när jag skulle ta ut ur hinken är att det tar minst 1-2 bankdagar tills pengarna finns hos Avanza. Först då kan jag logga in och begära uttag av pengarna, och sedan ytterligare en bankdag innan pengarna är på min vanliga bank. Alla fonder tar också olika lång tid på sig så man kan få logga in flera gånger och kolla om man fått tillgång till mer pengar. Redan med två fonder var det lite mycket moment tycker jag.

  Jag förstår tanken att du vill motarbeta inflationen. Men det är viktigt att inte glömma bort varför man har en buffert. Ju krångligare den blir desto sämre kassaflöde får vi. Ska man köra på det upplägget så måste man nog komplettera med ett kreditkort också, så man inte sitter där utan pengar i en vecka mitt under sin värsta livskris.

  Jag ska nog flytta den riskutsatta delen av min buffert till Lysa istället. Vid uttag är det bara ett enda moment. De sköter både försäljningen och utbetalningen. Två bankdagar.

  Ska jag ändå säga något om den försiktiga portföljen så är det att jag hade tweakat upp Spiltan Högräntefond, ner Spiltan Räntefond Sverige och eventuellt även minskat i aktiedelen. Högräntefonden är speciell i att den har mycket rörliga räntor, så att den inte korrelerar med långa räntefonder. På det sättet uppfyller den en av funktionerna hos korträntefonden. Men också att den är utsatt för börsrisk i och med att de håller preferensaktier och investerar i mer riskfyllda obligationer. Med det sagt så bör den vara tryggare än aktiemarknaden. Min tanke då är att man kan dra ner på aktierna mer (20% är redan i översta laget, eller?) och då få ”riskutrymme” till att också minska Spiltan Räntefond Sverige. Å andra sidan kanske man då ökar koncentrationsrisken? Jag har inte räknat på något av detta, det är bara en spontan tanke.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Emil Vikström
  1. Vit pil

   Fan, nu satte du griller i huvudet på mig… 👍😎

   Jag funderade ett tag på att köra en variant på räntetrippeln. Typ 60 % Spiltan Räntefond Sverige, 30 % IKC Avkastningsfond och 10 % Spiltan Högräntefond. Det är ju relativt enkelt och förstå och beprövat.

   Jag tänker ju egentligen inte att det är tänkt som primär buffert, utan snarare som sekundär eller målsparande på 1 – 3 års sikt. Säg att jag kommer fram till att jag ska ha 100 000 kr i bufferthinken. Då tänker jag att man har 50 000 kr på ett sparkonto t.ex. Sparkonto+ på Avanza och sedan resterande delen i den försiktiga portföljen. Därav också aktieexponeringen.

   Kommer sannolikt genomföra din tweakning.

   Tack än en gång.
   Jan

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Jag benchmarkade också den försiktiga portföljen mot LYSAs som ser ut som följer:

   • AMF Räntefond Lång – 18 %
   • Spiltan Räntefond Sverige – 17 %
   • Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc – 15 %
   • XACT Obligation – 16 %
   • Öhman Obligationsfond A – 14 %
   • Öhman Realräntefond A – 10 %
   • db x-trackers II iBoxx EUR Hi Yld Bd 1D – 10 %

   Svårt då att plocka bort de andra fonderna och bara köra räntetrippeln. Det stora problemet är egentligen att jag inte litar på mig själv i att sätta ihop en riktigt bra ränteportfölj. Klurigt. 🤔

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Så, nu har jag laddat upp en förenklad variant som jag fortfarande är nöjd med. Strök de globala företagsräntorna med motiveringen att fonden inte finns på Nordnet. Strök realräntefonden på grund av guldet som har samma funktion.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Just det, som målsparande gör det ju inte så mycket att kassaflödet är sämre. Det ser man ju ofta i frågor & svar att det finns någon som funderar på dina portföljer för 2-4 års sikt och som har ett ganska exakt datum när de ska ha pengarna. Håller med dig om att ”den övre delen av bufferten” kan utsättas gör risk, det är det jag också gjort.

    Jag tycker det ser bra ut! Du envisas med att ha komplexa portföljer med många fonder men det får man ta. Mixfonder som IKC Avkastningsfond eller AMF Räntefond Mix borde annars kunna stå helt ensamma i en portfölj. De ÄR en portfölj redan. Lite som en global indexfond som också är en färdig portfölj. Men kul inspiration är det i vilket fall.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Emil Vikström
  4. Vit pil

   Mixfonder som IKC Avkastningsfond eller AMF Räntefond Mix borde annars kunna stå helt ensamma i en portfölj. De ÄR en portfölj redan. Lite som en global indexfond som också är en färdig portfölj.

   Ja, absolut i en viss mån så är det. Problemet som jag inte gillar är att de exkluderar en hel del saker. En vanlig globalfond exkluderar tillväxtmarknader och små bolag. AMF Räntefond Mix är absolut en bra mix, men upplever att den till 80+ % består av stadsobligationer och då missar man företagsobligationerna som t.ex. IKC fokuserar på tänker jag. 🤔

   Dessutom är ju räntefonderna mer komplexa då de både har 1) en typ av räntor, 2) en valuta som de handlas i och 3) en duration som alla tre påverkar väldigt mycket i jämförelse med aktier där man bara behöver välja typ.

   Ja, klurigt det här. Hur skulle du ha tänkt?

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 95. Vit pil

  Hej, Tack för att du skapade en 100% aktieportfölj och även tabellerna med jämförelser.

  Ser att svenska småbolag inte längre är med. Hur tänker ni här?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Ja, de åkte ut i förenklingen då de ingår i SEB Sverige Index tänkte jag. Eventuellt kan man ju lägga till dem om man saknar dem. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag kom också fram till det och speciellt ihop med Spiltan investmentbolag som innehåller en del mellan och små bolag.

    Man behöver ingen extra fond för svenska småbolag således.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Andreas
 96. Vit pil

  Jag tycker det ser toppenbra ut. Jag hade precis tänkt att fråga vad syftet med tre olika varianter på portföljerna var, men nu ändrade du det ändå. Bra med ökning av guldet.
  Ni gör verkligen ett fantastiskt jobb!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Cecilia
  1. Vit pil

   Tack Cecilia. Det värmer. 🙏

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 97. Vit pil

  Ser bra ut!
  Finns det någon särskild anledning till att välja Länsförsäkringar tillväxt istället för avanza emerging markets som är billigare? Finns det liknande skatteeffekter som för avanza global eller har det att göra med att den är en fond-i-fond?

  Jag noterar vidare att det blir något svårare att månadsspara i portföljen när det är ojämna % för många av de mindre fonderna.

  Tack för allt jobb du lägger ner på detta!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
  1. Vit pil

   Jag antar Jan valde den för att den finns på Nordnet. Skatteeffekter är relaterat till utdelningar från USA aktier, så en tillväxtmarknadsfond kommer inte drabbas. Lägst avgift är bäst och i det här fallet är det Avanza Emerging Markets.

   Mvh

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Aen
   1. Vit pil

    Aha ok, ja det är klart avanza emerging markets finns ju bara hos avanza.
    Jag måste ha sett fel i går angående de ojämna siffrorna, tyckte det stod 6% på vissa fonder. Ser nu att det står 5%😎

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Christian
  2. Vit pil

   Ja, precis. Det beror på att Avanza Emerging Markets inte finns på Nordnet där jag kör den ”officiella” versionen av portföljen via Shareville. Men hos Avanza byter man med fördel till den.

   Ja, jag jämnade ut det siffrorna för att underlätta bl.a. månadssparandet och för att det såg finare ut (och det slog högst marginellt). 🤓😁

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 98. Vit pil

  Hej Jan.
  Själv hade jag gjort det ännu enklare grund portfölj 100% Aktiefond index.
  LF Global indexnära 70%
  Seb Sverige indexfond 15%
  LF Tillväxtmarknad index 15%
  Den lilla delen på 2% Globala småbolag märks knappt. Det gör bara folk småsparare, nybörjare ännu mer förvirrade. Jag kör allt i Global index om du inte redan vet det. Annars skulle jag kunna ta 15% Seb Sverige index och 15% Avanza Emerging markets lätt in i portföljen. Lycka till.
  Mvh. Jack

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Tack Jack. Jag hade dig i åtanke när jag satte ihop portföljerna. Du är ju lika envis som jag. 👍😂

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 99. Vit pil

  ”Tillväxtmarknader” betyder väl egentligen ”Icke-fungerande marknader”? Jag äter upp min högra sko om inte små/medelstora bolag på idag fungerande marknader kommer att vara en bättre investering på 10 års sikt. Jag skulle nog vänta ett tag med att skruva upp vikten på tillväxtmarknaderna alltför mycket.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  PerW
  1. Vit pil

   Jag har egentligen inte överexponerat, bara gått i linje med ”totalt börsvärde i världen”. Skulle jag spekulera i det så skulle man t.ex. överviktat mot småbolag som tenderar gå bättre stora bolag etc. Men du kan mycket väl ha rätt, förra året var ju skillnaden ganska väsentlig.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 100. Vit pil

  Gillar att du närmar dig MSCI World ACWI i aktieallokeringen!
  Bra med tabellen som tydliggör skillnaden mellan MSCI World och MSCI World ACWI. Många som vill välja en av de vanliga globalfonderna har nog inte klart för sig att man får då ingenting på tillväxtmarknader!
  Tycker det är bra med färre varianter, för den som verkligen vill ha in mer finns ju fler bra fonder att välja på i senaste veckornas avsnitt. Behövs verkligen sju räntefonder???
  Försiktiga portföljen: lägg aktier till vänster och räntor till höger så är det konsekvent.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Göran
  1. Vit pil

   Tack för feedbacken Göran!

   Jag har förenklat med färre räntefonder nu tack vare din och Emils feedback. Tyvärr tillåter inte Excel mig att flytta blocken. Sjukt störigt. Kul att inte bara jag stör mig på sådant… 😂😂

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 101. Vit pil

  Tack för att du också räknar om andelar mot 100 % aktier.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Tack, ja, har sett att det varit ett önskemål och det gör det dessutom enklare att jämföra. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 102. Vit pil

  Jag tycker det känns snårigt att räkna ut totala andelen för Asien/tillväxt räknat mot 100 aktier. Förutom Länsförsäkringar global index (ej tillväxt), har jag nämligen också har Spp global, Spiltan global invest, Robur Asien och Handelsbanken småbolag som alla innehåller lite tillväxtländer.

  Hur räknar man ihop den totala andelen tillväxtländer utifrån andelarna tillväxtländer i de olika fonderna?

  Kanske en guide för sådant vore bra.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Man kan få ett hum genom att kolla på fondens innehav på Morningstar. Tyvärr går de där efter region, inte MSCIs indelning.

   Fondens eget fondfaktablad brukar också kunne hjälpa till. Ibland har de viktat olika index som sitt ”jämförelseindex” och då kan man ta den viktningen som tumregel. Å andra sidan har jag en gång sett en fond som hade blandat in betydligt mer räntor i sitt jämförelseindex än vad de faktiskt investerade i. Då blev det lätt att slå index…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Emil Vikström
  2. Vit pil

   Jag brukar använda Portföljhanteraren på Morningstar och deras X-ray-funktion som är riktigt bra.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack, ska kolla. Som jag förstår är det ju inte att bara titta på två fonder och plussa ihop procenten, då varje fond räknas som 100 %.

    Det är detta som gör det krångligt. Om det tex står x % Japan i en fond och x % Japan i en annan, så kan man ju inte bara lägga ihop de två talen och säga att man har x+x % i förhållande till portföljens 100% aktier.

    Är det vad denna X-ray-funktion hjälper en med?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Martin
   2. Vit pil

    Registrerade mig och försöker lägga upp min portfölj, men förstår inte riktigt hur det ska hjälpa mig.

    Ett exempel. Jag har 6 fonder, varav 4 innehåller USA i olika snarlika procentsatser, men med olika mycket pengar i.

    NU vill jag t.ex. ta reda på hur många procent USA-delen utgör av hela min portfölj som ju utgör 100 %.

    Procentdelen i en fond utgör ju del av just den fonden som räknas 100 %.

    Är detta vad X-ray-funktionen kan hjälpa till med?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    MartinP