Ombalansering i RikaTillsammans- och Nybörjarportföljen

Ombalansera för att behålla konstant risk och sälja dyrt samt köpa billigt

Midsommar är ett bra tillfälle att balansera om sina placeringar för att hålla risken konstant i sin portfölj. Genom att återgå till den ursprungliga fördelningen mellan sina tillgångar säljer man dyrt och köper billigt.

Det finns en nyare version av den här artikeln här:

Jag brukar säga att man ska maximalt lägga fyra timmar per år på sin automatiska pengamaskin, majoriteten av den här tiden går åt att en till två gånger per år balansera om. För att komma ihåg det brukar jag försöka balansera om portföljerna vid midsommar och vid nyår.

I korthet handlar ombalansering om att köpa och sälja olika delar i portföljen för att återställa den ursprungliga balansen mellan de olika tillgångsslagen i portföljen. Man kan även använda ombalansering för att ändra till en ny balans om t.ex. ens risknivå har ändrats eller man har ändrat sin strategi.

Exempel på ombalansering

Om jag tar följande teoretiska exempel så brukar jag i nybörjartportföljen prata om att man ska ha lika mycket ränte- och obligationsfonder som man är år gammal. Jag som är 33 år gammal ska således ha 33 % ränte- och obligationsfonder och 67 % aktieindexfonder. Låt oss säga att fördelningen i början av januari var perfekt 33 / 67.

Typ av tillgång Andel (%) Andel (kr)
Aktieindexfonder  67 % 6 700 kr
Ränte- och obligationsfonder 33 % 3 300 kr
Summa 100 % 10 000 kr

Sedan har det nu gått ett halvår och låt oss säga att börsen är ca 10 % upp och obligationsfonderna är 2 % upp. Det betyder att värdet nu har ökat så att det ser ut som följer.

Typ av tillgång Innan ökning Efter ökning Andel efter ökning
Aktieindexfonder 6 700 kr 7 370 kr 68.65 %
Ränte- och obligationsfonder 3 300 kr 3 366 kr 31.35 %
Summa 10 000 kr 10 736 kr 100 %

Det visar att ökningen har gjort att andelen aktieindexfonder har ökat på bekostnad av ränte- och obligationsfonderna. I det här fallet behöver man alltså sälja av aktieindexfonderna och köpa fler ränte- och obligationsfonder.

För att återgå till den ursprungliga fördelningen på 33 % / 67 % så behöver vi således:

 • Sälja av aktieindexfonder för 176,88 kr (=67 % * 10 736 – 7 370).
 • Köpa ränte- och obligationsfonder för 176,88 kr (=33 % * 10 736 – 3 366).

För att räkna ut summan efter ombalanseringen behöver jag alltså räkna den ursprungliga fördelningen (33 %/ 67 %) på det nya marknadsvärdet (10 736 kr).

Ombalansering i nybörjarportföljen

Om jag börjar med nybörjarportföljen så bygger den på teorin bakom den klassiska 60 % / 40 %-portföljen där man har 60 % aktierelaterade tillgångar och 40 % ränte- och obligationsfonder. I min publika portfölj på Shareville ser det innan ombalanseringen ut som följer. Först de aktierelaterade tillgångarna:

Aktieindexfonder Andel av totalen
AMF Aktiefond Europa 7.20 %
DNB Global Indeks 7.78 %
Danske Invest Global Index 7.83 %
Nordnet Superfonden Danmark 3.38 %
Nordnet Superfonden Sverige 7.03 %
Nordnet Superfondet Norge 2.30 %
Nordnet Superrahasto Suomi 2.27 %
SPP Aktiefond USA 7.74 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 8.13 %
Swedbank Robur Access Asien 7.40 %
Summa 61.08 %

Sedan ränte- och obligationsfonderna

Ränte- och obligationsfonderna Andel av totalen
AMF Räntefond Lång 7.91 %
Catella Avkastning 8.00 %
SPP Obligationsfond 7.89 %
Spiltan Räntefond Sverige 7.19 %
Ålandsbanken Cash Manager B 7.91 %
Summa 38.91 %

Det ger en fördelning som är ungefär 61 % / 39 %, vilket är ju ganska likt ursprungsfördelningen på 60 % / 40 %. Vilket innebär att en ombalansering i det här fallet innebär att sälja av 1 % av de aktierelaterade tillgångarna och köpa ränte- och obligationsfonder.

Jag tror att jag i dagsläget inte kommer att göra en ombalansering i nybörjarportföljen.

Använd min Excel-fil för att underlätta din ombalansering

Du kan använda min enkla Excel-fil för att räkna på din egen ombalansering av nybörjarportföljen.

 1. Ladda ner filen genom att klicka här
 2. Börja med att fylla i portföljens totala värde och din ålder (mängden ränte- och obligationsfonder i ursprungsfördelningen)
 3. Fyll i värdet på alla dina aktie-relaterade indexfonder i de blå fälten under steg 2
 4. Fyll i värdet på alla dina ränte- och obligationsfonder i de blå fälten under steg 3
 5. I steg 4 ges nu hur mycket du behöver göra för att ombalansera

Om du har några frågor, skriv dem i kommentarsfältet nedan.

Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen

Ombalanseringen i RikaTillsammans-portföljen fungerar på exakt samma sätt, men den är lite mer komplex då den består av fyra tillgångsslag och inte bara två som i föregående exempel. RikaTillsammans-portföljen består av aktieindexfonder, långa obligationsfonder, kontanter och korta räntefonder samt guld och silver. I min publika Shareville-portfölj ser det ut som följer:

1. Tillväxt – aktie(index)fonder

Ser ut enligt följer innan ombalanseringen:

Aktieindexfonder Andel av totalen
AMF Aktiefond Europa 3.49 %
DNB Global Indeks 4.88 %
Nordnet Superfonden Danmark 1.47 %
Nordnet Superfonden Sverige 3.26 %
Nordnet Superfondet Norge 0.96 %
Nordnet Superrahasto Suomi 1.36 %
SPP Aktiefond USA 3.73 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 4.63 %
Swedbank Robur Access Asien 3.67 %
Vanguard High Dividend Yield ETF – DNQ 2.60 %
Summa 30.03 %

Det som man direkt kan se är ju att den här delen har ökat ganska mycket sedan nyår då andelen låg på 25 %. Jag har denna portföljen hos Nordnet och använder då deras Superfonder då de har 0 % i avgift. Om du kör din portfölj hos Avanza så byter du helt enkelt ut de fyra fonderna mot Avanza Zero.

2. Inflation – guld, silver och andra råvaror

Ser ut som följer innan ombalanseringen:

Ränte- och obligationsfonderna Andel av totalen
iShares Silver Trust 6.87 %
SPDR Gold Trust 13.31 %
RBS Rogers Enhanced Commodity ETN 3.08 %
Summa 23.26 %

Det finns egentligen inte så mycket att säga om den här delen förutom att jag normalt sett inte är särskilt förtjust i ”pappersguld” som ovan. Jag har skrivit mer om det i separata artiklar, se nederst. Jag brukar föredra att handla det i fysisk form antingen från Liberty Silver (mynt och tackor) (annonslänk) eller från BullionVault (annonslänk) där man köper allokerat guld och silver.

3. Deflation – långa obligationsfonder

Ser ut som följer innan ombalanseringen:

Ränte- och obligationsfonderna Andel av totalen
AMF Räntefond lång 6.30 %
SPP Obligationsfond 6.50 %
Vanguard Total Bond Market ETF 3.61 %
Vanguard Total International Bond ETF 3.92 %
Summa 20.32 %

Den här delen är den som jag är mest missnöjd med, då det egentligen inte är tillräckligt långa fonder och dessutom handlas Vanguard-fonderna i USD vilket introducerar en valutarisk.

Utan en lång motivering, den kommer i en artikel senare, så kommer jag sannolikt att byta till en portfölj av följande fonder istället:

 • db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG) – Europeiska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Europeiska obligationer
 • iShares Treasury Long Term Bond ETF (TLT) – Amerikanska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Tyska obligationer
 • BMO Long Fed Bond Index ETF (ZFL) – Kanadensiska obligationer
 • iShares Core Cdn Long Term Bond Idx ETF (XLB) – Kanadensiska obligationer

Anledningen är att de fonderna som jag har valt hittills inte är tillräckligt långa enligt de experter som jag har pratat med. Jag har hittills bara kollat att dessa går att köpa via Nordnet och avvaktar svar från Avanza.

4. Recession – kontanter och korta räntefonder

Ser ut som följer innan ombalanseringen:

Ränte- och obligationsfonderna Andel av totalen
Kontanter 13.48 %
Catella Avkastning 4.41 %
Spiltan Räntefond Sverige 4.45 %
Ålandsbanken Cash Manager B 4.04 %
Summa 26.38 %

Det finns egentligen inte så mycket att säga om den här delen.

Sammanställning RikaTillsammans-portföljen

Sammanfattar jag de fyra olika delarna innan ombalanseringen så ser det ut som följer:

Tillgångsslag Andel av totalen
Tillväxt – Aktier och fonder 30.0 %
Inflation – Guld och silver 23.3 %
Deflation – Långa obligationer 20.3 %
Recession – Kontanter 26.4 %
Summa 100.0 %

Om man ska följa teorin för RikaTillsammans-portföljen så behöver man egentligen inte ombalansera då inget av tillgångsslagen har fallit utanför gränsen 25 ± 10 %.

Om man nu skulle vilja göra en ombalansering då skulle den ske enligt följande:

Tillgångsslag Andel av totalen Förändring Ny fördelning
Tillväxt – Aktier och fonder 30.0 % – 5.0 % 25 %
Inflation – Guld och silver 23.3 % + 1.7 % 25 %
Deflation – Långa obligationer 20.3 % + 4.7 % 25 %
Recession – Kontanter 26.4 % – 1.4 % 25 %
Summa 100.0 % 0 % 100 %

Jag kommer i det här läget faktiskt att välja att göra en ombalansering i portföljen, mest på grund av att försöka få rätt på de långa obligationerna.

Använd min Excel-fil för att underlätta din ombalansering

Du kan använda min enkla Excel-fil för att räkna på din egen ombalansering av RikaTillsammans-portföljen.

 1. Ladda ner filen genom att klicka här
 2. Börja med att fylla i portföljens totala värde
 3. Fyll i värden i flik 1 – Tillväxt
 4. Fyll i värden i flik 2 – Inflation
 5. Fyll i värden i flik 3 – Deflation
 6. Fyll i värden i flik 4 – Recession
 7. Gå tillbaka till fliken ”Översikt”

Om du har några frågor, skriv dem i kommentarsfältet nedan.

Slutdiskussion

I båda fallen ovan är det egentligen inte nödvändigt med en ombalansering eftersom rörelserna inte har varit så stora de senaste 6 månaderna, de senaste veckans börsfall till trots. Nybörjartportföljen avviker mindre än 1 procent från sin ursprungsfördelning och inget av tillgångsslagen i RikaTillsammans-portföljen har fallit under 15 % eller ökat över 35 %.

Jag kommer inte att göra någon ombalansering i nybörjarportföljen men jag kommer balansera om RikaTillsammans-portföljen i alla fall, mest för att ändra fonderna i deflationsdelen. I det här läget kommer jag inte ta hänsyn till valutasäkring utan mer eller mindre byta fonderna rakt upp ner till de europeiska och amerikanska (jag skippar de kanadensiska).

En annan sak som man skulle kunna göra är att balansera om inom tillgångsslaget, men jag anser det vara överkurs och inget som behövs i dagsläget.

Relaterade artiklar

Externa länkar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök