Ombalansering i Globala barnportföljen 2018
Sök:

Ombalansering i Globala barnportföljen 2018

Förenkling, försäljning och inköp av fonder till globala barnportföljen inför året.

Årsskiftet är ett bra tillfälle att göra en årlig översyn av portföljerna och nu har tiden kommit till Globala barnportföljen. Varje år gör jag en ombalansering för att återställa risknivån, sälja dyrt och köpa billigt samt att försöka förenkla portföljen.

När man börjar spara så bör man ha en genomtänkt strategi för hur pengarna ska jobba. Den övergripande tanken för den globala barnportföljen är att det ska vara en portfölj som ska ge god avkastning över en längre tidsperiod om minst 10 år. Den ska samtidigt även vara konstruerad på ett sådant sätt att man skulle teoretiskt kunna låta den vara i flera år utan att behöva titta på den, och den skulle ändå gör ett bra jobb.

Anledningen till att namnet blev ”globala barnportföljen” är att jag först skrev om den i min bok ”Gör ditt barn rikt” då den lämpade sig väldigt väl för just sparande till barn. Men den fungerar naturligtvis minst lika bra i ett sparande till sig själv, sin pension eller i sitt företag. Det är en ganska aggressiv portfölj med hög, men inte extrem, risk och god möjlighet till avkastning. Fördelningen är 90 procent aktier (läs: indexfonder) och 10 procent ränte- och obligationsfonder. Du kan läsa mer om portföljen här:

Det som däremot händer över tid är att andelen aktieindexfonder förändras under året när portföljen är och jobbar. Under förra året ökade portföljen med 10.4 procent i värde och det var aktie-delen som stod för majoriteten av uppgången. Det gjorde att förhållandet ökade från 90/10 till ca 91/9.

Det är inte en så stor förändring, men det är ändå en avvikelse från målfördelningen 90/10. En ombalansering hjälper således till att återställa portföljen till sitt ursprungsläge. Dessutom har ombalansering fler fördelar såsom att det kan öka avkastningen något eftersom man säljer dyrt och köper billigt. Något som de flesta sparare normalt sett kapitalt misslyckas med. Du kan läsa mer om ombalansering nedan:

Slutligen så brukar jag försöka förenkla portföljen och ställa in den så att den kan få jobba i fred under året, samtidigt som jag gör en översyn av fonderna i den, i förhållande till min topplista med de bästa fonderna 2018.

Om du har frågor, ställ dem gärna i kommentarerna.

Ombalansering i aktiedelen

Om vi börjar med den första delen i portföljen, så såg den ut enligt kolumnen ”tidigare” nedan. De två andra kolumnerna beskriver förändringen och målfördelningen.

Tabell 1. Ombalansering i aktie-delen i globala barnportföljen 29 januari 2018
Aktieindexfonder Typ av indexfond Tidigare Förändring Målfördelning
DNB Global Indeks Global 29,2 % -29,2 % 0,0 %
Länsförsäkringar Global Indexnära Global 29,6 % +0,4 % 30,0 %
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,7 % -0,7 % 5,0 %
Nordnet Superfonden Sverige Sverige 9,9 % -9,9 % 0,0 %
SEB Sverige Index ny fond Sverige 0,0 % +5,0 % 5,0 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 10,5 % -0,5 % 10,0 %
SPP Aktiefond Global ny fond Global 0,0 % +30,0 % 30,0 %
Swedbank Robur Access Asien Asien 5,9 % -0,9 % 5,0 %
XACT Småbolag / PLUS Sverige Småbolag ny fond Sverige 0,0 % +5,0 % 5,0 %
Summa aktieindexfonder 90,8 %  -0,8 %  90,0 %

Jag tycker egentligen att portföljen var bra och egentligen inte krävde någon större förändring, men det är alltid roligt att optimera lite till. Om du har portföljen i 2017-versionen så behöver du egentligen inte göra några förändringar, men vill du, så är motiveringen enligt nedan.

DNB Global Indeks
En bra globalfond, som man absolut kan vara nöjd med, men eftersom portföljen redan innehåller Länsförsäkringar-fonden, så är det mer eller mindre ett överlapp. Jag väljer därför att sälja av den här för att ersätta den med SPP Globalfonden som är något större än DNB och LF-fonderna.
Länsförsäkringar Global Indexnära
Behåller jag i portföljen och ökar lite i den. Den bästa globala fonden enligt mig. Den har dock fått lite kritik på grund av diskussionen kring avgifterna, men jag ser det inte som ett problem. Ett alternativ här kan vara att behålla DNB Global Indeks alternativt köra på Swedbank Robur Access Global.
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära
Bästa tillväxtmarknadsfonden som finns. Den har gått bra, så vi säljer av lite och hämtar vinsten och fördelar den på de andra fonderna.
Nordnet Superfonden Sverige
Den stora förändringen i år, där jag plockar bort den med anledning att jag hellre lägger in en småbolagsfond för att höja risken och möjligheten till avkastning samt SEBs Indexfond som är något större än Nordnet-fonden. Återigen, inget fel i att behålla Nordnet-fonden, men den här känns som ett lite bättre val.
SEB Sverige Index
En i portföljen ny svensk indexfond som går som SIXRX-indexet vilket är större än OMXSBGI som Nordnet-fonden gick på. Det kan man översätta i lite högre möjlighet till avkastning.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Den har gått bra, så vi balanserar tillbaka den till 10 procent. Jättebra fond.
SPP Aktiefond Global
Den nya globalfonden i portföljen som följer MSCI All-Country snarare än det vanliga MSCI World-indexet, vilket innebär en lite större spridning och därmed lite högre risk och möjlighet till avkastning.
Swedbank Robur Access Asien
Bästa asienfonden som gick oerhört bra, samma sak där, en liten vinsthemtagning och ombalansering tillbaka till 5 procent.
XACT Svenska Småbolag / PLUS Småbolag Sverige Index
Nykomlingen i listan. Jag vill öka risken i Sverige-delen med att ta in småbolag som tenderar ge en högre avkastning över tid. Problemet är dock att PLUS-fonden inte finns hos Nordnet, så där får man köra med XACT-fonden. Men den går tyvärr inte att månadsspara i, om man inte månadssparar mer än 500 kr i månaden i den. Hos Avanza fungerar månadssparandet utmärkt in PLUS-fonden.

Totalt sett minskar jag alltså aktiedelen från 90,8 procent till 90,0 procent, som är en högst marginell förändring (som egentligen inte skulle behövts). Tre fonder försvinner och två tillkommer. I övrigt samma upplägg som förra året.

Rebalansering i räntedelen

På samma sätt har jag uppdaterat räntedelen i portföljen enligt en liknande princip.

Tabell 2. Ombalansering i ränte-delen i globala barnportföljen 29 januari 2018
Korta och långa räntefonder Typ av räntefond Tidigare Förändring Målfördelning
AMF Räntefond Lång Kort 4,4 % -4,4 % 0,0 %
Kontanter 0,4 % -0,4 % 0,0 %
Spiltan Räntefond Sverige Kort 0,0 % 5,0 % 5,0 %
Swedbank Robur Penningmarknadsfond Kort 4,4 % -4,4 % 0,0 %
Öhman Realobligationsfond ny fond Lång 0,0 % 5,0 % 5,0 %
Summa räntefonder 9,2% +0,8% 10,0%

Här blir ju en liten ökning då vi minskar i aktiedelen, men förändringen är som sagt under 1 procent. Resonemanget här är att vi byter ut den korta penningmarknadsfonden och den långa räntefonden, mot Spiltans blandränte-fond och lägger även in en realobligationsfond, som är lång och skyddar mot förändringar i inflation. Det handlar inte om att de andra fonderna är dåliga – man skulle absolut kunna ha kvar dem, men jag tror att den här förändringen gör det lite, lite bättre.

Globala barnportföljen från 1 februari 2018

Mitt mål är alltså att få portföljen på Shareville att se ut som följer, från och med början av februari när alla fondordrarna har gått genom. Du kan klicka på bilden nedan för att göra den större.

Ombalansering globala barnportfoljen 2018

 

Det är egentligen inte något konstigt utan går i linje med det som står ovan i artikeln. I tabellform ser det ut som följer:

Tabell 2. Ombalansering i ränte-delen i globala barnportföljen 29 januari 2018
Aktieindexfonder Typ av fond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global 30,0 %
2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,0 %
3. SEB Sverige Index ny fond Sverige 5,0 %
4. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 10,0 %
5. SPP Aktiefond Global ny fond Global 30,0 %
6. Swedbank Robur Access Asien Asien 5,0 %
7. XACT Småbolag / PLUS Sverige Småbolag ny fond Sverige 5,0 %
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond 5,0 %
9. Öhman Realobligationsfond ny fond Lång räntefond 5,0 %

Om du använder Avanza så går det jättebra månadsspara i ovanstående fonder. Det fungerar nästan lika bra hos Nordnet, förutom att du inte kan välja PLUS-fonden. Där får du istället välja XACT-fonden. Den går att månadsspara i först från 500 kr per månad.

Det går att göra portföljen med färre fonder, till och med två, läs mer nedan:

Ombalansering med Excel

När man ska göra ombalanseringen själv så är det lite meckigt första gången. Jag rekommenderar verkligen att läsa följande artikel för att förstå konceptet:

Sedan har jag skapat en Excel-mall som du kan använda för att underlätta beräkningen. Den ser ut som följer:

Mall för ombalansering 2018

I mallen fyller du i dina fonder och deras nuvärde i de två första gröna kolumnerna, i den andra fyller du i önskad målfördelning för respektive fond och därefter spottar Excel-mallen ut hur mycket du ska köpa eller sälja respektive fond för.

Mallen ovan fungerar både för Nybörjarportföljen och Globala-barnportföljen (eller vilken annan portfölj med två tillgångsslag).

Månadssparande i Globala barnportföljen

Det går alldeles utmärkt att månadsspara i den globala barnportföljen enligt ovanstående fördelning. Dock kan minimi-krav på sparande ibland ställa till det. Det vill säga att om man ska månadsspara 1 000 kr på följande nio fonder så blir det bara lite mer än 50 kr i vissa fonder och då protesterar både Avanza och Nordnet. Lösningen är då att inte månadsspara i alla fonderna, utan att välja ut de största, t.ex. enligt alternativet med färre fonder och sedan balansera om in i dessa fonder en till två gånger om året. Det gör inget att det inte blir perfekt fördelning i månadssparandet, den kommer ändå att bli skev över tid.

Följ globala barnportföljen på Shareville

Även om min plan inte är att göra några förändringar i portföljen, så får du mer än gärna följa portföljen i realtid på Shareville (annonslänk). Självklart är det gratis. På Shareville kan du se alla innehav, transaktioner och värdeförändringen.

Även om jag uppskattar grafen ovan så är den inte helt rättvisande. Den jämför nybörjarportföljen med Stockholmsbörsens OMXS30, det vill säga Sveriges 30 största bolag (något förenklat). Läs gärna i min nedanstående artikel kring hur man hellre borde jämföra den här portföljen:

Missa inte uppdateringar i framtiden

Jag har även ett månatligt nyhetsbrev om privatekonomi, där jag förutom liknande uppdateringar även tar med de bästa tipsen, verktygen och råden för din privatekonomi. Du kan prenumerera nedan. Självklart är det gratis.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:


Den här artikeln publicerades 2018-02-01 klockan 07:15 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Globala barnportföljen.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

84 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan. En fråga, Länsförsäkringar Global indexnära och SPP Aktiefond global A, varför har du valt dessa 2 i portföljen då de 10 största innehaven i de båda är i det närmaste identiska sånär som på 1 aktie i vardera skiljer sig. Annars har de 9 av 10 största innehavet i samma bolag. Överlapp ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas Mattsson
 2. Vit pil

  Blir det en ny uppdatering för 2019? Skulle du säga att denna portfölj skulle funka bra för en 30-åring att ha som sitt privata pensionssparande (med justering sista kanske 10 åren innan pensionering)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lucas
  1. Vit pil

   Ja, det kommer en uppdatering snart! Ja, det skulle jag säga som svar på fråga två. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej,
  Spännande artiklar :)
  Kommer det en uppdatering av portföljens innehav i januari?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 4. Vit pil

  Hej, jag har sparat i globala barnportföljen sedan årsskiftet och det har gått bra tills nyligen när börsen började dyka. Vad är ditt tips att ligga kvar medfördelningen som den är eller omfördela?
  Med vänlig hälsning
  Björn

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Björn
 5. Vit pil

  Hej! Finns det något bra alternativ till Xact-fonden om man vill månadsspara i Nordnet? Jag kommer tyvärr ej upp i 500 kr/månad med 5%.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mehdi
  1. Vit pil

   Hej!
   PLUS Sverige Småbolag är ett alternativ.
   Hälsningar
   Elin

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Elin Agorelius
 6. Vit pil

  Hej!
  Du motiverade att byta ut DNB Global Indeks mot SPP aktiefond global eftersom den var så lik Länsförsäkringar Global Indexnära.

  Jag jämförde SPP/Länsförsäkringar och ser inte att det är någon speciellt stor skillnad mellan dom två heller, förutom avgiften som är lägre på Länsförsäkringar. Hur resonerar du där?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hannes König
  1. Vit pil

   Hej!

   SPP har större andel Asien än Länsförsäkringar och DNB, så där har vi en skillnad. SPP globalfond följer nämligen indexet MSCI All country och Länsförsäkringar i sin tur följer MSCI World Total Net Return.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Elin Agorelius
 7. Vit pil

  Hittade svaret på min egen fråga ang XACT-fonden, och hittade även fonden i listan över börshandlade fonder. Tack för en superblogg!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Elisabeth
 8. Vit pil

  Jag hittar varken XACT Småbolag eller PLUS Sverige Småbolag hos min förvaltare (har ISK-konton till vart och ett av barnen hos Handelsbanken), har du möjligen något annat förslag?

  Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Elisabeth
 9. Vit pil

  Hej Jan!

  Öhman Realobligationsfond upphör nu i slutet på maj, och slås ihop med Öhman Realräntefond A som har en avgift på 0,7% enligt Avanza. Det gör ju den fonden betydligt mindre attraktiv, och är nog fog för en ombalansering nu till midsommar.

  Vilken fond föreslår du som alternativ?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
  1. Vit pil

   Jag kommer behålla så länge. Finns inget riktigt bra alternativ just nu. Återkommer.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Hej! Ponera att jag vill ta rygg på den här portföljen och sedan börja månadsspara barnbidraget på 1250kr i månaden. Hur delar man upp inköpen? Samma %-summa på samtliga fonder i portföljen även om beloppen blir väldigt små?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Ja, om det går. Ibland kan dock månadsbeloppet vara för litet. Då är det bättre att spara i de globala indexfonderna och sedan balansera om vid ett eller två tillfällen om året.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 11. Vit pil

  Hej Jan, tack för en mycket bra blogg.

  Jag avsätter pengar via löneväxling till Länsförsäkringar och planerar att bygga portföljen enligt Globala Barnportföljen 2018. LF erbjuder varken ”Spiltan Räntefond Sverige” eller ”Öhman Realobligationsfond”, kan du hjälpa mig med lämpliga alternativ till dessa?

  Tycker det är lite svårt att få överblick över olika räntefonder…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Åke Johansson
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Hej Jan, jag tänkte börja starta spara i Globala Barnportföljen. Jag gör en engångsinsättning på ca 20 000 och sedan tänkte jag spara 1000 i månaden. Bör jag köra på ditt upplägg då eller ska jag plocka bort några fonder (i och med att 1000 inte räcker för att sätta in i alla fonder varje månad)?

  Allt gott, och fantastiskt bra blogg! Är otroligt tacksam!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Filip
  1. Vit pil

   Tack för de fina orden. Kör på mitt upplägg och sedan kan du balansera om 1-2 gånger om året. Det är inte jätteviktigt att det är exakt rätt hela tiden, för det kommer det aldrig vara.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Hej Jan !

  Jag har startat ett månadssparande i Globala barnportföljen, jag litar helt på ditt
  val och procentuella fördelning av fonder ! Vet ju även att du förespråkar låga fondavgifter
  så min fråga är: hur blir avgiften i denna ombalanserade portfölj ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
  1. Vit pil

   Jag har inte gjort matten, men min gissning är runt 0.4 procent, förmodligen lägre, vilket får anses vara rimligt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  Hej Jan,

  jag gör nu ombalansering enligt din rekommendation, men när jag satte upp sparandet (förra året under hösten) så verkar det inte vara samma fonder/aktier. Jag har text en som heter Avanza ZERO och en som heter SPP Obligationsfond. Frågorna blir då 2 st:

  1.Har det skett förändringar sen i höstas? Eller har jag helt enkelt inte hängt med i någon köp/sälj-sväng du gjort sen dess?

  2. Ska jag omfördela enligt din plan oavsett och därför tex nolla Avanza Zero och SPP Ob. eller behålla någon av dem och endast köpa/sälja de som föreslår.

  Hoppas min fråga är hyfsat tydlig, jag är inte helt van det här.

  Mvh

  Emelie

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emelie
  1. Vit pil

   1. Ja, det har skett förändringar enligt den här artikeln.

   2. Ja, det skulle jag rekommendera – även om det inte är någon större kris om du inte skulle göra det, eller har ägt dem fram tills nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Hej Jan,
  Jag försöker balansera om G. Barnportföljen som jag har i en KF på Nordnet med hjälp av din balanseringsmall. Den ger som bekant mkt exakta summor (ental kronor) och procentsatser (2 decimaler).
  Jag ställs då inför problemet att på Nordnet så säljes fonder endast i hela procent och köps endast i jämna 100-tal kronor (tror jag). Det blir då väldigt trixigt att balansera av enligt mallen och nå exakt balans 90/10.

  Det är första gången jag gör detta. Har jag missat något, nybörjare som jag är?
  Tacksam för svar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias
  1. Vit pil

   Det kommer ändå aldrig att vara perfekt så om det slår på någon procent så gör det ingenting. Kom så nära som möjligt, det räcker.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Alternativ till Öhman Realobligationsfond?

  Hej Jan. Jag lyckas inte med realobligationsfonden på avanza för mina barns räkning.

  De verkar finnas inköpsregler även för denna fond.

  ”Du måste fylla i ett högre belopp. Lägsta köpbelopp är 1000 SEK och minsta tilläggsköp om du äger fonden sen tidigare är 1000 SEK.”

  Finns det något alternativ?

  Med vänliga hälsningar Hans Bjurström

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hans Bjurström
  1. Vit pil

   Då skulle jag köra på Spiltan Räntefond Sverige ett tag och sedan balansera om när du kan lägga 1 000 kr i Öhman-fonden. Det gör inget att det inte är exakt från början.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Hej Jan, fantastisk bra blogg du har! Jag funderar på en sak gällande globalfonderna, spiltan har ju släppt en ny globalfond mot investmentbolag, ”spiltan global investmentbolag”. Kan det inte vara ett alternativ istället för två st ’vanliga” globalfonder på 30/30. Antingen köra 30 i en global och 30 i global investment. alternativt 20/20/20 och behålla dina två ovan men utöka med global investmentbolag?

  Nyfiken på hur du tänker kring detta? =)

  Mvh
  Christoffer Tapper

  0
  Gravatar ikon för användaren
  finnbodadunge
  1. Vit pil

   Njae, jag skulle nog inte rekommendera den som bas, då det mer eller mindre är en väldigt snäv halvt-aktivt-förvaltad fond. Den äger ju inte ett genomsnitt av marknaden utan nischar in sig på en speciell typ av bolag (investmentbolag och konglomerat). Problemet är att utomlands visar inte dessa på någon slags överprestation mot index. Om den skulle med i portföljen då kanske jag skulle ta med den på 5 % eller något liknande.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 18. Vit pil

  Hej! Tack för en bra blogg mm! Två frågor:

  1. Har jag samma möjligheter att handla de fonder du föreslår oavsett om jag öppnar konto (KF) på Avanza eller Nordnet? Sparar du på Nordnet?

  2. Jag har två barn. Bör jag öppna en KF till dem var med dem som förmånstagare eller kan jag spara till dem gemensamt i EN KF i mitt namn och sedan ge dem pengarna på lämpligt sätt när de är vuxna? Vad tror du mest på?

  MVH Kristina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristina
 19. Vit pil

  Hej Jan kan du inte komma med något rimligt alternativ till Xact Småbolagsfond?
  Har inte råd att sätta 500 kr på den och vill verkligen inte ombalansera hela tiden utan siktar på att det skall gå på automatik

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Sigvard
  1. Vit pil

   Hos Avanza är alternativet ”PLUS Småbolag Sverige Index” om man kör på Nordnet är rekommendationen att skippa månadssparandet in i fonden och sedan ombalansera in i den 1 – 2 gånger om året. Alternativt att skippa den helt och lägga pengarna i t.ex. Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Hej
  Jag förstår hela ditt resonemang och speciellt att man per automatik säljer när det är ”dyrt” och köper när det är ”billigt”. Men när du månadssparar eller när det är dags för nya pengar in till portföljen, hur resonerar du då? Har du även där samma fördelning ex 25% på alla tillgångar som du fördelar pengarna på?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Almir
  1. Vit pil

   Ja, månadssparandet försöker jag i möjligaste mån att spara enligt ursprungsfördelningen även om det inte alltid går då fonderna har minsta belopp. Men då skippar jag den fonden och balanserar om 1-2 gånger om året.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 21. Vit pil

  Hej Jan,

  Tack för en bra blogg. Ombalansering av RikaTillsammans-portföljen, när kommer den?

  Med vänlig hälsning,
  Anders

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
  1. Vit pil

   Jag ber om ursäkt, jag hade en ambition att göra det i den här veckan men på grund av sportlov så har jag hamnat efter. Ska försöka göra det så fort som möjligt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Hej Jan,
  Alltid lika bra inlägg på din hemsida!
  Kan du inte redogöra för hur man bör göra bäst med räntefondsdelen. Vet att jag läst om att lite här och där.
  På isk-kontot äter ju avgiften upp det mesta av vinsten.
  På tjänstepensionskontot finns det en avgift, äter den med upp större delen?
  Ska man då ha dem lite inlåsta på ett vanligt aktie/fond konto eller liggandes på räntekonto.

  Jag förstår funktionen som krockkudden är tänkt att utgöra, ( hörde flera i umgängeskretsen som sålde av i veckan) men jag vill ju inte förlora investerings möjligheter på grund av de. Då jag bara fortsätter spara!
  Jag har dessa ”räntefondsdelar” på kontot så man kan investera i annat alt köpa in sig mer om marknaden går ner och så funkar de bra som säkerhet ifall det händer något..

  Då jag är lite yngre så ligger det mesta mot aktier, precis som barnens sparande. Men man vill ju säkra upp en del framåt om det finns en bra lösning. Barnen ligger i eget isk och jag har isk och tjänstepension.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kim
 23. Vit pil

  Hej Jan och tack för en intressant blogg. Jag lyckas inte hitta XACT Svenska småbolag som fond hos Nordnet. Jag ser dock på Shareville att den finns med i din portfölj. Har även försökt att handla den via Shareville utan att lyckas. Vet du eller någon annan vad det här beror på?
  Mvh David

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  David
  1. Vit pil

   Jag hade samma problem, men det är ingen fond utan en aktie, där hittar du den!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Nina
   1. Vit pil

    Precis så är det. Tack för hjälpen!

    Mer korrekt är det dock en börshandlad fond ETF (=Exchange Traded Fund). Det vill säga att det är en fond, men den köps och säljs som en aktie.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Hej Jan, Tack för att du delar med dig av ett väl utfört arbete och en bra blogg.
  Du bytte till Öhaman Realobligationsfond. Minsta insättning är 1000 kr sedan vid månadssparande är 200kr minsta, samt föreslagen spridning 5%. Räknar jag baklänges så skulle detta kräva att jag månadssparade 4000kr per barn, för att varje månad kunna spara i denna fond. Rimligt? Ganska mycket pengar även om det är två höginkomsttagare i hushållet. Tankar?

  Mvh
  Christian

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Christian
 25. Vit pil

  Johan: Vet inte om jag missat rättelsen eller om det bara är jag som stör mig.
  Det står fel i alla bilderna (pie-charts) på Korta- Räntefonder. Där står det ska vara 20% vilket är 10% för mycket. Kanske kan rätta bilderna i artikeln iaf?

  Annars grymt jobb med allt du lär ut! :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emil
  1. Vit pil

   Helt rätt! Det hade jag helt missat när jag återanvände bilden från nybörjarportföljen. Tack för feedbacken och det är åtgärdat nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 26. Vit pil

  Förlorar man ngt på att omfördela nu precis när börsen gått ner?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  To
  1. Vit pil

   Nej, det gör man inte är min bedömning, utan det är bara att köra på.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Hej. Jag tänkte börja spara 2000 kr på Avanza och köra på denna portfölj! Men när jag börjar skapa min portfölj så visa det sig att Öhman Realobligationsfond kräver en insättning på minst 200 kr, men 5 procent av mina 2000 kr är ju endast 100 kr. Hur ska jag göra? Tacksam för svar. :)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anton
 28. Vit pil

  Hej Jan! Jag har en snabb fråga. Är denna portfölj bra etiskt? Är det en portfölj att satsa på om man tänker på miljön och arbetsförhållandena? Om inte, hur skulle du då göra den mer etisk?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anton
 29. Vit pil

  Hej, jag startade ett långsiktigt fondsparande för ett par månader sedan och det ligger i ett vanligt aktie/fondkonto ej ISK. hur ska man då göra vid ombalanceringar av portföljen. Är det bästa att sälja räkna ut hur mycket ev skatt det blir och plocka ut den från kontot vid ombalanceringen? eller återinvestera hela beloppet och försöka betala skatten med anna inkomst typ lön? man vill ju inte förlora avkastning på att plocka ut och betala skatt 1 till 2ggr per år vid ombalancering?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Alex
  1. Vit pil

   Finns det någon bra anledning att inte ha det i ett ISK? Annars skulle jag rekommendera att dra av plåstret och byta till ett sådant konto.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Det var viktigt för min sambo att ha ett gemensamt konto därav blev det inte ett ISK. Kanske finns något annat sätt att lösa det på ifs, personligt kontrakt eller så men vi har dålig koll på sånt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Alex
  3. Vit pil

   Jag och min sambo har också gemensamt sparande. Vi har löst det så att vi har varsitt ISK där vi sätter in lika mycket pengar (från gemensamt konto) varje månad och gör exakt samma köp.
   På så sätt kan vi båda logga in och se hur det går, samtidigt som det kommer gå exakt likadant för våra respektive konton. Skulle vi gå isär, behåller vi bara våra respektive konton och kan vara lugna med att ingen vunnit/förlorat på det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Hanna
  4. Vit pil

   Tack före era svar! En tanke. Hur skulle det vara att istället för att både köpa och sälja vid den årliga ombalanceringen bara köpa mer av dom fonder som gått sämst. Finns det någon nackdel eller blir det exakt amma resultat?

   Mvh
   Alex

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Alex
 30. Vit pil

  Tack för ditt jobb med bloggen som jag nyligen upptäckt!

  Jag har startat månadssparande men skulle nu vilja ta tag i att fixa till min tjänstepension i stil med Globala barnportföljen. Jag är 37 år så sparhorisonten är 25-30 år.

  Som offentliganställd är jag fast i KAP-KL där de enda vettiga valen verkar vara AMF eller Swedbank.
  Den största skillnaden verkar vara att i Swedbank finns ingen vettig globalfond och dessutom är exponering mot Japan dyrt (0,9%). Men om man själv försöker pussla ihop en exponering motsvarande globala barn så kommer man billigare undan än hos AMF (ca 0,10-0,14 % enheter). Å andra sidan har AMF bättre räntefonder när man närmar sig pensionen (men det kan ju hinna ändras tills dess)
  Värt det för billigare förvaltningskostnader eller för krångligt?

  De aktuella fonderna är
  Swedbank:
  iShares Emerging Mkts Eq Idx
  Swedbank Robur Access Asien
  Swedbank Robur Access Europa
  Swedbank Robur Access Sverige
  Swedbank Robur Access USA
  Swedbank Robur Japanfond

  AMF:
  AMF Aktiefond Asien Stilla hav..
  AMF Aktiefond Global
  AMF Aktiefond Småbolag
  AMF Aktiefond Sverige
  Pictet-Emerging Markets Index..

  0
  Gravatar ikon för användaren
  ML
  1. Vit pil

   Jag tycker spontant att dina resonemang verkar vara rimliga. Kommer du inte åt Swedbank Robur Access Global? Det är ju en av de bästa globalfonderna, det verkar konstigt tänker jag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Nej tyvärr finns inte Access Global tillgänglig. Då hade det valet varit givet. Bara Robur globalfond Mega, en aktivt förvaltad fond som iofs har förvaltningskostnaden rabatterad till 0,35 % men där övriga kostnader landar den på ca 0,6% totalt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   ML
 31. Vit pil

  Är det dålig idé att investera nu när börsen går neråt. Ska man vänta längre?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Mental1000
 32. Vit pil

  Vad kan du säga om Swedbank Robur nyteknik ? Den går ju ju riktigt bra. Men är avgiften för hög?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mental1000
  1. Vit pil

   Det är en nischfond och jag investerar generellt inte i sådana, då de brukar ha enstaka år som är bra och man kan aldrig i förväg veta vilka. Dessa fonderna tycker jag därför är extremt svåra att veta vad man får i förväg i jämförelse med t.ex. en global indexfond. Vill man spekulera lite så kan man absolut köra på en sådan, men jag skulle säga mellan 5 – 10 procent av portföljvärdet som max. Det är ju mycket bättre än mycket annat som folk investerar i som kryptovalutor och annat trams. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 33. Vit pil

  Hej Jan,

  Tack för bra poddar och inlägg!! Jag sitter med mina tjänstepensioner och försöker att hitta bra fonder att placera i. Jag har tjänstepension i både Skandia och Länsförsäkringar men tycker att alla val som finns där både är dyra och ligger lågt ner på listan under fondkollen när jag kikar där. Jag är 55 och planerar att gå i pension runt 63.

  Skandia framför allt är väldigt svårt att hitta bra alternativ. Jag skulle vilja ha förslag på någon bra räntefond att ta in för att kunna minska risken i pensionen lite.

  Det bästa vore förstås om du kunde ge förslag för både Länsförsäkringar och Skandia.

  Mvh Carina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carina
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 34. Vit pil

  Vad är bäst? Att spara lite på många olika fonder mellan 7-9, eller spara mer på färre fonder ca 3-5st?
  Så om jag har 100000 att lägga in. Ska jag lägga lika mycket på alla fonderna Eller olika mycket . Och sen månadsspara lika mycket på varje fond eller olika mycket
  Mvh Emil

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emil Deak
  1. Vit pil

   Det beror helt och hållet vilka fonder det är. Väljer man rätt fonder så behöver skillnaden inte alls bli så stor. Det viktigaste är att välja en strategi och sedan hålla den. Jag månadssparar ju alltid med samma målfördelning som jag har i portföljen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 35. Vit pil

  Hej,
  Frågan har ställts av andra men ser inget svar än :)
  10% Tillväxtmarknad i en Barnportfölj, är inte det lite lågt? Hur går resonemanget? Är det så att du ser att det är västerländska företag som kommer att skörda frukterna av tillväxten ändå?! Dvs våra exportföretag som ökar försäljningen dvs behöver investera i ”våra” börser och företag?
  Med vänlig hälsning
  Jocke

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jocke
  1. Vit pil

   Att jag fokuserar på risk snarare än på avkastning. Jag värderar (kanske felaktigt?) Sverige + Asien + Tillväxtmarknader i samma ”högrisk-kategori”. Dessa fonderna brukar ligga på en 6 på KIID-riskskalan. Då tycker jag att 30 procent lite drygt av portföljen får räcka. Men vill man öka risken, så kan man absolut öka, men då hade jag gjort det på bekostnad av Sverige. Tittar man sedan på t.ex. Spiltan Investmentbolag, så har jag knappt hittat någon fond i hela världen som gått bättre än den. Skulle jag ha modet och vara så dumdristig så skulle man ju kört majoriteten i den istället.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 36. Vit pil

  Tack för superbra tips! Åldersregeln för fördelning i nybörjarportföljen är tydlig och enkel. Men hur är det för globala barnportföljen om den används för barnen respektive pensionen? När är det rimligt att förändra fördelningen 90/10?

  Alltså, du brukar säga att det är en bra portfölj på kanske 10-20 års sikt. Men de där åren passerar ju så småningom och hur ska fördelningen förändras över tid tycker du?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Aron
  1. Vit pil

   Jag tänker att man också kan räkna 10 procent aktieexponering per år man kan låta pengarna arbeta i fred. De flesta barnsparanden är 10+ år, alltså är det motiverat med 90 procent aktier. Samma sak med pensionssparande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 37. Vit pil

  Finns det någon forskning på hur den geografiska exponeringen ska se ut för maximal riskjusterad avkastning? Avanzas portföljgenerator rekommenderar t.ex. följande fördelning: Global 30, Tillväxt 25, USA 10, Europa 10, Sverige 25.

  Antar att det inte gör superstor skillnad om man skruvar om det till t.ex. 20-20-20-20-20 men vore intressant att få se lite tankar och fakta kring detta. Tack för en fantastisk blogg!

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Marcus
  1. Vit pil

   Inte mig veterligen tyvärr. Någon annan läsare kanske har sett det. Jag tycker ju personligen att Avanzas portföljgenerator är bra, men 25 procent i Sverige tycker jag är lite mycket. Men sedan fokuserar jag mer på risk och inte förlora pengar än jag gör på att maximera avkastningen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 38. Vit pil

  Jag har fått tips från ett par håll om att Japan troligen kommer gå bra på 5-10 års sikt. vad tror du om en Japan indexfond? funderar på att byta ut halva Spiltan aktiefond investmentbolag till typ LF Japan indexnära.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jacob
  1. Vit pil

   Du har redan 8 procent Japan i en global indexfond. Så jag tycker inte det behövs om man inte vill spekulera specifikt i det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 39. Vit pil

  Jag är ny som sparare överhuvudtaget men satsar stort efter att ha fått sjukt mycket inspiration av bla dig. Jag och min man kommer att spara i kapitalförsäkring till våra barn, 600 kr/person och månad. Vi kommer att ha det i två olika kapitalförsäkringar, en på oss vardera.

  Så 600 kr/månad hos Nordnet. Gärna enligt globala barn-portföljen. Men hur gör jag när jag köper fonder. 5% på exempelvis Swedbank Robur Acess Asien, det är 30 kr. Jag kan inte köpa fonder för mindre än 100 kr.

  Som jag resonerar så köper jag för 100 kr på en av dessa 5%-are en månad och alternerar dessa under året så att det slutligen blir 5% fördelning. Eller hur ska jag tänka? Ska jag ha en portfölj med färre fonder, det känns synd.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lovisa
  1. Vit pil

   Det är inga problem att ”samla på hög” och sedan fördela. Månadsspara då i Globalfonden och sedan vid midsommar så delar ni upp det och fortsätter spara i Globalfonden igen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 40. Vit pil

  Tänkte börja spara en del av barnens (6 åring + 4 åring) sparpengar i ”Globala barnportföljen”. Deras startbelopp är drygt 20000kr. Bör man dela upp insättningarna eller är det bättre att investera allt samtidigt och låta tiden göra sitt?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Matilda
 41. Vit pil

  Tack för uppdatering, följer med intresse!

  Jag skulle vilja höra hur jag ska tänka rörande vilka en portfölj jag bör rikta in mig på för att följa din rekommendationer. Jag räknar att spara i minst 10 år men samtidigt så är jag runt de femtio, så egentligen borde jag väl ha 50% i räntefonder? Tycker dock inte det låter så spännande så funderar på att investera enl Globala barnportföljen men är det för riskfyllt?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  50-åring
  1. Vit pil

   Man kan ju göra en variant också på t.ex. 70/30 om man inte tycker att det är lite för låg risk i nybörjarportföljen. Men det handlar om målet och den egna risktoleransen. Jag vet 60 åringar som kör 100 procent aktier (inte ens fonder).

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 42. Vit pil

  Kan man inte sälja hela innehavet och sen köpa om allt så att det blir rätt fördelning?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  David
  1. Vit pil

   Jo, det kan man göra om man vill.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 43. Vit pil

  Jan,

  jag tar gärna del av din balanserings-mall, men jag får inte länken att fungera. Finns det ett annat sätt att få tillgång till den?

  Tack på förhand.

  /Martin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin Bergman
  1. Vit pil

   Kan du testa igen? Eller klicka här. Det var jag som var lite trött och skrev fel länk.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 44. Vit pil

  Apropå SPP Globalfond skriver du att ”den har lite större spridning och därmed lite mer risk”. Är det inte tvärtom? Fler aktier i en fond innebär mindre risk (mer som snittet). Annars skulle risken minska ju färre aktier man hade.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Arvid
  1. Vit pil

   Både ja och nej. Som tumregel vid få aktier ja, men man behöver också titta på vilken typ av företag tag det är – för alla företag är inte skapta lika. I det här fallet är MSCI World (LF-fonden) ca 88 % av MSCI All-Country (SPP-fonden) vilket innebär att de extra länderna är t.ex. tillväxtmarknader och dessa har en högre risk. Så det kan faktiskt helt och hållet slå i båda riktningarna – fler behöver nödvändigtvis inte bli mindre risk. Hoppas att det blev lite tydligare.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.