Möte med Swedbank

Mina insikter om deras syn på fastighetsaffärer

Då var jag och min sambo och träffade Swedbank i torsdag med anledning av investeringen i Elite Park i Turkiet. Denna gången gick mötet bättre – jag vet inte riktigt om det berodde på att vi denna gången ville låna ett mindre belopp, men det är inget som är defintivt än så vi får se.

I vilket fall som, så var banktjänstemännen intresserade av mitt upplägg med ett nätverk av investerare som träffas regelbundet och går igenom affärer. De var eventuellt även intresserade av att komma och hålla ett seminarie t.ex. om fastighetsinvesteringar.

Vi tittade genom ett prospekt på en fastighet i Osby och då fick vi veta bland annat följande:

  • De använder underlag från http://www.datscha.se för data kring fastighetsobjekt. Detta verktyg ger dem preliminära data om ett hus värde i området, den genomsnittliga hyran i området samt värde på drif och underhåll beroende på något som de kallar för ”värdeår”. Värdeår är ett påhittat begrepp som används för att bedömma värde samt det DoU som behövs.
  • När de tittar på finansiering så belånar de i genomsnitt ungefär 75% på fastigheter och ungefär 60% på industrilokaler.
  • Vid bedömning så tittar de mest på kassaflödet och detta kassaflöde måste vara tillräckligt högt för att klara av eventuella reparationer som krävs på objektet även om de ligger ett par år framåt i tiden.
  • De gör även en helhetsbedömning av både affären och investeraren där de bedömmer vilken erfarenhet och kunskap som investeraren har. Där tyckte de att det var väldigt positivt att vi hade en ”mentor” som lärde oss om fastighetsskötsel och fastighetsaffärer.
  • Man kunde lägga större delen av de 75% av lånet i bottenlånet.
  • Vakans beräknas på område -t.ex. bedömdes vakansgraden till mellan 6-10% i Osby medan i Malmö bedömdes den till 0% i dagsläget.
  • Räntan står i direkt relation till risknivån.

Vi gick även genom den kalkyl som jag har gjort och jag återkommer med en uppdaterad sådan när jag är färdig med ändringarna.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök