Ombalansering i Globala barnportföljen 2018

Förenkling, försäljning och inköp av fonder till globala barnportföljen inför året.

Årsskiftet är ett bra tillfälle att göra en årlig översyn av portföljerna och nu har tiden kommit till Globala barnportföljen. Varje år gör jag en ombalansering för att återställa risknivån, sälja dyrt och köpa billigt samt att försöka förenkla portföljen.

När man börjar spara så bör man ha en genomtänkt strategi för hur pengarna ska jobba. Den övergripande tanken för den globala barnportföljen är att det ska vara en portfölj som ska ge god avkastning över en längre tidsperiod om minst 10 år. Den ska samtidigt även vara konstruerad på ett sådant sätt att man skulle teoretiskt kunna låta den vara i flera år utan att behöva titta på den, och den skulle ändå gör ett bra jobb.

Anledningen till att namnet blev ”globala barnportföljen” är att jag först skrev om den i min bok ”Gör ditt barn rikt” då den lämpade sig väldigt väl för just sparande till barn. Men den fungerar naturligtvis minst lika bra i ett sparande till sig själv, sin pension eller i sitt företag. Det är en ganska aggressiv portfölj med hög, men inte extrem, risk och god möjlighet till avkastning. Fördelningen är 90 procent aktier (läs: indexfonder) och 10 procent ränte- och obligationsfonder. Du kan läsa mer om portföljen här:

Det som däremot händer över tid är att andelen aktieindexfonder förändras under året när portföljen är och jobbar. Under förra året ökade portföljen med 10.4 procent i värde och det var aktie-delen som stod för majoriteten av uppgången. Det gjorde att förhållandet ökade från 90/10 till ca 91/9.

Det är inte en så stor förändring, men det är ändå en avvikelse från målfördelningen 90/10. En ombalansering hjälper således till att återställa portföljen till sitt ursprungsläge. Dessutom har ombalansering fler fördelar såsom att det kan öka avkastningen något eftersom man säljer dyrt och köper billigt. Något som de flesta sparare normalt sett kapitalt misslyckas med. Du kan läsa mer om ombalansering nedan:

Slutligen så brukar jag försöka förenkla portföljen och ställa in den så att den kan få jobba i fred under året, samtidigt som jag gör en översyn av fonderna i den, i förhållande till min topplista med de bästa fonderna 2018.

 • Bästa fonderna 2021 - De bästa indexfonderna, hållbara fonderna, räntefonderna och övriga fonderna för ditt sparande och din portfölj 2021

Om du har frågor, ställ dem gärna i kommentarerna.

Ombalansering i aktiedelen

Om vi börjar med den första delen i portföljen, så såg den ut enligt kolumnen ”tidigare” nedan. De två andra kolumnerna beskriver förändringen och målfördelningen.

Tabell 1. Ombalansering i aktie-delen i globala barnportföljen 29 januari 2018
Aktieindexfonder Typ av indexfond Tidigare Förändring Målfördelning
DNB Global Indeks Global 29,2 % -29,2 % 0,0 %
Länsförsäkringar Global Indexnära Global 29,6 % +0,4 % 30,0 %
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,7 % -0,7 % 5,0 %
Nordnet Superfonden Sverige Sverige 9,9 % -9,9 % 0,0 %
SEB Sverige Index ny fond Sverige 0,0 % +5,0 % 5,0 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 10,5 % -0,5 % 10,0 %
SPP Aktiefond Global ny fond Global 0,0 % +30,0 % 30,0 %
Swedbank Robur Access Asien Asien 5,9 % -0,9 % 5,0 %
XACT Småbolag / PLUS Sverige Småbolag ny fond Sverige 0,0 % +5,0 % 5,0 %
Summa aktieindexfonder 90,8 %  -0,8 %  90,0 %

Jag tycker egentligen att portföljen var bra och egentligen inte krävde någon större förändring, men det är alltid roligt att optimera lite till. Om du har portföljen i 2017-versionen så behöver du egentligen inte göra några förändringar, men vill du, så är motiveringen enligt nedan.

DNB Global Indeks
En bra globalfond, som man absolut kan vara nöjd med, men eftersom portföljen redan innehåller Länsförsäkringar-fonden, så är det mer eller mindre ett överlapp. Jag väljer därför att sälja av den här för att ersätta den med SPP Globalfonden som är något större än DNB och LF-fonderna.
Länsförsäkringar Global Indexnära
Behåller jag i portföljen och ökar lite i den. Den bästa globala fonden enligt mig. Den har dock fått lite kritik på grund av diskussionen kring avgifterna, men jag ser det inte som ett problem. Ett alternativ här kan vara att behålla DNB Global Indeks alternativt köra på Swedbank Robur Access Global.
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära
Bästa tillväxtmarknadsfonden som finns. Den har gått bra, så vi säljer av lite och hämtar vinsten och fördelar den på de andra fonderna.
Nordnet Superfonden Sverige
Den stora förändringen i år, där jag plockar bort den med anledning att jag hellre lägger in en småbolagsfond för att höja risken och möjligheten till avkastning samt SEBs Indexfond som är något större än Nordnet-fonden. Återigen, inget fel i att behålla Nordnet-fonden, men den här känns som ett lite bättre val.
SEB Sverige Index
En i portföljen ny svensk indexfond som går som SIXRX-indexet vilket är större än OMXSBGI som Nordnet-fonden gick på. Det kan man översätta i lite högre möjlighet till avkastning.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Den har gått bra, så vi balanserar tillbaka den till 10 procent. Jättebra fond.
SPP Aktiefond Global
Den nya globalfonden i portföljen som följer MSCI All-Country snarare än det vanliga MSCI World-indexet, vilket innebär en lite större spridning och därmed lite högre risk och möjlighet till avkastning.
Swedbank Robur Access Asien
Bästa asienfonden som gick oerhört bra, samma sak där, en liten vinsthemtagning och ombalansering tillbaka till 5 procent.
XACT Svenska Småbolag / PLUS Småbolag Sverige Index
Nykomlingen i listan. Jag vill öka risken i Sverige-delen med att ta in småbolag som tenderar ge en högre avkastning över tid. Problemet är dock att PLUS-fonden inte finns hos Nordnet, så där får man köra med XACT-fonden. Men den går tyvärr inte att månadsspara i, om man inte månadssparar mer än 500 kr i månaden i den. Hos Avanza fungerar månadssparandet utmärkt in PLUS-fonden.

Totalt sett minskar jag alltså aktiedelen från 90,8 procent till 90,0 procent, som är en högst marginell förändring (som egentligen inte skulle behövts). Tre fonder försvinner och två tillkommer. I övrigt samma upplägg som förra året.

Rebalansering i räntedelen

På samma sätt har jag uppdaterat räntedelen i portföljen enligt en liknande princip.

Tabell 2. Ombalansering i ränte-delen i globala barnportföljen 29 januari 2018
Korta och långa räntefonder Typ av räntefond Tidigare Förändring Målfördelning
AMF Räntefond Lång Kort 4,4 % -4,4 % 0,0 %
Kontanter 0,4 % -0,4 % 0,0 %
Spiltan Räntefond Sverige Kort 0,0 % 5,0 % 5,0 %
Swedbank Robur Penningmarknadsfond Kort 4,4 % -4,4 % 0,0 %
Öhman Realobligationsfond ny fond Lång 0,0 % 5,0 % 5,0 %
Summa räntefonder 9,2% +0,8% 10,0%

Här blir ju en liten ökning då vi minskar i aktiedelen, men förändringen är som sagt under 1 procent. Resonemanget här är att vi byter ut den korta penningmarknadsfonden och den långa räntefonden, mot Spiltans blandränte-fond och lägger även in en realobligationsfond, som är lång och skyddar mot förändringar i inflation. Det handlar inte om att de andra fonderna är dåliga – man skulle absolut kunna ha kvar dem, men jag tror att den här förändringen gör det lite, lite bättre.

Globala barnportföljen från 1 februari 2018

Mitt mål är alltså att få portföljen på Shareville att se ut som följer, från och med början av februari när alla fondordrarna har gått genom. Du kan klicka på bilden nedan för att göra den större.

Ombalansering globala barnportfoljen 2018

 

Det är egentligen inte något konstigt utan går i linje med det som står ovan i artikeln. I tabellform ser det ut som följer:

Tabell 2. Ombalansering i ränte-delen i globala barnportföljen 29 januari 2018
Aktieindexfonder Typ av fond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global 30,0 %
2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,0 %
3. SEB Sverige Index ny fond Sverige 5,0 %
4. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 10,0 %
5. SPP Aktiefond Global ny fond Global 30,0 %
6. Swedbank Robur Access Asien Asien 5,0 %
7. XACT Småbolag / PLUS Sverige Småbolag ny fond Sverige 5,0 %
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond 5,0 %
9. Öhman Realobligationsfond ny fond Lång räntefond 5,0 %

Om du använder Avanza så går det jättebra månadsspara i ovanstående fonder. Det fungerar nästan lika bra hos Nordnet, förutom att du inte kan välja PLUS-fonden. Där får du istället välja XACT-fonden. Den går att månadsspara i först från 500 kr per månad.

Det går att göra portföljen med färre fonder, till och med två, läs mer nedan:

Ombalansering med Excel

När man ska göra ombalanseringen själv så är det lite meckigt första gången. Jag rekommenderar verkligen att läsa följande artikel för att förstå konceptet:

Sedan har jag skapat en Excel-mall som du kan använda för att underlätta beräkningen. Den ser ut som följer:

Mall för ombalansering 2018

I mallen fyller du i dina fonder och deras nuvärde i de två första gröna kolumnerna, i den andra fyller du i önskad målfördelning för respektive fond och därefter spottar Excel-mallen ut hur mycket du ska köpa eller sälja respektive fond för.

Mallen ovan fungerar både för Nybörjarportföljen och Globala-barnportföljen (eller vilken annan portfölj med två tillgångsslag).

Månadssparande i Globala barnportföljen

Det går alldeles utmärkt att månadsspara i den globala barnportföljen enligt ovanstående fördelning. Dock kan minimi-krav på sparande ibland ställa till det. Det vill säga att om man ska månadsspara 1 000 kr på följande nio fonder så blir det bara lite mer än 50 kr i vissa fonder och då protesterar både Avanza och Nordnet. Lösningen är då att inte månadsspara i alla fonderna, utan att välja ut de största, t.ex. enligt alternativet med färre fonder och sedan balansera om in i dessa fonder en till två gånger om året. Det gör inget att det inte blir perfekt fördelning i månadssparandet, den kommer ändå att bli skev över tid.

Följ globala barnportföljen på Shareville

Även om min plan inte är att göra några förändringar i portföljen, så får du mer än gärna följa portföljen i realtid på Shareville (annonslänk). Självklart är det gratis. På Shareville kan du se alla innehav, transaktioner och värdeförändringen.

Även om jag uppskattar grafen ovan så är den inte helt rättvisande. Den jämför nybörjarportföljen med Stockholmsbörsens OMXS30, det vill säga Sveriges 30 största bolag (något förenklat). Läs gärna i min nedanstående artikel kring hur man hellre borde jämföra den här portföljen:

Missa inte uppdateringar i framtiden

Jag har även ett månatligt nyhetsbrev om privatekonomi, där jag förutom liknande uppdateringar även tar med de bästa tipsen, verktygen och råden för din privatekonomi. Du kan prenumerera nedan. Självklart är det gratis.
[mc_newsletter_form]

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

84 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej Jan. En fråga, Länsförsäkringar Global indexnära och SPP Aktiefond global A, varför har du valt dessa 2 i portföljen då de 10 största innehaven i de båda är i det närmaste identiska sånär som på 1 aktie i vardera skiljer sig. Annars har de 9 av 10 största innehavet i samma bolag. Överlapp ?

  Gravatar för användaren
  Andreas Mattsson
 2. Blir det en ny uppdatering för 2019? Skulle du säga att denna portfölj skulle funka bra för en 30-åring att ha som sitt privata pensionssparande (med justering sista kanske 10 åren innan pensionering)

  Gravatar för användaren
  Lucas
 3. Hej,
  Spännande artiklar :)
  Kommer det en uppdatering av portföljens innehav i januari?

  Gravatar för användaren
  Daniel
 4. Hej, jag har sparat i globala barnportföljen sedan årsskiftet och det har gått bra tills nyligen när börsen började dyka. Vad är ditt tips att ligga kvar medfördelningen som den är eller omfördela?
  Med vänlig hälsning
  Björn

  Gravatar för användaren
  Björn
 5. Hej! Finns det något bra alternativ till Xact-fonden om man vill månadsspara i Nordnet? Jag kommer tyvärr ej upp i 500 kr/månad med 5%.

  Gravatar för användaren
  Mehdi
  1. Hej!
   PLUS Sverige Småbolag är ett alternativ.
   Hälsningar
   Elin

   Gravatar för användaren
   Elin Agorelius
 6. Hej!
  Du motiverade att byta ut DNB Global Indeks mot SPP aktiefond global eftersom den var så lik Länsförsäkringar Global Indexnära.

  Jag jämförde SPP/Länsförsäkringar och ser inte att det är någon speciellt stor skillnad mellan dom två heller, förutom avgiften som är lägre på Länsförsäkringar. Hur resonerar du där?

  Gravatar för användaren
  Hannes König
  1. Hej!

   SPP har större andel Asien än Länsförsäkringar och DNB, så där har vi en skillnad. SPP globalfond följer nämligen indexet MSCI All country och Länsförsäkringar i sin tur följer MSCI World Total Net Return.

   Gravatar för användaren
   Elin Agorelius
 7. Hittade svaret på min egen fråga ang XACT-fonden, och hittade även fonden i listan över börshandlade fonder. Tack för en superblogg!

  Gravatar för användaren
  Elisabeth
 8. Jag hittar varken XACT Småbolag eller PLUS Sverige Småbolag hos min förvaltare (har ISK-konton till vart och ett av barnen hos Handelsbanken), har du möjligen något annat förslag?

  Tack!

  Gravatar för användaren
  Elisabeth
 9. Hej Jan!

  Öhman Realobligationsfond upphör nu i slutet på maj, och slås ihop med Öhman Realräntefond A som har en avgift på 0,7% enligt Avanza. Det gör ju den fonden betydligt mindre attraktiv, och är nog fog för en ombalansering nu till midsommar.

  Vilken fond föreslår du som alternativ?

  Gravatar för användaren
  Christian
 10. Hej! Ponera att jag vill ta rygg på den här portföljen och sedan börja månadsspara barnbidraget på 1250kr i månaden. Hur delar man upp inköpen? Samma %-summa på samtliga fonder i portföljen även om beloppen blir väldigt små?

  Gravatar för användaren
  Johan
 11. Hej Jan, tack för en mycket bra blogg.

  Jag avsätter pengar via löneväxling till Länsförsäkringar och planerar att bygga portföljen enligt Globala Barnportföljen 2018. LF erbjuder varken ”Spiltan Räntefond Sverige” eller ”Öhman Realobligationsfond”, kan du hjälpa mig med lämpliga alternativ till dessa?

  Tycker det är lite svårt att få överblick över olika räntefonder…

  Gravatar för användaren
  Åke Johansson
 12. Hej Jan, jag tänkte börja starta spara i Globala Barnportföljen. Jag gör en engångsinsättning på ca 20 000 och sedan tänkte jag spara 1000 i månaden. Bör jag köra på ditt upplägg då eller ska jag plocka bort några fonder (i och med att 1000 inte räcker för att sätta in i alla fonder varje månad)?

  Allt gott, och fantastiskt bra blogg! Är otroligt tacksam!

  Gravatar för användaren
  Filip
 13. Hej Jan !

  Jag har startat ett månadssparande i Globala barnportföljen, jag litar helt på ditt
  val och procentuella fördelning av fonder ! Vet ju även att du förespråkar låga fondavgifter
  så min fråga är: hur blir avgiften i denna ombalanserade portfölj ?

  Gravatar för användaren
  Patrik
 14. Hej Jan,

  jag gör nu ombalansering enligt din rekommendation, men när jag satte upp sparandet (förra året under hösten) så verkar det inte vara samma fonder/aktier. Jag har text en som heter Avanza ZERO och en som heter SPP Obligationsfond. Frågorna blir då 2 st:

  1.Har det skett förändringar sen i höstas? Eller har jag helt enkelt inte hängt med i någon köp/sälj-sväng du gjort sen dess?

  2. Ska jag omfördela enligt din plan oavsett och därför tex nolla Avanza Zero och SPP Ob. eller behålla någon av dem och endast köpa/sälja de som föreslår.

  Hoppas min fråga är hyfsat tydlig, jag är inte helt van det här.

  Mvh

  Emelie

  Gravatar för användaren
  Emelie
 15. Hej Jan,
  Jag försöker balansera om G. Barnportföljen som jag har i en KF på Nordnet med hjälp av din balanseringsmall. Den ger som bekant mkt exakta summor (ental kronor) och procentsatser (2 decimaler).
  Jag ställs då inför problemet att på Nordnet så säljes fonder endast i hela procent och köps endast i jämna 100-tal kronor (tror jag). Det blir då väldigt trixigt att balansera av enligt mallen och nå exakt balans 90/10.

  Det är första gången jag gör detta. Har jag missat något, nybörjare som jag är?
  Tacksam för svar.

  Gravatar för användaren
  Mathias
 16. Alternativ till Öhman Realobligationsfond?

  Hej Jan. Jag lyckas inte med realobligationsfonden på avanza för mina barns räkning.

  De verkar finnas inköpsregler även för denna fond.

  ”Du måste fylla i ett högre belopp. Lägsta köpbelopp är 1000 SEK och minsta tilläggsköp om du äger fonden sen tidigare är 1000 SEK.”

  Finns det något alternativ?

  Med vänliga hälsningar Hans Bjurström

  Gravatar för användaren
  Hans Bjurström
 17. Hej Jan, fantastisk bra blogg du har! Jag funderar på en sak gällande globalfonderna, spiltan har ju släppt en ny globalfond mot investmentbolag, ”spiltan global investmentbolag”. Kan det inte vara ett alternativ istället för två st ’vanliga” globalfonder på 30/30. Antingen köra 30 i en global och 30 i global investment. alternativt 20/20/20 och behålla dina två ovan men utöka med global investmentbolag?

  Nyfiken på hur du tänker kring detta? =)

  Mvh
  Christoffer Tapper

  Gravatar för användaren
  finnbodadunge
 18. Hej! Tack för en bra blogg mm! Två frågor:

  1. Har jag samma möjligheter att handla de fonder du föreslår oavsett om jag öppnar konto (KF) på Avanza eller Nordnet? Sparar du på Nordnet?

  2. Jag har två barn. Bör jag öppna en KF till dem var med dem som förmånstagare eller kan jag spara till dem gemensamt i EN KF i mitt namn och sedan ge dem pengarna på lämpligt sätt när de är vuxna? Vad tror du mest på?

  MVH Kristina

  Gravatar för användaren
  Kristina
 19. Hej Jan kan du inte komma med något rimligt alternativ till Xact Småbolagsfond?
  Har inte råd att sätta 500 kr på den och vill verkligen inte ombalansera hela tiden utan siktar på att det skall gå på automatik

  Gravatar för användaren
  Sigvard

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök