Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen på Shareville

Det nuvarande utseendet på min RikaTillsammans-portfölj

Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen på Shareville

Julen närmar sig och då börjar det bli dags för den årliga ombalanseringen. Det är tillfället då jag återgår till den ursprungliga fördelningen av de olika tillgångsslagen enligt RikaTillsammans-portföljen. Därav alla sälj- och köp-transaktionerna i Shareville-portföljen.

Den senaste tiden har jag skrivit ganska mycket om RikaTillsammans-portföljen som är en variant på den så kallad permanent-portföljen av Harry Browne. I  korthet fokuserar strategin på att minska risken över tiden samtidigt som den ska ge en bra avkastning. I strategin ingår att man 1-2 gånger om året ska sälja av det som har gått bra och köpa upp mer av det som gått dåligt för att inte få slagsida.

Om du inte har läst föregående artiklar, rekommenderas dessa:

Om du inte riktigt är bekant med begreppet ”ombalansering”, rekommenderar jag särskilt den sista artikeln.

Följ portföljen i realtid via Nordnets Shareville

Nordnet har via sin funktion Shareville gjort det möjligt för olika sparare och investerare att följa varandras portföljer. Jag har sedan ett par månader gjort min RikaTillsammans-portfölj tillgänglig för alla. Det vill säga att om du vill följa utvecklingen och transaktionerna, så är det bara att följa den via Shareville. Tyvärr har Avanza inte någon motsvarande funktion än.

För att kunna följa portföljen behöver du först vara kund på Shareville:

Problemet med Shareville är än så länge tyvärr att de inte visar transaktioner i fonder. Enligt kundtjänst så är det dock något som ska komma efter hand.

Ombalansering till 4 x ca 25 %

Poängen i RikaTillsammans-portföljen är att över tid hålla pengarna fördelade i fyra olika typer av tillgångar:

  • ca 25 % – Aktier och indexfonder
  • ca 25 % – Långa obligationer
  • ca 25 % – Likvider och korta ränte-fonder
  • ca 25 % – Guld, silver och andra råvaror

Jag har skrivit mycket om själva strategin här. I min strategi tillåter jag mig att ha lite svängrum på de 25 % eftersom det många gånger är svårt att träffa exakt rätt. Så här ser det ut efter fredagens ombalansering.

Fördelning i min Shareville portfölj per 2014-12-21

 

Jag tycker det hamnar således inom felmarginalen att det inte är perfekt 25 %. Att aktierna får lite mer på obligationernas bekostnad tycker jag också är rimligt i dagsläget.

1. Aktiedelen – de bästa index- och aktiefonderna

Aktiedelen i RikaTillsammans-portföljen är den del som går som bäst när det ekonomiska klimatet är i tillväxt. Företagen växer, ser positivt på framtiden och det finns mycket riskbenäget kapital. Den här del av portföljen består i dagsläget av följande värdepapper. Jag anser dessa vara de bästa aktiefonderna under 2014 och sannolikt kommer de även vara det 2015:

Indexfond Vikt av hela portföljen
AMF Aktiefond Europa 3.41 %
DNB Global Indeks 4.90 %
Nordnet Superfonden Danmark 1.35 %
Nordnet Superfonden Sverige 3.21 %
Nordnet Superfondet Norge 0.97 %
Nordnet Superrahasto Suomi 1.37 %
SPP Aktiefond USA 3.77 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 4.50 %
Swedbank Robur Access Asien 3.57 %
Summa 27.06 %

En kommentar man kan säga om ovanstående är jag siktar brett. Det är indexfonder som har bra Morningstar-betyg, de har låga avgifter (<0.4 %) och de täcker hela världen. Där är en viss övervikt mot vårt närområde i Norden och mot USA. De delar som har sämst ”täckning” är Ryssland, Sydamerika och Afrika. Anledningen är att det inte finns några särskilt bra fonder med exponering mot de områdena till rimliga avgifter.

2. Obligationsdelen – lågrisk placeringar

Obligationsdelen i portföljen ska täcka upp för perioder av deflation. Den här delen består framför allt av långa obligationsfonder. Väldigt enkelt sagt handlar det om att man lånar ut pengar med långa löptider – t.ex. 5 – 10 år. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det här är den klurigaste delen i portföljen eftersom obligationer är det som jag kan minst om. Om du har tips, råd eller feedback tar jag gärna emot det på den här delen.

Fördelningen ser i alla fall ut som följer:

Värdepapper Vikt av hela portföljen
AMF Räntefond Lång 6.97 %
SPP Obligationsfond 7.22 %
Vanguard Total Bond Market ETF 3.86 %
Vanguard Total International Bond ETF 4.19 %
Summa 22.22 %

Min motivering till urvalet är att både AMF och SPP-fonderna har 5 st Morningstarstjärnor som antyder att de är bäst i sin kategori ”Långa räntefonder” och de har extremt låta avgifter, båda 0.20 % eller lägre. Vanguard-fonderna kom med för att de också har låga avgifter och för att de har en annan underliggande exponering än de två andra fonderna. Vanguard-fonderna är inriktade mot USA och världen medan SPP- och AMF-fonderna är tungt viktade mot Sverige.

3. Guld, silver och andra råvaror

Den tredje delen av portföljen ska täcka upp för perioder av hög inflation. Även om man kan argumentera för att guld inte är en investering så är det en bra värdebevarare. Jag brukar säga att guld är pengar i sin renaste form. Fördelningen ser ut som följer:

Värdepapper Vikt av hela portföljen
SPDR Gold Trust 14.03 %
iShares Silver Trust 7.21 %
RBS Rogers Enhanced Commodity ETN 3.54 %
Summa 24.78 %

Det här är egentligen den delen i portföljen som jag har mest invändning mot. Anledningen är att jag i normala fall inte gillar investera i ”pappers-guld” och ”pappers-silver”. Anledningarna finns beskrivna i artiklarna nedan:

Dock har jag gjort ett undantag för att kunna få till en riktig RikaTillsammans-portfölj i Sharevilles-system. Hoppas bara jag inte får ångra mig i framtiden. Det sista som är värt att nämna är en relativ ny placering som jag fick tips om av en vän (tack Tobias!). Det är RBS-pappret som följer ett råvaruindex ihopsatt av råvaruguren Jim Rogers och det består av en korg av ca 30 st råvaror.

4. Likviddelen – kontanter och korta räntefonder

Den sista delen består mer eller mindre av kontanter eller likvida medel. Den här delen är till för att täcka upp för perioder av recession. Fördelningen ser i dagsläget ut som följer:

Värdepapper Vikt av hela portföljen
Spiltan Räntefond Sverige 4.87 %
Catella Avkastning 4.88 %
Ålandsbanken Cash Manager B 4.64 %
Fastränte-konto 11.54%
Summa 25.94 %

Precis som den andra obligationsdelen så känner jag mig lite osäker på den här delen, men jag har resonerat kring att det här är fonder som är bäst i sin kategori ”Korta räntefonder”. De har haft en god avkastning, de har korta löptider och förutom Catella-fonden har de även låga avgifter.

Helheten och förväntningarna

Hela portföljen ser ut som följer i dagsläget:

Fördelningen av allt innehåll i RikaTillsammans-portföljen per den 2014-12-19

Förväntningen som jag har på den här portföljen över tid är att den ska:

  • Ge en genomsnittlig avkastning på ungefär 8 % per år
  • Ha en medelriskprofil där standardavvikelsen ligger på runt 8 % per år
  • Ha en bra riskjusterad avkastning med en Sharpekvot på ungefär 0.50 och en Sortinokvot på ca 1.50
  • Göra att jag inte behöver ta hänsyn till omvärldsläget eller försöka förutsäga framtiden

Slutord

Där är några mindre förändringar som jag är sugen att göra under nästa vecka, men det är detaljer i sammanhanget. Jag är exempelvis sugen på att testa Swedbank Roburs nya indexfonder där de har sänkt avgifterna till 0.2 % likt de bästa fonderna. T.ex. skulle man kunna mäta SPP Aktiefond USA mot Swedbank Indexfond USA mot varandra och se vilken som går bäst. Men det förändrar inte allokeringen mot USA, därav att det är en detaljändring.

I övrigt måste jag säga att jag är väldigt nöjd med fördelningen. Det är samtidigt väldigt roligt att den här portföljen redan nu har en utveckling som Nordnet anser vara ”Bättre än de flesta” och en Sharpekvot (mått på hur bra avkastningen är i föhållande till tagen risk) på 1.41. Anledningen till att jag uppskattar det är för att det här är en portföljsammansättning för längre tidsperioder än 12 månader.

I ett marknadsklimat som nu där aktier går bra kan den ju inte mäta sig med t.ex. rena aktieportföljer. Den här portföljens styrka visar sig först i perioder när det går nedåt och generellt åt skogen. Mer om det kan du läsa här:

Om du vill veta hur jag har tänkt när jag har valt de olika fonderna så kan du läsa mer här:

Teorin bakom RikaTillsammans-portföljen och analysen av den finner du här:

Slutligen vill jag verkligen bjuda in dig till att följa min portfölj på Shareville. :-)

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök