Medelklassen – framtidens stora förlorare i västvärlden

Detta är ett av mina första inlägg på ämnet att medelklassen i västvärlden kommer att bli framtidens stora förlorare.

Jag läste om detta fenomen för första gången i Donald Trumps bok – ”The America that we deserve” där han tar upp samma farhåga. Senast jag såg detta var i fredagens Fokus (nr 35, 2007) som skriver en 2 sidors artikel, just med titeln ”Medelklassen de stora förlorarna”. Det intressanta i sammanhanget är:

Medelklassen får det sämre TROTS att det är högkonjunktur.

Fokus hävdar med stöd i Jesper Roine – forskare på Handelshögskolan att detta beror på framförallt två förklaringar:

  1. Det beror på omställningen till it-samhället och att det i inledningsskedet bara är en liten grupp som kan tillgodogöra sig vinsterna av den.
  2. Det beror på globaliseringen som gör att avkastningen på att vara bäst ökar dramatiskt.

Kortsiktigt kan jag hålla med om att ovanstående kan förklara en del av varför medelklassen får det sämre. Men det är inte den största förklaringen till varför medelklassen i framtiden kommer att tillhöra förlorarna. Det beror istället på kombinerade faktorer såsom att vi blir allt äldre, vi är på väg mot en utveckling där vi förväntar oss att andra ska ta hand om oss och vi för en politik som i längden är ohållbar.

Tack och lov ser detta lite bättre ut i Sverige än det gör i USA, men därmed är det absolut inte sagt att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. När det gäller USA räknade två kända ekonomer, Kent Smetters och Jagadeesh Gokhale fram hur mycket pensionspengar de amerikanska medborgarna egentligen var berättigade till. Siffran blev 72 biljoner US-dollar. Det är 72 000 miljarder. Vilket kan jämföras med Sveriges totala utgifter för 2007 är 870 miljarder.

En annan siffra man kan jämföra 72 000 miljarder med är de 36 000 miljarder som är värdet på alla världens börser år 2000. Det finns alltså t.ex. ingen chans att den Amerikanska staten kommer att klara av att betala alla utgifter – för att tala klarspråk – det är som att tjäna 10.000 SEK i månaden och ha utgifter för 20.000 SEK – den amerikanska staten lever över sina tillgångar.

Precis som alltid genom historien så kommer det vara den ”stora” massan – medelklassen som kommer att få betala denna överkonsumption.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök