Minilong BRIC + Spiltans Räntefond = min första strukturerade finansiella produkt med förväntad avkastning på ca 12 % per år
Sök:

Minilong BRIC + Spiltans Räntefond = min första strukturerade finansiella produkt med förväntad avkastning på ca 12 % per år

Minilong BRIC + Spiltans Räntefond = min första strukturerade finansiella produkt med förväntad avkastning på ca 12 % per år

Favoritprodukten, för många aktörer i finansbranschen, att sälja till oss konsumenter är s.k. strukturerade produkter. De säljs med argument som att de är trygga, säkra samtidigt som du får vara med om hög avkastning. I denna artikeln skapar vi en egen sådan finansiell produkt, där du får tillgodogöra dig all avkastning, även det som normalt osynligt går till banken.

De senaste dagarna har jag analyserat och satt mig in det här med strukturerade produkter – framförallt aktieindexobligationer, autocall-produkter och certifikat – för att se om det verkligen är något att ha i portföljen.

Efter att ha träffat min MasterMind-grupp idag, fick jag inspiration till att titta vidare på detta och inte minst skapa en egen alternativ produkt som fungerar på ungefär samma sätt – fast utan alla fallgropar och avgifter som finansbranschen lägger in. Därav följer här min första egna strukturerade produkt!

Räntefonden – för en stabil grund

För att göra produkten ”trygg” och ”säker” har jag valt att lägga på ett 90 %-igt -kapitalskydd. Det vill säga att du som investerare skall minst kunna räkna hem att du efter 5 år får tillbaka minst 90 % av ditt satsade kapital.

För att skapa ett sådant kapitalskydd kan vi antingen använda statsobligationer, men eftersom vi ändå vill ha en relativt hög avkastning i produkten så kan vi tänka oss en marginellt högre risk. Därför väljer jag att istället för att basera det på en obligation, basera det på en räntefond.

En bra räntefond är t.ex. Spiltans Räntefond som har en extremt låg avgift på ca 0.10 % per år. Den har en genomsnittlig avkastning på cirka 3 % per år med en Sharpe-kvot på ca 1.80 vilket är superbra.

MiniLong – kryddan som gör det intressant

Jag har valt att skapa en produkt som baserar sig på de fyra stora tillväxtekonomierna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (BRIC-länderna) eftersom jag fundamentalt tror på att de marknaderna kommer att växa de kommande åren.

För att minimera bolagsriskerna har jag valt att basera det på ett BRIC-index, i detta fallet på det tyska DAX Global BRIC Euro-indexet. Beskrivningen av det indexet finner du nedan:

The DAXglobal BRIC Index affords access to the four leading emerging market countries Brazil, Russia, India and China (BRIC). The BRIC countries are home to more than 40 percent of the global population and comprise around 30 percent of the world resources, and thus represent a significant driver of global economic growth.

The index includes ten companies per country, which are selected on the basis of market capitalization and must have minimum liquidity, defined as daily average trading exchange turnover exceeding €1 million. The weighting of individual companies will reflect market capitalization, with a maximum individual weight of 10 percent per company and 35 percent per country. The index composition will be reviewed and adjusted once a year in September. The index will be calculated from 9 a.m. to 10 p.m. using stock prices from the respective primary exchanges in Brazil, Russia, India and China.

För att göra det hela mer intressant vill jag använda en hävstång för att öka avkastningen och kompensera för skyddet som vi har skapat med hjälp av räntefonden. Därför väljer jag att använda en MiniLong som baserar sig på indexet ovan.

Går man genom Avanzas och Nordnets utbud hittar man då BRIC MINI Long A från Royal Bank of Scotland (RBS). Den har en hävstång gentemot DAG Global BRIC indexet på 3.06. Det vill säga att för varje procent som indexet går upp, går MiniLongen upp 3.06 %.

Kombinationen är nyckeln till framgång!

För att skapa en bra produkt behöver vi nu kombinera ihop dessa två produkter på ett för oss investerare gynnsamt sätt. Man kan naturligtvis pröva olika scenarion, men jag gillar nedanstående kombination. För att kunna jämföra med de produkter som finns på marknaden utgår jag från att man investerar 102.000 SEK (där normalt de 2.000 SEK går i courtage).

Först placerar jag 77.500 SEK i räntefonden till 3.1 % ränta med ett 5-årigt perspektiv. Det kommer att efter fem år att ha ett förväntat värde på ca 90.000 SEK (77.500 x (1 + 3.1/100)5). Det vill säga där har vi tagit hand om ”kapitalskyddet”.

Resterande 24.500 SEK investerar jag i MiniLongen enligt ovan. Tack vare hävstången i MiniLongen får jag då en konstruktion som ger att för varje procent det underliggande BRIC-indexet ökar, så ökar värdet på MiniLongen med 3.1 %.

Om vi räknar om dessa 3.1 % på hela produktens värde, det vill säga att vi räknar in beloppet i räntefonden, ger det oss att en procents uppgång i BRIC-indexet motsvarar ca 0.75 % uppgång på hela produkten.

Risken med konstruktionen

Naturligvis finns det flera risker i ovanstående konstruktion. Om vi lämnar alla emittent-, valuta-, kredit- och övriga risker – som är samma för en produkt konstruerad av en bank – därhän och fokuserar på produktriskerna så är de som följer.

Eftersom MiniLongen använder både belåning och hävstång finns det en relativt stor risk i den. Tittar vi specifikt på den MiniLong som jag använder så ligger dagskursen på 452 € och den har en inbyggd stopp-loss på 334 € för att förhindra större förluster än insatsen. Det betyder med andra ord att om BRIC-indexet faller med mer än 35 % från nuvarande nivå, så blir MiniLongen helt värdelös – det vill säga värd 0 kr.

I det fallet får investeraren bara tillbaka pengarna i räntefonden – dvs antingen 77500 första året eller ca 90.000 SEK efter fem år. Dvs 90 % av det insatta kapitalet.

En rimlig uppskattning, baserat på en BRIC-fonder som har en medelavkastning på 6 % med standardavvikelsen 24 %, är att sannolikheten för att BRIC-indexet skall falla under 35 % där stopp-lossen utlöses är ca 5 %. Det vill säga att i 9.5 fall av 10 kommer det inte att inträffa.

Möjligheten med konstruktionen

Om vi å andra sidan tittar på möjligheten, så ger en 10 % uppgång i det underliggande BRIC-indexet en uppgång på 7,50 % på hela summan vilket jag tycker är enormt bra i förhållande till den risken man tar. Särskilt eftersom sannolikheten att man stoppas ut är bara 1 på 20.

Sannolikheten för en positiv avkastning på MiniLongen är 60 % och man slipper alla tidsgränser och utlåsningseffekter som andra strukturerade produkter eller aktieindexobligationer har. Dvs. man har möjligheten att vänta ut en temporär nedgång.

Nedanstående graf visar utvecklingen för MiniLongen (strecket) vid olika avkastningar på det underliggande indexet (x-axeln) och sannolikheten för att den avkastningen på det underliggande indexet skall inträffa. Klicka gärna på bilden för att göra den större.

I bilden syns det tydligt hur värdet på MiniLongen blir 0, i de fall att det underliggande indexet backar med 35 %.

Notera att bilden endast visar värdet på MiniLongen och räntefonden är ej medtagen i sammanhanget. Beroende på vilket år du vill addera på värdet kan du antingen addera 80.000 i slutet av första året, eller 90.000 i slutet av år 5.

Räkneexempel

Exempel 1: produkten får löpa under 5 år och BRIC-indexet ökar med totalt ca 6 % per år under de 5 åren. Räntefonden blir då värd 90.000 SEK och MiniLongen är värd ca 45.000 SEK. Det vill säga att du har då totalt 135.000 SEK.

Exempel 2: produkten får löpa under 5 år och BRIC-indexet ökar med i genomsnitt 10 % per år under de kommande fem åren och räntefonden jobbar sig upp då ser utvecklingen ut som följer:

År Räntefonden MiniLongen Totalt (SEK) Totalt (% för året) Totalt (%)
0 77 500 SEK 24 500 SEK 102 000 SEK 0.00 % 0.00 %
1 79 980 SEK 31 967 SEK 111 947 SEK 9,75 % 9,75 %
2 82 539 SEK 41 710 SEK 124 249 SEK 10,98 % 21,81 %
3 85 180 SEK 54 422 SEK 139 602 SEK 12,35 % 36,87 %
4 87 906 SEK 71 009 SEK 158 915 SEK 13,83 % 55,79 %
5 90 719 SEK 92 651 SEK 183 370 SEK 15,38 % 79,78 %

Det betyder att efter 5 år har du ett värde på 183 370 SEK vilket ger en genomsnittlig årlig avkastning på 12.75 % (internräntan). Sannolikheten för att få ca 10 % avkastning på det underliggande indexet ligger på ca 40 %, att få en positiv avkastning över 0 % är sannolikheten runt 60 %. Med bra money-management är detta odds som jag anser är tillräckligt bra att satsa på.

Möjlighet till vidareutveckling

Det finns dessutom mängder av möjligheter att bygga vidare på ovanstående produkt, t.ex. med vinsthemtagningar och inlåsningar av vinster vid olika nivåer. Så att i gynnsamma fall redan efter ett år får tillbaka hela kapitalet med en vinst och sedan låter en mindre del av MiniFuturen löpa vidare.

Vad tänker du?

Återkom gärna med feedback då detta är min första egna konstruktion. :-)


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

8 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Det här du skriver fattar jag, men inte Garantums och Nordkommsions prospekt, Har haft en omgång med Garantums autocall som jag tycker inte var bra.
  jag har en p-försäkring med med Mobilis fonder ännu värre 8% avkastning sedan 2008. Jag ska flytta försäkringen till Nordnet och lägga upp placeringen i still med vad du skrivit

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gunnar nilsson
  1. Vit pil

   Ja, strukturerade produkter är bland det mest komplexa som finns. Det är inte helt lätt att förstå dem, inte ens för dem som är insatta.

   Det låter kul att du väljer att göra en liknande portfölj. Återkommer gärna om du har frågor.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 2. Vit pil

  Nja, din konstruktion är en strukturerad produkt förvisso,men den haltar i jämförelse med de etablerade alternativen pga stoploss i minilong samt varierande hävstång över tid. I en aktieindexobl har du klart vilket utfall du får på slutdagen. tex 100% deltagande i kursutvecklingen fr start till slut. Stora aktörer kan få helt andra villkor på optionen än vad man som enskild sparare kan få, det försvarar med råge courtaget.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  hh
  1. Vit pil

   Hej!

   Tack för din kommentar!

   Det var en intressant vinkel som jag faktiskt inte har tänkt på. Tack för det!

   Hälsningar,
   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej Daniel!

  Tack för en väldigt bra kommentar! Jag delar din uppfattning helt och hållet. En annan av mina vänner påpekade just det där också med att en mini-long enligt nedan:

  ————————————————————–

  Du betalar med ränta på din minilong investering, detta betyder att din minlong faller i värde vid stillastånde marknad. Detta sköts praktiskt av att
  minifuturns stopploss och finansieringsnivå flyttas upp varje år. För bric (A) blir en förlust med ca
  10% per år(vid stillaståend marknad). Så bric indexet behöver drifta uppåt ett antal procent varje år för att en minilong ska stå stilla.

  Detta är lättare att se med högre hävstång

  Hägre hävstång desto större lån på produkten och mindre eget kapital att ta av. T.ex En 10 * hävstångs minilong har ju ett eget kapital som är 9 gånger mindre än det egna kapitalet.

  Se det så här:

  Tillgångar: index 450 euro Skulder 400 euro Eget kapital 50 euro (värdet på minifuturn)

  Ett år passerar (ränta 5 % stillastående index)

  Tillgångar index 450 euro Skulder 400 euro + (400 * 0.05 ) = 420 euro Eget kapital 30 euro

  Du har alltså förlorat 40% på din minifuture efter ett år. Eget kapital har fallit från 50 euro till 30 euro.

  Däremot har du linjär hävstång på din investering(minus räntan). Detta beror på att om index stiger med 1 euro stiger ditt eget kapital med 1 euro.
  Att investera i minilong är väldigt lika att gå in en husaffär. (stor hävstång), men räntan kan äta upp din vinst vid svagt stigande marknad.

  Glöm inte att du har spread i minilong. Den är olika för olika index, spreaden är rätt ok för DAX och SP500, medans den kan vara betydligt sämre för andra index typ
  Bric.

  ————————————————————–

  //jan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Hej Jan!

  Halkade in här när jag sökte på årets räntefond.. Jag tyckte att det var intressant att läsa detta då jag jobbar med förvaltning, och bland annat använt minilongs i min förvaltning. Tycker att du är rätt ute med att bygga egna struktar, har själva inte rekommenderat dessa på flera år då villkoren varit på tog för dåliga. Däremot börjar faktiskt villkoren bli acceptabla, men än så länge väljer jag hellre andra placeringar om inte kunderna insisterar på ”garanterat” kapitalskydd. Generellt så tycker jag att det säljs alldeles för mycket aktieindexobligationer på marknaden, men inget är ju svart och vitt tyvärr.

  Här är mina reflektioner:

  Du kan faktiskt jämföra din konstruktion som Erik Penser har ute nu, en aktieindexobligation mot BRIC utan överkurs och 100% deltagandegrad. Alltså lägre risk och bättre avkastning än din konstruktion på pappret. Däremot har din konstruktion fördelar i att det inte finns några spreadar (skillnader mellan köp och sälj-kurs). Om du säljer av efter ett år kommer din konstruktion med stor sannolikhet vara bättre men ju längre tiden går kommer aktieindexobligationen gå om och passera. Vad som är bäst beror ju såklart vad man har för syfte med investeringen. Dessutom är antagligen emmittentrisken större i pensers.

  En sak jag dock tänkte på är att det stora problemet med är just att dom faller värdelösa om index faller under en viss gräns. Detta gör att du inte kan ligga och vänta på en vändning som du sa, om index gått ner dit under någon tidpunkt så har du förlorat indexexponeringen. Det är i mitt tycke det stora problemet med din konstruktion, och den största skillnaden mot en traditionell aktieindexobligation. Den enda lösningen på detta är att köpa en ny minilong från räntedelen, men då ökar du ju risken.

  Mvh

  David Wickman

  0
  Gravatar ikon för användaren
  David
 5. Vit pil

  Hej Jan!

  Jag var precis på väg att köpa SPAXAR(Swedbanks namn på strukturerade produkter). Men samma kväll som de var bokade och klara, halkade jag in på din sida och började läsa. Jag valde att annulera köpte då de inte skulle gå till definitiv köp förrens i mitten på juni. Tur var väl det då en av SPAXARNA jag valt var baserade på råvaror och det går inte bra nu. Jag är en småsparare med hur konstigt det låter i dina öron inte så intresserad av hur börsen och aktier/fonder går därmed blir det svårt att hänga med när man skall köpa och sälja osv. Vill helst välja ett bra alternativ och kunna låta det rulla under kanske ca 5år innan man måste ta nytt beslut.

  Därför hade jag tänkt att SPAXAR skulle vara en bra investering åt min dotter på snart 2,5år som fått 25000kr av sin farmor. Men nu vet jag inte hur jag skall lägga upp sparandet. Det skall vara ett långsiktigt sparande och inga pengar familjen har behov av nu. Utan avsatta åt dottern när hon är mogen att ta hand om en större summa och då nödvändighetsvis inte på 18-årsdagen. Jag vill helst inte riskera för stor % andel av instatt belopp det var därför jag nästan köpte SPAXAR. Hur skall jag göra nu? (vill helst kunna göra det med genom min internetbank som är Swedbank så man har allt någorlunda samlat).

  Mvh
  Hans

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hans
 6. Vit pil

  Kommentar från en av mina bekanta i finansbranschen som är väl insatt:

  Anledningen till att man använder en nollkupongare i ”kommersiella” sammanhang är att det nominella (återbetalningsbara) beloppet i så fall är känt till 100%. Du gör i din konstruktion ett antagande att räntefonden ska leverera motsvarande avkastning, men egentligen kan du inte vara säker på det. Om marknadsräntorna skulle falla kommer räntefonden att stå stilla, medan nollkupongaren har en fördefinierad välkänd avkastning, så länge som emittenten inte går omkull (Lehman-syndromet). Det är inget allvarligt fel i resonemanget, men en faktor som bör belysas.

  Räntepapper för retail-investerare är inte riktigt min hemmaplan, men går det inte att hitta en svensk nollkupongare?

  I övrigt är Spiltan ett bra val IMHO. Billiga och seriösa.

  Den andra invändningen är att en minilong inte har en fast hävstång, utan den varierar. Ju högre upp underliggande når, desto desto lägre är hävstången. En option har i och för sig samma typ av egenskap, att deltat minskar vartefter underliggande stiger. Men på lösendagen är en options avkastning helt känd, samma gäller inte riktigt för en minilong.

  Ett värre problem är att hävstångsinstrument BORDE vara linjära mot underliggande, men är inte det i verkligheten. Du riskerar att ha hög hävstång när marknaden faller, men lägre när den stiger igen. Jag är inte helt klar över anledningen, men det har att göra med att förvaltarna behöver kompensera för in- och utflöden, vilket är svårt att göra korrekt vid hög volatilitet.

  Inget av det här raserar det du skrivit, i varje fall inte vid en första genomläsning, men det är punkter att beakta.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.