Låt oss hjälpas åt med att skapa ett bear/bull-case

En idé för att illustrera svårigheten med marknadsläget och vikten av en bra story

Efter feedbacken och kommentarerna på förra avsnittet så tänker jag, kan vi inte leka leken med konceptet kring den 10 mannen? Låt oss konstruera två bra och övertygande stories för ett par case. T.ex. ett bear- och ett bull-case för t.ex. marknaden, Tesla, IT-aktier eller liknande. Syftet är inte att någon ska få rätt eller övertyga någon annan. Min tanke är att illustrera exemplet kring att marknadsläget just nu är väldigt svårbedömt och att man kan skapa övertygande stories för båda sidorna.

Jag har just nu en bias åt att jag upplever marknaden övervärderat och att vi har mikrobubblor i t.ex. Tesla, IT-aktier och ett par områden till. Jag skriver således gärna ett bear-case för dessa kring varför de är övervärderade och att man tar en risk man inte får betalt för när man investerar i dessa fonder.

Kan vi i kommentarerna hjälpas åt med argument och en story för ett bull-case så kan jag klippa ihop det till en sammanhängande story. Det är väldigt svårt att argumentera mot sig själv. ??

Mitt förslag är:

  • Tesla
  • IT-aktier / ny teknikfonder
  • Marknaden i allmänhet (enklast är S&P500)

Är det något som låter intressant och som vi kan hjälpas åt med?

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök