Passiv respektive aktiv – utgift alt. inkomst

Genomgående på bloggen kommer jag att hänvisa till termerna definierade nedan. För att förstå mitt tankesätt och min strategi är det viktigt att veta hur jag definierar dessa termer:

  • Passiva inkomster – sådana jag strävar efter att maximera
  • Passiva utgifter – sådana jag strävar efter att eliminera
  • Aktiva inkomster – sådana jag strävar efter att inte vara beroende av
  • Aktiva utgifter – sådan strävar jag efter att ha i lagom balans så att jag trivs med livet.

Dessa definierar jag mycket likt R. Kiyosaki och Balansekonomi-modellen:

  • Passiv inkomst – en inkomst som inte är relaterad till nedlagt eget arbete. T.ex. ränta på sparkontot.
  • Passiv utgift – en utgift som återkommer periodvis. T.ex. hyra, försäkring, ränta på lån etc.
  • Aktiv inkomst – en inkomst som man får i utbyte mot eget arbete – T.ex. lön för att man arbetar X antal timmar per månad.
  • Aktiv utgift – en medveten utgift som byter mot energi eller glädje. T.ex. äta middag med sin respektive, köpa en pryl man har längtat efter etc.

Jag kommer att beskriva dessa ingående många, många gånger till. Kommentera gärna om ni håller, för bättre definitioner eller motsvarande.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök