Livförsäkring där du får pengarna tillbaka

Ett resonemang kring bra livförsäkringar för att skydda din familj

Livförsäkring där du får pengarna tillbaka
Reklam för Allmänna Änke- och pupillkassan AB. Den här artikeln är ett samarbete eller innehåller uppmärkta sponsrade annonslänkar. Läs mer om våra noga utvalda samarbeten i vår annonspolicy.

En livförsäkring är en trygghet för familjen i en svår situation. Sannolikheten är stor att du inte har den bästa livförsäkringen – särskilt inte om du har en stor och känd leverantör. Det finns däremot bra alternativ. De bästa livförsäkringarna är avdragsgilla i deklarationen och ger dig pengarna tillbaka om du inte dör. Vad händer med din livförsäkring om du inte dör, får du pengarna tillbaka på din försäkring?

Det finns en nyare variant på den här artikeln från 2015-03 här

När jag var 13 år gammal dog min pappa plötsligt i en hjärtinfarkt. Den efterföljande tiden var jobbig på många sätt och vis, inte minst eftersom mamma var orolig över hur vi skulle klara oss ekonomiskt. Frågor som, skulle vi kunna bo kvar i huset? Behöver vi sälja bilen och en mängd andra ekonomiska frågor dök upp. Sedan dess tycker jag att försäkringar definitivt är en del av ens privatekonomi. Den här artikeln berör en speciell typ av försäkring nämligen livförsäkring.

En livförsäkring i sin grund är en egentligen ganska enkel sak. I korthet handlar det om att om du dör under försäkringstiden så utbetalas ett förutbestämt belopp till dina efterlevande. För den här försäkringen betalar du en avgift (premie) per år. Affären för dig är att du köper dina efterlevande en trygghet.

Försäkringsbolaget å sin sida tjänar pengar genom att ta lite högre betalt i form av premien än vad sannolikheten för att du ska dö är. Sannolikheten för en man att dö innan 65 är något förenklat ca 15 %1,2. Anledningen till förenklingen är nämligen att sannolikheten för att du ska överleva till din 65-års dag ökar för varje år som du lever. Vilket är ju en trevlig sak.

Hur stor ska livförsäkringen vara?

En vanlig fråga är hur stor livförsäkring man ska teckna. Går man till banken och tar upp ett lån, vid t.ex. köp av bostad, brukar banken numer rekommendera att man tecknar en livförsäkring. Eller som de kallar det; ett bolåneskydd. Det betyder att om du eller din partner dör före en viss ålder så skriver banken av halva bolånet.

Jag har ju en del åsikter om banker och deras verksamhet och på sätt och vis tycker jag det här är bra. Det är ofta billigt och jag önskar att banken hade rekommenderat mina föräldrar det, det hade besparat min mor en hel del bekymmer när pappa gick bort. Å andra sidan gillar jag inte när man inte kallar en spade för en spade. Det är ju inte ett bolåneskydd, det är ju en livförsäkring som du betalar för där banken är förmånstagare. Dör du så går pengarna till banken som använder dem för att betala lånet. Beloppet de rekommenderar är ju samma som lånets storlek. Den uppenbara frågan för mig blir då – varför teckna en livförsäkring där pengarna är dedikerade till ett särskilt ändamål som går framförallt i bankens intresse?

Jag tycker dock när man ska räkna på hur stor livförsäkring man ska teckna, så ska man inte utgå från ens eventuella lån, utan snarare från ens inkomster, livsstil och längden på omställningsperioden.

Jag tänker så här. Jag och Caroline har utgifter idag på ungefär 40.000 kr per månad inkl. resor och allt. Om vi för enkelhetens skull säger att vi bidrar in med vars halva beloppet ca 20.000 kr per månad så blir det ca 240.000 kr per år. Det är således den mängden pengar som inte kommer att komma in i hushållet om jag skulle trilla av pinnen. Den andra frågan är, hur länge vill jag att mina efterlevande ska ha på sig för att ställa om sin ekonomi. I vår familj har vi resonerat kring en period om 10 år. Det betyder att försäkringssumman bör som minst ligga på 2.400.000 kr plus eventuellt ”bolåneskydd” som täcker upp minst halva skuldsumman.

Så en enkel formel skulle kunna vara: 

Försäkringsbelopp = nettolön * 12 * antal år för omställning + totala skulder

I vårt konkreta fall har vi anpassat försäkringarna till den dubbla summan på ca 5.000.000 kr per person. Anledningarna till kommer nedan, men det handlar mest om att det är ekonomiskt ganska fördelaktigt. Den andra anledningen är att jag inte vill att pengar ska vara ett bekymmer om det råkar vara så att någon av oss skulle dö i förtid. 

Dåliga livförsäkringar

Det finns lite olika typer av livförsäkringar – du kan teckna dem via din bank, ditt fackförbund eller till och med din arbetsgivare. Även om de ofta är ganska lika till villkor och form så finns det bra och dåliga livförsäkringar. För att göra det enkelt att skilja på en bra eller dålig livförsäkring brukar jag på mina förläsningar ställa frågan:

Om du inte dör under försäkringstiden, är det inte rimligt att du borde få tillbaka en del av premierna som du har betalat in till försäkringsbolaget, eftersom du mer eller mindre har lånat ut dina pengar till dem (ofta) under långa tidsperioder?

Det roliga är att de flesta ofta inte ens förstår frågan. Vi är så vana att en försäkring betalar man in avgifter och så får man bara ut pengar om något händer – i det här fallet, lite drastiskt att man faktiskt dör. Men det finns faktiskt en annan typ av försäkring också.

Bra livförsäkringar!

Sedan ett par år tillbaka är vi kunder hos ett försäkringsbolag som heter Allmänna änke- och pupillkassan. Ja, du läste rätt. Jag fick också slå upp det första gången jag hörde talas om det. Pupill är ett svenskt 1700-tals ord för föräldralöst barn. Det ger också en antydan om när bolaget startade sin verksamhet.

Deras affärsidé är något i korthet som följer – baserat på att du är kund tillräckligt länge:

Du betalar in premier, ofta lite dyrare, och dör du så fungerar försäkringen som vanligt att det förutbestämda beloppet betalas ut till dina efterlevande. Men, om du lever på din 65-års dag så får du tillbaka premierna med en förväntad avkastning, som i flera fall kan överstiga värdet på dina premier.

Visst är det coolt? Det gör ju att plötsligt så blir försäkringen mer som ett sparande med bonus. Jag har hört ryktas om att Skandia har en liknande försäkring men jag har inte fått det bekräftat.

Allmänna änke- och pupillkassan

”Vanlig livförsäkring” – utbetalas som engångsbelopp

Jag tänkte för enkelhetens skull ta mig själv som exempel. Jag är idag 33 år gammal, jag vill ha ett belopp på 1.000.000 kr och jag vill att det ska gälla från och med idag till min 65 års dag, det vill säga 32 år. Det ger att min premie blir ca 4.100 kr per år som ska betalas i 32 år. Dock, eftersom man räknar med en kalkylränta (ingen garanti, utan förväntning) på 8 % per år så sjunker min avgift över tid, till att efter 19 år till 1.000 kr per år.

Förväntad premie per år

När det gäller jämförelsen mellan betalda premier och återbäring, det vill säga mängden pengar jag får tillbaka om jag lever på min 65 års dag, så ser den ut som följer:

Jämförelse mellan inbetald premie och slutåterbäring

Det vill säga att om jag lever efter 32 år när försäkringstiden tar slut, blir den uppsamlade återbäringen 68 000 kr. Jag har under samma period betalat in ca 61 000 kr i premier. Det vill säga att den förväntade vinsten är ca 7.000 kr eller 11.4 %. Scenariona ovan är ingen garanti, utan baserade på dagens förutsättningar och en genomsnittlig återbäringsränta på 8 % (vilket jag anser vara rimligt). Om jag dör under försäkringsperioden betalas det ut minst 1.000.000 kr enligt bestämmelsen, men den kan också öka över tid med avseende på återbäringen.

Här finns deras: försäkringsvillkor och förköpsinformation.

”Tidsbegränsat familjeskydd” – utbetalas som en månadslön

I slutet av förra året lanserade de en ny försäkring som fungerar lite annorlunda. Att den dessutom var avdragsgill var grädde på moset. Istället för att som i det föregående exemplet betala ut hela beloppet på samma gång, så kan man istället fördela hur mycket som ska betalas ut per månad i X antal år. Återigen, jag använder mig själv som exempel på den försäkring som jag har tecknat hos dem.

Jag är 33 år gammal och valde att försäkringen ska gälla i 25 år, att beloppet ska vara 360.000 kr per år (dvs. 30.000 kr per månad) för det är en hyfsad jämförelse med min vanliga lön. Det ger en premie om 5 400 kr som ska betalas varje år. Eftersom försäkringen klassas i skatteklass P/T, betyder det att den är avdragsgill på deklarationen på de 12.000 kr man har rätt att dra av skatt för sin pension. Eftersom jag normalt sätt inte gillar långsiktigt bundet pensionssparande, därmed inte heller gör det och därmed ”går miste” om avdraget, så är det här ett utmärkt sätt att utnyttja det på ett bra sätt.

Precis som i förra exemplet beräknar allmänna änke och pupillkassan en förväntad avkastning på pengarna, både för försäkringsbeloppets utveckling, men även för slutåterbäringen. Den ser ungefär ut som följer:

Familjeskyddets förväntade återbäring

Det vill säga att det förväntade beloppet som försäkringen betalar ut ökar över tid, men faller aldrig under den förutbestämda summan om i det här fallet 360.000 kr. Efter 15 år blir summan t.ex. som betalas ut till de efterlevande 622.000 kr per år i fem år.

Återbäringen i förhållande till premierna ser ut som följer:

Återbäring i förhållande till inbetalda premier

Det vill säga att om jag lever efter att försäkringen gått ut efter de 25 åren, så har jag totalt betalat in ca 135.000 kr i (avdragsgilla) premier och den förväntade återbäringen är ca 109.000 kr. Det vill säga att jag får tillbaka nästan 80 % av de inbetalda premierna. Givet att skattelagstiftningen ser ut som idag, får jag ju dessutom tillbaka premierna på skatten i samband med deklarationen. Nackdelen är att jag inte kan använda de 12.000 kr i avdraget till ett vanligt individuellt pensionssparande (IPS), men det använder jag ändå inte.

Jämförelse med Swedbanks livförsäkring

Jag är ju siffernörd så jag har även roat mig med att göra en jämförelse med Swedbanks livförsäkring (som de erbjöd när vi tog lån hos dem). Premierna fördelar sig baserad på ålder enligt tabellen nedan. Livförsäkringen gäller 1.000.000 kr och fram tills man är 65.

Ålder Premie
26 – 35 804 kr/år
36 – 45 1 248 kr/år
46 – 55 1 968 kr/år
56 – 65 3 288 kr/år

Det ger att den totala summan av inbetalda premier över tid blir 73 080 kr.  Av dessa 73 000 kr får du inte heller tillbaka något om du inte dör.

Sammanfattning och fördelar vs. nackdelar

Jag gillar det här och det är produkter som jag själv använder och betalar för. Jag har inte heller fått någon ersättning av Allmänna änke och pupillkassan för den här artikeln.

Fördelarna som jag ser det är:

  • Jag skapar en trygghet för mina efterlevande och vet att skulle något hända så är de i en väl skyddad ekonomisk situation.
  • Genom de här lösningarna så har jag gjort om en utgift (vanlig livförsäkring) till mer eller mindre ett sparande, eftersom jag förväntar mig få tillbaka pengarna efter tid.
  • Jag räknar med att bygga upp ett kapital över tid, men jag har inte gjort det än. Om jag dör och inte skulle få möjligheten att göra det, så är det här ett så bra alternativ som möjligt.
  • Det senare familjeskyddet som ligger i skatteklass P, gör att jag kan utnyttja avdragsrätten för premien på 12.000 kr per år vilket jag idag inte gör.

Nackdelarna är:

  • Som med alla försäkringar behöver man göra en uppskattning av vad är värdet i förhållande till sannolikheten och avgiften. Försäkringsbolagen kommer alltid att gå med vinst, eftersom de har statistiken på sin sida. På sätt och vis är ju sannolikheten att jag lever på min 65-års dag ändå över 80 % (kanske något lägre eftersom jag har historik i släkten).
  • APK:s försäkringar är ju initialt betydligt dyrare än andra livförsäkringar men premien blir billigare ju längre tiden går, till skillnad från t.ex. Swedbanks som är precis tvärtom. Den är billigare i början när du tecknar den men dyrare ju längre tid du har den och faktiskt till och med ger en högre inbetald premie. Dock får du ju inte från Swedbank tillbaka något…

Det är viktigt att notera att det handlar i de flesta fall när det gäller APK:s försäkringar så är återbäringen eller den förväntade avkastningen inte garanterad. Det som dock talar för det är att de har bedrivit sin verksamhet sedan 1740 och som Lena Schelin, VD, uttryckte det när jag pratade med henne. De hade ett dåligt år 1776, men sedan dess har det gått ganska bra. För övrigt anser jag också att 8 % är en rimlig avkastning man ska kunna hålla över tid. Sedan är ju faktum att om du går till någon annan så får man ju inte ens möjligheten till en förväntad återbäring.

Det är således återigen upp till en själv att fatta beslutet, men jag tycker att det absolut är värt ett besök till deras hemsida (www.ankepupillkassan.se) för att se om det här kan passa dig.

Övriga länkar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök