Villkor för RikaTillsammans eventen
Sök:

Villkor för RikaTillsammans eventen

Detaljerad information om villkoren för workshopen och FikaTillsammans

Dessa allmänna villkor gäller för RikaTillsammans AB med org. nr. 559006-8960 (nedan benämnt “RikaTillsammans”) avseende information och FikaTillsammans, Patreon-event och RikaTillsammans-workshopen samt Livsplan-kickoffen (nedan benämnt ”event”). Genom att boka plats och betala fakturan godkänner du nedanstående allmänna villkor.

Bokning, bekräftelse och betalning

En bokning till ett event är bindande. I samband med bokningen får du en bekräftelse via mejl från RikaTillsammans. Parallellt får du även en faktura från vår leverantör Billogram. Om informationen i bekräftelsen inte stämmer, kontakta oss så fort som möjligt via mejl på event@rikatillsammans.se eller via meddelande-funktionen i Billogram..

Du behöver vara minst 18 år gammal för att delta. Fakturan skall oavsett förfallodatum vara betald innan eventet äger rum, om inte annan skriftlig överenskommelse har gjorts.

För workshopen ingår: utbildningsdag ledd av Jan Bolmeson, lunch, för- och eftermiddagsfika samt viss utbildningsdokumentation i digital form samt en uppföljande digital frågestund, i avgiften. Priset för workshopen är 3 600 kr inkl. moms.

För FikaTillsammans/Patreon-event ingår: inträdesbiljett till tillfället och en afterworkbuffé (dryck ingår inte). Kostnad för FikaTillsammans står specificerat per tillfälle, men är oftast 300 kr inkl. moms.

För Livsplan-kickoffen ingår: två utbildningsdagar ledda av Jan Bolmeson och Moa Diseborn, för- och eftermiddagsfika, lunch och två middagar (torsdag och fredag). Priset för Livsplans-kickoffen är 9 200 kr inkl. moms.

Individuella avvikelser från ordinarie pris kan förekomma.

Vid själva event-tillfället

Alla vår event hålls i centralt belägna platser i respektive ort. Exakt plats meddelas senast 1 vecka innan själva eventet om det inte är specificerat i bekräftelsen. RikaTillsammans kan komma att ändra lokal upp till en vecka innan eventets start.

Tiderna är specifika för varje event, men workshoparna pågår oftast mellan 09:00 och ca 17:00 på en helgdag. FikaTillsammans är oftast en veckodag från 18:00 till ca 20:30. Livsplan-kickoffen är oftast torsdag kväll till lördag kväll.

Minst 14 dagar innan eventet behöver du meddela om du har några särskilda behov eller önskemål inför eller under eventet. Vi försöker tillsammans med vår lokalleverantör i största möjliga mån tillgodose allergivänlig kost om det är av etiska eller medicinska skäl. Vi kan tyvärr inte tillgodose speciella matönskemål eller tillfälliga dieter.

I övrigt gäller att: Fotografering kan förekomma på eventet. Vill du inte vara med, meddela fotografen på plats. Parfymer och rakvatten undanbedes med hänsyn till allergiker. Om du uppträder störande kan du bli ombedd att lämna utan någon ersättning. Du står själv för de kostnader om du åsamkar skador på vår eller leverantörens utrustning.

Husdjur är inte tillåtna och vi rekommenderar inte att ha med dig barn. Om det förekommer en störning kan du som ansvarar för barnet visas ut ur lokalen. RikaTillsammans ansvarar inte för värdesaker eller kvarglömda kläder

Ansvarsbegränsning

Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls under RikaTillsammans presentationer (oavsett om detta sker vid föreläsningar, seminarier eller webbinarier m.m.) lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument.

Den allmänna informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som RikaTillsammans bedömer vara tillförlitlig. RikaTillsammans kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande information i analyser baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för deltagare i Sverige.

Syftet är att ge en allmän information till deltagarna vid RikaTillsammans presentation och utgör således inga personliga investeringsråd eller en personlig rekommendation. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Deltagare bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans påminner deltagaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Ingen del av materialet eller informationen som tillhandahålls under RikaTillsammans presentation får reproduceras eller distribueras till någon annan person.

Inget av det som du som deltagare berättar för RikaTillsammans innan eller eventet kommer att spridas vidare till tredje part.

Hantering av personuppgifter

RikaTillsammans kommer att hantera dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla eventet. Det innebär att vi kommer att hantera uppgifter som namn, epost, mobilnummer, matönskemål och eventuella företagsuppgifter.

Inför eventet kommer du att få

  • En bekräftelse vid anmälan
  • Ett välkomstbrev ca 1 vecka innan eventet
  • Ett SMS kvällen innan
  • Ett uppföljningsmejl efter eventet

Det kan hända att du blir kontaktad av RikaTillsammans efter eventet med tips eller möjlighet att erbjuda vidare tjänster eller produkter. RikaTillsammans förbinder sig till att inte sprida dina uppgifter vidare till tredje part.

Som deltagare har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att RikaTillsammans inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Ombokning, avbokning och ångerrätt

RikaTillsammans tillämpar generösa av- och ombokningsregler som vi kan. Det betyder att om vi kan avboka dig gentemot vår lokalleverantör utan kostnad så kommer vi att göra det. Vi förbehåller oss rätten att utöver det ta ut en administrativ avgift om 200 kr och eventuella kostnader för den del av tjänsten som redan har utförts (t.ex. inköp av mat och material).

Fram tills 30 dagar innan eventet kan du avboka utan kostnad eller överlåta din plats till någon annan. Därefter behöver vi ta ut den kostnad som lokalleverantören tar av oss per person och en administrativ avgift på 100 kr.

Oftast, men inte alltid är lokalernas villkor:

  • 100 % kan återbetalas vid om/avbokning fram till fyra veckor innan
  • 25 % kan återbetalas vid om/avbokning fram till två veckor innan
  • 10 % kan återbetals vid om/avbokning fram till en vecka innan

Vid avbrutet deltagande på eventet utgår ingen ersättning eller återbetalning. I de fall att fakturan har gått till ett inkassobolag behöver du betala hela fakturan plus de eventuella kostnader som inkassobolaget tar ut.

Ovanstående gäller även om du kan visa att du är förhindrad att delta mot uppvisande av läkarintyg. Däremot erbjuds du då att omboka din utbildning till ett annat datum utan den administrativa extrakostnaden.

Avanmälan sker via mejl till event@rikatillsammans.se och är giltig först när du har fått skriftlig återkoppling. OBS! Utebliven betalning av fakturan gäller INTE som en avanmälan.

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingicks, det vill säga när du gjorde bokningen via hemsidan. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt ska du utan onödigt dröjsmål klart och tydligt meddela oss detta. Vid utnyttjad ångerrätt kommer du att få hela din betalning återbetald inom 30 dagar, förutsatt att du redan betalat fakturan och ovanstående brytdatum om vi meddelat lokalen din ankomst. Du har inte rätt till återbetalning om du utnyttjar ångerrätten efter eller under det att eventet ägt rum, oavsett om du deltagit eller ej.

Om eventet ställs in

RikaTillsammans förbehåller sig rätten att ställa in workshopen vid handledares sjukdom eller vid otillräckligt antal anmälda deltagare. Vid eventuell inställd workshop erbjuds du flytta din plats till annat datum. Om datumen inte passar dig återbetalas alla inbetalda avgifter till dig. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.

Reklamation och tvist

Om du är missnöjd med ett event så kan du reklamera inom 30 dagar från att eventet ägt rum. RikaTillsammans åtar sig att följa den rekommendation som Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) ger. I övrigt prövas tvister i allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt nedan:

Företag: RikaTillsammans AB
Adress: c/o Jan Bolmeson, Önskegatan 15, 214 58 Malmö
E-postadress: jan@rikatillsammans.se


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera