Livförsäkring med återbäring

Den bästa livförsäkringen är den där du också får pengar om du inte dör...

Reklam för Allmänna Änke- och pupillkassan. Den här artikeln är ett samarbete eller innehåller uppmärkta sponsrade annonslänkar. Läs mer om våra noga utvalda samarbeten i vår annonspolicy.

Det här en favorit i repris. För några år sedan fick jag tipset om en livförsäkring där man fick tillbaka pengar om man inte dog. I övrigt skulle det fungera som vanligt. Jag nappade och så här ett par år senare är jag fortfarande en nöjd kund.

När man bildar familj så brukar det bli aktuellt att teckna en livförsäkring för att skapa en trygghet för familjen i händelse av bortgång. Jag vet själv hur det var, då min egen far gick bort när jag var 13 år gammal och hur det ställde till det ekonomiskt för min mor. Mitt i allt det hemska skulle man dessutom fundera på om man kunde bo kvar i huset.

När det gäller livförsäkringar trodde jag – likt de flesta – att där bara finns ett alternativ. Man bestämmer ett försäkringsbelopp, en försäkringsperiod och därefter får man en premie. Dör man under perioden så betalas det bestämda försäkringsbeloppet ut till de efterlevande. Lever man när försäkringsperioden har gått ut så har man betalat premierna i ”onödan” men man har åtnjutit ett försäkringsskydd.

Det var dock inte helt sant eftersom där finns ett annat alternativ. Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverge (”Änke- och Pupullkassan) är ett försäkringsbolag som har bedrivit verksamhet från 1740(!). De fungerar precis som de flesta andra försäkringsbolag dock med en viktig skillnad. Man får ta del av bolagets överskott.

Lite slarvigt kan man säga att man får pengarna tillbaka om man inte dör. :-)

Hur fungerar det i praktiken?

Om man tänker efter med sunt förnuft så är det ju inte så konstigt. Till skillnad från många andra företag får ju försäkringsbolag in pengar i förskott. Deras verksamhet handlar sedan om att bedöma, räkna på och skära mellan på sannolikheter och deras utfall – t.ex. sannolikheter för att man dör inom ramen för försäkringsperioden.

En del av dessa pengar som vi betalar in till företaget används till olika typer av investeringar. Om jag skulle uttrycka det slarvigt, så skulle man kunna säga att man lånar pengar till bolaget i många år. Har man då inte dött under försäkringsperioden, så är det ju rimligt att anse att man borde kunna få tillbaka en del av dessa pengar. Särskilt eftersom företaget kan räkna med en avkastningen enligt principen för ränta-på-ränta under försäkringsperiodens löptid.

Om jag ska vara mer korrekt så handlar det om att man tecknar en dödsfallsförsäkring på t.ex. 1 000 000 kr, så har man ju ett skydd från dag ett. Det vill säga bolaget åtar sig att betala ut en miljon trots att de bara har fått in en enda premie på t.ex. 4 200 kr. Det är den här risken som bolaget behöver ta betalt för.

Det är därför inte ett reellt sparande. En bättre jämförelse skulle jag påstå vara en ekonomisk förening som är väldigt duktig på:

  • Kapitalförvaltning (avkastning)
  • Administration (den löpande verksamheten)
  • Riskbedömningen (dödlighet)

Dessa faktorer leder till att man kan skapa en vinst i förhållande till den inbetalda premien. Änke- och pupillkassan skulle jag påstå har ett grymt track-record när det gäller framförallt avkastning och dödlighet. Det vill säga att avkastningen är hög och att genom att de är noga med sina kunder har en lägre dödlighet än beräknat.

Mitt eget upplägg hos Änke- och pupillkassan

Om jag tar mig själv som exempel – jag är idag 34 år gammal och jag har tecknat en försäkringsperiod på 31 år, fram tills min 65 års dag. Beloppet som jag har valt är 1 000 000 kr. Det vill säga att om jag dör, så får mina efterlevande ut det beloppet. Det ger att jag ska betala ca 4 200 kr i avtalad premie per år i 31 år. Vad man däremot gör för att sänka premien är att man använder en del av överskottet för att sänka premien och den förväntade utvecklingen ser ut enligt följande.

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Under de 31 åren kommer jag således ha betalat in ca 61 000 kr i premier. Om jag lever på min 65 års dag så är den förväntade återbäringen ca 65 000 kr. Det vill säga att jag mer eller mindre kommer att ha fått tillbaka de pengar som jag har satt in.

Bild4

Ovan är ju naturligtvis inte garanterat utan bygger på samma antaganden som jag brukar göra på bloggen, det vill säga 8 % årlig genomsnittlig återbäring.

Jämförelse med Skandias livförsäkring

Oavsett vilket så tänker jag att jämfört med en ”klassisk” livförsäkring (som jag också har) så har jag här i alla fall här en möjlighet att få tillbaka en del av mina inbetalda pengar. På samma sätt brukar ju vanliga försäkringar fungera tvärtom att premierna ökar väldigt mycket i slutet av försäkringsperioden.

Nedan jämför jag Änke- och pupillkassans premier med Skandia Livs försäkringspremier för en motsvarande försäkring på 1 000 000 kr och 31 års försäkringsperiod.

Jämförelse av allmänna änke- och pupillkassan i förhållande till Skandia liv

Om man räknar ihop alla inbetalda premier över de 31 åren så ser det ut som följer:

Ackumulerade premier för 1 000 000 i försäkringsbelopp

Det vill säga att de totala inbetalda premierna är ungefär lika:

  • Änke- och Pupillkassan: 60 080 kr
  • Skandia Liv: 59 477 kr

Men! och det är ett stort men, det är ju att från Änke- och Pupillkassan så får man ju en förväntad återbäring på 65 000 kr. Det ger att jämfört med Skandia (eller vilket annat livförsäkringsbolag som helst) så har du ju en möjlighet att få tillbaka alla pengar samtidigt som du har haft ett försäkringsskydd.

Det gör att man nästan kan se det som ett sparande medan det hos alla andra är en ren utgift. Bra eller bra? :-) Jag vågar sticka ut hakan och säga att det i princip inte finns någon anledning att inte teckna en livförsäkring hos Änke- och Pupillkassan om du har ett livförsäkringsbehov.

Slutord och sammanfattning

Man kan diskutera framåt och bakåt vad som är rätt eller fel att göra ovan. Argumentet mot Änke- och Pupillkassan är nämligen att premierna initialt är dyra (4 200 kr/år vs 399 kr/år). Å andra sidan är premierna billiga i slutet när Skandias är dyra.

Som vanligt har jag försökt välja en mellanväg – istället för att välja antingen eller så har jag faktiskt valt båda. Jag är kund hos både Änke- och Pupillkassan och Skandia Liv. Jag tror också att behovet i mitt liv av en livförsäkring är större just nu när jag är i den förmögenhetsuppbyggande fasen, jämfört med om 30 år då allt bör vara klart.

Hur stor livförsäkring bör man välja?

En vanlig fråga jag får är hur stor livförsäkring man bör teckna. Jag själv brukar rekommendera att livförsäkringen ska täcka ett inkomstbortfall i 10 år förutom partnerns del i eventuella lån. Det vill säga 120 månadslöner + hälften av eventuella lån.

Ett exempel. Om man är ett par där båda tjänar 25 000 kr och man har totala lån på 2 000 000 kr så skulle jag teckna en livförsäkring på:

  • 25 000 * 120 + 2 000 000 / 2 = 4 000 000 kr

Vill man räkna på någon slags sannolikhet så har jag för mig att sannolikheten att en svensk man dör innan 65 är ca 11 %.

Vill du teckna en livförsäkring?

Om du vill teckna en livförsäkring hos Änke- och Pupillkassan då skulle jag rekommendera följande:

  1. Läs mer på deras hemsida – Allmänna änke- och pupillkassan (annonslänk)
  2. Räkna ut din förväntade premie och den förväntade återbäring via deras hemsida (annonslänk)
  3. Kontakta gärna Lena Schelin om du har frågor eller vill teckna en försäkring. Du får gärna hänvisa till RikaTillsammans.

Ingen ersättning utgår till mig om du väljer att bli kund (för det behöver man vara auktoriserad försäkringsförmedlare).

Externa länkar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök