Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen på Shareville
Sök:

Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen på Shareville

Det nuvarande utseendet på min RikaTillsammans-portfölj

Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen på Shareville
Den här artikeln publicerades 2014-12-21 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Julen närmar sig och då börjar det bli dags för den årliga ombalanseringen. Det är tillfället då jag återgår till den ursprungliga fördelningen av de olika tillgångsslagen enligt RikaTillsammans-portföljen. Därav alla sälj- och köp-transaktionerna i Shareville-portföljen.

Den senaste tiden har jag skrivit ganska mycket om RikaTillsammans-portföljen som är en variant på den så kallad permanent-portföljen av Harry Browne. I  korthet fokuserar strategin på att minska risken över tiden samtidigt som den ska ge en bra avkastning. I strategin ingår att man 1-2 gånger om året ska sälja av det som har gått bra och köpa upp mer av det som gått dåligt för att inte få slagsida.

Om du inte har läst föregående artiklar, rekommenderas dessa:

Om du inte riktigt är bekant med begreppet ”ombalansering”, rekommenderar jag särskilt den sista artikeln.

Följ portföljen i realtid via Nordnets Shareville

Nordnet har via sin funktion Shareville gjort det möjligt för olika sparare och investerare att följa varandras portföljer. Jag har sedan ett par månader gjort min RikaTillsammans-portfölj tillgänglig för alla. Det vill säga att om du vill följa utvecklingen och transaktionerna, så är det bara att följa den via Shareville. Tyvärr har Avanza inte någon motsvarande funktion än.

För att kunna följa portföljen behöver du först vara kund på Shareville:

Problemet med Shareville är än så länge tyvärr att de inte visar transaktioner i fonder. Enligt kundtjänst så är det dock något som ska komma efter hand.

Ombalansering till 4 x ca 25 %

Poängen i RikaTillsammans-portföljen är att över tid hålla pengarna fördelade i fyra olika typer av tillgångar:

 • ca 25 % – Aktier och indexfonder
 • ca 25 % – Långa obligationer
 • ca 25 % – Likvider och korta ränte-fonder
 • ca 25 % – Guld, silver och andra råvaror

Jag har skrivit mycket om själva strategin här. I min strategi tillåter jag mig att ha lite svängrum på de 25 % eftersom det många gånger är svårt att träffa exakt rätt. Så här ser det ut efter fredagens ombalansering.

Fördelning i min Shareville portfölj per 2014-12-21

 

Jag tycker det hamnar således inom felmarginalen att det inte är perfekt 25 %. Att aktierna får lite mer på obligationernas bekostnad tycker jag också är rimligt i dagsläget.

1. Aktiedelen – de bästa index- och aktiefonderna

Aktiedelen i RikaTillsammans-portföljen är den del som går som bäst när det ekonomiska klimatet är i tillväxt. Företagen växer, ser positivt på framtiden och det finns mycket riskbenäget kapital. Den här del av portföljen består i dagsläget av följande värdepapper. Jag anser dessa vara de bästa aktiefonderna under 2014 och sannolikt kommer de även vara det 2015:

Indexfond Vikt av hela portföljen
AMF Aktiefond Europa 3.41 %
DNB Global Indeks 4.90 %
Nordnet Superfonden Danmark 1.35 %
Nordnet Superfonden Sverige 3.21 %
Nordnet Superfondet Norge 0.97 %
Nordnet Superrahasto Suomi 1.37 %
SPP Aktiefond USA 3.77 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 4.50 %
Swedbank Robur Access Asien 3.57 %
Summa 27.06 %

En kommentar man kan säga om ovanstående är jag siktar brett. Det är indexfonder som har bra Morningstar-betyg, de har låga avgifter (<0.4 %) och de täcker hela världen. Där är en viss övervikt mot vårt närområde i Norden och mot USA. De delar som har sämst ”täckning” är Ryssland, Sydamerika och Afrika. Anledningen är att det inte finns några särskilt bra fonder med exponering mot de områdena till rimliga avgifter.

2. Obligationsdelen – lågrisk placeringar

Obligationsdelen i portföljen ska täcka upp för perioder av deflation. Den här delen består framför allt av långa obligationsfonder. Väldigt enkelt sagt handlar det om att man lånar ut pengar med långa löptider – t.ex. 5 – 10 år. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det här är den klurigaste delen i portföljen eftersom obligationer är det som jag kan minst om. Om du har tips, råd eller feedback tar jag gärna emot det på den här delen.

Fördelningen ser i alla fall ut som följer:

Värdepapper Vikt av hela portföljen
AMF Räntefond Lång 6.97 %
SPP Obligationsfond 7.22 %
Vanguard Total Bond Market ETF 3.86 %
Vanguard Total International Bond ETF 4.19 %
Summa 22.22 %

Min motivering till urvalet är att både AMF och SPP-fonderna har 5 st Morningstarstjärnor som antyder att de är bäst i sin kategori ”Långa räntefonder” och de har extremt låta avgifter, båda 0.20 % eller lägre. Vanguard-fonderna kom med för att de också har låga avgifter och för att de har en annan underliggande exponering än de två andra fonderna. Vanguard-fonderna är inriktade mot USA och världen medan SPP- och AMF-fonderna är tungt viktade mot Sverige.

3. Guld, silver och andra råvaror

Den tredje delen av portföljen ska täcka upp för perioder av hög inflation. Även om man kan argumentera för att guld inte är en investering så är det en bra värdebevarare. Jag brukar säga att guld är pengar i sin renaste form. Fördelningen ser ut som följer:

Värdepapper Vikt av hela portföljen
SPDR Gold Trust 14.03 %
iShares Silver Trust 7.21 %
RBS Rogers Enhanced Commodity ETN 3.54 %
Summa 24.78 %

Det här är egentligen den delen i portföljen som jag har mest invändning mot. Anledningen är att jag i normala fall inte gillar investera i ”pappers-guld” och ”pappers-silver”. Anledningarna finns beskrivna i artiklarna nedan:

Dock har jag gjort ett undantag för att kunna få till en riktig RikaTillsammans-portfölj i Sharevilles-system. Hoppas bara jag inte får ångra mig i framtiden. Det sista som är värt att nämna är en relativ ny placering som jag fick tips om av en vän (tack Tobias!). Det är RBS-pappret som följer ett råvaruindex ihopsatt av råvaruguren Jim Rogers och det består av en korg av ca 30 st råvaror.

4. Likviddelen – kontanter och korta räntefonder

Den sista delen består mer eller mindre av kontanter eller likvida medel. Den här delen är till för att täcka upp för perioder av recession. Fördelningen ser i dagsläget ut som följer:

Värdepapper Vikt av hela portföljen
Spiltan Räntefond Sverige 4.87 %
Catella Avkastning 4.88 %
Ålandsbanken Cash Manager B 4.64 %
Fastränte-konto 11.54%
Summa 25.94 %

Precis som den andra obligationsdelen så känner jag mig lite osäker på den här delen, men jag har resonerat kring att det här är fonder som är bäst i sin kategori ”Korta räntefonder”. De har haft en god avkastning, de har korta löptider och förutom Catella-fonden har de även låga avgifter.

Helheten och förväntningarna

Hela portföljen ser ut som följer i dagsläget:

Fördelningen av allt innehåll i RikaTillsammans-portföljen per den 2014-12-19

Förväntningen som jag har på den här portföljen över tid är att den ska:

 • Ge en genomsnittlig avkastning på ungefär 8 % per år
 • Ha en medelriskprofil där standardavvikelsen ligger på runt 8 % per år
 • Ha en bra riskjusterad avkastning med en Sharpekvot på ungefär 0.50 och en Sortinokvot på ca 1.50
 • Göra att jag inte behöver ta hänsyn till omvärldsläget eller försöka förutsäga framtiden

Slutord

Där är några mindre förändringar som jag är sugen att göra under nästa vecka, men det är detaljer i sammanhanget. Jag är exempelvis sugen på att testa Swedbank Roburs nya indexfonder där de har sänkt avgifterna till 0.2 % likt de bästa fonderna. T.ex. skulle man kunna mäta SPP Aktiefond USA mot Swedbank Indexfond USA mot varandra och se vilken som går bäst. Men det förändrar inte allokeringen mot USA, därav att det är en detaljändring.

I övrigt måste jag säga att jag är väldigt nöjd med fördelningen. Det är samtidigt väldigt roligt att den här portföljen redan nu har en utveckling som Nordnet anser vara ”Bättre än de flesta” och en Sharpekvot (mått på hur bra avkastningen är i föhållande till tagen risk) på 1.41. Anledningen till att jag uppskattar det är för att det här är en portföljsammansättning för längre tidsperioder än 12 månader.

I ett marknadsklimat som nu där aktier går bra kan den ju inte mäta sig med t.ex. rena aktieportföljer. Den här portföljens styrka visar sig först i perioder när det går nedåt och generellt åt skogen. Mer om det kan du läsa här:

Om du vill veta hur jag har tänkt när jag har valt de olika fonderna så kan du läsa mer här:

Teorin bakom RikaTillsammans-portföljen och analysen av den finner du här:

Slutligen vill jag verkligen bjuda in dig till att följa min portfölj på Shareville. :-)


Den här artikeln publicerades 2014-12-21 klockan 16:39 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Indexfonder, Investera i guld och silver, RikaTillsammans-portföljen, Så blir du rik.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

36 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Kommer du snart att göra din årliga ombalansering på portföljen? Bakgrunden till min fråga är om jag ska vänta på ny input eller köra på den befintliga om jag ska sätta in en större summa just nu? (500k)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Monica
 2. Vit pil

  Om man ska investera på lång sikt som du förespråkar varför då inte en högre andel i utdelningsaktier , investmentbolag eller liknande eller indexfonder? Om de generellt går upp mer?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Maria
  1. Vit pil

   Mest för att svängningarna också är mycket större. Om du tar t.ex. RikaTillsammansportföljen, så kommer den svänga kanske 6 +/- 12 procent om året. Medan en investmentbolagsportfölj kan svänga 11 +/- 60 procent om året. Alla, mig inräknad, klarar inte av den typen av stora värdeförändringar i ens sparande. Risken är då dessutom att man säljer av vid fel tillfälle.

   Det jag rekommenderar för 10+ sparande är globala barnportföljen och det är en 90 procent aktieindexfonder och 10 procent ränte-/obligationsfonder. Den är global och svänger kanske bara 8 +/- 35 procent. Men det är mycket nog. Så det är upp till var och ens risktolerans och mål. Min åsikt är att ens sparande inte bör påverka ens vardag på ett negativt sätt och en portfölj med en för hög risk skulle göra det tyvärr (även om den hade gjort mig rikare i längden).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Ah okej. Men en följdfråga, varför aktieindexfonder istället för utdelningsaktier/investmentbolag. Jag tänker t.ex Avanza zero som får exakt som index av de 30 största bolagen. Skulle jag istället ha bolagen direkt skulle jag få samma procent i ökning men + utdelning som jag då skulle kunna investera eller leva på =)

    Försöker hitta min optimala strategi och blandar nog lite mycket i nuläget men på sikt vill jag leva på aktieutdelning och känna mig fri!

    Dock om det är något jag inte förstått rätt och om jag kan bli ekonomiskt oberoende på ett sätt som känns tryggare så är jag såklart öppen för det.. =)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Maria
 3. Vit pil

  Hej Jan,
  Jag blev uppsagd från ett bra jobb för en dryg månad sedan. Ironiskt nog har det gett mig tid att se över hur jag bör förvalta min inkomst för bästa tillväxt. Det har aldrig riktigt blivit av tidigare då jag varit fullt upptagen med att tjäna ihop pengarna…
  Som tur var hittade jag din inspirerande blogg och min undran nu är om du har en uppdatering av dina investeringsråd på G inför nyår? I så fall avvaktar jag tills den kommit innan jag börjar placera pengarna (varav alldeles för mycket just nu sitter på ett vanligt personkonto utan ränta).
  Tack för att du delar med dig av dina insikter!
  Med vänlig hälsning,
  Malin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Malin
 4. Vit pil

  Tjena!

  Tack för all bra info!
  Hur kommer det sig att du inte har med ”Better Globe” i denna fortföljen? Är det för mycket risk?

  //Simon

  0
  Gravatar ikon för användaren
  simon
  1. Vit pil

   För att det inte ingår i den ”klassiska” permanent-portföljen som Harry Browne definierade. Samt att jag tyvärr har fått mycket skit för BG. Därför har jag det lite utan. Jag själv har 80 % av mina tillgångar enligt RikaTillsammans-portföljen och 20 % i Better Globe.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  toppenbra info !

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ronald Hofner
 6. Vit pil

  Lägger du månadsvis in mer pengar i portföljen eller gör du det vid ombalansering?
  Hur gör du då? Låt säga att du vill lägga in 2000 kr/månad i portföljen hur fördelar du dessa pengar då?
  För övrigt, tack för en superbra blogg!
  Mvh Peter

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
 7. Vit pil

  Hej Jan,

  Tack för en fantastisk blogg! Har lärt mig mycket härifrån och jag hoppas att jag själv ska kunna bidra med relaterad kunskap i framtiden.

  Jag har en undran gällande de amerikanska värdepapper som du rekommenderar (”RBS Rogers Enhanced Commodity ETN”, ”SPDR Gold Trust”, ”Vanguard Total Bond Market ETF”, ”Vanguard Total International Bond ETF” samt ”iShares Silver Trust”). Avanza och Nordnet tar ju ut skyhöga courtage för dessa. Arbetar man enligt ”Rikatillsammans”-strategi som ju innebär månatliga placeringar så kommer det i runda slängar medföra att man direkt förlorar ca 500kr per månad i courtage (5st värdepapper med 12,95USD vardera i courtage). Just eftersom placeringarna utförs månadsvis och kapitalet utgör en förutbestämd del av den ”vanliga” inkomsten så finns det inte en chans i världen att man handlar dessa amerikanska värdepapper i sådana mängder att courtaget känns rimligt enligt nuvarande ”0,12 % Min. 12.95 USD”.

  Spontant känns det som att man gör bäst i att blicka bortom avanza/nordnet och istället söka sig till något mer fördelaktigt alternativ i utlandet.

  Hur ser du på allt detta? Någon speciell ”work-around”?

  Tusen tack på förhand för ditt svar!

  MVH Robin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Robin
 8. Vit pil

  Hej Jan,intressant blogg du har.
  Hur ser du på ”stabila bolag”med ca 6% utdelnig VS indexfonder (Nordnets superfonder)?
  Och har du tips på vad man kan göra med 120000kr så länge man väntar/tror på en börsnedgång snart,vill in efter nedgång.

  Mvh Anders

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
  1. Vit pil

   Sök på ”phil town stockpiling”.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Mathias
 9. Vit pil

  Hej Jan! Jag hade tänkt att balansera mitt innehav men jag funderar på om man ska timea det efter utdelningar etc om man ligger bra med utdelningsaktier. Omfördelar du ditt innehav 2 ggr om året oavsett hur det ser ut runt om eller försöker du som sagt pricka ombalanseringen för att optimera något särskilt?

  mvh

  Marcus

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Marcus
  1. Vit pil

   Nej, för det blir för bökigt att hålla reda på. Så jag brukar faktiskt göra det i mellandagarna (inför nyår) och vid midsommar. Ibland har jag till och med låtit det vara vid midsommar och bara gjort det inför nyår.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Hej Jan
  Har ett par frågor: Om man börjar år 1 med 100000 kr och fördelar dom i de 4:a tårtbitarns som du nämner ovan. År 2 investerar man 100000 kr igen, men man fyller upp så att varje tårtbit är värd 50000 kr var. Man fortsätter att varje år fylla på tårtbitarna på samma sätt i 10 år, utan att sälja något, vad skulle det göra för resultat? Sedan väljer man år 11 att sälja av så man har 250000 kr i kvar i varje tårtbit(ev. kan det vara mindre än 250000 i en tårtbit). Och sedan fortsätter man på samma sätt år 12 och vidare. Vad skulle det ge för effekt efter ex. 20 år i avkastning?
  Mvh
  L

  0
  Gravatar ikon för användaren
  L
 11. Vit pil

  Det jag undrar är hur man balanserar om råvarudelen om man kör med fysiska varor? Låt säg att det skulle bli en betydande uppgång på råvarorna (låt säg guld och silver) och du då har ett överskott som resulterar i att du ligger över dina 25%. Hur hade du hanterat det om man inte vill investera i ”pappersråvaror”.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jens
  1. Vit pil

   Jens: Bullionvault.com

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tobias
  2. Vit pil

   Har ni tittat något på goldmoney.com?

   Det ser ut som att de har lägre förvaringsavgifter än bullionvault om man inte investerar så stora mängder pengar.

   Har ni även några tips på hur man hanterar det faktum att både bullionvault och goldmoney tar ut en avgift för att ta ut pengar? Avgiften är för själva banköverföringen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Thomas
  3. Vit pil

   En faktor som funkar i början är att ombalansering kan åstakommas genom att man bara styr insättningarna. Det är först när kapitalet är så stort att skillnaden i utveckling blir större än ditt sparande – och då bör du vara nära på att kunna leva på ditt kapital.

   Man kanske inte skall vara så dogmatisk när det gäller att avstå från derivat när det gäller råvaror (du blir ju beroende av det ifall du skall investera i andra råvaror än ädelmetall ändå – isht ifall du investerar i färskvaror). För ädelmetall kan man ju välja att använda derivat för att undvika att behöva sälja (kanske även ta korta positioner).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   skyking
 12. Vit pil

  Hej Jan och tack för en väldigt informativ blogg!
  Nordnet verkar nu ha börjat erbjuda ett courtagefritt månadssparande i ETF:er, se följande länk https://www.nordnet.se/kampanjer/etf-manadsspara.html

  Som indexfondsparande med fokus på låga avgifter är ju detta ett väldigt intressant. Har Avanza nu men överväger att byta till Nordnet p.g.a. detta erbjudande då man t.ex. får handla en S&P500 ETF med 0.07% i avgift, Emerging markets 0,25% avgift, global 0,20% avgift. Har du några synpunkter på de ETF:er Nordnet erbjuder? Är detta ”too good to be true” t.ex. valutaväxlingsavgifter som gör att det blir dyrare än vad det borde vara?

  God jul och gott nytt år!
  Mvh
  Jakob

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jakob
 13. Vit pil

  Fantastisk genomgång!
  Eftersom du talar dig varm om shareville och NordNet skulle det vara intressant att höra dig bli intervjuad av Gunther Mordner, sparekonomen på NordNet, i sparpodden. Jag tror dina ideer skulle vara värdefulla för en stor mängd sparare speciellt yngre.
  Varför inte skriva till Gunther och höra vad han tycker?
  Din blog uppskattas mycket, tack för att du tar dig tid att skriva den
  God Jul & Gott Nytt År.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Carl Spira
 14. Vit pil

  Jag skulle tycka det var lite intressant att veta hur du gör rent praktiskt när du ombalanserar, hur man räknar ut % hit och dit, det har vi nog alla koll på. Det jag undrar är hur du går tillväga, säljer du av för att få in pengarna på ett konto för att sedan gå in ett par dagar senare för att köpa? eller har du något annat smart system?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Criss
  1. Vit pil

   Njae… jag försöker inte göra det så komplicerat. Jag har en Excel-fil som räknar ut nuvarande vikt i portföljen och sedan säljer av jämbördigt över hela skalen i det tillgångsslaget. Som innan den här ombalanseringen så hade jag en övervikt mot aktier som har gått bra i år och då sålde jag av proportionerligt (tror det var ca 10 %) av varje tillgång i det slaget.

   Sedan köpte jag allt på samma gång och utnyttjade krediten på kontot för att slippa vänta på likviditeten. Eller var det något annat som du tänkte på?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Hej igen Jan. Nej det var nog just det med krediten som jag misstänkte. Då är allt solklart. Ha de gött.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   criss
 15. Vit pil

  Tack, jag väntade på att Harry Browne skulle nämnas. Hans ”permanenta portfölj” förtjänar mer uppmärksamhet. Här finns en sida om den: http://www.crawlingroad.com/blog/category/permanentportfolio/ En bra utgångspunkt om man vill veta mer om Brownes portfölj är hans ”16 gyllene regler för finansiell säkerhet” ( http://www.crawlingroad.com/blog/2008/12/17/the-permanent-portfolio-and-the-16-golden-rules-of-financial-safety/ ) som ligger till grund för hans ekonomiska strategi.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  John L
  1. Vit pil

   Absolut! Tack – det finns mycket rolig att läsa och lyssna på av honom (även om hans hemsida är som hämtad från 1995… :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Du skriver ”…Anledningen är att det inte finns några särskilt bra fonder med exponering mot de områdena till rimliga avgifter.”
  men är inte avkastningen så hög att det är värt att investera i dem ?? Iallafall under en tid.
  Tex https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/430715/fim-frontier-b
  eller
  https://www.avanza.se/fonder/vinnare-forlorare.html?rootCategoryIds=FUND|FUND_STOCK&subCategoryIds=FUND|FUND_STOCK_GROWTHMARKETS&timeUnit=YEAR_TO_DATE

  Och är det inte jobbigt med så många fonder totalt 21-22 st ?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
  1. Vit pil

   Jag är ju så pass tråkig att jag tycker inte det. Jag tror inte att man kan förutsäga hur enskilda aktier kommer att gå och 1.90 % är en grotesk avgift. Sedan har de dessutom ingen historik längre än 1 år, så för mig går den faktiskt bort – även om dess resultat har varit lysande i år, vilket må ju sägas. Men det utesluter tyvärr inte tur.

   Nu kommer jag låta som en gammal gubbe, trots att jag bara är 33, men jag har varit med om många fonder som har varit lysande i början och sedan slutat i katastrof. Stella Nova var ju en sådan för ca 10 år sedan, vet inte ens om den finns kvar idag. Därför kör jag gamla beprövade i min huvudportfölj. Sedan är det ju inget som hindrar en att lägga in ovan i ens ”kul”/”tradingportfölj”.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  hej! förklara gärna vad etf:er är, hur guldinvesteringen fungerar rent konkret etc. så att det blir lättare att hänga med i din strategi.

  vänligen
  Erik

  0
  Gravatar ikon för användaren
  erik
  1. Vit pil

   ETF: http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rshandlad_fond
   Guldinvestering (ifall du vill äga fysiskt guld): http://www.guldcentralen.se/

   Vill du inte äga fysiskt guld kanske ett råvarucertifikat med guld som underliggande är bättre för dig? Kanske att äga aktier i en guldgruva (mer volatilitet dock och risk för närstående konkurser när kostnader för utvinning överstiger intjäningsförmåga). Finns många sätt att gå tillväga. Mitt råd är att du kollar runt på börslistorna. Sedan är det bara att fortsätta fråga, studera, testa (som du nu redan gör. Eloge för det).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Mathias
 18. Vit pil

  Hur kommer det sig att guld och silver har så stor vikt i råvarudelen av portföljen? T.ex. ”benchmark”-indexet GSCI utgör guld och silver tillsammans inte ens 5%, mot >85% i din portfölj. Kanske något att skriva ännu en bra artikel om? :D

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
  1. Vit pil

   För att i ursprungsstrategin som Harry Browne skrev så var 25 %-delen som jag döpt till ”råvaror” 100 % guld i fysisk form. Så jag har diversifierat lite. Silver är som guld fast med hävstång. Går guld upp så går silver upp ännu lite till och vice versa. Tittar jag på Jim Rogers-indexet så är det bredare och det tänker jag diversifierar lite till. Så med risk att sabba Harrys portfölj så gör jag min egen variant.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 19. Vit pil

  Hej!
  Hur funkar Shareville, behöver man ha riktiga innehav eller går det att ha en låtsasportfölj?
  Varför inte Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (VXUS) eller Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI), t.ex.? Stor riskspridning och låg avgift (0,14% och 0,05%). Noterad i USD vilket kanske kan vara lite dumt. Just nu har jag 50/50 SEK och USD i aktiedelen i min portfölj. Känner du/någon till några globala indexfonder noterade i någon annan valuta?

  Mvh,
  Tobias.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tobias
  1. Vit pil

   Shareville: riktiga innehav.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Mathias
  2. Vit pil

   Jag har faktiskt börjat avveckla en liten del hos Avanza för att just Shareville är så cool. Kanske dags och flytta över lite pengar med? ;-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson