När är man ekonomiskt oberoende?

Jag har ju tydligt deklarerat att mitt mål är att bli ekonomiskt oberoende – men när blir man det? hur många miljoner på banken måste man ha då?

Mitt svar är inga – jag kommer att vara ekonomiskt oberoende den dagen då jag har passiva inkomster, dvs inkomster som kommer oavsett om jag stiger ur sängen eller inte, som överstiger min totala utgifter.

Detta leder till några spännande slutsatser:

  1. Man kan ha olika mycket kapital men ändå vara ekonomiskt oberoende
  2. Man har lättare att bli ekonomiskt oberoende om du har små utgifter
  3. Att fattiga har lättare att bli ekonomiskt oberoende än rika
  4. Att det är ens kassaflöde som bestämmer om man är ekonomiskt oberoende eller inte.
  5. Man kan vara mångmiljonär men ändå inte vara ekonomiskt oberoende

Kommentarer?

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök