När ska man välja en aktivt förvaltad fond?

Ett resonemang kring när man kan välja en fond som förvaltas av en förvaltare istället för en indexfond

En väldigt vanlig läsarfråga:

Jag har placerat lite pengar hos X (Didner och Gerge i det här fallet) men funderar nu allvarligt på att ta pengarna därifrån, fortsätta med fonden men ha den i ett ISK istället. Är detta klokt (jag vill slippa deklarera och så vill ja ha mindre skatt på vinsten)? Är Xs fonder bra enligt dig?

Jag personligen är inte förtjust i aktivt förvaltade fonder det vill säga fonder där en förvaltare, eller team av förvaltare ska sitta och försöka förutsäga framtiden. Det är nämligen i grunden vad en aktiv förvaltning handlar om. Aktiv förvaltning handlar om att försöka hitta vinnarna som slår börsens genomsnitt. Allt från bloggare, professorer till nobelpristagare har visat att det är i princip omöjligt. De få gånger någon lyckas kan man inte ens då utesluta slumpen (läs: de hade bara tur). Jag har skrivit en ganska lång artikel enligt nedan:

Min grundinställning således är skeptisk.

Ibland kan det dock vara befogat…

Därmed inte sagt att man inte kan ändra sig eller ha ibland göra ett undantag. Kraven jag brukar ställa för att ta in en aktivt förvaltad placering i min portfölj är följande:

  • Väsentligt bättre avkastning efter avgifter i förhållande mot motsvarande indexfond, eller
  • Väsentlig bättre avkastning i förhållande till risken (s.k. riskjusterad avkastning)
  • Någon annan kompenserande anledning.

Ett exempel på vad jag menar. Om vi har en viss fond t.ex. en Sverigefond X som ska följa det svenska indexet. Då skulle jag kolla indexfonder motsvarande det svenska indexet t.ex. Avanza Zero eller Nordnet Superfonden Sverige. Sedan hade jag jämfört:

  • Avkastningen – är avkastningen (efter avgifter) för fonden X större än motsvarande avkastning för indexfonderna?
  • Risken i form av t.ex. standardavvikelse och sharpekvot – är den lägre för fonden X än för indexfonderna?

Om svaret är nej – vilket den är i de flesta fall, då väljer jag hellre indexfonderna än att hoppas på fond X. Om avkastningen är nästan samma men risken väsentligt lägre för fond X då kan den komma på tal. Däremot skulle jag hålla den under noga uppsikt för att se att den överpresterar över tid. Just av anledningen att förvaltare kan ibland ha tur och slå index, men de gör det sällan över tid.

Ett trick som jag själv brukar använda är att dela upp beloppet i två delar. Ska jag investera 10 000 kr, så lägger jag 5 000 kr i X och 5 000 kr i indexfonden. För då ser man skillnaden varje gång man loggar in i depån. Ofta blir det tyvärr ganska uppenbart vem som är vinnaren.

Så mitt tips blir, jämför, testa och utvärdera själv men ha inte för höga förhoppningar! :-)

//jan

PS. När det gäller ISK-följdfrågan, se nedanstående artikel om ISK. Men det allmänna tipset är ja, ISK är bra. DS.

PPS. Om jag ska säga mot mig själv så finns där några fondbolag som historiskt sett har presterat väldigt bra, bl.a. just Didner & Gerge, Brummer & Partners och Skagen Fonder. Deras fonder kan man många gånger titta närmare på. DDS.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök