Ombalansering i Nybörjarportföljen 2018

Förenkling, försäljning och inköp av fonder till Nybörjarportföljen inför året.

Nu när uppföljningen av Nybörjarportföljen för det gångna året är klar och listan med de bästa fonderna 2018 också är klar – då är det dags äntligen dags för en ombalansering för 2018. Syftet är att både återställa risknivån i portföljen samtidigt som man kan passa på och förenkla den.

Det finns en nyare version av den här artikeln i form av ”Ombalansering 2021”. Den här artikeln finns bara kvar som referens.

När man påbörjar ett sparande i en fondportfölj så har man ofta en tanke kring hur fördelningen och risken ska se ut. I mitt fall med nybörjarportföljen är teorin att ha antingen en klassisk fördelning på 60 procent aktieindexfonder och 40 procent ränte- och obligationsfonder eller att anpassa den till sin ålder.

Det gör man genom att ha en lika stor andel ränte- och obligationsfonder som man är år gammal. Det vill säga att om jag är 36 år gammal, så byter jag 40 procent till 36 procent istället. Är jag 65 år då tar jag 65 procent ränte- och obligationsfonder och så vidare. Motiveringen är att ju äldre du är, desto lägre risk borde du man ta och vice versa. Du kan läsa mer om nybörjarportföljen nedan:

Problemet är att under ett år så ”glider” den här fördelningen något på grund av olika anledningar. Tittar vi på 2017 så ökade indexfonderna i värde vilket gjorde att fördelningen gick ifrån den ursprungliga. Genom att ombalansera så återgår man till den ursprungliga fördelningen som man önskade att ha.

Det finns fler fördelar med ombalansering och dessa kan du läsa om i min artikel på ämnet:

Jag brukar försöka balansera om en gång om året och nu är det dags för nybörjarportföljen. I mitt fall har aktiedelen ökat, men på grund av en större engångsinsättning så blev ändå slagsidan större mot ränte- och obligationsdelen. Jag rekommenderar även att läsa följande två artiklar som ligger till grund för urvalet och fördelningen:

Ombalansering bland aktieindexfonderna

Nedanstående tabell visar läget aktiedelen i nybörjarportöljen i fredags den 26 januari och de förändringar som jag har lagt order på hos Nordnet. Det är de här förändringarna som kommer att synas i Shareville (annonslänk) under den kommande veckan när de exekveras.

Tabell 1. Ombalansering i aktie-delen i Nybörjarportföljen 29 januari 2018
Aktieindexfonder Typ av indexfond Tidigare Förändring Målfördelning
DNB Global Indeks Global 8,0 % -8,0 %
Danske Invest Global Index SA Global 0,1 % -0,1 %
Didner & Gerge Aktiefond Global 0,1 % -0,1 %
Länsförsäkringar Global Indexnära Global 14,8 % +5,2 % 20,0 %
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,0 % 0,0 % 5,0 %
Nordnet Superfonden Sverige Sverige 4,6 % -4,6 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 4,9 % +0,1 % 5,0 %
SPP Aktiefond Global A Global 8,0 % +12,0 % 20,0 %
SPP Aktiefond USA USA 0,1 % -0,1 %
Swedbank Robur Access Asien Asien 5,2 % -0,2 % 5,0 %
(*) PLUS Småbolag Sverige Index ny fond Sverige 0,0 % +5,0 % 5,0 %
(*) XACT Svenska Småbolag ny fond Sverige *** *** ***
Summa aktieindexfonder 50,8 %  +9,2 %  60,0 %

Mitt syfte nu var att framförallt förenkla portföljen och rätta till några misstag som skedde med Danske Invest som var ett gammalt månadssparande som blev fel. Basen är precis som vanligt globalfonderna som får utgöra hela 40 procent av portföljen. Sedan kommer där en liten tilt mot tillväxtmarknaderna och asien, för att slutligen komplettera med lite Sverige. Syftet med de sista 20 procenten i Sverige samt tillväxtmarknader / asien är att höja risken och möjligheten till avkastningen.

Så här resonerade jag kring respektive fond:

DNB Global Indeks
Bra globalfond, men väldigt lik Länsförsäkringar Global Indexnära och där är ingen poäng i att ha två likadana globalfonder.  Säljs av helt och hållet för att ersättas med SPP Aktiefond Global.
Danske Invest Global Index
Felaktigt köp på grund ett gammalt månadssparande, därav också bara vikten på 0.1 procent i portföljen. Ersätts av LF och SPP-globalfonderna.
Didner & Gerge Aktiefond
Samma typ av felköp som fonden ovan.
Länsförsäkringar Global Indexnära
En av de två basfonderna i portföljen. Bra globalfond med bra avgift. Där har varit oklarheter kring avgiften i Länsförsäkringar-fonden, du kan läsa mer här. Jag upplever det inte som ett problem, men om du gör det så kan du välja t.ex. Swedbank Robur Access Global  eller behålla DNB Global Indeks. Ökning för att balansera den till 20 procent av portföljen.
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära
Den bästa fonden mot tillväxtmarknaderna enligt mig.
Nordnet Superfonden Sverige
Då Sverige bara har 10 procent i portföljen så finns där två andra fonder jag väljer hellre. Därav säljs innehavet i den här av.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Den bästa Sverige-fonden. Marginell ökning för att ligga på 5 procent av portföljen
SPP Aktiefond Global A
En globalfond som kompletterar Länsförsäkringars globalfond, genom att vara marginellt större. Man kan tänka att LF-fonden är 88 % av den här fonden. På det sättet hamnar inget innehav över 20 procent och vi får en lite bredare täckning.
SPP Aktiefond USA
Felaktigt engångsköp enligt ovan.
Swedbank Robur Access Asien
Den bästa fonden med inriktning mot asien enligt mig.
XACT Svenska Småbolag / PLUS Småbolag Sverige Index
Nykomlingen i listan för i år. Jag har valt att öka risken i Sverige-delen genom att investera i en småbolagsfond. Här uppstod dock ett problem, hos Avanza kunder jag välja PLUS-fonden, men inte hos Nordnet. Det gör att om man kör hos Avanza då rekommenderar jag PLUS-fonden, om man har sina sparpengar hos Nordnet, då skulle jag ta XACT-fonden. Problemet med XACT-fonden som finns hos båda bankerna, är att den inte går att månadsspara i vid mindre belopp.

Jag tänker att den här delen går att göra ännu enklare om man vill eller inte har så mycket pengar att fördela på fonderna. Det man kan göra då är att egentligen bara nöja sig med SPP Aktiefond Global A. Om jag killgissar så skulle jag säga att du kommer att få 90 % av utvecklingen med bara den fonden. Men jag gillar den här riskspridningen och slagsidan med lite högre risk i Sverige, Asien och tillväxtmarknaderna.

Rebalansering i räntefonds-delen i nybörjarportföljen

I tabellen nedan ser du hur portföljen såg ut i fredags och vilka förändringar som jag har lagt in hos Nordnet för genomförande.

Tabell 2. Ombalansering i ränte-delen i Nybörjarportföljen 29 januari 2018
Korta och långa räntefonder Typ av räntefond Tidigare Förändring Målfördelning
AMF Räntefond Lång Lång 7,6% +2,4% 10,0%
IKC Avkastningsfond Kort 7,5% +2,5% 10,0%
Kontanter 20,2% -20,2%
Spiltan Räntefond Sverige Kort 7,5% +2,5% 10,0%
SPP Obligationsfond Lång 0,1% -0,1%
Swedbank Robur Penningmarknadsfond Kort 6,3% -6,3%
Öhman Realobligationsfond ny fond Lång 0,0% 10,0% 10,0%
Summa räntefonder 49,2% -9,2% 40,0%

Det som man tydlig kan konstatera att på grund av en engångsinsättning så blev portföljen skev då mycket hamnade i kontanterna (saldo på Nordnet). En av de stora poängerna i ombalanseringen nu var att sprida ut de pengarna i de båda tillgångsdelarna i portföljen. På samma sätt var syftet att förenkla den här delen i portföljen. Så här resonerade jag kring respektive fond:

AMF Räntefond Lång
En av de bästa långa räntefonderna som vi har i Sverige. Behåller den och ökar till följd av ombalanseringen.
IKC Avkastningsfond
En ganska dyr aktivt(!) förvaltad räntefond som har presterat oerhört väl och har den högsta avkastningen jag har sett på en fond i förhållande till den risken som de tar. De har en Sharpe-kvot på över 3,5 vilket är extremt bra.
Kontanter
Helt enkelt pengar på kontot som nu sprids ut på alla fonderna i portföljen.
Spiltan Räntefond Sverige
Likt IKC-fonden en av de bästa korta räntefonderna vi har i Sverige.
SPP Obligationsfond
Felköp så den säljs av för att rätta till ett gammalt misstag.
Swedbank Robur Penningmarknadsfond
Ett alternativ till kontanter som åker ut på grund av ökade avgifter.
Öhman Realobligationsfond
Årets nykompling i ränte- och obligationsdelen då den också är lång som AMF-fonden men har även en egenskap att den skyddar vid plötsliga ökningar i inflationen. Ett bra komplement till de andre tre räntefonderna tänker jag.

Precis som med aktiedelen så skulle man kunna göra den här delen enklare om man så önskar. Det första vore att bara välja en kort räntefond (Spiltan) och en lång räntefond (AMF). Om man bara vill ha en enda så skulle jag lägga min röst på Spiltan.

Nybörjarportföljen från 1 februari 2018

Mitt mål är alltså att få portföljen på Shareville att se ut som följer, från och med början av februari när alla fondordrarna har gått genom. Du kan klicka på bilden nedan för att göra den större.

Nybörjarportföljen efter balansering för 2018 En klassisk balanserad 60 % aktieindexfonder och 40 % ränte- och obligationsfonder.  Lämplig sparhorisont 4 – 6 år. Bedömd risk: 4 av 7. Rimlig förväntning på avkastning: ca 5,5 % per år.

Det är egentligen inte något konstigt utan går i linje med det som står ovan. I tabellform ser det ut som följer:

Tabell 3. Målfördelning för Nybörjarportföljen för 2018
Fonder Typ av fond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global 20,0 %
2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,0 %
3. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 5,0 %
4. SPP Aktiefond Global A Global 20,0 %
5. Swedbank Robur Access Asien Asien 5,0 %
6.  PLUS Småbolag Sverige Index Sverige 5,0 %
6. XACT Svenska Småbolag Sverige ***
7. AMF Räntefond Lång Lång räntefond 10,0%
8. IKC Avkastningsfond Kort räntefond 10,0%
9. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond 10,0%
10. Öhman Realobligationsfond Lång räntefond 10,0%

Om du använder Avanza så fungerar det här utmärkt att månadsspara i dessutom. Det fungerar nästan lika bra hos Nordnet, förutom att du inte kan välja PLUS-fonden och då får du gå på XACT-fonden istället. Den går att månadsspara i först från 500 kr per månad tyvärr.

Månadssparande enligt den nya fördelningen

Det går bra att månadsspara i Nybörjarportföljen enligt ovanstående fördelning. Dock kan minimi-krav på sparande ibland ställa till det. Det vill säga att om man ska månadsspara 1 000 kr på följande 10 fonder så blir det bara 50 kr i vissa fonder och då protesterar både Avanza och Nordnet. Lösningen är då att inte månadsspara i alla fonderna, utan att välja ut de största, t.ex. enligt alternativet med färre fonder och sedan balansera om in i dessa fonder en till två gånger om året. Det gör inget att det inte blir perfekt fördelning i månadssparandet, den kommer ändå att bli skev över tid.

Ombalansering med Excel

När man ska göra ombalanseringen själv så är det lite meckigt första gången. Jag rekommenderar verkligen att läsa följande artikel för att förstå konceptet:

Sedan har jag skapat en Excel-mall som du kan använda för att underlätta beräkningen. Den ser ut som följer:

Mall för ombalansering 2018

I mallen fyller du i dina fonder och deras nuvärde i de två första gröna kolumnerna, i den andra fyller du i önskad målfördelning för respektive fond och därefter spottar Excel-mallen ut hur mycket du ska köpa eller sälja respektive fond för.

Mallen ovan fungerar både för Nybörjarportföljen och Globala-barnportföljen (eller vilken annan portfölj med två tillgångsslag).

Följ nybörjarportföljen på Shareville

Även om min plan inte är att göra några förändringar i portföljen, så får du mer än gärna följa portföljen i realtid på Shareville (annonslänk) (det är gratis). Där kan du se alla innehav, transaktioner och värdeförändringen.

Även om jag uppskattar grafen ovan så är den inte helt rättvisande. Den jämför nybörjarportföljen med Stockholmsbörsens OMXS30, det vill säga Sveriges 30 största bolag (något förenklat). Läs gärna i min nedanstående artikel kring hur man hellre borde jämföra den här portföljen:

Missa inte uppdateringar i framtiden

Jag har även ett månatligt nyhetsbrev om privatekonomi, där jag förutom liknande uppdateringar även tar med de bästa tipsen, verktygen och råden för din privatekonomi. Du kan prenumerera nedan. Självklart är det gratis.
[mc_newsletter_form]

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök