Ombalansering i Nybörjarportföljen för 2018

Ombalansering i Nybörjarportföljen 2018

Förenkling, försäljning och inköp av fonder till Nybörjarportföljen inför året.

Nu när uppföljningen av Nybörjarportföljen för det gångna året är klar och listan med de bästa fonderna 2018 också är klar – då är det dags äntligen dags för en ombalansering för 2018. Syftet är att både återställa risknivån i portföljen samtidigt som man kan passa på och förenkla den.

När man påbörjar ett sparande i en fondportfölj så har man ofta en tanke kring hur fördelningen och risken ska se ut. I mitt fall med nybörjarportföljen är teorin att ha antingen en klassisk fördelning på 60 procent aktieindexfonder och 40 procent ränte- och obligationsfonder eller att anpassa den till sin ålder.

Det gör man genom att ha en lika stor andel ränte- och obligationsfonder som man är år gammal. Det vill säga att om jag är 36 år gammal, så byter jag 40 procent till 36 procent istället. Är jag 65 år då tar jag 65 procent ränte- och obligationsfonder och så vidare. Motiveringen är att ju äldre du är, desto lägre risk borde du man ta och vice versa. Du kan läsa mer om nybörjarportföljen nedan:

Problemet är att under ett år så ”glider” den här fördelningen något på grund av olika anledningar. Tittar vi på 2017 så ökade indexfonderna i värde vilket gjorde att fördelningen gick ifrån den ursprungliga. Genom att ombalansera så återgår man till den ursprungliga fördelningen som man önskade att ha.

Det finns fler fördelar med ombalansering och dessa kan du läsa om i min artikel på ämnet:

Jag brukar försöka balansera om en gång om året och nu är det dags för nybörjarportföljen. I mitt fall har aktiedelen ökat, men på grund av en större engångsinsättning så blev ändå slagsidan större mot ränte- och obligationsdelen. Jag rekommenderar även att läsa följande två artiklar som ligger till grund för urvalet och fördelningen:

Ombalansering bland aktieindexfonderna

Nedanstående tabell visar läget aktiedelen i nybörjarportöljen i fredags den 26 januari och de förändringar som jag har lagt order på hos Nordnet. Det är de här förändringarna som kommer att synas i Shareville (annonslänk) under den kommande veckan när de exekveras.

Tabell 1. Ombalansering i aktie-delen i Nybörjarportföljen 29 januari 2018
Aktieindexfonder Typ av indexfond Tidigare Förändring Målfördelning
DNB Global Indeks Global 8,0 % -8,0 %
Danske Invest Global Index SA Global 0,1 % -0,1 %
Didner & Gerge Aktiefond Global 0,1 % -0,1 %
Länsförsäkringar Global Indexnära Global 14,8 % +5,2 % 20,0 %
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,0 % 0,0 % 5,0 %
Nordnet Superfonden Sverige Sverige 4,6 % -4,6 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 4,9 % +0,1 % 5,0 %
SPP Aktiefond Global A Global 8,0 % +12,0 % 20,0 %
SPP Aktiefond USA USA 0,1 % -0,1 %
Swedbank Robur Access Asien Asien 5,2 % -0,2 % 5,0 %
(*) PLUS Småbolag Sverige Index ny fond Sverige 0,0 % +5,0 % 5,0 %
(*) XACT Svenska Småbolag ny fond Sverige *** *** ***
Summa aktieindexfonder 50,8 %  +9,2 %  60,0 %

Mitt syfte nu var att framförallt förenkla portföljen och rätta till några misstag som skedde med Danske Invest som var ett gammalt månadssparande som blev fel. Basen är precis som vanligt globalfonderna som får utgöra hela 40 procent av portföljen. Sedan kommer där en liten tilt mot tillväxtmarknaderna och asien, för att slutligen komplettera med lite Sverige. Syftet med de sista 20 procenten i Sverige samt tillväxtmarknader / asien är att höja risken och möjligheten till avkastningen.

Så här resonerade jag kring respektive fond:

DNB Global Indeks
Bra globalfond, men väldigt lik Länsförsäkringar Global Indexnära och där är ingen poäng i att ha två likadana globalfonder.  Säljs av helt och hållet för att ersättas med SPP Aktiefond Global.
Danske Invest Global Index
Felaktigt köp på grund ett gammalt månadssparande, därav också bara vikten på 0.1 procent i portföljen. Ersätts av LF och SPP-globalfonderna.
Didner & Gerge Aktiefond
Samma typ av felköp som fonden ovan.
Länsförsäkringar Global Indexnära
En av de två basfonderna i portföljen. Bra globalfond med bra avgift. Där har varit oklarheter kring avgiften i Länsförsäkringar-fonden, du kan läsa mer här. Jag upplever det inte som ett problem, men om du gör det så kan du välja t.ex. Swedbank Robur Access Global  eller behålla DNB Global Indeks. Ökning för att balansera den till 20 procent av portföljen.
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära
Den bästa fonden mot tillväxtmarknaderna enligt mig.
Nordnet Superfonden Sverige
Då Sverige bara har 10 procent i portföljen så finns där två andra fonder jag väljer hellre. Därav säljs innehavet i den här av.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Den bästa Sverige-fonden. Marginell ökning för att ligga på 5 procent av portföljen
SPP Aktiefond Global A
En globalfond som kompletterar Länsförsäkringars globalfond, genom att vara marginellt större. Man kan tänka att LF-fonden är 88 % av den här fonden. På det sättet hamnar inget innehav över 20 procent och vi får en lite bredare täckning.
SPP Aktiefond USA
Felaktigt engångsköp enligt ovan.
Swedbank Robur Access Asien
Den bästa fonden med inriktning mot asien enligt mig.
XACT Svenska Småbolag / PLUS Småbolag Sverige Index
Nykomlingen i listan för i år. Jag har valt att öka risken i Sverige-delen genom att investera i en småbolagsfond. Här uppstod dock ett problem, hos Avanza kunder jag välja PLUS-fonden, men inte hos Nordnet. Det gör att om man kör hos Avanza då rekommenderar jag PLUS-fonden, om man har sina sparpengar hos Nordnet, då skulle jag ta XACT-fonden. Problemet med XACT-fonden som finns hos båda bankerna, är att den inte går att månadsspara i vid mindre belopp.

Jag tänker att den här delen går att göra ännu enklare om man vill eller inte har så mycket pengar att fördela på fonderna. Det man kan göra då är att egentligen bara nöja sig med SPP Aktiefond Global A. Om jag killgissar så skulle jag säga att du kommer att få 90 % av utvecklingen med bara den fonden. Men jag gillar den här riskspridningen och slagsidan med lite högre risk i Sverige, Asien och tillväxtmarknaderna.

Rebalansering i räntefonds-delen i nybörjarportföljen

I tabellen nedan ser du hur portföljen såg ut i fredags och vilka förändringar som jag har lagt in hos Nordnet för genomförande.

 

Tabell 2. Ombalansering i ränte-delen i Nybörjarportföljen 29 januari 2018
Korta och långa räntefonder Typ av räntefond Tidigare Förändring Målfördelning
AMF Räntefond Lång Lång 7,6% +2,4% 10,0%
IKC Avkastningsfond Kort 7,5% +2,5% 10,0%
Kontanter 20,2% -20,2%
Spiltan Räntefond Sverige Kort 7,5% +2,5% 10,0%
SPP Obligationsfond Lång 0,1% -0,1%
Swedbank Robur Penningmarknadsfond Kort 6,3% -6,3%
Öhman Realobligationsfond ny fond Lång 0,0% 10,0% 10,0%
Summa räntefonder 49,2% -9,2% 40,0%

Det som man tydlig kan konstatera att på grund av en engångsinsättning så blev portföljen skev då mycket hamnade i kontanterna (saldo på Nordnet). En av de stora poängerna i ombalanseringen nu var att sprida ut de pengarna i de båda tillgångsdelarna i portföljen. På samma sätt var syftet att förenkla den här delen i portföljen. Så här resonerade jag kring respektive fond:

AMF Räntefond Lång
En av de bästa långa räntefonderna som vi har i Sverige. Behåller den och ökar till följd av ombalanseringen.
IKC Avkastningsfond
En ganska dyr aktivt(!) förvaltad räntefond som har presterat oerhört väl och har den högsta avkastningen jag har sett på en fond i förhållande till den risken som de tar. De har en Sharpe-kvot på över 3,5 vilket är extremt bra.
Kontanter
Helt enkelt pengar på kontot som nu sprids ut på alla fonderna i portföljen.
Spiltan Räntefond Sverige
Likt IKC-fonden en av de bästa korta räntefonderna vi har i Sverige.
SPP Obligationsfond
Felköp så den säljs av för att rätta till ett gammalt misstag.
Swedbank Robur Penningmarknadsfond
Ett alternativ till kontanter som åker ut på grund av ökade avgifter.
Öhman Realobligationsfond
Årets nykompling i ränte- och obligationsdelen då den också är lång som AMF-fonden men har även en egenskap att den skyddar vid plötsliga ökningar i inflationen. Ett bra komplement till de andre tre räntefonderna tänker jag.

Precis som med aktiedelen så skulle man kunna göra den här delen enklare om man så önskar. Det första vore att bara välja en kort räntefond (Spiltan) och en lång räntefond (AMF). Om man bara vill ha en enda så skulle jag lägga min röst på Spiltan.

Nybörjarportföljen från 1 februari 2018

Mitt mål är alltså att få portföljen på Shareville att se ut som följer, från och med början av februari när alla fondordrarna har gått genom. Du kan klicka på bilden nedan för att göra den större.

Nybörjarportföljen efter balansering för 2018 En klassisk balanserad 60 % aktieindexfonder och 40 % ränte- och obligationsfonder. Lämplig sparhorisont 4 – 6 år. Bedömd risk: 4 av 7. Rimlig förväntning på avkastning: ca 5,5 % per år.

Det är egentligen inte något konstigt utan går i linje med det som står ovan. I tabellform ser det ut som följer:

Tabell 3. Målfördelning för Nybörjarportföljen för 2018
Fonder Typ av fond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global 20,0 %
2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,0 %
3. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 5,0 %
4. SPP Aktiefond Global A Global 20,0 %
5. Swedbank Robur Access Asien Asien 5,0 %
6.  PLUS Småbolag Sverige Index Sverige 5,0 %
6. XACT Svenska Småbolag Sverige ***
7. AMF Räntefond Lång Lång räntefond 10,0%
8. IKC Avkastningsfond Kort räntefond 10,0%
9. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond 10,0%
10. Öhman Realobligationsfond Lång räntefond 10,0%

Om du använder Avanza så fungerar det här utmärkt att månadsspara i dessutom. Det fungerar nästan lika bra hos Nordnet, förutom att du inte kan välja PLUS-fonden och då får du gå på XACT-fonden istället. Den går att månadsspara i först från 500 kr per månad tyvärr.

Ombalansering med Excel

När man ska göra ombalanseringen själv så är det lite meckigt första gången. Jag rekommenderar verkligen att läsa följande artikel för att förstå konceptet:

Sedan har jag skapat en Excel-mall som du kan använda för att underlätta beräkningen. Den ser ut som följer:

Mall för ombalansering 2018

I mallen fyller du i dina fonder och deras nuvärde i de två första gröna kolumnerna, i den andra fyller du i önskad målfördelning för respektive fond och därefter spottar Excel-mallen ut hur mycket du ska köpa eller sälja respektive fond för.

Mallen ovan fungerar både för Nybörjarportföljen och Globala-barnportföljen (eller vilken annan portfölj med två tillgångsslag).

Följ nybörjarportföljen på Shareville

Även om min plan inte är att göra några förändringar i portföljen, så får du mer än gärna följa portföljen i realtid på Shareville (annonslänk) (det är gratis). Där kan du se alla innehav, transaktioner och värdeförändringen.

Även om jag uppskattar grafen ovan så är den inte helt rättvisande. Den jämför nybörjarportföljen med Stockholmsbörsens OMXS30, det vill säga Sveriges 30 största bolag (något förenklat). Läs gärna i min nedanstående artikel kring hur man hellre borde jämföra den här portföljen:

Missa inte uppdateringar i framtiden

Jag har även ett månatligt nyhetsbrev om privatekonomi, där jag förutom liknande uppdateringar även tar med de bästa tipsen, verktygen och råden för din privatekonomi. Du kan prenumerera nedan. Självklart är det gratis.

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:

Kommentera

72 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej, Jag har bett några gånger om att få mailat mig excellfilen för ombalansering men inte fått något… så jag undrar om det finns möjlighet att få den filen mailad till mig? P.s. Tack för bra artiklar!

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Akko
 2. Vit pil

  Hej! Instämmer med många tidigare inlägg om att din blogg är mycket läsvärd med en i min mening väldigt vettig syn på sparande. Nu till frågan: XACT-fonden går bara att månadsspara i om man sparar mer än 10 000 per månad. Om jag inte vill göra det, vilken fond bör jag välja istället?

  Tack!

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Tack! :-) Om möjligt PLUS Sverige småbolag hos Avanza eller hos Nordnet får man antingen skippa den i månadssparandet (och balansera om periodvis) eller isf. gå på en dyrare fond i form av t.ex. Didner & Gerge småbolag.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Var ser jag om jag betalar 2% vid insättning/uttag på Öhmannrealobligationsfond? Månadssparar hos Nordnet.
  Undrar också hur jag kan månadsspara i XACT hos Nordnet, den ligger under aktier i min portfölj.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Catharina Andersson
 4. Vit pil

  Hej Jan.
  Jag har nu också obalanserat min ISK. Har Avanza och ser att om man har denna portfölj så är man inte berättigad till ”superlån”, vilket kan vara bra att ha vi ombalansering. Ser du att man kan byta ut någon del så att man är berättigad till det.

  Tack för en grym blogg

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Christian
 5. Vit pil

  Hej Jan och tack för intressant läsning! Jag ställer mig ganska tveksam till räntefonder när man sparar väldigt långsiktigt (har inga psykologiska problem med volatiliteten i aktiefonder). Har du skrivit några artiklar om detta eller vet några andra intressanta jämförelser, räntefonder kontra aktiefonder? Om man t.ex. kört en variant av din nybörjarportfölj där man helt skippat alla räntefonder och lagt detta på aktiefonderna istället, hur hade den ställt sig mot din riktiga nybörjarportfölj om man kollar 20-50 år bakåt i tiden? Hoppas att du är med på vad jag menar :)

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Gustav
  1. Vit pil

   Långsiktigt är det INGEN tvekan om att aktier är det bästa tillgångsslaget i princip alla kategorier. Så har man mage för det (vilket de flesta inte har) så kan man köra mycket aktier. Men man ska ha några krascher i nacken för att verkligen vara säker på det. Själv har jag upplevt tre stycken Ryssland/Asien -98, IT-bubblan -01 och finanskrisen -08. Nu börjar jag känna mig trygg, för det krävs något att se sin portfölj sjunka i värde med mer än 50 %.

   Sedan kan jag väl säga att en 90/10 beter sig i princip som en 100/0 så skillnaden där är marginell.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Första ombalanseringen någonsin

  Hej Jan,

  Tack för en oerhört bra blogg. Jag ser verkligen fram emot att ombalansera min portfölj för allra första gången. Dock som nybörjare så uppstod en fråga gällande ränta på ränta.

  Som jag förstår det så ackumuleras ränta-på-ränta effekten över tid baserat på att man inte rör pengarna.
  1. Hur påverkas det då när man börjar sälja av för att balansera portföljen? Går man då inte miste om hela idéen med ränta-på-ränta?

  2. På Nordnet finns valet ”byta fonder”. Ska/kan man använda denna funktion för att balansera om portföljen eller är det bättre att välja ”sälja”? Vad är skillnaden mellan att använda dessa 2 alternativ?
  (ex jag tänkte göra mig av med mina Swedbank Robur Penningsmarknadsfonder och investera dessa i Öhman Realobligationsfond är det bättre att välja ”Byta fonder” eller ska man sälja av sen köpa?)

  Tack på förhand.
  mvh
  Mikael

  2+

  Gravatar ikon för användaren
  Mikael Hansen
 7. Vit pil

  Hej Jan,

  Tack för bra och lättläst information! Suger åt mig som en svamp varje dag jag läser och varje söndag du och Caroline poddar!

  Det är dags för ombalansering i vår portfölj och tänkte använda din fil.
  Jag får dock value-fel i C-35,36,37 i ombalanseringen på din Excel-fil.
  Något som är vajsing eller bara jag som gjort fel?

  Tack och bock,
  Paulina & Niclas

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Paulina
  1. Vit pil

   Never mind! Handhavande fel.. Får skylla på mänskliga faktorn. :D Det blev automatiskt två blanksteg när jag skrev in värdet. Backspace två gånger i rutan och värdet gick in.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Paulina
 8. Vit pil

  Hej, jag har i drygt två år haft den här portföljen som grund i mitt sparande (med lite modifikationer) och har varit väldigt nöjd. Jag sparar ca 8000 kr/mån och på lång sikt, fördelning ca 70/30 aktie-/räntefonder.

  I höstas slog det mig att jag har allt i ett ISK, både aktiefonder och räntefonder (korta och långa). Räntefonderna har ju de senaste åren inte gått upp till den nivån för att de ska vara lönsamma att ha i ISK jämfört med fondkonto, om jag förstått det rätt.

  Så utifrån de tankegångarna har jag ett par frågor:

  – Är det värt att dela upp portföljen i både ett ISK och ett fondkonto och därmed flytta över alla räntefonder till fondkontot, men att exempelvis behålla översikten för portföljen som helhet i ett eget spreadsheet istället?
  – Eller är det överdrivet och ger onödigt mycket administrativt jobb med deklaration för fondkontot jämfört med vad det ger i skillnad ekonomiskt i längden?

  Jag har redan ett spreadsheet där jag har min översikt över mitt sparande, så det blir ingen extra tid för det. Dessutom tar jag aldrig ut pengar från det långsiktiga sparandet utan petar in nytt varje månad istället. Kortsiktigt sparande har jag på annat håll.

  Tack för en bra blogg!

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Abbe
  1. Vit pil

   1. Ja, du kan göra det. Ofta behöver du inte ens ha koll på det i ett spreadsheet, då t.ex. Avanza aggregerar utveckling över flera konton också. Dessutom kan ofta slå ihop deras portföljrapporter (även om man får göra ett par normaliseringar först.)
   2. Jag har valt att ha det i samma då det jag tjänar är för litet i förhållande till tidsinsatsen. Men vill man optimera det rent siffermässigt så är ditt resonemang om att bryta ut dem rätt.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Hej! Tack för en bra blogg och för att du hjälper mig mot en bättre privatekonomi.
  Jag ska för första gången nu skapa mig en egen portfölj och förhoppningsvis ska mina pengar växa under en lång tidsperiod där jag bestämt mig för att börja med nybörjarportföljen.
  Jag har läst mycket på internet men som med allt annat så får man olika tips och råd överallt så jag kör en fråga här med dig.
  – Säg att jag ska investera ett kapital på totalt 100 tusen. Hur ska man tänka när man sätter in dessa? Vissa säger att man ska sätta in x antal % per månad medans andra menar man bör göra en enda insättning. Hur resonerar Du?

  Med vänlig hälsning.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  JH
 10. Vit pil

  Ombalanserat enligt ovan men sänkt andelen räntebärande papper till 20%. Är 34’år men sparandet är tänkt att jobba i 20-50 år, därav den förhöjda risken.

  Är det ett bra upplägg?
  Tack för en bra sida, du har fått mig och min familj att komma igång med sparandet!!

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jesper
 11. Vit pil

  Hej. Har investerat enligt nybörjarportföljen sedan 2016. Vid uppdateringen 2017 förstod jag det som att det inte var några större skillnader och fortsatte ha i princip samma fonder och aktier. Tycker du att man ska sälja de gamla fonder och aktier i 2016 portföljen och köpa de nya för 2018 du rekomenderar. Eller kan man ha kvar de gamla? Är det mycket stor skillnad? Tack på förhand.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Melise
  1. Vit pil

   Nej, skillnaden är inte jättestor. Så det är verkligen ingen katastrof, men jag skulle ändå rekommendera att göra en ombalansering i år.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Hej Jan, tack för en fantastisk blogg och jag instämmer med övriga att podden är ett super-plus! För egen del är det så mycket enklare att konsumera en podd tex vid pendling än att hitta 30min under dagen för att läsa ett inlägg.

  Till min fråga: bokför du vid sidan om de insättningar du gör i något blad vid sidan om Avanza/Nordnet eller har du något annat sätt för att följa upp? Jag kör en rikatillsammans-liknande portfölj och då går en del pengar till Avanza, en del till bulliionvault, osv. Jag har ett automatiskt månadssparande men då och då blir det en del extra insättningar och när ett år har passerat tycker jag det är vanskligt att försöka sammanställa hur det har gått totalt.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Vad roligt! Tack för feedbacken och jag ska försöka upprätthålla med fler kanaler, även om det tar lite mer tid att producera. :-)

   Nej, jag följer inte upp det i detalj, för precis som du skriver så är det sjukt vanskligt. Jag fuskar lite istället. Jag har en liten rikatillsammans-portföljen på Shareville (annonslänk) som är den som syns publikt med alla delarna. Sedan approximerar jag de andra delarna utanför till att vara ungefär samma som den portföljen. Det vill säga att jag utgår från att BullionVault-guldet (annonslänk) går som guldet i Shareville-portföljen.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Hej. Försöker fördela enligt procenten du angett. och en månadsöverföring på 1000kr på avanza, men då står de att 5% är för lite på en del.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  mike
 14. Vit pil

  Hej! Jag är ny till detta med aktier och fonder. Min fråga är kan jag bara köpa aktier och fonder över swedbank ” min bank” där jag har mitt isk konto. För många fonder du nämner finns inte med i deras lista. Tacksam för svar och rådgivning hur jag ska annars göra Mvh Philip

  1+

  Gravatar ikon för användaren
  Philip
  1. Vit pil

   Det är en av de stora anledningarna till att jag rekommenderar att spara hos Avanza (annonslänk) eller Nordnet (annonslänk). Dessa bankerna är båda gratis och har ett mycket större utbud. Är det inte heller lite talande att många av dessa, som är de bästa fonderna, inte ens går att köpa hos storbankerna? (för det är inget unikt för Swedbank)?

   1+

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Tack för en mycket bra och informativ blogg! Även podden tillhör mina favoriter! Stort tack – de har verkilgen öppnat ögonen på mig och fått mig att intressera mig för fonder bla. Nu tänkte jag för första gången att omblansera min portfölj. Mina fonder ligger i dagsläget hos Länsförsäkringar och där kan jag inte välja någon av de snåbolagsfonderna som du föreslår. Vad gör jag då tycker du? Har du något annat förslag?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Eva Pettersson Wessman
 16. Vit pil

  Hej Jan och tack för en jätteintressant blogg,
  En fråga jag har funderat på en tid (är tyvärr inte så insatt men försöker lära mig). Om jag och min fru (vi är gifta, gemensam ekonomi) vill spara till pensionen, ex i enlighet med Nybörjarportföljen via Nordnet, är det då någon skillnad om vi sparar på ett gemensamt ISK eller har varsitt? Dvs avkastningsmässigt, juridiskt el andra uppenbara fördelar eller nackdelar med de båda varianterna. Är ju rent praktiskt enklare att hantera bara ett konto med ex ombalansering…

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Avkastningsmässigt spelar det ingen roll. 10 procent på 100 kr eller 2 gånger 10 procent på 50 kr är fortfarande 10 kr.

   Även om jag inte tror att det är någon skillnad juridiskt (kolla upp för 100 procents säkerhet), så skulle jag nog rekommendera separata. Det ger möjlighet till lite olika portföljstrategier och inte minst riskexponering. Men som sagt, det är ingen jättestor skillnad.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Hej, den där excelfilen för ombalansering verkar innehålla ett fel.
  Under 1b, tredje rutan under ”fördelning” innehåller ingen formel, så den räknar inte ut fördelningen för min tredje räntefond. Summan av fördelningen verkar dock stämma ändå då den räknar på värdet (?). Hur som helst så saknas formeln i ruta D:35.
  Tack så mycket förresten :)

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 18. Vit pil

  Hej Jan!

  Tack för en superbra blogg! Kommer det komma även en ombalansering av rika tillsammansportföljen?

  /Maria

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Maria Knutsson
 19. Vit pil

  Hej,

  Mitt portfölj innehav i ”emerging markets” ligger i 1. SPP Emerging Markets kontra 2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära

  Fråga: om jag vill ”nörda” ner mig för att jämföra de 2 fonderna vilka faktorer bör jag titta på förutom det uppenbara som produktens avgift (0.52 vs 0.56), morningstar omdöme, risk och placeringsinriktning?

  Tack för en bra och insiktsfull blogg :)

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Tack själv! De faktorerna du nämner är de som jag också brukar titta på. Sedan kan man också kolla vilket index de följer, det är där de brukar skilja mest.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Fint! Rikatillsammansportföljen kommer strax också antar jag? Blir det en massiv förändring?

  Funderar själv på att konvertera den rakt av till nybörjarportföljen men kanske 30% räntor istället.
  Skulle du påstå att räntorna är säkra i det avseendet att dom med all sannolikhet inte bör gå minus mer än någon procent eller så? (exklusive inflation och avgifter). Eller är det sparkonto som gäller då?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Ja, men den dröjer nog 1-2 veckor. Ligger lite efter i andra områden i livet, så den får tugga på lite till på egen hand.

   Njae, sparkonto är du ju garanterad avkastning men påverkas av inflationen. Fonderna ovan kan ju röra sig en del, särskilt de långa. En bra tumregel är att förändringen är ungefär lika stor som durationen per procent-enhet.

   Det vill säga har räntefonden en duration på 5 år, så kommer en ränteförändring på +1 procent göra att räntefonden ska backa med ca 5 procent.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 21. Vit pil

  Hej Jan
  I bästa fonder 2018 så skrev du att man kunde byta ut AMF Räntefond Lång mot Spiltan Högräntefond. Då det är en lång räntefond. Bland kommentarerna här skriver du att byta Spiltan räntefond eller IKC mot Högräntefond. Är Spiltan Högräntefond kanske en blandning av både kort och lång?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Sonno
 22. Vit pil

  Hej igen Jan

  Ditt kalkylark för ombalanseringen kan verkligen förenkla processen. Stort tack! Jag tycker annars att ombalansering kan vara lite bökigt. En liten kommentar dock:

  Jag får inte rätt på siffrorna i procentkolumnerna. Jag har börjat med att lägga in mina fondinnehav och nuvarande värde i tabell 1a. Summan av alla mina innehav blir dock inte 100%. I mitt fall blev det typ 67 eller något sådant. Detta betyder att det i förlängningen blir fel siffor i tabell 1b.

  Har du någon aning om vad som kan ha blivit fel? Jag har en portfölj med 100& aktiefonder och jag vill på årlig basis ombalanser mellan regioner.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Oppps, fick själt rätt på det. Rensade siffrorna nere i räntetabellen och fick då rätt på allt. Ursäkta tidigare kommentar.

   / Johan

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Johan
 23. Vit pil

  Hej Jan!

  Trevlig läsning som vanligt, har två frågor, när jag försöker lägga in XACT-småbolag i funktionen månadsspar så verkar det inte gå vilket gör månadssparandet lite svårare, finns det någon lösning eller är det jag som gör fel?

  Jag har sedan några år tillbaka haft nybörjarportföljen men har höjt risken och möjligheten till högre avkastning genom att sänka ränte-/obligationsdelen och höjt aktieindexfonds-delen (75, 25). Men nu när DNB Global indeks inte är kvar i portföljen längre blir det svårare eftersom jag gärna inte har mer än 20% i någon fond. Kan jag använda någon annan Globalfond som kompletterar LF-Global och SPP-Global som du valt ovan?

  Med vänliga hälsningar
  Hampus

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Hampus
  1. Vit pil

   Beror lite på vilken bank du använder. Kör du Nordnet så kan man månadsspara i XACT-fonden, men minimibeloppet är 500 kr. Om du kör hos Avanza så kan du istället månadsspara i t.ex. PLUS Småbolag.

   Du kan absolut ha kvar DNB-fonden. Det är inget fel på den. :-)

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Hej Jan

  Tack för all info du delger, väldigt kul att följa dig och applicera det i mitt eget sparande.

  Månadssparar 1500kr i barnen portfölj. Minst 20 års sparande hade jag tänkt.

  Upplägget ser ut som följer:

  • Swedbank Robur Access Global
  • SPP Aktienfond Global
  • Spiltan Invest
  • SEB Sverige Index
  • LF Tillväxt
  • Swedbank Ny Teknik

  Har valt bort räntefonderna vilket jag tänkte iaf de första 10 åren sedan är tanken att lägga till räntefonder i portföljen. Får se om jag gör rätt eller fel. Valde även att lägga in en spetsfond i Swedbank Ny Teknik, högre avgift men fin historisk avkastning och 5 stjärnor hos morningstar.

  Vad tycker du?

  Mvh
  Marcus

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Marcus
  1. Vit pil

   Jag tänker några olika saker:

   • Det är ingen större skillnad i en 90/10 och en 100/0 portfölj, så skulle sänkt risken lite med en räntefond.
   • Svårt att säga något mer om fördelningen, men det verkar vara mycket Sverige.
   • Ny teknik har ju gått bra, men frågan är om de kommer gå bra framgent, det är ju en spekulation

   Lycka till med sparandet!
   Jan

   PS. Glöm inte att lära barnen om pengar också, och spara inte för mycket. :-) DS.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 25. Vit pil

  Hej,
  Bra skrivet! Har liknande fråga som nedan men där du inte riktigt svarade på frågan.., Rent tekniskt/praktiskt vid ombalansering så ska det både säljas och köpas så samtidigt som möjligt. Fonder kan ju ta litet tag innan de säljs respektive köps. Lägger du först in säljordrar och sedan inväntar att dessa pengar finns tillgängliga för köp eller hur gör du?

  Mvh
  Fredrik Olsson

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik Olsson
 26. Vit pil

  Stort tack för välskrivet inlägg. Alltid intressant att läsa dina blogginlägg som för övrigt fick mig att ta tag i mitt ISK-sparande i somras.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Åsa de Mander
  1. Vit pil

   Ja, det stämmer. Hade det varit en aktivt förvaltad fond så skulle historiken spelat roll. Men eftersom det är en passivt förvaltad fond som följer ett specifikt index, som har lång historik, så utgår jag från att historiken inte spelar någon roll så länge de följer själva indexet.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Hej Thomas och Jan!
   Beträffande Spiltan Högräntefond: Den högre räntan som marknaden har satt är väl som kompensation för en högre risk i osäkrare papper? Därför skulle väl avgiften på 0,75% för högräntefonden diskvalificera den jämfört med 0,1% på Spiltans Räntefond Sverige? Eller tänker jag fel?

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Stellan
 27. Vit pil

  Tack så mycket för detta välskrivna inlägg. Det är guld värt!

  När kommer 2018 års ombalansering av globala barnportföljen?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Viktor
 28. Vit pil

  Alltid spännande att läsa om dina obalanseringar. Hur gör du rent tekniskt? Säljer du och köper nytt enligt nytt önskemål eller gör du ”byten” ?

  Tycker att både Avanza och Nordnet skulle kunna utveckla nån modell för att göra obalanseringar enklare. Jag har min tjänstepension hos SPP och där kan man göra enkla byten. Bara att ställa in sina procentsatser och trycka på ”byt.

  Mvh Daniel

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Jag använder Excel-mallen som räknar ut hur mycket jag behöver sälja respektive köpa på varje fond. Därav en hel del order nu i dagarna på Nordnet.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  I artikeln ”Bästa fonderna 2018” listas PLUS Mikrobolag Sverige Index som en av de tre bästa svenska småbolagsfonderna. I denna ombalansering används istället PLUS Småbolag Sverige Index. Är det Småbolag eller Mikrobolag som rekommenderas?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jocke
  1. Vit pil

   Snyggt fångat! Jag har fortfarande inte riktigt listat ut hur jag ska göra. I det här fallet vill jag ha småbolag och inte mikrobolagen (två olika fonder) och jag kunde inte månadsspara i XACT-fonden på det sättet som jag ville. Då blev den här ett alternativt hos Nordnet där jag har portföljen. Men som du ser, det är inte klockrent.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 30. Vit pil

  Hej Jan, det verkar ha blivit något problem med ditt mailskick. Både jag och min pappa får inte excel-filen i våran mail. Jag testade även registrera en ny mail men även där har den inte kommit upp. Finns det något annat sätt vi kan lösa det på så jag kan få tillgång till filen?

  Jag undrar även över XACT-fonden, när man ska köpa på Nordnet så hittar man inte fonden om man söker på ”XACT Svenska Småbolag” utan man får söka på ”XACT” och sedan scrolla ner för att hitta ”XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) (XACT Smabolag)”. Är det samma fond som du har med i din portfölj?

  Sedan kommer min sista fråga, ska man ombalansera barnportföljen? Har du gjort någon artikel angående ombalansering utav barnportföljen?

  Med vänliga hälsningar
  Dardan

  1+

  Gravatar ikon för användaren
  Dardan
  1. Vit pil

   Ja, det blev det tyvärr. Det är åtgärdat nu. Jag har mejlat dig filen i ett vanligt mejl. Sorry för missen.

   Ja, det är samma XACT fond. Vet inte varför den inte är sökbar på det sättet.

   Ja, jag det kommer en artikel om barnportföljen också. Sannolikt på onsdag. :)

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 31. Vit pil

  Hej! Ser fram emot min första ombalansering. Blev lite fundersam när jag skickade in min mejladress för att få mallen mejlad till mig då fick jag nämligen bara en informationsruta om att min adress redan är uppskriven på listan Rika tillsammans. Innebär detta att mallen kommer skickas till mig, eller innebär det att något är fel? :)

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Brita
 32. Vit pil

  Hej. Vill börja med att tacka för inspiration och en bra blogg!

  Nu till frågan. I bilden skriver du att förväntad avkastning är ~5.5% viket är lägre än det du tidigare snittat och satt som mål (ringer en klocka på 7% som mål). Vad beror den lägre förväntade avkastningen på?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Tobias
  1. Vit pil

   Jag brukar räkna på ca 8 % för en 90/10 eller 100/0-portfölj över tid. Eftersom den här bara innehåller 60 procent aktier så tror jag inte potentialen är så mycket större än ca 6 % per år (även om den t.ex. gjorde 7,7 % förra året). Det är globala barnportföljen som har den högre förväntade avkastningen. Eller så har jag nog bara blandat ihop siffrorna på något annat ställe. Hjälp mig gärna isf. :)

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson