Låt oss tänka tillsammans - Förslag inför ombalansering
Sök:

Låt oss tänka tillsammans – Förslag inför ombalansering

Vad gör vi framåt med pengar som inte är i en fondrobot?

Nu när det har lugnat ner sig lite kring Spiltan och marknaden också verkar försöka hämta andan, låt oss hjälpas åt och tänka tillsammans. Jag tänker framförallt på räntedelen i modellportföljerna. Jag tänker att jag sätt igång diskussionen med mina tankar så hjälps vi åt med hur vi gör med ombalanseringen i nästa vecka. Observera att det här inte berör dig som sparar i en fondrobot som t.ex. LYSA.

Nedan följer några av de insikter och lärdomar som jag har fått och jag tror (tyvärr) många med mig. Låt oss gärna tänka tillsammans i kommentarerna. Jag brukar också vidhålla att marknadens rörelse inte är en anledning till att göra förändringar i portföljen, men jag tycker faktiskt att nedanstående analys kan borga för en omfördelning i åtminstone räntedelen i modellportföljerna.

Den svenska företagsobligationsmarknaden är väldigt illikvid
Något som jag tror har förvånat väldigt många, inklusive professionella investerare, fondbolag och myndigheter, är hur illikvid och liten den svenska företagsobligationsmarknaden är. Den domineras av två stora aktörer Spiltan och Carnegie. När tilliten försvann på den underliggande företagen och deras betalningsförmåga frös i princip hela marknaden ihop. Spiltans framgångsfaktor, storleken, blev sannolikt också dess problem. 
Den underliggande tillgången behöver vara mer likvid än den överliggande produkten
En annan insikt är att om du har en produkt som handlas på daglig basis (läs: en fond) så behöver den ha en underliggande tillgång som är mer likvid än fonden. Det vill säga att det går inte att ha en fond som ska handlas på daglig basis om innehållet i fonden handlas på veckobasis. Än värre blir det med en börshandlad fond som ska handlas på minutbasis men där tillgången handlas på dags- eller veckobasis. 
KIID-riskskalan tar inte hänsyn till andra typer av risker som fondbolags-, likviditets eller kreditrisk
KIID-skalan som är det universella måttet för att mäta risk i en fond fungerar inte särskilt väl. Den tittar på historisk volatilitet men tar inte hänsyn till andra typer av risker. 
Fondbolagrisk även på stora fonder
Jag har tidigare tänkt på risken med ett specifikt fondbolag, men mest tänkt att det är en risk med små och nya fondbolag. Insikten nu är att även stora fondbolag kan få problem, fast av annan typ. 
Vem äger pappren i fonderna
En sak jag inte har reflekterat över tidigare är vem som äger papprena i fonden. Om vi tar Spiltan som exempel så är det högst sannolikt att det var mycket småsparare tack vare deras goda historik och utveckling. Problemet är att dessa är lättrörliga pengar om man jämför med bolag som t.ex. AMF eller SPP som även förvaltar pensionspengar vilka är trögrörliga. Det innebär att dessa bolag sannolikt skulle kunna lösa problemet som Spiltan stod inför på annat sätt med sina mer trögrörliga pengar. 
En enskild fond som inte prissätter spärrar hela konton
Det här är en risk som aldrig har slagit mig någonsin. Att t.ex. hela PPM-valet eller LYSA skulle bli spärrat baserat på att en fond inte prissätter sig själv. 
I tider av kris minskar kronan i värde och USD ökar
Något jag har tänkt på tidigare men inte utnyttjat i räntefonderna är att i tider av kris så tenderar USD stärkas mot SEK. Vilket antyder att man skulle kunna sig lite räntefonder i USD även om det innebär en valutarisk. 

Saker jag har gått och funderat på

Nedan följer lite lösa tankar kring situation som jag gärna skulle vilja ha era tankar kring:

Ha företagsobligationer i portföljen?
Jag tycker fortfarande att antagandet att ha företagsobligationer i portföljen som tillgångsslag är korrekt. Frågorna är snarare: 1) till vilken andel? och 2) genom vilka fonder? 
Fonder med utländska företagsobligationer
Något som jag funderar på är att försöka utöka med en större andel utländska företagsobligationer med motiveringen att det är mer likvida och en sådan ”stängning” som vi upplevde i Sverige borde vara mindre sannolik. Problemet som uppstår är dock att man inte vill spekulera i valutan vilket innebär att de bör vara valutasäkrade mot SEK. 
Få svenska fonder med mer än 20 % svenska statspapper i portföljen
Jag har inte riktigt hittat någon fond som har mer än ca 20 % svenska statspapper i fonden. De flesta fonder har mest hypotekslån vilket inte heller är något fantastiskt att äga. 
Ha likviditetsfonder i portföljen?
De har ju historiskt de senaste 10 åren gett en negativ avkastning vilket gör ju det svårt att motivera att ta in i portföljerna. 
Bankkonto – alternativ?
Bankkonto är som jag tidigare sagt ett bra alternativ på 0 – 12 eller på sin höjd 24 månader sikt. På längre sikt är det inte ett alternativ på grund av inflationen. 
Inte ha för stor andel i en enskild fond
Något vi har lärt oss de gångna två veckorna är att inte heller ha för mycket i en enskild fond då fondbolag kan ta olika beslut även om den underliggande marknaden är samma. Något som dessutom underlättar vid eventuell belåning.

Utifrån era kommentarer och undersökningen häromdagen så är majoriteten (ca 58 %) för att minska exponeringen hos Spiltan men inte ta bort dem helt (=42 %). Jag lutar åt att tänka som följer.

Försiktiga portföljen (låg risk, sparhorisont: 1 – 3 år)

I ombalanseringen i början av året så såg den ut som följer:

 • 20 % – Globala aktier / SPP Aktiefond Global (Avanza, Nordnet)
 • 45 % – Korta svenska företagsräntor / Spiltan Räntefond Sverige (Avanza, Nordnet)
 • 10 % – Korta svenska företagsräntor / IKC Avkastningsfond (Avanza, Nordnet)
 • 10 % – Långa svenska stats- och bankräntor / AMF Räntefond Lång (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Svenska högränteräntor företag / Spiltan Högräntefond (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Globala statsräntor / AMF Räntefond Mix (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Guld / Xetra Gold (Nordnet) eller Guld Ava (Avanza)

Mitt förslag på förändring är som följer.

Utifrån resonemang i kommentarerna så tror jag att den bästa strategin just nu är att avveckla den här portföljen. Anledningarna till det är framförallt två.
 1. Pengarna kommer förmodligen behövas i den privata ekonomin på grund av osäkerheten i Corona-tider och då är ett sparkonto med insättningsgaranti en bättre lösning på kort sikt.
 2. Om de inte behövs i den privata ekonomin, då bör man överväga att investera dem i någon av de andra hinkarna i dagsläget.

Nybörjarportföljen (mellanrisk, sparhorisont: 3-10 år)

I ombalanseringen i början av året så såg den ut som följer:

 • 40 % – Globala aktier / Länsförsäkringar Global Indexnära (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Svenska aktier / SEB Sverige Index (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Asien & tillväxtmarknadsaktier / Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A (Avanza, Nordnet)
 • 25 % – Svenska korta företagsräntor / Spiltan Räntefond Sverige (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Globala stats- och företagsräntor / AMF Räntefond Mix (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Svenska långa räntor / AMF Räntefond Lång (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Högränteräntor / Spiltan Högräntefond (Avanza, Nordnet)
 • 10 % – Guld / Xetra Gold (Nordnet) eller Guld Ava (Avanza)

Mitt förslag på förändring är som följer.

Globala barnportföljen (hög risk, sparhorisont: 10+ år)

I ombalanseringen i början av året så såg den ut som följer:

 • 55 % – Globala aktier / Länsförsäkringar Global Indexnära (Avanza, Nordnet)
 • 10 % – Asien & Tillväxtmarknadsaktier / Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Globala småbolag / Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Svenska aktier (alla) / SEB Sverige Indexfond (Avanza, Nordnet)
 • 5 % – Svenska investmentbolag / Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • 10 % – Korta svenska företagsräntor / Spiltan Räntefond Sverige (Avanza, Nordnet)
 • 10 % – Guld / Xetra Gold (Nordnet) eller Guld Ava (Avanza)

Mitt förslag på förändring är som följer.

RikaTillsammans (mellan risk, sparhorisont: 3-10 år)

I ombalanseringen i början av året så såg den ut som följer:

 • 22,5 % – Globala aktier / SPP Aktiefond Global (SEK) (Avanza, Nordnet)
 • 2.5 % – Svenska aktier (alla) / SEB Sverige Index (SEK) – (Avanza, Nordnet)
 • 20.0 % – Svenska korta företagsräntor / Spiltan Räntefond Sverige (SEK) – (Avanza, Nordnet)
 • 5.0 % – Svenska kontanter / Kontanter i form av saldo på konto (SEK)
 • 5.0 % – Europeiska långa statsräntor / iShares € Govt Bond 15-30yr (EUR) – IBCL (Nordnet)
 • 15.0 % – Amerikanska långa statsräntor / iShares $ Treasury Bond 20+yr (EUR) – IS04 (Nordnet)
 • 5.0 % – Europeiska långa statsräntor / Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ (EUR) – DBXG (Nordnet)
 • 25 % – Guld / Xetra Gold (Nordnet) eller Guld Ava (Avanza)

Mitt förslag på förändring är som följer.

Uppdatering 200404 kl. 09:24

Först och främst ett stort tack för kommentarerna. Jag läser alla, funderar och reflekterar. Jag upplever att man kan koka ner frågorna till följande.

 1. Vad är syftet med räntefonderna i respektive portfölj? Skydd eller avkastning?
 2. Valutarisk i räntefonderna eller ej?
 3. Ta hänsyn till mental bokföring som skydd eller ej?
 4. Lång eller kort sparhorisont på räntefonderna
 5. Tillit till Spiltan som fondbolag eller ej?
 6. Andelen guld och räntors vara överhuvudtaget?
 7. (säkert glömt någon fråga)

Om jag sätter igång diskussionen så tänker jag:

1. Vad är syftet med räntefonderna?
Det blir väldigt olika svar på fråga 1 beroende på vilket perspektiv man väljer. 
Skydd – givet att man är ute efter skydd så blir svaret mer eller mindre kontanter och/eller sparkonto med insättningsgaranti. Vi har konstaterat att företagsobligationsmarknaden fungerar dåligt, utländska investerare är skeptiska till svenska bostadslånsmarknaden, likviditetsfonder har varit en garanterad förlust och då återstår egentligen bara statspapper. Problemet är att det finns ingen svensk fond – vad jag har hittat – med mer än 30 % svenska statspapper. Det finns fonder med utländska statspapper men då spekulerar du plötsligt i valutan snarare än i räntor. Därav avvecklingen av försiktiga portföljen. 
Avkastning – tittar utifrån ett avkastningsperspektiv så blir det också knökigt. Avkastning i räntefonder fås idag genom företagsobligationsfonder, men det såg vi hur det gick. Notera att mitt problem inte är att de gick ner primärt. Det är att det är en icke-fungerande / icke-likvid-marknad. Tittar man på lång sikt (>5 år) så vill man då ha något som liknar världsmarknaden, givet att vi utgår från samma resonemang om globalviktat marknadsindex. Där står USA för största andelen räntor och det är ungefär lika mycket statspapper som det är företagsobligationer, grovt sagt. 
Applicerar man då ovan och försöker gör en kompromiss så leder det enligt mig till. Försiktiga portföljen – går bort enligt tidigare anledning. Nybörjarportföljen – en kombination av statspapper, företagspapper, både på lång och kort sikt samt kontanter. Typ 15 % avkastningsträntor, typ 15 % skyddsräntor. I RikaTillsammans-portföljen vill man ju ha skydd (=korta, 3 månaders amerikanska/lokala statspapper enligt originalet). Således blir det 25 % skyddsräntor. I Globala barnportföljen som har mycket risk skulle jag argumentera för skydd som komplement, men då horisonten är så långt kan man argumentera för avkastning och svaret blir något mittmellan. 

2. Valutarisk eller ej?
Den här frågan har också gett upphov till mycket diskussion och är klurig. Grundrekommendationen är ju att inte ha räntor i en annan än sin egen valuta på grund av valutarisken. Att ha en räntefond som går +/- 1 procent om året och sedan ha en valuta som svänger +/-10 % runt den känns ju att det kan bli hugget som stucket. 
Argument FÖR valutarisk – det största argumentet som jag ser för valutarisk är att i kriser som nu, så tenderar pengar lämna små valutor som kronor och gå framförallt till USD och CHF samt i mindre del till EUR. Att ha en fond med valutarisk innebär således spekulation i kris och mot den svenska ekonomin – t.ex. en sådan som vi inte har haft på 10 år förrän nu. Är det motiverat de rörelserna vi har under tiden?
Argument MOT valutarisk – Att ha en fond med valutarisk innebär således spekulation i kris och mot den svenska ekonomin – t.ex. en sådan som vi inte har haft på 10 år förrän nu. Är det motiverat de rörelserna vi har under tiden? Sedan upplever jag dessutom att vi redan i alla portföljerna har valutarisk genom aktierna och gulder.
Jag landar i att det faktiskt INTE är värt att ta valutarisk i räntefonderna i någon större utsträckning. Det finns redan gott om valutarisk i portföljerna (60 % av en globalfond är i USD, 20 % är i EUR och bara ca 1 % är i SEK). I RikaTillsammans-portföljen är även de långa räntorna i USD/EUR. 

3. Ta hänsyn till mental bokföring eller ej?
Här hamnar frågan om man ska kontanter på sitt ISK/KF-konto eller ej. 
Argument MOT att ha kontanter på ISK/KF – det uppenbara argumentet är att man i ett ISK/KF betalar skatt på hela innehavet och att ha pengar på ett sådant konto innebär att du betalar skatt på pengar som inte tjänar några nya pengar. Det är ju dumt särskilt som man istället kan ha dem på ett konto med insättningsgaranti. 
Argument FÖR att ha kontanter på ISK/KF – argumentet som för mig uppväger en stor del av motargumenten är att jag får en kurva direkt på depån. Det vill säga att när jag loggar in så ligger mina kurvor bättre än index i perioder med nedgångar. Det känns bättre att se att man ligger bättre än index. Det är det ”snabba” systemet i hjärnan som reagerar och vi vet sedan tidigare att förluster värderas dubbelt så mycket känslomässigt än som vinster. Visst är matematiskt bättre att ta värderna, föra in dem i sin excel-fil och se ett annat resultat, men det gör man sällan. Skatten är dessutom inte särskilt hög i dagsläget. 
Jag landar spontant som i argument för. 

4. Lång eller kort sparhorisont
Den här hänger ihop med fråga 1 på sätt och vis. Det handlar om, tittar jag på det här utifrån ett marknadsläge idag, eller tittar jag på det utifrån ett 3, 5 eller 10 års perspektiv. 
Kort perspektiv – tittar man på ett kort perspektiv på säg 12 månader då är det svårt att se något case för räntor annat än att de har blivit utbombade och man kan spekulera i att vi kommer att se en snabb återhämtning. Har för mig att Jonas Lindmark på Morningstar argumenterar för det. 
Långt perspektiv – på sikt måste vi få räntemarknaden i Sverige och i andra länder att fungera. Problemen blir nämligen enorma i den reala ekonomin om företag inte kommer att kunna finansiera sig. I ett långt perspektiv gäller ju ”This too shall pass” tänker jag. 
Jag landar spontant någonstans mittmellan här. 

5. Tillit till Spiltan som fondbolag?
Jag står en hel del och velar i den här frågan. 
Argument FÖR Spiltan – man kan säga mycket om Spiltan, de har ett fantastiskt track-record (fram tills nu) och de har uppenbart fått en ordentlig läxa. Vill man då chansa på någon som inte har fått den läxan? Det är i grunden bra bolag och man kan argumentera för att de faktiskt agerade i sin andelsägares bästa. Problemet har främst under krisen varit kommunikation. 
Argument MOT Spiltan – här kommer en grov spekulation, så bear with me, men det är en känsla baserat på min egen upplevelse och ett flertal diskussioner med mina kontakter i finansbranschen. Det är således obekräftade rykten. Jag pratade med Finansinspektionen tidigare i veckan och fick höra att de har fått in 10+ anmälningar på Spiltan av varierande karaktär. Jag har begärt ut några underlag och väntar på att sekretessklassningen ska bli klar. Det som oroar mig är att Spiltan verkar ha gjort en egen tolkning av fondlagstiftningen som inte någon annan har gjort. Antingen det eller så har de inte fungerande interna rutiner för värderingen av fonderna. Det handlar således inte om invändningar mot själva förvaltningen. Min oro är för det runt om förvaltningen. Sådant som inte brukar ses med blida ögon av myndigheter. 
Lägger man dessutom till att utflödena har varit enorma i båda Spiltans räntefonder så tycker jag inte det är värt med fondbolagsrisken – oavsett om det gäller räntefonderna eller aktiefonderna. Dessutom verkar ju andra aktörer med ”tröga pengar” som AMF och SPP ha haft fördel med mycket mindre utflöden. 

6. Andelen guld i portföljerna och räntors vara överhuvudtaget
Det här hänger ihop med frågan med syftet med räntor. 
Argument för mer Guld mindre räntor – Förvaltaren Eric Strand hade ju en fantastisk förutsägelse förra året om en portfölj med 50 % aktier och 50 % guld. Sedan visar ju forskningen att det är bättre odds med att singla slant än att lyssna på förutsägelser. Men han har en poäng i att 5 eller 10 % guld i en portfölj är för lite för att kompensera för 60 eller 80 % aktier. Studien från Artemis och andra studier som tittar på optimala historiska andelen guld har varit ca 20 %. Jag personligen har upplevt att det är svårt att motivera (för andra) med 10 % guld än mindre 20 % guld. Men med tanke på alla stimulanspaket och alla pengar som kommer in i systemen så avfärdar jag inte lika säkert alla argument kring inflation och minskning av pengars värde. Dessutom har vi ju problemen med räntor enligt hela artikeln. Tittar man på guldefterfrågan just nu så är den – framförallt utanför börsen – enorm. Vissa pratar om 10 gånger större efterfrågan utanför börsen som på den. 
Argument mot Guld – Argumenten mot guld är ju de klassiska – det är en sten som ligger i en låda och det kostar pengar att ha stenen i lådan. Det blir inte mer av den, den ger ingen utdelning, den praktiska tillämpningen är marginell och dess värde beror bara på vad någon annan är villig att betala för den. Guldet tenderar ju också underprestera i de initiala skedena i en kris. 
Jag lutar åt en liten ökning av guld på bekostnad av räntorna i Nybörjarportföljen och Globala barnportföljen. Särskilt nu när det dessutom blir enklare att köpa det i och med att guldfonderna även ska lanseras på Avanza inom kort. 

Ja, så tänker jag. Hur tänker du?

Komplettering till ovan (200404 kl. 15:15)

Givet ovan så tänker jag att man kan titta på det som:

Syfte Kort/lång Typ av fond Innehåll Exempel på fond Kommentar Valuta
Skydd Kort Bankkonto Inlåning Avanza Sparkonto+  0,7 % + insättningsgaranti SEK
Skydd Kort Bankkonto Inlåning Annat konto med insättningsgaranti 0,8 % + insättningsgaranti SEK
Skydd Kort (max 1 år) Blandränta Bostäder (74%), Stat/Kommun (24 %) (innehåll) AMF Räntefond Kort Garanterad förlust + avgift SEK
Skydd Kort (max 1 år) Blandränta Företag & Bank (26%), Hypotek (54%), Kommun (8%) (innehåll) Swedbank Robur Räntefond kort Garanterad förlust + avgift + mest diversifierad SEK
Skydd Kort Statsräntor Amerikanska staten 100 % (innehåll) SEB Korträntefond USD Valutarisk & möjlighet USD USD
Skydd Kort (1-3 år) Reala statsräntor Svenska staten 100 % (innehåll) Handelsbanken Realräntefond Skydd mot oförutsedd inflation, negativ avkastning SEK
Mix Mellan (3-5 år) Stat & Hypotek Bostäder (73 %), Staten (23%) (innehåll) Öhman obligationsfond OMRX Total Bond SEK
Mix Mellan (3-5 år) Stat & Företag USA 21%, Tyskland 15 %, GB 14 %, Sverige 9 %, Italien, 7%, Övrigt företagsobligationer (innehåll) AMF Räntefond Mix Riktigt bra blandning, valutasäkrad SEK
Mix Mellan 2-12 Blandränta Bank 16%, Företag 34%, Stat/Kommun 18%, Bostäder 32 % (innehåll) AMF Räntefond Lång Bra svensk blandning SEK
Mix Mellan (1-5 år) Företag & Kommun Väldigt blandat, svårt att sammanställa, (innehåll) SPP Grön obligationsfond Grön, ej valutasäkrad SEK
Avkastning Kort Företag Företagsobligationer Sverige (innehåll) Spiltan Räntefond Hög risk i kris som vi sett SEK
Avkastning Mellan Företag, High Yield Företagsobligationer Sverige (innehåll) IKC Avkastningsfond Hög risk i kris som vi sett SEK
Avkastning Mellan Företag High Yield Företagsobligationer Sverige (innehåll) Spiltan Högräntefond Hög risk i kris som vi sett SEK
Avkastning Kort  Europeiska företag Företag (innehåll) SEB Korträntefond EUR Valutarisk & möjlighet EUR EUR
Avkastning Mellan Företag EUR High Yield Företagsobligationer Europa (innehåll) Evli Investment Grade (SEK) Hög risk, europeisk, inte valutasäkrad men handlad i SEK, 0.75 % avgift SEK
Mix Räntefonderna i RikaTillsammans-portföljen      
Skydd Kort (0-1 år) Statspapper Europeiska korta statsräntor (innehåll) iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS (EUN6) Korta statsräntor. ISIN: IE00B3FH7618 EUR
Skydd Kort (0-1 år) Statspapper Amerikanska korta statsräntor (innehåll) iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IBCC) Korta amerikanska statsräntor. ISIN: IE00BGR7L912 USD
Mix Mellan (8 år) Europeiska statspapper Europeiska statsräntor (innehåll), alla löptider Xtrackers II Eurzn Gv Bd Shrt Dai Swp UCITS ETF (DXSV) ETF, Blandning av europeiska länder och löptider, 0.15 %, ISIN: LU0321463258 EUR
Mix Mellan (8 år) Globala statspapper Globala statsräntor, alla löptider (innehåll) iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (EUN3) Länder i förhållande till marknad, ISIN: IE00B3F81K65 USD
Mix Mellan (7 år) Global mix Globala stats, kommun och företagsräntor (innehåll) Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (VAGF) Bästa globala blanding av stats och företagsräntor, över 1 000 olika innehav. ISIN: IE00BG47KH54 EUR
Mix Mellan Globala företag Globala företagsobligationer (innehåll) iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hgd Dis (36B7) 8000+ företagsobligationer i hela världen och i alla valutor. 50 % BBB-rating. ISIN: IE00BJSFQW37 EUR
Mix Mellan Globala företag Globala stora företagsobligationer (innehåll) iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS) 56 % A-rating , 41 % BBB-rating. ISIN: IE0032523478 EUR
Mix Mellan Europeiska företag Europeiska företag (innehåll) SPDR® Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (SYBD) 50% A-rating ISIN: IE00BC7GZW19 EUR

Vad tänker du om ovan? Låt oss hjälpas åt… 🙏

Låt oss se ovan som en början till en diskussion. Vad tänker du? Är det något du skulle gjort annorlunda?


Den här artikeln publicerades 2020-04-02 klockan 16:26 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Kommentarer på aktuella händelser.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

202 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej

  Sökte lite på ränte EFTer, vad säger ni om denna?
  iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
  Har gett 5% på 5 år och 3% på 3 år, och verkar hyggligt frikopplad från coronadippen

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mellanriskmannen
  1. Vit pil

   Med den avkastningen så kan man lika gärna köra det på ett sparkonto med ränta och insättningsgaranti för att få samma ränta riskfritt, låter inte det mer attraktivt?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 2. Vit pil

  Hej. Tankar och förslag på min permanenta / rikatillsammansportfölj när korta räntedelen sätts på bankkontot. Jag belånar min portfölj till 0.89% ränta på Nordent (och tänkte sätta dessa i den rikatillsammansportföljen för hävstång på lång sikt) och det känns meningslöst då att ha 25% på kontot bara i ett ISK.
  I stället för att ha fyra 25% delar så funderar jag på att ha de tre kvarstående delarna aktiefonder, guld och lång ränta till 33,3% vardera. Vet att det frångår principen men det verkar finnas få bra alternativ till korta räntedelen.
  Som ni säkert märker är jag bara en glad amatör på det här men vore tacksam för input.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mattias Karlsson
 3. Vit pil

  Hej! Var inne och kollade min portfölj jag har hos Nordea enligt en av Jans modeller (60/40) och alla aktiefonder står på plus, det är bara Spiltan och Öhmans räntefonder som backat mycket och står på minus! Skulle inte dom vara krockkuddar 🤔?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daphna
 4. Vit pil

  Jag har också bestämt mig för att byta ut Spiltans korträntefond i en portfölj som påminner om Rika tillsammans portföljen/permanent portfolio.

  Jag vet att AMF räntefond mix snarare innehåller medellånga räntor och därför strider lite mot strategin, men jag har ändå bestämt mig för placera 50% av kort ränte delen i denna.

  Förslag på fond som skulle komplettera denna vore tacksamt. ( Vill undvika bankkonto och alternativet att ligga kontant på ISK)

  Har just insett att om man sysslar med momentum strategier med glidande medelvärde så är ens(min i alla fall) kunskap om räntor väldigt begränsad…!

  Tack på förhand

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan
  1. Vit pil

   Det finns ju inte så bra svenska alternativ. Kanske en kombination av någon som har åtminstone en hygglig andel statspapper, t.ex. Öhman kort ränta, och SEB korträntefond USD (amerikanska korta statspapper). Om man vill bredda utländska exponeringen finns en del ETFer.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
  2. Vit pil

   Vad har du förresten för cash alternativ i momentumstrategin?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
   1. Vit pil

    Tack, skall kika på Öhman kort ränta till min permanenta portfölj.

    Medveten om att jag motsäger mig lite själv…
    Cash alternativet i momentumstrategin är bankkonto om inget i grundurvalet har positivt värde(3 månader)
    Vill inte använda bankkonto här heller, men som sagt så är alternativen få.

    Håller topp 3 som har positivt värde i mitt grundurval och just nu ligger portföljen placerad i:

    SEB korträntefond USD
    Handelsbanken Euro Obligation
    SPP Obligationsfond

    Jag har den 24:e som checkdatum, men skulle jag placera om idag så skulle den se ut så här vilket förvånar mig lite ( trodde att jag enbart skulle ligga i räntor/bankkonto)

    SEB korträntefond USD
    Swedbank Robur Ny Teknik
    Bankkonto

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Håkan
 5. Vit pil

  Måste säga att jag är så SJUKT STOLT över oss i den här diskussionen. LYSA släppte precis resultatet av sina egna funderingar och aktioner:

  Ändringarna går i princip helt i linje med våra funderingar. Det enda är att de har lite fler möjligheter än vad vi har. De kan skaffa det som vi inte kan:

  • Dimensional Global Short-Term Inv. Grade FI Fund (1),
  • iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (2), samt
  • iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (3)

  Tack för alla kommentarer, all feedback och alla bidrag. Ni är grymma! 👍

  PS. Man kan anmäla sig till deras webbinar den 9 april kl. 12 där de går genom sitt resonemang. DS.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Är det nån som vet vad tanken är med Noreda Long Duration fonden i RT portföljen?

  Den är ju aktivt förvaltad men har visserligen lämplig duration. Vad är egentligen caset för att ta med en aktiv fond i en portfölj som jag trodde skulle bestå av enbart passiva fonder?

  När det gäller IKC fonden i korträntedelen innehåller den en del aktier och har gått ner kraftigt i senaste raset. Hör den verkligen hemma där?

  När det gäller Öhman fonden har den vissa år gett sämre avkastning än de säkra 0,7 % som man kan få på Sparkonto+ på Avanza som man ju kan gruppera för att underlätta för mental bokföring.

  Skippar man mental bokföring och dessutom binder pengarna på 1 år kan man få 1,4 % enligt compricer.

  Dessutom innehåller Öhmanfonden en hel del bostadsobligationer vilket är en stor risk vid en eventuell bostadskrasch.

  Jag skulle därför föredra att skippa den helt. Av de skäl jag anger i ett annat inlägg nedan föreslår jag dessutom att skippa alla räntefonder i RT portföljen. De med statspapper i USD och EUR ger förvisso viss direktavkastning men de ger en oönskad valutaexponering istället.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oscar F
  1. Vit pil

   Hej! Har haft en lite stökig vecka/helg så jag har inte hunnit uppdatera den här artikeln. jag upplever att vi har i princip samsyn. Se artikeln här för uppdaterade portföljer:

   I korthet:

   • Inga räntefonder i korta delen av RT-portföljen
   • Tagit bort Öhman-fonden och IKC-fonden
   • Tog även bort Nordea-fonden, den kan få göra comeback. Blev osäker på om den var valutasäkrad som jag trodde.
   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Jag blev oxå väldigt sugen på att ta in vix index i RTportföljen. Som en väldigt bra hedge vid oväder. Problemet är dock att för att den ska funka som just hedge, måste man gå in när vix är lugn alltså runt 10 kanske..? Och vem vet hur länge det tar innan den är där igen.
  Går man in nu blir ju effekten tvärtom när marknader lugnar sig igen.
  Om man inte kortar den nu, men det känns som fel metod i en passiv portfölj.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Cecilia Gustafsson
  1. Vit pil

   Haha, blev väldigt mycket funderingar om framtiden där. Kan HELT känna igen mig i dessa tankarna. 😁

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Jag som inte kan så mycket om investeringar och bara vill ha en duglig avkastning på mellanrisk hinken blir lite förskräckt när jag ser sådana här inlägg. Jag inser liksom att jag verkligen inte vet vad jag håller på med och funderar starkt på att sälja av allt och gå till lysa istället.

  Hur har Lysa löst det med spiltan?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Beslut ska komma den här veckan. Om jag ska gissa så tror jag att de gör som jag – drastiskt minskar eller till och med tar bort den. De var inte supernöjda med Spiltan…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Har roat mig med att gå genom börshandlade global statsränte- och företagsobligationsfonder. Hittade fyra riktiga bra fonder. Kolla den uppdaterade tabellen. 👍

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Eftersom jag gjorde en rejäl miss gällande utvecklingen av RikaTillsammansportföljen i mitt resonemang längre ner backar jag nu helt för att ha ökad valutaexponering i kontantdelen av denna portfölj trots att valuta tekniskt sett är kontanter. Jan Bolmeson har helt rätt i att den valutaexponering som fås genom de andra tre delarna som helt (långa räntor, guld) eller delvis (aktier) är tillräcklig.

  Därför förespråkar jag istället att ha hela kontantdelen på bankkonto. När det gäller att se allting på samma graf går det, som flera andra nämner, göra på både Avanza och Nordnet numera. För närvarande går det att öppna Sparkonto+ på Avanza som som mest ger 0,7 % rörlig ränta. Det går dock inte att låsa pengarna för att få en högre ränta vilket gick förut och därför sannolikt kommer att gå i framtiden.

  Om man däremot väljer de konton som har högst ränta på Compricer går det att få 1,0 % rörlig ränta och 1,4 % fast ränta om man binder pengarna på ett år för de konton där staten garanterar kapitalet genom insättningsgarantin. Anledningen till att räntan på just 1 år är intressant är att det är en rimlig maxtid för ombalansering av portföljerna.

  När det gäller räntefonder är jag skeptisk mot att ha dessa i portföljerna. Jag delar in dem i tre kategorier som ett led i att förklara varför.

  Första kategorin är räntefonder som förväntas ge mindre än 1,4 %, (eller 1,0 %) i genomsnitt per år och som består av en lägre eller ingen andel företagsobligationer. Jag är skeptisk mot dessa på grund av den låga avkastningen och att denna avkastning inte är garanterad till skillnad från avkastning från ett bankkonto. Därför är det säkrare både ur risk och ur avkastningssynpunkt att ha pengarna på bankkonto jämfört med dessa fonder.

  Nästa kategori är räntefonder som förväntas ge mer än 1,4 % (eller 1,0 %) per år med lägre eller ingen andel företagsobligationer. Dessa ger dock inte en jämn avkastning, vilket bankkonto ger, och risken finns att de minskar i värde samtidigt som börsen vilket ökar svängningarna i portföljen. Om nu syftet är att få en jämnare kurva riskerar man att missa denna poäng med att ha sådana fonder i portföljen. Om syftet däremot är att få mer avkastning i slutändan bör man istället ha en högre andel aktiefonder eftersom det är dessa är menade att ge avkastning detta öka dock volatiliteten och därför bör denna andel inte förändras eftersom det då inte blir en optimal portfölj andelsmässigt .

  Att ha räntefonder som syftar till att skydda mot svängningar i portföljen borde innebära att de ska vara så optimala som möjligt gällande detta syfte, alltså inte göra avkall på skydd för att få avkastning. Min poäng är distinktionen mellan aktiedelen och räntedelen där den första bör renodlat syfta till avkastning medan den andra renodlat bör syfta till skydd.

  Den tredje kategorin är räntefonder som innehåller företagsobligationer till stor del eller helt och hållet. Dessa är jag emot eftersom de har en korrelation med börsen och därmed förstärker svängningar vilket motverkar syftet med denna del i portföljen.

  Det jag däremot är för är att ha guld eller andra tillgångar som kan öka i värde då aktier minskar i värde. Exakt vilket andel som är optimal är jag osäker på men jag skulle ändå säga att det är 10 – 20 %.

  En annan idé som Jan Bolmeson lyfte fram för en stund sedan är att ha med råvaror också.

  Han föreslog denna fond med 0,7 % i total avgift:
  Handelsbanken Råvarufond A1 SEK

  På grund av lite väl hög avgift lyfte jag fram denna stället som kanske kan vara ett alternativ om jag inte missuppfattat den.
  Invesco Bloomberg Commodity ex-Agrc UCITS ETF (XAAG)

  Den har enbart 0,19 % i avgift.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oscar F
 11. Vit pil

  Satt uppe halva natten igår och funderade på ditt blogginglägg. Jag tror vi måsta backa några steg för att se helheten. För det första, så tror jag att det grovt finns två kategorier människor som följer din blogg: Den första kategorin är mest intresserad av en färdig lösning, som är så enkel som möjligt. Gissningsvis orkar de inte läsa alla dina djupare analyser utan vill bara ha en bra och enkel strategi. Den andra kategorin är genuint intresserad av sparande och vill gärna göra ”så rätt som möjligt”. De har två kategorierna har helt olika ”mindset” och svarar exempelvis högst troligen annorlunda på din fråga om mental bokföring. Den sistnämnda kategorin har inga problem att använda sig av ETF:er, BullionVault, lägga räntabärande fonder utanför ISK och liknande trix. Och framför allt så älskar vi att läsa dina analyser! Så förslagsvis håller du båda grupperna läsare nöjda genom att göra en jätteenkel/överförenklad och en mer avancerad variant av dina portföljer.

  För den avancerade kategorin utesluter användandet av ETF:er i sin portfölj inte månadssparande. Strategin är helt enkelt att man månadssparar i fonder som i grova drag motsvarar den proportion man valt (exempelvis 60/40 eller liknande). ETF:erna köper man sedan vid ombalansering. Då kan man ju passa på att sälja av lite av fonderna för att köpa större poster på samma gång, för att hålla courtagekostnaded hanterbar. Då kommer vi åt både det större utbudet och de lägre avgifterna ETF:erna tillhandahåller.

  ETF:er kan vara ett sätt att (delvis) lösa problemet med räntedelen i portföljerna. Personligen är jag lite inne på att i princip undvika företagsobligationer helt, och i stället hitta en bra balans mellan statsobligationer och sparande på bankkonto. Kan man leva med valutarisken, finns det ju en hel del att välja på när det gäller ränte-ETF:er. Europeiska och amerikanska statsobligationer är ganska lättilgängliga. Du har ju redan med SEB Korträntefond USD i dina tankar ovan. Den har dock en ganska hög avgift för att vara räntefond(0,47%) Det går att komma betydligt billigare undan genom ETF:erna. Med tanke på att statsobligationer anses ganska säkra kan man säkert leva med en duration som är något längre än ett år, och ändå hålla en vettig riskprofil.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Så är min plan också när Xetra Gold kommer till Avanza. I de portföljer där sparhorisont är 20+ år(90/10)och där det inte blir tillräckliga belopp för fondköp vid månadssparande så köper jag kvartalsvis. Jag fyller i excelmallen för att se vad jag ska köpa, så det blir en balansering vid varje köp. De andra månaderna lägger jag spar i en portfölj där jag så småningom tänker köra 80/10/10, kanske kommer öka guldet. Då är planen att köpa guld halvårsvis just för att samla ihop det lite. Tänker nog att innan det är dags för guldköp får de pengarna vila i räntedelen så att aktiefonderna ligger kvar på 80%.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel
   1. Vit pil

    Även haft tankar på att ändra sparande till 100/0 så länge börsen nåt tillbaka till toppnivå och då återgå till 90/10 resp 80/10/10. Det lockar om man tittar på hur börsen rört sig historiskt, men det är ju en form av spekulation som man kanske bör undvika.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel
 12. Vit pil

  Hur tänker du kring volatilitets-ETF:er istället för guld som skydd mot svängiga tider? I Corona-krisen har vi ju sett att både guld och aktier kan dyka simultant när investerare vill bort från risk. En volatilitets-ETF skjuter ju i taket under sådana omständigheter.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan H
  1. Vit pil

   Ja, jag har funderat på det. Särskilt efter samtalen med Eric Strand kring 100-års-portföljen. Jag ser framförallt två problem med dessa. Det första är att de är svåra att få tag på, tror jag bara har hittat en enda. Det andra, egentligen större problemet, är att det är något som om du köpte det 2008 hade förlorat pengar på konstant i 12 år. Det krävs att man är lite speciellt funtad för att hålla en stor andel av något som kommer att gå dåligt i 12 år för att få glädje av det som nu.

   Jag säger inte att det är fel, men jag säger att det är väldigt, väldigt svårt att motivera. En light-variant av det är ju Eric Strands fond SilverBullet som har lite det tänket. Att du med en liten andel i den fonden kan ”kompensera” som försäkring när den andra delen av portföljen går åt skogen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Med risk att lägga in en ännu en brandfackla. Vad sägs om 5 % råvaror i form t.ex. Handelsbanken Råvarufond i Nybörjar- och Globala barnportföljen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Jag har själv kollat på Råvarufond alt ny teknik som en spetsfond i mitt sparande, typ lite motsvarande lekhinken.
   Hur går tankarna kring det med allt fler fonder med högre avgifter, tänker på globala småbolag(0,68%), råvarufond(0,70%), och globala investmentbolag(0,90%). Grundfilosofin är ju så billiga indexfonder som möjligt(helst inte över 0,4%). Detta är ju dock en ganska liten del, det känns intressant som spets men motivera gärna mer varför det ska ökas?

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel
   1. Vit pil

    Tänk inte på avgiften i dessa tider tänk att säkra dina pengar på nåt sätt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Erwin
  2. Vit pil

   Jag håller med Daniel här, varför gå mot högre avgifter? Jag tror personligen att låga avgifter är det viktigaste långsiktigt och egentligen det enda vi kan styra över. Finns det något stöd i forskning att portföljerna bör innehålla en korg av råvaror så tycker jag att det är en bra idé, annars inte.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Harry
  3. Vit pil

   Har dålig koll på råvarumarknaden, men en avgift på 0.7% får mig direkt att rynka på näsan. Dessutom har den gått väldigt dåligt den senaste tiden, vilket gör att jag skulle få svårt att motivera mig själv till att vilja ha den.

   Jag skulle hellre öka på med mera guld till 20% eller om man vill spetsa till det ta in silver i form av t ex WisdomTree Physical Silver. Personligen gillar jag inte silver eftersom det saknar den dämpande egenskap som guld har vid börskrascher. En liten andel silver i rika tillsammans portföljen ser jag inte som helt orimlig dock då behovet av ”börskraschskydd” där är lägre.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Daniel Nilsson B
  4. Vit pil

   Opti kör väl med råvaror i sin portfölj så du är inte helt fel ute. Sen tycker jag det var intressant med Dragon Portfolio (som ska hålla genom 100 år) där Commodity Trend fanns med (oklart om detta kan ersättas med commodity index).

   Skulle nog avvakta med denna just nu, om jag var du.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   PZ
   1. Vit pil

    Nej, det kan nog inte ersättas av ett råvaruindex.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    ML
  5. Vit pil

   Intressant tanke! Men jag håller med PZ att chilla med denna i nuläget. Ser spontant en stor risk med att börja fiffla för mkt med modelportföljerna under ”pågående kris”, då jag tror att risken är överhängande att man dribblar bort sig själv (eller andra mindre insatta följare som söker sig hit för att navigera skutan i denna kris genom att finna en kompass).

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   David B
  6. Vit pil

   Väldigt intressant tanke. Råvaror skulle kunna diversifiera den reala tillgångsdelen och ge ett bredare skydd mot inflation. Jag lutar dock åt att hålla med om ovanstående kommentarer gällande en för hög avgift. Av samma anledning är jag lite skeptiskt mot Nordea Long Duration-fonden. Dessutom har denna fond aktiv förvaltning vilket går emot konceptet med passiva fonder i portföljerna.

   När det gäller råvaror är dock fonden som du nämner bestående av terminer. Jag tänker att det ska väldigt mycket till för att det ska bli likviditetsproblem på den globala råvaruterminsmarknaden. Därför är nog inte risken superhög för fonden av den anledningen.

   För att få ner avgiften kanske det kan kanske vara intressant att titta på denna ETF istället:
   Invesco Bloomberg Commodity ex-Agrc UCITS ETF (XAAG)

   Den har endast 0,19 % avgift och består av swappar som jag skulle gissa är likvida.

   När det gäller fördelning av tillgångsslag i portföljen står jag och väger mellan 10 %, 15 % eller till och med 20 % för reala tillgångar, alltså guld, silver och/eller råvaror inräknat. Jag tror dock att 15 % kan vara lagom, inspirerat av Ray Dalios Allvädersportfölj.

   Om det inte finns något dåligt med fonden jag nämner skulle jag nog förespråka den istället för fonden nu nämner. Visserligen är den en ETF och därmed ingen vanligen fond men eftersom Xetra-Gold är med borde det inte vara något problem.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Oscar F
  7. Vit pil

   Tveksam till HB Råvaor eftersom det inte känns som något riktigt innehåll utan bara derivat och terminer … känns som det kan gå ”pouff” i en kris när man precis som mest vill hålla i riktiga råvaror. Hade det varit aktier i råvarubolag så hade det åtminstone varit något riktigt innehåll, men sådana fonder tenderar att vara dyra.
   Tyvärr inget bra motförslag

   0
   Gravatar ikon för användaren
   JFB
 14. Vit pil

  Hej!
  Började själv spara i aktier för ungefär ett år sedan och har förstått att det här hade varit bra att hoppa på lite tidigare. Tänkte nu att väcka intresse hos döttrarna som är i 20 års åldern genom att de ska köpa aktier för 5000 kr nu (varav jag står för hälften).
  Hur många olika aktier kan vara lämpligt? Övervägande investmentbolag? Eller satsa på namn de känner igen, t ex CocaCola?
  Tacksam för tankar kring detta!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  M Pettersson
  1. Vit pil

   Absolut. 👍Det som är dock klurigt är att forskningen är så emot direktinvesteringar i aktier. Kanske 80 % fondrobot och 20% enskilda aktier + medlemskap i unga aktiesparare? 🤓

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   När det gäller pedagogiskt syfte med urval av bolagen, gör en grej av det och se processen som viktigare än själva beslutet. Det kommer lära dem mer. Lycka till. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Tack för din återkoppling! Det är en liten balansgång det hela, men det gäller nog att passa på nu när förutsättningarna är gynnsamma!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   M Pettersson
 15. Vit pil

  Syftet
  Räntefonder är för mig framförallt en typ av skydd. Det är ju också att få avkastning, framför allt att få en avkastning som inte har så hög korrelation med aktier, vilket är en stor del av skyddet.
  Långa och korta räntor fungerar ju lite olika. Korta mer som en volymkontroll som dämpar svängningarna i hela portföljen. De långa mer som noise cancelling i form av volatilitet med svängningar som är okorrelerade till andra tillgångar (aktier) och därför sänker hela portföljens volatilitet.

  Företagsobligationer, framförallt high yield, blir lite problematiska då de blir som en sorts blandtillgång med drag av både obligationer och aktier. Söker man avkastning kan man ha säkra obligationer och öka andelen aktier istället.
  Men det är förstås så att företasobligationer varken korrelerar perfekt med aktier eller statsobligationer varför de ändå får en viss diversifierande effekt. Frågan är hur stor den är och om det är värt det.
  Och återigen, lyft blicken. ” Avkastning i räntefonder fås idag genom företagsobligationsfonder, men det såg vi hur det gick”. Vi försöker skapa en portfölj som är gångbar över lång tid, inte bara i dagens lågräntemiljö. Den kommer kanske inte vara för evigt.

  Valutarisk
  Vet inte vad jag tycker. I Rika Tillsammansportföljen har vi inget val. Jag kan tycka argumenten för valutasäkring är rimliga. Men det kan finnas idiosynkratiska risker med det också. Om du nu lutar åt det, varför inte AMF räntefond mix? 23% företagsobligationer, resten exponering mot både svenska och globala statsobligationer. Valutasäkrad och klar.

  Mental bokföring
  Jag kan se argumenten både för och emot. Jag har noterat under den aktuella börsnedgången att det är ganska skönt att se grafen, kolla %, undvika kr, och se att det går bättre än index. Var faktiskt lite mer stöd än jag trodde det skulle vara.
  Därför har jag ett förslag på en kompromiss. Sätt kontanterna på depåkontot. Då slipper man i alla fall skatta. Det går att se utvecklingen för två konton sammanslagna på både Nordnet och Avanza.
  Vill man dessutom ha lite ränta kan man kanske belåna portföljen lite grann och ta lånebeloppet och sätta på konto med insättningsgaranti som har en något högre ränta än vad du betalar.

  Sparhorisont och förtroende lämnar jag åt andra.

  Guld
  När det gäller guld är jag för. Som diskuterats tidigare bygger portföljen med bara aktier och obligationer på recency bias och vad som hänt senaste 20 åren. I själva verket har obligationer varit korrelerade med aktier en majoritet av tiden om vi går längre tillbaka i historien. Vilken diversifiering har du kvar då. Enligt min uppfattning blir portföljen bättre genom att också ha någon exponering mot reala tillgångar.
  Argumentet att guld bara är en sten som inte ger någon avkastning är ett offer för det alltför vanliga beteendet att bedöma tillgångar i isolering istället för att titta på dem i kontexten av en portfölj och vilka effekter på helheten det får att inkludera dem.
  Jag gillar skarpt att du ökat till 15% i nybörjarportföljen. Själv skulle jag tagit den till 60-20-20 och fått en ännu bättre portfölj, men det kan ju vara svårt att övertyga andra om 😉

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  ML
  1. Vit pil

   Långa och korta räntor fungerar ju lite olika. Korta mer som en volymkontroll som dämpar svängningarna i hela portföljen. De långa mer som noise cancelling i form av volatilitet med svängningar som är okorrelerade till andra tillgångar (aktier) och därför sänker hela portföljens volatilitet.

   👍 Snygg förklaring. Har inte tänkt på det så, men ja.

   Och återigen, lyft blicken. ” Avkastning i räntefonder fås idag genom företagsobligationsfonder, men det såg vi hur det gick”. Vi försöker skapa en portfölj som är gångbar över lång tid, inte bara i dagens lågräntemiljö. Den kommer kanske inte vara för evigt.

   Rätt. 👍

   Om du nu lutar åt det, varför inte AMF räntefond mix? 23% företagsobligationer, resten exponering mot både svenska och globala statsobligationer. Valutasäkrad och klar.

   Min invändning mot det är att volatiliteten är för hög och att den är för mycket risk.

   Var faktiskt lite mer stöd än jag trodde det skulle vara.

   😁 Min insikt under 2018 också.

   Därför har jag ett förslag på en kompromiss. Sätt kontanterna på depåkontot. Då slipper man i alla fall skatta. Det går att se utvecklingen för två konton sammanslagna på både Nordnet och Avanza. Vill man dessutom ha lite ränta kan man kanske belåna portföljen lite grann och ta lånebeloppet och sätta på konto med insättningsgaranti som har en något högre ränta än vad du betalar.

   Så blir det. 👍

   När det gäller guld är jag för. Som diskuterats tidigare bygger portföljen med bara aktier och obligationer på recency bias och vad som hänt senaste 20 åren. I själva verket har obligationer varit korrelerade med aktier en majoritet av tiden om vi går längre tillbaka i historien. Vilken diversifiering har du kvar då. Enligt min uppfattning blir portföljen bättre genom att också ha någon exponering mot reala tillgångar. Jag gillar skarpt att du ökat till 15% i nybörjarportföljen. Själv skulle jag tagit den till 60-20-20 och fått en ännu bättre portfölj, men det kan ju vara svårt att övertyga andra om 😉

   Klokt. Något som inte ens varit uppe för diskussion, 5 % råvaror?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    ”Min invändning mot det är att volatiliteten är för hög och att den är för mycket risk.”

    Vad är den. Och utifrån norde cancelling, hur korrelerad är den mot t.ex. globalt index? Hur blir portföljen volatilitet med och utan tillgången?

    Gud vad störigt att Portfolio Visualizer kräver dyraste abonnemanget för att köra egna data!

    Angående råvaror så innehåller fonderna mycket energi och metaller. Jag har lite råvaror i en portfölj men valde då ETFen Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy, för att inte överlappa mot guld och att jag inte vill ha massa olja.

    Realräntor kan vara ett alternativ för skydd mot plötslig inflation. Men de svenska har negativ ränta just nu.
    I tider när förväntad inflation ligger nära ränteskillnaden mot nominella obligationer av samma längd är det nog i alla fall en god idé.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    ML
 16. Vit pil

  Hur ska man tänka kring räntefonder om man kör LYSA? Är det bättre att spara ”räntedelen” på ett sparkonto?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sanna
  1. Vit pil

   Nej, jag tror att när vi är ute på andra sidan så kommer LYSAs ränteben vara bättre än vårt och ett sparkonto. De kommer åt fonder som inte vi gör. Men det är min spekulation. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Om syftet med att ha räntefonder i sitt sparande är skydd och inte avkastning så känns det som ett bra alternativ att istället sätta pengarna på ett sparkonto.

  Men hur ska man tänka om man anväder fondrobot som ex LYSA, bör man minska andelen räntor där också och istället öka bufferthinken i form av kontanter på sparkonto? Exempel vid månadsspar på 1000kr med en 60/40 fördelning, är det klokt att investera 600kr i aktier och spara 400kr på ett sparkonto istället?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sanna
  1. Vit pil

   Beror på sparhorisont. Jag kommer inte göra något annorlunda med min del hos LYSA.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 18. Vit pil

  SEF investmentbolag

  bland de största innehaven:
  beijer ref
  lifco
  astrazeneca
  novo nordisk

  kanske inte vad jag skulle kalla investmentbolag men

  ”Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag”

  kanske borde döpt namn till SEF koncern och investmentbolagsfond

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Linn
  1. Vit pil

   Ja, det beror på ju hur man definierar investmentbolag. Det är ju bolag som äger andra bolag, t.ex. AstraZeneca äger ju Moderna (företaget som ligger längst fram med virusutvecklingen just nu). Så jag tycker inte resonemanget är fel. En koncern som äger andra bolag är ju på sätt och vis ett investmentbolag.

   Det är egentligen en längre diskussion för ett avsnitt. Många av svenska investmentbolag är egentligen börsnoterade Private Equity-bolag. 🤔

   Men det spelar ingen större praktisk roll tänker jag.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 19. Vit pil

  varför ska den försiktiga portföljen avvecklas? den är väl konstruerad för att täcka 1-3 års utgifter minus garanterade inkomster så som den är?

  vad gör aktier och guld i en sån portfölj? där bör väl ligga papper med max riskklass 3?

  0-12 månaders utgifter minus garanterade inkomster bör väl ligga i korträntefonder med riskklass 1? som då ersätts med sparkonto i dagens ränteläge.

  vi ombalanserade precis, alltså bör alla rikatillsammansanhängare ha pengar för att klara de närmsta 12 månaderna utan att behöva röra försiktiga portföljen?

  först om 12 månader om vi fortfarande är arbetslösa eller utan inkomst så börjar vi ta av försiktiga portföljen som räcker i 3 år, sen börjar vi sälja akter.

  jag kommer nog justera min risk i absoluta tal efter det här och inte i procent. det där 80/20, 60/40 tror jag bara är att lura sig själv.

  exempel 1 (pensionär)
  förmögenhet: 3 miljoner
  förväntade utgifter 5 år: 25 000kr/ mån (1 500 000kr)
  garanterade inkomster 5 år: pension 15 000kr/mån (900 000kr)
  skillnad: underskott -600 000kr
  portfölj: 80/20 (2 400 000kr/600 000kr)

  exempel 2 (medelålder med arbete och a-kassa 1 år som täcker 60% av utgifterna, maximal förväntad arbetslöshet 2 år.)
  förmögenhet: 1 miljon
  förväntade utgifter 5 år: 25 000kr/ mån (1 500 000kr)
  garanterade inkomster 5 år: 1 080 000kr (a-kassa 180 000kr + arbete år 3-5 900 000kr)
  skillnad: underskott -420 000kr
  portfölj: 58/42 (580 000kr/420 000kr)

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  absoluta tal
 20. Vit pil

  Jag har kollat lite på alternativa fonder, typ billigast möjliga av de som diskuterats, det gör ju otroligt mycket i slutändan om en fond kostar 0,2% istället för 0,3-0,4 under lång tid. Förutsatt att de presterar lika då vilket dem inte gör:)

  Jans exempel, jag lägger till avgifter inom parantes:

  Aktier (80 %)
  30 % – Globala aktier / Länsförsäkringar Global Indexnära(0,22%)
  25 % – Globala aktier / SPP Aktiefond Global(0,34%)
  10 % – Asien & tillväxtmarknadsaktier / Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A(0,50%)
  5 % – Globala småbolag / Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK(0,68%)
  5 % – Svenska aktier / SEB Sverige Index(0,26%)
  5 % – Svenska och globala investmentbolag / SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A(0,90%)
  Räntor (10 %)
  10 % – Svenska stats- och bostadspapper / Öhman Obligationsfond A(0,16%)
  Guld (10 %)
  10 % – Guld / Xetra Gold

  Billigare alternativ med liknande fonder förutom svenska o globala investmentbolag där jag lägger till svenska småbolag. Lite mer Sverige och kanske en aning tillbaka som var vid årets början där det skulle gå på forskning och finslipades med blickar på hur LYSA gör?
  Här kommer det förslaget:

  Aktier (80 %)
  30 % – Globala aktier / Avanza Global(0,11%)
  25 % – Globala aktier / Länsförsäkringar Global Indexnära(0,22%)
  10 % – Asien & tillväxtmarknadsaktier / Avanza Emerging Markets(0,29)
  5 % – Globala småbolag / Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK(0,68%)
  5 % – Svenska aktier / Avanza Zero(0,00%)(Innehåller bara de största bolagen)
  5 % – Svenska småbolag / AMF Aktiefond Småbolag(0,45%)
  Räntor (10 %)
  10 % – Räntefond / AMF Räntefond Mix(0,11%)
  Guld (10 %)
  10 % – Guld / Xetra Gold

  Kommentera gärna om det är några alternativ som ni av någon anledning inte tycker man bör ha eller om de känns sämre än Jans alternativ. Jag ser mig som en amatör och Jan som väldigt kunnig, så han kanske har valt de andra av en anledning=).
  Blir det för mycket i ett och samma fondbolag(Avanza)? Ser ni någon risk med det?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Kommenterar bara på skillnaderna.

   30 % – Globala aktier / Avanza Global(0,11%)
   25 % – Globala aktier / Länsförsäkringar Global Indexnära(0,22%)

   Avanza Global är en utmärkt fond, men fungerar bara på Avanza. Därav brukar första rekommendationen vara LF-fonden. Som jag dessutom skrev i julas så är inte Avanza Global billigare än LF-fonden på grund av intern beskattning.

   Ska man dessutom byta någon av globalfonderna är så Avanza Global och LF Global mer lika eftersom de följer samma index (MSCI World) medan SPP Aktiefond följer det lite bredare indexet MSCI All-Country.

   10 % – Asien & tillväxtmarknadsaktier / Avanza Emerging Markets(0,29)

   Absolut. Utmärkt fond, men finns också bara på Avanza.

   5 % – Svenska aktier / Avanza Zero(0,00%)(Innehåller bara de största bolagen)

   Följer ett annat index än SEB Sverige Index. SEB-fonden är bredare och matchar bättre den svenska marknaden än den smala fonden Avanza Zero.

   5 % – Svenska småbolag / AMF Aktiefond Småbolag(0,45%)

   Om jag ändå skulle köra svenska småbolag separat då skulle jag hellre köra PLUS Småbolag Sverige Index och PLUS Mikrobolag Sverige Index.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för dina åsikter!

    Jag kommer ihåg det nu när du skriver det angående intern beskattning. Störande med ”dolda avgifter”. Gäller det bara den för att den är global eller även Avanza Zero?
    Ser du Länsförsäkringar och SPP som de två bästa globala alternativen även på Avanza?

    Det var för att Avanza Zero är så smal som jag valde att komplettera med svenska småbolag samt för att få mer viktning mot Sverige men även för att ersätta den globala investmentbolagsfonden som var så dyr.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel
   2. Vit pil

    Vad är syftet med två globalfonder?

    LF Global och LF Tillväxtmarknad följer indexen MSCI World respektive MSCI Emerging Markets.

    MSCI World + MSCI Emerging Markets = MSCI ACWI (SPP Global)

    Fonderna överlappar varandra.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    CL
  2. Vit pil

   Hej! Detta med att ha två global index fonder hur stor är sannolikheten att en av dom går omkull? Jag har köpt på mig en del LF global index nära nu när allt var nere och kommer ej ombalansera det för att gå miste om min vinst där . Vad jag kan göra är att börja månadspara i den andra globala indexfonder till nästa månad . Hur tänker ni kring 2 globala indexfonder? Har just nu 100/0 i den portföljen vill utnyttja faktumet att det är billigare. Tror jag lägger lite kontanter i mitt sparkonto på volvo finnans där får man 0.65 % i ränta. Tack

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Olof
  3. Vit pil

   Det handlar primärt om två saker – en av insikterna här från de gånga veckorna är att det uppenbarligen finns en fondbolagsrisk. Det är den ena anledningen, den andra anledningen är också att om man vill använda belåning så är en av utvärderingsfaktorerna hur stor andel pengar du har i en enskild placering.

   Är det här livsnödvändigt och den viktigaste ändringen i portföljen? Nej.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Här står det mer skrivet om intern beskattning på Avanza Global
    https://rikatillsammans.se/vad-ar-bast-lysa-avanza-global-eller-en-egen-portfolj/

    Kanske bättre att fördela på Länsförsäkringar och SPP då? Det blir ju lite mer viktat mot tillväxtmarknader än tidigare men det kanske är ett medvetet val?

    Känns SEB Sverige Index(10%, avgift 0,26%) som ett bättre alternativ än att blanda Avanza Zero(5%, avgift 0,00%), PLUS Småbolag Sverige Index(3%, avgift 0,46%) och PLUS Mikrobolag Sverige Index(2%, avgift 0,46%)? Avgiften blir ju typ desamma då, kanske bara onödigt knöligt för att få typ samma sak?

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel
 21. Vit pil

  Vad är risken med att bibehålla Spiltan Aktiefond Investmentbolag i sina portföljer? Jag gillar ju den skarpt!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Therese
  1. Vit pil

   Samma här!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Anton
  2. Vit pil

   För mig är det en förtroende fråga och om Spiltan drabbas regulatoriskt så kommer även de andra fonderna påverkas. Sedan är Kavaljer-fonden också bra, har överlappande innehav plus en internationell exponering.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Hej!
  Punkt 3, att man vill ha en snygg kurva går att lösa på Nordnet. Man kan inte bifoga en bild här, annars kan jag visa. Men om du på Nya Nordnet går till ”Favoriter” så kan du se utvalda konton. Jag har RikaTillsammans portföljen och har räntor på ett AF konto, resten på ISK, men ser kurvan som en. Ombalansering löser jag genom att ha delar av kontanterna på ena eller andra, alternativt sätta in mer.
  Man skulle ju även kunna ha ett sparkonto där man har kontanterna, och se alla 3 konton i en och samma kurva.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Malin
 23. Vit pil

  Hej,

  Tack för en bra blogg och visa tankar. Har ni funderat på att använda SAVR som alternativ plattform för fonder? Där sparar man halva avgiften. Det låter ju bra, tänker på vad finns det för fördelar och nackdelar att använda deras plattform vs att använda Avanza?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
  1. Vit pil

   Vad som gäller indexfonder skiljer sig avgiften inte nämnvärt, i vissa fall är SAVR till och med dyrare än Avanza. Bland de aktivt förvaltade fonderna däremot är årsavgiften hos SAVR i de flesta fall betydligt lägre än hos konkurrenterna, och då kan SAVR vara ett bättre alternativ.

   Men om man vill köpa aktier som handlas i annan valuta än SEK får man vara mycket försiktig – valutaväxlingsavgiften hos SAVR är hutlöst hög. För att de ska löna sig måste sparhorisonten vara mycket lång. Man måste behålla fonderna många år utan att byta eller sälja, annars äter växlingsavgifterna upp den lägre årsavgiften (valutaväxlingsavgiften gäller vid både sälj och köp).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
 24. Vit pil

  Har kompletterat med en tabell över de olika alternativen som är relevanta i respektive kategori skydd och avkastning samt mix. Komplettera gärna om det är någon fond som jag har missat.

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Hej Jan!
   Har ”XACT Obligation” analyserats? Tänker att denna också skulle kunna vara ett intressant alternativ för diversifiering? (LYSA använder denna, eller har i all fall gjort?)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   David B
   1. Vit pil

    Ja, har kollat den. Den går bort för att den liknar t.ex. Öhman-fonden och för enligt teorin att den underliggande tillgången måste vara mer likvid än den överliggande produkten. Svårt att ha en produkt som ska vara likvid varje minut när uppenbarligen den underliggande tillgången knappt handlas på dagsbasis.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   ”Svårt att ha en produkt som ska vara likvid varje minut när uppenbarligen den underliggande tillgången knappt handlas på dagsbasis.”

   Huh? Fonden följer ett UCITS-index med särskilda krav på likviditet. Det finns inget som skiljer Xact Obligation från AMF Räntefond Lång annat än att den är börshandlad.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   CL
   1. Vit pil

    Kan ha otur när jag tänker, men så här resonerar jag. En fond som utsätts för ett säljtryck, säljs till NAV. En ETF som säljs utsätts för ett säljtryck kommer ”frikopplas” från sitt NAV om den inte handelsstoppas. Det vill säga spreaden kommer att öka och avvika från NAV:et. Så fick jag det i alla fall förklarat för mig. 🤔

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 25. Vit pil

  När det gäller skydd vs. avkastning håller jag med om att skydd är mer relevant på kort sikt och att en balans mellan de två är mer relevant på lång sikt.

  När det gäller valutarisken håller jag inte alls med om din slutsats. Visst blir det en spekulation i att svenska ekonomin går dåligt men det blir aktier i att aktiemarknaden går bra, långa räntor i deflation samt guld i hög inflation.

  Alla dessa andra delar är volatila genom åren, så varför skulle inte kortränte delen kunna vara det. Volatiliteten i denna del vägs ju upp med råge av avkastningen från de andra. Syftet är ju att RT portföljen ska ge jämn avkastning på sikt och då behövs något som ökar i värde under en kris. De lång räntefonderna räcker bevisligen inte utan extra draghjälp behövs från kontanter/valutor. Dessutom jämnar valutarisken ut sig med tiden och rekommendationen är ju att spara på lite längre sikt.

  När det gäller kontanter på ISK håller jag inte alls med dig. Det viktigaste syftet är, som jag har sagt, att spara så effektivt som möjligt. Att bara kunna se en kurva som är jämn är inget argument. Det är mycket bättre att jobba med sin egen mentalitet och förmåga att hantera ångest för att kunna spara så effektivt som möjligt istället för att offra avkastning enbart för att slippa denna ångest genom att se en jämn kurva. Att förlora pengar som ett sätt att slippa ångest är verkligen ingen bra lösning.

  Kontanter och lågavkastningsfonder ska aldrig vara på ISK.

  Jag håller med om ditt sätt att kring guld även om jag är lite osäker. 15 % av en portfölj även om jag inte är helt säker.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oscar F
  1. Vit pil

   När det gäller valutarisken håller jag inte alls med om din slutsats. Visst blir det en spekulation i att svenska ekonomin går dåligt men det blir aktier i att aktiemarknaden går bra, långa räntor i deflation samt guld i hög inflation.

   Tänker du att det inte räcker med att hela aktiedelen har valutaexponering? En indexfond är ju 60 % USD, 20 % EUR och 19 % andra valutor. 🤔

   De lång räntefonderna räcker bevisligen inte utan extra draghjälp behövs från kontanter/valutor.

   Här håller jag faktiskt inte med. De långa räntefonderna har ju ökat med nästan +30 % den senaste tiden. De räcker absolut för att kompensera de andra delarnas nedgång. Om man tittar på originalet så ska recessionsdelen vara CASH, vilket brukar översättas till 3-månads statsskuldväxlar.

   Teorin är ju också att egentligen ha hela portföljen i sin egen valuta. Det är ju tyvärr något som dock är omöjligt för oss i Sverige då det inte finns aktier och räntor i tillräckligt stor grad. Alternativet skulle vara att göra en EUR-portfölj, men då har jag istället valt att göra en EUR/USD-portfölj. Den lilla delen som kan vara i SEK kan man lika gärna ha i den valutan.

   När det gäller kontanter på ISK håller jag inte alls med dig. Det viktigaste syftet är, som jag har sagt, att spara så effektivt som möjligt. Att bara kunna se en kurva som är jämn är inget argument. Det är mycket bättre att jobba med sin egen mentalitet och förmåga att hantera ångest för att kunna spara så effektivt som möjligt istället för att offra avkastning enbart för att slippa denna ångest genom att se en jämn kurva. Att förlora pengar som ett sätt att slippa ångest är verkligen ingen bra lösning. Kontanter och lågavkastningsfonder ska aldrig vara på ISK.

   Du har helt rätt. Jag argumenterar inte mot dig utifrån det logiska, rationella och matematiskt korrekta svaret. Jag tror däremot att för majoriteten av småsparare så är det inte så. Det är ju bara att kolla på att majoriteten av Sveriges sparare har 3.9 aktier i sin portfölj och de enorma utflöden som har skett nu. Jag kan dock bli ännu tydligare med det så att man förstår de två alternativen som man har.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Jag förstår din kritik mot mina valutaargument och håller tills viss del med dig. Dock kan man inte bortse ifrån att alla fyra delar i portföljen minskat i värde rejält under den senaste krisen. Det jag menar är att även om dessa delar har exponering mot andra valutor, främst dollar och euro, som du säger kommer värdeminskningen av de faktiska tillgångarna ändå att göra att samtliga minskar i värde.

    Därför menar jag att en ren valutaexponering eller valutaexponering mot exempelvis statspapper i kontantdelen som har mycket låg volatilitet skulle gynna portföljen i kriser som denna.

    När det gäller en kris som är begränsad till den svenska ekonomin håller jag däremot med dig helt och hållet om att det räcker med den valutaexponering som de andra tre delarna har för att kompensera.

    Denna portfölj ska dock kunna klara ALLA väder och den var bevisligen inte byggd för att kunna parera för denna kris. Det är alltså därför som jag förespråkar valutaexponering i kontantdelen. Denna exponering är alltså till för att skydda mot deflationära kriser som denna på samma sätt som guld skyddar mot inflationära kriser.

    Om man dessutom har denna del i europeiska och amerikanska statsskuldsväxlar får man en viss men ändå liten avkastning och på lång sikt kommer dessutom valutasvängningarna troligen att ta ut varandra.

    När det gäller hur småsparare agerar skulle mitt tips till vem som helst vara att lära sig att hantera den ångest som oundvikligen kommer att uppkomma vid rationellt investerande.

    Skulle inte du kunna ha ett parallellt spår på bloggen där du vägleder läsarna om hur man kan bli mer rationell och mindre känslosam i syfte att bli mer framgångsrik som investerare? Du har ju ändå en av Sveriges största bloggar om privatekonomi och skulle göra alla en rejäl tjänst om du lyckades med det.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Oscar F
   2. Vit pil

    Oscar, de fyra delarna har ju inte alls rasat. Guld är upp 7%, us long bonds upp 30%, aktier ner typ 17%. RT-portföljen ligger ju plus i år och har agerat som den bör göra under kris.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    PZ
   3. Vit pil

    Jag verkar visst ha gjort en rejäl miss vad gäller utvecklingen av RikaTillsammansportföljen hur nu det kunde gå till. Därför tar jag tillbaka hela mitt resonemang kring valutaexponering.

    Istället förespråkar jag som så många andra att ha hela denna del på sparkonto istället. Personligen skulle jag binda pengarna på ett år på sparkonto med insättningsgaranti för f.n. 1,4 % enligt Compricer. Eftersom det enligt någon går att gruppera konton på Avanza och få en gemensam graf kan man välja Sparkonto+ där och få 0,7 % med rörlig i nuläget. När 1 års bindning blir möjligt blir det nog ännu högre.

    Det enda som saknas nu är guldfonder på Avanza, främst 4GLD men även VZLD och GZUR. Jag skrev dock till dem och bad dem att lägga till sådana så vi får se framöver.

    Dock står jag fast vid det sista jag skrev, att det vore en intressant idé att vägleda bloggläsare till att hantera ångest över ekonomiska förluster för att bli mer framgångsrika investerare. Lär man sig det bra kan man exempelvis ha 100 % aktieexponering på 10+ års sikt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Oscar F
 26. Vit pil

  När det gäller frågan om mental bokföring finns ett mellanting som jag redan använder mig av och som verkar fungera bra. I varje fall på Avanza kan du dela in dina konton i olika kategorier och se siffror för hela kategorin. Oklart om man kan ta fram en graf, men du kan åtminstone se hur det gått i procent över en given tidsperiod. Jag har själv en 60/40-portfölj med 20% på sparkonto. Genom att ha ISK:t och sparkontot i samma kategori ser jag hur portföljen gått på totalen.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  K
  1. Vit pil

   Snyggt! Jag visste inte att den möjligheten fanns. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Blir ju perfekt att lägga upp Rikatillsammansportföljen på Avanza på detta sättet. Bara 4gld kvar nu när de långa börshandlade räntefonderna går att handla på Avanza.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Richard
 27. Vit pil

  Vad innebär nedanstående info om Guld AVA via Avanza?
  /J
  —————————————
  GULD AVA har nu blivit slutsåld. Anledningen till att denna produkt har blivit slutsåld är pga av regelverk som reglerar att emittenter inte får sälja mer än 2,5 miljoner enheter av en enskild produkt med råvara som underliggande tillgång. Det innebär i praktiken att om tillräckligt många enheter köps upp av investerare (2,5 miljoner st) så behöver de försätta produkten i bid-only. Det vill säga att produkten endast är säljbar då inventariet är slut.

  Från och med måndag kommer alltså ovan produkt att endast vara säljbar. Vill du fortsatt handla Guld AVA så gäller denna produkt.

  För att förtydliga vilken produkt som är handlingsbar gör vi ett namnbyte.

  Detta innebär alltså att:

  GULD AVA har bytt namn till GULD AVA A. Kommer endast vara säljbar.
  GULD AVA 1 kommer att från och med på måndag den 6:e april byta namn till GULD AVA. Som går att både köpa & sälja.
  Det är inga skillnader vad gäller avgifter i produkterna. Namnändringen görs endast för att tydliggöra vilken produkt som är köpbar.

  Trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar
  Avanza

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan A
  1. Vit pil

   Inom kort kommer att WisdomTree Physical Gold och WisdomTree Physical Swiss Gold till Avanza om jag inte är felunderrättad. Även Xetra-Gold ska komma dit om ett tag. Så fort de lanseras rekommenderar jag att byta till dessa. Det är bättre produkter. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 28. Vit pil

  Hej. Tack Jan o Caroline för en bra och lärorik blogg och framförallt podd!

  Hur tänker ni kring sparkonton? Kommer ni våga använda er av nischbankernas (de med insättningsgaranti) eller bara använda storbankerna sparkonton? Eller en blandning av dessa?

  Mvh Lisa

  0
  Gravatar ikon för användaren
  LiMa
  1. Vit pil

   Av praktiska skäl kör vi Avanzas Sparkonto+ med insättningsgaranti. Men så länge det finns insättningsgaranti på kontot så spelar det inte så stor roll tänker jag. Det kan man kolla hos Riksgälden. 👍

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  1) I dagens läge får man ingen avkastning på korta räntor, så det primära målet för att ha dessa just nu är som skydd/möjlighet att investera vid låga värderingar. Vill man ha avkastning bör man söka annat tillgångsslag. Självklart är det bättre att få lite avkastning utan att öka risken om möjligt, men man bör fundera på om den lilla avkastning man får blir värd det.

  2) Jag analyserar själv hur stor andel olika valutor jag har vilket just nu är: 30% USD, 30% Euro, 40% SEK. Jag skulle vilja ha större andel utländska valutor men anser inte det är värt kostnaden. Har man en för hög andel SEK kan jag hålla med om att man bör utsätta sig för en högre valutarisk, men du har en lägre andel SEK än jag så jag anser att ökad valutarisk inte behövs.

  3) Intressant med mental bokföring i detta fall. Den generella rekommendationen att man ska investera allt på en gång talar emot detta argument då man i det inte tar hänsyn till mental bokföring.

  Jag anser du lägger alldeles för stor vikt på antagandet att dina läsare bara har ett enda konto och inte har till exempel ett Lysa konto, ett konto på Nordnet och ett på Avanza. Du kanske borde göra en webbenkät där du frågar hur många läsare som faktiskt bara har ett konto. Jag känner att du rekommenderar att göra dåliga beslut (= inte ha pengarna på bankkonto) på vissa antaganden om hur andra personer fungerar mentalt.

  Själv kollar jag till exempel mera på en enskild fond och blir frestad när den ligger på minus, inte på hela mitt innehav på kontot. Och kollar jag på hela innehavet så arbetar jag i excel med alla mina konton. Skulle jag nyligen börja investera i guld till exempel och jag ser att guld gått minus och allt annat gått plus så skulle jag känna att jag vill sälja av guldet oavsett hur portföljen som helhet går. De personer jag pratat med har heller inte blivit hjälpta av räntedelen utan ändå säljt av aktiedelen delvis under den här kraschen.

  Slutligen rekommenderar du ju 4 hinkar principen och då blir det ju nästan per automatik olika konton för olika buffertar.

  4) Förstår inte riktigt varför man behöver ta hänsyn till längre än 1 år framåt för just korta räntor. Korta räntor är av naturen väldigt enkla att flytta. Om man upptäcker att korta räntor får en högre ränta än bankkonto om ett år så kan man ju flytta över dem då. Du ombalanserar ju ändå varje år och handen på hjärtat så har du faktiskt gjort ganska stora förändringar i dina portföljer under tiden. Långsiktighet är bra, men här anser jag faktiskt att man har råd att vara väldigt kortsiktig.

  5) Jag tänker att alla finansiella institut har sina svarta får. Spiltan kommer säkert att granskas noga efter det här så vi får väl se vad som händer. Klart alla pratar skit om Spiltan just nu…

  6) Jag har gått från att ”guld är skit” till ”guld är guld värt”. Men allt i lagom mängd. Min smärtgräns går vid 20% guld, men vi är alla olika som individer.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Nilsson B
  1. Vit pil

   1) I dagens läge får man ingen avkastning på korta räntor, så det primära målet för att ha dessa just nu är som skydd/möjlighet att investera vid låga värderingar. Vill man ha avkastning bör man söka annat tillgångsslag. Självklart är det bättre att få lite avkastning utan att öka risken om möjligt, men man bör fundera på om den lilla avkastning man får blir värd det.

   Håller med.

   2) Jag analyserar själv hur stor andel olika valutor jag har vilket just nu är: 30% USD, 30% Euro, 40% SEK. Jag skulle vilja ha större andel utländska valutor men anser inte det är värt kostnaden. Har man en för hög andel SEK kan jag hålla med om att man bör utsätta sig för en högre valutarisk, men du har en lägre andel SEK än jag så jag anser att ökad valutarisk inte behövs.

   Jag tänker att hur man än gör så får man faktiskt valutarisk/möjlighet. En globalfond är ju till 99 % i en annan valuta och till 60 % i USD och 20 % EUR även om den handlas i SEK. Globalfonderna är ju inte valutasäkrade. Jag ser således sällan någon anledning att ta på sig mer valutarisk. Dessutom är de flesta svenska företag också exportföretag som påverkas av valuta.

   3) Intressant med mental bokföring i detta fall. Den generella rekommendationen att man ska investera allt på en gång talar emot detta argument då man i det inte tar hänsyn till mental bokföring.

   Ja, men precis som alltid tar jag hänsyn till mental bokföring. I alla fall är jag irrationell från tid till annan. Det är ju därför vi t.ex. i 146 pratar om att gå in med mer pengar över tid, även om det än så länge varit mest lönsamt investera typ allt vid den artikelns publicering.

   Jag anser du lägger alldeles för stor vikt på antagandet att dina läsare bara har ett enda konto och inte har till exempel ett Lysa konto, ett konto på Nordnet och ett på Avanza. Du kanske borde göra en webbenkät där du frågar hur många läsare som faktiskt bara har ett konto. Jag känner att du rekommenderar att göra dåliga beslut (= inte ha pengarna på bankkonto) på vissa antaganden om hur andra personer fungerar mentalt.

   Hänger inte riktigt med på din tanke här. Jag utgår nästan från att alla har minst Avanza/Nordnet OCH en fondrobot.

   Det jag däremot utgår från är att folk inte aggregerar dem. Låt oss ta ett exempel.

   • A) portfölj på LYSA/Avanza/Nordnet med 80 000 kr i 100 % aktier och 20 000 kr på räntekonto utanför
   • B) portfölj på LYSA/Avanza/Nordnet på 100 000 kr med 80/20 fördelning

   utgår jag från att B) är ett bättre alternativ även om A) är ett matematiskt bättre alternativ. Det är nämligen större sannolikhet att man i A) agerar känslomässigt eftersom man inte summerar ihop portföljen och bankkontot och gör en ny jämförelsegraf som man får automatiskt i B.

   Det som skulle kunna få mig att ändra mig är det som en läsare skrev om ovan, att Avanza tillåter en viss aggregering av konton. Kanske är ovanstående resonemang fel, men jag tänker att ni som påpekar att A) är bättre är kanske det fåtalet som klarar det och uppenbarligen även har kompetens och förmågan att göra det. 👍

   Själv kollar jag till exempel mera på en enskild fond och blir frestad när den ligger på minus, inte på hela mitt innehav på kontot. Och kollar jag på hela innehavet så arbetar jag i excel med alla mina konton.

   I rest my case. 😂

   Skulle jag nyligen börja investera i guld till exempel och jag ser att guld gått minus och allt annat gått plus så skulle jag känna att jag vill sälja av guldet oavsett hur portföljen som helhet går. De personer jag pratat med har heller inte blivit hjälpta av räntedelen utan ändå säljt av aktiedelen delvis under den här kraschen.

   🤦‍♂️ Ja, tyvärr. Har sett folk som sålt av ALLT också. Tyvärr svårt att göra något åt.

   Slutligen rekommenderar du ju 4 hinkar principen och då blir det ju nästan per automatik olika konton för olika buffertar.

   Ja. Sant.

   4) Förstår inte riktigt varför man behöver ta hänsyn till längre än 1 år framåt för just korta räntor. Korta räntor är av naturen väldigt enkla att flytta. Om man upptäcker att korta räntor får en högre ränta än bankkonto om ett år så kan man ju flytta över dem då. Du ombalanserar ju ändå varje år och handen på hjärtat så har du faktiskt gjort ganska stora förändringar i dina portföljer under tiden. Långsiktighet är bra, men här anser jag faktiskt att man har råd att vara väldigt kortsiktig.

   Tycker inte själv att jag har gjort så stora förändringar, men det är ju lätt att glömma hur det var 2014. Kanske borde leta upp de artiklarna. 🤔

   5) Jag tänker att alla finansiella institut har sina svarta får. Spiltan kommer säkert att granskas noga efter det här så vi får väl se vad som händer. Klart alla pratar skit om Spiltan just nu…

   Ja, så är det absolut. För mig är det snarare en fråga: ”Vågar jag ta den risken nu?” Lite äventyrligt så skulle man kunna spekulera lite i spiltan nu, men det är utanför scopet för artikeln tänker jag.

   6) Jag har gått från att ”guld är skit” till ”guld är guld värt”. Men allt i lagom mängd. Min smärtgräns går vid 20% guld, men vi är alla olika som individer.

   Ja, där går min smärtgräns i en vanlig portfölj också och flera studiers.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack för svar. Vi verkar helt ha samma uppfattning i punkterna 1, 2, 5, 6 så jag ska förtydliga mina tankar på punkt 3 och 4.

    3) Jag har lite svårt att förstå varför man skulle summera ihop Avanza+Lysa+Nordnet men inte ta med bankkontot, speciellt om man har bankkonto på Avanza. Jag förstår inte varför man skulle utelämna det ena kontot men inte det andra, speciellt om man tydliggör för läsare att ett bankkonto faktiskt är en del av sparandet.

    Du menar alltså att medel investeraren skulle agera olika i följande 2 situationer:

    A) 80% Aktier på Avanza, 20% i räntor hos Nordnet/Lysa.
    B) 80% Aktier på Avanza, 20% bankkonto.

    Agerar verkligen folk annorlunda i A jämfört med B? Kan du i så fall förklara varför?

    4) Det beror på vad man menar med stora skillnader, men jag har sett vartenda avsnitt av din blogg sedan avsnitt 40 nånstans. Du har hållit fast ungefär vid samma fördelningar, men på senare år har du sänkt risken ännu mera, till exempel från 90-80% aktier i globala barnportföljen, 60 till 50% aktier i nybörjarportföljen. Du har ändrat fonderna inom samma kategori lite här och där, gått från Bullion vault och att aldrig acceptera ”pappers guld” till att faktiskt acceptera ”Ava guld”. Grundtanken har varit densamma, men man får inte glömma att ETF:er och fonder som har spread+valutaväxling, typ Xetra gold har en kostnad för att köpa/sälja. Denna kostnad finns inte med korta räntor om man investerar dem i SEK/bankkonto i SEK.

    Jag har själv gjort en liknande resa sedan jag började investera för ca 12 år sedan då jag länge hade 100% Avanza Zero. Det var inte förrän jag fick min första kalldusch att förlora 100k på en vecka som jag ändrade min strategi.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel Nilsson B
  2. Vit pil

   3) Jag har lite svårt att förstå varför man skulle summera ihop Avanza+Lysa+Nordnet men inte ta med bankkontot, speciellt om man har bankkonto på Avanza. Jag förstår inte varför man skulle utelämna det ena kontot men inte det andra, speciellt om man tydliggör för läsare att ett bankkonto faktiskt är en del av sparandet.

   Håller med dig, men jag tror att du gör misstaget att du utgår från att alla är lika kompetenta, duktiga och intresserade som du. De flesta har tyvärr inte den kollen eller kompetensen även om jag skulle önska den.

   Du menar alltså att medel investeraren skulle agera olika i följande 2 situationer:

   A) 80% Aktier på Avanza, 20% i räntor hos Nordnet/Lysa.
   B) 80% Aktier på Avanza, 20% bankkonto.

   Agerar verkligen folk annorlunda i A jämfört med B? Kan du i så fall förklara varför?

   Ja, jag är ganska säker på det. Tyvärr. För att man tittar på de isolerat och inte utifrån en helhet. Det är sjukt lätt att få människor att ändra uppfattning bara på hur man sätter saker i sammanhang. Mest klassiska exemplet är hela Kahnemans bok ”Tänka snabbt och långsamt”. Har tagit upp flera exempel på bloggen t.ex. lampan.

   I korthet: ”Föreställ dig att du ska köpa en lampa i en affär. Den kostar 1 000 kr. Precis när du ska betala får du reda på av en person i kön att samma lampa finns för 500 kr i en affär en liten bit bort. De har nämligen en rea med exakt samma lampa. Skulle du köpa den billigare lampan eller köpa den du hade tänkt initialt?”

   Jag vet inte hur du svarar, men majoriteten svarar absolut att de hade köpt den billigare. Slår aldrig fel. Låt oss fortsätta:

   ”Föreställ dig nu att du ska köpa en ny bil för 400 000 kr. Du står i affären och ska precis betala och få nycklarna. Då får du reda på av en person i bilhallen att samma bil finns att köpa för 399 500 kr i en affär en liten bit bort. Det har nämligen rea på exakt samma bil. Skulle du köpa den lite billigare bilen?”

   Jag vet inte hur du svarar, men majoriteten av folk som i alternativ köpte den billigare lampan gör inte det i alternativ två. Trots att det är exakt samma belopp. Anledningen är mental bokföring och att 500 kr i förhållande till 1000 kr ä mycket men i förhållande till 400 000 är ingenting.

   4) Det beror på vad man menar med stora skillnader, men jag har sett vartenda avsnitt av din blogg sedan avsnitt 40 nånstans. Du har hållit fast ungefär vid samma fördelningar, men på senare år har du sänkt risken ännu mera, till exempel från 90-80% aktier i globala barnportföljen, 60 till 50% aktier i nybörjarportföljen. Du har ändrat fonderna inom samma kategori lite här och där, gått från Bullion vault och att aldrig acceptera ”pappers guld” till att faktiskt acceptera ”Ava guld”. Grundtanken har varit densamma, men man får inte glömma att ETF:er och fonder som har spread+valutaväxling, typ Xetra gold har en kostnad för att köpa/sälja. Denna kostnad finns inte med korta räntor om man investerar dem i SEK/bankkonto i SEK.

   When you put it that way… 😁

   Tack Daniel för dina kommentarer och tankespjärnet. Utan dig hade artikeln och portföljerna inte blivit lika bra.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 30. Vit pil

  Hur har då LYSA lyckats med sina räntedelar (Lysa Räntor resp Lysa Räntor Hållbar) under raset jämfört med ovan föreslagna räntefondskombinationer?
  T.ex. Lysa Räntor Hållbar innehållet väl bara en enda fond, Öhman Räntefond Kompass Hållbar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Håkan
  1. Vit pil

   Upplever att de har lyckats ganska väl och de informera om det inom kort. Dessutom har de lite andra möjligheter att köpa produkter som jag egentligen skulle önska att vi också hade. Några av de bästa räntefonderna finns nämligen hos Dimensional. Global räntefond hedgad i SEK… vill ha

   Jag tror således att LYSAs räntedel kommer bli än bättre…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Tack Jan, men jag antar det bara gäller Lysa Bred och inte Lysa Hållbar.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Håkan
 31. Vit pil

  RikaTillsammans-portföljen
  Tycker att RikaTillsammans-portföljen bör följa Permanent Portfolio som tanken var från början, dvs en svensk variant på denna. Tanken är ju att den ska funka i alla klimat med dessa 4 delar – så känns onödigt att lägga in företagsobligationer osv här.

  I enkelhet:
  25% Aktier (global index inkl. tillväxt, ev småbolag)
  25% Långa räntor (US/EU 20+ bonds)
  25% Kontanter (SEK / kort ränta 3-mån)
  25% Guld (gärna fysiskt backad)

  60/40 och 80/10/10 portföljerna
  När det kommer till Nybörjarportföljen 60/40, och Globala barnportföljen 80/10/10 tycker jag man bör se räntorna mer som minska risk (agera lite krock-kudde) och användas för balansering. Här tycker jag räntorna kan representeras från hela räntemarknaden

  Ett förslag är att gå efter Vanguards Total Bond Market (VBMFX) fördelning:
  This fund is designed to provide broad exposure to U.S. investment-grade bonds. Reflecting this goal, the fund invests about 30% in corporate bonds and 70% in U.S. government bonds of all maturities (short-, intermediate-, and long-term issues).

  Snitt mellan 3,5 och 6 år.

  Exempel 1:
  30% företagsobligationer (ex IKC avkastningsfond)
  20% korta räntor (ex SEB Likviditetsfond ?)
  30% medellånga räntor (ex AMF Räntefond Mix / Öhman obligationsfond)
  20% långa räntor (ex US/EU 20y+ bonds / Nordea Long US Bond)

  Exempel 2:
  100% AMF Räntefond Mix (0,11% avgift).

  AMF Räntefond Mix har en duration mellan 2-12 år och ger dessutom exponering mot andra räntemarknader, framför allt USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige (fondens jämförelseindex). Den är valutasäkrad till svenska kronor. Tänker att vi har ju global aktier så ser inget problem att räntorna också är globala.

  Gillar även förslag med att få in svenska småbolag (ex via AMF Aktiefond Småbolag) för exponering mot Sverige OCH småbolag i en och samma fond, kan mao skippa SEB Sverige Index om man vill.

  Enkel 60/40 portfölj:
  50% SPP Aktiefond Global
  10% AMF Aktiefond Småbolag
  40% AMF Räntefond Mix

  Enkel 80/10/10 portfölj:
  70% SPP Aktiefond Global
  10% AMF Aktiefond Småbolag
  10% AMF Räntefond Mix
  10% Xetra Gold

  Tack för en bra blogg som vanligt!

  /pz

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  PZ
  1. Vit pil

   Personligen är jag för att lägga in guld i alla portföljer.

   Problemet med guld är att det (just nu) är komplicerat för nybörjare. Det är därför vi desperat behöver en enkel guldfond som passivt trackar guldindex (Eric Strand!).

   Om du vill rekommendera nybörjare att köpa ETF eller certifikat bör du kanske ta ett avsnitt att gå igenom vad de innebär och hur de handlas.

   Förslag på enkel 60/30/10 portfölj:
   50% SPP Aktiefond Global
   10% AMF Aktiefond Småbolag
   30% AMF Räntefond Mix
   10% Xetra Gold

   Generellt tror jag det kan vara smart att bygga upp portföljerna som 1) enkla och 2) avancerade. Där de enkla versionerna har få fonder (också enklare vid månadsspar), och den avancerade versiorna försöker optimerar ytterligare (om det behövs).

   Sen tror jag att vi behöver förtydliga när man ska ombalansera – tidigare var väl principen att ombalansera portföljerna 1-2 gånger per år (midsommar, nyår). Är det även så fort en tillgång minskar/ökar drastiskt med 5% eller 10%?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   PZ
   1. Vit pil

    Tack PZ. Kan inte kommentera med mer än att jag håller med dig i stora drag. 👍

    Vet att Avanza inom kort ska tillhandahålla samma guldfonder som Nordnet. Förhoppningsvis blir det en enklare lösning då. Jag har pratat med Eric om det och han såg liten poäng med att försöka göra guld bättre än vad t.ex. Xetra-Gold redan gör det.

    I så fall tror jag faktiskt det är ett alternativ med hans SilverBullet, men man får vara medveten om att den majoriteten av tiden kommer ligga mycket minus.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 32. Vit pil

  Har uppdaterat artikeln med mina tankar kring kommentarerna hittills. Se Uppdatering 200404 kl 09:24. Tack än en gång för diskussionen och alla kloka kommentarer. 🙏

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Håller med om dina tankar, dvs

   50/50 gällande avkastning vs skydd
   50/50 gällande kort vs lång
   Valutasäkrade (korta) räntor
   Ok med likvider på ISK/KF för mjukare helhetskurvor
   Öka guld något på bekostnad av räntorna

   /pz

   0
   Gravatar ikon för användaren
   PZ
 33. Vit pil

  Ser att många tar in SPP Aktiefond Global i portföljen. Efter lite jämförelser ser jag att SPP Aktiefond Global Plus har presterat bättre de senaste tre åren. Finns visserligen ingen 5 eller 10 årig historik än men vi anblick ser fonden ut att gå bättre än dess systerfond. Aningen dyrare men även hållbar. Tacksam för era tankar om detta.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jack
  1. Vit pil

   Hållbarhet har varit på modet om jag ska spekulera. Se tex Proethos som sprang rundor om index med en 80/20 portfölj.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 34. Vit pil

  Jag tror på att förenkla generellt sett, inte minst för att minska ens egna huvudvärk. Det skapar åtminstone för mig en stress att hålla koll på flera olika fonder när det, som framhålls på bloggen, inte spelar så stor roll vilken specifika fond man väljer, snarare är det tillgångsslaget som spelar roll. Mitt förslag på permanentportföljen:

  Aktier – SPP Aktiefond Global
  Korta räntor – bankkonto
  Långa räntor – iShares $ Treasury Bond 20+yr (EUR) – IS04
  Guld – Xetra Gold

  De andra portföljerna kan också göras lika enkla. Sen kan man ha 10% av ens totala portfölj i en Funny Money-portfölj eller lekhink som det kallas här på bloggen. Där kan man spekulera och testa sig fram. Jag tror det långsiktiga sparandet framförallt ska få jobba på ifred.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Harry
  1. Vit pil

   Håller med i stora drag, men när det gäller korta räntor tycker jag ML, Oscar F och Defensiv har en poäng. Dvs korta räntefonder i annan valuta.

   Frågan är hur man skulle fördela det ?
   Någon som har tankar om detta ?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Håkan
   1. Vit pil

    Håller till viss del med, men jag är lite orolig att en enskild fonförvaltare missköter sig, speciellt för guldet där jag är mycket tveksam till om guldet verkligen är fysiskt allokerat, och vad häner om landet där guldet förvaras fysiskt hamnar i krig? Beslagtar man guldet då?

    Långa räntor skulle jag också diversifiera mellan Europeiska stater och Amerikanska stater, främst för att man redan har en så stor andel USA i en globalfond, men även för att det ger en lite mera balans mellan Euro och USD.

    För aktier skulle jag också vilja slänga in lite svenska småbolag som har högre risk och avkastning vilket gör att pengarna får en typ av hävstång.

    Korta räntefonder i annan valuta vet jag inte om det behövs, beror på mängden aktier, men annars är ju en globalfond USD samt de långa räntorna USD/Euro samt guldet USD/Euro. Jag tror det kan vara bra att ha en liten del SEK också flr diversifiering.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daniel Nilsson
  2. Vit pil

   Jag trodde vi lärt oss av senaste veckan och kommit fram till att man absolut inte ska lägga alla äggen i samma korg på grund av att enskilda aktörer (hej Spiltan!) kan få för sig att agera annorlunda och dåligt. Således bör det inte bara vara en aktiefond, ett bankkonto, en lång ränta och en guld-etf.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik
 35. Vit pil

  Hej Jan, tack för en mycket lärorik blogg! Skulle vara intressant att veta varför du inte tagit med en Europafond i någon av portföljerna. Globala barnportföljen har t.ex. 55% i globalfonder och därmed är väl exponeringen mot USA typ 25% eller så? Skulle gärna ha din input på fördelningen 45% global och 10% Europa. Tacksam för all input.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Richard
  1. Vit pil

   I en globalfonder finns redan ca 15% Europa. Därtill innehar Kaveljer Investmentbolag mer än hälften Europa och när också Sverige är en del av EU är jag lite skeptisk till att öka ytterligare.

   En argument ta med en Europafond kunde dock vara att på så sett får man ner andelen USA. På andra sidan har USA varit överlägset bäst under de senaste åren, men man vet aldrig hur länge trenden håller.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
  2. Vit pil

   Exakt Tales resonemang. Det bidrar med väldigt lite till helheten.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 36. Vit pil

  Jag har som flera andra fundering på varför Spiltan investmentbolag försvann? Är det slut på förtroende helt pga det med räntefonden? De har ju vad jag förstått haft ett stort förtroende tidigare.
  Det jag gillat tidigare är att modellerna med att följa BILLIGA indexfonder varit baserade efter stöd från forskning och att Jans texter är mycket utförliga och proffsiga, med hänvisning till mycket annan litteratur och forskning. Men nu känns det som det blev mycket tveksamheter om upplägget kring räntefonder och fondbolag, ska bli intressant att se vart det leder =)
  Nu byts Spiltan investmentbolag ut mot en med lite mer global spridning men ganska dyr, vad är argumentet till det?
  Varför SPP Aktiefond global(lite tillväxtmarknader) istället för t ex Avanza global om man vill utöka istället för så stor del i Länsförsäkringar?
  SEB Sverige istället för Avanza Zero var med motivering att den var bredare va?

  För övrigt, mycket intressant att följa alla kommentarer och Jan, än en gång, vilket fantastiskt arbete du lägger ner!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Se gärna min uppdatering 200404 kl 09:24 för resonemang kring Spiltan.

   Man kan absolut köra Avanza Global istället för de andra globalfonderna. Det fungerar dock inte för många av oss på Nordnet därav LF-fonden som första rekommendation. Samma resonemang gäller Avanza Emerging Markets.

   SEB Sverige Index innehåller 300 bolag (inkl. småbolag) medan Avanza Zero bara innehåller 30 stora bolag. De följer två olika index SIXRX vs OMXS30.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 37. Vit pil

  Hej! Jag har lite frågor angående ombalansering av månadssparande i nybörjarportföljen, efter att ha lyssnat på avsnitt 146 och läst inlägg ”Låt oss tänka tillsammans – Förslag inför ombalansering”. Nu tänkte jag följa ditt förslag som givits för nybörjarportföljen.

  Först och främst undrar jag om jag ska göra någon förändring med alla de pengarna som redan är investerade i dessa aktiefonder? Jag uppfattade det som att man ska låta det vara och endast ombalansera månadssparningen?
  Min nästa fråga dök upp vid ”Kontanter på kontot eller Sparkonto med insättningsgaranti”. Vad gör jag med denna information? Kanske en dum fråga, men när jag sitter i Avanza och söker upp samtliga fonder som jag ska fördela 2000 kr på, varav 5 % ska gå till denna del så förstår jag inte riktigt vad jag ska göra.
  Och till sist så hittar jag inte Xetra Gold på Avanza. Finns den inte där?

  Detta kanske är irrelevant, men jag har för nuvarande följande fördelning på Avanza när jag månadssparar:
  Länsförsäkringar Global Indexnära: 25%
  Avanza global: 25%
  Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indxnära: 10%
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag: 10%
  AMF Räntefond Lång: 7,5%
  Spiltan Räntefond Sverige: 7,5%
  SEB Likviditetsfond: 7,5%
  AMF Räntefond Kort: 7,5%

  Vore väldigt tacksam för svar!
  Med vänliga hälsningar

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Josefina
 38. Vit pil

  Räntedelen är komplex. Verkar som det finns lite olika perspektiv

  Man ser räntor som en parkeringsplats för medel vilka egentligen hör hemma i aktieportföljen. Här är likviditet viktigt.
  Man ser räntedelen som stabiliserande dvs om det går ner så går det ner mindre än aktier. Här är volatilitet viktigt.
  Man ser räntedelen som trygghet dvs det skall bevara värden. Här är långsiktig avkastning viktig.

  Beroende på synsätt bör man enligt min mening fundera över vad den senaste månadens utveckling skall leda till för slutsatser.

  Jag personligen tillhör grupp 3. Behåller företagsobligationer, som alltid ingen har svaret förrän i efterhand, men då är det för sent. Man måste agera i nuläget.

  Lycka till alla med Era beslut.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
  1. Vit pil

   När det gäller räntedelen i Nybörjarportföljen & Globala barnportföljen håller jag med dig i stort.

   De båda räntedelarna i RikaTillsammans portföljen fyller dock inte riktigt samma funktion som i de andra portföljerna.

   Där syftar de långa räntorna till att stiga i värde under tider av deflation för att ge avkastning åt portföljen. Detta kräver att durationen är tillräckligt lång för obligationerna i den.

   De korta räntorna syftar till att ge en låg men konstant avkastning som bevarar värdet konstant och fyller på de andra delarna genom regelbunden ombalansering då de miskar i värde vid kris eller recession.

   Jag har dock en idé om att man kan använda sig av det faktum att dollar och euro ökar markant under sådana tider. Därför föreslår jag att ge dollar och euro exponering i korträntedelen i RikaTillsammansportföljen och därmed dämpa en nedgång i portföljen då de andra delarna minskar i värde. Detta ligger i linje med originaltanken att denna del ska innehålla konanter eller tremånaders statsoblogationer.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Oscar F
   1. Vit pil

    Ja, skall man basera sig på emperi, så är den absolut bästa ränteplacering jag gjort långa US obligationer😊 Förstärkt av dollarförstärkningen mot SEK.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Defensiv
   2. Vit pil

    Ursäkta, det gäller säkert korta placeringar också😉

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Defensiv
   3. Vit pil

    Vet inte vad som händer med kommentarer. Hursom bästa ränteplaceringen jag någonsin gjort är långa US obligationer, därav min ursäkt. Är inte där än men US marknaden lockar😉

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Defensiv
   4. Vit pil

    Ja det är stämmer nog nu när du säger det. Jag tänkte främst på långräntedelen som den stora skillnaden mellan portföljerna när jag skrev inlägget och tänkte inte på att det jag skrev om korta räntor kanske gäller även för se andra portföljerna.

    Det vore en intressant idé att ha med valutor i räntedelarna för de andra portföljerna också av de skäl jag nämnde nyss. Jag skulle föreslå att man i så fall använder de korta räntefonderna från SEB i både USD och EUR. Frågan är väl också hur tungt man ska vikta dem.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Oscar F
  2. Vit pil

   Tack @Defensiv, @Oscar F för era kommentarer som fick mig att fundera långt in på natten. Det kokade precis som ni skriver ner vilken åsikt man har på de 5 frågorna ovan.

   Ser jättemycket fram emot just era kommentarer. Tack än en gång. 🙏

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 39. Vit pil

  Jag instämmer i att det känns bättre att köra sparkonto som räntedel. Det har ju varit mycket diskussioner om detta och det som har hänt med Spiltan får i alla fall mig att skippa räntefonder framöver. Ingen verkar ju ha en aning om hur de kommer att bete sig i olika lägen.

  Jan skriver att sparkonto inte är ett alternativ pga inflationen. Men i dagens ränteläge gör det ju ingen skillnad. Jag överväger kanske räntefonder senare men nu känns det mest som en massa krångel med högst osäkert resultat. Bättre då att ställa om huvudet och acceptera att aktiefonderna går ner lika mycket som index och gå in och titta på sitt stabila sparkonto med samma namn när börsen går ner istället!

  Varför har du tagit bort Spiltan Aktiefond Investmentbolag Jan? Är förtroendet för Spiltan helt förbrukat?

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
 40. Vit pil

  Hej, du skrev ”Jag har inte riktigt hittat någon fond som har mer än ca 20 % svenska statspapper i fonden. De flesta fonder har mest hypotekslån vilket inte heller är något fantastiskt att äga. ”

  Det är värt att notera att Öhman Obligationsfond A har 70,80% bostadsinstitut och 26,83% statsobligationer. Varav 5.05% Länsförsäkringar Hypotek, 22,73% Nordea Hypotek, SEBO 19,92% Hypotek och 23,10% Statshypotek.

  Mvh

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Aen
  1. Vit pil

   Ja, finns det någon med högre andel statsobligationer? 🤔

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Det finns det definitivt.
    Kolla t.ex. på Länsförsäkringar lång räntefond och Carnegie obligationsfond. De innehåller båda över 40 procent statsobligationer. Räknar man även in obligationerna från kommuner är det över 50 procent.

    Läs gärna mer här:
    Sida 142-144 i denna rapport om fonden från Länsförsäkringar: https://mb.cision.com/Main/152/3078055/1221768.pdf
    Samt denna rapport för fonden från Carnegie: https://www.carnegiefonder.se/app/uploads/file-manager/pdfer/M%C3%A5nadsrapporter/Svenska/Carnegie%20Obligationsfond%20A_SV.pdf

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Karl
 41. Vit pil

  Hej Jan!

  Bra att du tänker igenom men det känns som att du går lite vilse i alla fall. Det blir lite fondsallad, även om det är bättre efter uppdateringarna.

  Beror det på att du inte vet vilken strategi du ska välja?

  Jag tänker att i de olika portföljerna måste man välja vad syftet är. Är det säkerhet man behöver? Eller eftersträvar man att köpa hela marknaden?
  Du måste också bestämma dig för hur nära din förlaga som du ska ligga (Permanenta portföljen, 60/40)

  Om du ska köpa hela marknaden borde andelen företagsobligationer vara ca 40%, kanske 50%
  ca 1/5 av företagsobligationerna kan då kanske vara high yield.

  AMF räntefond mix har ca 23% företagsobligationer (inkl bostad)

  I de flesta av dina portföljer är företagsobligationer överviktade.

  60/40 portföljen har ju oftast i det amerikanska originalet bara 10-åriga statsobligationer i räntedelen.
  Rika Tillsammans-portföljen har ju 25% Cash, vilket brukar defineras som 3-mån statsskuldväxlar. Det är ju rimligt att helt eller delvis ersätta med bankkonto.
  Men har företagsobligationerna, och särskilt high yield, här att göra?

  När du tänker kring olika räntefonder kontra sparkonto osv, glöm inte att det inte bara är en portfölj för just nu. Portföljen ska kunna vara viabel i många år framåt och i olika räntelägen. Fyller de tillgångar du valt ut den tänkta funktionen både i nuvarande och andra räntemiljöer?

  Gällande Globala barnportföljen tycker jag du har gjort ett bra val.

  I Nybörjarportföljen tycker i alla fall jag, för min smak, att andelen företagsobligationer är för hög. Vill man efterlikna hela marknaden, ok, sänk dem lite. Men vill man ha high yield? Jag skulle lämnat dem utanför. Jag skulle också övervägt att ha den närmare originalet och försöka slippa företagsobligationer så långt det går.
  Fast å andra sidan skulle jag aldrig investera i en ren 60/40 portfölj ;-)
  Bra att du har med guldet och att det är 15% nu. Spontant skulle nog jag tagit den till 60-20-20, men jag har inte undersökt det närmare.

  När det gäller Rika Tillsammans-portföljen skulle jag undvika företagsobligationer helt. Det är svårt att hitta svenska korta räntor utan, så kanske en kombination av sparkonto och utländska korta räntor? ETFer ökar ju möjligheten för sådana placeringar.

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  ML
  1. Vit pil

   Byggde på AMF mix i Globala barnportföljen. Att bara ha Öhman eller ha dem 50-50 blir för mycket företagsobligationer för min smak.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   ML
   1. Vit pil

    Ska läsa under helgen.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    ML
 42. Vit pil

  Har ändrat till följd av era kommentarer. Har lagt till en beskrivning av förändringarna under varje portfölj.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Tog du bort Spiltan Investmentbolag som följd av du inte var nöjd med hur de skötte räntefonderna? Eller är den fonden du bytt mot bättre?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Stefan
  2. Vit pil

   Jag tycker detta förslag är betydligt bättre.

   Aktiedelen

   Inga egentliga synpunkter, möjligen om man skulle ha 12,5 & SPP Global , 10 % LF Global Index & 2,5 % SEB Sverige Index. På det sättet minskar risken ytterligare lite mot SPP fonden men det är egentligen inte superviktigt. Som någon skrev tidigare är riskerna för att aktiemarknaden ska bli illikvid globalt sett mycket liten och om den blir det kommer både SPP-fonden och LF fonden att få problem. Personligen tror jag egentligen att det räcker med SPP-fonden. SEB Sverige Index verkar dock bra.

   Tittar man på värdeutvecklingen för dessa globalfonder och Sverigefonden är den nästan identisk med SPP:s Plus varianter av dessa. Därför kan SPP:s Plus varianter vara ett sätt att göra portföljen mer hållbar.

   Korta räntor

   Här förespråkar jag återigen dollar- och euroexponering just för att kompensera för de andra delarna vid en kris eftersom dessa valutor bevisligen stiger i värde under sådana omständigheter. När det gäller Öhmanfonden är durationen alldeles för lång för att värdebevara under en kris. Den hör inte hemma i en korträntedel.

   På grund av de risker som finns på räntemarknaden skulle jag därför förespråka 15 % på bankkonto med insättningsgaranti och bra ränta samt 5 % med dollar- och euroexponering vardera istället. Om man inte vill ha med dollar och/eller euro föreslår jag att hela korträntedelen ligger på bankkonto.

   Öhmanfonden ger för övrigt alldeles för dålig avkastning för att ha på ISK och bör därför inte vara med alls där av den anledningen också. Bättre att lägga denna del på sparkonto som jag nyss skrev.

   IKC fonden innehåller upp till 10 % aktier och är därför riktigt dålig att ha som skydd mot börsnedgångar. Den kanske kan vara bra i andra sammanhang men inte som korträntefond i en Allvädersportfölj överhuvudtaget.

   Långa räntor

   Här har jag inga synpunkter men har inte räknat på sammanlagda durationen som enligt portföljteorin ska vara kring 20 år. Att diversifiera är bra men jag är ärligt talat för dåligt insatt i långa räntor för att kunna uttala mig närmare. Dock kan jag nämna att det känns bra med exponering mot både dollar och euro eftersom det ger en global exponering. Som jag skrev i mitt inlägg längre ner så kommer valutarisken sannolikt att jämna ut sig över tid.

   Reala tillgångar

   För att sprida risken ytterligare skulle jag förespråka att lägga till exponering mot silver snarare än enbart guld. Att sprida till två guldfonder är bra men jag skulle förespråka att dessa enbart utgör 15 % av totalen och att Xetra-Gold då står för 10 % medan WisdomTree Physical Gold står för 5 %.

   Visserligen finns det en psykologisk effekt kopplat till guld men även silver har en viss sådan koppling eftersom det historiskt sett har nästan samma värdebevarande tyngd. Silver ger dessutom en extra hävarm och hjälper därmed till att kompensera för de andra delarna i portföljen när guldet ökar i värde eftersom det ökar ännu mer då.

   Därför skulle jag föreslå att lägga till en ETF med fysiskt silver på 10 % av totalen så att guldet står för 15 % och silvret står för 10 %. Den jag föreslår är WisdomTree Physical Silver

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Oscar F
   1. Vit pil

    Min ovanstående kommentar gäller enbart RikaTillsammansportföljen.

    När jag skriver att ”jag tycker att detta förslag är bättre” högst upp menar jag det senaste förslaget som Jan Bolmeson skrivit är bättre än det förra och syftar inte på mitt eget som följer även om jag förstås tycker att mitt eget förslag som följer är ännu bättre.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Oscar F
 43. Vit pil

  VARNING!
  Nu känns inte som ett bra tillfälle att göra stora ändringar i aktiedelen av portföljerna. Börsen är fortfarande väldigt volatil och under ett fondbyte ligger pengarna utanför i minst en dag. Vi riskerar alltså att missa en större uppgång (igår gick till exempel USA-indexen upp mer än 2 %). Ska vi göra ändringar bör vi alltså göra det när turbulensen är över. Möjligtvis kan man flytta pengarna lite i taget för att sprida risken för stora marknadsrörelser en enskild dag, men det är väldigt tidskrävande.

  RÄNTOR
  Det är här jag tycker att vi bör lägga fokus just nu, men vi ska inte ha för bråttom. Vi kan ju gott och väl ombalansera i nästa vecka utan att göra ändringar i portföljerna. Ändringarna kan vi göra senare, när vi hunnit tänka igenom portföljerna ordentligt. Eftersom vi är långsiktiga är det viktigare att det blir genomtänkt än att det går fort.

  Framför allt känns det väldigt svårt att veta hur räntedelen av portföljerna ska byggas. Till exempel: Hur stor andel ska vara korta räntor och hur stor andel långa? 20-20, 25-15, 30-30? Det kanske beror på att jag är nybörjare, å andra sidan har jag haft väldigt svårt att hitta information och guidning och det brukar jag inte ha problem med. Det verkar snarare som att “alla” källor till kunskap som går att hitta där ute fokuserar på aktierna.

  Här är några tankar om räntorna:

  Diversifiering: Eftersom räntorna saknar vettiga motsvarigheter till indexfonder bör vi nog diversifiera fondvalen mer än i aktiedelen. Annars hamnar vi i händerna på enskilda förvaltare. Två globala indexfonder skiljer sig till exempel inte särskilt mycket åt, men det kan skilja väldigt mycket mellan två långa räntefonder eller två företagsobligationsfonder. Därför kanske den som vill ha en enklare portfölj ska ha minst 4 räntefonder och den som vill och kan vara mer avancerad kan ha 8 fonder (fördelade på 5 % vardera)? I 90/10-portföljen kanske minst två fonder och upp till 4 fonder (2,5 % vardera)?

  Företagsobligationsfonder: Är jag tveksam till att ha i portföljen i någon större utsträckning, dels för den trögrörliga marknaden men främst för att de rör sig i samma riktning som aktier. Vi vill ju använda räntorna för att köpa aktier billigt vid ombalansering, har vi då pyspunka i krockkudden får vi inte köpa lika många billiga aktier.

  Högräntefonder och IKC Avkastningsfond: Vill jag inte ta i med tång av samma anledning som jag är tveksam till företagsobligationerna.

  Likviditetsfonder och svenska korta statsräntefonder vs. sparkonto: Finns ingen anledning att ha fonder som vi räknar med går back. Då är sparkonto det bättre alternativet. Ja, där förlorar vi pengar till inflationen, men vi har åtminstone inte minusränta (vilket ju är effekten i fonderna). Sparkonto känns helt enkelt som ett nödvändigt ont som vi får leva med i korträntedelen.

  Realräntefonder: Jag förstår tanken med dem, men inte hur de fungerar. (Nu har Handelsbankens fond gått back 4 %, men vi har väl inte 4 % deflation? Och vi hade väl inte deflation under hösten 2019?) Och jag avstår helst från att investera i tillgångar jag inte förstår. Att de har rejäl pyspunka nu i nedgången, skapar samma problem som företagsobligationerna.

  Valutarisk: Sett till att dollarn brukar gå upp i kris är det kanske inte så dumt att ha viss exponering mot den i ränteportföljen, särskilt för oss som inte är avancerade nog att ha börjat med guld? Att köpa nu när den redan gått upp vore dock kanske att var efterklok, vi kanske bör vänta? Fast då kanske vi går i fällan att försöka tajma marknaden…

  EXEMPEL PÅ FONDVAL RÄNTOR
  Som sagt, jag är nybörjare, men har ändå kastat ihop en liten skiss. Har höftat fram (i brist på information om vad man “ska” ha) en uppdelning på 20-20 långa/korta i 60/40-portföljen.

  Långa:
  5 % Svenska långa räntor (företag + stat)/AMF Räntefond Lång
  5 % Svenska långa räntor (företag + stat)/Öhman Obligationsfond (eller någon annan)
  5 % Globala stats- och företagsräntor (mest stat)/AMF Räntefond Mix
  5 % Amerikanska långa statsräntor/Nordea 1 – Long Duration US Bd BP SEK

  Korta:
  10 % Sparkonto (dessa hade varit två olika fonder med svenska korta statsräntor om det fanns några som var värda att ha)
  5 % Svenska företagsobligationer/Spiltan Räntefond Sverige (eller någon annan)
  5 % Korta amerikanska statsräntor/SEB Korträntefond USD

  Till 90/10-portföljen förslagsvis 2,5 % vardera av de 4 långa fonderna.

  KORT OM AKTIEFONDER
  Jag är lite osäker på om det verkligen finns behov av att diversifiera de globala indexfonderna. Som vi redan vet är innehållet i dessa både likt och diversifierat nog, och frågan är hur stor risk det är att ha allt hos ett fondbolag. Vi pratar ju om stora svenska aktörer som bland annat har fått pensionssystemets förtroende att förvalta stora summor i våra tjänstepensioner (plus stora svenska banker). Länsförsäkringar, SPP, Swedbank osv.

  Därtill har inte aktiemarknaden samma trögrörlighet som företagsobligationsmarknaden och det känns otroligt osannolikt att en aktiefond skulle låsa in sina sparare för att aktier säljs för billigt (det påverkar inte andra sparare i fonden så mycket att sälja av en del aktier billigt när någon vill ute eftersom det bara är en piss i havet sett till rörelsen på de globala aktiemarknaderna).

  Samtidigt kan det ju inte skada att ha fler globalfonder, annat än att det blir lite krångligare. Men som sagt: Större ändringar bör inte göras i aktiedelen av portföljerna så länge börsen är så här volatil.

  Tack Jan för en fantastisk blogg, jag har lärt mig massor om sparande och kommit igång med det tack vare läsningen här. :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  K
  1. Vit pil

   Tack K för din kommentar. Hjälpte mig mycket i att formulera frågorna i dagens uppdatering. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 44. Vit pil

  Finns det några räntefonder som inte tar aktiva positioner? Dvs inte är en aktiv räntefond. Jag har sorterat tidigare med lägst avgift först, och den enda jag hittade var Öhman Obligationsfond A med 0,16% avgift som följer OMRX Total Bond. Senaste tre månaderna har den gått +0,57% förresten. Skrev detta i förra ombalanseringen: ”Hej,
  Om man läser fondfaktabladet för AMF Räntefond Lång (2-10 år) skriver de att den är aktivt förvaltad ”Fonden förvaltas aktivt …”

  Däremot skriver Öhman Obligationsfond A (3-4 år) följande:
  ”Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden.”

  Det verkar som att alla väldigt långa räntefonder är aktiv förvaltade. Hur kommer det sig? Dessutom är alla räntefonder i dina portföljer det också. Är det något problem som det är med aktiefonder? Jag har tittat lite på korta räntefonder med låg avgift, och alla är aktivt förvaltade också. Beroende på hur dåligt aktiv förvaltning för räntefonder är, kan sparkonto/saldo (kort), och Öhman Obligationsfond (3-4 år), vara bättre i ens portfölj.

  Mvh ”

  Tycker det verkar mer och mer som det är något dåligt. Men passiv förvaltning kanske leder till black swans, dvs när en väldigt säker räntefond sjunker absurt mycket pga av skambud.

  Mvh

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Aen
 45. Vit pil

  Är det någon ide att ombalansera nu när mer eller mindre hela nybörjarportföljen ligger på minus?
  Då blir ju förlusten verklig eller ska man invänta ev upgång?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Hej Andreas!

   Jag tycker inte du ska ombalansera just nu om inte dina mål har ändrats.
   Om du vill vikta om mellan dina tillgångsslag så kan du sälja av för att köpa nytt, dvs om du exempelvis vill utöka din andel av aktier i portföljen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Drojn
 46. Vit pil

  Med all respekt till Jan för allt hans arbete och underhåll av bloggen/diskussioner för att försöka ge stöd till folk i kris just nu…
  Men jag tycker att du Jan och alla andra som hakar på gör det onödigt svårt och trixigt för er med alla uppdelningar hit och dit och byter/ändrar strategi allteftersom hela tiden.
  Det är bara att inse att ni som vill göra förändringar nu och trixar med 2,5% hit och 5% dit inte har rätt risktolerans.

  Köp Avanza Global alt Länsförsäkringar Global Indexnära som enda fond, komplettera med SPARKONTO som ”räntedel”, lura er inte genom att ha ränta på ISK för att ”portföljen” inte ska gå ner lika mycket. Ni lurar bara er själva – mental bokföring. Det som går ner i aktiedelen det går ner, lär er leva med det och spara långsiktigt.
  Sluta försöka laga någonting som inte går att laga just nu – spara långsiktigt, låt börsen återhämta sig som den alltid gör. Orka trixa med massa småandelar hit och dit – forskningen stöder inte detta ändå.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Grens Jens
  1. Vit pil

   Tack, du har några poänger i ovan även om jag inte håller med om allt. Men det är ju precis som det ska vara. 👍 🙏

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 47. Vit pil

  Hej! Jag sparar i globala barnportföljen. Varför ska man ha tre, eller nu efter ändring två globala fonder? Varför räcker det inte med en som innan? Om jag har Avanza kanske ena globala fonden kan vara Avanza global och den andra LF global, eller är Avanza global ett sämre alternativ? Varför är i så fall Avanza global sämre? Sedan har jag en fråga avseende räntedelen. Rebilla och Avida har 1% avkastning just nu utan bindningstid och med bankgaranti. Pengarna har man tillgång till efter ett par dagar om man begär utbetalning. Kan det vara ett alternativ till räntedelen, även om man ändå förlorar pengar p g a c:a 2% inflation?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan A
  1. Vit pil

   Med all respekt till Jan för allt hans arbete och underhåll av bloggen/diskussioner för att försöka ge stöd till folk i kris just nu…
   Men jag tycker att du Jan och alla andra som hakar på gör det onödigt svårt och trixigt för er med alla uppdelningar hit och dit och byter/ändrar strategi allteftersom hela tiden.
   Det är bara att inse att ni som vill göra förändringar nu och trixar med 2,5% hit och 5% dit inte har rätt risktolerans.

   Köp Avanza Global alt Länsförsäkringar Global Indexnära som enda fond, komplettera med SPARKONTO som ”räntedel”, lura er inte genom att ha ränta på ISK för att ”portföljen” inte ska gå ner lika mycket. Ni lurar bara er själva – mental bokföring. Det som går ner i aktiedelen det går ner, lär er leva med det och spara långsiktigt.
   Sluta försöka laga någonting som inte går att laga just nu – spara långsiktigt, låt börsen återhämta sig som den alltid gör. Orka trixa med massa småandelar hit och dit – forskningen stöder inte detta ändå.

   10+
   Gravatar ikon för användaren
   Grens Jens
   1. Vit pil

    Låter vettigt, jag blir helt snurrig på allt nu. HUR ska jag ombalansera min 40 aktier/60 räntor på bästa sätt ?? Vad ska jag behålla och vad ska jag byta ut? Och ska jag göra det nu eller vänta? Någon som kan ge ett konkret ENKELT förslag med namn på fonderna? Tack 🙏

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Daphna
   2. Vit pil

    Ok jag förstår vad du menar . Men hur gör du med sig en 60/40 portfölj om du sparar till något och kommer ta utt pengarna om cirka 6 år? Sätter du då 60% av det i 100/0 och sen sätter du 40 procent på ett sparkonto? Intressant att höra vad andra tänker:) och gör

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Olof
   3. Vit pil

    Tjena Olof,
    Ja det är så du kan göra. Man får ju se sitt sparande i helhet och inte bara per konto. Utan om du sparar 6000kr i en 100/0-portfölj och 4000kr på exempelvis ett sparkonto så besitter du ändå en 60/40 uppdelning i ditt månadssparande :)

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Drojn
 48. Vit pil

  Väldigt intressant artikel detta då jag själv försöker hitta alternativ till vanligt bankkonto för korta räntefonder. Intressant iaktagelse att Euro/USD ökar i värde vid börskrascher, en tanke som är värd att titta närmare på.

  Håller helt med dig:
  – Skrota försiktiga portföljen. Har man små summor kan man ta högre risk eller ha det på banken. Har man större summor borde Rika Tillsammans portföljen fylla det syfte denna portfölj har så du gör rätt i att ta bort den.
  – Jag har också delat upp mina globalfonder i flera för att jag är orolig att ha för mycket i en enskild fond så håller med dig om att ta in en till globalfond (SPP Aktiefond Global).
  – Bra att du delat upp guldet i RikaTillsammans på två fonder då speciellt guldet känns lite riskabelt att ha hos samma förvaltare. Jag funderade själv på att även ta in AVA Guld för att sänka kostnaden för rebalansering då man slipper valutaväxling där.

  Håller inte med dig men köper hur du tänker:
  – Jag anser du har för låg andel svenska aktier och speciellt småbolag. Stora svenska bolag korrelerar för mycket med globala aktier så en större andel svenska småbolag skulle öka diversifieringen men även risk och avkastning. Speciellt anser jag detta vara ett argument i Rika Tillsammans portföljen som har en så låg andel aktier och så väldigt mycket skydd mot en börskrasch.
  – Fonden SEB Korträntefond C USD – Lux förstår jag att du tagit in för att USD går upp vid börskrascher jämfört med svenska kronor. Men det du gör här är mer eller mindre att du spekulerar i valutan USD mot SEK då fonden i sig nästan saknar egen avkastning. Testa att gå in på avanza och rita upp USD/SEK i samma graf så förstår du hur jag menar, men jag förstår syftet med den här. Men vill ha ännu bättre skydd och bättre avkastning så borde väl en lång räntefond vara bättre?

  Håller inte med dig och förstår inte hur du tänker:
  – SEB Likviditetsfond SEK: Sämre avkastning och högre risk än bankkonto.
  – AMF Räntefond Mix: Sämre avkastning och högre risk än bankkonto.
  – SEB Korträntefond C EUR – Lux: Denna korrelerar starkt mot EUR/SEK men har faktiskt gått sämre! Det stämmer, hade du bara växlat in dina pengar till Euro hade det gett dig bättre avkastning än denna fond och sannolikt lägre risk.
  – IKC Avkastningsfond: Liknande fond som Spiltan högräntefond men med lägre risk och avkastning. Denna funkar extremt dåligt som en krockkudde mot aktier så jag har svårt att förstå varför du vill ha denna i nybörjarportföljen? I Rika Tillsammans portföljen som har en betydligt lägre andel aktier skulle jag kunna förstå det, men då skulle jag hellre välja Spiltan Högräntefond.
  – AMF Räntefond Lång: Denna korrelerar också mot aktier så den funkar också väldigt dåligt som krockkudde i nybörjarportföljen. Avkastningen de senaste 5 åren är sämre än ett bankkonto och risken väldigt mycket högre. Ett vanligt bankkonto känns som ett bättre alternativ.
  Handelsbanken Realränte (A1 SEK): Lyckas inte heller hålla emot en börskrasch. Kollar man på toppinnehavet i denna fond så har det 0.12% ränta vilket är betydligt lägre än ett bankkonto. Kan förstå att man vill ha denna typ av fond, men frågan är om inte en större andel guld eller ett vanligt bankkonto är bättre även här.

  Personligen skulle jag snarare sätta upp nybörjarportföljen så här:
  55% aktier, 15% bankkonto, 15% långa räntor, 15% guld och skippa alla försök att investera i korta räntor via ett ISK. Svårt att förstå varför du valt bort långa räntor i nybörjarportföljen men har med guld. Alternativt om man inte vill ha långa räntor: 60% aktier, 25% bankkonto, 15% guld

  Tack för en oerhört bra blogg, har gett mig mycket inspiration till nya tankesätt även om jag inte håller med i alla tankebanor! ;)

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Nilsson B
  1. Vit pil

   Håller med om vad du skriver. Vilka fonder skulle du välja för långa räntor med tanke på att, som du själv skriver, att tex Amf Räntefond lång inte gett någon särskild avkastning senaste 5 åren?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Harry
  2. Vit pil

   Tack Daniel för en kommentar som hjälpte mycket inför dagens uppdatering. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 49. Vit pil

  Huruvida man skall minska sin andel svenska företagsobligationer inkl Spiltan Sverige beror väl ganska mycket på om har som strategi att vara långsiktig eller att agera mer dynamiskt (tajma marknaden). Likviditetsproblemen uppstår ju om många vill sälja/ombalansera samtidigt, detta oavsett underliggande tillgångars värde på sikt – dessa borde ju inte vara hotade på sikt (om de trots allt är hotade är så är även svenska aktiefonder hotade och borde säljas av såvida man inte är långsiktig).

  Alltså, om vi är många som samtidigt vill minska vår fobligationsexponering så risker vi att förlora en hel del pengar. Omvänt skapar det köptillfälle/rea för den som tror på markanden långsiktigt. Eller?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan Wickman
 50. Vit pil

  Hej ,vad tycker ni om J.P Morgans penningmarknadsfond som innehåller korta amerikanska obligationer löptid mellan 1-3 år valuta i USA dollar.det går att köpa hos Nordea.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erwin
  1. Vit pil

   Finns det någon anledning att köpa den jämfört med t.ex. SEB Korträntefond USD?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 51. Vit pil

  Hej Jan.

  Har jag missförstått eller har du minskat ner andelen sverige till 5%? Enligt artikel om ombalansering 2020 så föreslog du 5 % spiltan aktiefond investmentbolag och 55% i globalfond men ovan så är det bortaget. Förstår om du inte ha förtroende för spiltan, har liknande tankar själv. Men endast 5 % sverige är lite för lite för min del. Hur går dina tankar?

  Tack för en bra blogg till er båda. Gillar att ni tycker olika ibland och att Caroline bromsar dig när det gäller grafer och tabeller. Är också en tabellnörd.:)

  /DG

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Dion Granström
 52. Vit pil

  Hej! Angående räntefonder (företagsobligation)
  Hur ska man tänka om man redan har en stor summa på bla de Spiltan-fonder som har varit stängda och nu ligger minus?
  Om man inte behöver pengarna förrän tidigast om ett år, är det bättre att låta dem ligga nu? Fonderna är -10% nu. Kan man tro att det går tillbaka till 0 inom ett år? Eller vad händer nu efter stängningen? Mer förlust att i all hast sälja av räntefonderna nu?

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Janne
 53. Vit pil

  Väldigt mycket klokt som sägs här. För min del har jag insett, efter det som hände med Spiltan, att jag inte har särskilt bra koll på räntefonder och hur de fungerar, så min åtgärd blev att starta ett Lysakonto som får ta hand om den delen. Inte optimalt med ISK för det, men känner mig trygg med att förvaltningen/omfördelningen sköts på ett bra sätt.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
 54. Vit pil

  Intressanta tankar i både artiklar och kommentarer. Tack till er alla! 💪

  Jag kör på med samma fonder som innan. Att dela upp allt mer gör det även mer komplicerat. Om stora fondbolag havererar så tror jag pengar är det minsta problemet för oss.

  Angående spiltans räntefonder så har jag alltid gillat deras fonder. Även enstaka aktiv (förlåt 🤪). Om de har gjort rätt nu eller inte kan inte jag avgöra då jag är en riktig amatör och kan inte följa med på alla ord och resonemang. Och om de nu har gjort fel. Skit samma! De är också människor som tar beslut i pressade situationer. Jag är då inte felfri och därför begär jag inte det av någon annan heller. När vi köper in oss i fonder så är det faktiskt andra människor som rår om pengarna ( även indexfonder).
  Och vi fick ju loss pengarna från räntefonderna men något senare, vilket vi nog alla överlever.
  Passa även på att ta Jans helikopterperspektiv. Om vi lyckas hålla nere dödsantalet, och om familj och vänner klarar sig undan detta virus så har vi fått den bästa avkastningen någonsin.
  Var rädda om er därute!

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Stefan
 55. Vit pil

  Är det inte så att Spiltan har ett kapitaltäckningskrav (den underliggande tillgången)? När småspararna säljer av och plockar hem den underliggande tillgången, så måste Spiltan sälja sina räntepapper för att täcka sitt kaptitaltäckningskrav, oavsett pris. Istället för att dumpa småspararnas pengar så ber man finansinpektionen att frysa handeln i fonden. Det är ett stort och allvarligt beslut, men var det inte bra med tanke på omständigheterna (jag försöker försvara Spiltan lite här)?

  Kan det vara så att detta är ett argument för att öka andelen guld i portföljen? När företag, banker vill täcka sina kapitaltäckningskrav, så öker det deras efterfrågan på guld. Jag är osäker på om jag tänker rätt här.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Yisrael
 56. Vit pil

  Jag har med Jans hjälp (#147) knäckt matematiken bakom varför det rationellt är bra att fördela investeringarna på olika tillgångsslag. Många tänker att det tillgångslag som isolerat är bäst ska utgöra 100% av portföljen. Matematiken visar tydligt att synergin av flera tillgångslag ger en högre förväntad avkastning. Genom 100% guld eller 100% aktier så får du visserligen en potential till en högre avkastning, men du ”betalar” för denna potential i en lägre förväntad avkastning.
  Ett längre resonemang kring detta finns i forumet: https://rikatillsammans.se/fragor/tankar-kring-avsnitt-147-och-mer-matematik/

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Yisrael
 57. Vit pil

  Jag funderar lite på hur man ska kunna argumentera för att köpa tex SEB Likviditetsfond? Vad är den förväntade avkastningen etc. Eller är det så att man ska tänka att det kan förändras framåt? Att framtida insättningar har en annan förväntad avkastning?

  Personligen gillar jag förenklingar och tycker att nybörjarportföljen skulle kunna se ut såhär: 60% Länsförsäkringar global 40% sparkonto (ca 0,6% ränta).

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Harry
 58. Vit pil

  Tack för mycket bra info, tankar och idéer. Kommer du göra en sammanställning av alla förslag och snickra ihop uppdaterade varianter på portföljerna ? Jag tror jag har portföljen 40% aktier och 60% räntor eftersom jag har en kort spar horisont. Har inte vågat gå in och kolla hur det ser ut … Har också investeringar hos Lysa och BetterWealth men dom behöver jag som sagt inte göra något med.
  Vore toppen om det kom ett förslag på hur vi kan ombalansera på bästa sätt. Känner mig ganska lost just nu 😏. Tack 🙏

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daphna
 59. Vit pil

  Har uppdaterat portföljerna ovan utifrån era kommentarer och tankar. Nedan följer en kort sammanställning av ändringar:

  Försiktiga portföljen
  Avvecklar den enligt motiveringen ovan. Antingen ska pengarna till en buffert på ett bankkonto alternativt är det läge att investera pengarna till en högre förväntad avkastning.


  Nybörjarportföljen
  Mindre förändring i räntedelen. Lade till de amerikanska räntepapprena.


  Globala barnportföljen
  Tog bort den tredje globalfonden (Swedbank Robur Access Global).


  RikaTillsammans-portföljen
  Ändrade i korta räntedelen genom att lägga till de amerikanska statspapprena (både Nordea-fonden och SEB Korträntefonden). Fixade till räknefelet i aktie-delen.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Tack Jan 🙏! Vilka amerikanska räntepapper rekommenderar du (namn)? Och tycker du vi ska göra ombalanseringen nu, eller vänta?

   Har ingen aning om amerikanska räntepapper så toppen om du vill lägga ut namn så att jag kan be Nordea där jag har mitt innehav att göra ombalanseringen.

   Stort tack!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Daphna
 60. Vit pil

  Hej

  Det pratats mycket om hur stor andel av portföljerna som ska bestå av guld just nu, varför inte 20%guld och 80% aktier och totalt hoppa över räntefonder för tillfället i barnportföljen?

  Har också en fråga varför man inte pratar någonting om en liten del silverfonder tex Ishares silver ETF? Ifall silver nu fungerar lite som ett gummiband till guld som du nu beskrev det.

  Tack för en bra podd!

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  PETER L
  1. Vit pil

   Tror att 20 % guld är lite för mycket spekulation i förhållande till hur marknadsläget ser ut just nu. På 10 års sikt är det kanske inte lika säkert att det är rätt att ta bort räntor och bara ha guld. På samma sätt är silver mer en spekulation än guld. Guld har ju en psykologisk faktor som inte silver har, vilket vi har sett i utvecklingen den senaste tiden. Tror att silver är mer till för lekportföljen. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 61. Vit pil

  Bra!
  Dubbla globalfonder som riktas mot olika index.
  Fler och diversifierade ränteinnehav.

  Nja!
  I globalportföljen kommer jag att att lägga mig med två olika ränteinnehav. Om den ena räntefonden gör en Spiltanstängning kan jag (förhoppningsvis!) ombalansera med den andra.

  Övrigt!
  På Lysa har jag nu både bred och hållbar profil på samtliga portföljer. Har lagt cirka 25 % från varje hink i hållbar profil. Det blir mitt sätt att sprida risken för fler stängningar.

  Många kloka tankar i både inlägg och kommentarsfält. Läser och begrundar. :)

  /Anders

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders J
 62. Vit pil

  Supertack för allt jobb med ombalanseringsförslag.
  Jag har valt dina hållbara alternativ på alla hinkarna, som har ff a innehållit SPP:
  SPP global plus A, SPP Emerging Markets, SPP Sverige Plus A, SPP Grön obligationsfond och Öhman FRN hålllbar A .
  I Lysa har jag också valt hållbart alternativ på alla hinkarna och där är det Öhman global, Öhman Sverige, och Öhman räntefond kompass hållbar A.
  Jag slapp problem med spiltan, men tänker att jag i mitt sparande har bara exponering i princip mot två fondbolag och det kanske är en risk i sig?

  Bara en tanke- globalfonderna har ju en exponering som ligger runt 60 % mot USA. Vad händer om det blir en annan fördelning i ekonomierna globalt efter Corona? Jag tänker om USA tappar. Ändras aktieexponeringen då i fonden direkt eller med en eftersläpning?
  Kan man tänka sig att ersätta ( helt eller delvis) räntefonder med andra valutor än SEK som EU och US dollar via revolutkortet i kombination med en ökning av guldexponeringen xetra i alla hinkar ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  eva
  1. Vit pil

   Skulle du frågat mig för 3 månader sedan om det var en hög risk att bara ha ett fondbolag, som är stort, välkänt och har 10+ års historik så skulle jag sagt nej. Idag är svaret ett annat tyvärr. Ja, jag tror att man ska diversifiera även där.

   Det blir en förändring med eftersläpning. Fonderna följer ju företaget MSCI olika index. Så fonderna kommer att följa efter när MSCI ändrar dem. Det är något som de gör kontinuerligt så det är inget man behöver tänka på själv. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 63. Vit pil

  Hej! Börjar bli trött på detta med guld kostar för nycket för en små sparare som mig att ha den på nordnet så tills det kommer något bättre så ser jag ingen vitts med att ha den? Finns det inget bättre?

  Sen har jag denna 20/80
  På LYSA portföljen och känns lite dummt att ha den nu kanske bättre att ta dom 20% lägga dom på aktier för har höjt både månadsparande och risken i mina portföljer 90/10 till 100/0 och 60/40 till 70/30 både på LYSA och nordnet ändrar tillbaka sen när börsen har gått upp tänkte jag. Sen kanske det är lika bra att ta utt sina 80% från 20/80 lägga på volvofinnans där jag har min andra hälft av min buffert där har jag ju 0.65% i ränta och kan ta utt när jag vill hur tänker ni?

  För tyckte inte om att det låste sig nu med Spiltan ska ju vara en försigtig portfölj 20/80 men känns inte tryggt det som hände nu med Spiltan. Hur tänker ni ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Olof
  1. Vit pil

   Hej! Börjar bli trött på detta med guld kostar för nycket för en små sparare som mig att ha den på nordnet så tills det kommer något bättre så ser jag ingen vitts med att ha den? Finns det inget bättre?

   Jag hänger inte riktigt med på vad du menar riktigt. Du får gärna utveckla. Det bästa alternativet är ju fonden Xetra-Gold som finns på Nordnet. Enligt rykten så ska den även snart (veckor) komma även till Avanza. Då är ju problemet lite ur världen tänker jag.

   Angående det andra, jag vet att LYSA jobbar för högtryck nu för att minimera sannolikheten för det som hände inte ska hända igen. Jag tror de kommer att gå ut mer information inom kort. Att höja andelen aktier är något som vi resonerar om i avsnitt #146. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Svårt att köpa och behöver rätt mycket pengar för att köpa för att det ska löna sig kanske du kan vara snäll att göra ett mini avsnitt i hur och vad man ska tänka göra när man köper och hur man ska ha den i sin portfölj?för jag gillar när det är enkelt därför månadsparar jag i nordnet i dina portföljer och månadsparar i LYSA. Alting är svårt innan man lär sig hur man gör. Tack för allt du gör betyder jätte mycket. Olof

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Olof
  2. Vit pil

   Så här gör jag med guldet som jag inte har råd att köpa i mitt månadssparande varje månad, jag ställer in att den summan jag ska köpa guld för ska dras som kontanter i månadssparandet. Dessa samlas då på hög på mitt ISK-konto och när jag nått upp i en summa som jag kan köpa guld för (cirka var 3:e månad) gör jag ett köp av Xetragold-fonden.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Amanda
 64. Vit pil

  Ett alternativ måste väl ändå vara, båten flyter ju så sitt still i den. Har lilla akutreserven på Akelius till 1,5%. Funkar för mig och med stora reserven i Lysa och framtiden i aktiefonder.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Olof
  1. Vit pil

   Upplever det inte så mycket att jag byter båt som att jag polerar den lite till följd av det skvätte lite vatten över kanten. De stora penseldragen är ju samma tänker jag. 😎

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 65. Vit pil

  Hej!
  Guld fysiskt guld håller värdet gentemot SEK som urholkas varje dag, Dollar knuten till crude oil – priset och i Sverige och även USA trycks det pengar som aldrig förr ??
  Företag med lån inte säkra eftersom inkomster reducerade och för många upplåsta och inget substitutionellt värde, endast företag med fasta tillgångar kan ha långsiktig
  värde, se värde per aktie och vad du betalar.
  Min Ide !!!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  jesslar53
  1. Vit pil

   Det är många som talar för en högre andel guld, men det är för mig ett för stort avsteg från strategin i dagsläget. Jag har ju kämpat ganska länge för de ens 10 % guld och då kan ju RikaTillsammans-portföljen vara ett alternativ.

   Vill man spekulera i hyperinflationsscenario så ska man ju ladda upp med silver och guld med aktier i princip.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 66. Vit pil

  Hej Jan,

  Det svajade till lite grann och jag förstår om du är uppstressad.. Dock känns det här lite väl förhastat!

  Är inte ett av syftena med dina modellportföljer att de ska vara så enkla som möjligt? Komplexiteten med fler fonder och en massa dubbla innehav är nästan avskräckande och jag tror det stjälper mer än det hjälper. Åtminstone för nya sparare! Lämna det här som en brasklapp till den som vill nörda ned sig.

  Få kommer minnas incidenten med spiltan om 40 år. Däremot kommer väldigt många ha nytta av det ni lär ut ”på ett ENKELT och roligt sätt”. Ta ett steg tillbaka och sov på saken :)

  19+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas M
  1. Vit pil

   Ja alla blir uppstressade nu. Man vill göra något. Det betyder inte att man skall göra något. Ingen vet men jag skulle inte bli förvånad om ”incidenten” med Spiltan är glömd tidigare än om 40 år😉

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Defensiv
  2. Vit pil

   Mycket kloka åsikter. Det är här en stor anledning till att jag älskar bloggen, många av er som är så duktiga. Tack. 🙏

   Det som jag kanske tänker talar emot är att för nybörjare så är ju den enklaste lösningen en fondrobot. Men jag håller med om att vissa av sakerna ovan kanske är overkill. 🤔

   Ska bokstavligen sova på saken. 👍

   5+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Aktiemarknaden är turbulent, räntemarknaden är turbulent och guldet sin vana troget flaxar som en skadskjuten fågel. Jobbigt😕

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Defensiv
   1. Vit pil

    😂😁

    Upplever dock faktiskt att utifrån de stora penseldragen:

    • Aktier = mycket turbulent. Ja, det stämmer.
    • Räntor = faller mindre än aktier. Ja, det stämmer.
    • Guld = håller sitt värde. Ja, det stämmer
    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 67. Vit pil

  Jag tror många vill se en ny portfölj med 100% aktier där tiden är just 20 år + och inte behöver krockkudde de första 10-15 åren i alla fall.

  Global pensionsportfölj 20 år+ typ hade nog många av dina yngre följare valt istället som sin tredje hink.

  Är detta rimligt ?

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Isabel
  1. Vit pil

   Man kan byta en 90/10-portfölj till en 100/0-portfölj om man vill det. Sedan tycker jag personligen att även i en sådan situation bör man ha lite räntor och guld, för att i situationer som nu kunna byta räntor/guld till aktier när marknaden överreagerar.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 68. Vit pil

  Xetra gold ska ju komma till Avanza inom kort och det verkar vara många som är intresserade av att investera i guld i dagsläget. Samtidigt upplever jag att det finns många frågetecken kring dessa guld ETFer angående risker etc.
  Hade ju varit helt magiskt om du kunde få med någon från Xetra gold i ett avsnitt Jan!

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Simon
  1. Vit pil

   Vilken bra idé! Jag ska se om jag kan göra det. 👍

   4+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 69. Vit pil

  Mycket bra probleminventering. Tänk om man kunde lösa detta dilemma. Centralbankerna har verkligen ställt till det🤯. Det finns inget lågriskalternativ idag vilket åtminstone skyddar mot penningvärdesförsämringar. Du får idag generellt betala för att reducera risk, och då menar jag inte betala i form av lägre avkastning utan negativ avkastning. Jag ser inget alternativ till företagsobligationer men det gäller då att kunna undvika att sälja i de perioder då turbulensen är extrem. Behöver man likviditet är det nog kontanter som gäller.

  P.S Spiltan publicerade en fullständig lista över sina placeringar, jag kan personligen inte säga att den uppvisar någon speciell ”äventyrlighet”.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Defensiv
  1. Vit pil

   Ja, du har tyvärr helt rätt. Håller med dig om innehavslistan från Spiltan. Dock kände jag mig inte helt övertygad av Spiltans kommunikation och Per Börjessons intervju i Avanza-podden.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 70. Vit pil

  Hej Jan!

  Klart vi ska försöka hjälpas åt!

  Generellt i alla portföljer är Guld ett problem för alla på Avanza (ingen fysisk guld ETF) och för Nordnet småsparare med begränsat månadssparande (pga courtaget blir en för stor del vid småköp).
  Här behövs alternativ där det minst dåliga jag kan hitta är Pacific Precious … jag vet vad du känner …. men finns det något bättre som (1) innehåller åtminstone en del fysiskt guld, (2) som kan månadssparas i med mindre belopp och (3) som finns även på Avanza?
  Eller kan vi gemensamt sätta tryck på Avanza att få tummarna loss med Xetra Guld eller motsvarande?
  Börjar bli kritiskt eftersom guld känns viktigt i det volatila nuläget.


  Försiktiga portföljen
  Ett radikalt förslag – jag tycker den ska pausas. Känns inte rätt att investera på 1-3 års horisont i nuläget. Jag menar att pengar som investeras nu måste ha allra minst 3 års horisont, och då blir denna portföljen meningslös i nuläget.
  De som redan har portföljen (som jag) bör nog i nuläget låta de 20%en aktier ligga kvar (ev med månadssparande) men sätta 80% på räntekonto närmaste 1-3 åren.
  Mht räntekonto bör man nog undvika Collector/Hoist/Avida/Svea mfl med affärsmodellen ”låna billigt av småsparare i Sverige och köpa upp förfallna skuldportföljer för indrivning i Europa” – en affärsmodell som jag menar är livsfarlig nu. Alternativet blir andra nisch banker som IKANO, Länsförsäkringar där man bara får 0.1-0.5% men det är kanske ok i tider när man behöver tänka ”return of capital, not return on capital”.


  Nybörjarportföljen
  Aktier – ok som sådana men vi måste i nuläget vara medvetna om den förhöjda risken/möjligheten.
  Räntor – Spiltan högränte är ju också med företagspapper så det blir 20% företagspapper totalt som jag ser det. Lite väl mycket i min mening i denna situationen.
  Att stoppa mer pengar i företagspapper, och speciellt High Yield som Högräntefonden är, känns tveksamt efter ”bogskottet” med ”säkra” Spiltan Ränte.
  Förvisso bra att nyligen ha varit exponerad mot EUR och USD men osäker på om det är bra framöver, ökar risken.
  Dessutom utländska företagsobligationer kan ju både frysa och gå ner i värde när det är så stora Corona problem både i EU och de som seglar upp nu i USA.

  Föreslår en försiktigare räntedel under 2020 för att balansera en förhöjd risk i aktier mht att horisonten i denna ”bara” är 3-10 år.

  • 20 % – SEB Likviditetsfond
  • 5 % – IKC Avkastningsfond
  • 5 % – AMF Räntefond Mix
  • 5 % – AMF Räntefond Lång
  • 5 % – Handelsbanken Realräntefond

  Alternativt skruvar du upp minimi horisonten till minst 5 år och då kan jag köpa din fördelning.


  Globala barnporrföljen
  Japp, jag köper den sånär som på en punkt. Att dela upp globalfondsinnehavet i 3 fonder känns overkill. De köper ju i stort sätt samma aktier som ju bör vara mer likvida än fonden (minuter mot dag).
  Antar att du delat upp för att minska fondbolagsrisken men osäker på om det hjälper att lägga in 20% i Swedbank som ju känns rätt svajiga och kanske är högre risk att de får problem än Länsförsäkringar/ SPP.
  Föreslår 30% vardera i LF Global och SPP Global som också blir lite enklare.


  Rika Tillsammans portföljen

  Aktiedelen som andra noterat är mer än 25%. Föreslår

  • 12.5 % – SPP Aktiefond Global
  • 10 % – LF Global Indexnära 
  • 2.5 % – SEB Sverige Index

  Korta räntor föreslår en mer likvid och SEK baserad riskprofil för 2020 medan risk/möjlighet och valuta risk/möjlighet ligger i långränte delen

  • 10 % – SEB Likviditetsfond
  • 5% – IKC Avkastningsfond
  • 15 % – Svenska kontanter
  • Långa räntor = taget
  • Guld = taget

  Tack för allt du gör!

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  JFB
  1. Vit pil

   För räntekonto kan du välja alternativ med insättningsgaranti. I dessa fall spelar det ingen roll vad den underliggande affärsmodellen är(vad det gäller säkerhet).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Defensiv
   1. Vit pil

    Insättningsgarantin bygger på att staten ska ersätta kunder om någon bank går under då och då. Inte alls säkert det fungerar i en systemkris.

    Jag känner mig tveksam inför att staten verkligen skulle prioritera sparare som valt nisch banker om de har händerna fulla att rädda storbanker och finansiella systemet.

    Jag litar på insättningsgarantin i normala fall, men nu är vi i en helt annan situation.

    Vad kostar det dig med lite sämre ränta? 0-1% per år.
    Vad kostar det dig om dina pengar är frysta i avvaktan på att staten ska agera på din insättningsgaranti, eller inte alls?
    Upp till 100%.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    JFB
  2. Vit pil

   Tack JFB! Verkligen. 🙏

   Några kommentarer och tankar:

   Generellt i alla portföljer är Guld ett problem för alla på Avanza (ingen fysisk guld ETF) och för Nordnet småsparare med begränsat månadssparande (pga courtaget blir en för stor del vid småköp).

   Enligt rykten ska fonderna komma till Avanza inom en väldigt snar framtid (vi pratar dagar, veckor).


   Försiktiga portföljen – Ett radikalt förslag – jag tycker den ska pausas. Känns inte rätt att investera på 1-3 års horisont i nuläget. Jag menar att pengar som investeras nu måste ha allra minst 3 års horisont, och då blir denna portföljen meningslös i nuläget.

   Tänkte inte ens den tanken. Men jag tror att det är klokt av framförallt två anledningar:

   • På grund av osäkerheten i vardagen borde pengarna gå till buffert på räntekonto.
   • Om de inte behövs i buffert bör de investeras i någon av de andra portföljerna.

   Föreslår 30% vardera i LF Global och SPP Global som också blir lite enklare.

   Håller med. 👍


   Tack än en gång för mycket klok kommentar. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 71. Vit pil

  Jag för egen del som har buffert hink och mellanriskhink tycker att lysa bör välja andra möjligheter. Inte ok att man inte kan få ut sina pengar som man har i bufferthinken. Manhar den aven viss anledning. Bankräntan kan du få 1% inte så bra men du har tillträde till dina pengar. Micke

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  MICHAEL JOHNSSON
  1. Vit pil

   Ja. Den stående rekommendationen har varit att korta pengar 0-12 månader ska ju vara på bankkonto.

   Sedan tror jag att LYSA kommer att återkomma med information inom kort. Vet att det jobbas frenetiskt hos dem. 👍

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 72. Vit pil

  Försiktiga portföljen
  Personligen tror jag inte på Försiktiga portföljen som är tänkt att var på upp till 3 års sikt eftersom det kan komma en börsnedgång som denna som sänker aktiedelen så att portföljens avkastning blir negativ även efter tre år och i synnerhet redan efter ett år. Därför kommenterar jag den inte.


  Nybörjarportföljen
  När det gäller Nybörjarportföljen ser aktiefonderna bra ut eftersom de två globalfonderna i den följer olika index och därmed ger lite olika exponering. Det enda jag har att anmärka på när det gäller räntedelen är att jag gärna skulle vilja se lite fler amerikanska räntor och verkligen understryka att ALLA fonder som man räknar med ger sämre avkastning än vad som lönar sig för att ha på ISK ska givetvis inte vara där. Eftersom de garanterat blir en förlustaffär missar man hela poängen med att investera.

  I nuvarande förslag ges dessutom endast exponering mot europeiska räntor förutom Sverige och dessa såväl som amerikanska skulle behöva större vikt. När det gäller valutarisken jämnar den oftast ut sig över tid och därför ser jag inte den som något större problem på lite längre sikt som Nybörjarportföljen är på.


  Globala portföljen
  När det gäller Globala barnportföljen är det onödigt att ha både Länsförsäkringar Global Indexnära och Swedbank Robur Access Global eftersom de följer exakt samma index och därmed har samma risk när det gäller underliggande tillgångar. Ur riskspridningssynpunkt tillför därför inte Swedbankfonden något. Jag skulle snarare titta på Spiltan Globalfond Investmentbolag som i praktiken är och verkar utvecklas som en global indexfond och eventuellt bytt ut Swedbankfonden mot denna. Avgiften är bara lite högre även om den är dyr sett som indexfond. Jag skulle även se fler räntefonder för att sprida risken även inte kan komma på någon på rak arm. Helst både en europeisk och en amerikansk med låga avgifter. De svenska ska, som jag skrev ovan, absolut inte vara på ISK om de förväntas ge sämre avkastning än vad som är lönsamt för ISK.


  RikaTillsammans-portföljen
  När det gäller RikaTillsammansportföljen har jag inga synpunkter på aktiefonderna även om summan blir 27.5 % och inte 25 %. Där behövs bara en enkel korrigering.

  När det gäller de korta räntefonderna däremot är vikten mot Sverige alldeles för stor och det är även här helt galet att ha kontanter eller räntefonder som ger sämre avkastning än ISK. Om man har det blir det garanterat en förlustaffär vilket givetvis går emot syftet med att överhuvudtaget spara pengar, precis som jag just skrev ovan. Alla sådana tillgångar ska därför hållas utanför ISK, alternativt inte vara med alls i portföljen. Kontanter ska vara på bankkonto, lågavkastningsräntefonder i vanlig depå.

  Istället bör ökad exponering ges mot euro och dollar eftersom dessa valutor ökar kraftigt i en deflationär kris som denna. När allt annat i portföljen minskar i värde kommer därför denna del att öka och portföljen gör därmed verkligen skäl för att kallas Allvädersportfölj.

  De långa räntorna har jag inga synpunkter på. Som jag skrev ovan jämnar valutarisken ut sig med tiden så det gör inget att det endast är amerikanska och europeiska långa räntefonder.


  Övrig kommentar kring guld-fonderna
  När det gäller guldfonderna så ifrågasätter jag starkt att ha med WisdomTree Physical Gold. Denna fond har inte samma starka koppling till fysiskt guld vad jag vet till skillnad från Xetra-Gold. Xetra-Gold är således säkrare och att därför dela upp gulddelen till WisdomTree Physical Gold ökar således risken ironiskt nog. Det är aldrig bra att välja bort något som har lägre risk helt eller delvis (Xetra-Gold) och istället välja till något med högre risk (WisdomTree Physical Gold) om syftet är att minska risken. Detta säger sig självt.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Oscar F
  1. Vit pil

   Tack Oscar för många kloka kommentarer. Ska göra en mindre korrigering. Återkommer. 👍

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 73. Vit pil

  Hej Jan,
  vad tror du om:

  Swedbank Robur Räntefond Kort alt Öhman Kort Ränta A isf IKC Avkastningsfond?

  Med vänlig hälsning, Romulus

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Romulus
  1. Vit pil

   Det är lite att jämföra äpplen med päron, de innehåller olika papper (företagsobligationer vs hypotekslån och kommunpapper)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 74. Vit pil

  Förslagen är rimliga. I de långsiktiga portföljerna är det viktigare att räntedelen faktiskt fungerar som en krockkudde, och det är inte så viktigt om den delen ger avkastning på egen hand. Alltså bör det vara statsobligationer i den utrsträckning det kan vara det, och gärna i olika valutor. Jag tycker bankkonto kan vara rimligt för några % i det här fallet också.

  I de kortsiktiga portföljerna kan det vara rimligt att blanda in mer företagsobligationer för att räntedelen är så stor så behöver den också ge lite avkastning.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Namn måste anges
 75. Vit pil

  Tycker globala barnportföljen borde ha 2 st räntefonder. Nu ligger alla räntor på samma ställe igen även om det är en bredare fond. vill man hålla nere antalet kanske man kan nöja sig med två globalfonder om det inte är tydliga skillnader mellan dessa tre som listas nu. Jag kommer nog på sikt köra 5% AMF 5% spiltan isf. Eller blir det onödigt mycket exponering mot företagsobligationer då?
  Kan man ha en ren stadsobligationsfond och en ren företag ist? är inte risken att hella mix-räntefonden låser sig om en av räntetyperna blir kinkiga?
  Eller ska man bortse från detta för att det är AMF?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  JE
  1. Vit pil

   Ska fundera på det. Tack för kommentaren. Jag tänker att AMF-fonden fungerar då den mixar både stats- och företagsobligationspapper.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 76. Vit pil

  Lägger man ihop aktier på RikaTillsammansportföljen blir det 27,5% – bara så du vet. :-)
  Aktier (25 %)
  15 % – Globala aktier / SPP Aktiefond Global
  10 % – Globala aktier / Länsförsäkringar Global Indexnära
  2.5 % – Svenska aktier / SEB Sverige Index

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Malin
   1. Vit pil

    Nja, nu summerar det till (15 + 12.5 + 2.5) = 30% så det blev faktiskt ännu mer fel.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Christian
   2. Vit pil

    Suck. Ingen kommentar. 🙈 fixar när barnen är nattade. Sorry!

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
   3. Vit pil

    Nä nä, nu blev det 30%

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Magnus Idberg
  1. Vit pil

   Nu, är det fixat. Svårt med barn hemma som är sjuka och tempot på bloggen. Tack för överseende. 🙏

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   NT = ???

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jonas
  2. Vit pil

   Tror det är en tekniskt glitch på Nordnet. Jag såg samma problem förra under tisdagen veckan.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   NJ
  3. Vit pil

   Dear Jonas,
   thank you for your inquiry.

   We have not initiated any name changes on our part. The product of our
   company Deutsche Börse Commodities is still called Xetra-Gold. We
   recommend you to contact the operator of the website mentioned by you
   regarding this matter.

   If you have any further questions you are welcome to contact our Service
   Team by phone +49 (0) 69-211-11670 on workdays from 9 am to 6 pm (CET).

   Best regards
   ……..
   http://www.xetra-gold.com

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jonas
   1. Vit pil

    Tack Jonas för att du kollade upp det. 👍

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.