Min strategi för att bli ekonomiskt oberoende

Innan man börjar en resa måste man sätta upp ett huvudmål och flera delmål. Sedan måste man ha en strategi för att nå dessa mål. Min strategi för att bli rik och ekonomiskt oberoende är att:

 • Införskaffa kunskap från människor som är rika och ekonomiskt oberoende
 • Införskaffa så mycket tillgångar som möjligt
 • Investera i allt som ger ett positivt kassaflöde
 • Minimera mina passiva utgifter
 • Omge mig med människor som vill samma sak som jag och som är beredda att jobba för det
 • Utmana mig själv att kontinuerligt gå utanför min comfort-zone
 • Jag ska ändra mitt beteende kontinuerligt
 • Jag ska leva ett  liv i integritet
 • Jag ska vara mycket generös mot andra
 • Följa mitt eget koncept för att nå ekonomisk frihet

//edit: Konkret strategi:

 • På kort sikt investera i ”öka-tillgångar” för att bygga ett kapital, för att sedan
 • omsätta detta kapitalet i ”passiva inkomster” – dvs INTE försöka bygga upp många bäckar smål med passiva inkomster.

Slutligen – två ord som gäller hur ovanstående skall genomföras – flit och systematik. Jag är helt säker på att det inte finns några genvägar till rikedom. Det är hårt arbete, envishet och mycket lärande som gäller. Vid detta laget vill jag även förtydliga en sak – samtidigt som jag gör min resa mot ekonomisk frihet så kommer jag njuta av livet. Jag vill inte snåla och inte unna mig saker – för att citera Steve Jobs.

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök