Dessa dragen kännetecknar en miljonär. Känner du igen dig?

Våra insikter från boken "The Millionaire next door"

Boken ”The Millionaire Next Door” är en av de klassiska ekonomiböckerna för den som vill bli miljonär. Genom intervjuer med hundratals miljonärer har författarna identifierat de utmärkande dragen för de som lyckats nå sina mål. I avsnittet går vi även genom rikedomsformeln för att se om du ligger i fas på din ekonomiska resa i förhållande till din ålder och inkomst.

Mellandagarna och början av året är alltid ett tillfälle för mig att läsa böcker. De två första böckerna ut är ”Millionaire Next Door (annonslänk)” och ”Stop acting rich (annonslänk)” av Thomas Stanley. Böckerna är gjorda till följd av flera studier med djupintervjuer med amerikanska miljonärer som genomfördes 1996. Även om den första boken har 20 år på nacken så tycker jag inte att den är mindre aktuell för det. Kanske till och med tvärtom, då många av de beteenden för att nå framgång inte ändras särskilt mycket över tid.

I det här poddavsnittet diskuterar jag och Caroline studiens insikter och resultat samt våra egna funderingar kring dem. Det som framförallt stack ut för mig i boken var:

 • Formeln för att se om man ligger före eller efter på den ekonomiska resan i förhållande till sin ålder och inkomst
 • De kännetecknande dragen för en dollar miljonär och hur vi själva verkligen gör vissa saker men inte andra
 • Den genomsnittlige miljonären och hens partner spelar både ett bra anfall men även försvar
 • Hur jag inte ger Caroline tillräckligt med credit för vår ekonomiska framgång

Precis som vanligt så kan du lyssna på podden / videon eller läsa artikeln. De viktigaste sakerna kommer med i både avsnittet och texten, men där är vissa skillnader i detaljerna (så klart). Med det sagt vill jag också passa på att önska ett Gott Nytt År så här på årets sista dag!

Lyssna på artikeln som ett poddavsnitt

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare. Avsnittet finns där poddar finns t.ex. iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud. Du kan även titta på den tillhörande videon via Youtube.

Så här ser en genomsnittlig amerikansk miljonär ut

Jag har utifrån boken sammanfattat det som jag uppfattade som kännetecken för en amerikansk dollarmiljonär i mitten av 1900-talet. När jag jämför de här dragen med människor omkring mig som har förmögenheter i den storleksordningen så skulle jag säga att dragen är i allra högsta grad aktuella även idag.

De viktigaste kännetecknande dragen är enligt boken:

 • De lever under sina tillgångar och är väldigt sparsamma och ekonomiska
 • De allokerar sin tid, energi och pengar på ett effektiv sätt för att öka sin förmögenhet
 • De tycker att ekonomiskt oberoende är viktigare än hög social status
 • De fick väldigt lite hjälp eller ingen hjälp av sina föräldrar
 • Deras barn klarar sig ekonomiskt på egna ben
 • De är duktiga på att utnyttja möjligheter när de kommer
 • De inser att den största påverkan på förmögenhet är ditt boende (hus och område)

Tittar man demografiskt så ser miljonären ut som följer:

 • 80 procent har byggt upp sin förmögenhet själva
 • 57 år gammal, gift och har tre barn. 70 procent tjänar 80 procent eller mer av hushållens inkomster.
 • Hälften har aldrig fått något arv, färre än 20 procent ärvde mer än 10 procent av sin förmögenhet
 • De flesta har en fru som är mer sparsam än de själva
 • De flesta har varit gifta med samma partner i princip hela sitt vuxna liv

Karriärmässigt ser de ut som följer:

 • 20 procent har gått i pension, 66 procent driver eget företag.
 • Två tredjedelar jobbar mellan 45 och 55 timmar per vecka
 • 91 procent har aldrig fått någon andel i ett generationsövergripande familjebolag
 • Många av företagen är klassiska tjänsteföretag som brukar anses vara ”tråkiga”
 • 80 procent har en universitetsutbildning, 20 % har en master-examen, 6 % har en doktorsexamen
 • Utbildning är något som prioriteras både för en själv, barn och barnbarn
 • Man försöker kompensera döttrarna mer ekonomiskt på grund av ojämlikhet i lön

Boken lägger ner mycket tid kring boendet:

 • 97 procent äger sitt eget boende
 • Det genomsnittliga värdet på boendet omräknat till SEK är 6 000 000 kr
 • Bolånet ligger på runt 30 procent av husets värde
 • De flesta bor i normala grannskap – de är 6,5 gånger rikare än grannarna, men grannarna är 3 gånger fler

De tjänar pengar enligt följande:

 • Inkomstmässigt ligger medianen på 1 600 000 kr innan skatt per år
 • Den genomsnittliga sparkvoten är 20 procent – minst 10 000 kr i månaden
 • Median förmögenheten är 40 000 000 kr, bara 6 procent har över 100 miljoner
 • Inkomsten är mindre än 7 procent av förmögenheten per år
 • De lever på mindre än 7 procent av sin förmögenhet per år
 • Man har pengar för att leva i minst 10 år utan att behöva jobba

Om man tittar på hur de placerar sina pengar så ser det ut som följer:

 • 95 procent av miljonärerna ägde aktier eller fonder
 • Bara 9 procent av miljonärerna ägde aktier mindre än ett år
 • 42 procent av miljonärerna hade inte gjort någon transaktion senaste 12 månaderna
 • Förmögenheten fördelar sig ungefär 25 procent boende, 25 procent eget företag, 25 procent aktier och fonder och 25 procent bankkonto, ränte- och obligationsfonder
 • Man har rådgivare men man förvaltar sina pengar själv

Förvånansvärt nog lades väldigt mycket tid i boken på miljonärernas bilar:

 • 25 procent har inte köpt en bil de senaste fyra eller fler åren
 • En absolut minoritet äger en bil av årets modell
 • Priset på en miljonärs bil är i genomsnitt bara 20 procent dyrare än genomsnittliga bilen
 • Kongruens mellan boende, grannskap och konsumtion

Att bli rik handlar inte inkomsten

Boken börjar med ett påstående som jag tror gäller ganska väl även för Sverige.

Many people who live in expensive homes and drive luxury cars do not actually have much wealth. Then, we discovered something even odder: Many people who have a great deal of wealth do not even live in upscale neighborhoods.

Det är bara att titta på Riksbankens bolånestatistik där en tydlig majoritet av nya bolån ligger i intervallet 70 – 85 procent. Det stämmer även väl med mina egna anekdotiska bevis kring både bekanta med stora lån och inte minst människor med mycket pengar som bor i ganska vanliga hus.

Under åren har jag haft förmånen att träffa och prata med många läsare och utbildningsdeltagare, en sak som jag många gånger har fascinerats över är hur vi tenderar att blanda ihop olika saker. En av de vanligaste saker som jag upplever att man blandar ihop inkomst och förmögenhet. En hög inkomst kan absolut leda till en förmögenhet, men det är långt ifrån säkert. Tvärtom kan jag många gånger uppleva att de som har högst löner har svårast att göra sig ekonomiskt oberoende.

Det här bekräftas av en undersökning av Connoisseur International från 2010, som kom fram till att endast 8,1 procent av de som nått en förmögenhet om 5 miljoner kronor gjort det genom hög lön.

Mer än hälften av de som är rika i Sverige har blivit det genom företagande. Näst vanligaste sättet att bli rik är genom att spara i aktier och fonder. Att de som har tjänar eller har mindre pengar har lättare för att bli ekonomiskt fria än de som tjänar mycket var det inte helt uppenbart för mig första gången. Ekonomiskt oberoende handlar om att ha större passiva inkomster (t.ex. utdelningar, värdeökning eller avkastning) än man har totala utgifter. Det leder till för att bli ekonomiskt fri, så får man antingen:

 • Höja de passiva inkomsterna
 • Minska de totala utgifterna

Ju högre totala utgifter du har, desto högre passiva inkomster behöver man. De med högst lön, läkare, direktörer, chefer etc har ofta höga kostnader eftersom livet ska se ut på ett visst sätt på den nivån. Jag vet själv hur svårt det kan vara att stå emot förväntningarna på hur det borde vara – vi bodde t.ex. i hyresrätt i 10 år och fick många gånger höra invändningar till vårt boende. Det passade helt enkelt inte in i bilden.

Att bli rik handlar inte om ha tur, få ett arv eller vara smart

Det andra som jag upplever att många har konstiga uppfattningar är hur processen att bli rik går till – precis samma som tas upp i boken. Det känns som att vanliga svar på frågan är att det handlar om att:

 • Ha tur – typ att investera i Bitcoin för fem år sedan och nu kliva av på toppen, vinna på lotta eller motsvarande
 • Vara smart – att man måste ha en högskoleutbildning, ha doktorerat eller vara speciellt talangfull (tänk Zlatan)
 • Fått ett arv – att man ska fått med sig ett arv hemifrån i form av pengar, kunskap eller liknande

Jag vet inte om jag är gammalmodig, men jag delar bokens uppfattning om att det snarare handlar om:

 • Hårt jobb – inget kommer gratis utan det handlar om att arbeta disciplinerat över en lång tid
 • Fokus – hårt jobb är meningslöst om det inte finns mål, planer och en uppföljning
 • Uthållighet – sedan handlar det om att ha uthålligheten att våga stå kvar, länge även om man inte har bevis för att det fungerar

Egentligen är det här inte unikt för att bli ekonomiskt oberoende tänker jag. Det här är samma grundläggande principer som handlar om framgång oavsett område. Det gäller träning, karriär, familj, relationer och allt annat också.

Hur rika är vi svenskar egentligen?

Enligt boken hade ett median-hushåll i USA, 1996, en förmögenhet på mindre än 15 000 USD. Enligt nyare siffror från Credit Suisses årliga ”Global Wealth Databook 2017” så är den idag på 55 900 USD som motsvarar ca 460 000 kronor. Förklaringen är framförallt inflation, ökning av huspriser och ökat värde på aktiemarknaden. Enligt samma rapport är den estimerade (eftersom vi slutade ha koll på korrekta siffror när förmögenhetsskatten avskaffades 2007):

 • medianförmögenheten per vuxen svensk är 45 235 USD (375 000 SEK)
 • genomsnittsförmögenheten per vuxen är 260 667 USD (2 150 000 SEK)

Min spontana kommentar är att jag tycker att det här är ganska högt, å andra sidan är våra boenden inräknade i siffrorna, så de är kanske rimliga. I min artikel:

konstaterade jag att det är stor skillnad på genomsnitt och median. När vi t.ex. slutade mäta förmögenhet 2007 så hade 56 procent av Sveriges befolkning mindre än 50 000 kronor i finansiella tillgångar. Precis som författarna konstaterar i boken, plockar man bort bilar, pensioner och boenden så är det många som inte har några finansiella tillgångar värda att nämna. På frågan:

Hur lång tid klarar du dig utan en lön från arbetsgivaren eller bidrag från staten?

så svarar en majoritet av svenskarna mindre än 6 månader. När Ann Wibble sa att man skulle ha en årslön på banken så blev hon utskrattade. Tittar vi på våra skulder som andel av disponibel inkomst så har de ökat kraft kraftigt från 95,6 procent 1996 till 179 procent 2016. Samtidigt har våra finansiella tillgångar legat ganska stadigt runt 30 procent av vår disponibla inkomst.

Tittar vi på hushållens sparkvot så låg den per 2016 på 16,4 procent, men om man exkluderar pensioner och bara tittar på det finansiella sparandet så ligger det på 5,5 procent av disponibel inkomst. Min poäng är att den bilden som författaren målar upp för USA 1996 är väldigt relevant även i Sverige 2017.

Formel för att räkna ut hur rik du borde vara

Författarna delar mer eller mindre upp människor i två kategorier beroende på hur det går för dem att bygga upp en förmögenhet:

 • De som underpresterar – Underaccumulators of Wealth (UAWs)
 • De som överpresterar – Prodigious Accumulators of Wealth (PAWs)

Det här är en av de sakerna som jag tyckte var mest intressant att läsa förutom personporträttet. Det är nämligen två saker som är väldigt avgörande för ens förmögenhet – ens ålder och ens inkomst. Problemet är att där är inget likhetstecken mellan att tjäna mycket pengar och vara förmögen. Det finns heller inget direkt samband mellan att vara äldre och vara förmögen. Den generella tumregeln som författarna presenterar i boken lyder:

Multiplicera din ålder med din årsinkomst (både lön + avkastning + bidrag) innan skatt, dividera det här med 10 och jämför med din nuvarande förmögenhet subtraherad med eventuellt arv.

Om din förmögenhet i verkligheten är högre än beloppet du räknade fram med formeln ovan så är du en PAW, annars en UAW. Ett exempel skulle kunna vara en genomsnittsvensk. Den genomsnittlige svensken är 42 år gammal och tjänar i genomsnitt 25 000 kr. Om vi utgår från att hen har fått ett arv på 75 000 kr, så skulle formeln se ut som följer:

 • (42 år * 300 000 kr/år )/10 = 1 260 000 kr

Det vill säga att den genomsnittlige svensken bör vid 42 års ålder ha en förmögenhet på 1 260 000 kr för att vara en PAW. Jämför vi med siffrorna ovan om att median förmögenheten i Sverige är 375 000 SEK så skulle den genomsnittlige svensken med stor sannolikhet anses vara en UAW.

Riktig miljonär eller husmiljonär?

En intressant sak som författaren gör i den andra boken ”Stop acting rich” är skillnaden på miljonärer som har blivit det genom arbete och kloka investeringar och de som har blivit miljonärer tack vare att huspriserna har ökat. Så här skriver han uttryckligen i boken:

For many years, I defined net worth as the current value of all of one’s household assets minus all of its liabilities. But things have changed. I now refer to this measure (assets less liabilities) as augmented net worth, or embellished net worth, or enhanced net worth, or even nominal net worth. Why the change?

Embellished net worth includes, for example, the equity in one’s home. Home values exploded between 1997 and 2007. As a result, so did the population of enhanced millionaires. What percent of American households had an augmented net worth of $1 million or more due to real estate appreciation?

The answer is more than twice the percentage of those with investments of $1 million or more (8 percent versus 3.5 percent) did but now they don’t. So much of their augmented wealth was invisible. If your net worth was $1.5 million with 85 percent of that from your home, and the value of your home depreciated by 50 percent (which it has in many areas), then your wealth wasn’t real.

Det här har jag tänkt på många gånger själv. Redan runt 2010 började jag tycka att den svenska fastighetsmarknaden är övervärderad och liknade en bubbla. Vi bosatte oss i en hyresrätt och började bygga på vår pengamaskin. Under tiden så blåste många av våra bostadsägande vänner förbi oss i raketfart och flera har fortfarande en större förmögenhet än vad vi har räknat i absoluta tal. Jag ska vara helt ärlig att det störde mig ett tag innan jag kunde vila i insikten om att det handlar om flit, systematik och hållbarhet över tid.

Gör vi rätt med barnen?

En sak som fick mig att tänka efter var kapitlet som handlade om miljonärerna och deras barn. Framförallt så diskuterade boken föräldrarnas sparsamhet och beteende, men att det sällan var de dragen som uppmuntrades hos barnen. Färre än 20 procent av barnen följde i sina föräldrars fotspår, många gånger på grund av föräldrarnas egna inflytande på barnen. Precis som de flesta föräldrar ville de att barnen skulle ha ett bättre liv än de själva.

Barnen uppmuntrades till att studera på universitet, så att de skulle kunna bli läkare, advokater, ingenjörer eller direktörer eller liknande. Det i sig är inget konstigt, men det som man kanske inte direkt tänker på är att det beteendet leder till att de inte gör samma sak som gjorde föräldrarna så framgångsrika. Det var nästan som så att den genomsnittlige egen-företagande miljonären avrådde sina barn från att bli entreprenörer.

Det här ter sig stämma även med många av de entreprenörer som jag känner, flera av dem har ingen utbildning men vill att deras barn ska skaffa sig en. En ganska rolig parentes, är att en av mina entreprenöriella kompisar som har en dotter brukar skoja om:

Jag har ingen åsikt. När hon växer upp så får hon starta precis vilket företag som hon vill.

Det som slog mig i alla fall var att en god intention kan ha helt motsatt effekt:

Victor wants his children to have a better life. But what exactly does Victor mean when he says that? He means that his children should be well educated and have a much higher occupational status than he did. Also, “better” means better artifacts: fine homes, new luxury automobiles, quality clothing, club membership. But Victor has neglected to include in this definition of better many of the elements that were the foundation stones of his success. He does not realize that being well educated has certain economic drawbacks.

Victor’s well-educated adult children have learned that a high level of consumption is expected of people who spend many years in college and professional schools. Today his children are under accumulators of wealth. They are the opposite of their father, the blue-collar, successful business owner. His children have become Americanized. They are part of the high-consuming, employment-postponing generation.

Det här är något som jag kommer att behöva tänka på personligen både en och två gånger.

Miljonärerna spelar både anfall och försvar

Författarna ställde också tre frågor till miljonärerna:

 • Var dina föräldrar sparsamma?
 • Är du sparsam?
 • Är din partner mer sparsam än du?

De flesta miljonärer tenderade att svara ”Ja” på alla tre frågorna ovan. Så här skriver författarna själva:

This last question is highly significant. Not only are the most prodigious accumulators of wealth frugal, their spouses tend to be even more frugal. Consider the typical affluent household. Nearly 95 percent of millionaire households are composed of married couples. In 70 percent of these households, the male contributes at least 80 percent of the income. Most of these men play great offense in the game called income generation.

Great offense in economic terms means that a household generates an income significantly higher than the norm, which in America is an annual realized income of approximately $33,000. Most of these households also play great defense; that is, they are frugal when it comes to spending for consumer goods and services. One frugal high-income producer within the married-couple category, however, does not automatically translate into a high level of net worth. Something else must be present. A self-made millionaire stated it best when he told us: I can’t get my wife to spend any money!

Most people will never become wealthy in one generation if they are married to people who are wasteful. A couple cannot accumulate wealth if one of its members is a hyperconsumer. […] Millionaires play both quality offense and quality defense. And quite often their great defense helps them outscore/outaccumulate those who outearn/have superior offenses. The foundation stone of wealth accumulation is defense, and this defense should be anchored by budgeting and planning. We have discovered that several occupational groups contain large numbers of budgeters and planners.

Det här var faktiskt en av de sakerna som gjorde absolut störst intryck på mig. Jag är ganska duktig på att spela anfall, jag tjänar 80 procent av inkomsterna i mitt och Carolines hushåll – men jag har aldrig gett Caroline tillräckligt mycket credd för att hon spelar ett bra försvar. Jag har helt enkelt inte sett det som en så viktig framgångsfaktor tidigare, inte för att jag inte har velat, men för att jag har helt enkelt inte sett det.

Som det står i citatet, det är ofta partnern och försvarsspelet som gör att att man springer förbi sina medtävlande över tid – även om dessa har en högre lön och en högre intjäning än en själva. Något som verkligen stämmer i vårt fall då vi båda ligger på månadslöner under 40 000 kr per månad. Visst är det höga löner, men många av våra akademiker-kompisar har betydligt högre.

Sannolikheten är inte obefintlig att du som läser det här är i en liknande situation. Mitt tips är att om så är fallet – uppskatta din partner ordentligt, för de spelar förmodligen en större roll än vad vi har trott.

Tack för 2017 och ett Gott Nytt År!

Den här artikeln är den sista för 2017 och jag och Caroline vill verkligen passa på och tacka för ett fantastiskt 2017 och säga att vi är peppade inför 2018. De kommande veckorna kommer det att komma många av de klassiska artiklarna, med bland annat:

 • De bästa fonderna att ha för 2018
 • Ombalansering i portföljerna
 • Tips för att nyårsstäda i sin ekonomi (nästa avsnitt #31)

Jag kommer även återkomma med RikaTillsammans-portföljen som jag än idagsläget inte vet hur jag ska göra med på grund av förbudet för amerikanska börshandlade fonder. Tack än en gång och ett Gott Nytt År!

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

41 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej Jan,

  Tack för en bra pod jag lyssnar varje avsnitt men detta var ett gammalt avsnitt som jag missat. En sak som jag ställde mig frågande inför var hur man i boken och i er dialog såg på gemensam resp individuell förmögenhet.

  Är det individuella dollarmiljonärer och/eller även par och hur skall man räkna för att jämföra? Jag och min fru är gifta och på väg mot FIRE. Vi är dollarmiljonärer tillsammans (ink hus men inte individuellt). Antar att det i tillgänglig data är skevt fördelat då kanske en del i ett par förvaltar gemensam förmögenhet. Hur gör ni och hur har ni räknat?

  Gravatar för användaren
  Björn
 2. Läste artikeln ”dragen som kännetecknar en miljonär” som kan tyckas lite långsökt, men huu vad gåshud jag fick! Typ 97 av 100 påstående satt mitt i prick!

  Gravatar för användaren
  Richard
 3. Har nyss börjat lyssnat på era poddar. Kul! Är väldigt privat
  Ekonomiskt intresserad och uppskattar det ni producerar (läsbart, sebart och hörbart). En reflektion från detta poddavsnitt. Jag hade önskat mera reflektion från dig i skillnaden mellan pension i USA kontra Sverige. Min förståelse är att i USA sparar du mer sjölv till din pension, och därmed behlver mer kapital, mot att vi i Sverige har statlig och tjänstepension som är ”dolt” när vi pratar kapital och för förmögenhet (generellt upplever jag att vi exkluderar detta, samt i era resonemang i podden). I övrigt tack för intressant lyssning.

  /David

  Gravatar för användaren
  David
 4. Jag reagerade när det gäller lön för vad du kallar en ”akademiker”. Jag anser mig vara akademiker och det gör även min man. Vi är i 50-årsåldern och har tillsammans ca 750 000 innan skatt. Vi har båda läst flera år på universitet och arbetar som lärare. Kanske beror det mer på definitionen av en akademiker. Vi är nog ganska många (akademiker) som inte är privatanställda och som inte riktigt når dessa inkomster du talar om.

  Gravatar för användaren
  Pernilla
  1. Pernilla, 70% av alla akademiker jobbar i offentlig sektor. Du indikerar en lön på drygt 31 250 kr/mån, som är snäppet över medellönen i landet som är 30 000 kr/mån. Och då är ni ändå (som jag) akademiker. Och 30 000 är en snittlön där de flesta inte har akademisk utbildning. Ack vad du bedragit dig om du trott att utbildning ger hög lön :-)

   Gravatar för användaren
   Prusiluskan
 5. Det där med att man konsumerar motsvarande 7% av sin förmögenhet innebär per automatik att man klarar sig över 10år utan inkomster. Tar man hänsyn till att inkomsterna till stor del består av avkastning på kapital så är det så att man ligger väldigt nära att kunna leva uthålligt på avkastningen.

  En annan tanke är det här med att spara 20% så har det en annan fördel än att man bygger upp kapitalet. Man har genom att göra så vant sig vid att leva på A-kassenivå (jag utgår från att man har inkomstförsäkring som ger 80% av inkomsten vid arbetslöshet). Skulle det inträffa att man blir arbetslös kan man alltså genom att dra ner på sparandet klara sig utan att behöva dra åt svångremmen.

  En annan teknik på det temat är att (över)amortera på boendet. Skulle räntan gå upp så har man visst utrymme att dra ner på amorteringarna och bibehålla kassaflödet oförändrat. Den som kör amorteringsfritt måste däremot dra åt svångremmen när räntorna stiger.

  Gravatar för användaren
  Skyking
 6. ”Multiplicera din ålder med din årsinkomst (både lön + avkastning + bidrag) innan skatt, dividera det här med 10 och jämför med din nuvarande förmögenhet subtraherad med eventuellt arv.”

  Det här var det mest idiotiska jag sett.

  22 åringen med 25,000 kr mån skall således ha sparat 660,000 (han som bara jobbat heltid
  1 eller 2 år)

  70-åringen som har 250,000 i pension o 150,000 i lön (jobbar deltid o tjänar
  på totalen mer än i arbetslivet) o 1,000 i utdelningsinkomster skall således ha
  en förmögehet om 2.8 mkt – inte så troligt

  70-åringen med 300,000 i pension o 200,000 i utdelningsinkomster skall ha
  3,5 mkr – inte så troligt på 3.5 mkr han har sannolikt minst 5 mkr

  Gravatar för användaren
  Z-mannen
 7. Är helt ny följare. Tack för inspirerande läsning! Nu är jag helt taggad för 2018 ??

  Gravatar för användaren
  Saga Persson
 8. Intressant inlägg! Kan nog vara så att kommentarerna är ännu bättre att läsa. Vet inte vilka områden alla jobbar i men vill tro att de har en lite skev bild av vad man får för lön efter en universitetsutbildning. Att ha en ingångslön på 33-35 tkr finns de inte många av i Sverige.
  Går vi efter lönestatistik för nyexaminerade civilingenjörer har de 30300 som ingångslön. Då ska vi ha i åtanke att civilingenjör är något av de bäst betalda akademikeryrkena. Sett över en tidsperiod på 5 år hamnar de på 33 200 kr, vi har alltså en löneökning på ca 3000kr över 5 år. 600 kr/året, inte fantastiska siffror.. (SACO lönestatistik)

  Vill man vara en PAW rekommmenderar jag istället ett av hantverkaryrkena elektriker eller rörmokare där du som regel hamnar på en inkomst på 33-35 tkr som 23 åring. Med 8% avkastning och ränta på ränta så är de väldigt många år innan denna civilingenjör hinner ikapp :O

  Gravatar för användaren
  Jimmy
  1. Bli sjuksköterska. Jag är anestesisjuksköterska och tjänar 43 före all ob och tillägg, Snittar 47 före skatt.

   Gravatar för användaren
   Nathalie
 9. Ett stort tack till både Jan och Caroline för en helt fantastisk blogg! Ser fram emot 2018 och vad för matnyttigt ni kommer med då!
  God fortsättning på nya året!
  Mvh
  Håkan Wessman

  Gravatar för användaren
  Håkan Wessman
  1. ??????

   Gravatar för användaren
   Christian Nilsson
 10. Bra avsnitt som vanligt!
  Dock är formeln problematisk när det gäller yngre individer som mig själv (28 i år) där 5 år har gått till universitetsstudier för att få en psykologexamen. Det är svårt att ha de 800’000 som lönen ger i detta skede. Så formeln kan förfinas utifrån ålder också för att bli bättre!

  Gravatar för användaren
  Kim Eriksson
 11. Hej! Vad roligt att Caroline är mer närvarande här på bloggen! Däremot måste jag säga att jag saknar bilden på dig och Freja som tidigare fanns här till höger på bloggen.. Den var väldigt bra. Kanske nya bilder på dig och Caroline hos samma fotograf? Tack för en jättebra blogg!

  Gravatar för användaren
  Nile
 12. Tack för ett intressant inlägg. Gott nytt år!

  Gravatar för användaren
  1m20
 13. Hej,
  Jag delar din fru Caroline’s åsikt om att det är svårt att köpa prylar – det är skönt att slippa ha mycket saker som tar energi. Vill tipsa er båda om podcasten The minimalists som pratar just om detta med att bara ha sånt i sitt hem och liv som ger en något värde.

  Tack för intressant pod!

  Gravatar för användaren
  Anna
 14. Gott nytt till er också. Vilket positivt tillskott Caroline är till bloggen. Jag är mycket äldre än hon men känner så väl igen mig i henne. Med boende med man i utlandsarbete och ”hemmamamma” nästanä 25 år och fyra barn har jag ändå tagit kontroll över min ekonomi. Våra tre döttrar går inte i samma fälla. Ångrar ändå inte de fantastiska åren i olika länder. Bättre än Indexfonder!
  Fortsätt med era bra ekonomiska råd. Lisbethlis

  Gravatar för användaren
  Lisbeth Ahlberg
 15. Många säger att formeln är underlig, men jag förstår inte hur ni tänker att det ska vara lätt för en 25åring som är nyexad att vara en PAW. Jag tycker att det är rätt självklart att det ska vara i princip omöjligt. Det är klart man behöver ett arv eller vunnit i lotto eller bitcoin för att vara en PAW om man inte jobbat något :-P

  Men om en 26åring sparar 10k i månaden i 9 år och har en genomsnittlig avkastning på 12% så blir man precis en PAW vid 35 års ålder om hen tjänar 45k/månaden. Tycker det låter väldigt rimligt :-)

  /26åring, som tog examen för 2 år sedan som sparar 10k i månaden

  Gravatar för användaren
  Erik
  1. För att vidareutveckla lite så svarar jag på min egen kommentar, du kan inte förvänta dig att man baserar ens performance att bygga upp en förmögenhet utifrån någon månads eller ett fåtal år av sparande. Det är något långsiktigt man gör och det är svårt att i nästan 10år spara 10k i månaden, men det är ju det som är poängen med den formeln också, alla utan arv börjar på UAW och beroende på hur duktig man är på att bygga sin förmögenhet kan man gå från UAW till PAW olika snabbt :-)

   Gravatar för användaren
   Erik
 16. Hej! Tycker det verkar vara ett konstigt resonemang att exkludera värde i bostäder bara för att bostäder gått upp i värde? Helt klart blir ju totala förmögenheten känslig för fall i fastighetspriserna, men en miljon är ju en miljon oavsett hur den tjänats. Alla tillgångar kan ju öka och minska i värde. Om man har ett stort kapital i aktier, och de sjunker 50%, var inte det heller riktiga pengar? Nej här förstår jag faktiskt inte hur författaren tänkte.

  Gravatar för användaren
  Kalle
  1. Problemet med en förmögenhet i sin bostad är att man aldrig kan realisera dom pengarna så länge man vill ha någonstans att bo. Om värdet på ens egen bostad går upp, så går oftast värdet på liknande bostäder upp vilket gör att nettoskillnaden (ökningen av förmögenheten) vid en flytt blir noll så länge man inte byter ner sig. Dvs köpte du en strandvilla för 30 år sen som nu är värd 20 miljoner så spelar det ingen roll att den har gått upp i värde. Om du fortfarande vill bo i en strandvilla så måste då antingen bo kvar där du bor eller köpa en liknande strandvilla för 20 miljoner.

   Detta gäller ENDAST den fastighet man bor i. Om man äger andra fastigheter än sin bostad så kan dessa räknas som en förmögenhet precis på samma sätt som aktier.

   Gravatar för användaren
   Erik
  2. Det är ju sant, men det är ju ingen som måste bo i en strandvilla. Det är ju en realiserbar tillgång om man flyttar till billigare boende. Man skulle ju kunna tänka sig att man i alla beräkningar av förmögenhet exkluderar ett belopp som motsvarar en liten enkel bostad, oavsett hur man bor för tillfället, även för de som bor i hyrd bostad. Men även detta tycker jag är att krångla till det onödigt mycket.

   Gravatar för användaren
   Kalle
 17. Lön är ju intressant eftersom den både kan öka och minska. Jag misstänker att en person som sparat 40MSEK fortfarande är sparsam och bryr sig om sina utgifter men kanske inte längre är så taggad att jaga den sista löneökningen. Uppgifterna om lön tar jag med en nypa salt, även om restens är intressant

  Gravatar för användaren
  Erik
 18. Intressant formel men den blir inte riktigt rättvis om man är lite yngre (om jag förstår det rätt).

  Exempel: Jens är 27, han vidareutbildade sig direkt efter gymnasiet och examinerades vid 23. Han har således jobbat i fyra år och har, låt säga, haft 400.000 i genomsnittlig inkomst. 27*400.000/10= 1.080.000 kr. Det innebär att Jens ska ha sparat 270.000 kr på en årslön som efter skatt är runt 300.000. På så kort tid är det heller inte säkert att börsen gett en positiv avkastning.

  Tror det finns möjlighet att göra en mer träffsäker formel.

  Gravatar för användaren
  Jonathan Alsvold
  1. Till viss del kan jag hålla med att om man nyligen gått upp rejält i inkomst så blir det svårare.

   Men om vi tar ditt exempel så skulle nog någon som är typen som blir PAW ha sommar- och extra jobbat sedan de var typ 14. När jag växte upp var det flera runt mig som jobbade somrar och några timmar här o där medan man pluggade, kanske nån helgdag. Så kanske att ”Jens” jobbade på den lokala ica varje söndag mellan att han var 16 och 23. Eftersom han samtidigt får studiebidrag så sparar han rubbet. (Han tjänar 80kr/timmen med dubbel ob på söndagar.) Med 8% avkastning är det nästan en halvmiljon, vilket mellan 23 och 27 växer till 650tkr. Sen har han jobbat i fyra år med ca 33tkr/mån i lön. Och eftersom han är PAW-typen som just höjt sin lön så är han van att leva sparsamt och sparar därför lätt 15tkr/mån. Med 8% avkastning så blir det 850tkr. TIllsammans med de 650tkr, så har Jens nu 1,5 miljoner i investeringar. Han är en PAW!

   Jag skulle tom säga att även om han aldrig sparade en krona innan examen (vilket en riktig PAW troligen gör!), så kan han absolut leva på 13tkr/mån och således spara 20tkr/mån, vilket med 8% avkastning växer till 1,1 milj.

   Jens har alla chanser i världen att räknas som en PAW under de givna förutsättningarna, så om han inte gör det är han inte en (än).

   Gravatar för användaren
   Löntagaren
  2. Ett fel i min kommentar! Glömde att lönen du angav var innan skatt. Då kanske han bara kan spara 10tkr, och inte ”lätt” men absolut fullt görbart. (Räknar med 30% skatt, vilket är mer skatt än vad han skulle få med dagens regler. Så säg 400tkr/12 * 0.7 = 23tkr. Att som ensamstående 27åring leva på 13tkr/mån är fullt görbart enligt mig.)

   Då blir det bara 560tkr av den lönen. Dvs 1,2 miljoner totalt. Han skulle således fortfarande räknas som en PAW.

   Gravatar för användaren
   Löntagaren
 19. Intressant vilken skillnad det är mellan verkligheten och ekonomipressens och andra mediers aldrig sinande artiklar om hur man ska placera sin a pengar för att bli rikt.
  Sanningen är den att se till att själv (första generationen) bli en lyckad företagare så är du hemma. Iof inte så enkelt, men det funkar, t o m i Sverige. Och har du själv startat från början har du antagligen fått hålla i pengarna och den kulturen lever vidare i dig. Du har inte tid eller intresse av att bränna pengar utan lägger all tid i företagets drift och utveckling, vilket bevisas av att företagaren inte bryr sig om de 25% av hans tillgångar som placerats på börsen.

  Gravatar för användaren
  Prusiluskan
 20. När det gäller ombalansering av portföljen.
  Jag har mycket USA ETF’er och gjorde ombalansering nu dagarna innan nyår.
  Enligt Nordnet låter det som att det är fullt möjligt att detta är en begränsning som sannolikt kommer tas bort framöver.
  Man kan sälja och behålla men inte köpa.
  Mitt tips är därför att skippa ombalansering detta kvartalet och vänta och se, det är mycket möjligt att de tar bort denna begränsning inom kort.
  Det finns även motsvarande ETF’er som handlas på tyska börsen.

  Gravatar för användaren
  Olle
 21. Stämmer ganska väl, är själv ”self made multi $ millionaire”.

  Har aldrig känt mig hemma i ”rikemanbeskrivningen”, har alltid levt väldigt anonymt, inget vet min förmögenhet och vi lever normala liv (förutom att vi sen 35 års åldern inte har något ”jobb” och reser mycket).

  Dessa böcker förklarar på ett bra sätt inte enbart hur rika lever men även psykologin bakom.

  Mina notes nedan.

  Förresten, Credit Suisse inkluderar pensionssparande (privat och tjänste) i sin förmögenhetsberäkning om jag inte minns fel.

  The Millionaire Next Door: Surprising Secrets of America’s Wealthy – Thomas J. Stanley

  Interesting facts about wealthy Americans (1996).
  Millionaires do not live “flashy” lives. Most people who do might have a good salary but spends it all.
  Most millionaires live ordinary lives, ordinary house and ordinary used car, are frugal.
  Most millionaires are self made.
  Grown up children with “allowance” are unlikely to become wealthy. Children who are taught about finances and to live frugal are likely to become wealthy.
  Interesting chapter (p203) on how to raise children. (don’t tell them you are wealthy (at least not until they are mature enough), teach them to be disciplined and frugal, minimize discussion on inheritance, never use money as negotiation, stay out of your adult childrens family matters, don’t compete with your children, your children are individuals, emphasize your children’s achievement – not the symbol of success, tell them there are a lot more value than money.

  The Millionaire Mind – Thomas J. Stanley

  Interesting fact about “deca”-millionaires ($10M+)

  “Their views may surprise some people. The factors they give credit to are at odds with many popularly held notions. Their views are especially different from the stereotypical profiles portrayed as reality by Hollywood: Good looks and a supermodel’s figure were never mentioned by even one millionaire respondent. Not once.
  Many well-intentioned parents, mentors, and teachers and even some of Wall Street’s best gurus are out of sync with the opinions held by most millionaires. And what about all those advertisements for lotto and Publishers Clearing House sweepstakes? Millionaires have a different explanation for their successes.
  What are the top five factors most often mentioned by millionaires as being very important in explaining their economic success?
  After you read them below, take out a card or small piece of paper and write down these five elements of financial success. Keep the list with you in your wallet or purse and paste a copy on your television. Then the next time you see an advertisement for a lotto game, magazine sweepstakes, or casino, glance at the list. The ads tell you that you can hit it big with one of these gambles, but what does the list say? The foundation stones of financial success are:

  *Integrity – being honest with all people
  *Discipline – applying self control
  *Social skills – getting along with people
  *A supportive spouse
  *Hard work – more than most people

  Where does the element of luck rank? It’s near the bottom of the list of thirty success factors, at number 27. But in this context, the millionaires were referring more to uncontrollable factors, such as the economy, that can and do impact one’s net worth. Not one millionaire I interviewed had anything nice to say about gambling.

  Gravatar för användaren
  Olle
 22. Väldigt märklig formel för hur mycket man ska vara en ”PAW”. Utan arv ska en 25åring som precis gått ut universitet med en ingångslön på 35000/mån ha en förmögenhet på strax över en miljon!! (SIC!!) Varje år ska man sedan öka sin förmögenhet med drygt 40 tusen. Är det säkert att det inte är åren efter man slutat skolan/universitet man ska multiplicera med och inte sin ålder? Ytterst få kan ju utan arv bygga upp kapital innan 20-25års åldern.

  Gravatar för användaren
  Fundersam
  1. Jag funderade på samma sak. Den formeln verkar helt knasig. Det blir ännu värre om man senare i livet får ett par bättre löneförhöjningar.

   Gravatar för användaren
   Johan
  2. Tänk på att detta är USA där det inte finns samma skyddsnät för arbetslöshet och sjukdom. Du ska även spara för pension och dina barns universitet, m.m. Det är alltså viktigare med eget sparande i USA än i Sverige.
   Även om jag tror att pension är nåt våra barn kommer läsa om i historieböckerna även i Sverige.

   Gravatar för användaren
   Olle
  3. Jag tycker formeln är rimlig, för sin enkelhet.

   Här är mina kanske ”bolda” anledningar:

   – En PAW går inte inkomstlös under sin studietid, så han går inte från extremt låg inkomst till hög inkomst på en månad, utan övergången är mer gradvis för honom.

   – En PAW skaffar sig en inkomst från tidig ålder, samt gör kloka investeringar, så han har tid att skaffa sig närmare en miljon innan han är 25 år gammal. (Det är inte jättesvårt om man börjar jobba i tidig tonår, jobbar under studietiden, och väljer en utbildning som tar max 5 år.)

   – Om en PAW har en inkomst på 35tkr/mån så ökar han lätt sin förmögenhet med 40tkr/år. Det är inte ens en sparkvot på 14%, med 0% avkastning.

   Och ja, det är ytterst få som gör ovan. Tror det är poängen, det är ytterst få som är PAW. Det är därför inte alla är dollarmiljonärer.

   Gravatar för användaren
   Löntagaren
  4. Alltså, det finns ju gott om fall där formeln ger märkliga resultat, och den skulle förmodligen (som även Jan är inne på) behöva baseras på någon sorts glidande medelvärde snarare än årets inkomst för att bli mer heltäckande. Säg t ex att man ligger precis på det värde som formeln säger, och sen ger plötsligt några bolag i aktieportföljen en dunderutdelning ett år, och då är man plötsligt fattig…

   Inte minst, som formeln är skriven är det nästan omöjligt att komma ikapp om man hamnat efter. Ligger man efter, och då sliter, tredubblar sin lön, och sparar hela löneökningen, ligger man enligt formeln plötsligt MER efter (eftersom årsinkomsten stigit kraftigt, men sparandet ”bara” stigit med en knapp årsinkomst…) När man sen gjort så några år, bränt ut sig, och blir sjukskriven ett år, så ligger man plötsligt väldigt bra till. =)

   Skulle säga att den är en rätt schysst som en enkel indikator, och funkar nog rätt väl för medelålders med fast och stabil anställning, men mycket sämre för unga, de som nyss blivit pensionärer, eller de som har kraftigt varierande årsinkomster.

   Gravatar för användaren
   therealrydan

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök