Om världen vore en by…

Jag får en hel del spam via e-post men detta var faktiskt tänkvärt:

Om hela världen reducerades till en by med 100 innevånare och alla proportioner bibehålls så bestod byn av:

 • 57 asiater
 • 21 européer
 • 14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
 • 8 afrikaner
 • 52 kvinnor
 • 48 män
 • 70 ickekristna
 • 30 kristna
 • 89 heterosexuella
 • 11 homosexuella
 • 6 personer skulle inneha och nyttja 59 % av alla gemensamma tillgångar, och de 6 personerna kom från USA

80 hade otillräckliga boendeförhållanden
70 var analfabeter
50 var undernärda, 1 döende, 2 föddes och 1 hade en PC.
och bara en har en akademisk examen.

Om Du vaknar i morgon, frisk och icke-sjuk, så är Du lyckligare lottad än 1 miljon människor som inte kommer att leva nästa vecka.

Om Du inte har upplevt ett krig, inte upplevt hunger, fångenskapens ensamhet eller dödskampens smärta så är Du lyckligare lottad än 500 miljoner människor här på jorden.

Om det finns mat i Ditt kylskåp, om Du har ett jobb, om Du har tak över huvudet och en säng att sova i, då är Du rikare än 75 % av innevånarna på jorden.

Har Du ett konto på en bank, lite pengar i börsen och  småslantar i en ask, då tillhör Du de rikaste 8 % av jordens innevånare.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök