Mycket intressant svensk privatekonomisk statistik!

Mycket intressant svensk privatekonomisk statistik!

Sitter och förbereder nästa veckas fantastiska Balansekonomi 2.0 utbildning och tänkte grotta ner mig i lite statistik för att ha torrt på fötterna och kunna ge bra exempel.

Jag återkommer med en egen analys vid tillfälle. Detta är en guldgruva att ösa ur… :-D

Medel- och medianlön i Sverige 2009

Den svenska medianlönen – alla sektorer, alla kön, alla yrken var: 24.900 innan skatt som motsvarar ca 19.000 SEK netto.

Den svenska medellönen – alla sektorer, alla kön, alla yrken var: 27.900 SEK brutto, som motsvarar ca 20.500 SEK netto.

Den 10:e percentilen (de 10 % som tjänar sämst) ligger på en månadslön på ca 19.000 SEK brutto.

Den 90:e percentilen (de 10 % som tjänar bäst) ligger en månadslön på ca 39.300 SEK brutto.

Genomsnittliga lönen för en akademiker med 3 års eftergymnasial utbildning är 33.900 SEK brutto.

Källa: SCB

Utgifter per hushåll och år eller månad

En sammanboende familj med 2 barn hade 2009 en total genomsnittlig utgift på 420.030 SEK. Det motsvarar utgifter på ca 35.000 SEK per månad.

En ensamstående person med 1 barn hade 2008 en total genomsnittlig utgift på ca 240.000 SEK eller 20.000 SEK per månad.

Källa: SCB

Förmögenhetsstatistik

Den rikaste hundradelen (=1 %)  av Sveriges befolkning alltså totalt ca 90.000 människor äger ca 32 % av den totala svenska förmögenheten.

Den rikaste tiondelen (=10 %) av Sveriges befolkning, alltså totalt ca 900.000 människor äger ca 71 % av den totala svenska förmögenheten.

Det innebär att resterande 8.100.000 människor skall dela på de resterande 29 %… (ingen kommentar).

Nedanstående graf visar den svenska medianförmögenheten efter ålder och kön för 2007 (senaste statistiken):

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Källa: SCB

Statistik om förmögenhet i förhållande till påverkansgrupp

I Danderyd är medianförmögenheten 218.000 SEK, medan i Botkyrka är medianförmögenheten en tiondel av det – ca 20.000 SEK.

Också inom ett och samma län kan skillnaden i befolkningens förmögenhet vara stor. Kommuner i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland är representerade både bland de allra rikaste och fattigaste. Danderyd, Lomma och Täby hamnar överst på listan när förmögenheten mäts som medianvärdet på nettoförmögenheten, som är värdet på finansiella tillgångar, fastigheter och bostadsrätter minus skulder. I dessa kommuner var medianvärdet cirka 500 000 kronor år 2006.

Befolkningen i Stockholmskommunerna Botkyrka, Sundbyberg och Södertälje hör å andra sidan till de fattigaste, med ett medianvärde på nettoförmögenheten på under 20 000 kronor. Många i dessa kommuner är ungdomar och få personer är fastighetsägare. I Sundbyberg och Södertälje äger exempelvis 5 respektive 17 procent ett småhus, jämfört med 28 procent i hela riket. Kvinnorna har större nettoförmögenhet (medianvärde) än männen i nio av de tio fattigaste kommunerna. I riket har kvinnor 60 000 kronor i nettoförmögenhet  och män 58 000 kronor.

Källa: SCB

Statistik om tillgångar

Finansiella tillgångar som banksparande, aktier, fonder etc. är för de flesta ganska små. Nästan halva befolkningen, 4,2 miljoner personer inklusive barn, hade mindre än 25 000 kronor i finansiella tillgångar år 2006.

Knappt 400 000 personer hade mer än en miljon kronor i finansiella tillgångar. Drygt 8 000 personer, främst män, hade finansiella tillgångar som översteg 10 miljoner kronor.

Mellan 1999 och 2006 nästan fördubblades antalet miljonärer i Sverige till knappt 1,5 miljoner personer. Ökningen beror främst på att värdet på småhus och bostadsrätter ökade kraftigt under perioden. År 2006 hade nära 15 procent av kvinnorna och nästan 18 procent av männen en nettoförmögenhet över 1 miljon kronor.

Statistik om aktieägande

Antalet personer som äger aktier fortsätter stadigt att minska. Vi utgången av 2010 var det 1.552.469 individer som ägde aktier. En minskning med 57.000 personer jämfört med utgången på 2009.

Medelförmögenheten i aktier var 2010 ca 341.000 SEK. Tittar man istället på den mer rättvisande medianportföljen så är den snarare ca 20.000 SEK.

För kvinnor var medianportföljen 16.000 SEK och för män 21.000 SEK.

Fem procent rikaste aktieägarna äger 79 procent!
december 2010 kunde 1 552 469 individer i Sverige urskiljas som aktieägare med en sammanlagd aktieförmögenhet på knappt 529 miljarder kronor. Av detta stod de fem procent med störst innehav för 79 procent av aktieförmögenheten. De fem procenten med störst innehav fördelar sig på 25 936 kvinnor och 51 687 män.

I december 2010 var det totalt 62 877 individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var 21 128 kvinnor och 41 749 män.

Källa: SCB

PPM-Statistik

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Min egen kommentar på detta är att 80 % av befolkningen har under 8 % avkastning i genomsnitt på sitt PPM-sparande… Det intressanta med just 8 % är att det är den genomsnittliga avkastningen på den svenska börsen exklusive utdelningar – alltså något som en lägsta jämförelsetröskel…

Källa: Pensionsmyndigheten

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök