Multilevel marketing (”MLM”), pyramidspel och ponzibedrägerier

Hur du känner igen och skiljer seriösa bolag från pyramidspel och ponzibedrägerier

Multilevel marketing (”MLM”), pyramidspel och ponzibedrägerier

De senaste dagarna har jag flera gånger fått möjligheten att förklara skillnaden på seriösa företag som har valt att bygga sin försäljning enligt principer multilevel-marketing (MLM) och ett pyramidspel eller det som brukar kallas för ponzibedrägeri. I den här artikeln går jag genom de olika skillnaderna samt några rekommendationer att titta extra nog på.

För ett par dagar sedan var jag inblandad i en ganska intressant debatt på Facebook (62 kommentarer!). Där drog många slutsatsen att MLM är samma sak som pyramidspel eller pyramidspelsliknande. Tyvärr är det inte helt ovanligt. Jag har ju till och med fått förklara mer en gång när ett par journalister i Dagens Nyheter skrev felaktigheter på samma ämne.

Tyvärr tror jag att det många gånger beror på att människor har blivit presenterade för på ett felaktigt sätt. Man har lovat guld och gröna skogar när i verkligheten att arbeta som distributör är som att driva vilket företag som helst – det tar tid att bygga upp och det kräver både energi och resurser. Gör man det på rätt sätt däremot så kan belöningen vara stor. Sedan kan det också vara så att det i verkligheten varit ett pyramidspel som marknadsfört sig som ett seriöst företag. Utan kunskap i ämnet kan det vara svårt att se skillnaden, men den fins där och den är väsentlig.

För pyramidspel gäller följande

Först en beskrivning av vad ett pyramidspel är för något. Ett pyramidspel bygger som alla hasardspel på att ett stort antal förlorare berikar ett litet antal vinnare. Varje deltagare värvar två nya spelare som betalar en insats. Insatsen delas lika mellan den värvande spelaren och den person som har platsen på pyramidens “topp”.

När den senare har fått in alla “sina” pengar lämnar han pyramiden och en person på nivån under tar hans plats. Vid ett hastigt betraktande kan det förefalla som alla spelare tills sist kommer att nå pyramidens topp. Problemet är att systemet bygger på en orealistisk föreställning om att deltagarantalet ökar obegränsat och exponentiellt.

I praktiken är det endast de personer som gick med tidigt – och framför allt de som startade pyramiden – som vinner. Går du med sent har pyramiden kollapsat långt innan du når toppen. Pyramidspel är alltså bedrägeri och därmed olagligt. Således;

1. Pyramidspel är olagligt enligt svensk lag

För det första – pyramidspel är olagligt enligt lag. I Sverige är det främst Brottsbalkens stadgande om dobbleri (BrB 16:14) som i förarbetena är avsett att tillämpas på pyramidspel.

Enligt 3 § andra stycket punkt 3 lotterilagen (1994:1000) utgör kedjebrevsspel och liknande spel lotteri. Av prop. 1981/82:170 avsnitt 2.6 och sid. 116 framgår att med liknande spel avses bl.a. pyramidspel. Definitionen av kedjebrevsspel i 7 § lotterilagen omfattar således även pyramidspel.

Således är det svenska Lotteriinspektionen som har som uppgift ansvara för lagen. Övriga tillämpliga lagar i sammanhanget är Konsumentköplagen (1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och även avtalsvillkorslagen (1994:1512).

2. Fokus är på att endast att värva nya distributörer. Inget eller litet fokus på slutkund eller produkten

Givet det som står i punkten ovan blir det i ett pyramidspel väldigt litet fokus på slutkunden eller produkten. Det enda som är intressant är fler personer som ska bli distributörer eller deltagare i pyramidspelet eftersom det är det som generar inkomster. Att bara sälja produkten till slutkunder är inte intressant – antingen för att det inte är en bra affär för slutkunden eller för att det inte ger lika bra betalt.

3. Vad får du betalt för?

Ett varningstecken i att identifiera och skilja ett seriöst företag bolag är att titta efter – vad är det som du får betalt för? Ett varningstecken är provision på startpaketet eller för nya kunder, vilket innebär att inkasserande av startavgifter blir viktigare än försäljning. Det är alltså viktigare att skaffa nya kunder som köper startpaket än att sälja till slutkunder.

För Ponzibedrägerier gäller följande

Ponzibedrägeri är en form av investeringsbedrägeri som attraherar investerare genom att utlova hög avkastning, men som istället för att generera verklig avkastning på insatt kapital använder detta till utbetalningar och för att hålla bedrägeriet igång.

Ytligt sett kan ett ponzibedrägeri tyckas vara ett slags pyramidspel, men det finns flera avgörande skillnader. I ett pyramidspel är varje deltagare beroende av att själv rekrytera nya deltagare för att kunna täcka sin egen insats, men i ett ponzibedrägeri erbjuds deltagarna avkastning utan några rekryteringskrav.

Ett pyramidspel växer snabbt i omfattning och det är de som anslutit sig sist som blir de största förlorarna, medan ett ponzibedrägeri i värsta fall kan växa i omfattning under lång tid och endast de som dragit sig ur före kollapsen kan undgå att bli förlorare.

Spelet Ebberöds bank där man ger åtta procent i ränta på inlåning och tar fyra procent i utlåning beskriver i grunden ett klassiskt ponzibedrägeri. Då kostnaderna för inlåning aldrig går att täcka med inkomster från utlåning av samma kapital uppstår ett underskott som betalas med insatta medel.

För seriösa ”MLM-bolag” gäller följande

Vad är ett ”MLM-bolag”?

För det första så handlar det här om att urskilja vad det som kallas för ”MLM-bolag” är egentligen. Jag personligen gillar inte termen ”MLM-bolag” eftersom det antyder att det är en bransch eller en speciell typ av bolag vilket inte är fallet.

Multi Level Marketing (”MLM”) är nämligen enligt mig bara ett sätt att organisera en försäljningsorganisation på. Det är inte en affärsmodell och inte heller en affärsidé – det är en modell för hur man arbetar med sina säljare. De flesta företag som du känner till säljer någonting och en stor del av dessa företag har anställda säljare som avlönas på månadsbasis eller på provisionsbasis. Företaget lägger pengar på marknadsföring och försäljning och försöker på det sättet få ut sina varor och tjänster på marknaden.

Företag som organiserar sin försäljning enligt direktförsäljning, relationsmarknadsföring, nätverksmarknadsföring eller MLM (kärt barn har många namn) finns inom de flesta branscher även om de är koncentrerade till produkter som många gånger vänder sig till slutkonsument av förklarliga skäl. Det finns företag inom hälsa, förbrukningsprodukter, råvaror som skog och ädelmetaller, telefoni, kosmetika m.m.

Ett företag som har valt MLM som försäljningsmodell behöver också säljare. Till skillnad från det vanliga företaget som anställer sina säljare så utgår man från att de bästa säljarna man kan ha är kunderna som köper och använder produkterna själva. Man utgår från att mun-till-mun metoden är effektivare än att t.ex. lägga pengar på marknadsföring och en stående försäljningsorganisation. Istället väljer man att ge sina kunder möjligheten att bli säljare (distributör, ambassadör, återförsäljare etc) av företagets produkter och man betalar provision på den försäljningen säljaren gör.

En bra jämförelse är att man blir en ”franchisetagare” i företagets koncept. Som säljare behöver du (som i ett vanligt företag) inte tänka på produktion, leverans, garantier  etc utan du behöver bara tänka på försäljningen. I utbyte mot att du arbetar som säljare så får du utbildning, provision och stöd från företaget och företagets mer seniora säljare. Eftersom säljorganisationen på det sättet är mer decentraliserad kan företaget ofta betala en god ersättning för uppnådda resultat – eftersom arbetet oftast helt och hållet resultatbaserat.

Det som sedan är unikt för MLM-modellen är att man resonerar som följer. Om du arbetar som säljare och hittar en ny kund som köper produkten då får du provision. Inget konstigt. Om däremot kunden sedan också gillar produkten och bestämmer sig för att bli säljare, då får du en procent på den säljarens försäljning också. Resonemanget går som att om inte du hade sålt till din nya kund, så hade ju inte den kunden kunnat sälja vidare i nästa steg, vilket motiverar att du får en liten del av den ersättningen. Överfört till en klassisk verksamhet så är det ju inget konstigare än att försäljningschefen får en del av sin lön baserat på det som säljs i olika varuhus i landet. Inget konstigt således tycker jag.

Det innebär att rollen man har i den försäljningsrollen följer ungefär samma försäljningsroll som man har i en klassisk verksamhet. Man börjar med att man gillar och är passionerad för produkten – ofta genom att man köper och använder den själv. Sedan kan man söka jobb som säljare och man får ersättning på provisionsbasis. Är man duktig på att sälja på provisionsbasis så kan man bli befordrad och man får ansvar för ett par säljare som är nyare än sig själv. Dessa säljare har man till uppgift att utbilda och göra dem framgångsrika. Gör man det tillräckligt bra blir ens uppgift till slut att utveckla ledarna i organisationen så att de i sin tur kan leda sina grupper som i sin tur leder sina säljare. Det pågår på många nivåer – därav namnet ”multi-level”.

Att organisera sina försäljning på det här sättet är fullständigt lagligt och det finns många bra och seriösa exempel på företag. Det mest kända svenska företaget som använder sig av en direktförsäljningsorganisation är Oriflame. Oriflame är dessutom börsnoterat vilket innebär att det står under en ganska rigorös kontroll.

Vilka är fördelarna med att arbeta som säljare i ett försäljningsnätverk?

Eftersom man arbetar helt och hållet på provision och allt arbete är resultatbaserat så kan man välja att arbeta hur mycket man vill eller hur lite man vill. Det ger den enskilde säljaren en stor frihet. Man bestämmer sin egen insats av tid och arbete och kan också lägga tyngdpunkten på försäljning och nätverksbygge efter egen smak och talang.

Det andra som jag gillar med direktförsäljning förutom friheten är att man får gratis utbildning. Jag själv har lagt flera hundratusen kronor på olika sorters utbildningar förutom min formella och vad jag sett i flera bra bolag är möjligheterna till utbildning och egen personlig växt. Det ligger ju nämligen i företagets intresse att du som säljare är så duktig som möjligt eftersom det gynnar deras försäljning. Utbildning är också ett av de billigaste sätten att höja kompetensen och resultaten vilket gör att många företag investerar mycket i olika sorters internutbildningar.

Det tredje handlar om att man bygger upp en verksamhet över tid som är skalbar från grunden. Jag har genom åren träffat på väldigt många nystartade bolag, inte minst genom mitt engagemang i Connect som är en halvstatlig svensk organisation till för att främja tillväxtbolag i Sverige. Problemet som många företag har är att det inte går att skala upp verksamheten och göra den större. Genom att arbete i ett bolag med en MLM-modell i sin försäljningsorganisation så är det skalbart från dag ett. Du kan göra samma sak som de säljarna som varit där innan dig och dina säljare kan göra precis samma sak som du.

Den fjärde och för många okända fördelen är att du faktiskt bygger en riktig tillgång över tid. Istället för att springa med hinkar så bygger du faktiskt en vattenledning. Ja, du kommer få jobba hårt initialt, lägga in mycket tid, mycket energi och man kan kommer få många nej. Men när väl vattenledningen är byggd så kommer den att fungera – inte 100 % av sig själv. Den kommer fortfarande kräva lite underhåll – men det är verkligen försumbart i förhållande till med att springa med hinkar som när man går till ett vanligt jobb.

Här följer några punkter som jag och många med mig skulle anse identifierar seriösa bolag

1. Skäliga startkostnader

Eftersom att arbeta i ett MLM-företag är som att vara ett personligt franchiseföretag, eller att starta ett eget litet företag som bara behöver arbeta med försäljning så är det intressant att titta – vad kostar det att komma igång? Är det skäligt?

Jag tycker att det ska vara enkelt att komma igång – det ska ju vara ett samarbete mellan dig, de andra säljarna och företaget. Pratar vi flera tusen kronor för att komma igång skulle jag dra öronen åt mig i alla fall.

2. Återköp av sålda produkter

En annan aspekt att titta på är köper företaget tillbaka eventuella produkter som inte har sålts? Min åsikt är att ett företag inom rimliga ramar naturligtvis, borde erbjuda en möjlighet att köpa tillbaka produkter som inte har använts och som kan säljas vidare.

Kommande från ett investeringshåll så kan det också vara intressant att titta på det som kallas för spread – vad är skillnaden på priset som de säljer varan till dig för i förhållande till vad de köper tillbaka den för. Ju mindre spread desto bättre.

3. Vad säljer man egentligen? Kan man bara vara kund?

En fråga som jag personligen är intressant är att titta på vad är det företaget säljer primärt. Säljer man produkten eller säljer man nätverket (affärsmöjligheten)?

Jag har en personlig invändning mot företag som säljer nätverket mer än de säljer produkten. Ta t.ex. Oriflame som exempel. Går du in på Oriflames hemsida så möts du först och främst av produkterna som företagen säljer. Det går alldeles utmärkt med att ”bara” vara kund och köpa produkten – man behöver inte sälja för dem för att det ska vara bra.

5. Vad betalas provisionen ut för?

En viktig sak att titta på är vad får man provision och bonusar för. Jag påstår att det är superviktigt att provisionen räknas och baseras på sålda produkter och en försäljningsvolym. Det ska alltså vara bättre att ha en kund som köpt 100 produkter än ha 50 kunder som köpt 1 produkt var.

6. Hur ser utbildningen och stödet för dig som säljare ut?

Ett seriöst bolag förstår ju vikten av sina medarbetare. Jag tycker därför att det är viktigt att titta efter hur stödet ser ut för dig som säljare. Investerar bolaget pengar i dig? Får du utbildning, får du stöd av de tidigare säljarna?

Sammanfattningsvis

Jag hoppas att jag med den här artikeln har kunnat bidra till att öka kunskapen kring MLM, pyramidspel och ponzibedrägerier. Jag har säkert missat massor i den här artikeln, vilket ofta är fallet när man ska försöka förklara något som är ganska självklart för en själv. Kommentera därför gärna nedan och jag svarar på alla kommentarer.

Tack så mycket,
//jan

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

29 kommentarer finns till denna artikel:

 1. En perfekt seriös beskrivning av Network marketing som för de som har drömmen att bygga ett eget företag från grunden till en rimlig kostnad.

  Gravatar för användaren
  sderberg Urban urban
 2. Fin sammanfattning och det är kul att fler och fler börjar få upp ögonen av seriösa MLM!

  Det är så kul när man får både Osteopater, Naturmedicinare, Sjuksköterskor, Barnmorskor med på laget!
  Är själv kostrådgivare och nutritionist. I Globen för några veckor sen när jag var där på utbildning träffade jag tom läkare som ger upp sin läkar karriär till fördel för MLM eftersom dom kan hjälpa många fler människor med sin hälsa med rätt teknologi. :)

  Gravatar för användaren
  Michaela
 3. Tack för en bra artikel!

  Gravatar för användaren
  Lasse N
 4. Hej! Jag fann den här alldeles förträffliga bloggen när jag ville veta mer om MLM-företag! Jättebra beskrivet! Jag har nyligen kommit i kontakt med Forever Living och förstått att det är et MLM-företag.
  Finns det någon här som känner till det företaget?

  Gravatar för användaren
  Murre
 5. Kul att läsa något från en person som har rätt kunskap om Network marketing ch som kan förklara det enkelt. Hoppas att fler förstår den personliga möjligheten industrin erbjuder.

  Gravatar för användaren
  Urban Söderberg
 6. Hej! Jag arbetar i Worldvenures sedan 4 år och blev väldigt glad då jag läste kriterierna för ett seriöst MLM företag. Våra produkter är i fokus och medlemskapet är produkten. Att resa för startavgiften i medlemskapet ger kunderna väldiga fördelar. Startavgiften för representanter är också under de summorna som du nämner. Jag har lagt en länk till din artikel på min hemsida och vill tacka för ett väldigt bra förtydligande i denna snåriga djungel

  Gravatar för användaren
  Laila Karlsson
 7. Tusen tack för detta klargörande!
  Tänker ta med mig detta ut i min egna organisation :)
  Det belyser på ett lättförståeligt sett skillnaden i det som är Seriöst och det som landar in under Pyramidspel.
  Till skillnad på den lilla animerade film som många gånger visas. Människor som redan ”vet” kommer inte pga av den. att ändra sin inställning.
  Men genom denna text, kan även dessa människor få svar på sina frågor och sina bestämda uppfattningar vad gäller Direkthandel.
  Många glada hälsningar, Anneli Wahrén

  Gravatar för användaren
  Anneli Wahrén
 8. Hej Jan!
  Jag gick rika tillsammans på Adelgatan M-ö 2009-10. Hur ser du på mlm företaget Deamtrips Worldventures. Är det ett bra mlm företag eller ett pyramidföretag?

  Gravatar för användaren
  Claes
  1. Hej Claes, angående din fråga om World Ventures. Enligt min åsikt är det ett pyramidspel då de inte inriktar sig på försäljning av resor utan du får din provision mestadels av nyregistrerade medlemmar. Jag jämför med det företag som jag är med i där du tex får produkter för din startavgift (gick också med i WV först, betala över 5000 kr utan att få något i gengäld, tyckte jag vara märkligt,) hör gärna av dig om du undrar något mer:)
   Jan, du får gärna kommentera om du tycker jag har fel. Tycker denna artikel var väldigt informerande och det är synd att så många har fel uppfattning om denna häftiga bransch.

   Med vänlig hälsning, Petronella Ask Bengtsson

   Gravatar för användaren
   Petronella Ask Bengtsson
 9. Hej,
  Global Intergold?? Vad är din uppfattning om detta bolag?
  ? tacksam för svar ??

  Gravatar för användaren
  Ulrika
 10. Hej,
  Jag kommer rekommendera många att läsa det du skrivit. Tack för mycket för bra och tydlig information angående MLM eller nätverk.
  Jag har både traditionellt företag och MLM företag och byggt upp ett eget MLM jag blev nämligen trött på att alla andra tjänade mer på mina smycken är jag själv och då var MLM formen lysande.
  Jag önskar så att jag hade vetat långt tidigare att MLM är ett fantastiskt verktyg som företagsform.
  Jag själv trodde inte det var sant att det existerade något som var så¨rättvist ,varför hade jag inte fått reda på det här i skolan tex. Nu undervisar de om MLM på universitet.
  Nu när mina föräldrar pensionerats vill de ha ett roligt jobb och vara sociala eftersom jag har har engagemang i ett MLM som de älskar att göra i ett MLM är ingen för gammal.
  Jag är jätteglad att kunna bidra med detta och nu jobbar vi tillsammans fast jag är här i Sverige och de bor i USA.
  Min styvmor var så ledsen när hon pensionerades mot sin vilja som flygvärdinna inget som händer i ett MLM.
  Enormt rättvist är det också här räknas inte hudfärg, geografiskt boende ,ålder den spelar inte roll i MLM , ganska fantastiskt .

  Vad det gäller oseriösa företag så finns det ju en hel del företag med andra vanliga företagsformer också. Dessutom är det lika det är ca 5 % procenten som lyckas med eget företag eller MLM .
  Från tiden i Army of lovers och som artist är jag van vid royalty vilket jag även har nu med min egen musk och andra uppdrag. Jag brukar förklarar att det är det du får i MLM en form av royalty . MLM är däremot ingenting för lata personer du måste orka ge mer än du får i början.
  Precis som du nämner är det också personlighetsutvecklande jag är så tacksam att det finns andra möjligheter än den klassiska men tycker det är tragiskt att så många inte förstår eller sätter sig in i vad MLM är . Att slänga sig in på sajten backflash och tro att allt som skrivs där är sanningen är att gå miste om mycket ,var mycket noggrann när du ska forska efter sanningen.

  Gravatar för användaren
  Michaela de la Cour
  1. Hehe backflash

   Gravatar för användaren
   Flisan
 11. Hej Jan.
  Tyckte detta var en utomordentligt bra och lättförklarad artikel.
  Själv jobbar jag med Forever som faktiskt håller de ”krav” du skrev om.
  men möter ibland invändningar om pyramidspel när jag presenterar det för folk.
  Så detta tar jag med mig och kanske får jag också kopiera lite av din text och skicka bl.a till min syster som är väldigt skeptisk.? ;)

  ha en bra dag.
  MVH Renate

  Gravatar för användaren
  Renate
 12. Hejsan bra skrivet :-)
  Du bör nog nämna att ett bolag är det som ALLTID betalar ut alla provisioner baserat på omsatta volymer och inte direkt på volymer baserade på andra hittade introducerade ”säljares/kunders” eget gjorda omsättningar.
  (Folk misstolkar det negativt att ”vi” profiterar på andras insatser)
  Det måste understrykas att de som också omsätter i organisationen gör så utan de lider förlust på din procentuella andel! Bolaget är ALLTID dem som betalar ut skilje procenten och inte hittade efterföljande nya säljare/kunder!
  Du använde texten som klassiskt skulle misstolkas direkt, se själv :-)
  ”Om du arbetar som säljare och hittar en ny kund som köper produkten då får du provision. Inget konstigt. Om däremot kunden sedan också gillar produkten och bestämmer sig för att bli säljare, då får du en procent på den säljarens försäljning också. Resonemanget går som att om inte du hade sålt till din nya kund, så hade ju inte den kunden kunnat sälja vidare i nästa steg, vilket motiverar att du får en liten del av den ersättningen.”
  Jag själv är sedan 2005 starkt engagerad som entreprenör inom Amway (onlinebutik) och utbildningföretaget N21 (Network Twentyone).
  Jag äger också träd licens och hyser också gott förtroende till Better Globe och känner flera ambassadörer inom det företaget fast jag inte marknadsför dem.
  Annars tycker jag du uttrycker dig klart och koncist men det krävs ändå att folk måste se ”insidan” av företagens sätt och inte stå på utsidan ocg försöka se genom solida väggar och sedan inbilla sig att de vet vad som gäller, vilket många tyvärr gör istället för att ansöka och komma in ta rygg på de som kan visa på rätt sätt. Titta efter någon med framgångar och ställ frågorna till den personen, inte till grannen eller Putte Badboll på jobbet. De har säkert åsikter men garanterat inte rätt fakta.
  Mvh Gerhard Elbert
  PS:
  Nämn också att positioner I MLM absolut inte alls återspeglar intjänta inkomstnivåer utan enbart gjorda prestationer.
  (Man kan komma in sist men ändå efter ett tag vara den som tjänar mest av alla som redan finns innan där!)
  Medan det på konventionella företag med anställda alltid är positionerna i företaget som återspeglar inkomstnivån.
  (Ju mer ansvar ju mer i inkomst betalas det ut, och inte för att ett mer ihärdigt arbete utförts då timlön utgör inkomsten.

  Gravatar för användaren
  Gerhard Elbert
 13. Tack för hjälpen! Bra och heltäckande info.
  Hls
  Johanna

  Gravatar för användaren
  Johanna
 14. Hej Jan,
  Tack för en fantastisk blogg. Jag undrar om du känner till den nya kryptovalutan Onecoin och vad du tror om den i så fall?
  Tack på förhand

  Gravatar för användaren
  Jenny
  1. Hej Jenny,
   Jag sökte info om mlm just för att jag investerat i Onecoin. Känner mig mer stärkt i beslutet efter denna läsning. 5 års historik i kryptovalutasamnanhang är oändligt långt. Den första startades 2008-9, bitcoin så det kriteriet bortser jag helt ifrån. One coin one World och hela världsbilden med det som utgångspunkt var det jag föll för tillsammans med centraliserad mining och tillgänglighet, behöver endast en smartphone, tillsammans med säkerhet och sårbarhet.
   Let’s be ’rika tillsammans’.

   Gravatar för användaren
   Johanna
 15. Vad anser du om Goldex? är det en pyramid eller MLM?

  Gravatar för användaren
  Anders Plogfeldt
 16. Hej Jan! Vilken bra artikel och förklarat! Roligt att även du jobbar med MLM, vi pratade inget om det på kursen! Jag skulle vilja dela denna artikel på min FB, eftersom jag själv jobbar med MLM och ofta får funderingar kring det. Är det ok? Kommer att läsa på mer om Better Globe också! Lotta

  Gravatar för användaren
  Lotta Hellzen
 17. Hej! Intressant artikel som du skrivit om Networking! Jag har kopplingar till ett ganska nytt MLM företag som hett Zija International. Jag tror och gillar deras bonusplan, och även deras idé om att skapa ett stort antal distributörer.
  Men det skulle vara roligt att få höra vad du har för insikt och kunskap om detta företag! Med vänlig hälsning, Mats Larsson

  Gravatar för användaren
  Mats Larsson

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök