Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen 2018

Helt nya fonder och upplägg till följd förändringar i EU-lagstiftningen

RikaTillsammans-portföljen är en portfölj som ska skydda dina pengar i alla väder. Det är en portfölj som fokuserar på att skydda ditt kapital snarare än att maximera vinsten. På grund förändringar i lagstiftningen fick jag bygga om den från början, här är den senaste ombalanseringen och upplägget.

Även om den nya europeiska lagstiftningen MiFID II har varit på gång länge, så var det först i december som jag insåg dess påverkan på mitt eget sparande. En del av lagstiftningen säger nämligen att fonder inte får säljas i ett land om inte dokumentationskraven uppfylls. Den praktiska innebörden av det blev att i princip alla amerikanska börshandlade fonder försvann i ett slag och gick inte längre att köpa (men dock fortsätta äga om man hade dem sedan tidigare). RikaTillsammans-portföljen som är en portfölj som bygger på Harry Brownes teori om att ha en portfölj som trivs i alla ekonomiska väder, bestod i princip bara av dessa amerikanska fonder.

Jag har skrivit mycket om RikaTillsammans-portföljen i andra artiklar, men i grunden går det ut på att det finns bara fyra stycken ekonomiska klimat. Genom att äga tillgångar som trivs i de olika ekonomiska klimaten är tanken att man har ett gott skydd. Dessutom är tanken att tillgångsslaget som trivs kommer att gå bättre än de andra tre tillgångsslagen backar, som gör att man får en positiv nettoeffekt.

Innan jag fortsätter så vill jag påpeka att det här är en avancerad portfölj som inte lämpar sig om man är ny på sparande, då är nybörjarportföljen eller globala barnportföljen bättre alternativ. Dessutom bör man ha minst ca 200 000 kr att investera då avgifterna lätt kan bli procentuellt sett höga för mindre belopp. Dessutom är det här en lågrisk-portfölj, vilket kan göra att du tar lägre risk än du kanske borde tag (vilket är lika fel som att ta en för hög risk). Du kan läsa mer om portföljen här:

Fyra olika ekonomiska klimat

De fyra ekonomiska klimaten som portföljen ska klara är:

Tillväxt
Äger rum när ekonomin växer, företagen ökar sin försäljning och de växer. I ett sådant här klimat går aktier bra eftersom det är andelar i just dessa företag med växande vinster.
Recession
Motsatsen till tillväxt är recession vilket är när ekonomi krymper. Företagen kan inte sälja lika mycket, vilket innebär att de säger upp folk, vilket gör folk rädda som gör att de minskar sin konsumtion och man har en negativ spiral. I princip alla tillgångsslag går dåligt i en recession. Det tillgångsslag som är bäst att äga i en sådan negativ period är kontanter och korta räntefonder. Det vill säga att man lånar ut pengar på kort sikt.
Inflation
Inflation är en period då pengars värde minskar vilket innebär att priserna stiger. I sådana perioder är reala tillgångar och framförallt guld bäst att äga.
Deflation
Motsatsen till inflation är då pengar ökar i värde eller priserna minskar. Problemet i en tid av deflation är att konsumtionen minskar eftersom det är bättre att vänta till imorgon med att konsumera, då det blir billigare då. I sådana tider trivs långa ränte- och obligationsfonder.

Genom att fördela sina pengar i fyra lika stora delar enligt ovan, så får man en portfölj med relativt låg risk vars mål är att ge en låg, men positiv avkastning varje år.

Fonderna för tillväxt

De fonderna som jag tror är bäst på att fånga tillväxt-fasen i ekonomi är följande:

Länsförsäkringar Global Indexnära – 15 procent
Min favoritfond för att ha en global exponering mot aktier. Består av världens 1 600 största bolag och har en låg avgift om 0.22 procent.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag – 5 procent
Min favoritfond med en bra exponering mot Sverige genom att den investerar i ofta familjeägda investmentbolag som i sin tur äger andra bolag. Låg avgift om ca 0.2 procent.
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära – 5 procent
Bra fond för att fånga in tillväxtmarknader och asien där jag tror att mycket av utvecklingen i framtiden kommer att ske. Det är också en indexfond med låg avgift.

Tillsammans täcker dessa tre fonderna in aktie-delen ganska gott till en total om 25 procent.

Fonderna för recession

Fonderna som jag tror är bäst att äga i ett recession-scenario förutom att ha kontanter på kontot är:

Spiltan Räntefond Sverige – 15 procent
En kort svensk räntefond med god historik och låg avgift.
iShares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUN6) – 10 procent
Räntefond som lånar ut pengar på kort sikt till länder inom EU. På det här sättet har jag en spridning som är lite större än Sverige men ändå i vårt närområde som balans.
Kontanter – 0 procent
Nysparande i portföljen sker i kontanter-delen som får öka fram till nästa ombalansering.

Den börshandlade fonden EUN6 kan du köpa via Nordnets hemsida eller genom Avanzas kundtjänst i skrivande stund.

Fonderna för inflation

Fonderna som bäst fångar en stor rörelse i inflation är:

ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) – 10 procent
Börshandlad fond som investerar i guld som det backar upp med riktigt guld i valv.
Xetra-Gold (4GLD) – 10 procent
Liknande fond som den ovan fast den handlas i USD istället.
Öhman realobligationsfond – 5 procent
En svensk obligationsfond som skyddar mot inflation då den är kopplad till real avkastning.

Den här delen i portföljen är lite klurig då jag egentligen inte gillar guld-fonder. Problemet är nämligen att man inte vet exakt hur skyddat guldet är. Normalt sett rekommenderar jag att spara sitt guld hos BullionVault (annonslänk) eftersom det då står fysiskt i ditt namn och du kan få det hemlevererat i guldtacka. Många fonder äger nämligen inte sitt guld utan handlar med olika skuldsedlar och ”pappersguld”. Dessa två guldfonderna ovan ska ha fysiskt guld som uppbackning enligt papprena så jag kör på det.

Fonderna för deflation

Den här delen i portföljen tycker jag är svårast eftersom det är svårt att hitta räntefonder med tillräckligt långa löptider. Den andra anledningen är att det känns ointuitivt att köpa långa räntefonder i dagsläget när många tror att räntan kommer öka över tid. Men, som jag har skrivit många gånger tidigare, det handlar inte om att spekulera utan att följa sin strategi.

iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – 15 procent
En fond som lånar ut till europeiska stater på 15 till 30 års sikt. Den här fonden fanns med i förra versionen av portföljen också.
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IS04) – 5 procent
Fond som lånar ut pengar till den amerikanska staten på 20+ år.
AMF Räntefond Lång – 5 procent
Den enda riktigt långa svenska obligationsfonden. Anledningen till den lilla exponeringen är att löptiderna ofta bara är ca 7 år, medan teorin i portföljen säger att den bör vara minst 20 år. Men det är det bästa i den kategorin som vi har i Sverige, mig veterligen.

De två översta börshandlade räntefonderna är oftast enklast att hitta hos nätmäklarna via sin kortkoder, IBCL och IS04.

RikaTillsammans-portföljen per den 9 mars

Portföljen ser alltså ut som följer i dagsläget:

Portföljallokering för RikaTillsammans-portföljen. Bygger på Harry Brownes teori om Permanent Portfolio där olika delar trivs i olika ekonomiska klimat. Rekommenderas inte för nybörjaren då den kan bli dyr i avgifter för mindre portföljer.

Det är egentligen inget konstigt, utan det är i linje med artikeln ovan. Om vi sammanfattar det i en tabell, så ser det ut som följer:

Fondnamn Typ av fond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Globala aktier  15 %
2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Svenska aktier   5 %
3. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxt aktier   5 %
4. Spiltan Räntefond Sverige Kort svensk räntefond   15 %
5. iShares Euro Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (EUN6) Kort europeisk räntefond 5 %
6. Kontanter Kontanter 5 %
7. ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) Guldfond  10 %
8. Xetra-Gold (4GLD) Guldfond 10 %
9. Öhman realobligationsfond Svenska reala obligationer 5 %
10. iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) Långa europeiska obligationer 15 %
11. iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (IS04) Långa amerikanska obligationer 5 %
12. AMF Räntefond Lång Långa svenska obligationer 5 %
Summa 100 %

Precis som jag skrev ovan, många av de börshandlade fonderna är enklast att googla eller hitta hos nätmäklarna via sina kortkoder inom parentes. Notera hur jag i varje kategori har försökt välja en ”bärande” fond i kursiv stil. Det betyder att om man vill köra den här portföljen på mindre belopp så kan man gå på endast den fonden i den kategorin.

Månadssparande i RikaTillsammans-portföljen

Det går inte riktigt att månadsspara i RikaTillsammans-portföljen som i mina andra portföljer. Därför rekommenderar jag att antingen:

  • Månadsspara in i kontantdelen och ombalansera en eller två gånger om året
  • Månadsspara lika mycket i någon av svenska fonderna i de olika delarna

Tänk på att det inte gör något om en av delarna sticker iväg ända upp till 35 procent av portföljens värde, eller minskar ner till 15 procent av portföljens värde. Den här +/- 10 procent-rörelsen är helt okej enligt teorin.

Följ RikaTillsammans-portföljen på Shareville

Även om min plan inte är att göra några förändringar i portföljen, så får du mer än gärna följa portföljen i realtid på Shareville (annonslänk). Självklart är det gratis. På Shareville kan du se alla innehav, transaktioner och värdeförändringen.

Notera att portföljen inte bör jämföras med OMXS30 som är Stockholmsbörsen, utan snarare sitt eget index precis som jag gör i uppföljningsartikeln:

Missa inte uppdateringar med mitt nyhetsbrev

För att inte missa några uppdateringar om portföljerna, så är mitt bästa tips att anmäla dig till mitt nyhetsbrev nedan. Det är gratis och kommer ut ca en gång i månaden och brukar även innehålla tips för din privatekonomi.

[mc_newsletter_form]

Relaterade artiklar

Om du uppskattade den här artikeln, så gillar du förmodligen även:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök