Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen 2018
Sök:

Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen 2018

Helt nya fonder och upplägg till följd förändringar i EU-lagstiftningen

RikaTillsammans-portföljen är en portfölj som ska skydda dina pengar i alla väder. Det är en portfölj som fokuserar på att skydda ditt kapital snarare än att maximera vinsten. På grund förändringar i lagstiftningen fick jag bygga om den från början, här är den senaste ombalanseringen och upplägget.

Även om den nya europeiska lagstiftningen MiFID II har varit på gång länge, så var det först i december som jag insåg dess påverkan på mitt eget sparande. En del av lagstiftningen säger nämligen att fonder inte får säljas i ett land om inte dokumentationskraven uppfylls. Den praktiska innebörden av det blev att i princip alla amerikanska börshandlade fonder försvann i ett slag och gick inte längre att köpa (men dock fortsätta äga om man hade dem sedan tidigare). RikaTillsammans-portföljen som är en portfölj som bygger på Harry Brownes teori om att ha en portfölj som trivs i alla ekonomiska väder, bestod i princip bara av dessa amerikanska fonder.

Jag har skrivit mycket om RikaTillsammans-portföljen i andra artiklar, men i grunden går det ut på att det finns bara fyra stycken ekonomiska klimat. Genom att äga tillgångar som trivs i de olika ekonomiska klimaten är tanken att man har ett gott skydd. Dessutom är tanken att tillgångsslaget som trivs kommer att gå bättre än de andra tre tillgångsslagen backar, som gör att man får en positiv nettoeffekt.

Innan jag fortsätter så vill jag påpeka att det här är en avancerad portfölj som inte lämpar sig om man är ny på sparande, då är nybörjarportföljen eller globala barnportföljen bättre alternativ. Dessutom bör man ha minst ca 200 000 kr att investera då avgifterna lätt kan bli procentuellt sett höga för mindre belopp. Dessutom är det här en lågrisk-portfölj, vilket kan göra att du tar lägre risk än du kanske borde tag (vilket är lika fel som att ta en för hög risk). Du kan läsa mer om portföljen här:

Fyra olika ekonomiska klimat

De fyra ekonomiska klimaten som portföljen ska klara är:

Tillväxt
Äger rum när ekonomin växer, företagen ökar sin försäljning och de växer. I ett sådant här klimat går aktier bra eftersom det är andelar i just dessa företag med växande vinster.
Recession
Motsatsen till tillväxt är recession vilket är när ekonomi krymper. Företagen kan inte sälja lika mycket, vilket innebär att de säger upp folk, vilket gör folk rädda som gör att de minskar sin konsumtion och man har en negativ spiral. I princip alla tillgångsslag går dåligt i en recession. Det tillgångsslag som är bäst att äga i en sådan negativ period är kontanter och korta räntefonder. Det vill säga att man lånar ut pengar på kort sikt.
Inflation
Inflation är en period då pengars värde minskar vilket innebär att priserna stiger. I sådana perioder är reala tillgångar och framförallt guld bäst att äga.
Deflation
Motsatsen till inflation är då pengar ökar i värde eller priserna minskar. Problemet i en tid av deflation är att konsumtionen minskar eftersom det är bättre att vänta till imorgon med att konsumera, då det blir billigare då. I sådana tider trivs långa ränte- och obligationsfonder.

Genom att fördela sina pengar i fyra lika stora delar enligt ovan, så får man en portfölj med relativt låg risk vars mål är att ge en låg, men positiv avkastning varje år.

Fonderna för tillväxt

De fonderna som jag tror är bäst på att fånga tillväxt-fasen i ekonomi är följande:

Länsförsäkringar Global Indexnära – 15 procent
Min favoritfond för att ha en global exponering mot aktier. Består av världens 1 600 största bolag och har en låg avgift om 0.22 procent.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag – 5 procent
Min favoritfond med en bra exponering mot Sverige genom att den investerar i ofta familjeägda investmentbolag som i sin tur äger andra bolag. Låg avgift om ca 0.2 procent.
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära – 5 procent
Bra fond för att fånga in tillväxtmarknader och asien där jag tror att mycket av utvecklingen i framtiden kommer att ske. Det är också en indexfond med låg avgift.

Tillsammans täcker dessa tre fonderna in aktie-delen ganska gott till en total om 25 procent.

Fonderna för recession

Fonderna som jag tror är bäst att äga i ett recession-scenario förutom att ha kontanter på kontot är:

Spiltan Räntefond Sverige – 15 procent
En kort svensk räntefond med god historik och låg avgift.
iShares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUN6) – 10 procent
Räntefond som lånar ut pengar på kort sikt till länder inom EU. På det här sättet har jag en spridning som är lite större än Sverige men ändå i vårt närområde som balans.
Kontanter – 0 procent
Nysparande i portföljen sker i kontanter-delen som får öka fram till nästa ombalansering.

Den börshandlade fonden EUN6 kan du köpa via Nordnets hemsida eller genom Avanzas kundtjänst i skrivande stund.

Fonderna för inflation

Fonderna som bäst fångar en stor rörelse i inflation är:

ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) – 10 procent
Börshandlad fond som investerar i guld som det backar upp med riktigt guld i valv.
Xetra-Gold (4GLD) – 10 procent
Liknande fond som den ovan fast den handlas i USD istället.
Öhman realobligationsfond – 5 procent
En svensk obligationsfond som skyddar mot inflation då den är kopplad till real avkastning.

Den här delen i portföljen är lite klurig då jag egentligen inte gillar guld-fonder. Problemet är nämligen att man inte vet exakt hur skyddat guldet är. Normalt sett rekommenderar jag att spara sitt guld hos BullionVault (annonslänk) eftersom det då står fysiskt i ditt namn och du kan få det hemlevererat i guldtacka. Många fonder äger nämligen inte sitt guld utan handlar med olika skuldsedlar och ”pappersguld”. Dessa två guldfonderna ovan ska ha fysiskt guld som uppbackning enligt papprena så jag kör på det.

Fonderna för deflation

Den här delen i portföljen tycker jag är svårast eftersom det är svårt att hitta räntefonder med tillräckligt långa löptider. Den andra anledningen är att det känns ointuitivt att köpa långa räntefonder i dagsläget när många tror att räntan kommer öka över tid. Men, som jag har skrivit många gånger tidigare, det handlar inte om att spekulera utan att följa sin strategi.

iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – 15 procent
En fond som lånar ut till europeiska stater på 15 till 30 års sikt. Den här fonden fanns med i förra versionen av portföljen också.
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IS04) – 5 procent
Fond som lånar ut pengar till den amerikanska staten på 20+ år.
AMF Räntefond Lång – 5 procent
Den enda riktigt långa svenska obligationsfonden. Anledningen till den lilla exponeringen är att löptiderna ofta bara är ca 7 år, medan teorin i portföljen säger att den bör vara minst 20 år. Men det är det bästa i den kategorin som vi har i Sverige, mig veterligen.

De två översta börshandlade räntefonderna är oftast enklast att hitta hos nätmäklarna via sin kortkoder, IBCL och IS04.

RikaTillsammans-portföljen per den 9 mars

Portföljen ser alltså ut som följer i dagsläget:

Portföljallokering för RikaTillsammans-portföljen. Bygger på Harry Brownes teori om Permanent Portfolio där olika delar trivs i olika ekonomiska klimat. Rekommenderas inte för nybörjaren då den kan bli dyr i avgifter för mindre portföljer.

Det är egentligen inget konstigt, utan det är i linje med artikeln ovan. Om vi sammanfattar det i en tabell, så ser det ut som följer:

Fondnamn Typ av fond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Globala aktier  15 %
2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svenska aktier   5 %
3. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxt aktier   5 %
4. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond   15 %
5. iShares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUN6) Kort europeisk räntefond 5 %
6. Kontanter Kontanter 5 %
7. ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) Guldfond  10 %
8. Xetra-Gold (4GLD) Guldfond 10 %
9. Öhman realobligationsfond Svenska reala obligationer 5 %
10. iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) Långa europeiska obligationer 15 %
11. iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IS04) Långa amerikanska obligationer 5 %
12. AMF Räntefond Lång Långa svenska obligationer 5 %
Summa 100 %

Precis som jag skrev ovan, många av de börshandlade fonderna är enklast att googla eller hitta hos nätmäklarna via sina kortkoder inom parentes. Notera hur jag i varje kategori har försökt välja en ”bärande” fond i kursiv stil. Det betyder att om man vill köra den här portföljen på mindre belopp så kan man gå på endast den fonden i den kategorin.

Månadssparande i RikaTillsammans-portföljen

Det går inte riktigt att månadsspara i RikaTillsammans-portföljen som i mina andra portföljer. Därför rekommenderar jag att antingen:

 • Månadsspara in i kontantdelen och ombalansera en eller två gånger om året
 • Månadsspara lika mycket i någon av svenska fonderna i de olika delarna

Tänk på att det inte gör något om en av delarna sticker iväg ända upp till 35 procent av portföljens värde, eller minskar ner till 15 procent av portföljens värde. Den här +/- 10 procent-rörelsen är helt okej enligt teorin.

Följ RikaTillsammans-portföljen på Shareville

Även om min plan inte är att göra några förändringar i portföljen, så får du mer än gärna följa portföljen i realtid på Shareville (annonslänk). Självklart är det gratis. På Shareville kan du se alla innehav, transaktioner och värdeförändringen.

Notera att portföljen inte bör jämföras med OMXS30 som är Stockholmsbörsen, utan snarare sitt eget index precis som jag gör i uppföljningsartikeln:

Missa inte uppdateringar med mitt nyhetsbrev

För att inte missa några uppdateringar om portföljerna, så är mitt bästa tips att anmäla dig till mitt nyhetsbrev nedan. Det är gratis och kommer ut ca en gång i månaden och brukar även innehålla tips för din privatekonomi.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:


Den här artikeln publicerades 2018-03-12 klockan 18:28 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): RikaTillsammans-portföljen.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

105 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Gulddelen i portföljen, skulle man kunna använda fonden Pacific Precious för detta?

  Fördelarna är att det för mig som Avanza-kund kan göra köpet enklare då jag slipper ringa mäklarbordet utan kan göra köpet online. Jag behöver dessutom inte betala något courtage och valutaavgifter.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 2. Vit pil

  Jag är intresserad av denna portfölj men jag kan verkligen för tillfället inte investera i obligationer då förväntat är att ränterna inom kort stiger.

  Om vi bortser från själva diskussionen om man ska ha obligationer eller ej utan nöjer oss med att obligationsdelen måste bort från denna portfölj. Hur skulle du då hantera övriga delar? Skulle portföljen då bestå av:

  33% Aktiefonder
  33% Räntefonder
  33% Guldfonder

  Min tanke då är att aktiefonds-delen blir för stor då, kanske är följande fördelning mer rimlig?

  25% Aktiefonder
  38% Räntefonder
  38% Guldfonder

  Vad är dina tankar Jan?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 3. Vit pil

  Jag bestämde mig efter mycket funderande fram och tillbaka för att göra en ”Avanza månadsspar”-version av RT-portföljen enligt följande:

  Länsförsäkringar Global Indexnära 15%
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5%
  Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 5%

  Spiltan Räntefond Sverige 15%
  IKC Avkastningsfond 5%
  Kontanter 5%

  Pacific Precious 15%
  Handelsbanken Råvarufond 5%
  Handelsbanken Realräntefond 5%

  AMF Räntefond Lång 25%

  Den är ju inte ”by the book”, men tänker att den ändå borde komma rätt nära i hur den presterar.

  Några kommentarer:
  – AMF-fonden har ju egentligen inte tillräckligt lång löptid, men verkar följa de föreslagna ETF:erna rätt bra senaste 10 åren så ”chansade” på att köra 25% där
  – Förmodligen är exponeringen för hög mot Sverige på räntedelen, men givet att det handlar mycket om statsobligationer kanske det inte är så illa med tanke på att Sverige väl har högt förtroende på obligationsmarknaden?
  – Valde för enkelhetens skull Pacific Precious för sparande i guld, även om det också är lite av en chansning, men fick så pass gott förtroende för Eric Strand att jag tar den chansen :)
  – La in 5% i en råvarufond – åtminstone Dalios allvädersportfölj har ju lika mycket råvaror som guld

  Åtminstone för mig är det värt rätt mycket att inte behöva ringa in telefonordrar för ETF:er etc, men vore intressant att höra vad andra tycker :).

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jesper
  1. Vit pil

   Spännade, jag har kommit fram till liknande!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Magnus
 4. Vit pil

  Hej Jan!

  Om man ska investera 200 000 i rikatillsammans portföljen, hade du då rekommenderat att dela upp
  insättningen i tre steg om man inte vill sätta in allt på en gång dvs. ca 70 000kr per tillfälle? Tänker att rikatilsammans porföljen har mycket lägre volatilitet än de övriga portföljerna och att man därmed inte behöver dela upp insättningen i lika många steg. Eller hade du satt in allt på en gång, pga. den lägre volatiliteten?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mattias
  1. Vit pil

   Jag hade nog spridit ut det över tid.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Hej!
  Du hade en tabell över utveckling av månadssparande över en längre tid!
  Jag tänkte visa den för mina barn o barnbarn, men kan inte hitta den i Din hemsida!
  Vore bra om den kom som titel i uppräkning av andra artiklar, tror att den är my
  instruktiv o tankeväckande!
  Tack för en my bra blogg, som jag sprider till vänner o bekanta!
  Ingvar Jonsson i Olofström

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ingvar Jonsson
 6. Vit pil

  Hej Jan!

  Skulle du kunna ange ISINnr för ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) och Xetra-Gold (4GLD)?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Niclas
  1. Vit pil

   på nordnet kan du söka på 4GLD eller GZUR. På avanza kan du ringa till mäklrarbordet med kortkoderna så hjälper de dig. ISIN-koderna har jag inte till hands tyvärr (på mobil enhet).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Fick precis bekräftat från Avanza att de ETF:er som inte finns på hemsidan inte går att köpa ens via mäklarbordet. Tydligen en nytolkning av MiFID II-reglerna som Avanzas jurister har gjort.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Skönt att du har koll på mig, men jo! :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Hej, Jag undrar över EUN6 som ska vara en korträntefond i euro, om man tittar på hur den gått under de senast åren så tycks den ju gå linjärt ner i värde. Varför går den ner i värde konstant när till exempel en svensk kort räntefond (Spiltan) tycks gå upp stadigt? Har jag missat något?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karl
 8. Vit pil

  Hej Jan!

  När du skriver att förväntat avkastning är 4% eller 8% för olika portföljer men i det här fallet 4%. Pratar vi då efter avgifter?

  Har inte läst alla dina inlägg men jag har läst många och flera många gånger om under några års tid. Tycker inte det framgått nånstans.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  JRJ
  1. Vit pil

   Ja, det är alltid efter avgifter. Sorry att det inte har framgått tydligt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Öhman Realobligationsfond kommer att slås samman med och bli en del av Öhman Realräntefond A den 24 maj. Avgiften ökar då från 0,3% till 0,74%. Vad blir rekommendationen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 10. Vit pil

  Givet att rika tillsammans är en ”värdeskapande portfölj” och att det nu blivit både dyrare att ha en ISK och att man inte längre kan ha extremt billiga vanguard etf:er i USA har den då spelat ut sin roll? Eller ser du fortfarande att den är värd att ha? Jag är en försiktig typ och kan stå ut med 4-5% värdeökning om kostnaderna ökat så kanske det inte är i den nivån längre? Hur resonerar du och har du kvar den själv? Om jag lägger in en del på tex barnportfölj för att öka risken då har jag väl i praktiken bytt procenten mellan aktier och resten. Och därmed släppt hela vitsen med att inte spekulera.

  Tacksam för att reda ut dessa frågetecken.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
 11. Vit pil

  Hej, Tack för bra blogg, om jag förstått dina inlägg rätt så har du fått denna strategi med att kombinera guld, kort och lång räntefonder och aktier från nån generell strategi. Finns det för denna generella stastik några siffror hur denna portfölj rört sig över tid? Tänker då mest i termer av 1) avkastning per år 2) hur mycket den har svängt / volaitiliteten i jämförelse med att bara ligga på börsen eller bara räntefonder.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  CH
  1. Vit pil

   Ja, det finns rätt mycket litteratur på portföljen. Googla gärna t.ex. ”Permanent portfolio” eller ”All-weather portfolio” som den bygger på.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  När du pratade om rikatillsammans portföljen 2017 (allvädersportföljen) om jag minns rätt. Då pratade du om att för att starta upp portföljen bör man starta med minst 100 tusen kr för att få en bra spridning.

  Nu läste jag i ditt senaste blogginlägg ”ombalansering av rikatillsammans portföljen 2018” att man bör ha minst ca 200 tusen kr att investera då avgifterna lätt kan bli procentuellt sett höga för mindre belopp.

  Jag investerar i Rikatillsammans portföljen och har 148 tusen i nuläget. Investerar månadsvis.

  Kan du förklara varför det ändrades från 100 tusen till att vara minst ca 200 tusen minst.

  Att avgifterna lätt kan bli höga för mindre belopp. Hur mycket kan igentligen avgifterna bli mer procentuellt om man har 148 000 kr investerat istället för ca minst 200 000 kr.

  Tack för en grymt bra blogg. Intressant och matnyttigt!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Stefan Sandell
 13. Vit pil

  Många av de börhandlade fonderna du rekommenderar ovan är amerikanska, och är därmed svåra att handla på grund av de nya reglerna. Har ni funderat på att leta alternativ i och med ändrade förutsättningar.

  Tack för bra blogg! Uppskattas starkt!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  CH
 14. Vit pil

  Jag har två gånger sedan april 2017 fyllt i min e-mailadress för att få nyhetsbreven. Har fortfarande inte fått något. Likadant med Exel-filen som utlovas, den kommer inte heller. En gång fick jag ett mail där jag skulle uppdatera mina uppgifter. Fick då upp någon annans uppgifter att ta bort från er e-mail lista. Det fungerar alltså sådär. Jag är jättebesviken.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Catharina
  1. Vit pil

   Jag beklagar, anledningen till att jag inte skickat nyhetsbrev är att jag har helt enkelt inte hunnit på grund av många andra engagemang. Det kommer förhoppningsvis komma ett nu i april. Du kan se alla gamla nyhetsbrev här.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Söker efter din fenomenala Excel-fil för ombalansering av rika tillsammans portföljen. Vart kan jag hitta på den?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
  1. Vit pil

   Jag är också på jakt efter den!

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Oscar
 16. Vit pil

  Hej Jan,
  Först och främst; tack för en fantastisk blogg, och ett extra tack för detta högintressanta inlägg!

  Jag har bara en fundering/följdfråga kring Internationella/europeiska räntefonder samt riktigt långsiktiga obligationsfonder.

  De förslag du listar i sammanställningen är säkerligen bra, men samtidigt lite besvärliga och dyra att köpa.
  Jag undrar därför om du har ytterligare förslag på fonder som kan komplettera Öhman realobligationsfond samt AMF räntefond lång, för att komma åt den volatilitet du pratar om i en av dina kommentarer till artikeln.
  Får gärna vara förslag som kan handlas enkelt/prisvärt direkt via exempelvis Avanzas webbsida (gärna möjlighet till månadsspar) 😀

  Undrar också om du möjligtvis har förslag på guld-fonder som kan handlas enkelt/prisvärt direkt via exempelvis Avanzas webbsida?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rickard
  1. Vit pil

   Tyvärr har jag inga bra förslag på stående fot. Tyvärr. Jag hoppas att kunna uppdatera inom några veckor när jag har träffat några fondbolag för att se om de kan hjälpa till mer.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Menar du själva courtaget vid handeln med de ETFerna eller vilken avgift har jag anledning att se upp med?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Joakim Tenglin
 18. Vit pil

  Har du shiftat åsikt om Rikatillsammansportföljen? Tidigare lät det som en försiktigare men ändå värdeskapande portfölj, medan du nu nämner ord som ”värdebevarande”. Eller är det bara jag?
  Jag känner att börjar jag mixa barnportfölj och rika tillsammans ändrar jag ju taktik drastiskt och sett över hela min ekonomi så förändrar jag ju fördelningen aktier/resten drastiskt och godtyckligt. Eller resonerar jag fel?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Jag tycker det är svårt att säga något entydigt i den här frågan. RikaTillsammans-portföljen är inte en vinstmaximerande portfölj. Det har jag sagt från start. Syftet med den portföljen är att försöka ge en positiv avkastning varje år oavsett vad som händer på börsen. Det gör att den inte kommer att växa i närheten lika mycket som t.ex. barnportföljen. Hur man ska ligga totalt i sin ekonomi beror ju på hur ens situation ser ut, när man behöver pengarna och hur mycket pengar man anser sig behöva.

   Jag vidhåller mina gamla tumregler att ju längre tid du kan låta pengarna löpa desto större andel aktier kan du ha. Har du tidshorisonter på 10+ år, då är det lämpligt att öka andelen aktier och tilta mot barnportföljen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 19. Vit pil

  Hittar inte etferna på Avanza med de kortkoder du anger men däremot ett par som verkar vara samma men kortkoderna är inte desamma?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Joakim Tenglin
  1. Vit pil

   Hos Avanza behöver man tyvärr ringa in och prata med mäklarbordet. Var dock observant på avgifterna då jag vet att andra läsare har haft strul med avgifterna och Avanza.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Hej! Har följt RikaTillsammansportföljen ett tag och gillar förenklingen denna uppdatering ger.

  Har en fråga kring diversifiering. Borde man inte dela upp sin portfölj på flera företag, tex Nordnet OCH Avanza? Typ hälften vardera?

  Säg att det blir en rejäl nedgång och alla (andra) tar ut sina pengar. Finns det inte en risk att t.ex Nordnet går i konkurs då? Vad händer då med mina pengar?
  Eller att det blir protektionism och pengar låses inne i olika länder.
  Jag kan tänka mig ännu fler scenarion. Hur resonerar du kring denna fråga?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Jo, det skulle man kan kunna göra. Dock tror jag inte att en rejäl nedgång riskerar Nordnets konkurs, eftersom deras resultat inte påverkas av en nedgång mer än marginellt.

   Jag själv resonerar inte riktigt i de banorna eftersom det inte finns några historiska exempel på att det har hänt. Utan jag tror snarare att när det händer så är det temporärt. Tror man på de riktigt negativa scenariona så är det bra med kontanter och andra saker hemma enligt prepper-communityn. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Det känns ju lika troligt att i ett sådant scenario så påverkas kunderna och deras syn på sin investering likadant på Nordnet som Avanza. Ser inte att det skulle bli något annat än samma effekt, så en sådan omplacering skulle i så fall inte göra någon skillnad.

   Sen känns inte ditt scenario särskilt troligt. Sen kan man känna att diversifiering betyder något annat när det kommer till investeringar än olika plattformar.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Per
 21. Vit pil

  Hej Jan,

  Jag skulle uppskatta om du i en kommande artikel eller podd/video kunde tala lite om uttagsfasen när man blivit ekonomiskt fri.

  Globalfonder förespråkas ofta men då har man ju också en valutarisk att ta in i ekvationen?

  Ponera att året man går i pension har stora valutasvängningar i dollarn vs sek..,, hur ser du på detta?
  Borde det inte vara säkrare och bättre att ha majoriteten av kapitalet i valutan sek?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Det är en fråga som jag har funderat mycket på men aldrig riktigt kommit fram till något bra. Problemet är som du skriver valutarisken, men den går liksom inte att försäkra sig mot eller ta bort. Alternativet är att bara investera i Sverige, men eftersom många av våra bolag är exportberoende så påverkar dollarn där i alla fall. Jag har skrivit om det i en artikel här:

   Ja, jag tänkte skriva om uttagsfasen framgent. Har bara inte hunnit dit. Men det kommer. :-)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Hej Jan,
  Tack för en bra artikel!
  Jag har en pensionsförsäkring från min fd arbetsgivare på ca. 1,5MSEK. Idag ligger den hos SEB och jag är inte nöjd med varken utveckling eller avgifter.
  Efter att ha läst din artikel funderar jag på att flytta pengarna till Avanza eller Nordnet och efterlikna RT portföljen, men jag är lite rädd och vill skydda kapitalet. Jag har 12 år kvar till pension, bor i hus med lite bolån, ordnad ekonomi, barnen har flyttat hemifrån. Hur hade du gjort?
  Tack o Mvh!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Vinland
  1. Vit pil

   Jag hade flyttat till Avanza och Nordnet, och om det är så att du inte ska använda pengarna på 12 år, då skulle jag ta nybörjarportföljen som jag har skrivit om här på bloggen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 23. Vit pil

  Hej Jan!
  Kvinna på snart 53 år som först de senare åren verkligen börjat intressera mig för min pension o nu gör vad jag kan för att optimera! Har pensionssparat en liten summa sedan 23 år som är avslutat pga avdragsreglerna o omfattar nästan 300 000 kr. Dessa ligger i SEB Trygg Liv. Har sedan 2009 jobbat statligt och 2015 inom kommun. Har som chef en hyfsad lön 52 000 kr o valt tjänstepension i AMF fonder (deras entrelösning m generationsfond). Tyvärr tillåter inte kollektivavtalet att välja från ex Avanza. Har PPM i AP7 såfa. Sparar också sedan en kort tid 600 kr/mån i Avanza Auto5 i ISK
  Mina frågor är; sparar du generellt enligt regeln om andel räntebärande i samma andel som din ålder? (Har förstått du är en försiktig general)
  Om jag vill flytta över mina 300 000 från SEB Trygg Liv till ett ISK hos Nordnet och utifrån min ålder 53 till pension (antagligen 67 år) ska jag placera enl din strategi om ”Rika Tillsammans” el ”Global-/barnfond”?
  Jag tänker mig en ”trygg bas” (AP7 Såfa och tjänstepension AMF generationsfond samt då flytt av gamla pensionspengar till Nordnet) och sedan utöver det sparande med lite mer risk som i takt m närmande av pension fördelas mer vg kvot räntor/aktier (Avanza Auto o ska även öppna månadssparande i ISK hos Lysa)
  Tack för en superbra sida o tips!
  /Susanne

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Susanne
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Hej Jan! Tack för ett intressant inlägg! Öhman realobligationsfond har endast 0,26 % i årlig avgift, men enligt fondets faktablad verkar de däremot (kunna) ta ut 2% insättningsavgift och 2% uttagsavgift, vad är din åsikt om detta? Mvh, Dennis

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Dennis
  1. Vit pil

   Ja, det är inte helt ovanligt. Länförsäkringar Global Indexnära har ju en liknande formulering. Anledningen är ofta stora institutionella investerare som kan påverka fondens värde väldigt mycket.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 25. Vit pil

  Känns som att portföljen tyvärr har blivit lite B efter de nya reglerna. Kan egentligen inte välja fonderna man vill ha

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Både ja och nej. Jag tycker den här fördelningen är i princip lika bra. Jag tror inte det är jättestor skillnad på fonderna, eller hur tänker du?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 26. Vit pil

  Är IS04 bara prissatt i EUR eller är den även hedgad till EUR, jag har lite svårt att bli säker när jag läser KIID.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Danne J
 27. Vit pil

  Vet att det diskuteras vilt ang. om ens bostad är en investering eller ej. Men det jag funderar på är om den är ett alternativ för tillgångsallokering under inflation istället för typ guld?

  Hälsningar,
  mrFire svenskafire.se

  0
  Gravatar ikon för användaren
  mrfire
  1. Vit pil

   Det beror på vad man vill uppnå. Fastigheter är en real tillgång som historiskt sett tenderar att utvecklas i linje med inflationen. På det sättet: ja. Men den har inte alls samma volatilitet som guld i ett inflationsscenario (eller har inte haft det historiskt i alla fall) och fastigheter har inte heller samma psykologiska effekt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Sant! Innan jag tar mig tiden att lära mig investera i guld eller liknande, så tänkte jag till viss del försöka balansera portföljen utefter hur mycket jag även stoppat i min bostad.
   Vet du om det finns någon statistik på hur vanligt förekommande resp. tillstånd i ekonomin är, tänker mig att portföljen även skulle kunna vara viktad efter det?

   Tack för en grymt bra blogg också, du har räddat många privatekonomier inklusive min egen!

   Hälsningar,
   mrFire svenskafire.se

   0
   Gravatar ikon för användaren
   mrFire
  3. Vit pil

   Vad som är investering är lite en definitionsfråga, eller rättare sagt frågan om hur man ser på det. Begreppet är ju en fråga om att man satsar ett belopp i hopp att framtida värde/vinster överstiger det satsade kapitalet.

   Frågan om guld och bostad blir lite en fråga i hur man ser på det.

   Ser man på guld så brukar man ju framhålla att guld bevarar sitt värde över tid, men då skall man ju fråga sig ifall det verkligen är att betrakta som en vinst om man säljer guldet till samma reella värde som man köpte det (och till det får skatta för att man gjort en nominell vinst).

   Ser man på bostaden så kan man ju iofs förvänta sig att man i absoluta termer inte kommer gå plus på den placeringen. Men å andra sidan när man talar om investeringar så jämför man ofta med alternativet (det skall man egentligen alltid göra när man står inför ett val) – alternativet till att placera sina (egna eller lånade) pengar i bostaden är ju sällan att vara hemlös. Sätter man det i relation till alternativet skall man ju jämföra de kassaflöden man har om man äger sitt boende jämfört med om man hyr. I relativa termer kan man förvänta sig att gå plus (eller uttrykt på ren svenska: man förväntas gå mindre minus än om man hyr).

   Sen när man räknar hur mycket man har i bostaden ur portföljsynvinkel så skall man räkna HELA bostadens värde och inte bara det kapital man själv tillfört (utöver lånade pengar). Det ger hur exponerad du är mot bostaden. Lånet sen blir en del av hur exponerad du är mot korta räntor (eller vilken bindingstid du har) – du blir då negativt exponerad mot det.

   Sen tror jag inte det blir rätt att räkna på hur lång tid man har de olika klimaten, de kan ju ge olika drastisk inverkan på tillgångslagen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
   1. Vit pil

    Bra kommentar som vanligt!

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  4. Vit pil

   Tack för ditt svar!

   Helt riktigt att man såklart skall beakta hela bostadens värde och hur den är finansierad. Har inte tänkt på det tidigare.

   Tänker att det ändå hade varit intressant att studera vidare hur vanligt förekommande de är och även som du säger hur stark påverkan kan vara. Men det blir ju förstås en studie av guds nåde…

   Hälsningar,
   mrFIRE svenskafire.se

   0
   Gravatar ikon för användaren
   mrFIRE
 28. Vit pil

  Hej Jan,
  Tack för ett efterlängtat inlägg i bloggen. :)

  En fråga:
  Du skriver att 4GLD handlas i USD. Fonden handlas i EUR så jag undrar: Är det så att fonförvaltarnas handel med fysiskt guld sker i USD?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hmm… nu blev jag osäker och har inte möjlighet att kolla upp det direkt. Det kan vara så att jag missförstod det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 29. Vit pil

  Hej Jan.
  Ser du någon anledning i nuläget att byta för den som redan har en balanserad portfölj med de gamla fonderna? Det försvinner ju en del pengar i courtage och växlingsavgifter.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Göran T
  1. Vit pil

   Nej, har man en balanserad version av den gamla portföljen så kan man ligga kvar. Det tycker jag. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 30. Vit pil

  Hej. Tack så mycket. Det verkar som att en del fonder inte finns hos Avanza? Men det går väl lika bra med Nordnet antar jag. Finns det någon uppenbar nackdel med att ha ett ISK hos Avanza och ett annat ISK hos Nordnet?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Henrik Mosén
  1. Vit pil

   Alla fonderna går att köpa via Avanza också, dock behöver man tyvärr ringa in till deras mäklarbord. Jag har dubbelkollat det med dem.

   Nej, det finns ingen nackdel med att ha pengar hos båda. Jag har det så.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Jag har köpt ihop en RT-portfölj på Avanza med hjälp av telefonorder och det gick fint. Jag reagerade dock på det hutlösa courtaget jag fick på vissa fondköp. Att köpa 24 st EUN6 (till ett värde av ca 30 tkr) kostade mig t ex 749 kr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Johan
   1. Vit pil

    Va?! Det låter ju helt sjukt! Jag betalade typ 150 kr på Nordnet. Kolla med avanza så att det inte blivit fel (de har haft fel förr)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Mycket riktigt. Efter att ha ställt frågan till Avanza fick jag följande svar:
   ”Det verkar vara fler fel på den notan så vi makulerar den och skriver en ny där allt blir korrekt. Vi beklagar misstaget och korrigerar det idag så att du har en ny nota imorgon.”

   Tack för uppmaningen!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Johan
   1. Vit pil

    Vad bra! :-)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 31. Vit pil

  Hej Jan,
  På shareville ligger det fortfarande kvar ca 48% i saldodelen i din rikatillsammansportfölj, vad tror du detta beror på? Tack för god läsning och inspiration. Hälsningar Åke

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Åke
  1. Vit pil

   Det beror tyvärr på att jag hade en utnyttjad kredit. Nu när jag valde att balansera om så utnyttjar jag inte krediten till samma grad och då har den hamnat som ett saldo. Jag har kontaktat kundtjänst och hoppas på att de ska kunna plocka bort den så att det blir rätt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 32. Vit pil

  Hej! Tack för inspirationen till mitt sparande! Vad tycker du om en Rika Tillsammans PPM-portfölj som ser ut så här? LF global 25%, Spiltan räntefond 25%, Öhman realobligationsfond 25% samt AMF räntefond lång 25%.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
  1. Vit pil

   Det är en bra tanke, men jag tror tyvärr att du inte kommer att få tillräckligt mycket ”svängningar” i portföljen i form av volatilitet. Man vill att de olika tillgångsslagen ska kunna röra på sig ordentligt och då är tyvärr både Öhman och AMF-fonderna för ”dåliga”. Det normala är att en räntefond rör på sig lika mycket i procent som löptiden. Det vill säga att om räntan går upp 1 procent, då går en räntefond ner lika mycket som löptiden gånger ränteförändringen. AMF Räntefond lång har en genomsnittlig löptid på ca 7 år om jag inte minns fel. Det betyder att en räntesänkning ger ett resultat på +7 procent. Jämför det med den långa IBCL-fonden som har en löptid på 20+ år.

   Jag tror att det bästa valet man kan göra i sitt PPM-sparande är faktiskt AP7 Såfa. Ännu viktigare blir det valet om man har många år kvar till pension.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 33. Vit pil

  De fyra ekonomiska klimaten, är det inte snarare två olika skalor? Man är någonstans på skalan mellan inflation och deflation, och samtidigt någonstans på skalan mellan recession och tillväxt.

  Brukar klimaten påverka varandra? Om det är tillväxt är det också oftast stabil inflation samtidigt? Går det att säga hur de i teorin påverkar varandra?

  Hur skulle portföljen bete sig i dessa kombinationer av de olika klimaten? Är det bara aggregatet av beskrivningarna för de individuella klimaten, eller kan de få en förstärkningseffekt?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Peter
  1. Vit pil

   Jo, så är det. Jag tänker att det dock ibland är enklare att tänka på det som fyra helt olika klimat. Jag är tyvärr inte expert på nationalekonomi men jag skulle absolut säga att de påverkar varandra. Jag kan ju uppleva att vi de senaste 10 åren har haft en period av både deflation (minskande räntor) och tillväxt (ökande aktiekurser). Det visar ju sig också i guldet som har gått kräftgång och korta räntefonder har ju inte direkt varit någon succé.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Teorin är väl att de är fasförskjutna, dvs att de skall följa i given ordning.

   Givet detta kan man kanske tycka att man då skulle kunna förutse hur man skall lägga sig för att ha optimal, men det är inte så lätt av ett par skäl. För det första är det inte alltid ekonomin följer teorierna. För det andra i dennmån klimatet är förutsägbart kommer marknaden prisa in det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Skyking
 34. Vit pil

  Vad hette den där bloggen ni nämnde typ ”Jag har inte råd”. Kan inte hitta den på nätet.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Cavatus
 35. Vit pil

  Hej Jan,
  Du har tidigare nämnt att man får räkna med några rejäla nedgångar på börsen i framtiden (precis som det tidigare skett i historien), men det vore intressant med ett inlägg där du enbart fokuserar på just riskerna med sparande. T.ex vad kan man räkna med kommer ske vid nästa börskrasch? Vad är troligt händer om det går riktigt illa? Vad är det absolut värsta som teoretiskt sett skulle kunna hända och hur skulle det påverka olika typer av sparande (fonder, pengar på bankkonto, guld i bankfack, pengar i madrassen osv).

  Tack för en fantastisk blogg :)

  7+
  Gravatar ikon för användaren
  Arvid
  1. Vit pil

   Vilken kul idé! Det ska jag absolut göra. :-)

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 36. Vit pil

  Jan, när du säger förväntad avkastning 4-5% i snitt på RT-portföljen. Menar du då innan eller efter hänsyn tagen till inflation (snitt 2%)?
  Kanske denna info/fråga finns i tidigare inlägg/frågedel men tycker den är väldigt relevant att ta ut på nytt till läsarna då det kan ha stor påverkan för val av portföljmodell. I alla fall för den ”defensiva” RT.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Tobbe
  1. Vit pil

   Svårt att säga något entydigt svar, som med andra portföljer, särskilt då den här har ett ”inflationsskydd” inbyggt. Jag skulle nog räkna av halva inflationen för att ha marginal. Det vill säga 3-4 % efter inflation.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 37. Vit pil

  Jag har ett överskott i mitt företag som jag tänkte placera dels i globala barnfonden, dels i rikatillsammansfonden (som krockkudde). Sparhorisont cirka 20 år. Hur skulle du fördela procentuellt sett?
  Tack för en suverän blogg!

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Linnéa
  1. Vit pil

   Menar såklart globala barn-portföljen och rikatillsammansportföljen..

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Linnéa
  2. Vit pil

   Om tidshorisonten är 20 år då skulle jag lägga majoriteten i globala barnportföljen. RikaTillsammans-portföljen är lite för defensiv då. Alternativt göra en klassisk 80/20. 80 procent i barnportföljen och 20 procent i rikatillsammans-portföljen.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 38. Vit pil

  Hej Jan!

  Har du gjort dig av med vanguard-fonderna även om de är bättre och du redan ägde dem? Eller har du för enkelhetens skull gjort om enligt ovan? Tänker att det är rätt mycket avgifter involverade i att sälja av allt o köpa nytt ?

  Väldigt bra artikel, din dedikering och din uthållighet (i att driva bloggen och det andra) slutat aldrig att fascinera mig. Att du orkar. 😁 Bra jobbat iaf!

  /Tobias

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  tobztobz
  1. Vit pil

   Tack Tobias, det värmer!

   Ja, jag gjorde mig av med dem även om de var bättre och jag ägde dem, framförallt för läsarnas skull då de inte kunde replikera den portföljen. Liksom lönt att ha en jämförelseportfölj som du inte kan jämföra med. :-)

   Rekommendationen till äldre läsare som hade en hyfsad balanserad version av den gamla så kan man behålla den. Inga problem.

   Hoppas att det går bra i dina projekt, tänkte på dig häromdagen! :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 39. Vit pil

  Hej!
  Jag funderar lite på hur det kommer sig att man gör just den fördelningen och delar in portföljen i fyra lika stora delar? Är det så statistiskt sett att vi (i Sverige och i världen) befinner oss 25 % av tiden i varje del av de fyra ekonomiska klimaten? Eller har vi historiskt sett oftare inflation än deflation, till exempel. Och skulle det då vara smart att göra en annan fördelning?

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Mia
  1. Vit pil

   Det finns ju lite olika teorier om det här. Portföljen bygger ju mycket på Harry Brownes teori om ”Permanent portfolio” och i olika typer av analyser så har det visat sig vara en ganska god fördelning.

   Ray Dalio har utvecklat det här i sin ”Bridgewater All-Weather”-portfolio, där han framförallt har mer ränte- och obligationsfonder. Så det finns lite olika åsikter, men jag gillar den här enkelheten i resonemang.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 40. Vit pil

  Ligger samtliga fonder i ett isk?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Micke
  1. Vit pil

   Ja, det gör de. Det är inte optimalt då man skulle kunna ha räntefonderna utanför och de utländska fonderna i en KF, men då skulle jag inte fått en gemensam portfölj/kurva i Shareville och jag upplever vinsten mindre än strulet med det.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 41. Vit pil

  Spännande! Finns det möjlighet att lägga till info om förvaltningsavgift (samt ev andra avgifter) för fonderna?

  Framförallt för ETFerna är det ju lite svårt att hitta tydlig info om det upplever jag..

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 42. Vit pil

  Jätteuppskattat inlägg!

  Jag har en fråga om månadssparande. Många av fonderna går inte att månadsspara i. Är det dumt ur ett avkastningsperspektiv att bara ha en summa pengar liggandes i denna portfölj utan att månadsspara?

  Om man månadssparar i en portfölj som går ner och sedan går upp till samma nivå över ett år så har man ju fått avkastning på uppgången efter ett år, men om man inte månadssparar är summan densamma efter ett år.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Viktor
  1. Vit pil

   Nej, det är inte dumt. Pengar ”liggande” i den här portföljen har en uppgift i recessionsdelen. Teorin säger också att en enskild del kan avvika med upp till 10 procent (dvs mellan 15 – 35 procent per del) innan man behöver balansera om.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 43. Vit pil

  Portföljen beskrivs som att den egentligen endast ska användas om man har 200 000 kr eller mer att investera.

  Min tanke är när du beskriver den låga risken och den beräknade avkastningen på runt 4 % att denna portfölj egentligen är ett räntesparande på steroider.

  Om man förenklare portföljen som du beskriver det som enligt nedan, så kan man enkelt månadsspara.

  25% Länsförsäkringar Global Indexnära
  25% Spiltan Räntefond Sverige
  25% Öhman realobligationsfond
  25% AMF Räntefond Lång

  I denna portfölj krävs ingen insättning på 200 000 kr, utan 10 000 kr går utmärkt.

  Om jag då är beredd på att ta en något högre risk än att tex bara äga Spiltan Räntefond Sverige så ser denna portfölj som ett utmärkt alternativ.

  Resonerar jag fel?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan Andersson
  1. Vit pil

   Nej, i stora sett resonerar du rätt. Men läs gärna min kommentar om volatiliteten. Den kommer inte bete sig helt jämnt, särskilt i ett deflationsscenario då löptiden helt enkelt är för kort på den långa räntefonden. Även i ett inflationsscenario så är jag tveksam till om realobligationsfonden kommer att skydda på samma sätt som guld. Eventuellt skulle man kunna lägga till en guldfond kombinerar med realobligationsfonden.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 44. Vit pil

  Den förväntade avkastningen på 4% är det nominell eller inflationjusterad avkastning? Tycker det låter lite om det är nominell avkastning.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Ja, det är det, men det är också en portfölj som mer eller mindre än 50 procent räntefonder. Så det är egentligen inget konstigt, syftet med den här portföljen är att bevara kapital och ha en positiv avkastning i princip oavsett vad som händer på marknaderna. Svårt att ha både trygghet och avkastning. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Absolut. Vad baseras den förväntade avkastningen på? Räknar man med ombalansering och den eventuella ökade avkastningen det ger? När jag läser i Rowland Lawsons bok The Permanent Portfolio så uppger den en genomsnittlig avkastning på 8,5% nominellt och 5,3% inflationsjusterat mellan åren 1982 – 2011.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   majakoab
   1. Vit pil

    Ja, men det var när man räknade 10 procent om året på aktier också. Historiskt har det legat det där, jag tror inte på att det kommer vara så framgent. Ger tex 100 % aktier idag 6-8 procent så är det bra och därmed tänker jag att man får justera ned även Rikatillsammans-portföljen. Eller tycker du att jag tänker fel?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Jan eller annan skarp matematisk hjärna:
   Eftersom du reviderar ner förväntningarna på RT-portföljen med hänvisning till ditt svar om tron på aktiers framtida lägre snittavkastning.
   Är det då logiskt att säga att vinningen med att belåna denna portfölj minskar?
   Tänker att det är ju aktiedelen som ger själva hävstången i portföljen.
   Lägre tillväxt på aktier borde kanske således göra att vinningen med belåning inte motsvarar risken/kostnaden?
   Hävstång i snitt kanske blir runt +1% effekt och minus avgifter/risk så kanske det knappt är värt det?
   Eller tänker jag fel?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Tobbe
   1. Vit pil

    Njae, du har rätt stor volatilitet på de långa obligationsfonderna och på guldet, så det skulle jag nog inte säga spontant. Risken/Möjligheten i dessa delar är minst lika stor som i aktiedelen tänker jag.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 45. Vit pil

  Jag provade att köpa Xetra-Gold (4GLD) för en månad sedan via Nordnet. Då fick jag betala 15 Euro i courtage. Klagade på detta hos kundtjänst eftersom courtageinformationen var bristfällig. Jag fick tillbaka det mesta av courtaget, men de var osäkra på hur de egentligen skulle prissätta denna. Vet du om de har kommit fram till något för de guldfonder du reklmmenderar?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel Grip
  1. Vit pil

   Nej, tyvärr. Däremot är det tydligare med courtaget på deras nya version av hemsidan. Det är ju en av anledningarna till att jag rekommenderar större belopp i den här portföljen då avgifterna är dyra tyvärr.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 46. Vit pil

  Jag har börjat ta ut en tjänstepension från och med i år och lagt uttagstiden på tio år.
  Den följer dina rekommendationer i Rika Tillsammans portföljen.
  Fråga: Tycker du att man skall ligga kvar i den under denna tioårsperiod eller välja något annat?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Chrille Holm
  1. Vit pil

   Svårt att säga utan att veta något om hur resten av ekonomin ser ut. Det man behöver komma ihåg är att RikaTillsammans-portföljen är mer eän värdebevarande portfölj än något annat.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 47. Vit pil

  Kan du rekommendera någon Silver ETF?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Albin
  1. Vit pil

   Jag har helt ärligt inte hittat någon lämplig. Känner du till någon?

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Vad tror du om ETFS Physical Silver (VZLC) eller ETFS Silver (OD7N)?

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Albin
 48. Vit pil

  Har du någon graf/uppfattning om hur dessa Guld-ETFer korrelerar med exempelvis AUI och GLD?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  jakobssonjohan
  1. Vit pil

   De borde korrelera mer eller mindre 100 procent, problemet är att t.ex. GLD inte längre går att köpa för oss i Sverige.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.