Min privatekonomi
Sök:

På den här sidan kan du se hur min egen privatekonomi ser ut och utvecklar sig. Anledningen till att jag har valt att publicera denna sidan är för att jag själv på mina föreläsningar brukar prata om vikten att titta vilka resultat den som du kopierar har själv. Det vill säga gå inte till en flintskallig människa för att lära dig sköta håret. Eftersom min blogg handlar om privatekonomi, så tycker jag att det vore ur integritet att inte göra så.

Min ekonomi delar jag med min fru Caroline och vi äger även vårt investmentbolag Bolmeson Holding AB tillsammans. Därav är det inte enskilda siffror utan de är för vårt hushåll. Sifforna för resultaträkningen är alltså vårt privathushåll medan balansräkningen är inklusive vårt bolag.

Är ekonomin bra eller dålig?

Jag anser att min och Carolines ekonomi är mycket god i förhållande till de mål och det liv vi önskar. All ekonomi, precis som allt annat, måste sättas i relation till någonting för att kunna avgöra huruvida det är framgångsrikt eller inte.

Du som läser på min blogg upptäcker ganska snabbt att det är inte pengar som är min viktigaste drivkraft utan det är två andra:

 • Frihet – det är friheten att kunna disponera över min tid och resurser så som jag själv vill. Jag har aldrig haft en anställning i hela mitt liv och kommer, om det går som jag vill heller aldrig att ha en. Jag skiljer inte på min fritid eller arbetstid – för mig är det både och samtidigt.
 • Hjälpa andra – under hela mitt liv har jag arbetat med att hjälpa andra i olika former. Jag har undervisat på alla nivåer och på alla sätt i det svenska skolväsendet – från grundskola till universitet, till företagsspecifika utbildningar till de utbildningar som vi nu håller i Balansekonomi. Jag skriver denna bloggen och driver aktieklubben mer eller mindre ideellt och vi lägger varje månad nästan 1.000 SEK på olika former av välgörenhet.

Detta medför att jag inte har den ekonomin som jag skulle kunna om alla mina resurser gick till att bara tjäna pengar. Då hade jag kunnat tackat ja till ett jobb på Microsoft som jag blev erbjuden 65.000 DKK i månaden, eller som managementkonsult på McKinsey som jag också tackade nej till. Eller varför inte som banker i London som några av mina kompisar.

Med det sagt så är jag väldigt nöjd med min ekonomi, men framförallt anser jag och Caroline att vi har det fantastiskt bra.

Resultaträkning

Resultatmässigt så är jag och Caroline idag, i början av 2011, ca 30 % ekonomiskt fria, det vill säga trettio procent av våra totala utgifter täcks av våra passiva inkomster. Den ekonomiska tryggheten ligger på ca 60% enligt grafen som du kan se nedan:

Den är lite missvisande i slutet då mycket av våra inkomster kommer i slutet av året, men räknas in på januari istället. Om vi tittar på fördelningen av inkomster mellan hur aktiva och passiva de är så är fördelningen som nedan:

Tittar vi på hur utgifterna fördelar sig mellan aktiva och passiva så ser det ut som följer – det betyder att ungefär hälften av utgifter går till aktiva utgifter och andra hälften går till passiva utgifter.

Siffermässigt motsvarar det ca 540.000 SEK efter skatt för mig och Caroline under förra året. Utgifterna ligger på ca 450.000 SEK per år. Det betyder att efter alla våra utgifter så lägger vi undan nästan 100.000 SEK om året som investeras i olika typer av investeringar.

Våra utgifter fördelar sig enligt nedan på våra olika utgiftskategorier.

Dock är den lite missvisande eftersom jag inte tar upp många av våra passiva inkomster i grafen, utan sparandet i bilden ovan består i princip endast av våra amorteringar och räntor för vårt investeringslån.

Balansräkning

Balansräkningsmässigt ser fördelningen ut enligt nedan – där nedanstående balansräkning är aggregerad med företagets balansräkning, eftersom vi gör de flesta investeringar via bolaget:

Idagsläget är det tung övervikt i onoterade bolag som jag fokuserat på de senaste åren, men som jag nu har lagt på paus för ett tag för att balansera upp portföljen. I grova drag, ser en överslagsvärdering ut som följer.

Tillgångstyp Värdering
Onoterade bolag 1.500.000 SEK
Aktier & Fonder 350.000 SEK
Better Globe 200.000 SEK
Alternativa investeringar 350.000 SEK
Tärande tillgångar 200.000 SEK
Pensioner 500.000 SEK
Likviditet 100.000 SEK
Summa ca 3.100.000 SEK

På skuldsidan är vi skyldiga ungefär 1.000.000 i ett investeringslån till Swedbank, ca 500.000 SEK till CSN och ca 250.000 i övriga lån för bl.a. vår V70 och liknande. Det ger oss ett eget kapital på ca 1.300.000 miljoner. Detta har vi skapat mer eller mindre från scratch från 2007.

Andra intressanta nyckeltal som jag följer i ekonomin

Nyckeltal Värde
PPM Avkastning 2010 17.00 %
PPM Avkastning snitt 9.00 %
Aktieportfölj 2010 17.64 %

Balansbladet.se

Jag vill här även passa på och verkligen rekommendera Balansekonomis verktyg för uppföljning av privatekonomi – Balansbladet.se. Det är det verktyget som alla graferna ovan kommer ifrån och även sammanställningen av siffror som ligger till grund för det.

Som besökare på RikaTillsammans kan du använda kampanjkoden rikatillsammans som ger dig 300 SEK rabatt på Balansbladet. Det gör att du kan pröva Balansbladet i 3 månader för bara 150 SEK mot (ordinarie pris 450 SEK).


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

5 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej! Använder ni fortfarande balansbladet? Jag skapade ett prova-på 3mån gratiskonto. De har länkar till support, men inget fungerar. Det finns heller ingenstans att kontakta dem. Verkar suspekt. Går man till balansekonomi.se finns heller ingen information om balansbladet. Det verkar inte som att de vill göra mycket reklam för det?

  Erbjuder du fortfarande ekonomisk översikt?

  Med vänlig hälsning, Ulf

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ulf Ågren
 2. Vit pil

  Vad använder du för att sammanställa din ekonomi och få en bra översikt med grafer och diagram?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ulrika
  1. Vit pil

   Det trista svaret är tyvärr i mångt och mycket Excel.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej har du någon del i din verksamhet där man kan beställa tid för ekonomisk översikt o rådgivning?

  M.v.h Elisabeth Enström
  Grästorp

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Elisabeth Enström
  1. Vit pil

   Hej Elisabeth,

   Jag har kontaktat dig via mejl angående en ekonomisk översikt.

   Rådgivning får jag tyvärr inte göra enligt lag.

   Många hälsninar,
   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson