Ny rapport visar att det är lönsamt att återställa balansen i naturen
Sök:

Ny rapport visar att det är lönsamt att återställa balansen i naturen

Ny rapport visar att det är lönsamt att återställa balansen i naturen

Att återställa förlorade och skadade ekosystem, från skog och insjöar till mangroveträsk och våtmarker, kan ge flera miljoner dollar i vinst, skapa arbetstillfällen och bekämpa fattigdom, enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram (UNEP).

Rapporten som släpptes i samband med Världsmiljödagen visar på tusentals projekt som återskapar förlorade ekosystem och mer än trettio åtgärder som drastiskt förändrar samhällen och länder, runt om i världen.

Rapporten som har titeln ”Dead Planet, Living Planet: Biodiversity and Ecosystem Restoration for Sustainable Development” betonar att istället för att ha en extra skatt på tillväxt och utveckling, kan naturtillgångar generera stora och viktiga vinster.

I sitt tal, i samband med offentliggörandet av rapporten i Kigali i Rwanda, sade FN:s vice generalsekreterare och UNEP:s verkställande direktör Achim Steiner: ”Jordens ekologiska infrastruktur genererar ett värde för mänskligheten, uppskattat till mer än 70 miljarder dollar om året, kanske betydligt mer . Hittills har dessa värden varit osynliga, eller nästan osynliga, i nationella och internationella beräkningar. Detta bör och måste ändras.”

”Syftet med rapporten är att framföra två grundläggande budskap till regeringar, samhällen och medborgare på Världsmiljödagen och under 2010 – FN:s år för biologisk mångfald. För det första att den dåliga förvaltningen av naturen och naturtillgångarna underminerar utvecklingen på ett sätt som gör att den senaste tidens ekonomiska kris är av dvärgstorlek”, sade han.

”För det andra att genom en noggrann planering av nyinvesteringarna, för att återställa de stora naturtillgångarna, möjliggörs en mycket hög avkastning. Återställandet av naturtillgångarna kommer att vara av central, om inte fundamental, betydelse i en värld där utveckling och en växande befolkning kraftigt påverkar tillgång och efterfrågan på jordens naturresurser”, sade herr Steiner i Kigali i Rwanda, som var värd för årets arrangemang kring Världsmiljödagen.

I rapporten betonas att det är mycket bättre att ta vara på befintliga ekosystem än att behöva bygga upp dem på nytt. Det effektiva sättet på vilket naturen bevaras i många nationalparker och skyddade områden kostar allt från några tiotals dollar till ett par hundra dollar per hektar. De skyddade områdena omfattar dock bara 13%, 6% och mindre än 1% av jordens mark-, kust- och havsområden.

Många viktiga ekosystem finns utanför dessa områden. Kostnaden för att återställa områdena är ofta tio gånger högre än kostnaden för att ta hand om befintliga ekosystem, men kostnaden bör dock ses som försumbar i förhållande till den avkastning som de återställda naturområdena ger.

I rapporten betonas att jämfört med värdeförlusten av ett förstört ekosystem kan mycket väl åtgärderna för att återställa naturen vara kostnadseffektiva och ge en avkastning på investeringen (ROI) på 3-75.

Grundläggande studier som genomförts av TEEB visar att återställandet av gräsmarker, skogar och skogsområden ger bland de högsta avkastningarna.

I den turkiska staden Istanbul har antalet personer vars avloppsvatten renas ökat från några hundra tusen till över 9 miljoner de senaste 20 åren, vilket är 95 procent av befolkningen. Åkanterna rensas och återställs, förorenande industrier flyttas, reningsverk byggs och vegetationen längs åkanterna återställs.

I Vietnam har plantering och skydd av nästan 12 000 hektar mangrove kostat drygt 1 miljon dollar, men har samtidigt sparat in årliga kostnader motsvarande över 7 miljoner dollar på underhåll av vallar.

I Rwanda, Demokratiska republiken Kongo och Uganda har en strikt tillämpning av lagar, vilket har kostat mer än 190 parkvakter livet, gjort att det kritiskt låga antalet bergsgorillor har börjat öka i Virunga nationalpark, vilket idag har lett till stora intäkter från turismen.

Återplantering av över 500 hektar mangroveträd i Andhra Pradesh-regionen i Indien har kostat 3 miljoner dollar under en sjuårsperiod, men har lett till en ökning av antalet ätbara krabbor och tillgång till foder för husdjur. Detta har i sin tur lett till en kraftig tillväxt av den lokala ekonomin, liksom mångfalden av djur bl a utter och fåglar.

Ekosystemet längs kusten i Biscayne Bay i Florida har återställts och därmed gett ett årligt mervärde på 1,7 miljoner dollar.

Genom att förbjuda icke hållbara fiskemetoder, återinföra lokala fiskarter och återplantera vattenvegetationen har den tidigare kraftigt förorenade och förstörda Hong Lake i Kina förändrats. Sedan 2003 har vattenkvaliteten dramatiskt förbättrats, sällsynta fågelarter, så som den orientaliska vita storken, har återvänt efter 20 år och fiskare har fått sina inkomster tredubblade till 5,50 USD över det nationella genomsnittet.

Inom ramen för FN:s klimatavtal har u-länder börjat betala för att bevara skogen i stället för att hugga ner den. Ett projekt som kallas ”Minska utsläppen från avverkning och förstörelse av skogen” beräknas kunna minska avverkningen med hälften fram till 2030. Vissa beräkningar visar att detta skulle kunna minska de globala koldioxidutsläppen med 1,5 till 2,7 miljarder ton per år till en kostnad av mellan 17 och 33 miljarder USD per år, med en uppskattad vinst på 3,7 miljarder USD, räknat i dagens pengavärde.

Genom Scolel Te projektet i Mexiko har ca 700 bönder i 40 kommuner planterat över 700 hektar av träd på skövlad mark, för att binda koldioxid. Det ger dem tiotusentals dollar från handeln med utsläppskvoterna, i detta fall kopplat till Formel 1 och VM i rally.

Läs mer om Better Globe och hur du kan tjäna 12% årlig avkastning genom att investera i träd och natur!

Kommentera

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.