Uppföljning av Nybörjarportföljen för 2017: +7,7 procent

Utvärdering av Nybörjarportföljen för det gångna året och sedan starten 2015

Nybörjarportföljen är en variant på den klassiska 60 % aktieindexfonder och 40 % räntefonder-portföljen. 2017 var ett väldigt bra år för Nybörjarportföljen (+7,7 %) där den till och med slog Stockholmsbörsen med utdelningar (+6,2 %). Något som egentligen inte ska hända då majoriteten av utvecklingen i en portfölj ges av tillgångsslaget och en 100 procent aktier (Stockholmsbörsen) ska alltid slå en portfölj som bara består till 60 procent av aktier.

Så här i början av ett nytt är det alltid roligt att logga in på sina Avanza och Nordnet-konton för att se hur det har gått. Jag gör ju i princip inga transaktioner per år, loggar sällan in på mina konton och när jag väl gör det så gör jag inga större analyser förrän vid den här tiden på året. Till skillnad från många andra är min strategi långsiktig och portföljerna är så pass bra så att de klarar av i princip allt som kan hända på marknaden. Det gör att där finns verkligen ingen anledning till att hålla på och pilla på dem.

Tvärtom visar många undersökningar att pillar man på portföljen så brukar det oftast resultera i att man sänker sin egen årsmedelavkastning med upp till 2.1 procent per år. Det låter inte mycket, men det blir väldigt mycket om man tar hänsyn till längre tidsperioder och ränta-på-ränta-effekten. Du kan själva testa och se det i min uppdaterade kalkylator där du kan räkna ränta på ränta.

Du kan läsa mer om Nybörjarportföljen nedan:

Men för dig som är ny så bygger den på den klassiska uppdelningen om att fördela värdet:

  • 60 procent i aktier
  • 40 procent i räntor och obligationer

Jag har valt att göra några mindre förändringar i den här portföljen.

  • aktierna får i det här fallet representeras av aktieindexfonder
  • räntorna och obligationerna motsvaras av en mix av korta ränta och långa räntor (obligationer)

Man kan även, som många av er läsare gör, vikta om räntedelen så att den motsvaras av ens ålder i procent. Det vill säga om man är 30 år gammal, så har man 30 procent ränte- och obligationsfonder och därmed 70 procent aktieindexfonder. Det gör att man ökar risken och avkastningen lite när man är yngre och sänker den när man äldre, vilket är fullt rimligt.

Portföljen innan 2018 års ombalansering

Under året när portföljen löper så förändras fördelningen eftersom framförallt andelen aktier ökar i portföljen då de tenderar att öka mer i värde än ränte- och obligationsfonderna som är krockkudden i portföljen. Innan januari månad är slut så kommer jag att ombalansera tillbaka till 60 procent aktieindexfonder och 40 räntefonder så att jag har samma risknivå och samma portfölj. Även om jag inte skulle behöva göra det då fondportföljen just nu är inom ±10 % av sin målfördelning. Om man inte skulle ombalansera överhuvudtaget så skulle skulle risken med portföljen öka över tid och krockkudden med räntefonderna skulle bli allt mindre. Anledningen till att jag inte ombalanserar idag är att jag vill vänta in min sammanställning av de bästa fonderna för 2018 som jag inte är klar med, men räknar vara det i mitten av månaden.

Om man tittar på hur portföljen ser ut i skrivande stund så är de största innehaven som följer:

Aktieindexfonder Fondtyp Andel
DNB Global Indeks Globalfond 10 %
Länsförsäkringar Global Indexnära Globalfond 19 %
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 6 %
Nordnet Superfonden Sverige Sverigefond 6 %
SPP Aktiefond Global A Globalfond 10 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverigefond 6 %
Swedbank Robur Access Asien Asien fond 6 %
Summa 63 %
Ränte- och obligationsfonder Fondtyp Andel
Spiltan Räntefond Sverige Räntefond 9 %
AMF Räntefond Lång Obligationsfond 10 %
Swedbank Robur Penningmarknadsfond Kontanter 8 %
IKC Avkastningsfond Räntefond 10 %
Summa 37 %

Jag anser att Sveriges börs är en pyttemarknad med mindre än 1 procent av det globala börsvärdet och dessutom med en väldigt hög risk i form av svängningar (volatilitet). Det är därför jag investerar mina pengar globalt med en slagsida mot Tillväxtmarknader och Asien. Jag har dock med lite Sverige som en krydda i portföljen (läs: möjlighet till hög avkastning med hög risk).

Hur gick det för Nybörjarportföljen under 2017?

Tittar vi på hur Nybörjarportföljen gick under förra året så slutade den på +7,7 procent vilket jag tycker är bra. Så här ser förra årets utveckling ut i en graf.

Nybörjarportföljen och dess utveckling under 2017 i jämförelse med Stockholmsbörsen (AFGX) och den globala börsen.

I grafen ovan har jag jämfört Nybörjarportföljen med två andra index:

  • Den ljusgrå och streckade är Stockholmsbörsen inkl. utdelningar i form av Affärsvärldens generalindex (AFGX)
  • Den mörkblå och streckade är en approximation av det globala indexet MSCI World

Det man kan konstatera är att Nybörjarportföljen under förra året höll ställningarna bra och hamnade avkastningsmässigt mitt mellan dessa två. Problemet är dock att den här jämförelsen är djupt orättvis då man jämför äpplen och päron. Undersökningar visar nämligen att runt 85 % av värdet i en portfölj ges av den så kallade tillgångsallokeringen – det vill säga den procentuella fördelningen av tillgångstyper.

Den tillgångstyp som alltid har gett högst avkastning över tid är aktier. Eftersom vi jämför Nybörjarportföljen som bara innehåller 60 procent aktier mot två index som består av 100 procent aktier så betyder det att nybörjarportföljen alltid kommer att hamna på efterkälken.

Nybörjarportföljens styrka är att den är enkel att komma igång med och är enkel att förstå, men det är på intet sätt en portfölj man måste ”uppgradera” från. Där finns många stora fonder, bland annat norska oljefonden, som investerar på precis samma sätt. Fördelen med nybörjarportföljen är att den svänger mindre än aktieportföljerna under året. Det syns också tydligt i bilden ovan där höjden mellan den högsta toppen och den lägsta botten är mindre än för de andra två.

Min Max Differens
Nybörjarportföljen 99,97 108,76 8,78
Stockholmsbörsen 99,30 112,08 12,78
Globala börsen 97,54 112,23 14,68

Det är upp till en själv att bestämma om man tycker att hög volatilitet (=svängningar) är bra. Jag personligen gillar inte hög volatilitet. Det är ju trevligt när det går upp, men det kan lika gärna gå ner. I en 100 procent aktieportfölj kan svängningarna eller nedgång vara över 50 procent.

När jag har räknat på det så är det tvärtom mycket sannolikt att under en 15 års period så kommer ens 100 procent aktier-portfölj att falla i värde med minst 50 procent två gånger. Det är därför jag gillar nybörjarportföljen som dämpar det fallet tack vare ränte- och obligationsfonderna. Men det gör som sagt att en jämförelse med 100 procent aktieindex är orättvis.

Några nyckeltal för nybörjarportföljen

Nyckeltalen enligt Nordnet för portföljen är följande:

  • Sharpe-kvot: 1,7
  • Volatilitet i portföljen: 4,0 %

Det här är extremt bra nyckeltal för den här typen av portfölj och de räknar jag inte med att kunna behålla över lång tid.

Nybörjarportföljen i jämförelse med sitt eget 60/40-index

Därför har jag skapat ett eget jämförelseindex som består av:

  • Globala börsen i form av MSCI World som innehåller 1 000 – 2 000 av världens största internationella bolag
  • De svenska korta (12 månaders) räntorna

Min motivering till att det är just det här indexet är att jag tänker att om jag skulle investera i den renaste formen av Nybörjarportföljen så skulle det vara en globalfond med låga avgifter och en svensk kort räntefond med låga avgifter. Det betyder att eventuella ändringar som jag gör i portföljen som avviker från ovan måste generera en överavkastning.

Det vill säga att de val jag gör måste motiveras av att portföljen kommer att gå bättre än om jag hade valt de två fonderna ovan. Tittar man på Nybörjarportföljen i förhållande till sitt ”eget” jämförelseindex så ser det ut som följer:

Nybörjarportföljen 2017 i jämförelse med ett eget 60 procent aktier och 40 procent räntefonder-index

Det här visar att tydligt att nybörjarportföljen har med sina +7,7 procent överpresterat mot sitt index som slutade på +5,9 procent. Det ligger ju väldigt nära de 6,5 procent som jag brukar räkna att nybörjarportföljen ska göra under ett genomsnittligt år. Det betyder att viktningen mot Asien, Sverige och Tillväxtmarknaderna har i år gett resultat med en överavkastning mot sitt index. Kul!

Nybörjarportföljen i jämförelse med förväntad utveckling för 2017

Ibland får jag frågan vad jag tänker om framtiden och man inte borde anpassa nybörjarportföljen i förhållande till rådande marknadsläge. Jag tror inte att det går att förutsäga framtiden. Det är därför jag investerar mer statistiskt (även om historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning).

Jag vet att Nybörjarportföljen ska ge ungefär 6,5 procent i årsmedelavkastning över perioder om 5 – 10 år. Med den informationen så kan man använda statistiska så kallade konfidensintervall och påstår olika saker med t.ex. 68 % eller 95 % sannolikhet. I nedanstående graf har jag ritat in ett 68 procents konfindensintervall. Det betyder att ett enskilt slumpmässigt år så ska avkastningen för Nybörjarportföljen sluta någonstans i det här intervallet med 68 procents sannolikhet.

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Tittar man på årets utveckling så ligger den väldigt nära den teoretiskt förväntade avkastningen och helt klart inom konfidensintervallet. Allt enligt plan således.

Nybörjarportföljen sedan starten 2015

Jag lanserade Nybörjarportföljen i sin nuvarande form på bloggen 2015 och sedan dessa har jag ordentlig statistik och data tack vare Nordnet (annonslänk) och deras tjänst Shareville (gratis) (annonslänk). Det gör att om vi tittar på Nybörjarportföljen sedan start i förhållande till sitt eget jämförelseindex så ser det ut som följer:

Nybörjarportföljens utveckling sedan start

Utvecklingen i portföljen följer indexet och överpresterar. Idag ligger Nybörjaportföljen på +19,7 % sedan start mot 17,2 % sedan start för jämförelseindexet. Men det här behöver man räkna om, eftersom det är tre års avkastning. Tyvärr kan man inte bara dela på 3, utan man behöver räkna om det med hänsyn till ränta på ränta (CAGR). Då blir årsmedelavkastningen 6.18 % per år för nybörjarportföljen och 5,43 % för jämförelseindexet. Vilket ligger helt i linje med vad det bör vara. Det syns också tydligt i konfidensintervallet sedan start:

Nybörjarportföljens utveckling sedan start med 68 % konfidensintervall

Det är i princip bara i början av 2016 som portföljen och jämförelseindexet sticker utanför sitt konfidensintervall, något som den ska göra 1 av 3 år. Så inget konstigt med det. I övrigt så kan man se att vi ligger väldigt nära den förväntade årsmedelavkastningen.

Slutord samt spekulation kring vad man kan förvänta sig framgent

Jag gillar ju inte att förutsäga framtiden, men just med statistik så vågar jag mig på följande prognos för Nybörjarportföljen:

Nybörjarportföljen och dess utveckling sedan start samt en 5-årig prognos

I grafen ovan har jag helt enkelt dragit ut konfidensintervallet och den förväntade årsmedelavkastningen fem år framåt i tiden. Slutsatsen man kan dra från ovanstående bild är att Nybörjarportföljen kommer med 68 % sannolikhet att röra sig i intervallet och med 16 procent sannolikhet antingen gå nedanför eller ovanför.

Det är den här typen av resonemang som jag investerar mina pengar enligt. För mig handlar investeringar om att acceptera marknadens genomsnittliga avkastning. Jag kan inte styra avkastningen, men jag kan styra tidshorisonten och tillgångsfördelningen. Med Nybörjarportföljen har jag en portfölj som innehåller en balans mellan risk och avkastning. Det är en portfölj som fungerar bra på en tidshorisont mellan 5 till 10 år. Det är kul att se att teorin och mina antaganden håller 3 år in och jag ser fram emot att uppdatera grafen ovan om 12 månader igen. :-)

Inom ett par dagar kommer liknande uppföljningar för både RikaTillsammans- och den Globala barnportföljen. Därefter kommer jag att göra en sammanställning av de bästa fonderna för 2018 och därefter kommer en ombalansering. Väl mött imorgon när jag och Caroline släpper avsnitt 31 av podden med våra viktigaste insikter för 2017.

Disclaimer

Det är värt att notera att ovanstående prognoser har vissa statistiska brister. För det första utgår jag från en normalfördelad utveckling, vilket börsen inte har i verkligheten. I verkligheten tenderar extremfall inträffa oftare än de borde vara sannolika. Nassim Taleb har en bra bok om svarta svanar på ämnet. Men jag tycker ändå det är tillräckligt rimligt att använda ovanstående resonemang för långa tidsperioder.

Följ globala Nybörjarportföljen via Nordnet

Du kan följa Nybörjraportföljen och dess utveckling och transaktioner via Nordnet (annonslänk) och deras tjänst Shareville (annonslänk) (gratis):

Missa inte uppdateringar i framtiden

Jag har även ett månatligt nyhetsbrev om privatekonomi, där jag förutom liknande uppdateringar även tar med de bästa tipsen, verktygen och råden för din privatekonomi. Du kan prenumerera nedan. Självklart är det gratis.
[mc_newsletter_form]

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:

Här kan du läsa mer om de olika portföljerna

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök