Mina erfarenheter av olika sätt att köpa och investera i guld och silver

Mina erfarenheter av olika sätt att köpa och investera i guld och silver

En genomgång och analys med fördelar och nackdelar kring olika sätt att investera i ädelmetaller
Mina erfarenheter av olika sätt att köpa och investera i guld och silver

De senaste veckorna har jag testat och utvärderat flera olika sätt att köpa och investera guld och silver. Den här artikeln innehåller mina erfarenheter, tankar, fördelar och nackdelar som jag ser dem. En sammanfattning av 5 månaders arbete som jag hoppas att du har glädje av.

Det finns framförallt sex olika sätt som man kan investera i ädelmetaller och dessa är att; köpa guld och silver

 1. i fysisk form som levereras hem till dig
 2. i fysisk form som lagras åt dig i ett specifikt valv (s.k. allokerad metall)
 3. i form av en skuldsedel där någon annan är skyldig dig en viss mängd metall (s.k. oallokerad metall)
 4. i form av ett värdepapper såsom t.ex. en fond eller ETF (börshandlad fond)
 5. i form av ett derivatinstrument

Dessa fem olika sätt skiljer sig väldigt mycket åt – med sina olika för- och nackdelar. Vissa av dem är till och med direkt olämpliga som t.ex. de oallokerade sätten.

På bilden överst så ser du några olika exempel på buillionmynt och bulliontackor som jag köpt under hösten. Det är två stycken sydafrikanska Krügerrand på 22 k styck med en vikt på 1 oz i rent guld. Sedan ser du tre stycken silvertackor á 1.000 g per styck i 99.9 % rent silver. Därunder har du två australiensiska Kookaburramynt a 10 oz (=310 g) också i 99.9 % rent silver. Sedan har jag fler silvermynt i samma storlek som guldmynten men de hade jag inte hemma i eftermiddags när jag tog kortet.

Vad bestämmer priset på ett mynt eller en tacka?

Metallvärdet bestäms av det så kallade spot-priset för guld och silver på världsmarknaden. Jag själv använder t.ex. GoldPrice.com för att följa trender i världsmarknadspriset. Till metallpriset brukar också framställningskostnaden av själva myntet räknas som ofta ligger på en 3-5% för mynt och fasta summor för större tackor. Se t.ex. det australiensiska myntverkets produktionspriser i den här pdf:en (jan, 2012).

Säljarens marginal beror på vad vi som kunder är beredda att betala och bestäms ofta baserat på vad konkurrenterna har i marginal. I regel är min upplevelse att följande gäller marginaler:

 • Ju större mängder du köper desto bättre pris får du (kan skilja upp emot 5 %)
 • Guld har en lägre marginal i procent (ca 5 %) än silver (ca 15 %) eftersom guldet är betydligt dyrare i antal kronor.
 • Ju mer ”fulprodukt” desto lägre marginal. T.ex. säljs 1 oz mynt från Östterike nästan 10 % billigare än amerikanska Silver Eagles trots att metallvikten är samma. Lägst marginal har mynt som inte är utgivna av stater och därmed inte är ett lagligt betalningsmedel. Ännu lägre marginal kan du hitta för riktigt fulsilver i t.ex. gamla bestick eller gamla enkronor.

Så för att sammanfatta det – priset på bullions bestäms mer eller mindre av det så kallade spot-priset.

Den så kallade ”spreaden” skillnaden mellan köp och sälj

När du säljer din bullion till en affär eller guldsmed så får du räkna med att betala en premie till handlaren. Det vill säga att handlaren köper in metallen lite under spotpriset och säljer det lite över spotpriset. Den här skillnaden mellan köp-kurs och sälj-kurs kallas för spread.

Nedan följer spreadexempel för några olika handlare för en 100 g guldtacka (bullion) med 99.9% guld (per den 17/12 2013 med ett spotpris på 262,52 SEK/g):

Handlare Säljpris Köppris Spread (kr) Spread (%) Pris/g
Guldcentralen.se 28 046 SEK 25 568 SEK 2 478 SEK 8,84 % 280,46 SEK/g
LibertySilver.se 27 316 SEK 26 259 SEK 1 057 SEK 3,87 % 273,16 SEK/g
Tavex.se 27 298 SEK 26 200 SEK 1 098 SEK 4,02 % 272,98 SEK/g

Som du ser så ligger spread:en på ca 5 % för guld där vissa är dyrare och andra billigare. Om vi tittar på spreaden för ett kanadensiskt Silver Maple per idag 17/12 2013 med ett spotpris på 4,23 kr/g så ser det ut (notera att alla priser nedan är inklusive 25 % moms):

Handlare Säljpris Köppris Spread (kr) Spread (%) Pris/g
Guldcentralen.se 185 SEK 126 SEK 59 SEK 31,89 % 5,76 SEK/g
LibertySilver.se 199 SEK 140 SEK 59 SEK 29,65 % 6,19 SEK/g
Tavex.se 203 SEK 137 SEK 66 SEK 32,51 % 6,32 SEK/g

tar vi det utan moms ser det ut som följer (de har inget återköpsprogram i Estland så jag jämför med deras svenska motsvariget att de skulle återköpa den):

Handlare Säljpris Köppris Spread (kr) Spread (%) Pris/g
LibertySilver (Estland) 162 SEK 140 SEK 22 SEK 13,58 % 5,05 SEK/g

så momsen gör en ganska stor skillnad, men mer om det nedan. Spreaden kan också användas för att värdera ett numismatiskt mynt eller ett värdepapper.

1. Köpa guld och silver i fysisk form

Det som jag har ägnat mig åt i höst, som jag beskrivit i följande två artiklar:

är att köpa fysiskt guld och silver i form av bullionmynt och tackor. Jag har köpt guld och silver på ett par ställen på nätet och fått det hemlevererat via posten.

Fördelar med fysisk form

Den absolut största fördelen med fysiskt guld och silver är att äganderätten är odiskutabel. Du äger ditt silver och ditt guld och ingen annan kan göra anspråk på det. Du vet vad du har och var du har det och till vilket värde du har det. Något som inte kan underskattas som du kommer att se längre fram. En liten känslomässig fördel är att det faktiskt är ganska roligt att titta på sina mynt.

Nackdelar med fysisk form

Att äga fysiskt guld och silver har några uppenbara nackdelar som jag upplevt personligen under de senaste veckorna.

 • Förvaring – man måste ha någonstans att ha metallen. Att skaffa bankfack och få reda på reglerna har inte varit helt trivialt, men mer om det i ett separat inlägg.
 • Försäkring – förutom själva förvaringen uppstår försäkringsfrågan, om något skulle hända är det försäkrat. Inte heller en helt trivial fråga då investeringsmetall hamnar i gränslandet mellan kontanter och lösöre ur försäkringssynpunkt. Har varit med ett par absurda konversationer, återkommer om det också.
 • Extra kostnader – du betalar en hel del för frakten eftersom den ska vara försäkrad och det är ofta förhållandevis tunga paket. En annan extra kostnad är att du har betalat för att någon fysiskt har framställt myntet.
 • Premier vid köp/försäljning – när du köper eller säljer ditt mynt eller din tacka så kommer du att få betala en premie i form av en relativt hög spread jämfört med t.ex. pappersguld.
 • Du får hitta köpare själv – även om det inte är jättesvårt så behöver du hitta köpare själv och det innebär viss transport och fraktkostnader.
 • Det är svårt att sälja en mindre del – om du har t.ex. en 100-grams guldtacka så är det svårt att sälja 5.6 gram av den, utan du behöver ofta sälja allt eller inget.
 • Du får utbilda UPS, Tullverket, Skatteverket och Swedbank – för att göra en lång historia kort. I princip ingen har haft en aning om investeringsguld. UPS skickade t.ex. en momsfaktura på många tusen till mig helt felaktigt och det tog en halv dag innan jag fick Tullverket att makulera den.

Exempel på var jag köpt

Jag har främst handlat mitt guld och silver från följande två affärer på nätet:

 • LibertySilver.ee – Jag har handlat både mynt och tackor vid två tillfällen och det har gått hur smidigt som helst.
 • GoldSilver.com – är den amerikanska författaren Michel Maloneys hemsida. Anledningen att jag köpte via hans hemsida var för att jag ville komma åt hans insiderprogram som handlar om dagliga nyhetsbrev och analyser.

Det finns även en del andra affärer som jag inte testar själv men som man kolla. Framförallt tyska affärer brukar vara bra, men de har i dagsläget 7 % moms och efter årskiftet 19 % moms, så det är inte billigare som jag har sett än vad Liberty Silver i Estland är.

2. Köpa guld och silver i fysisk form allokerat till dig

Det andra sättet är att du köper silver eller guld via en handlare som också hjälper dig med förvaring, antingen själv eller via tredje part. Det viktiga här är att du står som ägare till guldet – det vill säga att det är din metall och ingen annan kan göra anspråk eller att där finns någon motpartsrisk. Läs mer i nästa del om oallokerad metall.

Fördelar med fysisk form allokerat till dig

Den stora fördelen med det här med att köpa investeringsmetall i den här formen är att du slipper alla nackdelarna enligt förra stycket med förvaring, försäkring och försäljning. Så fördelarna blir:

 • Någon annan sköter allt det praktiska med förvaring och hantering
 • Metallen är ofta försäkrad till fullo
 • Ofta lätt att sälja delar av innehavet
 • Inga fraktkostnader

Nackdelarna

 • Den uppenbara nackdelen är att det är svårt att verifiera guldet då du behöver lita på en annan part
 • Du måste själv bekräfta att det är allokerad metall det rör sig om
 • Du betalar en årlig avgift för förvaringen (oftast dock lägre än jämfört med om du skulle ägt guldet via en fond)

Exempel på var jag köpt

Jag själv har köpt guld och silver på det här sättet via nätet:

 • BullionVault.com – det är ett engelskt företag som just fokuserar på investerare som vill köpa bullion men undvika allt strulet med nackdelarna. Väldigt låga avgifter och jag upplever det väldigt tryggt. Jag har fört över 5.200 € för Frejas räkning till BullionVault.

Sedan finns det ytterligare två andra affärer som jag bedömmer seriösa efter min due diligence men jag har inte använt deras lagringstjänst:

 • GoldSilver.com – precis som i förra delkapitlet så säljer GoldSilver.com fysiskt guld och silver för hemleverans (det har jag köpt) men de erbjuder även lagring hos tredje part som i det här fallet är Brinks. Vad jag förstått så är Brinks ett av världens största företag för just lagring av guld silver. Du kan välja var i världen du vill att just ditt guld och silver skall lagras. Läs mer på deras hemsida för info.
 • Perth Mint Depository Storage – det australiensiska myntverket har också en lagringstjänst som jag väl bedömmer vara en av de säkraste, eftersom det just backas upp av den australiensiska staten. Problemet är dock att för oss icke-australienseare så krävs en minsta investering om 50.000 USD vilket motsvarar ungefär 350.000 kr för att få öppna ett konto. Men då har du möjlighet att gå och hälsa på din metall.

3. Köpa guld och silver oallokerat

Det här är INTE något som jag rekommenderar alls överhuvudtaget – tyvärr som det är ett av de vanligaste sätten som guld och silver säljs på. Undersökningar visar att upp till 95 % av branschen säljer dig guld och silver på fel sätt.

I korthet går det till som så att du köper guld av en bank. Men istället för att äga det fysiska guldet så äger du en skuldsedel som säger att banken är skyldig dig en viss mängd guld som motsvarar mängden guld i köpögonblicket. Problemet kommer nätmligen först i steg två. Banken sysslar med inlåning och utlåning och behöver bara enligt lag uppräthålla en liten del av sin utlåning som säkerhet. Ungefär som att om du sätter in en 100-lapp i banken så kan banken låna ut 95 av de kronorna och bara hålla 5 % som säkerhet. Samma sak händer med ditt guld.

Problemet är att om banken råkar i kris och så är det fortfarande banken som äger själva guldet och har en skuld till dig. Om banken går åt skogen så kommer konkursförvaltaren att dela ut bankens tillgångar, inkl. guldet för att betala en jämn del av bankens skulder till alla som har krav på banken. Eftersom banken har lånat ut mer än vad den har (annars hade den ju inte hamnat i problem från första början) så betyder det att du bara kommer att få en bråkdel av det värdet som du faktiskt har köpt. Det här är vad som hände när t.ex. Lehman Brothers gick omkull 2008.

Jag skriver mer om det här i den här artikeln:

One of the patterns which recurs throughout history is that growing financial sophistication leads to widespread expansion of credit and exposure to default, and few people successfully avoid it when it matters.

Banks, pension savings, mortgage guarantors and all the major financial institutions on which we depend are now tied up in a web of undelivered assets. A is the registered owner of a bond payable by B, the principal on which has been credit-swapped out to C. The terms are controlled by a deed drafted by an investment bank D, which itself receives the interest, which has been aggregated with 30 others and sold notionally to E. E is foreign, and flattens the FX risk with a bank F, who sells and rolls a future on his long currency book, which is bought by another bank for an assured profit by running the position against a higher yield bond bought from a junk-status borrowing customer, which has been insured against the risk of default with G, a major insurer, who happens also to be A.

Allokerat guld är helt annorlunda. På allokerat guld står du som ägare till tillgången och banken får därmed inte låna ut det, eller ens belåna värdet eftersom guldet inte är deras. Således vid en konkurs kommer du få tillbaka hela ditt värde. Av förklarliga skäl ger jag inga exempel på det här.

4. Köpa guld och silver i form av värdepapper (t.ex. ETF:er)

Det kanske näst vanligaste sättet att investera i guld och silver är att göra det genom värdepapper och fonder som t.ex. börshandlade fonder, s.k. ETF (”Exchange Traded Fund”). Det är som en fond, fast den handlas som en aktie, det vill säga du kan köpa den och sälja den flera gånger samma dag.

Fördelarna

 • Det är väldigt enkelt – du kan köpa silver och guldfonder direkt via din depå på t.ex. Avanza eller Nordnet
 • Du slipper alla nackdelar med förvaring och försäkring
 • Du kan använda ”låsta” pengar som t.ex. i en pension för att investera i metall

Nackdelarna

Det finns egentligen bara en stor – och den är stor – nackdel. Du vet inte om du äger något guld eller silver – problemet är nämligen att det finns guld och silver till ett värde på nästan 100 gånger mer än vad det finns silver och guld i verkligheten. Det betyder att i en krissituation så är det omöjligt att säga vem som sitter på svarte-petter och faktiskt inte har backning i form av fysisk metall.

När flera sajter med kompetenta jurister gått genom de finstilta papprena hos några av de största guld- och silverfonderna så är det ett virrvarr och andra, tredje och fjärdeparter som ska tillhandahålla fysiskt backning av metallen. Men precis samma problematik finns här som i det förra kapitlet med oallokerad metall. Det fungerar så länge det fungerar men om inte fonden äger den fysiska metallen själv, utan förlitar sig på skuldsedlar där andra banker skall leverera då finns där en stor risk. I värsta fall sticker guldpriset iväg och du får tillbaka en bråkdel av pengarna eftersom det faktiskt är en fond – ett värdepapper – som du äger och inte den fysiska metallen.

Den andra stora nackdelen är att dessa fonder ofta handlas i en utländsk valuta – i majoriteten av fall i USD. Det betyder att när du köper en fond så gör du egentligen en spekulation både i metallpriset och i dollarpriset.

Exempel på var jag köpt

Jag har försökt sätta mig in i det här men det är snårskog så nedan ger jag tre förslag – men se det inte som någon rekommendation utan en startpunkt för att kolla vidare:

Jag har ägt dessa två, men äger inte dem i nuläget på grund av att jag är osäker om allokeringen av fysisk metall. Jag vet alltså inte och har inte gjort mer research. Kan mycket väl vara bra – det finns ändå en anledning till att de är absolut störst.

I dagsläget har jag via min tjänstepension köpt in mig i följande två fonder enligt nedan istället. Anledningen att jag överhuvudtaget har valt det i form av värdepapper är för att pengarna är låsta och jag på så sätt inte kan köpa varken fysisk metall eller sätta över dem på BullionVault.

Dessa två fonder är lite speciella för att för det första är de Schweiziska och handlas i franc (CHF) istället för dollar samt att de är uttryckligen allokerade och tillåter faktiskt fysisk leverans av metallen. Du kan alltså gå ner till banken och begära ut dina fondandelar i silver eller guld.

5. Köpa guld och silver i form av derivatinstrument

Det finns också möjlighet att kortsiktigt spekulera i guld och silver via så kallade hävstångsprodukter (”derivat”). Det handlar om optioner, terminer, futures och liknande. Det är inget jag kan och inget jag heller rekommenderar. Det är leksaker för de stora grabbarna och flickorna.

I korthet går det ut på att du kan t.ex. belåna 10.000 kr 50-100 gånger och med ett litet kapital styra en stor mängd (oallokerat guld) – i det här fallet t.ex. för 500.000. Går guldet upp 1 % så har du tjänat 1 % på 500.000 kr vilket innebär 5.000 kr. På din satsning på 10.000 kr motsvarar det här en vinst på 50 %. Men på samma sätt – sjunker guldet med 1 % så har du förlorat 50 % av ditt kapital.

Inget som jag rekommenderar för någon.

Sammanfattning

Jag hoppas att du gillar den här genomgången som lite sammanfattar 6 månaders lärdomar, due diligence och faktiskt ganska hårt arbete. Särskilt eftersom jag testar själv med mina egna pengar. Jag hoppas det sparar dig tid och ger dig värde. Jag vill också vara tydlig med att om du köper guld eller silver via Liberty Silver och BullionVault så får jag ca 0.5 % provision på eventuella köp som du gör. Det är mitt sätt att finansiera researchen och tiden för att skriva det här inlägget som motsvarar nästan 10 st A4-sidor. Om du inte vill använda min affiliatelänk – skriv då bara in webbadresserna direkt i webbläsaren (bolagen behåller då ofta provisionen själva så det blir tyvärr inte billigare för dig).

Det sista som jag vill dela med mig är mängden guld och silver som man bör ha i sin portfölj. Undersökningar som jag tyvärr bara hört talas om i andra hand (dock från multipla källor) är ganska överens om att en bra riskjusterad portfölj innehåller mellan 5 % och 14 % guld och silver. Det finns vissa som hävdar att man i dessa oroliga tider skall ha mycket mer, men då är det upp till var och en att bestämma och bedömma den ytterligare risken.

Jag själv ser på guldet och silvret som just en försäkring mot om oroligare tider, då jag inte tror att den nuvarande finanskrisen kommer att sluta väl. Översätter man det som händer i världen till en privatekonomi så hade den personen varit överkvalificerad till Lyxfällan förlänge sedan. Problemet är att vi nu hittar på saker som att det är ”annorlunda nu”, ”too big to fail” etc. Jag tror det kommer smälla och när det smäller så blir det ordentligt. 10.000 kronors frågan är däremot när smäller det? Det kan vara 2014, det kan vara 2018 och det kan vara så långt som 2025. Smäller det inte, då är det samma resonemang som med en hemförsäkring – jag behöver ju inte vara ledsen för att mitt hus inte brann ner och jag inte behövde använda försäkringen.

Den sista reflektionen som jag också läst mig till på många ställen är att inte köpa allt guld och silver på samma gång. Då utsätter man sig nämligen för den berömda timing-risken – att timingen kan vara fel och man betalar onödigt mycket. Jämför t.ex. att köpa guld i september 2011 för 1 785 USD per uns eller att som idag köpa det för 1 233 USD per uns. Det är nästan 30 % skillnad. Den enda gången man kan göra undantag från den regeln är om man inte äger något guld och vill skaffa sig en försäkring. För inträffar krisen och man behöver använda sin försäkring så lär guldet vara på nivåer på flera tusen USD per uns (enligt många spekulationer).

Den tumregeln som jag kommer att använda under 2014 nu när jag har en grundläggande bas i min portfölj av metallen är att köpa när:

 • Metallpriset har sjunkit med 5 % på en enda dag, eller
 • Metallpriset har sjunkit med 10 % på en vecka, alternativt
 • Minst vänta i 6 månader mellan köptillfällena
 • Maximalt köpa för 50 % av tillgängliga likvida medel.

Om du har frågor, kommentarer eller tänker att jag har missat något – kommentera gärna!

Relaterade inlägg

Relaterade etiketter och ämnen

avanza, BRIC, Bullion Vault, courtage, finanskris, frejas portfölj, liberty silver, mina investeringar, nordnet, silver, tips

Kommentera

67 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Tack för en bra blogg!
  Jag funderar på att flytta 5-10% av mina investeringar till guld och silver. Troligtvis blir det ETF:er för min del. Nu vet jag att det inte är ditt förstahandsval, men om du hade köpt ETF:er med ädelmetaller, hade du valt att ha dem i en depå eller en ISK då?

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 2. Vit pil

  Hej och tack för en väldigt fin genomgång! Ville bara dela med mig av en liten del av en artikel jag läste i Placera om silver. Pär Ståhl som rekat lite. Detta apropå om ETF-er kan ses som ”säkra” dvs kan backa upp vad de säljer. Kanske kan vara till någon hjälp.

  ” För den som vill investera i silver finns det flera vägar att gå. En sätt är att handla en ETF som placerar i fysiskt silver.
  iShares MSCI Silver Trust (SLV) är den största fysiska ETF:n. Den förvaltar totalt 47 miljarder kronor i fysiskt silver som förvaras i London. När intresset ökar för SLV, så handlar fonden silvertackor för motsvarande belopp som investerarna vill köpa SLV-andelar för. Den handlar inga silverderivatkontrakt utan det är äkta vara som gäller, och exponeringen är mot silverpriset
  iShares är både pionjär och världen största förvaltare av ETF:er. Förvaltningsavgiften i fonden är 0,50 procent. Likviditeten i fonden är mycket bra och skillnaden mellan köp och säljkurs är liten. SLV är den största och mest likvida börshandlade fonden för fysiskt silver, vilket ger en viss stabilitet.”

  Mvh/ Ingrid Sjögren

  Gravatar ikon för användaren
  Ingrid Sjögren
 3. Vit pil

  Hej

  Jättemycket intressant artikel dom är högst aktuell. Jag funderar på att byta ut en del av kapitalet i aktier mot fysiskt guld med tanke på den exponentiellt skuld som USA har (46 ggr sedan 2007-8 krisen)

  Är det fortfarande aktuellt att köpa i nuläget med sparhorizon på 5-10 år? Priserna på guld har gått upp 25% sedan publiceringen. Ska man i så fall köpa vid 2-3 tillfällen närmaste månaderna?

  Gravatar ikon för användaren
  ruizdavi
 4. Vit pil

  Nån som har koll på Liberty Silvers status just nu? Jag noterade att de har ett problem med skatteverket i Sverige – någon som beställt via Estlandsverksamheten?

  Gravatar ikon för användaren
  Roger
 5. Vit pil

  Hej!

  Jag har en fråga angående hur man (borde?) deklarera guld om man antingen köper det och har det rent fysiskt, eller t.ex. hos BullionVault. Om jag köper guld i form av en ETF på t.ex. Avanza så blir det ju uppenbart att man köpt / sålt och kontrolluppgifter skickas automatiskt till skatteverket, alternativt att värdet räknas in på ett ISK och man blir schablonbeskattad på nuvärdet snarare än förändringen av värdet.

  Men om jag köper guld för 100 000kr år ett, och sedan år 5 säljer det för 150 000kr, så har man ju gjort en vinst som jag tänker mig att man borde behöva deklarera / skatta för. Att Bullion Vault skulle skicka denna info till skatteverket håller jag för osannolikt. Behöver man då själv helt på eget initiativ ta upp det vid försäljning? Behöver man någonstans tala om att man innehar guld i utlandet? Det har ju talats en del på nyheterna om halvrika personer med stora tillgångar i utlandet som undangömts och hur de fått problem.

  Hur gör du, då jag får känslan av att du både köpt och sålt fysiskt guld och via Bullion Valut, med både vinst och förlust?

  Tack på förhand!

  Gravatar ikon för användaren
  Erik
  1. Vit pil

   Ja, det behöver man göra. Man rapporterar det antingen som överskott eller underskott av kapital. Det är 30 procent skatt på vinsten, vilket är ju surt då man inte kan ha det i ett ISK med lägre skatt.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej!
  Jätte mycket intressant fakta på din sajt, så tack för allt jobb du lägger ner, jag lär mig mycket :)
  Letade precis på Avanza efter dem två guld/silver etf:erna du nämner ovan men jag hittar dem inte. Finns det i så fall något annat alternativ. Tänker att etf skulle passa mig för att komma igång med RikaTillsammans strategin.
  En fråga till, finns det något alternativ till guld/silver i samma syfte?
  Fredrik

  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 7. Vit pil

  Hej Jan och alla andra insatta,

  jag har läst och funderat kring BullionVault vs. att köpa oallokerat guld via ETF. Nackdelen med BullionVault är att man bör köpa för bortåt 50 000 SEK för att hålla avgiften < 1%, p.g.a. minimiavgiften 4$/månad.

  Jag har nu snubblat på följande kanadensiska värdepapper, Sprott Physical Gold Trust, se:
  http://sprottphysicalbullion.com/sprott-physical-gold-trust/#

  Om jag förstår det hela korrekt är denna baserad på allokerad guldtillgångar och med årsavgift på 0,42%. Jag kan inte se att de har en minimiavgift.

  När jag söker på Nordnet dyker den upp bland aktierna. Se:
  https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=PHY.U&marketid=25

  Någon som vet mer om minimiavgifter eller har erfarenhet av denna aktie?

  Gravatar ikon för användaren
  Mikael Larsson
 8. Vit pil

  Hej. Bra sammanställning. Missade tyvärr att använda din affiliatelänk till Bullionvault, du borde informera om det tydligare.

  Har i alla fall en fundering.

  Har du gjort dig några tankar om lagrings- och försäkringargifterna på Bullionvault? De tar ju 0.12% per år på guld, med ett minsta belopp på $4 per månad. Silver kostar 0.48% per år, minimum $8 per månad.

  Som jag förstår det blir det alltså minst $48 per år för att lagra guld och $96 per år för stt lagra silver.

  Det är en inte helt försumbar summa om man är småsparare. Även om man köper mycket men kanske bara en gång för att behålla så känns det som att de avgifterna kan äta upp en del av besparingarna med tiden.

  Har du räknat på några brytpunkter eller liknande för vilka belopp man bör avsätta till ädelmetaller? Har prisutvecklingen historiskt vart sådan att värdeökningen kompenserat för avgifter i denna storleksordning?

  För mindre mängder ädelmetall tänker jag att avgifterna kanske gör att det blir mer attraktivt att köpa hem fysiskt och gömma någonstans, utan att försäkra det.

  Kan så klart googla och räkna på det här själv, men jag tänkte att du kanske redan har skrivit något bra om det.

  Gravatar ikon för användaren
  J
  1. Vit pil

   Nej, jag har inte räknat på det, men jag brukar tänka att man inte vill betala mer än 1 – 2 % i avgift. Således bör man ju minst ha en 50 000 kr tänker jag.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Hej Jan!
  Vad är(blir) skillnaden mellan att köpa fysiskt guld hos t.ex. Liberty Silver eller köpa begagnat smyckesguld på Tradera?
  Tack för en väldigt intressant artikel.
  Mvh

  Gravatar ikon för användaren
  Willy
 10. Vit pil

  Hej
  Tack för fin artikel
  Jag har beställt från goldsilver.com i USA
  Och när det kom till Sverige behövde jag tulla det med en kostnad för ca 20000kr
  Menar du att detta är fel av Tullverket?
  Mvh Mattias

  Gravatar ikon för användaren
  Mattias
 11. Vit pil

  Hej. Vad tycker du om detta? Bara en del i ett brev om att köpa silver ”Information för dig som är intresserad av att bli kund i ISN
  Vi i Sverige har sedan 2013 haft möjlighet att köpa fysiskt silver och guld genom ett företag som heter ISN, International Silver Network. Vi har valt att ha dem som leverantör då ISN är ett av få företag som skickar fysiskt silver och guld till Europa och de har moms, skatt, försäkring och frakt med i priset så att priset inte blir vilseledande. Att köpa fysiska tillgångar har många fördelar och det fungerar likt ett sparande, skillnaden är att silvret historiskt sätt håller sitt värde över tid. Det som är intressant med just silver är att silver konsumeras, hela 54 % av världens silverkonsumtion används industriellt vid produktion av t.ex. läkemedel, solceller, datorer och mobiltelefoner. Silver är mer sällsynt än guld och i sin brutna form finns det faktiskt fem gånger så mycket guld som silver ovan jord. Det gör silvret mycket intressant att äga. Just nu är det rea på fysiskt silver och enligt experter så kommer fysiskt silver inom 3 år öka med över 100 % och inom 1år ca 30 %. ” Enligt min syster så stiger värdet med 40% varje år vilket iså fall vore en guld gruva. Är det vettigt att spara även i små summor?

  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Det låter för mig som att det är blandning mellan fakta och lite slutsatser. Man skulle vilja ha det separerat från varandra. Jag själv är alltid skeptisk till folk som påstår något om framtiden för det enda vi kan säga med säkerhet om framtiden är att vi inte kan säga något med säkerhet. Så nej, att silver stiger med 40 % varje är är direkt felaktigt. Är det vettigt att ha silver som en del i sitt sparande ja, det skulle jag påstår enligt konceptet att inte lägga alla äggen i samma korg.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Hej!
  Jag funderade på att köpa guld från libertysilver.ee men allt är tillfälligt slut i lager.
  Det finns dock en annan liknande sida, libertysilver.se (alltså svensk sida). Vet du ifall de har någon koppling med varandra, och ifall det är något att rekommendera?
  Har du förslag på andra svenska sidor (har exempelvis kollat på guldcentralen.se), men de har väl högre moms än utländska sidor?
  Tack på förhand!

  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
 13. Vit pil

  Hej,
  Tack för bra artikel. Har tittat lite på avgifter för köp samt för årliga avgifter och hamnar lite på tanken att köpa guld via BullionVault men att köpa silver via ZKB. Hade du bara köpt ZKB via tjänstepension pga att pengarna är låsta och i annat fall undvikit ZKB?
  Mvh Fredrik

  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik Olsson
  1. Vit pil

   Tänker såhär. För silverinköp via ZKB så är det courtage 800 SEK samt årsavgift 0,6%. BullionVault har 0,5% för inköp därefter minimum 96 USD alternativt 0,48%. Givet beloppen hamnar så det mer handlar om procentsatserna så tycker jag att skillnaden 0,12% som ETFn är dyrare är värt det då jag tycker den känns mindre omständig att äga. För guld blir skillnaden nästan mer än tre gånger större. En brasklapp får jag lämna utifall det finns någon mer avgift för ZKBn som jag missat. Mvh Fredrik

   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik Olsson
 14. Vit pil

  Hej Jan,
  Jag köpte guld från Bullion Vault sommaren 2014 och lite strövis efter det, har inte tittat så mycket på det, men upptäcker nu en kostnad på 3,6-3,8 Euro per månad i ex:”Gold custody charges for April 2015: USD 4 (4 USD tror jag)”.
  Har missat det, är det en rimlig kostnad? Har du med det i dina kalkyler? Nu ligger jag på -38 USD i Balance…
  Hittar inte heller något enkel sätt att se hur mycket jag har lagt in totalt och hur jag ligger till mot dagens dollarkurs.
  (Kursen har gått upp, så jag ligger + totalt. Jag har guld för ca 4500 EUR
  Mvh Kennet

  Gravatar ikon för användaren
  Kennet
 15. Vit pil

  Tack så mycket för en bra sammanfattning, väldigt intressant läsning. Har funderat länge på att investera i guld, lutar mot att jag kommer göra det med BullionVault och om jag gör det går jag definitivt in via din affiliatelänk!

  Gravatar ikon för användaren
  Jessica
 16. Vit pil

  Hej! Tack för en mycket intressant artikel och hemsida, håller på att läsa mig igenom allt nyttigt och kommer att förändra mitt sparande därefter. En fråga nu, om de schweitziska ETF:er du refererar till verkar ju vara riktigt intressanta eftersom de kombinerar fördelarna med ”pappersköp” och faktisk allokering. Du skriver dock inte på det sättet om dem, så jag undrar om jag missuppfattat något?

  Gravatar ikon för användaren
  Karsten Wijk
  1. Vit pil

   Jo, de gör ju det. Men de är lite svåra att köpa. Avanza tar 800 kr i courtage och det gör ju att man nästan behöver köpa för över 50 000 kr för att det ska vara lönt. Det är den enda nackdelen som jag ser det. Sedan behöver man vara medveten om att de handlas i franc (CHF).

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Hej!
  Väldig fint och lärorik artikel, uppskattar värkkigen att de delar med dig.
  Min fundering är att jag läst på nätet att det finns risk att man får falsk guld levererat.
  Hur skall man försäkra sig mot detta?
  Vad har du för tips!
  Mvh/ Nabi

  Gravatar ikon för användaren
  Nabi
  1. Vit pil

   Jag skulle säga att välja en seriös sajt. Sedan kan man ju väga och mäta det guldet som man får. I övrigt är det ju väldigt svårt att försäkra sig mot tänker jag. Tyvärr.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 18. Vit pil

  Hej Jan! Vi träffades på Balansekonomins workshop nu senast i mars. Mycket trevligt! Givande läsning här också. Funderar starkt på att köpa guld/silver från Gold & Silver.com, då även jag är intresserad av Mike Maloneys insider-utskick. Mina funderingar är… Hur säker kan man vara på att varorna inte blir bestulna på vägen? Är inte sugen på att betala någon skatt vid köpet. Måste man det? Hur undgår man det i så fall?
  Med vänlig hälsning,
  Michel

  Gravatar ikon för användaren
  Michel Abaji
  1. Vit pil

   Jag har själv köpt från Maloney av samma anledning som du. Om jag inte minns fel så är varorna försäkrade längs vägen, så det borde vara en minimal risk att de försvinner. Jag har beställt ett flertal gånger från olika leverantörer och det har alltid fungerat.

   Däremot så är jag lite tveksam till värdet av hans insider-program. Jag kollar det då och då, men skulle nog inte betalt pengar om jag inte hade fått det på köpet så att säga.

   När det gäller skatten så har vi ingen skatt (moms) på guld i Sverige. Däremot på silver. Så mitt tips är att köpa guldet från Mike om du vill och sedan köpa silver från t.ex. Liberty Silver där du kan få det momsfritt – http://libertysilver.ee/?r=62

   Lycka till!

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Hej och tack för svar! En sista fråga. Har tänkt köpa på mig en hög guld och silver nu som ren försäkring då jag inte äger några ädelmetaller idag. Med hänsyn till dagens spotpriser, hur hade du valt att göra fördelningen i procent mellan guld och silver? Förstår att det finns många andra aspekter än spotpriset att ta hänsyn till, och det hade därför varit mycket givande om du kan tänka dig att dela med dig av din högst personliga åsikt i detta ämnet.
   Med vänlig hälsning,
   Michel

   Gravatar ikon för användaren
   Michel Abaji
  3. Vit pil

   Svårt att säga något allmängiltigt. Silver är ju lite som guld på steroider. Silver tenderar följa guld med högre svängningar (volatilitet). Jag själv försöker ligga någonstans 50-50 i fördelningen. Men det handlar ju också om mängden pengar man har att lägga. Guld är ju betydligt dyrare per gram.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 19. Vit pil

  Borde inte inköp av fysiskt guld via Guldcentralen hemma i Sverige vara det enklaste och säkraste sättet att inhandla metallen, eller är de dyrare än de företag utomlands som omnämnts!?

  Om man köper några hundra gram guld vill man knappast förvara det i garderoben utan väljer hellre att förvara det i bankfack! Men du tar inte upp vad som gäller ifall man förvarar guldet i bankfack. Om banken går omkull, kan den då lägga beslag på mitt guld som förvaras där!?

  Tackar annars skribenten för bra och värdefull artikel!

  Gravatar ikon för användaren
  Theo
  1. Vit pil

   Har inte kollat på Guldcentralen men när jag kollar snabbt så verkar de vara något dyrare än t.ex. LibertySilver.ee men å andra sidan så har de förmodligen inte samma fraktkostnad.

   När det gäller förvaringen så kan man ha det i bankfack, men då får man betala för det. Dessutom är det ju inte mer försäkrat där än att ha det hemma – det var i alla fall det beskedet som jag fick från min bank och försäkrinsbolag. Dessutom var t.ex. bankfacket bara försäkrat till 400 000 kr, medan lösöre i hemförsäkringen kan man ha hur högt som helst (i princip).

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Har du nån program som man kan följa för att lära sig hur man ska investera i guld / silver som bäst…finns saker jag undrar så som var kan jag handla guld som billigast och sen sälja det som bäst / dyrast !

  Gravatar ikon för användaren
  Leon
 21. Vit pil

  Vart kan man sälja silver/guld då? Kollar på ”liberty silver” men hittar inget om att sälja deras produkter. Måste jag sälja till samma ställe som jag köpte hos?

  Gravatar ikon för användaren
  Albin
  1. Vit pil

   Nej, det behöver man inte. Man kan sälja guld i de flesta pankbanker, guldhandlare och andra ställen. Det är bara att googla. Notera dock att jag ofta pratar om fysiskt guld/silver som en försäkring – som sannolikheten är låg att man ska använda.

   Vill man ha det som investeringsdel i t.ex. sin RikaTillsammans-portfölj så rekommenderar jag sajter som t.ex. BullionVault där du kan handla det direkt mot spot-pris.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Hej– kan du lägga till nåt om hur man kan försäkra sig mot att det är äkta vara? Så att till exempel en tacka silver inte är tenn innuti, från Estland? Finns det skojare på etf marknaden finns det ju också det på fysiskt, eller?
  Skulle vilja köpa nån mindre tacka men är orolig.

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hej Johan,
   Det bästa är att köpa en tacka med välkänt märke som Valcombi Suisse eller PAMP i förseglad packning som inte skall öppnas. Då lär den vara lättare att sälja om det skulle behövas. Annars måste tackan besiktigas för äkthet varje gång eller så får man lågt pris när det säljs. Tänk på att silver tar mer plats och är dyrare att förvara.

   Gravatar ikon för användaren
   Mange
  2. Vit pil

   Hej Johan,
   Jag tror att bästa garantin du kan uppnå är att handla av någon betrodd aktör. Själv har jag vid två tillfällen köpt silvermynt av Liberty Silver i Estland, efter att ha läst kommentarer på nätet av flera andra med bara positiva erfarenheter. Vem du än har i åtanke som leverantör, så är en nät-sökning ett minimum för att få någon uppfattning om hur deras kund-relation är.

   Gravatar ikon för användaren
   Bernt
 23. Vit pil

  Hej,

  Jag undrar om man måste betala tull för guldmynt som köps utanför EU (t.ex USA) och skickas hit med kurir? Är man också skattepliktig på värdestegring av guldmynt när man säljer det i Sverige?

  Tack!

  Gravatar ikon för användaren
  Mange
 24. Vit pil

  ”Den andra stora nackdelen är att dessa fonder ofta handlas i en utländsk valuta – i majoriteten av fall i USD. Det betyder att när du köper en fond så gör du egentligen en spekulation både i metallpriset och i dollarpriset.”

  Är inte det irrelevant vilken valuta fonden handlar med? Guld i sig är ju en slags valuta så hur andra valutor står borde inte spela någon roll. Om dollarn går ner jämfört med andra starka valutor, men svenska kronan inte rör sig, så kommer guldpriset gå upp i dollar men stå stilla i svenska kronor (alla andra faktorer borträknade). …?

  Eller…? Det känns som att en av oss gör ett tankemisstag :)

  Gravatar ikon för användaren
  Olov
 25. Vit pil

  ” jag vet faktiskt inte varför Estland har 0 % i moms, men eftersom de är med i EU så ger det en ganska intressant effekt.”
  Silvermynt är lagligt betalmedel i Estland därför har de ingen skatt.

  Gravatar ikon för användaren
  christoffer
 26. Vit pil

  Hej Jan.
  Tack för en bra kick-off på nationaldaggen, pengamaskinen är redan igång där jag har ”tagit tag” i några idéer jag funderat på en tid nu. Just nu håller jag på att styra upp den mekaniska delen och kommer göra en hel del omplaceringar. En tanke som jag har är kring justeringarna 1-2 gånger per år där 25% ligger i guld/silver; hur löser du det om du har metallerna i fysisk for hemma, blir inte det styrigt?

  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 27. Vit pil

  På frågan om guld i hemmet till Trygghansa fick jag följande svar.
  ”Ja, det täcks utav oss. Så länge ditt lösöre inte överstiger fullvärdet.”

  Gravatar ikon för användaren
  Janne
 28. Vit pil

  Intressant läsning, jag har många lika tankar åt samma håll när det gäller bostad, ekonomiskt frihet och investeringar.
  Vad tycker du om guldbolag som ett sätt att investera i ädelmetaller?

  Gravatar ikon för användaren
  Valyo
 29. Vit pil

  Jag har inte nerver nog för en all-in Aktieportfölj så jag tänker mig en permanent portfölj enligt Harry Browne modellen. Jag har skaffat 25% Aktiefonder, 25% Obligationsfonder, 25% Räntefonder enligt dina rekommendationer på nybörjare portfölj. Nu återstår dock att skaffa 25% i reala värden.

  Att han en hög guld på skrivbordet vore ju coolt att ha men utdelningen skulle i sådana fall bli perioderad och jag skulle sakna den stadiga utdelningen fonderna vilket känns lite bistert. Finns det andra tillgångar som kan vara intressanta som fungerar lika som guld?

  Gravatar ikon för användaren
  Lord Metroid
  1. Vit pil

   Då är vi två. Dessutom ser jag det onödigt – varför gå all-in i en lösning som över tid har presterat marginellt bättre än en allväders/permanentportfölj.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Guld är rätt så dyrt har jag nu upptäckt. Om man månadsparar så har man knappast råd att köpa en guldtacka av någon större vikt per månad. Så vad bör man ha för strategi för sin del av portföljen ämnad till reala värden så som guld?
   Bör man köpa en guldtacka av mindre vikt varje månad eller bör man samla på hög och vänta till slutet av året och köpa en enda stor guldtacka?

   Finns ju problem med båda tillvägagångssätten. Dels blir den totala fraktkostnaderna högre och man får betala en högre premie om man köper en mindre guldtacka varje månad. Men om man köper en stor guldtacka en gång om året blir det ju helt omöjligt att balansera om portföljen.

   Gravatar ikon för användaren
   Lord Metroid
  3. Vit pil

   Ja, eller så använder du Bullion Vault som jag har skrivit om på bloggen. Där kan du köpa guld/silver och andra råvar på gram-basis… :-)

   Så gör jag – sedan sparar jag ihop till ett fysiskt köp av mynt/tackor per år just på grund av att overheadkostnaden är så pass dyr. Då tänker jag mest frakt, försäkring och marginal mot spot-priset för att du får det fysiskt.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 30. Vit pil

  En viktig kommentar om BullionVault som du inte nämnt är deras lagringsavgift på minimum $48/år (för guld, det dubbla för silver). Det innebär att om man accepterar en lagringsavgift på max 0,5% av investeringen, så behöver man investera minst c:a 80 000 (för guld, 160 000 för silver). Du som så vist pekat på fördelarna med låga fondavgifter borde kanske göra samma resonemang för investeringar i guld och silver hos BullionVault.

  Annars tack för en lysande blogg! Den har fått mig att under de senaste månaderna helt lägga om mitt sparande!

  Gravatar ikon för användaren
  Bernt
  1. Vit pil

   Hej Berit! Tack för påpekandet. Det hade jag faktiskt inte tänkt på. Det är självklart att det borde vara med.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Är nedanstående beräkning korrekt avseende lagringsavgiften. Låt säg att jag satsar 10000 kr i guld, då kostar det mig 3,6% i avgift att ha den säkerheten?

   360 kr lagringsavgift / 10000 kr investerat = 3,6% avgift

   Gravatar ikon för användaren
   Jens
  3. Vit pil

   Ja det stämmer (om du med 360 SEK menar = 48 USD). För att vara helt korrekt är BullionVaults avgift 0,12% för guld, MEN minimiavgiften är 4 USD/månad, dvs 12*4 USD = 48 USD/år. Vid större investeringar (flera hundra tusen SEK) blir avgiften låg, investerar man däremot i storleksordningen tiotusentals SEK (eller mindre) blir avgiften däremot väl hög i mina ögon.

   Gravatar ikon för användaren
   Bernt
  4. Vit pil

   Jag håller med. Det viktiga är dock att sätta det i relation med t.ex. en fondavgift. Tumregeln för fondavgifter är ju att fonden har ju en officiell kostnad på t.ex. 1. 5 % och sedan ofta även en lika stor intern kostnad som inte särredovisas. Men ja, för små summor är det inte en oväsentlig procentuell kostnad.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  5. Vit pil

   Jag har kollat på det här med att investera i guld och silver via en lagringstjänst på nätet. Om jag har fattat det rätt så går det nu att öppna Onlinekonto (https://www.perthmint.com/storage/depository-online.html) på Perth Mint utan att minimiinsättning krävs. De har lite högre årliga avgifter (i procent), men det blir billigare om man inte har så mycket pengar att investera: https://www.perthmint.com/storage/pricing.html

   Till exempel blir det ca 8 kronor i avgift i månaden för guld värt 10000 kronor. Det tycker jag är överkomligt! Skulle man sen komma upp i högre summor kan man ju alltid sälja av allt och istället köpa via BullionVault som har lägre procentuell avgift.

   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik